Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 48. k. t. 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 48. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
65
Ambulancie - dospelí (D)
54
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10806
13745
9271
16758
3742
54322
Chorobnosť ARO
5127,3
4125,7
3735,4
943,1
744,8
1730,2
Z nich CHPO
1361
1830
1277
1385
300
6153
Chorobnosť CHPO
645,8
549,3
514,5
77,9
59,7
196,0
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
120
145
47
110
39
461
Otitídy
184
173
57
70
14
498
Sinusitídy
100
241
154
218
43
756
Komplikácie spolu
404
559
258
398
96
1715
%komplikácií z ARO
3,7
4,1
2,8
2,4
2,6
3,2
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4964,8
5243,2
3532,7
1180,1
523,9
1663,4
5,9%
Trnavský kraj
5786,4
4500,5
3931,9
965,3
648,8
1706,1
11,7%
Trenčiansky kraj
5287,6
4504,9
3967,0
855,1
637,5
1643,5
18,3%
Nitriansky kraj
6776,8
4981,9
4082,5
1078,0
682,6
1858,3
6,5%
Žilinský kraj
5677,9
4146,9
4213,2
734,3
751,8
1793,4
15,9%
Banskobystrický kraj
6017,2
4864,3
4337,5
925,8
1032,3
1982,3
7,3%
Prešovský kraj
3957,4
2780,8
2831,4
933,9
940,1
1551,6
12,2%
Košický kraj
3933,6
3577,9
3083,9
800,7
576,8
1457,2
13,5%
Slovenská republika
5127,3
4125,7
3735,4
943,1
744,8
1730,2
11,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
146,0
203,1
157,6
66,9
21,5
76,8
6,4%
Trnavský kraj
1137,4
681,0
756,7
99,6
37,4
247,3
27,5%
Trenčiansky kraj
395,0
447,2
345,5
53,4
38,0
129,6
17,3%
Nitriansky kraj
834,0
774,3
634,8
113,2
75,0
239,1
-4,4%
Žilinský kraj
584,1
522,6
548,0
63,0
65,0
197,8
16,3%
Banskobystrický kraj
1264,9
917,4
979,5
113,5
118,9
351,3
41,9%
Prešovský kraj
574,3
464,8
308,8
60,0
68,8
173,1
19,9%
Košický kraj
236,3
240,4
272,7
35,3
27,7
88,3
53,0%
Slovenská republika
645,8
549,3
514,5
77,9
59,7
196,0
19,7%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1788,1
1284,8
459,2
2357,2
1106,0
1931,1
-10,9%
Okres Bratislava II
10245,3
11121,5
5622,0
1310,1
228,6
2300,6
11,6%
Okres Bratislava III
5144,3
4278,9
2748,1
1156,0
502,5
1498,4
-40,1%
Okres Bratislava IV
2957,3
2527,8
1544,3
2203,0
382,1
2074,3
15,5%
Okres Bratislava V
5883,0
7551,0
5843,5
597,9
169,4
1234,5
7,4%
Okres Malacky
2047,6
2978,2
3101,5
652,0
359,0
1179,9
-5,7%
Okres Pezinok
7096,2
3477,7
2579,5
415,7
876,8
998,5
31,0%
Okres Senec
1283,8
2574,9
2347,5
1241,0
1842,4
1550,9
87,6%
Bratislavský kraj
4964,8
5243,2
3532,7
1180,1
523,9
1663,4
5,9%
Okres Dunajská Streda
6389,9
4796,1
3695,6
817,9
292,6
1602,5
21,5%
Okres Galanta
3021,9
2888,3
2864,1
843,7
355,8
1198,2
4,4%
Okres Hlohovec
5214,6
4672,9
4050,1
1159,4
537,6
1951,9
20,2%
Okres Piešťany
7817,7
5788,4
6201,7
1227,2
896,5
2240,0
18,4%
Okres Senica
5120,3
4009,5
2952,0
1029,7
1014,0
1658,5
20,1%
Okres Skalica
8830,8
6368,1
3398,3
1088,9
971,1
2167,6
13,6%
Okres Trnava
5787,7
4463,6
4503,2
901,4
665,6
1672,6
0,0%
Trnavský kraj
5786,4
4500,5
3931,9
965,3
648,8
1706,1
11,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
5444,1
4577,1
4250,5
1096,5
919,2
1703,0
25,2%
Okres Ilava
4831,2
3812,1
3857,6
426,6
655,1
1512,6
26,0%
Okres Myjava
5564,4
6401,5
6175,0
504,4
435,2
1386,7
8,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4218,1
4080,2
3152,6
1035,8
774,9
1623,1
31,5%
Okres Partizánske
4681,4
3922,1
4895,6
929,0
401,8
1557,2
-1,8%
Okres Považská Bystrica
3786,1
5138,7
4386,7
744,5
486,9
1597,0
46,8%
Okres Prievidza
6799,6
5175,5
4076,4
887,3
597,8
1785,3
5,0%
Okres Púchov
3613,0
2499,4
1864,1
974,4
763,7
1364,4
18,8%
Okres Trenčín
5894,8
4842,1
4281,0
877,6
656,2
1735,8
27,3%
Trenčiansky kraj
5287,6
4504,9
3967,0
855,1
637,5
1643,5
18,3%
Okres Komárno
5286,6
3992,2
4015,9
967,5
824,6
1638,6
21,9%
Okres Levice
6970,7
3737,1
3234,2
1197,1
585,8
1666,3
-26,4%
Okres Nitra
9253,6
6659,2
4515,2
1286,9
1085,6
2458,0
14,8%
Okres Nové Zámky
6637,3
5764,1
4479,5
1074,9
511,3
1962,4
7,8%
Okres Šaľa
8196,9
4657,1
5237,0
768,2
225,8
1642,6
0,5%
Okres Topoľčany
3644,9
2493,3
2062,9
953,2
597,2
1233,1
11,7%
Okres Zlaté Moravce
6622,5
6524,0
5552,0
960,7
564,0
1970,4
42,6%
Nitriansky kraj
6776,8
4981,9
4082,5
1078,0
682,6
1858,3
6,5%
Okres Bytča
4110,9
3421,0
4307,2
374,7
535,7
1559,0
41,7%
Okres Čadca
4576,4
2848,3
2743,7
581,8
422,8
1307,6
4,2%
Okres Dolný Kubín
7539,4
4827,5
7228,3
832,5
1012,6
2425,7
12,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
5215,6
3813,0
4385,3
752,7
698,8
1779,8
44,1%
Okres Liptovský Mikuláš
6612,2
5845,1
5050,4
701,5
869,8
1898,5
26,4%
Okres Martin
8449,1
6184,1
4097,7
1150,1
588,8
2634,8
16,9%
Okres Námestovo
5106,0
3784,3
5026,0
830,9
1487,3
2262,0
12,5%
Okres Ružomberok
6868,4
5142,8
6085,3
642,9
767,5
2006,6
20,9%
Okres Turčianske Teplice
3663,0
3340,0
1134,4
396,8
464,4
884,4
-14,0%
Okres Tvrdošín
4503,0
3208,4
3847,4
1134,4
1631,5
1913,8
16,2%
Okres Žilina
3088,0
2338,2
2103,5
519,0
524,2
974,5
7,1%
Žilinský kraj
5677,9
4146,9
4213,2
734,3
751,8
1793,4
15,9%
Okres Banská Bystrica
7308,9
5654,8
4489,3
1641,7
1110,1
2629,8
9,3%
Okres Banská Štiavnica
2231,7
1551,7
1711,5
580,9
879,3
850,1
-18,1%
Okres Brezno
3359,0
4089,7
3273,7
666,2
987,1
1845,0
-29,5%
Okres Detva
1688,8
1333,3
1709,6
1260,2
1376,6
1200,9
11,4%
Okres Krupina
7694,1
5935,9
2753,2
979,3
1499,6
2595,2
127,9%
Okres Lučenec
4864,1
3795,2
4462,4
467,4
377,9
1375,6
-25,0%
Okres Poltár
3093,6
2202,8
1654,5
645,1
1336,8
1213,4
14,4%
Okres Revúca
6546,8
6944,1
4944,7
848,8
1917,0
2519,2
22,3%
Okres Rimavská Sobota
4516,9
2876,8
3333,9
809,6
1111,0
1572,8
-10,3%
Okres Veľký Krtíš
17454,2
10676,4
10398,5
1528,0
1042,9
3924,4
66,3%
Okres Zvolen
4534,9
5589,1
4646,4
1406,9
937,6
2056,2
-10,9%
Okres Žarnovica
6603,1
4528,3
4369,7
593,3
637,4
1515,8
-11,6%
Okres Žiar nad Hronom
4689,4
4018,8
3920,1
592,2
950,1
1421,4
10,1%
Banskobystrický kraj
6017,2
4864,3
4337,5
925,8
1032,3
1982,3
7,3%
Okres Bardejov
7640,3
5328,6
4706,1
1408,0
2243,4
2704,9
11,2%
Okres Humenné
1964,9
1781,6
1922,2
819,8
642,2
1034,7
-9,8%
Okres Kežmarok
1287,3
1763,9
1835,6
571,4
377,5
906,9
-11,2%
Okres Levoča
1564,3
3072,2
2539,7
644,2
280,4
1224,9
87,3%
Okres Medzilaborce
1162,8
1662,5
2088,5
1037,1
682,8
1108,6
29,2%
Okres Poprad
5674,8
2654,8
3196,8
1306,4
588,2
1921,2
60,6%
Okres Prešov
9501,2
4938,8
4904,7
1413,8
820,7
2789,4
-9,6%
Okres Sabinov
8723,1
6143,0
4704,5
941,7
1190,9
3107,5
19,0%
Okres Snina
1483,7
1578,2
1708,5
629,9
990,1
920,3
1,6%
Okres Stará Ľubovňa
5337,5
2973,4
3610,4
908,0
856,3
1771,2
-0,1%
Okres Stropkov
1795,1
1627,5
2119,9
763,5
603,5
968,8
34,8%
Okres Svidník
3609,3
2345,4
2007,4
1036,9
1129,6
1408,0
4,0%
Okres Vranov nad Topľou
1044,6
867,0
1445,2
441,6
471,5
644,1
24,5%
Prešovský kraj
3957,4
2780,8
2831,4
933,9
940,1
1551,6
12,2%
Okres Gelnica
3118,8
1654,8
2678,6
550,4
335,7
1154,9
93,2%
Okres Košice I
7274,3
6342,3
4275,3
2036,2
1267,6
3090,3
31,7%
Okres Košice II
6812,7
6603,3
6768,6
1324,9
410,8
2021,2
-4,2%
Okres Košice III
3519,6
5761,8
5706,0
448,1
131,9
1248,7
-9,4%
Okres Košice IV
4641,3
3202,9
1981,2
785,0
112,8
1363,7
59,6%
Okres Košice - okolie
5450,3
5691,1
4238,5
648,2
802,9
1852,9
24,1%
Okres Michalovce
2637,1
2197,0
1797,0
850,0
625,4
1197,9
5,8%
Okres Rožňava
2654,6
2108,9
2108,6
379,8
225,5
845,1
23,2%
Okres Sobrance
4391,9
3348,5
2090,3
357,1
579,8
1116,6
91,6%
Okres Spišská Nová Ves
7323,8
4522,8
4437,0
518,4
643,0
1267,6
-32,8%
Okres Trebišov
2397,2
2559,1
2281,3
753,9
812,3
1208,0
1,4%
Košický kraj
3933,6
3577,9
3083,9
800,7
576,8
1457,2
13,5%
Slovenská republika
5127,3
4125,7
3735,4
943,1
744,8
1730,2
11,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
257,6
58,2
163,4
4,8%
Okres Bratislava II
419,1
800,1
533,1
31,2
0,0
113,6
-5,9%
Okres Bratislava III
0,0
251,7
152,7
26,3
33,5
47,1
-52,8%
Okres Bratislava IV
109,5
0,0
0,0
72,2
0,0
51,3
27,5%
Okres Bratislava V
230,7
273,6
321,1
51,2
0,0
75,3
38,5%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
92,3
17,8
-61,9%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
173,6
98,7
134,6
31,4%
Bratislavský kraj
146,0
203,1
157,6
66,9
21,5
76,8
6,4%
Okres Dunajská Streda
1851,8
870,6
828,3
179,1
0,0
350,8
167,2%
Okres Galanta
420,4
423,8
350,3
33,0
9,9
112,0
52,7%
Okres Hlohovec
343,8
667,6
920,5
107,5
102,4
254,1
-13,1%
Okres Piešťany
3010,0
1622,9
1697,3
228,9
106,2
574,9
38,9%
Okres Senica
301,2
284,5
301,9
29,7
40,6
88,3
9,6%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
35,8
32,4
27,0
90,5%
Okres Trnava
1369,9
800,3
1029,3
81,2
28,7
270,3
-10,8%
Trnavský kraj
1137,4
681,0
756,7
99,6
37,4
247,3
27,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
37,3
0,0
26,6
55,6%
Okres Ilava
893,4
825,3
730,4
96,5
93,6
301,1
15,2%
Okres Myjava
318,0
914,5
1372,2
17,7
51,2
166,6
38,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
58,4
11,2
33,5
72,2%
Okres Partizánske
325,1
423,0
244,8
57,7
18,3
109,0
27,0%
Okres Považská Bystrica
585,9
551,5
412,2
29,3
0,0
138,2
-6,7%
Okres Prievidza
667,7
625,2
411,3
42,2
27,9
155,5
9,2%
Okres Púchov
114,7
357,1
127,1
89,3
56,6
119,5
1,3%
Okres Trenčín
127,2
272,8
200,7
63,9
76,0
98,0
47,4%
Trenčiansky kraj
395,0
447,2
345,5
53,4
38,0
129,6
17,3%
Okres Komárno
715,6
763,8
710,9
113,1
104,8
241,0
14,8%
Okres Levice
737,3
489,1
495,6
77,0
41,8
154,2
-60,0%
Okres Nitra
794,9
688,9
475,3
135,0
167,4
255,4
31,8%
Okres Nové Zámky
2017,7
1907,6
1444,6
236,9
33,7
546,1
4,8%
Okres Šaľa
45,0
28,7
111,4
63,1
37,6
59,2
-70,0%
Okres Topoľčany
156,2
126,2
122,5
24,3
14,7
44,6
4,3%
Okres Zlaté Moravce
210,2
290,0
396,6
50,3
89,7
111,4
-24,7%
Nitriansky kraj
834,0
774,3
634,8
113,2
75,0
239,1
-4,4%
Okres Bytča
297,2
311,0
447,0
0,0
0,0
118,0
23,1%
Okres Čadca
753,5
563,4
639,7
52,2
0,0
212,4
19,2%
Okres Dolný Kubín
227,1
453,4
1417,3
154,2
144,7
309,9
-7,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
601,8
862,8
352,4
13,7
0,0
196,1
-24,1%
Okres Liptovský Mikuláš
1792,5
1350,8
951,0
54,0
44,2
353,7
80,0%
Okres Martin
131,4
165,9
212,5
62,1
11,3
88,0
125,4%
Okres Námestovo
423,9
249,3
268,1
37,3
57,2
137,6
10,2%
Okres Ružomberok
1342,5
968,9
920,5
100,9
140,7
351,1
36,3%
Okres Turčianske Teplice
0,0
200,4
261,8
0,0
29,0
41,8
75,0%
Okres Tvrdošín
450,3
802,1
842,8
242,4
475,8
406,8
-11,8%
Okres Žilina
267,6
223,9
182,2
4,4
0,0
55,7
-25,2%
Žilinský kraj
584,1
522,6
548,0
63,0
65,0
197,8
16,3%
Okres Banská Bystrica
266,7
570,7
574,0
226,1
66,3
263,0
108,0%
Okres Banská Štiavnica
1115,8
620,7
611,2
78,8
33,8
179,3
14,3%
Okres Brezno
550,7
593,7
344,6
0,0
0,0
208,9
14,5%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
56,0
0,0
24,5
-20,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
841,9
484,5
357,0
60,7
94,5
184,2
-46,7%
Okres Poltár
1923,1
688,4
661,8
33,4
0,0
300,4
0,0%
Okres Revúca
1951,0
1708,0
1901,8
239,7
852,0
775,1
10,7%
Okres Rimavská Sobota
428,3
209,2
555,7
98,5
138,9
177,5
-19,9%
Okres Veľký Krtíš
9859,6
5551,7
6136,0
327,4
63,8
1791,8
134,0%
Okres Zvolen
116,3
528,7
663,8
31,0
0,0
113,9
-0,6%
Okres Žarnovica
183,4
199,0
331,0
62,4
24,5
91,6
-15,4%
Okres Žiar nad Hronom
357,3
242,7
202,8
20,1
39,0
74,7
2,9%
Banskobystrický kraj
1264,9
917,4
979,5
113,5
118,9
351,3
41,9%
Okres Bardejov
2659,2
1847,7
958,3
159,9
257,0
624,5
17,3%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
8,6
0,0
5,2
-
Okres Kežmarok
75,7
152,6
52,4
8,9
0,0
39,1
-68,7%
Okres Levoča
47,4
55,9
41,6
85,9
70,1
68,3
65,9%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
394,8
426,7
261,0
106,8
0,0
173,1
105,2%
Okres Prešov
171,2
80,1
147,5
115,6
153,9
121,6
53,5%
Okres Sabinov
1647,0
1616,6
1090,1
58,9
0,0
615,0
5,6%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
779,6
612,2
757,4
123,8
209,7
310,0
46,2%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
249,5
267,7
19,7
0,0
53,0
105,7%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
49,3
0,0
0,0
4,6
-28,7%
Prešovský kraj
574,3
464,8
308,8
60,0
68,8
173,1
19,9%
Okres Gelnica
120,0
157,6
243,5
425,3
335,7
316,1
56,0%
Okres Košice I
195,3
459,6
459,3
113,1
53,9
191,2
71,4%
Okres Košice II
0,0
122,3
218,3
48,6
0,0
52,2
35,6%
Okres Košice III
251,4
194,2
290,1
28,0
0,0
64,0
27,3%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
242,2
141,8
152,5
25,1
14,1
61,9
62,9%
Okres Michalovce
494,5
439,4
619,7
44,2
55,2
181,0
63,5%
Okres Rožňava
0,0
45,5
45,8
0,0
0,0
8,9
143,8%
Okres Sobrance
1351,4
868,1
418,1
25,5
0,0
227,4
3530,0%
Okres Spišská Nová Ves
1103,6
607,5
928,7
5,6
0,0
125,9
-52,1%
Okres Trebišov
144,2
223,0
209,0
16,8
54,2
70,9
78,4%
Košický kraj
236,3
240,4
272,7
35,3
27,7
88,3
53,0%
Slovenská republika
645,8
549,3
514,5
77,9
59,7
196,0
19,7%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.