Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 48.kal.týždeň 2009
Týždenné hlásenie za SR v roku 2009 – 48. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
79
Ambulancie - dospelí (D)
68
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
15428
26834
17884
31615
5390
97151
Chorobnosť ARO
6141,5
6346,6
5773,4
1436,0
884,0
2514,4
Z nich CHPO
3043
6431
4340
4775
647
19236
Chorobnosť CHPO
1211,4
1521,0
1401,1
216,9
106,1
497,8
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
115
160
72
251
59
657
Otitídy
151
126
43
80
15
415
Sinusitídy
94
301
219
368
49
1031
Komplikácie spolu
360
587
334
699
123
2103
%komplikácií z ARO
2,3
2,2
1,9
2,2
2,3
2,2
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4479,7
5005,8
3801,1
1460,9
477,0
2040,8
-6,3%
Trnavský kraj
8114,1
7491,7
6961,1
1421,8
879,6
2660,8
-2,1%
Trenčiansky kraj
6427,6
6027,0
5675,4
1165,9
707,9
2151,8
-5,0%
Nitriansky kraj
8475,8
8391,0
7580,1
1710,9
839,6
2937,3
3,1%
Žilinský kraj
4823,0
3988,8
3979,2
1023,5
922,4
1819,9
-23,0%
Banskobystrický kraj
7305,1
7861,2
6873,4
1503,8
1058,2
2899,9
-14,2%
Prešovský kraj
5644,7
6196,2
5937,3
1505,1
1161,1
2808,1
-11,0%
Košický kraj
5062,1
6220,1
5288,6
1556,7
823,8
2534,1
-3,6%
Slovenská republika
6141,5
6346,6
5773,4
1436,0
884,0
2514,4
-8,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
567,7
784,4
802,8
164,2
44,0
284,2
-19,0%
Trnavský kraj
1742,2
2026,4
2073,9
230,7
68,9
588,8
-13,3%
Trenčiansky kraj
1170,5
1547,6
1523,9
141,2
75,4
420,1
-25,5%
Nitriansky kraj
2213,6
2374,2
2240,7
356,6
114,5
730,6
-3,1%
Žilinský kraj
898,5
1049,8
1003,5
154,8
128,5
367,7
-38,2%
Banskobystrický kraj
1977,2
2255,8
1939,7
237,5
212,5
698,8
-15,8%
Prešovský kraj
955,0
1247,3
980,7
245,1
126,6
485,7
-3,9%
Košický kraj
563,6
1047,1
843,3
150,4
45,3
324,3
-14,4%
Slovenská republika
1211,4
1521,0
1401,1
216,9
106,1
497,8
-16,3%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
5534,4
6050,7
5440,7
3024,1
575,3
2796,5
23,9%
Okres Bratislava II
4496,6
5375,3
4036,1
1625,6
350,3
2236,7
-7,9%
Okres Bratislava III
4544,5
4270,4
3718,9
1885,8
318,5
2148,0
-29,0%
Okres Bratislava IV
2821,0
2280,0
1739,8
1509,4
200,2
1752,7
-6,8%
Okres Bratislava V
6402,3
6399,5
4619,9
766,7
164,3
1491,1
-5,9%
Okres Malacky
4223,2
4758,9
4282,2
1407,5
1321,0
2120,0
12,7%
Okres Pezinok
3711,3
4771,2
3033,7
750,8
359,0
1771,5
-16,8%
Okres Senec
3835,1
6635,0
4774,1
1632,2
643,2
2378,9
-15,7%
Bratislavský kraj
4479,7
5005,8
3801,1
1460,9
477,0
2040,8
-6,3%
Okres Dunajská Streda
5774,3
6372,3
6508,0
1123,0
736,3
2278,1
-10,1%
Okres Galanta
7332,6
7997,5
6214,0
1154,3
648,9
2454,2
26,1%
Okres Hlohovec
9160,1
6241,3
5954,2
1444,0
708,1
2457,2
-34,1%
Okres Piešťany
7887,3
6715,3
6325,8
1489,1
1265,6
2626,1
-9,4%
Okres Senica
6818,9
7480,6
7193,7
1204,5
965,6
2460,2
43,9%
Okres Skalica
19376,1
11963,4
7404,2
2097,6
949,3
4184,6
9,3%
Okres Trnava
7074,5
7211,5
8314,7
1640,8
944,4
2741,8
-12,9%
Trnavský kraj
8114,1
7491,7
6961,1
1421,8
879,6
2660,8
-2,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
10543,7
10772,7
7568,2
1257,8
677,8
2877,0
-13,5%
Okres Ilava
4186,5
3849,7
4613,7
652,3
546,1
1548,6
-9,2%
Okres Myjava
4736,8
5216,8
5582,5
1532,0
782,9
2051,9
11,5%
Okres Nové Mesto nad Váhom
8007,9
6111,8
6643,2
1174,9
765,9
2272,9
-0,8%
Okres Partizánske
7391,6
7389,7
6911,0
1366,4
305,9
2527,5
-2,6%
Okres Považská Bystrica
8075,2
9599,5
10127,7
919,7
314,4
2413,3
-17,5%
Okres Prievidza
6349,9
5022,3
4481,1
1214,8
802,2
2023,9
-1,0%
Okres Púchov
6172,8
4023,5
3731,8
1344,2
1359,5
2148,9
6,2%
Okres Trenčín
5188,6
6346,9
5356,0
1193,8
753,9
2050,0
-1,2%
Trenčiansky kraj
6427,6
6027,0
5675,4
1165,9
707,9
2151,8
-5,0%
Okres Komárno
8148,4
8755,3
7554,8
1641,2
1062,1
2977,6
35,1%
Okres Levice
9017,5
9340,0
9821,6
1973,7
639,1
3432,7
5,1%
Okres Nitra
10261,7
9809,1
7877,2
2073,5
922,7
3385,7
-12,1%
Okres Nové Zámky
6886,2
7266,9
6647,7
1228,4
808,3
2446,6
0,9%
Okres Šaľa
10922,3
7666,3
7236,6
1490,3
611,2
2795,2
14,5%
Okres Topoľčany
4401,1
5616,6
4866,5
1501,8
849,5
2111,6
-9,6%
Okres Zlaté Moravce
10376,4
9303,0
9584,9
1528,5
714,4
3001,5
18,6%
Nitriansky kraj
8475,8
8391,0
7580,1
1710,9
839,6
2937,3
3,1%
Okres Bytča
4477,6
5930,1
4148,0
693,4
1212,0
2227,9
-31,2%
Okres Čadca
4034,2
3410,5
3491,6
680,2
1075,3
1491,2
-31,8%
Okres Dolný Kubín
4078,3
3962,9
4049,8
1075,2
1031,8
2047,7
12,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
4563,7
2887,7
3885,4
1190,0
1330,9
1888,9
-16,5%
Okres Liptovský Mikuláš
6422,2
4743,7
5361,8
708,6
664,5
1656,0
-8,3%
Okres Martin
6271,2
5222,8
4722,2
1299,1
855,4
2165,2
-31,6%
Okres Námestovo
5869,4
3635,6
3932,7
1101,3
1261,3
2415,6
14,3%
Okres Ružomberok
6200,2
4671,2
4399,4
938,7
980,5
1892,8
-22,4%
Okres Turčianske Teplice
3262,2
2161,5
2411,7
1110,7
741,8
1328,1
-31,5%
Okres Tvrdošín
3948,3
3795,4
2799,0
1387,3
2003,9
1986,8
-11,2%
Okres Žilina
3061,2
3122,5
3353,6
1194,7
577,6
1549,2
-35,6%
Žilinský kraj
4823,0
3988,8
3979,2
1023,5
922,4
1819,9
-23,0%
Okres Banská Bystrica
6833,0
6545,1
7268,9
1913,9
756,3
2937,2
-8,3%
Okres Banská Štiavnica
3948,8
2910,7
4170,0
971,9
2154,3
1756,6
-14,2%
Okres Brezno
3936,5
5206,3
6481,5
2323,3
851,8
2970,1
-2,3%
Okres Detva
1066,4
2208,7
2690,8
1343,6
1016,5
1395,2
-30,4%
Okres Krupina
3533,6
3143,9
2676,0
1305,8
2058,9
1854,8
-31,2%
Okres Lučenec
8869,0
9760,6
6852,9
1323,1
703,1
2883,2
-15,7%
Okres Poltár
3080,8
3609,2
2440,6
721,3
931,0
1290,6
-32,1%
Okres Revúca
11747,2
13176,8
8691,7
1934,1
2540,3
4717,8
11,5%
Okres Rimavská Sobota
10060,9
11139,7
8223,0
1911,3
1339,9
4127,2
-21,2%
Okres Veľký Krtíš
10188,4
7649,1
11607,8
1796,1
881,6
3324,4
-3,4%
Okres Zvolen
7284,1
9062,4
7779,2
1238,3
701,5
2868,6
-13,4%
Okres Žarnovica
8130,1
10327,7
5834,6
1100,6
539,6
2594,3
-22,9%
Okres Žiar nad Hronom
4582,3
5262,0
5305,0
926,2
828,8
1809,6
-15,9%
Banskobystrický kraj
7305,1
7861,2
6873,4
1503,8
1058,2
2899,9
-14,2%
Okres Bardejov
9370,1
7250,8
8231,5
1659,5
2292,3
3427,5
-8,8%
Okres Humenné
5588,9
7291,1
5452,3
1754,2
1008,2
2737,8
-15,8%
Okres Kežmarok
6330,5
7672,8
7575,5
1513,8
610,3
3772,3
34,9%
Okres Levoča
1481,2
4196,3
5518,5
1357,8
244,1
2209,7
-15,9%
Okres Medzilaborce
3468,2
4411,8
5017,9
983,6
597,5
1735,4
-20,0%
Okres Poprad
3926,4
5394,0
5896,4
1607,4
741,4
2621,6
7,5%
Okres Prešov
9826,4
10069,0
7657,7
2090,7
1116,2
3884,0
-8,1%
Okres Sabinov
6848,4
5404,0
5353,6
998,1
1318,1
3167,7
-27,5%
Okres Snina
3255,5
2827,2
5104,0
934,2
1528,8
1712,5
0,8%
Okres Stará Ľubovňa
4371,1
5750,3
5305,0
1345,3
1043,5
2537,2
-23,8%
Okres Stropkov
2660,0
3175,9
3516,1
1684,8
650,4
1900,0
-9,4%
Okres Svidník
4301,6
6061,4
4016,2
1121,5
1097,5
2138,9
-25,6%
Okres Vranov nad Topľou
4232,0
4645,6
4327,6
1056,5
963,6
2174,7
-32,5%
Prešovský kraj
5644,7
6196,2
5937,3
1505,1
1161,1
2808,1
-11,0%
Okres Gelnica
3052,8
5593,7
5316,1
1614,9
671,8
2247,4
23,6%
Okres Košice I
5395,4
5767,3
6167,1
3698,7
1662,3
3881,1
4,8%
Okres Košice II
14523,8
14172,9
9420,8
2415,0
598,8
3856,0
-21,7%
Okres Košice III
8814,2
11199,0
9056,6
1148,3
243,8
2839,4
7,2%
Okres Košice IV
5895,6
6337,1
6762,4
2061,1
0,0
2916,7
16,9%
Okres Košice - okolie
4912,3
6612,2
5523,8
972,1
1142,3
2832,4
-5,2%
Okres Michalovce
3988,5
4724,7
3508,2
1400,8
546,8
1972,7
-19,2%
Okres Rožňava
1930,4
2524,9
2215,2
669,8
1229,0
1196,7
-26,7%
Okres Sobrance
6594,3
5553,4
5196,9
790,4
546,2
2080,3
29,3%
Okres Spišská Nová Ves
5377,9
10001,6
7325,4
1500,4
911,2
3130,1
19,8%
Okres Trebišov
4141,9
5214,0
4847,5
1319,4
863,1
2184,8
8,0%
Košický kraj
5062,1
6220,1
5288,6
1556,7
823,8
2534,1
-3,6%
Slovenská republika
6141,5
6346,6
5773,4
1436,0
884,0
2514,4
-8,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
477,1
1390,0
2067,5
389,2
55,7
439,0
59,2%
Okres Bratislava II
841,8
1319,7
1195,1
212,3
8,1
426,3
-2,4%
Okres Bratislava III
1276,6
1289,2
1468,0
133,1
56,2
427,2
-47,7%
Okres Bratislava IV
58,4
53,0
133,8
168,6
25,0
128,8
-19,2%
Okres Bratislava V
1306,6
927,1
1094,2
112,5
25,3
257,8
-14,8%
Okres Malacky
201,1
775,7
645,3
119,8
100,5
228,0
4,0%
Okres Pezinok
303,0
999,2
824,4
100,6
0,0
310,9
28,4%
Okres Senec
0,0
104,9
135,4
127,0
107,2
110,1
-78,7%
Bratislavský kraj
567,7
784,4
802,8
164,2
44,0
284,2
-19,0%
Okres Dunajská Streda
1143,2
1799,9
1097,2
95,6
0,0
396,5
-59,4%
Okres Galanta
1863,4
2785,8
2377,5
195,7
8,1
673,7
99,3%
Okres Hlohovec
2007,0
2274,8
2101,5
289,7
147,5
656,5
-46,4%
Okres Piešťany
2967,1
2335,8
2617,6
412,0
103,6
837,4
1,5%
Okres Senica
1040,8
683,7
1054,7
156,0
23,3
292,1
25,7%
Okres Skalica
715,9
1267,6
561,5
334,9
93,4
423,1
42,1%
Okres Trnava
2244,0
2407,3
3532,7
259,6
124,1
751,4
-7,5%
Trnavský kraj
1742,2
2026,4
2073,9
230,7
68,9
588,8
-13,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
206,7
554,5
469,8
159,9
56,5
201,6
-63,5%
Okres Ilava
680,7
1277,1
1721,9
183,1
115,0
461,3
-19,3%
Okres Myjava
850,2
1352,5
2831,7
176,8
65,2
426,5
23,5%
Okres Nové Mesto nad Váhom
298,2
566,3
731,4
114,9
10,9
188,0
-17,9%
Okres Partizánske
1084,1
1544,1
1638,7
59,2
0,0
378,6
-41,2%
Okres Považská Bystrica
4344,3
6099,4
5438,3
185,1
78,6
1140,4
-12,0%
Okres Prievidza
1333,3
1501,3
1193,5
120,4
104,9
399,4
-20,8%
Okres Púchov
1634,0
999,9
843,7
235,4
242,1
464,2
-44,1%
Okres Trenčín
528,0
688,4
654,4
106,0
37,7
203,1
-41,6%
Trenčiansky kraj
1170,5
1547,6
1523,9
141,2
75,4
420,1
-25,5%
Okres Komárno
4378,9
4579,3
4347,1
624,4
365,8
1422,9
23,1%
Okres Levice
1767,3
2432,7
1642,6
428,7
58,8
724,8
-33,1%
Okres Nitra
2272,8
2319,4
2204,8
453,7
69,8
767,3
-13,5%
Okres Nové Zámky
2170,8
2455,3
2198,7
222,7
95,4
675,6
6,7%
Okres Šaľa
1287,4
1119,5
1088,7
324,1
191,0
477,9
-16,3%
Okres Topoľčany
205,4
284,2
241,1
22,1
0,0
63,3
-56,3%
Okres Zlaté Moravce
3016,4
2484,8
4238,0
273,7
52,0
811,7
50,7%
Nitriansky kraj
2213,6
2374,2
2240,7
356,6
114,5
730,6
-3,1%
Okres Bytča
995,0
2301,7
1667,3
8,8
0,0
620,3
-28,7%
Okres Čadca
921,1
1034,1
1131,3
184,6
191,2
407,0
-44,2%
Okres Dolný Kubín
163,1
407,6
373,8
175,2
0,0
200,5
-17,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
752,3
989,3
981,2
132,2
0,0
353,9
-22,0%
Okres Liptovský Mikuláš
2059,9
2213,7
2561,2
153,9
82,0
575,1
-18,0%
Okres Martin
263,0
335,4
467,5
227,1
144,9
246,0
-25,0%
Okres Námestovo
589,2
412,5
403,4
79,4
246,8
248,9
7,4%
Okres Ružomberok
2238,9
2374,5
1885,4
345,6
425,3
792,5
-18,2%
Okres Turčianske Teplice
250,9
190,7
172,3
173,2
59,3
155,5
-62,9%
Okres Tvrdošín
814,7
1183,9
1119,6
134,1
235,8
359,1
-31,1%
Okres Žilina
765,3
772,0
623,7
48,2
0,0
196,8
-70,5%
Žilinský kraj
898,5
1049,8
1003,5
154,8
128,5
367,7
-38,2%
Okres Banská Bystrica
439,9
1024,3
1201,1
361,2
89,7
455,3
-49,0%
Okres Banská Štiavnica
1707,6
1875,8
1363,3
157,1
173,7
494,2
-19,4%
Okres Brezno
506,7
875,0
723,5
177,1
134,5
347,0
-54,4%
Okres Detva
0,0
0,0
132,3
179,2
544,6
160,3
9,1%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
209,4
237,6
174,1
-36,1%
Okres Lučenec
801,4
1220,1
829,2
128,5
78,1
316,7
-33,8%
Okres Poltár
416,3
616,2
0,0
22,3
47,7
106,1
2300,0%
Okres Revúca
5355,3
4704,0
4221,7
420,5
967,7
1735,1
37,2%
Okres Rimavská Sobota
4375,2
4516,8
3202,4
303,1
349,5
1402,8
-21,8%
Okres Veľký Krtíš
5938,7
4528,7
7137,5
635,5
308,5
1683,7
13,5%
Okres Zvolen
1436,3
3608,2
2405,9
101,1
14,6
738,5
13,9%
Okres Žarnovica
1108,6
1943,6
1522,1
187,6
79,9
482,5
-7,7%
Okres Žiar nad Hronom
283,9
677,5
265,3
59,0
126,6
154,8
-30,8%
Banskobystrický kraj
1977,2
2255,8
1939,7
237,5
212,5
698,8
-15,8%
Okres Bardejov
3943,1
2527,9
2204,9
334,5
396,9
990,9
-14,0%
Okres Humenné
885,7
861,7
570,6
155,9
0,0
281,9
-2,8%
Okres Kežmarok
370,5
1075,8
872,2
162,5
152,6
430,7
74,4%
Okres Levoča
127,0
1588,4
555,6
218,0
40,7
473,5
5,9%
Okres Medzilaborce
144,5
81,7
119,5
0,0
0,0
27,1
-93,1%
Okres Poprad
131,6
780,0
573,0
147,1
30,3
259,9
-4,4%
Okres Prešov
629,6
1158,3
1088,6
355,2
83,5
488,6
-20,1%
Okres Sabinov
1932,5
1599,8
1346,4
130,7
146,5
816,0
-29,0%
Okres Snina
640,4
266,7
668,8
60,0
36,0
161,3
-2,5%
Okres Stará Ľubovňa
1214,2
2369,4
2142,4
500,6
253,4
941,8
27,7%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
569,8
0,0
336,7
169,2%
Okres Svidník
0,0
79,4
0,0
60,5
0,0
44,2
-44,0%
Okres Vranov nad Topľou
490,2
1131,6
651,5
174,7
149,9
387,0
-5,5%
Prešovský kraj
955,0
1247,3
980,7
245,1
126,6
485,7
-3,9%
Okres Gelnica
660,1
1525,6
1772,1
698,8
223,9
782,4
45,9%
Okres Košice I
364,6
563,7
881,0
406,4
109,0
410,8
-16,1%
Okres Košice II
2190,5
2810,1
1192,5
206,1
79,1
501,6
-34,4%
Okres Košice III
218,5
54,4
242,6
18,4
0,0
45,1
-72,5%
Okres Košice IV
2033,0
546,3
1733,9
79,7
0,0
456,3
7,1%
Okres Košice - okolie
291,7
668,2
451,5
33,9
0,0
219,7
-0,3%
Okres Michalovce
615,0
1161,4
864,3
163,7
40,8
338,9
-34,2%
Okres Rožňava
0,0
118,8
113,0
23,8
0,0
37,4
-66,0%
Okres Sobrance
1629,2
2023,0
1641,1
86,8
0,0
547,2
35,0%
Okres Spišská Nová Ves
650,8
3838,4
1560,0
131,9
71,5
694,4
19,2%
Okres Trebišov
148,4
436,6
756,3
78,4
19,8
170,2
-24,1%
Košický kraj
563,6
1047,1
843,3
150,4
45,3
324,3
-14,4%
Slovenská republika
1211,4
1521,0
1401,1
216,9
106,1
497,8
-16,3%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.