Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 49. k. t. 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 49. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
64
Ambulancie - dospelí (D)
54
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10807
14096
9903
17468
3848
56122
Chorobnosť ARO
5202,4
4292,7
4048,1
986,6
768,7
1804,8
Z nich CHPO
1288
1920
1382
1397
271
6258
Chorobnosť CHPO
620,0
584,7
564,9
78,9
54,1
201,2
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
111
119
54
128
33
445
Otitídy
147
97
24
56
13
337
Sinusitídy
108
192
145
273
58
776
Komplikácie spolu
366
408
223
457
104
1558
%komplikácií z ARO
3,4
2,9
2,3
2,6
2,7
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
6073,1
4917,3
3633,7
1416,0
422,0
1937,5
16,5%
Trnavský kraj
6114,4
4600,7
3987,6
984,2
786,7
1815,6
6,4%
Trenčiansky kraj
5487,2
4677,9
4236,6
822,1
626,4
1666,6
1,4%
Nitriansky kraj
7199,0
5759,6
4688,0
1153,0
733,2
2043,6
10,0%
Žilinský kraj
5765,3
4148,3
4567,0
800,4
792,3
1894,1
5,6%
Banskobystrický kraj
5684,7
5188,5
4833,0
951,4
1104,1
2022,2
2,0%
Prešovský kraj
3017,5
2513,3
2909,0
886,1
865,2
1417,9
-8,6%
Košický kraj
4245,0
3878,0
3473,9
859,3
605,8
1535,2
5,4%
Slovenská republika
5202,4
4292,7
4048,1
986,6
768,7
1804,8
4,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
314,7
288,9
210,8
76,5
22,9
106,5
38,7%
Trnavský kraj
1130,6
772,9
737,1
102,5
62,8
268,7
8,6%
Trenčiansky kraj
735,1
877,3
613,4
55,3
44,4
212,4
63,9%
Nitriansky kraj
1038,7
910,1
764,1
121,9
33,8
268,4
12,2%
Žilinský kraj
521,9
524,9
607,0
70,8
72,0
206,9
4,6%
Banskobystrický kraj
731,3
816,5
879,8
74,3
106,7
264,5
-24,7%
Prešovský kraj
396,7
278,5
304,9
59,7
51,1
132,2
-23,6%
Košický kraj
170,7
181,1
238,0
42,4
33,8
77,4
-12,3%
Slovenská republika
620,0
584,7
564,9
78,9
54,1
201,2
2,7%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1966,9
1627,4
1262,9
2833,8
1076,9
2295,1
18,8%
Okres Bratislava II
9158,6
6747,6
4297,3
1520,4
231,5
2459,1
6,9%
Okres Bratislava III
8216,6
5977,9
4503,8
1740,6
83,8
2535,9
69,2%
Okres Bratislava IV
2387,7
2066,7
1456,0
1664,0
577,4
1849,0
-10,9%
Okres Bratislava V
6984,1
6222,8
4886,1
655,2
131,8
1334,4
8,1%
Okres Malacky
4367,3
3983,4
2886,3
796,0
347,1
1379,8
16,9%
Okres Pezinok
4323,0
3782,8
3986,5
326,0
461,5
1248,1
25,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
3715,8
1074,7
3852,8
148,4%
Bratislavský kraj
6073,1
4917,3
3633,7
1416,0
422,0
1937,5
16,5%
Okres Dunajská Streda
6962,0
5303,7
3845,7
748,8
395,0
1644,4
2,6%
Okres Galanta
5264,9
3515,1
2914,1
745,7
616,1
1445,8
20,7%
Okres Hlohovec
4913,8
4365,5
3906,3
1098,6
551,4
1798,9
-7,8%
Okres Piešťany
6963,3
5582,1
5808,0
1423,2
1367,8
2396,1
7,0%
Okres Senica
4685,7
4260,4
2747,3
999,9
1108,6
1668,6
0,6%
Okres Skalica
8972,4
6656,3
4321,8
1165,1
1215,6
2567,5
18,5%
Okres Trnava
5877,9
4031,9
4453,7
1022,1
664,6
1756,4
5,0%
Trnavský kraj
6114,4
4600,7
3987,6
984,2
786,7
1815,6
6,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
10028,7
6257,2
7210,6
720,8
537,7
1851,4
8,7%
Okres Ilava
5389,1
4337,1
4720,1
462,1
617,6
1681,9
11,2%
Okres Myjava
4650,2
4595,3
5746,1
758,4
373,1
1412,1
1,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5452,7
4527,8
4220,8
778,8
1070,2
1635,3
0,7%
Okres Partizánske
5396,6
4306,6
4406,0
1068,3
281,8
1896,6
21,8%
Okres Považská Bystrica
3933,6
3691,7
3479,3
768,5
412,3
1377,9
-13,7%
Okres Prievidza
5847,3
4775,0
3648,2
923,5
789,4
1719,5
-3,7%
Okres Púchov
4683,5
6210,7
3723,5
944,8
636,5
1949,9
42,9%
Okres Trenčín
5568,0
4376,0
4373,5
826,9
483,5
1593,7
-8,2%
Trenčiansky kraj
5487,2
4677,9
4236,6
822,1
626,4
1666,6
1,4%
Okres Komárno
6893,0
5890,3
4659,0
832,7
545,1
1777,4
8,5%
Okres Levice
9175,1
6635,0
4381,8
1459,8
812,9
2362,5
41,8%
Okres Nitra
8182,2
5910,0
4899,5
1396,5
869,6
2419,4
-1,6%
Okres Nové Zámky
7171,2
6657,7
5326,6
1063,7
783,0
2108,5
7,4%
Okres Šaľa
7978,1
5946,7
5730,5
1240,5
730,4
2119,6
29,0%
Okres Topoľčany
3592,8
2793,1
2675,7
847,3
538,2
1221,0
-1,0%
Okres Zlaté Moravce
7230,7
7120,5
6396,6
1132,7
782,0
2119,1
7,5%
Nitriansky kraj
7199,0
5759,6
4688,0
1153,0
733,2
2043,6
10,0%
Okres Bytča
2555,7
2917,7
3315,7
366,0
220,6
1369,4
-12,2%
Okres Čadca
4488,4
3217,8
3441,8
577,4
596,9
1489,2
13,9%
Okres Dolný Kubín
7690,8
4872,0
6330,7
1074,9
1040,4
2182,4
-10,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
6569,7
3618,1
4776,8
715,4
611,8
1797,5
1,0%
Okres Liptovský Mikuláš
7611,0
5939,6
6054,4
907,9
856,8
2065,1
8,8%
Okres Martin
6778,1
5343,0
4644,1
1448,7
492,0
2732,8
3,7%
Okres Námestovo
6444,2
4405,4
5642,8
715,4
1830,6
2412,5
6,7%
Okres Ružomberok
6130,5
5000,5
5997,0
745,7
765,6
1898,6
-5,4%
Okres Turčianske Teplice
4761,9
2672,0
1832,5
814,0
1277,2
1338,5
51,4%
Okres Tvrdošín
5713,2
3328,1
4424,5
781,2
577,8
2005,5
4,8%
Okres Žilina
3808,6
2810,9
2931,6
536,4
544,6
1199,4
23,1%
Žilinský kraj
5765,3
4148,3
4567,0
800,4
792,3
1894,1
5,6%
Okres Banská Bystrica
6996,4
6929,5
6123,3
1620,1
1045,7
2746,7
4,4%
Okres Banská Štiavnica
3506,9
2620,7
3097,0
551,4
1048,4
1171,5
37,8%
Okres Brezno
4721,9
4732,8
5126,0
1776,6
950,5
2837,1
53,8%
Okres Detva
1548,0
1269,8
1794,1
746,8
473,7
845,6
-29,6%
Okres Krupina
7318,8
2855,9
1651,9
520,3
880,2
1080,5
-58,4%
Okres Lučenec
6298,4
6036,0
4819,4
529,9
1049,6
1829,9
33,0%
Okres Poltár
3846,2
2386,4
1522,2
689,6
1407,1
1313,5
8,3%
Okres Revúca
4348,0
4932,1
3260,2
773,0
1782,3
1747,5
-30,6%
Okres Rimavská Sobota
5745,0
4168,3
4616,2
1097,6
1269,7
2218,7
41,1%
Okres Veľký Krtíš
7261,5
7224,4
7916,0
1321,5
1337,3
2798,4
-28,7%
Okres Zvolen
2558,1
3776,4
4741,2
1086,2
583,4
1471,4
-28,4%
Okres Žarnovica
6309,6
4578,0
4025,4
597,7
588,4
1671,6
10,3%
Okres Žiar nad Hronom
3930,1
5240,3
4480,1
744,2
879,2
1566,3
10,2%
Banskobystrický kraj
5684,7
5188,5
4833,0
951,4
1104,1
2022,2
2,0%
Okres Bardejov
7496,0
4762,9
6184,1
1466,4
2388,8
2918,5
7,9%
Okres Humenné
1976,9
2452,1
2582,3
765,9
645,6
1119,7
8,2%
Okres Kežmarok
1211,6
1356,9
2191,0
924,1
524,2
1094,2
20,7%
Okres Levoča
1493,2
1498,9
1554,3
446,6
373,9
810,9
-33,8%
Okres Medzilaborce
1162,8
3408,1
3317,0
654,6
547,7
1211,6
9,3%
Okres Poprad
2436,9
2333,9
2328,6
845,1
546,2
1180,6
-38,5%
Okres Prešov
7339,9
5076,8
3743,1
1144,9
599,5
1978,0
-29,1%
Okres Sabinov
7320,0
5029,3
5593,8
1353,7
714,6
3282,2
5,6%
Okres Snina
900,8
1155,4
3008,4
528,8
818,7
865,5
-5,9%
Okres Stará Ľubovňa
4647,8
3603,0
4115,3
1040,0
559,2
1883,1
6,3%
Okres Stropkov
1449,9
887,7
1211,4
631,2
517,3
735,2
-24,1%
Okres Svidník
4222,4
3150,1
2091,1
798,5
899,5
1367,1
-2,9%
Okres Vranov nad Topľou
820,7
917,2
1425,3
629,1
900,5
806,4
25,2%
Prešovský kraj
3017,5
2513,3
2909,0
886,1
865,2
1417,9
-8,6%
Okres Gelnica
2159,1
2048,9
3287,3
281,4
692,4
982,7
-14,9%
Okres Košice I
9080,7
6801,8
6518,9
2219,9
1238,8
3191,6
3,3%
Okres Košice II
6046,7
5758,4
3925,2
1119,3
210,8
1909,3
-5,5%
Okres Košice III
6201,1
7445,0
5609,3
470,5
87,9
1523,1
22,0%
Okres Košice IV
3784,6
3084,9
2447,3
720,5
0,0
1304,5
-4,3%
Okres Košice - okolie
5562,3
4879,0
4528,2
767,1
1064,9
2012,1
8,6%
Okres Michalovce
1450,4
1548,4
1920,9
972,8
827,7
1097,5
-8,4%
Okres Rožňava
2860,8
2564,1
2635,8
492,9
445,5
1065,6
26,1%
Okres Sobrance
6156,2
3968,6
2787,1
404,4
559,1
1164,8
4,3%
Okres Spišská Nová Ves
5818,9
4725,3
4333,8
639,3
450,3
1352,7
6,7%
Okres Trebišov
3148,2
3506,1
2948,9
880,4
719,5
1371,2
13,5%
Košický kraj
4245,0
3878,0
3473,9
859,3
605,8
1535,2
5,4%
Slovenská republika
5202,4
4292,7
4048,1
986,6
768,7
1804,8
4,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
114,8
309,1
145,5
222,8
36,4%
Okres Bratislava II
527,8
346,7
387,7
47,4
0,0
122,1
7,4%
Okres Bratislava III
1000,3
880,9
687,0
43,8
27,9
247,1
425,0%
Okres Bratislava IV
0,0
66,7
0,0
26,8
0,0
25,4
-50,4%
Okres Bratislava V
235,9
358,1
52,5
59,8
0,0
77,9
3,4%
Okres Malacky
244,9
224,4
113,9
12,7
0,0
51,6
-
Okres Pezinok
163,1
122,0
234,5
30,6
0,0
59,4
233,3%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
293,6
115,1
312,1
131,9%
Bratislavský kraj
314,7
288,9
210,8
76,5
22,9
106,5
38,7%
Okres Dunajská Streda
1655,3
1285,3
872,2
76,4
65,8
322,2
-8,1%
Okres Galanta
703,9
370,0
242,8
33,6
12,1
124,5
11,2%
Okres Hlohovec
250,7
430,4
684,6
112,2
137,8
202,4
-20,3%
Okres Piešťany
3023,1
2043,9
2201,2
313,5
183,1
736,8
28,2%
Okres Senica
77,5
46,6
0,0
52,0
40,6
47,0
-46,8%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
32,4
0,0
16,7
-38,2%
Okres Trnava
1284,2
823,7
852,3
99,9
23,5
276,3
2,2%
Trnavský kraj
1130,6
772,9
737,1
102,5
62,8
268,7
8,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
191,0
521,4
607,2
11,5
0,0
84,5
217,6%
Okres Ilava
1099,1
1052,7
978,3
55,9
93,6
341,4
13,4%
Okres Myjava
596,2
342,9
428,8
22,8
0,0
87,6
-47,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
62,5
78,2
105,4
132,1
99,2
196,0%
Okres Partizánske
260,1
538,3
685,4
118,7
0,0
207,6
90,4%
Okres Považská Bystrica
327,8
387,4
294,4
36,6
0,0
100,9
-27,0%
Okres Prievidza
858,8
820,7
566,1
47,5
35,1
201,0
29,2%
Okres Púchov
2676,3
3585,0
1845,3
83,5
163,7
811,5
578,9%
Okres Trenčín
247,0
303,3
212,5
50,7
6,9
87,2
-11,0%
Trenčiansky kraj
735,1
877,3
613,4
55,3
44,4
212,4
63,9%
Okres Komárno
1124,4
1114,0
996,9
95,7
34,9
284,0
17,8%
Okres Levice
1042,6
958,7
750,6
132,9
128,7
288,4
87,0%
Okres Nitra
801,9
607,7
506,1
123,9
10,8
223,2
-12,6%
Okres Nové Zámky
2339,3
2010,7
1694,2
212,4
10,7
546,1
0,0%
Okres Šaľa
875,0
624,2
466,9
148,6
26,6
219,4
270,8%
Okres Topoľčany
156,2
189,4
163,4
22,1
0,0
48,7
9,1%
Okres Zlaté Moravce
0,0
111,8
139,1
75,5
25,6
71,8
-35,5%
Nitriansky kraj
1038,7
910,1
764,1
121,9
33,8
268,4
12,2%
Okres Bytča
0,0
67,9
0,0
0,0
0,0
12,2
-89,7%
Okres Čadca
580,4
593,0
703,3
6,1
12,4
201,4
-5,2%
Okres Dolný Kubín
181,7
711,2
944,9
151,3
183,6
269,9
-12,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
1003,0
695,8
743,9
18,7
0,0
229,8
17,2%
Okres Liptovský Mikuláš
1176,6
1292,2
1241,2
99,7
45,1
333,6
-5,7%
Okres Martin
37,6
130,3
121,4
83,5
0,0
74,7
-15,1%
Okres Námestovo
455,4
334,8
495,0
18,6
38,1
156,8
13,9%
Okres Ružomberok
1055,8
792,8
836,8
149,1
243,0
336,5
-4,1%
Okres Turčianske Teplice
0,0
133,6
87,3
71,2
58,1
71,7
71,4%
Okres Tvrdošín
788,0
837,7
1442,8
193,4
271,9
494,1
21,4%
Okres Žilina
350,0
310,9
265,0
23,5
9,4
95,8
72,1%
Žilinský kraj
521,9
524,9
607,0
70,8
72,0
206,9
4,6%
Okres Banská Bystrica
485,9
672,0
497,8
152,8
14,7
230,0
-12,6%
Okres Banská Štiavnica
1062,7
896,6
978,0
78,8
67,6
269,0
50,0%
Okres Brezno
1011,8
288,6
452,3
91,1
0,0
272,7
30,6%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
45,9
48,9
42,4
-
Okres Lučenec
1060,1
868,1
862,7
32,1
53,1
247,1
34,1%
Okres Poltár
1003,3
1606,2
794,2
22,2
70,4
371,1
23,5%
Okres Revúca
390,2
792,0
706,4
180,9
781,0
394,5
-49,1%
Okres Rimavská Sobota
608,0
478,8
427,4
32,8
26,5
176,3
-0,7%
Okres Veľký Krtíš
1798,7
2918,2
4777,7
90,4
69,2
871,4
-51,4%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
144,8
0,0
99,4
-12,7%
Okres Žarnovica
73,4
398,1
423,7
26,8
0,0
100,8
10,0%
Okres Žiar nad Hronom
357,3
369,9
270,4
25,5
54,9
93,7
25,4%
Banskobystrický kraj
731,3
816,5
879,8
74,3
106,7
264,5
-24,7%
Okres Bardejov
2327,3
1219,2
1306,8
316,9
279,5
666,6
6,7%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Kežmarok
0,0
75,4
93,2
35,7
0,0
39,6
1,2%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
11,5
0,0
5,3
-92,2%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
136,7
116,7
100,4
29,1
63,0
56,3
-67,5%
Okres Prešov
99,9
186,9
129,1
56,1
0,0
67,3
-44,7%
Okres Sabinov
1372,5
943,0
1075,7
88,3
0,0
553,5
-10,0%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
869,6
804,6
984,6
111,4
122,3
344,9
11,3%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
93,6
167,3
0,0
0,0
23,2
-56,3%
Okres Vranov nad Topľou
18,7
0,0
0,0
8,9
0,0
6,6
43,9%
Prešovský kraj
396,7
278,5
304,9
59,7
51,1
132,2
-23,6%
Okres Gelnica
0,0
78,8
365,3
225,1
440,6
233,0
-26,3%
Okres Košice I
146,5
91,9
371,0
140,1
116,9
150,2
-21,4%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
15,8
0,0
9,6
-81,5%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
166,5
200,5
335,4
35,1
19,7
88,4
42,9%
Okres Michalovce
395,6
334,8
557,7
73,7
0,0
125,2
-30,8%
Okres Rožňava
51,5
15,2
22,9
0,0
0,0
7,3
-17,9%
Okres Sobrance
2102,1
992,1
557,4
43,7
0,0
241,2
6,1%
Okres Spišská Nová Ves
200,7
540,0
619,1
40,0
0,0
105,5
-16,2%
Okres Trebišov
192,3
344,3
371,5
44,7
48,0
101,5
43,2%
Košický kraj
170,7
181,1
238,0
42,4
33,8
77,4
-12,3%
Slovenská republika
620,0
584,7
564,9
78,9
54,1
201,2
2,7%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.