Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 49. kal. týždeň 2009
Týždenné hlásenie za SR v roku 2009 – 49. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
76
Ambulancie - dospelí (D)
65
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
12803
21311
13959
27353
4996
80422
Chorobnosť ARO
5345,4
5286,4
4726,3
1297,8
856,0
2178,6
Z nich CHPO
2696
5280
3308
4503
602
16389
Chorobnosť CHPO
1125,6
1309,8
1120,0
213,7
103,1
444,0
Úmrtia
0
0
0
1
0
1
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
88
117
70
251
66
592
Otitídy
158
140
44
71
16
429
Sinusitídy
104
298
167
303
49
921
Komplikácie spolu
350
555
281
625
131
1942
%komplikácií z ARO
2,7
2,6
2,0
2,3
2,6
2,4
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4831,6
4943,0
3965,8
1427,9
661,9
2007,6
-1,6%
Trnavský kraj
7741,5
7288,2
6024,2
1490,6
913,1
2601,9
-2,2%
Trenčiansky kraj
5694,9
5410,4
5319,2
1135,5
835,4
2053,8
-4,6%
Nitriansky kraj
7338,3
6792,5
6001,8
1629,6
868,1
2621,5
-10,7%
Žilinský kraj
4632,4
3361,0
3436,3
866,9
798,0
1613,0
-11,4%
Banskobystrický kraj
5894,2
6131,7
4920,4
1194,3
978,4
2270,1
-21,7%
Prešovský kraj
3950,0
4431,8
4276,3
1220,3
960,5
2082,7
-25,8%
Košický kraj
4386,5
5136,7
4156,5
1295,1
667,6
2025,8
-20,1%
Slovenská republika
5345,4
5286,4
4726,3
1297,8
856,0
2178,6
-13,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
764,2
768,5
680,0
186,8
76,4
292,1
2,8%
Trnavský kraj
2206,8
2163,2
1751,2
344,5
160,5
686,9
16,7%
Trenčiansky kraj
1068,8
1301,1
1160,2
176,6
69,1
389,6
-7,3%
Nitriansky kraj
2021,9
2391,5
2047,7
381,9
134,3
747,5
2,3%
Žilinský kraj
797,1
780,2
752,9
118,4
87,0
290,8
-20,9%
Banskobystrický kraj
1165,3
1334,3
1101,7
185,3
158,4
438,3
-37,3%
Prešovský kraj
823,8
886,6
807,0
156,4
86,2
353,2
-27,3%
Košický kraj
562,0
1016,0
629,5
114,6
28,7
264,9
-18,3%
Slovenská republika
1125,6
1309,8
1120,0
213,7
103,1
444,0
-10,8%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
4293,9
3679,5
2938,0
4094,6
695,1
3280,2
17,3%
Okres Bratislava II
4845,6
5493,3
3526,6
1406,1
325,0
1835,5
-17,9%
Okres Bratislava III
6204,0
6103,5
4257,2
1508,6
580,9
2049,8
-4,6%
Okres Bratislava IV
2801,6
2306,5
2342,0
1183,7
750,9
1526,4
-12,9%
Okres Bratislava V
6467,6
6682,2
5726,3
696,4
361,2
1470,7
-1,4%
Okres Malacky
5279,0
4415,1
3959,5
1469,4
1255,9
2212,1
4,3%
Okres Pezinok
3280,6
3606,5
3087,3
1008,4
307,7
1786,0
0,8%
Okres Senec
4945,9
6324,1
5030,4
1745,0
1089,9
2520,3
5,9%
Bratislavský kraj
4831,6
4943,0
3965,8
1427,9
661,9
2007,6
-1,6%
Okres Dunajská Streda
9323,6
9325,0
7851,0
1351,4
494,3
2941,6
29,1%
Okres Galanta
6195,2
6127,9
4630,2
1452,4
697,6
2295,8
-6,5%
Okres Hlohovec
8096,6
6027,4
6330,4
1372,0
768,7
2166,1
-11,8%
Okres Piešťany
8380,3
7011,5
7387,5
1750,1
1458,5
3001,5
14,3%
Okres Senica
6842,8
6378,0
5305,1
1466,6
1047,1
2442,7
-0,7%
Okres Skalica
8590,4
10356,2
4241,0
1623,2
1072,6
2839,6
-32,1%
Okres Trnava
7571,3
6742,6
5849,8
1516,6
1021,2
2552,8
-6,9%
Trnavský kraj
7741,5
7288,2
6024,2
1490,6
913,1
2601,9
-2,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
7557,5
7855,1
8849,9
1499,6
1223,8
2932,6
1,9%
Okres Ilava
3377,5
2673,6
3387,7
632,2
670,7
1206,2
-22,1%
Okres Myjava
6315,8
6646,6
7508,1
1532,0
1333,8
2646,8
29,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5792,9
4861,1
5180,5
1297,2
1008,5
2131,3
-6,2%
Okres Partizánske
8377,1
7500,0
8264,7
1248,8
263,0
2174,0
-14,0%
Okres Považská Bystrica
7443,3
8654,3
7860,0
1197,0
661,9
2616,9
8,4%
Okres Prievidza
5433,2
4128,7
3862,6
1052,8
905,3
1791,5
-11,5%
Okres Púchov
6717,5
4952,0
5159,7
1263,1
1189,5
2277,5
6,0%
Okres Trenčín
4568,7
5892,5
4822,1
1058,8
652,8
1884,3
-8,1%
Trenčiansky kraj
5694,9
5410,4
5319,2
1135,5
835,4
2053,8
-4,6%
Okres Komárno
7426,1
8742,3
7467,2
1773,9
979,7
3059,2
2,7%
Okres Levice
6344,0
6882,1
6598,5
1801,6
609,9
2546,7
-25,8%
Okres Nitra
9182,0
7070,5
5732,5
1898,6
1050,7
2962,5
-12,5%
Okres Nové Zámky
6679,3
6202,0
5756,4
1258,6
675,1
2350,8
-3,9%
Okres Šaľa
9921,8
7307,8
6471,1
1727,3
1375,1
2967,1
6,1%
Okres Topoľčany
3451,0
3720,5
3609,7
1352,0
662,4
1705,1
-19,3%
Okres Zlaté Moravce
7335,9
8048,5
7097,6
1223,7
803,7
2527,0
-15,8%
Nitriansky kraj
7338,3
6792,5
6001,8
1629,6
868,1
2621,5
-10,7%
Okres Bytča
2985,1
2762,0
2928,0
471,1
347,3
1159,2
-48,0%
Okres Čadca
2596,5
2490,5
2633,7
660,7
576,8
1187,6
-20,4%
Okres Dolný Kubín
5368,1
3795,9
3679,9
1094,8
1031,8
1934,7
-5,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
4413,2
3021,4
4317,1
739,5
679,6
1464,7
-22,5%
Okres Liptovský Mikuláš
6586,1
4729,2
5181,6
722,2
632,1
1735,8
4,8%
Okres Martin
4986,6
4106,8
3002,6
1201,0
800,0
1814,9
-16,2%
Okres Námestovo
5848,5
3512,6
3771,3
1049,3
1520,5
2406,1
-0,4%
Okres Ružomberok
5494,0
3871,6
5034,7
832,6
1066,8
1834,5
-3,1%
Okres Turčianske Teplice
6524,5
3305,8
2497,8
866,1
712,2
1447,8
9,0%
Okres Tvrdošín
4476,5
3059,2
2726,3
909,9
831,9
1811,4
-8,8%
Okres Žilina
2918,3
2054,7
2124,6
854,4
827,3
1176,3
-24,1%
Žilinský kraj
4632,4
3361,0
3436,3
866,9
798,0
1613,0
-11,4%
Okres Banská Bystrica
6725,5
6203,7
5412,0
1662,3
403,8
2531,8
-13,8%
Okres Banská Štiavnica
3415,2
2781,4
3929,4
942,5
1598,3
1583,9
-9,8%
Okres Brezno
3681,0
4204,9
4689,4
1254,7
1064,7
2049,5
-31,0%
Okres Detva
1184,8
1536,5
2117,3
951,8
816,8
1084,1
-22,3%
Okres Krupina
6925,8
5642,9
4072,1
948,6
1306,6
1998,6
7,8%
Okres Lučenec
7885,0
6332,5
4582,8
943,8
510,2
2225,1
-22,8%
Okres Poltár
4329,7
4049,3
3825,9
609,8
1145,9
1467,3
13,7%
Okres Revúca
6113,1
7990,1
5418,2
1245,2
1843,9
2848,0
-39,6%
Okres Rimavská Sobota
5838,9
8195,4
5103,2
1308,2
1095,2
2727,7
-33,9%
Okres Veľký Krtíš
8270,5
7411,6
7314,0
1944,2
924,7
3040,9
-8,5%
Okres Zvolen
3890,0
5908,8
3996,5
1125,4
1262,6
2142,2
-25,3%
Okres Žarnovica
7464,9
5830,8
5885,3
1044,3
699,4
2122,9
-18,2%
Okres Žiar nad Hronom
4947,3
4923,2
4391,4
908,6
856,2
1751,0
-3,2%
Banskobystrický kraj
5894,2
6131,7
4920,4
1194,3
978,4
2270,1
-21,7%
Okres Bardejov
8352,5
6030,0
5769,4
1390,6
1842,0
2791,3
-18,6%
Okres Humenné
3249,5
3195,7
2670,2
1124,5
790,5
1537,3
-43,8%
Okres Kežmarok
2491,4
4546,8
4415,0
1255,2
383,2
2185,9
-42,1%
Okres Levoča
543,1
3678,7
4104,9
1372,1
189,9
1730,9
-21,7%
Okres Medzilaborce
2167,6
4820,3
5973,7
712,3
560,1
1536,6
-11,5%
Okres Poprad
3202,5
4468,6
4380,7
1386,7
862,4
2175,3
-17,0%
Okres Prešov
7639,3
8341,2
8250,8
1625,9
514,8
3216,2
-17,2%
Okres Sabinov
3814,1
3511,6
3281,9
1693,2
1342,6
2454,7
-22,5%
Okres Snina
2828,5
3307,3
3097,6
941,9
1544,4
1567,9
-8,4%
Okres Stará Ľubovňa
3867,7
3915,0
3850,8
895,6
565,3
1878,7
-26,0%
Okres Stropkov
1662,5
2131,2
2085,8
1131,4
743,3
1294,0
-31,9%
Okres Svidník
3245,2
4943,1
3399,0
1000,5
1312,7
1815,2
-15,1%
Okres Vranov nad Topľou
2596,9
2774,1
2845,8
935,5
867,2
1515,0
-30,3%
Prešovský kraj
3950,0
4431,8
4276,3
1220,3
960,5
2082,7
-25,8%
Okres Gelnica
3465,3
6941,3
5074,5
967,0
460,6
2040,5
-9,2%
Okres Košice I
5209,8
5440,1
4613,3
2307,3
1166,1
2820,8
-27,3%
Okres Košice II
6489,8
8443,5
6592,8
2207,1
690,9
2800,3
-27,4%
Okres Košice III
4895,2
6621,6
6226,4
799,2
325,1
1759,0
-38,1%
Okres Košice IV
3735,5
4907,6
7282,5
1610,1
120,1
1974,2
-32,3%
Okres Košice - okolie
4052,7
5509,6
5040,5
873,2
789,5
2223,5
-21,5%
Okres Michalovce
3879,0
3501,3
2764,6
1354,8
681,9
1783,7
-9,6%
Okres Rožňava
2106,3
2015,3
1801,4
686,2
474,0
1009,0
-15,7%
Okres Sobrance
5585,7
5616,8
5448,6
530,2
628,1
1799,7
-13,5%
Okres Spišská Nová Ves
8460,7
9716,5
3900,1
1086,1
745,5
2532,4
-19,1%
Okres Trebišov
3742,1
4444,7
3895,1
1291,1
708,3
1871,7
-14,3%
Košický kraj
4386,5
5136,7
4156,5
1295,1
667,6
2025,8
-20,1%
Slovenská republika
5345,4
5286,4
4726,3
1297,8
856,0
2178,6
-13,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
477,1
981,2
870,5
785,4
71,9
629,2
43,3%
Okres Bratislava II
766,5
1115,8
835,9
146,9
46,4
282,5
-33,7%
Okres Bratislava III
1302,1
1933,8
1321,2
118,3
93,7
379,8
-11,1%
Okres Bratislava IV
145,9
79,5
89,2
157,1
25,0
124,6
-3,2%
Okres Bratislava V
979,9
949,8
583,6
94,8
120,4
205,3
-20,4%
Okres Malacky
2051,3
886,8
1055,9
199,6
122,5
467,0
104,8%
Okres Pezinok
99,4
546,4
663,6
159,2
0,0
249,5
-19,8%
Okres Senec
40,2
179,8
309,6
192,8
125,1
177,2
61,0%
Bratislavský kraj
764,2
768,5
680,0
186,8
76,4
292,1
2,8%
Okres Dunajská Streda
4445,2
4248,2
3571,8
637,1
268,9
1370,6
245,7%
Okres Galanta
1626,2
1933,6
1210,4
231,3
56,8
518,7
-23,0%
Okres Hlohovec
960,6
1166,6
1089,7
266,3
237,6
405,8
-38,2%
Okres Piešťany
3309,9
2505,6
2428,4
364,3
217,0
881,7
5,3%
Okres Senica
888,2
663,6
570,2
193,5
174,5
299,8
2,6%
Okres Skalica
0,0
407,5
135,4
266,0
16,8
221,2
-47,7%
Okres Trnava
2022,7
2229,0
1717,1
338,9
143,2
671,1
-10,7%
Trnavský kraj
2206,8
2163,2
1751,2
344,5
160,5
686,9
16,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
428,8
893,3
649,5
222,7
157,3
317,9
57,7%
Okres Ilava
746,2
1031,5
1375,4
188,9
68,4
379,5
-17,7%
Okres Myjava
1166,0
721,3
776,7
117,8
29,0
263,6
-38,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
42,6
495,6
487,6
311,3
140,4
289,4
54,0%
Okres Partizánske
1872,5
2095,6
2208,7
109,3
0,0
409,5
8,2%
Okres Považská Bystrica
3763,5
4295,6
3756,8
296,9
47,3
1055,0
-7,5%
Okres Prievidza
966,6
974,1
781,2
101,7
85,4
290,5
-27,3%
Okres Púchov
1634,0
1166,6
649,0
173,9
114,1
395,4
-14,8%
Okres Trenčín
298,5
757,2
688,9
135,3
6,9
216,8
6,7%
Trenčiansky kraj
1068,8
1301,1
1160,2
176,6
69,1
389,6
-7,3%
Okres Komárno
4311,2
4865,5
4241,9
818,0
370,3
1594,8
12,1%
Okres Levice
2008,9
2470,5
2232,4
525,2
69,9
787,0
8,6%
Okres Nitra
1646,8
2020,1
1515,8
342,7
130,8
639,9
-16,6%
Okres Nové Zámky
2371,0
2726,9
2517,8
273,3
85,7
816,1
20,8%
Okres Šaľa
849,5
935,9
838,4
422,8
185,5
482,8
1,0%
Okres Topoľčany
159,3
438,6
416,5
56,7
41,9
120,9
90,8%
Okres Zlaté Moravce
2461,4
2787,9
2186,3
161,9
73,1
657,4
-19,0%
Nitriansky kraj
2021,9
2391,5
2047,7
381,9
134,3
747,5
2,3%
Okres Bytča
248,8
433,3
366,0
27,3
0,0
124,3
-80,0%
Okres Čadca
701,8
804,9
638,5
119,3
78,2
290,3
-28,7%
Okres Dolný Kubín
367,0
509,5
280,4
249,1
164,2
275,5
37,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
802,4
615,0
981,2
151,8
75,5
291,2
-17,7%
Okres Liptovský Mikuláš
2423,5
2166,2
2726,0
89,9
66,0
609,4
6,0%
Okres Martin
229,3
339,4
220,8
142,2
21,2
154,7
-37,1%
Okres Námestovo
517,7
316,4
256,0
28,9
0,0
164,4
-33,9%
Okres Ružomberok
1515,6
1659,3
1452,8
256,2
384,5
607,5
-23,4%
Okres Turčianske Teplice
627,4
635,7
516,8
163,0
29,7
227,3
46,2%
Okres Tvrdošín
581,9
771,0
872,4
153,2
218,9
391,3
9,0%
Okres Žilina
619,0
400,9
255,0
26,7
22,6
113,0
-42,6%
Žilinský kraj
797,1
780,2
752,9
118,4
87,0
290,8
-20,9%
Okres Banská Bystrica
531,8
1129,6
486,0
233,9
40,4
330,7
-27,4%
Okres Banská Štiavnica
1067,2
905,6
962,3
137,4
173,7
327,5
-33,7%
Okres Brezno
389,8
680,6
736,9
73,8
0,0
218,3
-37,1%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
140,0
45,4
103,7
-35,3%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
147,8
198,0
128,7
-26,1%
Okres Lučenec
759,1
891,7
536,5
164,7
53,7
290,2
-8,3%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
44,6
95,5
44,2
-58,3%
Okres Revúca
1590,1
1980,6
1896,4
264,3
855,4
790,8
-54,4%
Okres Rimavská Sobota
1671,5
1906,3
1633,9
153,2
163,1
596,1
-57,5%
Okres Veľký Krtíš
4854,5
3705,8
3553,7
487,4
279,2
1231,2
-26,9%
Okres Zvolen
1296,7
1795,4
1563,9
148,3
187,1
585,9
-20,7%
Okres Žarnovica
960,8
1067,1
1217,7
212,6
79,9
382,3
-20,8%
Okres Žiar nad Hronom
567,7
722,7
383,1
119,9
24,1
203,2
31,3%
Banskobystrický kraj
1165,3
1334,3
1101,7
185,3
158,4
438,3
-37,3%
Okres Bardejov
3709,9
2737,5
1763,9
201,1
325,6
864,5
-12,8%
Okres Humenné
377,2
488,0
401,5
63,0
22,9
149,9
-46,8%
Okres Kežmarok
21,5
351,8
301,5
42,2
22,5
118,3
-72,5%
Okres Levoča
246,9
553,2
864,2
277,5
0,0
331,5
-30,0%
Okres Medzilaborce
0,0
326,8
0,0
0,0
0,0
32,9
21,2%
Okres Poprad
219,4
674,3
554,5
202,3
30,3
278,7
7,2%
Okres Prešov
1385,1
1769,0
1786,8
315,6
68,0
645,9
32,2%
Okres Sabinov
801,0
943,8
1045,9
267,4
0,0
597,6
-26,8%
Okres Snina
640,4
560,1
1020,8
83,9
16,8
227,2
40,9%
Okres Stará Ľubovňa
900,7
906,9
1202,0
204,6
156,0
469,7
-50,1%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
22,0
86,1
26,5
-40,0%
Okres Vranov nad Topľou
244,0
317,6
182,0
147,9
42,8
170,7
-55,9%
Prešovský kraj
823,8
886,6
807,0
156,4
86,2
353,2
-27,3%
Okres Gelnica
866,3
915,3
604,1
241,8
51,2
357,5
-54,3%
Okres Košice I
357,9
544,0
494,3
281,8
44,3
291,6
-29,0%
Okres Košice II
1163,3
1570,9
1737,6
147,4
0,0
330,2
-34,2%
Okres Košice III
0,0
304,4
226,4
0,0
0,0
37,6
-16,7%
Okres Košice IV
88,9
382,4
404,6
111,6
48,0
133,9
-70,7%
Okres Košice - okolie
225,1
633,9
551,9
114,5
33,6
228,9
4,2%
Okres Michalovce
545,2
570,9
591,1
215,7
68,2
286,0
-15,6%
Okres Rožňava
54,7
80,0
0,0
18,5
0,0
24,4
-34,9%
Okres Sobrance
1303,3
1190,0
1509,8
38,6
0,0
350,4
-36,0%
Okres Spišská Nová Ves
2637,6
5878,2
1627,9
70,1
13,8
877,9
26,4%
Okres Trebišov
132,5
231,2
289,1
66,4
32,2
98,2
-42,3%
Košický kraj
562,0
1016,0
629,5
114,6
28,7
264,9
-18,3%
Slovenská republika
1125,6
1309,8
1120,0
213,7
103,1
444,0
-10,8%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.