Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 5. kal. týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 5. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
68
Ambulancie - dospelí (D)
61
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10206
13977
9824
20630
3879
58516
Chorobnosť ARO
4642,2
4021,8
3794,4
1027,9
683,5
1701,9
Z nich CHPO
1505
2372
1695
2038
314
7924
Chorobnosť CHPO
684,6
682,5
654,7
101,5
55,3
230,5
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
82
85
46
145
42
400
Otitídy
122
72
34
80
15
323
Sinusitídy
81
190
144
256
40
711
Komplikácie spolu
285
347
224
481
97
1434
%komplikácií z ARO
2,8
2,5
2,3
2,3
2,5
2,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4342,4
3788,2
2991,8
1002,7
425,8
1395,1
10,2%
Trnavský kraj
5956,9
4596,7
4096,3
1039,6
686,6
1776,8
4,7%
Trenčiansky kraj
5292,7
4661,8
4389,5
946,0
709,8
1725,8
16,6%
Nitriansky kraj
6107,0
5022,5
4727,0
1206,1
705,2
1973,4
19,7%
Žilinský kraj
4975,2
3867,4
3598,8
853,0
795,3
1656,3
6,9%
Banskobystrický kraj
5880,9
5430,4
5239,2
971,6
818,0
1991,4
23,1%
Prešovský kraj
2543,4
2355,9
2386,1
876,6
646,3
1271,0
3,1%
Košický kraj
4023,7
3624,0
3281,3
1183,3
479,0
1664,6
6,0%
Slovenská republika
4642,2
4021,8
3794,4
1027,9
683,5
1701,9
11,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
370,5
332,2
284,0
64,8
20,2
105,1
11,1%
Trnavský kraj
1144,2
1014,4
825,0
146,3
52,4
309,0
9,7%
Trenčiansky kraj
913,6
1076,8
1056,1
72,5
21,1
274,0
59,7%
Nitriansky kraj
931,8
912,3
839,1
160,9
100,3
308,3
10,0%
Žilinský kraj
603,0
548,4
591,1
80,4
55,9
202,7
5,5%
Banskobystrický kraj
1228,2
1051,7
1014,3
133,9
96,5
348,6
23,8%
Prešovský kraj
290,6
300,7
293,3
64,8
36,8
126,0
4,3%
Košický kraj
331,9
379,0
327,4
57,1
26,6
123,0
44,5%
Slovenská republika
684,6
682,5
654,7
101,5
55,3
230,5
17,4%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
4023,2
2312,6
1607,3
2438,1
623,7
2049,2
0,1%
Okres Bratislava II
10400,5
10268,0
7431,3
974,1
205,2
1410,6
19,7%
Okres Bratislava III
4215,5
2705,8
2290,1
885,0
282,1
1129,7
-13,0%
Okres Bratislava IV
2546,5
2187,5
1867,3
1021,8
395,9
1386,2
-9,1%
Okres Bratislava V
8116,7
6804,8
5411,5
597,1
160,5
1380,0
27,4%
Okres Malacky
3628,6
3122,2
2286,2
1122,5
925,0
1545,6
7,5%
Okres Pezinok
1223,5
1903,6
1641,5
845,7
576,8
1021,2
115,5%
Okres Senec
1629,4
1581,4
1896,1
1056,5
560,7
1101,7
3,5%
Bratislavský kraj
4342,4
3788,2
2991,8
1002,7
425,8
1395,1
10,2%
Okres Dunajská Streda
6147,0
4116,0
3371,7
683,8
262,6
1407,5
-0,4%
Okres Galanta
4255,2
3640,0
3176,4
887,3
434,4
1376,1
17,0%
Okres Hlohovec
4858,0
3607,1
3615,4
1075,0
733,9
1699,7
-6,1%
Okres Piešťany
6393,9
5708,8
5366,5
1498,0
1343,4
2357,9
-3,4%
Okres Senica
5808,8
4275,2
3540,5
746,4
743,6
1529,3
16,3%
Okres Skalica
8560,6
7860,8
4680,9
1223,4
753,9
2161,2
3,9%
Okres Trnava
6746,6
5094,9
4975,0
1280,9
681,0
2100,7
8,1%
Trnavský kraj
5956,9
4596,7
4096,3
1039,6
686,6
1776,8
4,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
9455,6
5301,3
6793,2
942,1
661,8
2299,6
10,1%
Okres Ilava
5757,8
5285,9
5683,6
647,5
701,8
1948,8
7,9%
Okres Myjava
4769,5
4252,4
4373,9
716,3
877,8
1423,1
64,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3786,0
3147,6
2938,9
1094,4
898,5
1513,7
7,3%
Okres Partizánske
4291,3
4383,5
5580,9
992,4
204,6
1527,5
22,1%
Okres Považská Bystrica
3786,1
5314,2
4416,1
784,6
293,2
1580,5
18,5%
Okres Prievidza
7328,2
5307,0
4403,0
1117,7
894,5
2003,1
14,5%
Okres Púchov
2854,7
4191,0
3064,5
901,3
882,6
1538,9
5,4%
Okres Trenčín
3846,2
4098,2
3311,1
941,1
713,7
1437,0
35,2%
Trenčiansky kraj
5292,7
4661,8
4389,5
946,0
709,8
1725,8
16,6%
Okres Komárno
6032,2
4101,6
3911,5
930,9
727,5
1634,9
54,1%
Okres Levice
7301,6
6933,6
6778,0
1378,1
713,1
2388,2
24,0%
Okres Nitra
5959,7
5133,0
4889,3
1339,1
809,2
2097,8
5,2%
Okres Nové Zámky
6391,5
5361,9
5015,5
997,3
615,7
2000,5
26,7%
Okres Šaľa
7369,8
5185,0
5213,4
1417,5
598,3
2228,7
10,9%
Okres Topoľčany
2941,9
2651,1
2389,7
1143,0
589,8
1346,7
18,6%
Okres Zlaté Moravce
7899,7
6210,9
4867,0
1018,6
733,1
2045,6
1,9%
Nitriansky kraj
6107,0
5022,5
4727,0
1206,1
705,2
1973,4
19,7%
Okres Bytča
3714,7
4283,3
3657,0
618,7
504,2
1483,9
31,5%
Okres Čadca
2959,0
2681,3
3056,5
606,7
865,7
1270,7
22,2%
Okres Dolný Kubín
8253,1
4115,0
4697,4
1004,8
696,2
2130,7
11,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
4613,8
3618,1
3484,7
934,0
961,4
1722,7
25,3%
Okres Liptovský Mikuláš
6257,3
4393,9
4328,9
562,1
972,6
1457,4
0,6%
Okres Martin
6965,8
5923,5
3809,4
1364,2
811,4
2442,9
11,1%
Okres Námestovo
4984,6
3152,1
3746,0
963,0
1006,2
1934,0
-20,1%
Okres Ružomberok
5769,5
5612,3
5461,4
693,2
960,6
1809,3
0,2%
Okres Turčianske Teplice
4029,3
2271,2
1919,7
630,9
522,5
1009,9
-28,4%
Okres Tvrdošín
5253,5
3743,1
3590,9
1370,8
1004,0
1975,2
-4,9%
Okres Žilina
2825,0
2310,6
2028,0
823,0
477,0
1107,4
20,4%
Žilinský kraj
4975,2
3867,4
3598,8
853,0
795,3
1656,3
6,9%
Okres Banská Bystrica
4534,7
5585,6
5039,6
1050,0
665,3
1801,5
17,7%
Okres Banská Štiavnica
1434,6
931,0
1467,0
768,0
1420,4
996,2
-9,4%
Okres Brezno
2634,0
4271,1
5176,3
1315,4
493,5
1818,9
9,1%
Okres Detva
434,3
1224,5
1194,0
793,5
917,7
823,8
-1,7%
Okres Krupina
3518,6
4031,9
2123,9
933,4
1613,7
1633,0
102,2%
Okres Lučenec
9168,5
6769,2
6967,5
957,0
170,1
2727,1
35,3%
Okres Poltár
1672,2
3763,2
2912,0
634,0
914,6
1348,9
-2,6%
Okres Revúca
6438,5
5695,3
4564,3
1018,2
1264,5
2246,4
39,7%
Okres Rimavská Sobota
6839,1
7638,9
7602,3
992,3
1330,4
2882,0
80,8%
Okres Veľký Krtíš
18244,1
10066,3
9816,3
1752,7
945,3
3771,9
2,8%
Okres Zvolen
4627,7
4265,1
3875,8
989,7
518,6
1526,4
9,4%
Okres Žarnovica
5429,2
4020,7
3866,5
867,4
501,2
1571,7
13,9%
Okres Žiar nad Hronom
3374,4
2948,9
4535,9
637,9
838,0
1373,2
18,2%
Banskobystrický kraj
5880,9
5430,4
5239,2
971,6
818,0
1991,4
23,1%
Okres Bardejov
5266,5
3672,5
4265,1
1069,8
1197,1
1931,2
9,5%
Okres Humenné
2398,1
2341,4
2651,5
987,2
578,8
1260,5
10,1%
Okres Kežmarok
1355,6
2846,5
2112,5
477,1
283,9
1052,9
88,6%
Okres Levoča
1327,3
1857,3
1857,9
824,6
366,7
1012,1
32,8%
Okres Medzilaborce
2180,2
3408,1
2457,0
872,8
597,5
1332,8
66,7%
Okres Poprad
1125,1
1536,0
1357,0
830,7
355,2
909,1
-15,3%
Okres Prešov
9372,8
5366,0
5457,9
1689,8
564,2
2741,6
-0,7%
Okres Sabinov
5490,0
3801,9
3729,2
953,5
762,2
2171,7
7,3%
Okres Snina
2013,7
1268,2
1931,3
689,8
1056,1
978,7
12,5%
Okres Stará Ľubovňa
2322,5
2137,0
1652,6
705,3
479,6
1044,8
-25,7%
Okres Stropkov
1077,1
1375,9
2362,2
706,6
30,2
824,6
4,8%
Okres Svidník
2879,2
2107,0
1784,4
1050,0
1330,4
1369,4
12,4%
Okres Vranov nad Topľou
818,2
1086,5
1576,6
483,4
442,1
677,5
4,2%
Prešovský kraj
2543,4
2355,9
2386,1
876,6
646,3
1271,0
3,1%
Okres Gelnica
1319,5
1182,0
3165,6
425,3
419,7
899,6
-34,2%
Okres Košice I
4673,5
3509,5
2833,0
3368,0
197,2
2845,8
23,1%
Okres Košice II
10709,2
10214,7
7565,5
2467,5
138,0
3014,8
13,8%
Okres Košice III
3519,6
5049,6
4352,0
442,5
307,7
1095,7
-27,4%
Okres Košice IV
5938,9
3258,7
2651,3
1332,2
0,0
1478,5
-14,8%
Okres Košice - okolie
4758,2
4949,0
4456,3
578,5
485,4
1799,6
2,4%
Okres Michalovce
4202,9
3592,0
3433,9
1249,7
629,2
1713,4
18,6%
Okres Rožňava
2061,9
2048,2
1787,8
763,0
571,6
1086,3
10,7%
Okres Sobrance
6869,4
4836,7
3929,8
524,6
590,2
1585,3
21,1%
Okres Spišská Nová Ves
4213,7
3847,8
3792,1
786,4
631,0
1334,4
2,5%
Okres Trebišov
3260,7
2625,3
2422,2
805,4
667,2
1268,7
-0,6%
Košický kraj
4023,7
3624,0
3281,3
1183,3
479,0
1664,6
6,0%
Slovenská republika
4642,2
4021,8
3794,4
1027,9
683,5
1701,9
11,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
114,8
147,2
41,6
102,2
-28,8%
Okres Bratislava II
155,2
66,7
80,8
38,5
7,9
34,5
-57,1%
Okres Bratislava III
571,6
440,5
305,3
117,5
17,6
151,4
74,9%
Okres Bratislava IV
191,7
104,2
94,5
24,0
0,0
56,4
-22,7%
Okres Bratislava V
896,6
761,1
788,1
36,4
16,0
135,4
15,5%
Okres Malacky
600,0
608,7
425,3
144,5
41,4
229,1
69,2%
Okres Pezinok
0,0
36,6
93,8
10,2
0,0
19,5
-49,1%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
35,2
53,4
36,2
-16,8%
Bratislavský kraj
370,5
332,2
284,0
64,8
20,2
105,1
11,1%
Okres Dunajská Streda
1701,9
1664,9
951,5
164,7
0,0
411,8
19,2%
Okres Galanta
783,0
874,4
533,9
83,5
7,9
195,0
43,2%
Okres Hlohovec
178,3
327,9
286,4
102,4
102,4
142,8
17,5%
Okres Piešťany
1854,2
1820,2
1472,7
270,9
190,6
561,4
-18,3%
Okres Senica
950,5
275,1
439,1
55,2
23,6
145,4
33,3%
Okres Skalica
0,0
101,4
0,0
116,5
0,0
89,9
31,1%
Okres Trnava
1335,6
1138,5
1172,3
191,0
49,5
390,2
9,8%
Trnavský kraj
1144,2
1014,4
825,0
146,3
52,4
309,0
9,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
1432,7
1100,8
721,1
122,4
0,0
327,2
263,5%
Okres Ilava
1985,4
2358,0
2693,4
173,5
15,6
744,5
43,2%
Okres Myjava
357,7
685,9
943,4
109,6
48,8
202,6
116,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
65,6
23,6
41,6
86,2%
Okres Partizánske
260,1
576,8
1762,4
36,9
0,0
184,0
-19,4%
Okres Považská Bystrica
360,6
777,1
677,1
109,3
0,0
213,3
9,8%
Okres Prievidza
1351,4
1021,4
956,6
49,3
22,6
265,5
48,0%
Okres Púchov
1248,9
2448,9
1482,8
53,6
67,9
508,4
285,4%
Okres Trenčín
264,2
358,8
324,2
27,3
21,4
81,6
14,0%
Trenčiansky kraj
913,6
1076,8
1056,1
72,5
21,1
274,0
59,7%
Okres Komárno
1075,5
1036,3
817,3
190,0
205,9
354,5
48,3%
Okres Levice
997,0
1609,3
1848,6
161,6
108,5
428,2
4,7%
Okres Nitra
681,8
568,7
437,7
134,0
102,1
219,9
2,3%
Okres Nové Zámky
1687,4
1509,3
1327,3
152,5
44,0
460,5
16,0%
Okres Šaľa
687,8
710,9
513,2
372,5
45,2
374,0
-3,2%
Okres Topoľčany
286,4
157,8
183,8
17,7
0,0
51,4
-6,5%
Okres Zlaté Moravce
946,1
809,0
1005,8
177,0
216,3
339,0
22,8%
Nitriansky kraj
931,8
912,3
839,1
160,9
100,3
308,3
10,0%
Okres Bytča
222,9
127,2
426,7
26,1
31,5
84,7
672,7%
Okres Čadca
716,8
563,4
824,5
44,8
20,1
225,6
136,9%
Okres Dolný Kubín
207,6
213,4
324,0
120,8
0,0
135,8
-20,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
601,8
723,6
665,6
38,1
72,1
221,4
82,9%
Okres Liptovský Mikuláš
1781,6
1500,3
1252,2
65,6
61,4
329,2
-10,7%
Okres Martin
131,4
177,7
182,1
182,1
80,1
153,1
36,4%
Okres Námestovo
651,3
353,5
326,7
36,1
20,5
166,0
-17,5%
Okres Ružomberok
1236,3
1408,7
1135,2
155,6
185,2
405,1
-6,4%
Okres Turčianske Teplice
0,0
267,2
436,3
30,5
0,0
71,7
-51,8%
Okres Tvrdošín
315,2
362,2
940,5
228,5
167,3
294,4
-25,0%
Okres Žilina
412,9
380,7
384,6
12,7
0,0
96,2
-7,6%
Žilinský kraj
603,0
548,4
591,1
80,4
55,9
202,7
5,5%
Okres Banská Bystrica
244,2
701,0
402,1
70,9
20,8
144,3
-6,1%
Okres Banská Štiavnica
318,8
310,3
366,7
147,7
338,2
219,2
26,4%
Okres Brezno
578,2
461,7
351,8
176,5
0,0
209,2
68,6%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
46,7
59,2
33,1
-63,2%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
214,2
440,1
203,0
-9,8%
Okres Lučenec
514,7
416,6
1258,4
179,8
21,3
290,8
-17,3%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
11,1
35,2
11,8
-50,0%
Okres Revúca
1795,0
1789,2
1977,9
91,6
241,7
576,7
281,9%
Okres Rimavská Sobota
1437,2
1564,4
1187,1
127,4
210,1
512,9
151,4%
Okres Veľký Krtíš
11648,8
5994,1
5781,4
577,3
161,4
1922,0
21,7%
Okres Zvolen
437,8
1015,5
663,0
77,2
16,2
192,4
27,4%
Okres Žarnovica
366,8
278,7
423,7
145,7
43,6
170,7
1,9%
Okres Žiar nad Hronom
277,9
239,8
240,3
68,0
27,5
103,6
49,0%
Banskobystrický kraj
1228,2
1051,7
1014,3
133,9
96,5
348,6
23,8%
Okres Bardejov
1030,4
1004,1
1046,5
186,3
135,0
394,0
-2,2%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Kežmarok
50,8
136,6
88,0
19,1
29,9
47,6
181,5%
Okres Levoča
41,5
0,0
0,0
153,3
64,7
100,6
230,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
162,8
265,5
182,7
46,9
17,8
91,6
-17,7%
Okres Prešov
513,6
640,7
590,0
104,7
56,4
222,4
48,1%
Okres Sabinov
1372,5
928,0
860,6
47,1
0,0
423,7
81,8%
Okres Snina
212,0
84,5
111,4
0,0
0,0
28,1
-
Okres Stará Ľubovňa
261,7
343,4
440,7
102,3
61,9
165,6
-31,0%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
83,2
185,9
19,7
0,0
38,3
-
Okres Vranov nad Topľou
174,1
153,7
180,7
24,0
0,0
64,1
7,3%
Prešovský kraj
290,6
300,7
293,3
64,8
36,8
126,0
4,3%
Okres Gelnica
120,0
78,8
365,3
150,1
335,7
182,4
-5,3%
Okres Košice I
39,9
150,4
260,2
137,9
0,0
120,1
27,2%
Okres Košice II
920,3
913,0
382,1
166,2
13,8
216,7
54,9%
Okres Košice III
125,7
194,2
145,1
50,4
131,9
89,4
13,1%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
13,6
0,0
8,7
-37,5%
Okres Košice - okolie
452,0
684,3
359,4
27,0
0,0
172,0
98,6%
Okres Michalovce
576,9
505,7
542,2
35,2
40,6
148,6
33,7%
Okres Rožňava
103,1
91,0
45,8
28,6
0,0
39,8
72,7%
Okres Sobrance
2027,0
1674,2
1337,8
0,0
31,1
388,5
28,8%
Okres Spišská Nová Ves
376,2
405,0
154,8
44,8
42,1
94,0
77,8%
Okres Trebišov
114,7
160,1
269,1
32,4
14,3
66,1
4,1%
Košický kraj
331,9
379,0
327,4
57,1
26,6
123,0
44,5%
Slovenská republika
684,6
682,5
654,7
101,5
55,3
230,5
17,4%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.