Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 50 k.t. 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 50. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
62
Ambulancie - dospelí (D)
53
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
11214
14509
10316
18168
4043
58250
Chorobnosť ARO
5560,1
4550,9
4343,3
1047,5
824,4
1916,4
Z nich CHPO
1295
1918
1528
1500
285
6526
Chorobnosť CHPO
642,1
601,6
643,3
86,5
58,1
214,7
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
107
123
43
134
35
442
Otitídy
175
149
54
80
21
479
Sinusitídy
126
234
152
242
44
798
Komplikácie spolu
408
506
249
456
100
1719
%komplikácií z ARO
3,6
3,5
2,4
2,5
2,5
3,0
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4991,9
4611,6
3645,0
1322,9
589,7
1826,8
-5,7%
Trnavský kraj
7164,5
5192,9
4792,3
1044,3
700,4
1975,5
8,8%
Trenčiansky kraj
5687,5
4976,9
5345,6
912,4
667,8
1823,3
9,4%
Nitriansky kraj
7039,2
5770,2
4819,8
1155,2
835,6
2023,5
-1,0%
Žilinský kraj
6169,2
4344,3
4444,8
885,6
894,7
1956,7
3,3%
Banskobystrický kraj
6474,8
5641,3
5370,6
1000,4
1089,6
2225,2
10,0%
Prešovský kraj
3884,4
3057,7
2867,0
962,6
925,9
1617,8
14,1%
Košický kraj
4532,9
3879,9
3690,7
1025,9
633,7
1703,7
11,0%
Slovenská republika
5560,1
4550,9
4343,3
1047,5
824,4
1916,4
6,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
323,5
363,6
216,6
63,0
15,9
104,3
-2,1%
Trnavský kraj
1190,2
895,4
846,1
122,1
24,4
289,3
7,7%
Trenčiansky kraj
614,9
809,2
950,7
68,2
49,0
228,2
7,4%
Nitriansky kraj
743,5
775,6
765,3
113,4
50,6
232,0
-13,6%
Žilinský kraj
568,3
541,4
606,0
75,1
89,6
211,7
2,3%
Banskobystrický kraj
1096,8
833,7
964,6
112,6
123,1
327,2
23,7%
Prešovský kraj
512,4
402,7
363,1
60,8
63,9
168,2
27,2%
Košický kraj
177,2
203,7
308,6
48,9
23,3
89,1
15,0%
Slovenská republika
642,1
601,6
643,3
86,5
58,1
214,7
6,7%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
5274,9
2655,2
1607,3
2945,8
936,4
2625,6
14,4%
Okres Bratislava II
9872,7
10801,4
7366,7
1588,4
729,0
2148,0
-12,7%
Okres Bratislava III
5644,5
7865,6
7480,9
2026,8
382,9
2792,8
10,1%
Okres Bratislava IV
2365,8
1866,7
1418,2
1710,9
809,1
1894,7
2,5%
Okres Bratislava V
7094,2
6894,4
5442,1
699,0
139,5
1471,8
10,3%
Okres Malacky
3061,2
3226,0
2658,4
723,2
419,7
1277,5
-7,4%
Okres Pezinok
4159,9
4026,8
3048,5
351,5
576,8
1221,3
-2,1%
Okres Senec
5332,7
2574,9
1707,3
1343,2
767,7
1609,4
-58,2%
Bratislavský kraj
4991,9
4611,6
3645,0
1322,9
589,7
1826,8
-5,7%
Okres Dunajská Streda
7553,8
4778,3
4664,7
831,7
434,2
1799,5
9,4%
Okres Galanta
5649,7
4002,8
3935,5
996,0
526,4
1691,8
17,0%
Okres Hlohovec
7621,3
4813,4
4878,5
726,5
649,9
1823,7
1,4%
Okres Piešťany
6438,1
5490,9
4537,0
1024,9
573,7
1886,0
-21,3%
Okres Senica
7413,1
7316,8
5218,6
1239,5
1185,6
2305,9
38,2%
Okres Skalica
9255,8
7520,7
3730,8
1228,2
1157,2
2485,7
-3,2%
Okres Trnava
7238,5
4752,1
6027,0
1196,8
711,9
2069,2
17,8%
Trnavský kraj
7164,5
5192,9
4792,3
1044,3
700,4
1975,5
8,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
8198,0
5600,6
6072,1
1022,6
743,5
2171,3
17,3%
Okres Ilava
5866,1
4903,6
11205,4
466,6
596,6
2154,4
28,1%
Okres Myjava
5842,6
6652,9
5145,8
1359,1
522,3
2088,9
47,9%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4938,3
3303,0
3647,6
975,6
792,1
1524,7
-6,8%
Okres Partizánske
5364,1
4325,8
5250,5
1063,8
298,9
1894,9
-0,1%
Okres Považská Bystrica
4326,9
3885,4
4121,7
794,1
426,1
1455,9
5,7%
Okres Prievidza
6457,8
5171,8
4202,8
1010,1
771,8
1821,7
5,9%
Okres Púchov
3880,6
5175,6
4217,7
1112,4
1074,9
2180,1
11,8%
Okres Trenčín
6188,7
6032,7
5461,1
797,5
655,3
1716,7
7,7%
Trenčiansky kraj
5687,5
4976,9
5345,6
912,4
667,8
1823,3
9,4%
Okres Komárno
7630,8
6556,2
6194,1
1030,5
768,7
1886,3
6,1%
Okres Levice
9524,3
6683,7
4126,2
1480,6
785,8
2115,4
-10,5%
Okres Nitra
8025,2
7080,2
5557,7
1414,4
1030,3
2615,3
8,1%
Okres Nové Zámky
5407,2
4725,2
4953,3
823,6
679,1
1689,8
-19,9%
Okres Šaľa
11632,6
6998,0
5390,9
1276,1
914,9
2336,5
10,2%
Okres Topoľčany
3644,9
3156,1
2553,1
887,0
1017,4
1358,9
11,3%
Okres Zlaté Moravce
7148,1
6408,0
4903,0
1084,3
458,5
2066,6
-2,5%
Nitriansky kraj
7039,2
5770,2
4819,8
1155,2
835,6
2023,5
-1,0%
Okres Bytča
4011,9
3251,3
3535,1
457,5
386,0
1396,8
2,0%
Okres Čadca
3165,3
2851,7
2653,7
623,9
866,7
1267,0
-14,9%
Okres Dolný Kubín
7130,6
5200,9
5917,3
1300,2
950,3
2507,0
14,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
5516,5
3228,5
4032,9
855,3
970,6
1889,4
5,1%
Okres Liptovský Mikuláš
7249,5
5378,5
5837,5
666,5
622,9
1673,2
-19,0%
Okres Martin
10120,2
6894,9
5812,7
1373,2
828,7
3242,2
18,6%
Okres Námestovo
5783,9
4418,8
4989,4
949,3
1495,0
2603,0
7,9%
Okres Ružomberok
4982,7
4047,1
4755,7
747,5
1138,5
1683,1
-11,3%
Okres Turčianske Teplice
5494,5
3273,2
2705,1
936,1
667,6
1434,1
7,1%
Okres Tvrdošín
8258,5
4600,4
4206,5
2351,4
2809,7
3353,6
67,2%
Okres Žilina
4351,5
2584,6
2891,2
583,7
586,8
1176,8
-1,9%
Žilinský kraj
6169,2
4344,3
4444,8
885,6
894,7
1956,7
3,3%
Okres Banská Bystrica
8421,7
7706,5
5401,4
1349,3
888,9
2727,8
-0,7%
Okres Banská Štiavnica
3294,4
1793,1
2119,0
738,5
1014,5
1123,7
-4,1%
Okres Brezno
4515,4
4518,5
4522,9
1298,3
1930,3
2462,4
-13,2%
Okres Detva
4327,5
3571,4
3720,0
1218,2
1154,5
1799,1
112,8%
Okres Krupina
16045,0
5711,9
1651,9
306,0
391,2
2780,6
157,4%
Okres Lučenec
6173,7
5894,7
6217,6
830,9
584,6
2099,6
14,7%
Okres Poltár
3344,5
3074,8
1654,5
745,2
1231,2
1378,3
4,9%
Okres Revúca
7101,8
6577,3
4564,3
863,2
2140,5
2717,3
55,5%
Okres Rimavská Sobota
3407,2
4009,2
4667,5
1010,9
1317,4
1920,9
-13,4%
Okres Veľký Krtíš
16921,2
9502,0
10820,0
1602,4
1079,0
4170,7
49,0%
Okres Zvolen
6511,6
5861,0
7965,2
1397,6
1191,2
2384,8
62,1%
Okres Žarnovica
5942,8
5135,4
4714,0
730,7
784,5
1696,7
1,5%
Okres Žiar nad Hronom
4287,4
4531,3
5136,7
626,3
887,9
1525,5
-2,6%
Banskobystrický kraj
6474,8
5641,3
5370,6
1000,4
1089,6
2225,2
10,0%
Okres Bardejov
8497,3
5543,1
4667,2
1449,6
2592,1
2870,2
-1,7%
Okres Humenné
3150,0
3451,3
2946,6
921,3
1011,9
1494,9
33,5%
Okres Kežmarok
1236,8
1475,6
1861,8
653,5
226,5
918,0
-16,1%
Okres Levoča
2417,5
2513,6
2040,1
712,9
140,2
1182,2
45,8%
Okres Medzilaborce
1744,2
2826,3
5282,6
782,1
640,1
1363,1
12,5%
Okres Poprad
3203,0
2120,4
2918,0
1433,1
644,2
1638,8
38,8%
Okres Prešov
8688,0
5917,7
4818,7
1751,7
886,6
3039,4
53,7%
Okres Sabinov
9716,5
6107,1
2704,7
882,8
714,6
3644,8
11,0%
Okres Snina
1536,7
2592,7
3082,7
560,5
760,3
1058,4
22,3%
Okres Stará Ľubovňa
4641,8
3179,7
3771,9
933,0
674,0
1834,1
-2,6%
Okres Stropkov
2899,8
1997,3
1968,5
633,5
150,9
903,8
22,9%
Okres Svidník
3991,0
2963,0
2300,2
924,2
941,3
1433,3
4,8%
Okres Vranov nad Topľou
1077,2
1162,7
1339,5
530,7
778,7
756,5
-6,2%
Prešovský kraj
3884,4
3057,7
2867,0
962,6
925,9
1617,8
14,1%
Okres Gelnica
719,7
1103,2
2191,6
250,2
167,9
471,1
-52,1%
Okres Košice I
6716,4
5712,0
5315,1
2236,0
801,4
2916,2
-8,6%
Okres Košice II
6992,0
6766,3
8351,5
2120,0
248,5
2769,7
45,1%
Okres Košice III
6105,3
5937,5
4476,4
595,1
384,6
1545,9
1,5%
Okres Košice IV
4774,4
2650,4
2243,4
448,6
56,4
1103,3
-15,4%
Okres Košice - okolie
4451,1
4921,5
4025,0
862,4
1143,8
1979,5
-1,6%
Okres Michalovce
3992,3
3208,3
3098,3
1017,6
506,8
1540,6
40,4%
Okres Rožňava
3556,7
2715,8
2635,8
515,8
586,2
1167,8
9,6%
Okres Sobrance
6306,3
3968,6
3790,4
822,5
924,1
1811,7
55,5%
Okres Spišská Nová Ves
10534,2
6683,0
4643,4
732,6
1083,5
1425,2
5,4%
Okres Trebišov
4068,3
3454,7
3010,3
924,0
820,1
1503,9
9,7%
Košický kraj
4532,9
3879,9
3690,7
1025,9
633,7
1703,7
11,0%
Slovenská republika
5560,1
4550,9
4343,3
1047,5
824,4
1916,4
6,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
145,6
101,2
110,5
-50,4%
Okres Bratislava II
1769,6
960,1
678,5
28,8
0,0
134,1
9,8%
Okres Bratislava III
1286,1
1258,5
1068,7
140,8
0,0
350,4
41,8%
Okres Bratislava IV
65,7
83,3
56,7
0,0
0,0
32,5
27,8%
Okres Bratislava V
173,0
328,3
240,8
71,2
0,0
90,2
15,8%
Okres Malacky
0,0
420,8
0,0
0,0
0,0
47,8
-7,4%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
30,6
0,0
17,8
-70,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
128,2
51,2
102,4
-67,2%
Bratislavský kraj
323,5
363,6
216,6
63,0
15,9
104,3
-2,1%
Okres Dunajská Streda
1962,6
1385,0
1115,1
166,8
0,0
427,0
32,5%
Okres Galanta
394,2
361,0
494,5
38,2
34,3
127,7
2,5%
Okres Hlohovec
515,7
386,5
552,3
82,7
19,7
161,1
-20,4%
Okres Piešťany
2508,4
2272,1
1860,5
205,0
52,2
613,3
-16,8%
Okres Senica
553,2
299,3
345,0
94,4
78,0
148,2
215,6%
Okres Skalica
94,4
115,3
110,8
4,9
0,0
28,3
70,0%
Okres Trnava
1420,5
999,1
1007,2
164,7
12,4
334,4
21,0%
Trnavský kraj
1190,2
895,4
846,1
122,1
24,4
289,3
7,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
159,2
531,1
506,0
46,1
0,0
123,2
45,7%
Okres Ilava
992,7
1045,0
1307,3
52,4
70,2
315,8
-7,5%
Okres Myjava
238,5
480,1
857,6
21,2
0,0
125,0
42,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
83,3
139,0
65,6
47,3
64,6
-34,8%
Okres Partizánske
195,1
374,9
514,0
50,4
0,0
125,9
-39,4%
Okres Považská Bystrica
946,5
902,4
971,5
80,5
0,0
255,2
152,8%
Okres Prievidza
1121,3
896,3
1215,1
64,5
23,4
264,1
31,4%
Okres Púchov
936,7
2272,2
1746,4
56,8
0,0
626,5
-22,8%
Okres Trenčín
163,6
333,2
688,0
97,4
142,7
165,0
89,2%
Trenčiansky kraj
614,9
809,2
950,7
68,2
49,0
228,2
7,4%
Okres Komárno
831,1
707,5
943,3
126,1
28,0
215,4
-24,2%
Okres Levice
985,3
1479,2
1278,0
203,5
149,0
350,3
21,5%
Okres Nitra
841,8
747,5
689,2
132,0
66,5
267,7
19,9%
Okres Nové Zámky
1016,2
1038,9
1062,4
80,9
40,3
283,4
-48,1%
Okres Šaľa
978,0
821,4
509,4
116,3
23,8
211,6
-3,5%
Okres Topoľčany
156,2
220,9
306,4
37,5
0,0
70,3
44,4%
Okres Zlaté Moravce
262,8
579,9
612,9
58,1
0,0
149,2
107,7%
Nitriansky kraj
743,5
775,6
765,3
113,4
50,6
232,0
-13,6%
Okres Bytča
742,9
650,3
406,3
91,5
27,6
238,7
1860,7%
Okres Čadca
449,3
498,5
473,9
0,0
0,0
135,2
-32,8%
Okres Dolný Kubín
317,9
293,4
425,2
310,9
88,4
281,7
4,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
551,7
556,6
626,5
59,9
32,4
226,4
-1,5%
Okres Liptovský Mikuláš
1473,8
1473,6
1606,9
73,1
38,3
335,8
0,7%
Okres Martin
75,1
142,2
151,8
44,4
0,0
64,0
-14,4%
Okres Námestovo
523,7
388,3
772,2
36,5
80,1
244,8
56,2%
Okres Ružomberok
1536,0
894,4
1073,9
149,5
281,4
395,3
17,5%
Okres Turčianske Teplice
244,2
534,4
610,8
61,1
29,0
143,4
100,0%
Okres Tvrdošín
252,2
796,9
1077,3
185,6
1087,6
473,8
-4,1%
Okres Žilina
366,7
339,7
196,7
7,5
0,0
75,3
-21,4%
Žilinský kraj
568,3
541,4
606,0
75,1
89,6
211,7
2,3%
Okres Banská Bystrica
388,7
546,0
547,6
85,1
0,0
179,2
-22,1%
Okres Banská Štiavnica
1169,0
896,6
896,5
68,9
135,3
274,9
2,2%
Okres Brezno
330,4
263,9
258,5
54,7
0,0
127,6
-53,2%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
70,0
133,2
55,1
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
717,1
504,7
714,0
152,5
146,1
267,4
8,2%
Okres Poltár
1254,2
963,7
330,9
11,1
0,0
247,4
-33,3%
Okres Revúca
1404,8
1688,4
1635,5
300,9
867,8
779,5
97,6%
Okres Rimavská Sobota
327,1
274,6
305,6
70,0
95,2
139,5
-20,9%
Okres Veľký Krtíš
8194,1
4092,6
5855,0
500,8
193,7
1824,4
109,4%
Okres Zvolen
372,1
483,4
227,6
14,5
0,0
78,9
-20,7%
Okres Žarnovica
440,2
318,5
847,5
81,2
58,8
171,2
69,9%
Okres Žiar nad Hronom
436,7
263,7
210,3
24,4
45,0
83,9
-10,4%
Banskobystrický kraj
1096,8
833,7
964,6
112,6
123,1
327,2
23,7%
Okres Bardejov
2246,1
1479,3
1330,2
259,6
381,2
651,5
-2,3%
Okres Humenné
58,3
99,6
124,5
51,0
0,0
53,6
-
Okres Kežmarok
0,0
186,6
157,3
0,0
0,0
46,2
16,7%
Okres Levoča
0,0
139,6
41,6
94,5
0,0
72,6
1260,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
565,2
293,1
71,2
49,3
84,0
122,2
117,1%
Okres Prešov
299,6
249,2
372,9
42,7
20,2
120,3
78,8%
Okres Sabinov
2440,0
1770,5
1393,3
117,7
0,0
1055,2
90,6%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
728,7
535,2
749,8
97,3
74,9
279,7
-18,9%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
124,8
209,1
0,0
0,0
29,8
28,6%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
72,0
61,6
18,4
18,1
27,2
315,6%
Prešovský kraj
512,4
402,7
363,1
60,8
63,9
168,2
27,2%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
250,2
167,9
182,4
-21,7%
Okres Košice I
125,5
354,5
499,7
195,1
50,1
208,6
38,9%
Okres Košice II
59,8
285,3
764,2
78,0
0,0
117,9
1122,2%
Okres Košice III
215,5
166,5
82,9
7,0
0,0
36,6
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
212,0
243,0
183,0
10,0
0,0
71,1
-19,6%
Okres Michalovce
366,3
325,5
722,9
109,2
16,3
182,0
45,3%
Okres Rožňava
51,5
60,7
91,7
0,0
0,0
18,2
150,0%
Okres Sobrance
1952,0
909,5
334,4
19,1
54,4
285,5
18,4%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Trebišov
51,5
167,7
323,4
28,2
57,9
67,9
-33,1%
Košický kraj
177,2
203,7
308,6
48,9
23,3
89,1
15,0%
Slovenská republika
642,1
601,6
643,3
86,5
58,1
214,7
6,7%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.