Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 50. kal. týždeň 2009
Týždenné hlásenie za SR v roku 2009 – 50. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
74
Ambulancie - dospelí (D)
65
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
11875
19115
12213
27058
4998
75259
Chorobnosť ARO
5090,3
4868,2
4245,5
1270,6
847,5
2044,4
Z nich CHPO
2173
4161
2720
4308
619
13981
Chorobnosť CHPO
931,5
1059,7
945,5
202,3
105,0
379,8
Úmrtia
0
0
0
1
0
1
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
103
135
47
245
65
595
Otitídy
138
110
38
78
19
383
Sinusitídy
98
231
120
343
72
864
Komplikácie spolu
339
476
205
666
156
1842
%komplikácií z ARO
2,9
2,5
1,7
2,5
3,1
2,4
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4626,3
4718,0
3440,3
1494,9
410,4
1923,4
-4,2%
Trnavský kraj
7184,5
6348,7
4863,2
1484,5
891,1
2385,0
-8,3%
Trenčiansky kraj
5926,2
5646,9
4784,2
1124,5
779,0
2006,0
-2,3%
Nitriansky kraj
6700,4
6590,7
5646,3
1462,0
878,9
2387,5
-8,9%
Žilinský kraj
4637,2
3410,1
3547,4
871,6
893,2
1632,2
1,2%
Banskobystrický kraj
5422,0
5306,4
4544,6
1169,4
1033,2
2084,3
-8,2%
Prešovský kraj
3731,7
3603,1
3349,8
1127,1
961,3
1810,3
-13,1%
Košický kraj
4163,5
4537,4
3950,8
1340,9
644,6
1969,8
-2,8%
Slovenská republika
5090,3
4868,2
4245,5
1270,6
847,5
2044,4
-6,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
906,8
1051,6
640,7
228,8
22,8
337,3
15,5%
Trnavský kraj
1473,1
1609,5
1307,3
310,0
76,0
526,0
-23,4%
Trenčiansky kraj
851,4
1107,6
1089,7
135,3
66,2
322,8
-17,1%
Nitriansky kraj
1606,8
1947,8
1556,5
378,8
228,7
640,9
-14,3%
Žilinský kraj
662,9
638,5
676,4
109,2
120,4
255,3
-12,2%
Banskobystrický kraj
1079,3
914,6
945,6
176,3
121,1
356,7
-18,6%
Prešovský kraj
814,7
817,4
717,4
109,3
63,6
303,9
-14,0%
Košický kraj
390,1
660,8
631,0
122,9
43,1
225,4
-14,9%
Slovenská republika
931,5
1059,7
945,5
202,3
105,0
379,8
-14,5%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
3244,3
2453,0
1632,2
3617,3
760,2
2733,0
-16,7%
Okres Bratislava II
6323,9
5858,1
3683,4
1557,6
337,7
1521,2
-17,1%
Okres Bratislava III
3982,8
4270,4
3376,4
1965,4
297,6
2142,3
4,5%
Okres Bratislava IV
2529,2
1961,8
1635,7
1532,3
228,8
1739,8
14,0%
Okres Bratislava V
7652,3
8969,9
5418,3
872,9
302,3
1806,9
22,9%
Okres Malacky
6421,0
5768,2
4789,1
1206,4
426,7
2082,8
-5,8%
Okres Pezinok
3755,5
4021,8
2346,8
698,8
307,7
1551,8
-13,1%
Okres Senec
3377,7
5454,9
5282,0
1676,2
841,3
2154,0
-14,5%
Bratislavský kraj
4626,3
4718,0
3440,3
1494,9
410,4
1923,4
-4,2%
Okres Dunajská Streda
7773,5
8062,3
6330,3
1684,3
841,3
2863,9
-2,6%
Okres Galanta
5977,4
5371,7
4520,9
1307,3
728,5
2025,0
-11,8%
Okres Hlohovec
7116,4
5633,0
5070,3
1164,5
431,5
2005,8
-7,4%
Okres Piešťany
6373,2
6064,0
5521,5
1916,4
1325,9
2697,8
-10,1%
Okres Senica
5000,5
4645,2
4429,2
1210,7
942,4
1896,3
-22,4%
Okres Skalica
10791,7
10725,5
4224,1
1182,1
744,4
2807,2
-1,1%
Okres Trnava
7931,0
5565,5
4137,2
1626,2
1021,2
2401,6
-5,9%
Trnavský kraj
7184,5
6348,7
4863,2
1484,5
891,1
2385,0
-8,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
9027,6
8039,9
9499,5
1444,4
997,9
2870,2
-2,1%
Okres Ilava
3099,8
2873,6
3051,1
562,2
680,8
1192,5
-1,1%
Okres Myjava
7530,4
12881,1
6957,9
1131,3
939,5
1990,3
-24,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
9328,3
7032,1
3717,8
1565,3
1021,2
2585,8
21,3%
Okres Partizánske
5913,3
6948,5
5771,1
1141,8
285,5
2132,7
-1,9%
Okres Považská Bystrica
5864,8
8608,7
7400,4
893,9
567,4
2364,5
-9,6%
Okres Prievidza
6202,6
4243,3
3645,6
1163,4
746,4
1780,5
-0,6%
Okres Púchov
4861,1
4242,6
4205,6
1418,7
1157,0
2134,2
-6,3%
Okres Trenčín
4965,4
5084,1
4375,3
987,9
762,8
1803,4
-4,3%
Trenčiansky kraj
5926,2
5646,9
4784,2
1124,5
779,0
2006,0
-2,3%
Okres Komárno
6365,3
8742,3
7116,6
1696,4
1262,5
2909,9
-4,9%
Okres Levice
6363,8
8354,4
6912,2
1379,3
705,2
2384,1
-6,4%
Okres Nitra
7577,1
6102,8
5174,2
1531,2
1092,6
2423,5
-18,2%
Okres Nové Zámky
6925,1
6258,3
5014,7
1218,9
631,8
2210,5
-6,0%
Okres Šaľa
9616,0
7546,8
8016,8
1875,3
873,1
3087,3
4,1%
Okres Topoľčany
3159,0
3871,7
3173,3
1274,0
744,2
1636,6
-4,0%
Okres Zlaté Moravce
6515,4
5551,5
5386,6
1235,6
694,1
2107,4
-16,6%
Nitriansky kraj
6700,4
6590,7
5646,3
1462,0
878,9
2387,5
-8,9%
Okres Bytča
3184,1
2491,2
2562,0
438,9
287,0
1173,0
1,2%
Okres Čadca
2855,3
2426,1
2625,7
601,4
645,2
1131,3
-4,7%
Okres Dolný Kubín
5872,8
5153,3
4926,6
1290,2
870,6
2438,4
26,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
3803,1
2807,5
2747,3
806,7
1132,7
1384,0
-5,5%
Okres Liptovský Mikuláš
6031,7
4247,8
4978,8
705,1
626,1
1617,6
-6,8%
Okres Martin
5215,9
3937,1
2958,5
1351,1
856,0
2112,7
16,4%
Okres Námestovo
5284,8
3403,5
3571,7
1276,6
1736,6
2392,1
-0,6%
Okres Ružomberok
6441,3
4651,8
5656,3
814,1
813,7
1789,8
-2,4%
Okres Turčianske Teplice
6273,5
2860,8
2411,7
886,5
1038,6
1465,7
1,2%
Okres Tvrdošín
4491,4
3627,1
5810,0
961,0
2017,7
2048,4
13,1%
Okres Žilina
3253,9
2374,5
2141,6
845,0
859,6
1208,7
2,8%
Žilinský kraj
4637,2
3410,1
3547,4
871,6
893,2
1632,2
1,2%
Okres Banská Bystrica
7716,0
7037,0
5246,3
1485,9
828,3
2586,7
2,2%
Okres Banská Štiavnica
2347,9
2069,9
2967,1
913,0
1598,3
1369,5
-13,5%
Okres Brezno
3001,1
4112,5
3014,6
1059,1
733,6
1734,2
-15,4%
Okres Detva
2701,4
2151,1
1852,7
1087,7
855,7
1287,6
18,8%
Okres Krupina
5653,7
3493,2
1939,1
850,0
1108,6
1636,2
-18,1%
Okres Lučenec
5377,5
6692,2
4962,9
861,0
956,0
1996,9
-10,3%
Okres Poltár
4079,9
2860,9
3759,9
542,8
859,4
1237,5
-15,7%
Okres Revúca
5208,5
6758,9
4134,8
1330,0
2047,1
2587,7
-9,1%
Okres Rimavská Sobota
3846,8
4422,9
4118,4
1309,9
1067,0
1956,3
-28,3%
Okres Veľký Krtíš
13035,1
7252,1
8884,3
1386,3
1153,9
2961,9
-2,6%
Okres Zvolen
5698,6
6222,8
5560,4
1564,4
601,3
2418,9
12,9%
Okres Žarnovica
6799,7
4535,1
4058,9
1031,8
679,5
1818,6
-14,3%
Okres Žiar nad Hronom
4257,9
4584,5
4745,1
988,7
1162,7
1788,7
2,2%
Banskobystrický kraj
5422,0
5306,4
4544,6
1169,4
1033,2
2084,3
-8,2%
Okres Bardejov
7971,0
5512,1
5806,2
1598,2
1845,7
2834,7
1,6%
Okres Humenné
2675,7
2518,7
2275,3
1046,6
727,1
1335,4
-13,1%
Okres Kežmarok
3221,6
5480,6
3445,9
1081,9
557,9
2196,8
0,5%
Okres Levoča
790,0
2461,7
2203,7
1526,3
996,7
1578,3
-8,8%
Okres Medzilaborce
1734,1
1715,7
1194,7
610,5
640,1
849,6
-44,7%
Okres Poprad
2709,0
3408,7
3624,4
1118,2
484,2
1691,2
-22,3%
Okres Prešov
8310,8
7426,0
5728,2
1467,5
563,3
2699,8
-16,1%
Okres Sabinov
4010,2
2759,2
2473,0
732,7
895,0
1816,1
-26,0%
Okres Snina
3949,2
3920,7
2780,8
789,3
1169,1
1533,6
-2,2%
Okres Stará Ľubovňa
3231,9
2826,7
3116,2
1014,5
929,2
1704,4
-9,3%
Okres Stropkov
1080,6
1588,0
1728,2
1123,2
588,4
1140,0
-11,9%
Okres Svidník
3513,6
2586,4
2984,5
740,3
602,6
1304,3
-28,1%
Okres Vranov nad Topľou
1862,7
1667,7
2481,8
764,2
1189,6
1210,2
-20,1%
Prešovský kraj
3731,7
3603,1
3349,8
1127,1
961,3
1810,3
-13,1%
Okres Gelnica
2640,3
3254,5
3624,6
1045,1
426,5
1587,0
-22,2%
Okres Košice I
5607,5
5250,9
4366,2
2808,9
685,6
2919,7
3,5%
Okres Košice II
12357,1
8659,5
6081,8
1972,9
773,2
2641,1
-5,7%
Okres Košice III
4443,5
6360,6
4609,2
902,5
975,2
1739,1
-1,1%
Okres Košice IV
3379,8
4174,6
3590,7
1534,4
150,1
1896,7
-3,9%
Okres Košice - okolie
4354,9
4630,7
4792,6
1068,2
734,3
2141,5
-3,7%
Okres Michalovce
3913,9
3464,0
2745,6
1103,6
662,4
1610,1
-9,7%
Okres Rožňava
2489,2
2346,7
2079,6
775,3
595,9
1186,2
17,6%
Okres Sobrance
4654,8
3332,0
3676,1
703,7
300,4
1380,3
-23,3%
Okres Spišská Nová Ves
3853,6
6835,0
5913,8
1212,8
607,5
2439,2
-3,7%
Okres Trebišov
3560,0
5012,1
4077,7
1177,2
794,7
1901,2
1,6%
Košický kraj
4163,5
4537,4
3950,8
1340,9
644,6
1969,8
-2,8%
Slovenská republika
5090,3
4868,2
4245,5
1270,6
847,5
2044,4
-6,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
190,8
245,3
0,0
673,2
102,7
447,6
-28,9%
Okres Bratislava II
903,4
1158,7
156,7
282,9
28,1
251,0
-11,2%
Okres Bratislava III
1531,9
1289,2
1174,4
164,4
0,0
441,7
16,3%
Okres Bratislava IV
97,3
66,3
59,5
192,6
14,3
136,1
9,3%
Okres Bratislava V
1798,7
2453,5
1248,2
186,2
27,5
423,2
106,1%
Okres Malacky
2370,2
1455,5
942,7
201,1
0,0
472,4
1,2%
Okres Pezinok
220,9
524,6
384,7
115,0
0,0
191,9
-23,1%
Okres Senec
0,0
1993,1
1422,1
65,9
0,0
275,7
55,6%
Bratislavský kraj
906,8
1051,6
640,7
228,8
22,8
337,3
15,5%
Okres Dunajská Streda
2735,5
2840,9
1927,4
385,8
34,7
822,4
-40,0%
Okres Galanta
1403,6
1906,1
1495,0
357,5
19,2
564,6
8,9%
Okres Hlohovec
470,5
1399,9
1378,8
201,3
16,6
369,6
-8,9%
Okres Piešťany
1725,4
1600,2
1763,8
407,8
156,7
653,9
-25,8%
Okres Senica
350,9
540,7
429,7
184,1
11,6
215,6
-28,1%
Okres Skalica
0,0
178,3
79,0
122,1
36,3
103,2
-53,3%
Okres Trnava
1695,8
1491,7
1249,2
323,5
186,8
550,4
-18,0%
Trnavský kraj
1473,1
1609,5
1307,3
310,0
76,0
526,0
-23,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
1722,8
1267,4
782,9
159,9
150,6
375,9
18,2%
Okres Ilava
437,6
879,7
993,4
76,3
15,1
259,9
-31,5%
Okres Myjava
242,9
2061,0
647,2
141,4
104,4
241,7
-8,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
85,2
1297,9
731,4
207,6
25,5
313,4
8,3%
Okres Partizánske
1182,7
1296,0
2066,2
73,7
15,0
388,7
-5,1%
Okres Považská Bystrica
1418,3
1949,5
1636,4
182,5
47,3
511,5
-51,5%
Okres Prievidza
1069,4
1053,0
949,4
75,5
41,8
265,7
-8,5%
Okres Púchov
1225,5
728,5
525,7
306,6
211,8
410,6
3,8%
Okres Trenčín
346,9
624,1
1154,8
116,0
68,7
245,8
13,4%
Trenčiansky kraj
851,4
1107,6
1089,7
135,3
66,2
322,8
-17,1%
Okres Komárno
3069,8
4345,1
3242,8
881,5
725,4
1460,0
-8,5%
Okres Levice
1189,5
1786,7
1600,2
555,7
176,3
685,4
-12,9%
Okres Nitra
927,2
1246,8
874,8
263,7
221,0
420,5
-34,3%
Okres Nové Zámky
2631,3
2606,3
1911,9
298,4
141,5
755,4
-7,4%
Okres Šaľa
985,4
1294,3
1467,1
483,2
152,8
599,3
24,1%
Okres Topoľčany
132,7
226,9
297,5
24,3
0,0
62,2
-48,5%
Okres Zlaté Moravce
1544,4
1333,3
1457,5
154,0
146,1
428,9
-34,8%
Nitriansky kraj
1606,8
1947,8
1556,5
378,8
228,7
640,9
-14,3%
Okres Bytča
149,3
514,5
284,7
8,8
0,0
126,6
1,8%
Okres Čadca
478,9
566,8
558,7
52,5
49,6
182,1
-37,3%
Okres Dolný Kubín
52,4
232,9
360,5
461,9
258,0
340,8
23,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
585,1
592,7
595,2
69,5
144,2
203,8
-30,0%
Okres Liptovský Mikuláš
1831,1
1686,6
2042,6
97,1
17,2
467,7
-23,2%
Okres Martin
229,3
158,4
117,8
167,2
146,8
155,8
0,8%
Okres Námestovo
299,1
212,7
199,7
41,2
30,5
118,7
-27,8%
Okres Ružomberok
1687,8
1479,2
1584,9
196,4
297,7
504,2
-17,0%
Okres Turčianske Teplice
501,9
572,2
172,3
122,3
178,0
197,4
-13,2%
Okres Tvrdošín
887,8
1044,6
1611,5
145,3
510,8
468,5
19,7%
Okres Žilina
515,0
305,1
180,0
37,6
6,9
90,8
-19,7%
Žilinský kraj
662,9
638,5
676,4
109,2
120,4
255,3
-12,2%
Okres Banská Bystrica
938,4
663,6
662,7
199,0
20,7
295,7
-10,6%
Okres Banská Štiavnica
1280,7
711,5
882,1
166,9
243,2
345,4
5,5%
Okres Brezno
116,9
371,9
301,5
148,6
0,0
163,7
-25,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
120,0
0,0
64,8
-37,5%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
135,5
198,0
106,0
-17,6%
Okres Lučenec
558,3
525,9
456,0
38,6
64,4
151,5
-47,8%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
59,5
47,7
44,2
0,0%
Okres Revúca
2293,3
1856,9
2011,5
240,8
655,1
793,4
0,3%
Okres Rimavská Sobota
977,0
780,5
1432,5
221,7
159,4
402,6
-32,5%
Okres Veľký Krtíš
7566,4
4290,5
4700,4
508,7
241,9
1430,2
16,2%
Okres Zvolen
525,4
1165,2
853,0
96,3
50,1
286,4
-51,1%
Okres Žarnovica
739,1
609,8
964,0
218,9
60,0
308,0
-19,4%
Okres Žiar nad Hronom
527,2
880,8
353,7
131,8
46,0
221,8
9,1%
Banskobystrický kraj
1079,3
914,6
945,6
176,3
121,1
356,7
-18,6%
Okres Bardejov
3794,7
2503,2
1947,6
263,0
258,0
896,5
3,7%
Okres Humenné
96,7
35,0
133,8
14,4
0,0
28,2
-81,2%
Okres Kežmarok
64,4
270,6
150,8
51,5
0,0
92,8
-21,6%
Okres Levoča
0,0
331,9
475,3
216,8
106,8
223,6
-32,5%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poprad
546,6
888,0
861,1
95,6
0,0
299,7
7,5%
Okres Prešov
1385,1
2008,5
1103,6
121,0
36,7
457,7
-29,1%
Okres Sabinov
523,1
852,8
453,4
19,8
0,0
339,8
-43,1%
Okres Snina
533,7
400,1
704,0
40,0
0,0
155,4
-31,6%
Okres Stará Ľubovňa
1059,6
1027,9
1112,9
236,4
147,8
519,4
10,6%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
32,6
0,0
19,2
-
Okres Svidník
0,0
102,1
142,1
58,6
57,4
66,2
150,0%
Okres Vranov nad Topľou
163,4
327,6
573,9
72,2
39,7
157,4
-7,8%
Prešovský kraj
814,7
817,4
717,4
109,3
63,6
303,9
-14,0%
Okres Gelnica
660,1
813,6
1449,9
314,8
0,0
454,4
27,1%
Okres Košice I
159,1
378,4
329,5
320,4
160,0
290,7
-0,3%
Okres Košice II
1142,9
1282,9
1311,8
206,8
63,5
309,7
-6,2%
Okres Košice III
72,8
163,1
242,6
20,7
0,0
45,5
21,2%
Okres Košice IV
0,0
0,0
101,1
129,5
0,0
65,1
-51,4%
Okres Košice - okolie
284,4
369,5
313,7
130,8
28,8
175,9
-23,1%
Okres Michalovce
648,6
500,7
467,8
96,4
0,0
191,3
-33,1%
Okres Rožňava
50,8
89,1
22,6
18,5
0,0
27,6
13,4%
Okres Sobrance
1861,9
1237,6
1575,5
48,2
54,6
408,8
16,7%
Okres Spišská Nová Ves
539,5
2887,0
2670,7
129,4
46,7
707,2
-19,4%
Okres Trebišov
298,0
662,0
502,1
53,0
41,5
164,8
67,8%
Košický kraj
390,1
660,8
631,0
122,9
43,1
225,4
-14,9%
Slovenská republika
931,5
1059,7
945,5
202,3
105,0
379,8
-14,5%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.