Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 51. k.t. 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 51. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
50
Ambulancie - dospelí (D)
38
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
7251
9021
6163
11008
2560
36003
Chorobnosť ARO
4472,7
3520,1
3228,1
891,1
733,0
1591,6
Z nich CHPO
850
1180
851
854
133
3868
Chorobnosť CHPO
524,3
460,5
445,7
69,1
38,1
171,0
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
81
68
37
54
17
257
Otitídy
120
101
26
30
8
285
Sinusitídy
80
152
81
144
18
475
Komplikácie spolu
281
321
144
228
43
1017
%komplikácií z ARO
3,9
3,6
2,3
2,1
1,7
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2858,4
1897,9
1129,4
949,7
464,9
1063,9
-41,8%
Trnavský kraj
5622,8
4176,8
3499,2
843,8
666,0
1640,6
-17,0%
Trenčiansky kraj
4938,5
4095,9
3721,2
835,7
708,9
1658,5
-9,0%
Nitriansky kraj
6917,1
4891,8
4103,7
1202,2
749,1
1956,7
-3,3%
Žilinský kraj
5189,7
3477,1
3794,6
772,0
783,1
1720,8
-12,1%
Banskobystrický kraj
4488,9
3794,0
3501,4
797,4
966,1
1558,5
-30,0%
Prešovský kraj
2993,2
2180,4
2482,7
709,2
730,9
1258,9
-22,2%
Košický kraj
3161,2
3148,3
1899,5
674,8
348,6
1152,3
-32,4%
Slovenská republika
4472,7
3520,1
3228,1
891,1
733,0
1591,6
-16,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
52,9
87,3
53,8
78,0
9,3
63,2
-39,4%
Trnavský kraj
729,4
426,5
448,8
80,9
17,0
173,5
-40,0%
Trenčiansky kraj
392,8
577,3
461,5
49,3
48,9
164,7
-27,8%
Nitriansky kraj
899,4
802,0
655,6
130,6
21,9
249,1
7,4%
Žilinský kraj
529,2
458,0
636,5
37,7
27,9
184,9
-12,6%
Banskobystrický kraj
590,6
342,4
366,1
63,8
101,9
154,1
-52,9%
Prešovský kraj
560,3
404,5
370,0
36,2
31,9
160,5
-4,6%
Košický kraj
140,8
204,1
134,4
37,2
21,7
67,0
-24,8%
Slovenská republika
524,3
460,5
445,7
69,1
38,1
171,0
-20,4%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1341,1
856,5
229,6
2447,3
1891,8
2433,2
-7,3%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
1572,9
603,9
1691,0
-21,3%
Okres Bratislava III
4001,1
4278,9
3053,4
1655,2
469,0
1741,6
-37,6%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
866,8
305,7
505,0
-73,3%
Okres Bratislava V
8824,5
3693,4
3178,6
351,3
0,0
795,1
-46,0%
Okres Malacky
2000,0
1701,8
1063,4
88,9
110,5
682,4
-46,6%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
1275,7
1151,5
760,8
-52,7%
Bratislavský kraj
2858,4
1897,9
1129,4
949,7
464,9
1063,9
-41,8%
Okres Dunajská Streda
4716,4
3305,6
3122,2
726,5
524,6
1301,2
-27,7%
Okres Galanta
3575,7
2926,4
2649,2
591,2
531,5
1192,0
-29,5%
Okres Hlohovec
9894,4
6230,5
3329,0
895,8
1109,4
2110,1
15,7%
Okres Piešťany
4192,5
3014,0
2546,0
1029,9
955,5
1501,8
-20,4%
Okres Senica
8390,4
5432,2
4528,6
700,1
833,7
1660,8
-28,0%
Okres Skalica
9633,5
9912,4
5245,3
1246,7
967,8
2991,7
20,4%
Okres Trnava
6192,9
4114,2
4312,6
1162,7
488,6
1948,1
-5,9%
Trnavský kraj
5622,8
4176,8
3499,2
843,8
666,0
1640,6
-17,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
5671,0
4852,3
5360,5
1280,1
1712,7
2424,1
11,6%
Okres Ilava
5595,3
3617,4
4388,8
523,7
877,3
1498,7
-30,4%
Okres Myjava
6486,5
3401,9
1921,1
548,6
614,4
1345,7
-35,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
6790,1
5370,9
5731,9
763,2
718,8
1960,3
28,6%
Okres Partizánske
10013,0
7767,2
5678,9
502,0
438,4
2392,0
26,2%
Okres Považská Bystrica
3933,6
3987,9
3532,9
770,2
422,9
1478,5
1,6%
Okres Prievidza
5167,8
4763,0
3557,8
1104,1
618,1
1800,7
-1,2%
Okres Púchov
1940,3
2575,2
2372,5
979,2
1120,2
1403,0
-35,6%
Okres Trenčín
3647,2
2782,5
2541,8
756,8
596,5
1225,5
-28,6%
Trenčiansky kraj
4938,5
4095,9
3721,2
835,7
708,9
1658,5
-9,0%
Okres Komárno
4193,2
3679,0
2452,5
784,1
469,4
1163,0
-38,3%
Okres Levice
13786,7
7775,1
5982,8
1425,9
700,0
2898,6
37,0%
Okres Nitra
8293,7
5658,0
4408,2
1456,1
976,9
2318,4
-11,3%
Okres Nové Zámky
5259,3
3919,3
4200,5
1003,2
707,9
1761,3
4,2%
Okres Šaľa
8647,2
5893,3
5311,3
1410,1
1098,7
2438,0
4,3%
Okres Topoľčany
3332,5
2919,4
2798,2
1056,9
552,9
1357,5
-0,1%
Okres Zlaté Moravce
5729,0
5248,2
3749,4
1050,4
665,6
1812,4
-12,3%
Nitriansky kraj
6917,1
4891,8
4103,7
1202,2
749,1
1956,7
-3,3%
Okres Bytča
4160,5
2629,3
3006,9
498,2
183,8
1392,2
-0,3%
Okres Čadca
3226,6
2782,2
3190,7
490,8
951,3
1250,0
-1,3%
Okres Dolný Kubín
8502,2
4438,1
6009,4
705,5
1060,8
2526,0
0,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
4856,2
2175,5
3426,0
786,9
802,4
1431,7
-24,2%
Okres Liptovský Mikuláš
6107,6
4879,1
4635,0
728,1
801,5
1697,7
1,5%
Okres Martin
7187,4
5018,4
3715,3
1492,2
669,7
2693,1
-16,9%
Okres Námestovo
4709,1
3358,3
5401,2
730,3
1014,4
2142,7
-17,7%
Okres Ružomberok
6368,9
4611,7
4717,4
830,9
899,3
2067,8
22,9%
Okres Turčianske Teplice
6776,6
3406,8
1832,5
1015,0
1625,5
1732,9
20,8%
Okres Tvrdošín
6199,1
2837,5
4103,9
1299,4
761,3
2273,0
-32,2%
Okres Žilina
2849,8
2160,6
2472,6
533,1
410,8
981,3
-16,6%
Žilinský kraj
5189,7
3477,1
3794,6
772,0
783,1
1720,8
-12,1%
Okres Banská Bystrica
3627,8
3086,8
4530,2
1362,8
530,2
1631,5
-40,2%
Okres Banská Štiavnica
2231,7
1586,2
1956,0
541,6
980,7
908,5
-19,1%
Okres Brezno
1541,9
3463,1
3919,9
660,5
658,1
1116,9
-54,6%
Okres Detva
3588,7
2976,2
2532,8
1194,9
1184,1
1575,6
-12,4%
Okres Krupina
3377,9
3359,9
2359,9
367,3
586,8
1350,6
-51,4%
Okres Lučenec
2588,0
2402,3
2826,2
417,5
389,7
935,9
-55,4%
Okres Poltár
1672,2
2065,2
1191,3
578,4
1182,0
959,3
-30,4%
Okres Revúca
3685,3
3528,1
2578,0
596,1
852,0
1384,2
-49,1%
Okres Rimavská Sobota
4520,2
3996,9
3241,3
1265,1
2640,5
2363,5
23,0%
Okres Veľký Krtíš
6820,1
3643,3
3214,4
1013,4
869,6
1674,6
-59,8%
Okres Zvolen
10232,6
4833,8
3034,4
1448,3
364,6
2064,7
-13,4%
Okres Žarnovica
7263,4
5294,6
6091,1
599,5
333,4
1711,6
0,9%
Okres Žiar nad Hronom
4446,2
3955,9
4295,6
748,0
955,4
1510,8
-1,0%
Banskobystrický kraj
4488,9
3794,0
3501,4
797,4
966,1
1558,5
-30,0%
Okres Bardejov
5376,7
3386,2
4059,0
1058,2
1413,8
2055,8
-28,4%
Okres Humenné
2294,4
2411,5
2213,4
401,1
240,3
826,8
-44,7%
Okres Kežmarok
1076,9
1175,9
1713,2
443,9
71,9
725,8
-20,9%
Okres Levoča
66,4
508,3
874,3
297,8
233,7
349,2
-70,5%
Okres Medzilaborce
3052,3
2244,4
3562,7
1047,3
657,2
1499,4
10,0%
Okres Poprad
3341,4
2709,0
3690,7
716,7
542,9
1372,0
-16,3%
Okres Prešov
8013,9
5512,8
4130,3
1580,8
1370,3
2756,3
-9,3%
Okres Sabinov
7668,6
3233,1
1885,1
735,7
833,7
2460,1
-32,5%
Okres Snina
1635,2
1771,4
1995,0
507,4
875,9
873,2
-17,5%
Okres Stará Ľubovňa
2509,8
2188,0
3203,9
729,6
468,1
1312,1
-28,5%
Okres Stropkov
1822,7
1065,2
969,1
381,7
150,9
549,7
-39,2%
Okres Svidník
2390,7
1206,0
1338,3
678,1
753,0
897,4
-37,4%
Okres Vranov nad Topľou
712,2
957,8
1410,9
391,7
561,4
668,9
-11,6%
Prešovský kraj
2993,2
2180,4
2482,7
709,2
730,9
1258,9
-22,2%
Okres Gelnica
719,7
1260,8
2191,6
325,2
251,8
547,1
16,1%
Okres Košice I
4657,5
3695,1
1685,4
853,5
0,0
1425,4
-51,1%
Okres Košice II
4444,7
2674,9
1432,9
839,5
0,0
1068,7
-61,4%
Okres Košice III
4860,3
4531,7
4448,7
364,0
0,0
1137,0
-26,4%
Okres Košice IV
3792,9
3538,1
2389,0
377,2
0,0
1154,9
4,7%
Okres Košice - okolie
6494,9
5532,5
4640,0
526,4
986,0
1741,2
-12,0%
Okres Michalovce
1071,3
2598,1
748,8
1185,2
588,6
1215,4
-21,1%
Okres Rožňava
2692,3
2450,9
1456,3
251,9
178,4
772,9
-33,8%
Okres Sobrance
450,5
6118,2
0,0
933,4
304,4
1249,2
-31,0%
Okres Spišská Nová Ves
3461,2
2328,9
2166,9
604,4
735,2
973,8
-31,7%
Okres Trebišov
3172,2
2817,4
3204,3
1009,5
734,4
1354,3
-9,9%
Košický kraj
3161,2
3148,3
1899,5
674,8
348,6
1152,3
-32,4%
Slovenská republika
4472,7
3520,1
3228,1
891,1
733,0
1591,6
-16,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
322,0
145,5
187,2
69,4%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
27,4
-79,5%
Okres Bratislava III
285,8
1006,8
610,7
105,1
0,0
172,6
-50,7%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava V
259,5
0,0
0,0
127,1
0,0
133,7
48,3%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Bratislavský kraj
52,9
87,3
53,8
78,0
9,3
63,2
-39,4%
Okres Dunajská Streda
456,4
203,1
173,5
84,9
0,0
107,7
-74,8%
Okres Galanta
422,3
285,9
441,5
16,8
12,1
107,9
-15,5%
Okres Hlohovec
133,7
327,9
107,4
179,2
128,0
175,2
8,7%
Okres Piešťany
1552,8
1155,4
727,4
130,2
70,8
378,2
-38,3%
Okres Senica
0,0
0,0
0,0
37,2
0,0
30,2
-79,6%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Trnava
1484,0
789,0
929,2
169,0
0,0
371,3
11,0%
Trnavský kraj
729,4
426,5
448,8
80,9
17,0
173,5
-40,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
253,5
189,8
34,6
0,0
68,4
-44,4%
Okres Ilava
767,1
777,1
902,7
57,1
140,4
254,2
-19,5%
Okres Myjava
381,6
274,3
137,2
35,4
0,0
87,0
-30,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
124,9
0,0
0,0
0,0
12,6
-80,6%
Okres Partizánske
260,1
692,1
391,6
0,0
0,0
131,4
4,4%
Okres Považská Bystrica
901,4
1435,6
936,7
49,5
0,0
323,4
26,7%
Okres Prievidza
599,6
449,7
530,7
94,3
115,2
196,9
-25,4%
Okres Púchov
66,9
681,7
395,4
58,5
50,9
191,9
-69,4%
Okres Trenčín
42,4
191,0
33,4
19,5
0,0
34,8
-78,9%
Trenčiansky kraj
392,8
577,3
461,5
49,3
48,9
164,7
-27,8%
Okres Komárno
302,2
330,2
188,7
89,9
21,7
108,8
-49,5%
Okres Levice
1876,7
1791,0
1011,2
45,0
11,3
376,9
7,6%
Okres Nitra
869,9
909,3
653,5
168,5
23,5
280,5
4,8%
Okres Nové Zámky
1731,2
1136,2
1247,0
259,9
24,4
479,0
69,0%
Okres Šaľa
495,4
402,5
445,7
155,7
75,3
203,2
-4,0%
Okres Topoľčany
234,3
284,0
285,9
35,3
0,0
77,1
9,6%
Okres Zlaté Moravce
315,4
347,9
324,5
111,3
14,8
140,9
-5,6%
Nitriansky kraj
899,4
802,0
655,6
130,6
21,9
249,1
7,4%
Okres Bytča
148,6
0,0
40,6
0,0
0,0
18,3
-92,3%
Okres Čadca
408,4
452,1
410,7
0,0
0,0
121,0
-10,5%
Okres Dolný Kubín
654,0
1066,9
1417,3
67,8
0,0
405,2
43,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
1111,7
324,7
867,9
27,4
51,8
208,4
-8,0%
Okres Liptovský Mikuláš
584,2
1047,9
1093,2
116,9
87,1
291,7
-13,1%
Okres Martin
292,9
127,9
127,5
32,2
0,0
79,2
23,8%
Okres Námestovo
150,3
147,3
348,5
0,0
0,0
81,4
-66,7%
Okres Ružomberok
1685,9
894,4
1265,6
149,1
145,8
457,9
15,9%
Okres Turčianske Teplice
549,5
701,4
392,7
17,8
0,0
139,4
-2,8%
Okres Tvrdošín
525,3
815,0
2009,2
0,0
0,0
447,1
-5,6%
Okres Žilina
335,3
286,9
292,2
19,6
0,0
87,5
16,3%
Žilinský kraj
529,2
458,0
636,5
37,7
27,9
184,9
-12,6%
Okres Banská Bystrica
1360,4
147,0
0,0
108,5
132,6
164,9
-8,0%
Okres Banská Štiavnica
956,4
758,6
652,0
157,5
236,7
304,8
10,9%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
91,1
0,0
63,8
-50,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
59,2
7,9
-85,7%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
374,2
222,1
327,2
74,9
47,2
123,5
-53,8%
Okres Poltár
1087,0
963,7
397,1
8,9
56,3
217,1
-12,2%
Okres Revúca
86,7
56,0
84,5
6,5
0,0
24,2
-96,9%
Okres Rimavská Sobota
704,1
457,7
463,0
161,1
606,0
343,8
146,4%
Okres Veľký Krtíš
1124,2
240,2
895,8
65,6
39,5
186,9
-89,8%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
36,2
0,0
23,2
-70,6%
Okres Žarnovica
513,6
119,4
0,0
18,7
0,0
48,4
-71,7%
Okres Žiar nad Hronom
397,0
311,7
420,5
27,8
11,2
96,5
15,0%
Banskobystrický kraj
590,6
342,4
366,1
63,8
101,9
154,1
-52,9%
Okres Bardejov
2269,8
1397,0
1123,1
116,7
74,9
537,8
-17,5%
Okres Humenné
0,0
22,1
27,7
10,2
0,0
10,7
-80,0%
Okres Kežmarok
0,0
67,8
139,9
0,0
0,0
26,3
-43,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
296,1
460,5
410,1
11,4
22,6
121,8
-0,3%
Okres Prešov
0,0
0,0
0,0
10,7
80,6
17,6
-85,4%
Okres Sabinov
1655,7
718,5
614,7
0,0
0,0
524,4
-50,3%
Okres Snina
0,0
64,4
84,9
42,7
19,0
42,0
-
Okres Stará Ľubovňa
377,8
503,7
681,7
57,5
93,6
219,1
-21,7%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
166,3
278,8
0,0
0,0
33,1
11,1%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
44,9
0,0
5,9
0,0
10,8
-60,2%
Prešovský kraj
560,3
404,5
370,0
36,2
31,9
160,5
-4,6%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
300,2
83,9
197,6
8,3%
Okres Košice I
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice III
251,4
194,2
96,7
7,0
0,0
40,2
10,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
388,6
519,8
782,6
60,2
39,4
169,3
138,2%
Okres Michalovce
109,9
313,9
0,0
72,6
0,0
94,1
-48,3%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Sobrance
0,0
1157,5
0,0
260,1
0,0
267,1
-6,5%
Okres Spišská Nová Ves
2257,3
1215,1
1702,6
9,2
38,7
268,6
-
Okres Trebišov
0,0
140,9
209,0
41,9
104,9
69,5
2,4%
Košický kraj
140,8
204,1
134,4
37,2
21,7
67,0
-24,8%
Slovenská republika
524,3
460,5
445,7
69,1
38,1
171,0
-20,4%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.