Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 51. kal. týždeň 2009
Týždenné hlásenie za SR v roku 2009 – 51. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
70
Ambulancie - dospelí (D)
62
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
11833
17200
11620
24409
4646
69708
Chorobnosť ARO
5351,6
4621,8
4261,8
1214,9
835,1
2006,4
Z nich CHPO
1974
3502
2458
3184
486
11604
Chorobnosť CHPO
892,8
941,0
901,5
158,5
87,4
334,0
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
73
111
64
204
47
499
Otitídy
140
72
27
76
16
331
Sinusitídy
89
241
181
347
54
912
Komplikácie spolu
302
424
272
627
117
1742
%komplikácií z ARO
2,6
2,5
2,3
2,6
2,5
2,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5940,6
4882,8
4911,2
1367,3
466,5
1995,6
3,8%
Trnavský kraj
6835,5
5581,6
4775,7
1327,5
859,0
2219,2
-6,9%
Trenčiansky kraj
5766,9
4638,0
4348,6
1082,5
802,5
1825,2
-9,0%
Nitriansky kraj
7712,5
6479,4
5387,2
1463,9
767,9
2414,3
1,1%
Žilinský kraj
4748,5
3567,0
3645,9
867,2
791,7
1672,4
2,5%
Banskobystrický kraj
6236,5
5675,9
4905,5
1203,4
981,2
2210,3
6,0%
Prešovský kraj
3776,3
3086,5
3365,9
1113,7
992,9
1748,7
-3,4%
Košický kraj
3969,4
4388,0
3654,3
1166,9
791,6
1834,1
-6,9%
Slovenská republika
5351,6
4621,8
4261,8
1214,9
835,1
2006,4
-1,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
885,6
805,8
792,1
110,3
22,3
242,0
-28,2%
Trnavský kraj
1010,6
1144,8
1012,7
224,7
81,3
391,8
-25,5%
Trenčiansky kraj
948,4
1142,2
1027,1
137,5
77,0
322,8
0,0%
Nitriansky kraj
1732,4
1811,3
1532,4
293,7
128,7
570,9
-10,9%
Žilinský kraj
813,9
670,4
795,7
116,8
109,6
287,1
12,5%
Banskobystrický kraj
1394,9
1303,2
1162,9
152,5
128,8
419,9
17,7%
Prešovský kraj
427,6
437,3
481,2
102,9
72,3
200,2
-34,1%
Košický kraj
339,9
470,0
492,7
68,1
27,4
155,4
-31,1%
Slovenská republika
892,8
941,0
901,5
158,5
87,4
334,0
-12,1%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
3721,4
3270,6
3264,4
3649,3
575,3
2919,1
6,8%
Okres Bratislava II
4845,6
5150,0
4898,1
1606,5
412,7
1875,3
23,3%
Okres Bratislava III
8961,4
5499,2
5798,6
1774,9
318,5
2347,6
9,6%
Okres Bratislava IV
3268,5
2545,1
2587,4
1218,2
480,6
1695,1
-2,6%
Okres Bratislava V
11981,5
10684,7
9574,2
776,5
365,9
2110,9
16,8%
Okres Malacky
5860,8
4528,3
5241,7
849,4
584,8
1909,2
-8,3%
Okres Pezinok
4930,8
3811,9
3508,6
681,1
398,9
1745,2
12,5%
Okres Senec
2364,4
2182,0
2546,2
1670,2
704,9
1665,0
-22,7%
Bratislavský kraj
5940,6
4882,8
4911,2
1367,3
466,5
1995,6
3,8%
Okres Dunajská Streda
5447,0
4608,4
4976,6
1212,5
581,1
1984,2
-30,7%
Okres Galanta
6173,7
5450,2
4562,9
1304,3
749,8
2163,8
6,9%
Okres Hlohovec
7136,0
4277,5
4462,4
1132,1
906,0
1815,0
-9,5%
Okres Piešťany
5809,9
4674,3
4908,0
1496,7
1113,7
2226,4
-17,5%
Okres Senica
6936,8
4992,8
4504,7
1139,8
837,7
1798,5
-5,2%
Okres Skalica
10909,8
9507,3
4389,9
1298,5
1340,7
2976,9
6,0%
Okres Trnava
7428,7
5948,6
5168,8
1528,2
813,9
2472,5
3,0%
Trnavský kraj
6835,5
5581,6
4775,7
1327,5
859,0
2219,2
-6,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
11416,6
7947,5
7307,3
1360,6
756,5
2749,6
-4,2%
Okres Ilava
4120,9
3205,9
3524,1
591,3
419,2
1227,2
2,9%
Okres Myjava
5732,8
5307,0
8220,1
1554,1
1174,3
2423,3
21,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4983,6
4129,6
5180,5
1175,7
1015,9
1923,9
-25,6%
Okres Partizánske
7884,4
5029,4
5699,8
1104,9
1320,2
1998,3
-6,3%
Okres Považská Bystrica
4427,3
4400,9
3736,8
725,8
415,5
1299,4
-45,0%
Okres Prievidza
6256,7
4541,1
3803,2
1250,8
873,9
1976,5
11,0%
Okres Púchov
3880,7
4392,5
2774,5
1339,0
1173,3
1902,1
-10,9%
Okres Trenčín
6010,5
5273,9
4118,3
1038,7
609,4
1736,7
-3,7%
Trenčiansky kraj
5766,9
4638,0
4348,6
1082,5
802,5
1825,2
-9,0%
Okres Komárno
7719,6
7349,5
5639,5
1427,6
1032,3
2403,6
-17,4%
Okres Levice
8538,0
7102,7
5946,6
1712,5
641,1
2636,3
10,6%
Okres Nitra
7750,5
6088,3
4932,5
1516,8
800,4
2483,3
2,5%
Okres Nové Zámky
9006,0
8571,8
6875,7
1374,1
742,4
2811,7
27,2%
Okres Šaľa
10305,3
6696,3
7616,3
1833,0
873,1
2703,9
-12,4%
Okres Topoľčany
3636,8
2858,4
2657,7
1063,9
608,9
1382,3
-15,5%
Okres Zlaté Moravce
7915,1
5648,5
4277,6
1236,2
584,5
2141,6
1,6%
Nitriansky kraj
7712,5
6479,4
5387,2
1463,9
767,9
2414,3
1,1%
Okres Bytča
3641,8
2502,0
3172,0
294,9
491,2
1305,5
11,3%
Okres Čadca
3421,1
2424,2
2647,0
503,8
709,7
1196,8
5,8%
Okres Dolný Kubín
5767,9
4367,2
5247,0
1507,9
1920,3
2552,3
4,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
4814,4
3288,8
3453,7
809,7
1183,1
1669,5
20,6%
Okres Liptovský Mikuláš
6634,2
6149,2
6199,6
620,7
574,2
1771,3
9,5%
Okres Martin
5311,4
4265,2
2943,8
1382,7
396,5
2186,5
3,5%
Okres Námestovo
4293,2
2820,5
3475,5
1153,1
914,0
1995,5
-16,6%
Okres Ružomberok
6188,7
4638,8
5159,9
876,6
981,1
1931,0
7,9%
Okres Turčianske Teplice
4767,9
2225,0
1464,3
1029,1
652,8
1274,3
-13,1%
Okres Tvrdošín
4543,7
3395,0
4007,6
1646,4
1021,6
2130,7
4,0%
Okres Žilina
3631,3
2678,0
2734,4
668,5
673,9
1136,2
-6,0%
Žilinský kraj
4748,5
3567,0
3645,9
867,2
791,7
1672,4
2,5%
Okres Banská Bystrica
4820,2
5580,8
4187,0
1670,5
1217,2
2253,8
-12,9%
Okres Banská Štiavnica
3948,8
2910,7
3528,5
854,1
1216,1
1476,7
7,8%
Okres Brezno
2679,6
4320,3
4446,6
2193,8
851,8
2502,6
44,3%
Okres Detva
2191,9
1984,6
2249,7
993,7
930,3
1233,3
-4,2%
Okres Krupina
9328,6
4568,1
2326,9
1108,7
1237,3
2354,5
43,9%
Okres Lučenec
7860,5
8433,3
6069,4
1028,1
491,0
2614,2
30,9%
Okres Poltár
3913,4
3125,0
3034,3
472,9
830,7
1242,6
0,4%
Okres Revúca
6170,5
6313,3
4656,3
984,3
1618,9
2315,7
-10,5%
Okres Rimavská Sobota
5897,0
5833,1
5929,7
1579,4
1328,3
2753,8
40,8%
Okres Veľký Krtíš
19606,2
7941,0
8913,8
1469,8
771,8
3042,9
2,7%
Okres Zvolen
6224,0
6333,0
4363,4
1280,4
748,2
2295,4
-5,1%
Okres Žarnovica
5543,2
5525,9
4109,6
913,0
839,3
1814,9
-0,2%
Okres Žiar nad Hronom
4055,2
4561,9
4863,0
836,1
805,8
1627,6
-9,0%
Banskobystrický kraj
6236,5
5675,9
4905,5
1203,4
981,2
2210,3
6,0%
Okres Bardejov
5962,8
3955,0
5097,9
1395,4
1395,5
2336,0
-17,6%
Okres Humenné
2640,2
1558,5
2148,2
659,2
1037,0
1041,7
-22,0%
Okres Kežmarok
3614,7
3032,6
4419,3
669,7
198,4
1616,9
-26,4%
Okres Levoča
719,4
1872,9
2111,1
1526,3
522,1
1397,6
-11,5%
Okres Medzilaborce
2456,6
3431,4
2628,4
633,1
448,1
1225,2
44,2%
Okres Poprad
3754,6
4038,9
3684,5
1615,6
1657,4
2096,7
24,0%
Okres Prešov
7355,0
5762,6
6067,4
2630,9
826,2
3539,9
31,1%
Okres Sabinov
7541,0
4941,4
3297,3
1045,6
683,5
2694,9
48,4%
Okres Snina
4056,0
3467,3
4083,2
790,9
1162,2
1625,1
6,0%
Okres Stará Ľubovňa
3894,2
3189,4
3183,0
894,9
905,1
1711,6
0,4%
Okres Stropkov
914,4
961,1
1489,9
1147,6
495,5
1039,0
-8,9%
Okres Svidník
3036,4
3070,4
2542,4
940,1
1162,1
1482,7
13,7%
Okres Vranov nad Topľou
2265,8
1958,8
2117,8
518,8
728,1
1053,9
-12,9%
Prešovský kraj
3776,3
3086,5
3365,9
1113,7
992,9
1748,7
-3,4%
Okres Gelnica
3217,8
5085,2
3383,0
1262,8
731,2
1941,1
22,3%
Okres Košice I
5541,3
6677,9
4799,4
2300,9
901,7
2878,1
-1,4%
Okres Košice II
9589,3
8419,0
6573,7
2385,2
604,2
3186,2
20,6%
Okres Košice III
6119,0
6741,2
6307,3
982,9
568,9
2003,1
15,2%
Okres Košice IV
3842,3
4741,9
3074,8
1172,9
686,3
1575,3
-16,9%
Okres Košice - okolie
3854,0
4762,5
5200,6
897,4
1036,7
2069,0
-3,4%
Okres Michalovce
3019,3
3071,6
2054,1
1035,0
591,9
1456,7
-9,5%
Okres Rožňava
3583,4
2463,2
1850,0
646,3
858,1
1179,9
-0,5%
Okres Sobrance
1861,9
1269,3
1641,1
495,7
998,8
828,2
-40,0%
Okres Spišská Nová Ves
6987,8
10659,6
4781,9
1178,1
1044,1
2069,3
-15,2%
Okres Trebišov
2704,0
3458,6
3283,0
856,3
743,7
1476,9
-22,3%
Košický kraj
3969,4
4388,0
3654,3
1166,9
791,6
1834,1
-6,9%
Slovenská republika
5351,6
4621,8
4261,8
1214,9
835,1
2006,4
-1,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
572,5
490,6
217,6
552,9
46,0
417,0
-6,8%
Okres Bratislava II
492,8
933,4
1567,4
115,3
56,3
248,1
-1,1%
Okres Bratislava III
1531,9
1752,5
1835,0
74,0
0,0
362,5
-17,9%
Okres Bratislava IV
204,3
218,7
66,9
87,3
15,0
106,4
-21,8%
Okres Bratislava V
2423,7
2295,2
1531,9
97,9
16,6
360,0
-14,9%
Okres Malacky
1551,4
593,0
490,2
54,4
0,0
246,6
-47,8%
Okres Pezinok
159,1
454,6
738,7
31,0
0,0
172,5
-10,1%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
7,4
-97,3%
Bratislavský kraj
885,6
805,8
792,1
110,3
22,3
242,0
-28,2%
Okres Dunajská Streda
1291,8
1453,3
1252,5
330,7
0,0
518,3
-37,0%
Okres Galanta
774,4
1291,5
752,5
162,8
7,8
335,1
-40,6%
Okres Hlohovec
480,3
1205,5
1401,0
193,9
125,0
345,7
-6,5%
Okres Piešťany
1549,3
1368,6
1533,7
390,8
253,1
613,5
-6,2%
Okres Senica
56,4
31,6
0,0
128,9
61,6
103,4
-52,0%
Okres Skalica
214,8
213,9
157,9
126,2
33,5
125,6
21,7%
Okres Trnava
1496,4
1444,4
1383,0
216,5
124,7
488,3
-11,3%
Trnavský kraj
1010,6
1144,8
1012,7
224,7
81,3
391,8
-25,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
1286,4
1478,6
1217,9
239,4
22,3
430,1
14,4%
Okres Ilava
729,4
1133,8
1158,9
146,2
35,9
333,8
28,4%
Okres Myjava
1263,2
1700,3
3236,2
221,0
21,7
555,5
129,9%
Okres Nové Mesto nad Váhom
426,0
542,7
639,9
114,7
24,2
194,0
-38,1%
Okres Partizánske
1340,3
1279,4
1197,0
88,8
338,1
341,7
-12,1%
Okres Považská Bystrica
1437,4
1505,6
1428,8
129,3
22,5
342,3
-33,1%
Okres Prievidza
1002,4
1177,0
810,1
140,4
87,4
336,5
26,6%
Okres Púchov
2246,7
2410,5
1314,3
130,8
167,6
611,1
48,8%
Okres Trenčín
182,1
265,3
409,9
110,0
44,0
133,4
-45,7%
Trenčiansky kraj
948,4
1142,2
1027,1
137,5
77,0
322,8
0,0%
Okres Komárno
3202,2
3229,8
2442,3
516,0
251,1
936,1
-35,9%
Okres Levice
1718,2
1705,8
1718,8
515,3
185,2
705,5
2,9%
Okres Nitra
1103,6
1046,2
869,3
265,3
137,5
417,3
-0,8%
Okres Nové Zámky
3038,0
3449,3
2997,7
195,8
90,3
882,5
16,8%
Okres Šaľa
534,0
782,3
905,7
374,5
163,7
414,4
-30,9%
Okres Topoľčany
318,6
242,0
238,0
35,4
0,0
75,7
21,7%
Okres Zlaté Moravce
1399,6
1260,6
602,0
112,8
41,8
323,3
-24,6%
Nitriansky kraj
1732,4
1811,3
1532,4
293,7
128,7
570,9
-10,9%
Okres Bytča
238,8
357,4
829,6
24,6
0,0
186,5
47,3%
Okres Čadca
912,3
539,8
611,9
42,0
43,0
230,7
26,7%
Okres Dolný Kubín
367,0
495,0
480,6
332,7
343,9
361,4
6,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
802,4
668,4
549,5
58,8
100,7
237,5
16,5%
Okres Liptovský Mikuláš
2059,9
2178,6
2992,1
73,3
8,2
535,1
14,4%
Okres Martin
133,7
124,4
161,9
130,4
14,2
111,7
-28,3%
Okres Námestovo
193,9
47,3
49,3
300,0
213,3
199,3
67,9%
Okres Ružomberok
2020,8
1391,6
1527,9
223,2
372,1
577,4
14,5%
Okres Turčianske Teplice
501,9
445,0
344,5
122,3
89,0
179,5
-9,1%
Okres Tvrdošín
1331,8
1523,4
1908,4
171,3
306,5
539,8
15,2%
Okres Žilina
497,4
310,1
153,0
33,8
20,6
86,5
-4,7%
Žilinský kraj
813,9
670,4
795,7
116,8
109,6
287,1
12,5%
Okres Banská Bystrica
682,5
732,3
451,8
221,9
81,9
280,0
-5,3%
Okres Banská Štiavnica
1814,3
1617,1
1363,3
176,7
382,2
524,0
51,7%
Okres Brezno
682,1
902,3
791,3
81,8
0,0
362,4
121,4%
Okres Detva
177,7
0,0
441,1
70,0
68,1
96,3
48,6%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
61,6
198,0
60,6
-42,9%
Okres Lučenec
1579,5
1836,3
1609,6
41,3
30,7
467,6
208,7%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
8,9
28,6
10,1
-77,1%
Okres Revúca
1846,3
2228,2
2281,6
237,2
621,0
784,6
-1,1%
Okres Rimavská Sobota
1247,0
1371,7
1281,0
207,4
151,5
514,2
27,7%
Okres Veľký Krtíš
10102,7
4339,3
3955,1
409,4
197,1
1273,5
-11,0%
Okres Zvolen
839,7
1999,9
1505,9
33,7
23,4
438,5
53,1%
Okres Žarnovica
665,2
686,0
964,0
125,1
0,0
245,0
-20,5%
Okres Žiar nad Hronom
405,5
519,4
294,7
83,3
57,6
150,6
-32,1%
Banskobystrický kraj
1394,9
1303,2
1162,9
152,5
128,8
419,9
17,7%
Okres Bardejov
1645,8
1051,5
1192,6
186,7
288,4
472,4
-47,3%
Okres Humenné
232,1
78,7
80,3
36,2
79,0
61,8
119,4%
Okres Kežmarok
77,3
207,0
232,6
48,1
16,5
89,1
-4,0%
Okres Levoča
0,0
308,2
148,1
161,9
94,9
155,8
-30,3%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
190,1
85,9
80,1
135,6
77,5
123,6
-58,8%
Okres Prešov
515,1
770,6
1218,3
302,6
18,8
438,2
-4,3%
Okres Sabinov
1264,1
953,2
906,8
166,4
0,0
502,8
48,0%
Okres Snina
426,9
346,7
528,0
0,0
0,0
110,6
-28,8%
Okres Stará Ľubovňa
423,9
831,4
801,3
109,8
36,2
302,8
-41,7%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
57,0
0,0
33,7
75,0%
Okres Svidník
0,0
26,5
0,0
0,0
0,0
3,2
-95,2%
Okres Vranov nad Topľou
313,7
370,6
380,5
61,8
10,7
149,7
-4,9%
Prešovský kraj
427,6
437,3
481,2
102,9
72,3
200,2
-34,1%
Okres Gelnica
330,0
661,1
724,9
291,4
146,2
347,9
-23,4%
Okres Košice I
583,3
867,3
671,2
124,9
32,2
253,2
-12,9%
Okres Košice II
2035,7
1752,5
1207,4
147,7
0,0
397,6
28,4%
Okres Košice III
0,0
108,7
161,7
18,4
0,0
30,0
-34,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
119,2
271,0
662,3
69,0
0,0
144,1
-18,1%
Okres Michalovce
223,7
189,4
325,4
69,2
36,2
112,6
-41,1%
Okres Rožňava
54,7
64,0
24,3
19,6
0,0
24,3
-12,0%
Okres Sobrance
0,0
79,3
0,0
22,0
280,9
82,8
-79,7%
Okres Spišská Nová Ves
1335,9
3290,0
813,9
105,1
0,0
327,1
-53,7%
Okres Trebišov
252,2
355,6
592,2
24,4
7,1
124,6
-24,4%
Košický kraj
339,9
470,0
492,7
68,1
27,4
155,4
-31,1%
Slovenská republika
892,8
941,0
901,5
158,5
87,4
334,0
-12,1%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.