Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 52. k.t. 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 52. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
49
Ambulancie - dospelí (D)
38
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
5397
5965
3730
8766
2089
25947
Chorobnosť ARO
3386,4
2367,7
1987,4
704,0
593,4
1147,9
Z nich CHPO
641
786
496
655
119
2697
Chorobnosť CHPO
402,2
312,0
264,3
52,6
33,8
119,3
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
48
33
10
61
20
172
Otitídy
87
79
29
18
4
217
Sinusitídy
54
96
54
102
24
330
Komplikácie spolu
189
208
93
181
48
719
%komplikácií z ARO
3,5
3,5
2,5
2,1
2,3
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4300,9
2363,3
1366,9
909,5
471,2
1116,3
4,9%
Trnavský kraj
4961,2
2811,8
2505,7
717,2
673,9
1228,1
-25,1%
Trenčiansky kraj
4685,8
2607,2
2270,7
675,5
506,7
1163,9
-29,8%
Nitriansky kraj
4070,7
2861,2
2293,5
803,5
431,7
1196,6
-38,8%
Žilinský kraj
2873,7
1921,2
1883,0
579,8
627,8
1063,5
-38,2%
Banskobystrický kraj
3495,3
3137,3
2789,6
549,0
698,1
1178,3
-24,4%
Prešovský kraj
2987,7
1814,1
1390,2
774,2
791,0
1140,4
-9,4%
Košický kraj
2740,2
2289,3
1782,2
538,5
442,6
991,2
-14,0%
Slovenská republika
3386,4
2367,7
1987,4
704,0
593,4
1147,9
-27,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
639,6
272,7
201,7
62,1
59,6
111,4
76,4%
Trnavský kraj
605,3
442,9
225,4
91,9
37,8
147,5
-15,0%
Trenčiansky kraj
202,2
283,5
330,4
30,4
18,8
84,6
-48,6%
Nitriansky kraj
862,2
617,6
573,4
89,6
12,8
199,5
-19,9%
Žilinský kraj
288,4
222,4
162,8
39,6
34,4
95,8
-48,2%
Banskobystrický kraj
340,4
411,5
263,7
35,5
75,8
115,8
-24,9%
Prešovský kraj
485,3
279,0
225,4
49,9
54,1
134,2
-16,4%
Košický kraj
59,7
44,5
83,6
7,2
0,0
20,6
-69,2%
Slovenská republika
402,2
312,0
264,3
52,6
33,8
119,3
-30,2%
                                                                     
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
2382,9
1746,3
1910,7
-21,5%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
745,5
159,9
805,0
-52,4%
Okres Bratislava III
6287,5
2768,7
1679,4
1094,7
0,0
1920,4
10,3%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
789,7
978,2
805,1
59,4%
Okres Bratislava V
7440,3
4432,1
3082,3
381,2
129,7
851,1
7,1%
Okres Malacky
2142,9
2552,8
664,6
1067,0
589,1
1169,8
71,4%
Okres Pezinok
3670,5
4026,8
1407,0
0,0
0,0
2300,1
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
1670,6
978,8
1486,5
95,4%
Bratislavský kraj
4300,9
2363,3
1366,9
909,5
471,2
1116,3
4,9%
Okres Dunajská Streda
5650,0
3452,3
3396,0
741,8
529,0
1425,5
9,6%
Okres Galanta
0,0
0,0
0,0
483,7
304,4
576,9
-51,6%
Okres Hlohovec
2406,7
1967,5
1288,7
883,0
512,0
1028,4
-51,3%
Okres Piešťany
2445,7
1494,4
1273,0
662,9
1387,2
995,0
-33,7%
Okres Senica
3485,3
977,8
422,7
645,9
878,8
885,8
-46,7%
Okres Skalica
1586,7
1705,9
709,2
517,0
683,8
728,2
-75,7%
Okres Trnava
8026,5
2818,0
3305,9
783,7
723,9
1361,7
-30,1%
Trnavský kraj
4961,2
2811,8
2505,7
717,2
673,9
1228,1
-25,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
10386,8
5793,7
4743,8
1364,1
990,1
2388,6
-1,5%
Okres Ilava
3203,8
1848,9
2832,5
256,2
663,6
965,7
-35,6%
Okres Myjava
5882,4
2286,2
2058,3
1008,7
409,6
1249,8
-7,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
8779,1
2831,2
1459,0
688,0
542,8
1336,7
-31,8%
Okres Partizánske
2340,7
1615,0
1028,1
230,8
219,2
452,3
-81,1%
Okres Považská Bystrica
3054,9
2144,6
1995,4
339,6
131,9
820,0
-44,5%
Okres Prievidza
4416,0
2309,3
1179,4
681,3
429,5
991,0
-45,0%
Okres Púchov
200,7
397,6
222,4
194,9
254,6
224,2
-84,0%
Okres Trenčín
5725,2
4446,6
4347,9
977,1
717,9
1723,2
40,6%
Trenčiansky kraj
4685,8
2607,2
2270,7
675,5
506,7
1163,9
-29,8%
Okres Komárno
2012,1
2184,6
1438,1
608,8
398,3
839,3
-27,8%
Okres Levice
11319,0
9313,3
6344,4
1792,8
821,9
3057,3
5,5%
Okres Nitra
5341,0
2418,6
1529,9
862,9
568,5
1242,1
-46,4%
Okres Nové Zámky
4408,1
3301,8
3300,7
670,0
270,9
1276,0
-27,5%
Okres Šaľa
3036,8
2135,5
2080,0
800,9
368,3
1012,4
-58,5%
Okres Topoľčany
1744,3
1073,1
1245,9
414,8
302,3
574,7
-57,7%
Okres Zlaté Moravce
3878,9
3209,8
2822,8
918,7
320,5
1303,2
-28,1%
Nitriansky kraj
4070,7
2861,2
2293,5
803,5
431,7
1196,6
-38,8%
Okres Bytča
1783,1
1328,8
1097,1
254,2
257,3
648,2
-53,4%
Okres Čadca
1741,2
1208,1
1122,3
406,5
1041,9
742,6
-40,6%
Okres Dolný Kubín
3633,4
1955,9
2692,9
1234,6
742,6
1594,2
-36,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
3009,0
1447,3
1096,3
376,3
582,4
831,5
-41,9%
Okres Liptovský Mikuláš
2346,5
1446,8
1144,8
494,3
575,0
742,4
-56,3%
Okres Martin
3278,3
2153,8
1420,5
551,1
781,3
1418,6
-47,3%
Okres Námestovo
5667,1
4400,4
4410,3
1347,5
1557,3
2806,5
31,0%
Okres Ružomberok
3221,9
1699,3
1380,7
284,1
395,0
735,6
-64,4%
Okres Turčianske Teplice
2564,1
1469,6
523,6
925,9
1168,4
1058,5
-38,9%
Okres Tvrdošín
5989,0
3151,5
4360,4
1287,1
978,9
2277,8
0,2%
Okres Žilina
1021,3
1181,6
1783,3
463,1
206,6
631,7
-35,6%
Žilinský kraj
2873,7
1921,2
1883,0
579,8
627,8
1063,5
-38,2%
Okres Banská Bystrica
6046,3
7774,1
5614,4
1845,2
1391,8
3343,2
104,9%
Okres Banská Štiavnica
1487,8
1034,5
1711,5
571,1
1352,7
884,6
-2,6%
Okres Brezno
3276,4
3116,8
2261,5
888,3
438,7
1420,0
27,1%
Okres Detva
4010,9
2023,8
1583,0
0,0
0,0
1323,5
-16,0%
Okres Krupina
9289,2
3359,9
2595,9
0,0
0,0
3389,7
151,0%
Okres Lučenec
1590,2
1594,8
1130,5
413,9
189,0
628,1
-32,9%
Okres Poltár
1755,9
1652,1
1125,1
436,0
872,4
777,5
-18,9%
Okres Revúca
1886,0
1722,0
760,7
509,9
1862,4
976,2
-29,5%
Okres Rimavská Sobota
4439,0
2589,1
2857,6
172,3
223,2
864,5
-63,4%
Okres Veľký Krtíš
3897,2
3256,3
2529,4
851,3
1051,4
1390,6
-17,0%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
869,0
486,2
974,3
-52,8%
Okres Žarnovica
3374,9
4060,5
5296,6
605,8
274,6
1335,8
-22,0%
Okres Žiar nad Hronom
2858,3
2301,6
2192,9
473,2
438,4
872,9
-42,2%
Banskobystrický kraj
3495,3
3137,3
2789,6
549,0
698,1
1178,3
-24,4%
Okres Bardejov
6474,4
3918,9
2845,1
919,1
1441,9
1807,8
-12,1%
Okres Humenné
2436,3
1464,1
585,9
530,0
387,2
707,4
-14,4%
Okres Kežmarok
1166,7
1236,2
1398,5
642,8
0,0
820,3
13,0%
Okres Levoča
1271,9
1010,1
1068,6
767,3
934,7
869,6
149,0%
Okres Medzilaborce
1744,2
914,4
982,8
555,4
398,3
676,5
-54,9%
Okres Poprad
1875,2
1706,6
1783,2
792,9
914,9
1100,6
-19,8%
Okres Prešov
10904,9
3326,4
1703,7
4511,1
1504,6
4031,3
46,3%
Okres Sabinov
7320,0
3532,5
1434,3
882,8
952,8
2588,6
5,2%
Okres Snina
847,9
986,3
854,2
272,0
701,3
501,3
-42,6%
Okres Stará Ľubovňa
2833,7
1778,8
1999,6
623,5
430,6
1095,3
-16,5%
Okres Stropkov
828,5
710,2
1150,8
398,0
60,4
462,9
-15,8%
Okres Svidník
2140,1
1403,5
794,6
698,0
1049,7
919,9
2,5%
Okres Vranov nad Topľou
1231,1
823,1
281,5
874,1
740,0
830,4
24,2%
Prešovský kraj
2987,7
1814,1
1390,2
774,2
791,0
1140,4
-9,4%
Okres Gelnica
719,7
866,8
974,0
675,4
1510,7
810,5
48,1%
Okres Košice I
4074,3
3233,8
1676,7
686,8
0,0
1365,3
-4,2%
Okres Košice II
6358,6
6391,3
6572,1
1078,6
66,3
1564,6
46,4%
Okres Košice III
5387,1
5327,1
4642,2
289,4
805,9
1353,4
19,0%
Okres Košice IV
3580,8
4106,0
1835,5
552,8
0,0
1248,2
8,1%
Okres Košice - okolie
5529,0
3252,6
2549,2
479,9
817,0
1573,8
-9,6%
Okres Michalovce
177,5
225,3
429,0
78,6
183,9
155,1
-87,2%
Okres Rožňava
1675,3
1608,3
1214,8
408,0
697,4
724,9
-6,2%
Okres Sobrance
270,3
347,3
200,7
76,5
130,5
144,7
-88,4%
Okres Spišská Nová Ves
10534,2
2632,7
1857,3
674,0
1238,3
1343,1
37,9%
Okres Trebišov
1968,8
2076,9
1848,7
687,6
812,7
1043,0
-23,0%
Košický kraj
2740,2
2289,3
1782,2
538,5
442,6
991,2
-14,0%
Slovenská republika
3386,4
2367,7
1987,4
704,0
593,4
1147,9
-27,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
386,4
582,1
389,9
108,3%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
34,3
0,0
47,0
71,4%
Okres Bratislava III
428,7
0,0
305,3
0,0
0,0
94,1
-45,5%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava V
1384,2
820,8
481,6
14,0
0,0
97,3
-27,3%
Okres Malacky
1000,0
490,9
132,9
79,0
0,0
184,1
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
167,1
115,1
152,2
-
Bratislavský kraj
639,6
272,7
201,7
62,1
59,6
111,4
76,4%
Okres Dunajská Streda
826,4
653,1
328,6
120,0
0,0
205,5
90,8%
Okres Galanta
0,0
0,0
0,0
120,9
43,5
135,0
25,2%
Okres Hlohovec
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Piešťany
543,5
527,4
0,0
165,7
396,3
242,3
-35,9%
Okres Senica
0,0
0,0
0,0
74,3
67,6
67,1
122,2%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Trnava
963,2
281,8
446,7
51,2
0,0
110,5
-70,2%
Trnavský kraj
605,3
442,9
225,4
91,9
37,8
147,5
-15,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
238,8
434,5
759,0
19,8
0,0
112,0
63,6%
Okres Ilava
586,6
696,7
809,3
76,2
102,1
262,8
3,3%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
26,5
0,0
17,9
-79,5%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
6,5
37,4
11,2
-11,1%
Okres Partizánske
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Považská Bystrica
550,9
501,3
425,3
29,3
0,0
146,5
-54,7%
Okres Prievidza
76,1
199,8
104,8
6,1
0,0
31,8
-83,9%
Okres Púchov
0,0
0,0
0,0
48,7
42,4
33,0
-82,8%
Okres Trenčín
0,0
191,0
401,3
60,3
12,6
82,8
138,2%
Trenčiansky kraj
202,2
283,5
330,4
30,4
18,8
84,6
-48,6%
Okres Komárno
87,5
41,0
91,0
78,3
0,0
60,3
-44,6%
Okres Levice
1642,1
1335,4
730,3
116,3
15,8
321,8
-14,6%
Okres Nitra
417,5
362,3
151,6
73,6
39,8
118,2
-57,9%
Okres Nové Zámky
3124,4
2088,3
2285,1
173,1
0,0
682,8
42,6%
Okres Šaľa
205,9
164,3
169,8
83,1
11,9
88,7
-56,3%
Okres Topoľčany
78,1
78,9
61,3
30,9
0,0
33,8
-56,1%
Okres Zlaté Moravce
756,9
365,3
389,4
100,7
12,8
162,9
15,6%
Nitriansky kraj
862,2
617,6
573,4
89,6
12,8
199,5
-19,9%
Okres Bytča
49,5
56,5
0,0
0,0
0,0
13,7
-25,0%
Okres Čadca
251,5
296,5
194,5
37,3
0,0
103,3
-14,7%
Okres Dolný Kubín
0,0
0,0
94,5
162,8
0,0
80,6
-80,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
150,5
194,8
39,2
51,3
32,4
74,1
-64,4%
Okres Liptovský Mikuláš
130,4
26,8
143,1
42,5
34,8
50,2
-82,8%
Okres Martin
135,2
42,6
0,0
25,0
0,0
35,3
-55,4%
Okres Námestovo
281,8
386,6
272,2
34,8
89,0
167,2
105,4%
Okres Ružomberok
899,1
313,0
214,8
79,9
151,9
180,8
-60,5%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Tvrdošín
1260,8
869,4
872,1
24,8
0,0
368,9
-17,5%
Okres Žilina
130,4
131,3
69,9
7,8
0,0
33,2
-62,1%
Žilinský kraj
288,4
222,4
162,8
39,6
34,4
95,8
-48,2%
Okres Banská Bystrica
201,5
1371,9
116,2
36,2
0,0
272,4
65,2%
Okres Banská Štiavnica
318,8
137,9
326,0
68,9
101,5
113,6
-62,7%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
498,9
363,4
297,5
25,0
0,0
106,8
-13,6%
Okres Poltár
0,0
275,4
132,4
17,8
56,3
60,6
-72,1%
Okres Revúca
0,0
0,0
0,0
98,7
560,7
167,6
591,7%
Okres Rimavská Sobota
545,1
261,5
516,0
16,4
0,0
103,6
-69,9%
Okres Veľký Krtíš
499,6
427,1
351,3
41,7
0,0
115,9
-38,0%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žarnovica
586,9
597,1
582,6
43,7
0,0
152,6
215,4%
Okres Žiar nad Hronom
238,2
191,8
120,2
7,0
11,2
44,1
-54,3%
Banskobystrický kraj
340,4
411,5
263,7
35,5
75,8
115,8
-24,9%
Okres Bardejov
2703,9
1341,1
919,8
89,4
140,4
448,5
-16,6%
Okres Humenné
0,0
39,0
0,0
26,0
12,1
21,3
98,5%
Okres Kežmarok
0,0
75,4
163,2
166,7
0,0
108,6
312,7%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
39,7
0,0
20,2
-
Okres Poprad
74,0
142,2
152,2
73,9
147,0
98,3
-19,3%
Okres Prešov
119,8
112,1
206,5
24,9
0,0
80,5
358,3%
Okres Sabinov
1830,0
718,5
95,6
0,0
0,0
516,1
-1,6%
Okres Snina
0,0
84,5
0,0
17,4
20,6
22,6
-46,2%
Okres Stará Ľubovňa
431,8
330,6
590,8
35,4
56,2
172,5
-21,3%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Prešovský kraj
485,3
279,0
225,4
49,9
54,1
134,2
-16,4%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice I
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice II
167,3
285,3
611,4
31,2
0,0
63,6
-
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
33,3
0,0
33,5
0,0
0,0
6,5
-96,2%
Okres Michalovce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Rožňava
51,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
-
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Spišská Nová Ves
301,0
405,0
619,1
29,3
0,0
78,3
-70,8%
Okres Trebišov
249,6
180,6
294,7
7,1
0,0
65,4
-5,9%
Košický kraj
59,7
44,5
83,6
7,2
0,0
20,6
-69,2%
Slovenská republika
402,2
312,0
264,3
52,6
33,8
119,3
-30,2%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.