Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 52. kal. týždeň 2009
Týždenné hlásenie za SR v roku 2009 – 52. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
49
Ambulancie - dospelí (D)
40
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
6605
8319
5195
12422
2243
34784
Chorobnosť ARO
4229,7
3165,2
2697,9
943,2
615,0
1484,0
Z nich CHPO
908
1341
950
1544
232
4975
Chorobnosť CHPO
581,5
510,2
493,4
117,2
63,6
212,3
Úmrtia
0
0
1
0
0
1
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
33
32
18
60
19
162
Otitídy
56
45
14
32
17
164
Sinusitídy
55
93
67
128
32
375
Komplikácie spolu
144
170
99
220
68
701
%komplikácií z ARO
2,2
2,0
1,9
1,8
3,0
2,0
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3433,6
3045,5
2232,4
947,8
227,1
1245,1
-37,6%
Trnavský kraj
7142,5
4939,4
3648,1
1098,4
646,5
1843,4
-16,9%
Trenčiansky kraj
4934,3
3714,5
2958,9
1196,8
786,3
1706,2
-6,5%
Nitriansky kraj
6083,0
4373,5
3435,1
1117,7
532,8
1757,3
-27,2%
Žilinský kraj
3993,3
2491,5
2405,6
659,0
587,6
1246,0
-25,5%
Banskobystrický kraj
4224,1
3192,5
3065,9
754,5
789,5
1384,9
-37,3%
Prešovský kraj
3274,0
2348,7
2284,0
824,2
539,0
1314,1
-24,9%
Košický kraj
3078,5
2733,6
2074,8
857,2
502,9
1256,6
-31,5%
Slovenská republika
4229,7
3165,2
2697,9
943,2
615,0
1484,0
-26,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
303,4
225,2
217,4
95,3
12,3
113,2
-53,2%
Trnavský kraj
948,8
808,9
752,3
91,7
41,1
232,3
-40,7%
Trenčiansky kraj
739,8
710,3
643,8
148,1
63,7
260,7
-19,3%
Nitriansky kraj
1008,6
918,6
890,8
232,5
81,0
360,3
-36,9%
Žilinský kraj
503,3
338,1
356,4
91,0
78,9
169,8
-40,9%
Banskobystrický kraj
757,6
570,9
530,2
95,5
106,8
218,0
-48,1%
Prešovský kraj
450,4
372,6
385,1
77,7
49,5
172,5
-13,9%
Košický kraj
197,0
229,4
176,5
45,0
15,6
81,5
-47,6%
Slovenská republika
581,5
510,2
493,4
117,2
63,6
212,3
-36,5%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2862,6
2125,9
761,7
2627,5
732,1
2443,3
-16,3%
Okres Bratislava II
4763,5
901,2
627,0
1383,0
261,9
1084,3
-42,2%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
665,6
75,0
495,8
-78,9%
Okres Bratislava IV
758,8
636,3
669,1
1356,1
525,6
1142,2
-32,6%
Okres Bratislava V
8121,8
6838,2
4493,5
644,2
105,3
1364,7
-35,4%
Okres Malacky
3770,7
3773,6
3431,6
0,0
0,0
1246,9
-34,7%
Okres Pezinok
1855,7
2404,3
1962,0
804,9
0,0
1292,5
-25,9%
Okres Senec
2251,8
4301,0
3250,4
395,1
0,0
1373,3
-17,5%
Bratislavský kraj
3433,6
3045,5
2232,4
947,8
227,1
1245,1
-37,6%
Okres Dunajská Streda
5890,5
3175,0
4148,3
843,6
340,0
1310,7
-33,9%
Okres Galanta
5937,1
2630,3
1537,0
359,8
257,8
827,2
-61,8%
Okres Hlohovec
3911,1
2099,9
1245,3
874,1
478,0
1087,0
-40,1%
Okres Piešťany
7261,3
5203,1
4271,8
1746,1
1193,3
2580,3
15,9%
Okres Senica
13027,6
5308,8
5354,7
661,5
186,1
1042,9
-42,0%
Okres Skalica
7731,4
8461,5
3410,9
653,1
1338,3
2177,1
-26,9%
Okres Trnava
9284,2
6604,6
4943,1
1878,0
908,1
2745,4
11,0%
Trnavský kraj
7142,5
4939,4
3648,1
1098,4
646,5
1843,4
-16,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
13346,2
4897,9
4749,7
3007,1
2056,0
3707,4
34,8%
Okres Ilava
4359,3
3305,1
3133,0
970,0
698,1
1791,0
46,0%
Okres Myjava
10040,5
7299,3
7982,7
2077,1
1783,2
3273,8
35,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
7134,7
5073,5
2742,6
1589,1
1129,7
2063,8
7,3%
Okres Partizánske
1971,1
2279,4
1804,9
820,1
394,5
968,7
-51,5%
Okres Považská Bystrica
3417,0
3672,9
2805,2
525,3
379,0
1028,9
-20,8%
Okres Prievidza
4030,2
2741,1
2181,9
843,7
657,6
1286,6
-34,9%
Okres Púchov
1388,9
2571,2
2336,4
1140,2
521,4
1318,0
-30,7%
Okres Trenčín
8363,4
6720,6
3847,8
1742,3
776,1
2403,5
38,4%
Trenčiansky kraj
4934,3
3714,5
2958,9
1196,8
786,3
1706,2
-6,5%
Okres Komárno
3449,6
3514,2
3069,8
953,8
494,4
1404,5
-41,6%
Okres Levice
7869,0
6922,8
5170,0
1170,3
682,8
2285,6
-13,3%
Okres Nitra
8566,5
4426,4
2841,8
685,3
412,5
1739,4
-30,0%
Okres Nové Zámky
2803,0
2876,9
2497,5
990,7
716,4
1310,4
-53,4%
Okres Šaľa
9593,4
7252,5
6564,2
2038,8
366,7
2876,0
6,4%
Okres Topoľčany
2455,5
2117,4
1586,7
1253,3
503,1
1257,3
-9,0%
Okres Zlaté Moravce
6676,3
2868,7
2534,9
1108,2
637,6
1536,6
-28,2%
Nitriansky kraj
6083,0
4373,5
3435,1
1117,7
532,8
1757,3
-27,2%
Okres Bytča
3482,6
2734,9
2074,0
342,3
223,3
1130,8
-13,4%
Okres Čadca
2910,5
1759,9
1578,2
475,8
458,8
951,1
-20,5%
Okres Dolný Kubín
6827,1
3220,1
2467,3
764,6
515,9
1592,5
-37,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
4864,6
2326,2
3179,0
404,0
424,8
1248,1
-25,2%
Okres Liptovský Mikuláš
5137,8
3766,8
4212,9
471,2
508,0
1062,8
-40,0%
Okres Martin
4413,5
2771,8
2031,2
834,3
351,8
1397,2
-36,1%
Okres Námestovo
4902,5
2678,7
3524,8
1217,8
1188,2
2234,0
12,0%
Okres Ružomberok
4492,7
3853,8
3263,4
519,1
394,0
1169,3
-39,4%
Okres Turčianske Teplice
1631,1
1144,3
430,7
591,0
682,5
700,0
-45,1%
Okres Tvrdošín
4011,0
3064,2
3969,5
1082,3
3196,1
2133,9
0,1%
Okres Žilina
1591,8
934,3
1158,2
821,5
536,1
847,1
-25,4%
Žilinský kraj
3993,3
2491,5
2405,6
659,0
587,6
1246,0
-25,5%
Okres Banská Bystrica
3232,4
2500,0
1399,0
982,3
692,2
1266,9
-43,8%
Okres Banská Štiavnica
3095,0
2005,2
2165,2
755,9
868,7
1125,4
-23,8%
Okres Brezno
6918,2
2570,3
1205,9
436,0
246,6
950,5
-62,0%
Okres Detva
2251,2
1408,5
970,4
1063,7
1089,1
998,1
-19,1%
Okres Krupina
1413,4
1934,7
1628,9
0,0
0,0
1377,8
-41,5%
Okres Lučenec
6134,2
5259,5
4996,4
506,9
477,4
1554,6
-40,5%
Okres Poltár
3580,3
2332,7
3496,0
431,3
835,5
1069,6
-13,9%
Okres Revúca
3951,7
1856,9
1179,6
1188,3
1729,8
1542,4
-33,4%
Okres Rimavská Sobota
1138,3
926,3
1573,2
856,2
873,9
935,0
-66,0%
Okres Veľký Krtíš
12435,8
6226,9
7954,5
1687,4
1291,1
2949,1
-3,1%
Okres Zvolen
5557,1
4840,6
3475,2
1027,7
467,6
1871,5
-18,5%
Okres Žarnovica
1995,6
3163,1
3906,6
456,5
439,6
1046,6
-42,3%
Okres Žiar nad Hronom
3649,6
3387,5
3242,0
575,9
748,2
1215,5
-25,3%
Banskobystrický kraj
4224,1
3192,5
3065,9
754,5
789,5
1384,9
-37,3%
Okres Bardejov
4880,6
3107,5
4401,6
1037,2
806,3
1737,2
-25,6%
Okres Humenné
2423,5
2426,1
1204,6
431,0
238,7
775,8
-25,5%
Okres Kežmarok
3009,9
2348,8
2713,6
552,0
212,5
1402,3
-13,3%
Okres Levoča
533,2
1161,7
1348,1
1006,0
427,2
913,9
-34,6%
Okres Medzilaborce
1011,6
1225,5
716,8
460,0
485,4
591,6
-51,7%
Okres Poprad
2566,4
1747,3
1962,4
1734,1
1141,2
1708,4
-18,5%
Okres Prešov
10546,0
6541,5
5780,8
3386,2
140,8
4691,5
32,5%
Okres Sabinov
7192,3
3637,1
2596,7
0,0
0,0
3121,7
15,8%
Okres Snina
3362,2
2320,4
2076,8
474,6
701,5
1005,8
-38,1%
Okres Stará Ľubovňa
3655,8
2751,1
3094,0
852,7
579,3
1554,6
-9,2%
Okres Stropkov
831,3
888,0
968,4
423,2
0,0
481,5
-53,7%
Okres Svidník
986,8
595,6
884,3
345,1
317,8
446,3
-69,9%
Okres Vranov nad Topľou
1367,5
1307,2
1145,4
886,5
611,8
986,3
-6,4%
Prešovský kraj
3274,0
2348,7
2284,0
824,2
539,0
1314,1
-24,9%
Okres Gelnica
1237,6
1067,9
0,0
744,7
292,5
679,1
-65,0%
Okres Košice I
3645,6
3512,4
2164,8
1331,5
1346,2
1842,4
-36,0%
Okres Košice II
5406,6
3933,3
1733,7
1770,6
141,2
1958,1
-38,5%
Okres Košice III
4079,3
2283,3
2587,6
238,8
406,3
806,3
-59,8%
Okres Košice IV
1156,2
1593,4
606,9
757,2
312,2
754,0
-52,1%
Okres Košice - okolie
3180,2
4333,4
3890,7
785,6
1142,3
1810,2
-12,5%
Okres Michalovce
2795,7
3822,6
2186,3
751,1
528,5
1151,2
-21,0%
Okres Rožňava
1092,2
1188,2
1265,8
338,1
198,6
568,4
-51,8%
Okres Sobrance
1086,1
714,0
547,0
374,5
374,5
462,4
-44,2%
Okres Spišská Nová Ves
3750,8
3191,3
2441,8
778,6
540,0
1456,7
-29,6%
Okres Trebišov
4401,6
2619,9
2566,3
962,3
634,6
1412,3
-4,4%
Košický kraj
3078,5
2733,6
2074,8
857,2
502,9
1256,6
-31,5%
Slovenská republika
4229,7
3165,2
2697,9
943,2
615,0
1484,0
-26,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
381,7
408,8
326,4
457,0
52,3
419,9
0,7%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
156,7
141,8
23,8
94,3
-62,0%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
44,4
0,0
31,6
-91,3%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
46,0
0,0
20,8
-80,5%
Okres Bratislava V
1317,0
569,9
408,5
57,7
0,0
141,9
-60,6%
Okres Malacky
301,7
471,7
264,0
0,0
0,0
123,3
-50,0%
Okres Pezinok
66,3
131,1
288,5
61,9
0,0
99,4
-42,4%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Bratislavský kraj
303,4
225,2
217,4
95,3
12,3
113,2
-53,2%
Okres Dunajská Streda
1627,6
1207,4
1262,5
0,0
0,0
204,6
-60,5%
Okres Galanta
774,4
568,7
192,1
32,1
0,0
104,6
-68,8%
Okres Hlohovec
411,7
175,0
155,7
122,7
106,2
142,0
-58,9%
Okres Piešťany
2879,5
2171,1
1363,3
368,2
108,5
819,5
33,6%
Okres Senica
0,0
0,0
0,0
93,6
0,0
82,8
-20,0%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
58,6
62,2
44,2
-64,8%
Okres Trnava
411,1
740,7
1020,9
113,2
52,8
236,5
-51,6%
Trnavský kraj
948,8
808,9
752,3
91,7
41,1
232,3
-40,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
401,9
146,9
273,4
-36,4%
Okres Ilava
1178,2
1031,5
1095,3
163,5
164,3
508,1
52,2%
Okres Myjava
1133,6
1717,5
2157,5
132,6
217,5
495,5
-10,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
589,9
304,7
168,6
210,6
213,5
10,0%
Okres Partizánske
0,0
367,6
380,0
77,7
0,0
100,2
-70,7%
Okres Považská Bystrica
1314,2
827,2
711,8
77,1
14,0
216,1
-36,9%
Okres Prievidza
912,1
739,3
455,7
75,5
31,3
218,7
-35,0%
Okres Púchov
81,7
385,7
467,3
261,5
37,2
241,6
-60,5%
Okres Trenčín
613,3
434,7
501,9
246,6
0,0
249,6
87,1%
Trenčiansky kraj
739,8
710,3
643,8
148,1
63,7
260,7
-19,3%
Okres Komárno
1361,2
1418,6
1245,3
161,8
134,3
427,1
-54,4%
Okres Levice
1061,4
1466,0
1641,3
275,6
111,9
501,3
-28,9%
Okres Nitra
1164,4
583,9
453,2
93,6
44,2
238,8
-42,8%
Okres Nové Zámky
326,6
696,5
668,6
339,8
127,0
348,5
-60,5%
Okres Šaľa
955,2
949,2
1312,8
583,4
57,3
596,0
43,8%
Okres Topoľčany
0,0
0,0
0,0
39,5
0,0
24,6
-67,5%
Okres Zlaté Moravce
1608,8
686,9
686,5
120,6
0,0
253,1
-21,7%
Nitriansky kraj
1008,6
918,6
890,8
232,5
81,0
360,3
-36,9%
Okres Bytča
199,0
162,5
81,3
26,3
0,0
63,3
-66,1%
Okres Čadca
828,9
348,0
349,2
59,5
28,7
191,4
-17,0%
Okres Dolný Kubín
587,3
203,8
112,1
118,3
0,0
142,0
-60,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
1103,3
802,1
941,9
44,1
56,6
313,0
31,8%
Okres Liptovský Mikuláš
581,6
1068,2
1225,6
99,4
58,1
226,5
-57,7%
Okres Martin
172,0
147,1
58,9
106,8
0,0
93,9
-15,9%
Okres Námestovo
554,0
236,4
197,2
35,3
0,0
160,5
-19,4%
Okres Ružomberok
541,3
672,9
815,9
142,3
175,1
260,2
-54,9%
Okres Turčianske Teplice
0,0
127,1
86,1
71,3
29,7
65,8
-63,3%
Okres Tvrdošín
564,0
522,3
1017,8
287,3
1050,8
502,7
-6,9%
Okres Žilina
142,1
48,3
65,6
65,7
0,0
56,9
-34,2%
Žilinský kraj
503,3
338,1
356,4
91,0
78,9
169,8
-40,9%
Okres Banská Bystrica
312,8
154,3
36,8
162,0
76,9
128,4
-54,1%
Okres Banská Štiavnica
1387,4
840,9
561,3
166,9
208,5
333,5
-36,4%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
74,9
22,4
54,6
-84,9%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
223,9
0,0
51,8
-46,2%
Okres Krupina
0,0
483,7
0,0
0,0
0,0
159,0
162,5%
Okres Lučenec
808,1
884,1
1073,0
0,0
0,0
198,0
-57,7%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
7,4
0,0
4,4
-56,3%
Okres Revúca
0,0
82,5
62,1
220,6
718,5
263,5
-66,4%
Okres Rimavská Sobota
667,3
514,6
422,1
159,5
194,2
263,7
-48,7%
Okres Veľký Krtíš
8240,6
3645,0
3305,8
293,5
69,8
1105,9
-13,2%
Okres Zvolen
444,6
681,8
434,4
0,0
0,0
154,6
-64,7%
Okres Žarnovica
73,9
343,0
558,1
68,8
0,0
118,8
-51,5%
Okres Žiar nad Hronom
567,7
451,7
442,1
31,2
34,5
127,6
-15,3%
Banskobystrický kraj
757,6
570,9
530,2
95,5
106,8
218,0
-48,1%
Okres Bardejov
1055,3
498,7
828,9
169,1
186,1
315,3
-33,3%
Okres Humenné
0,0
37,0
0,0
18,7
0,0
15,1
-75,6%
Okres Kežmarok
110,5
121,8
83,1
0,0
0,0
46,4
-47,9%
Okres Levoča
0,0
166,0
155,6
208,1
0,0
136,4
-12,5%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
522,8
401,0
280,3
100,2
63,4
188,9
52,8%
Okres Prešov
367,3
644,9
481,7
238,0
70,4
339,2
-22,6%
Okres Sabinov
1046,1
627,1
577,0
0,0
0,0
527,3
4,9%
Okres Snina
533,7
266,7
422,4
64,9
0,0
132,0
19,3%
Okres Stará Ľubovňa
1192,1
1179,0
1224,2
190,0
126,7
516,0
70,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
21,7
0,0
12,5
-62,9%
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
241,3
232,1
229,1
16,0
12,7
86,3
-42,4%
Prešovský kraj
450,4
372,6
385,1
77,7
49,5
172,5
-13,9%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
118,7
0,0
83,9
-75,9%
Okres Košice I
145,8
216,8
0,0
63,4
70,9
81,8
-67,7%
Okres Košice II
857,1
549,8
550,4
98,0
0,0
212,8
-46,5%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
177,9
318,7
0,0
0,0
0,0
34,7
-
Okres Košice - okolie
56,3
146,3
138,0
33,9
22,4
58,5
-59,4%
Okres Michalovce
167,7
203,0
152,5
15,7
15,1
45,3
-59,8%
Okres Rožňava
25,4
29,7
22,6
0,0
0,0
8,1
-66,6%
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
66,1
31,2
48,3
-41,7%
Okres Spišská Nová Ves
308,3
658,0
203,5
101,2
0,0
187,5
-42,7%
Okres Trebišov
121,4
250,4
334,7
45,0
34,0
88,5
-29,0%
Košický kraj
197,0
229,4
176,5
45,0
15,6
81,5
-47,6%
Slovenská republika
581,5
510,2
493,4
117,2
63,6
212,3
-36,5%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.