Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 6. kal. týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 6. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
70
Ambulancie - dospelí (D)
64
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10791
15490
11615
21878
4583
64357
Chorobnosť ARO
4780,1
4340,7
4369,0
1048,1
776,5
1810,1
Z nich CHPO
1640
2441
2031
2392
452
8956
Chorobnosť CHPO
726,5
684,0
764,0
114,6
76,6
251,9
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
104
103
57
171
41
476
Otitídy
127
90
32
77
9
335
Sinusitídy
93
217
176
351
61
898
Komplikácie spolu
324
410
265
599
111
1709
%komplikácií z ARO
3,0
2,6
2,3
2,7
2,4
2,7
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4150,7
3941,3
3707,8
1200,9
511,8
1628,3
16,7%
Trnavský kraj
6153,4
5026,4
4398,9
1049,4
744,2
1891,6
6,5%
Trenčiansky kraj
5419,2
4957,2
5395,2
1050,7
882,9
1931,7
11,9%
Nitriansky kraj
7029,2
6215,2
5741,0
1263,5
747,6
2243,3
13,7%
Žilinský kraj
5179,6
4307,3
4614,4
918,3
912,6
1833,4
10,7%
Banskobystrický kraj
5151,3
4994,6
5071,1
978,2
980,7
1886,2
-5,3%
Prešovský kraj
2585,0
2448,7
2700,4
831,2
694,1
1286,0
1,2%
Košický kraj
4300,8
3858,7
3651,3
1003,3
527,7
1621,6
-2,6%
Slovenská republika
4780,1
4340,7
4369,0
1048,1
776,5
1810,1
6,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
277,1
311,0
299,5
75,5
43,5
114,4
8,8%
Trnavský kraj
1396,3
1000,9
1042,3
170,5
69,5
361,7
17,1%
Trenčiansky kraj
790,0
1000,5
1209,2
91,6
54,2
290,0
5,8%
Nitriansky kraj
1263,3
1067,3
1062,6
206,2
109,1
384,0
24,5%
Žilinský kraj
761,6
610,5
793,7
109,3
115,5
258,0
27,3%
Banskobystrický kraj
866,4
860,4
937,6
117,9
104,9
286,2
-17,9%
Prešovský kraj
319,1
369,8
340,0
53,8
50,8
134,7
6,9%
Košický kraj
368,9
308,9
390,0
54,8
27,7
120,2
-2,2%
Slovenská republika
726,5
684,0
764,0
114,6
76,6
251,9
9,3%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2771,6
2483,9
1951,8
2942,7
649,3
2328,1
13,6%
Okres Bratislava II
6312,7
5867,4
5654,3
1541,7
357,6
1762,6
25,0%
Okres Bratislava III
4620,4
3985,2
3816,8
1123,9
595,6
1776,9
57,3%
Okres Bratislava IV
3526,8
2716,7
2155,7
852,2
578,6
1643,5
18,6%
Okres Bratislava V
4591,9
4810,9
4801,2
836,7
231,1
1329,9
-3,6%
Okres Malacky
3047,6
4483,7
4120,5
812,1
375,5
1516,4
-1,9%
Okres Pezinok
4343,4
2837,1
2989,8
825,3
721,0
1413,0
38,4%
Okres Senec
2155,9
2783,2
3033,7
1400,3
983,1
1610,9
46,2%
Bratislavský kraj
4150,7
3941,3
3707,8
1200,9
511,8
1628,3
16,7%
Okres Dunajská Streda
6694,9
5235,8
3745,5
654,4
446,5
1539,4
9,4%
Okres Galanta
3168,5
4009,2
3387,9
964,1
639,7
1464,9
6,4%
Okres Hlohovec
7701,6
4377,8
3092,8
1003,7
731,4
1645,4
-3,2%
Okres Piešťany
7133,2
6505,2
7027,9
1649,5
896,5
2662,4
12,9%
Okres Senica
5351,1
4783,1
3403,3
889,2
932,5
1767,7
15,6%
Okres Skalica
8496,0
6452,0
3972,9
1147,6
778,5
2342,1
8,4%
Okres Trnava
6569,4
4855,6
5209,8
1212,2
838,5
2078,0
-1,1%
Trnavský kraj
6153,4
5026,4
4398,9
1049,4
744,2
1891,6
6,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
4616,4
4667,2
4722,7
1245,5
1086,3
2025,3
-11,9%
Okres Ilava
3904,7
3792,5
9632,5
795,6
889,0
2141,5
9,9%
Okres Myjava
5484,9
5692,7
6003,4
927,0
1731,2
1973,7
38,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5349,8
5551,3
4863,4
1415,6
1466,6
2260,6
49,3%
Okres Partizánske
7704,8
5652,4
6315,3
746,8
156,6
1444,8
-5,4%
Okres Považská Bystrica
3605,8
4812,8
4386,7
671,6
362,2
1413,0
-10,6%
Okres Prievidza
8205,2
6200,3
5576,3
1328,5
852,1
2366,2
18,1%
Okres Púchov
3161,4
3806,0
2557,8
1008,5
1137,1
1548,4
0,6%
Okres Trenčín
4916,9
4506,0
4249,5
969,8
803,0
1689,3
17,6%
Trenčiansky kraj
5419,2
4957,2
5395,2
1050,7
882,9
1931,7
11,9%
Okres Komárno
5313,6
4923,6
4405,2
898,1
645,7
1677,7
2,6%
Okres Levice
8961,3
8943,5
8288,8
1773,7
738,6
3062,3
28,2%
Okres Nitra
7856,0
6218,0
5664,0
1447,1
805,7
2422,6
15,5%
Okres Nové Zámky
7641,9
6548,1
6567,8
1026,1
697,4
2297,2
14,8%
Okres Šaľa
8807,4
6899,4
6272,9
1500,3
1107,3
2527,7
13,4%
Okres Topoľčany
3488,7
3519,0
3206,7
1068,0
722,5
1481,9
10,0%
Okres Zlaté Moravce
6764,4
6497,9
4931,9
1040,7
502,9
2095,7
2,4%
Nitriansky kraj
7029,2
6215,2
5741,0
1263,5
747,6
2243,3
13,7%
Okres Bytča
3021,3
3251,3
3169,4
671,0
523,9
1412,4
-4,8%
Okres Čadca
3308,2
2585,1
2953,8
643,9
828,0
1239,1
-2,5%
Okres Dolný Kubín
4619,6
4389,4
5588,3
1106,5
820,5
2066,3
-3,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
4764,3
3729,5
4150,4
970,4
1092,5
1806,7
4,9%
Okres Liptovský Mikuláš
7920,9
6294,2
7561,5
712,0
991,6
2022,4
38,8%
Okres Martin
7247,5
5733,9
4780,7
1297,6
651,1
2431,1
-0,5%
Okres Námestovo
5395,0
4023,2
4797,5
782,4
1414,9
2321,6
20,0%
Okres Ružomberok
6293,9
6685,6
8253,5
744,1
866,5
2066,5
14,2%
Okres Turčianske Teplice
3418,8
2471,6
1745,2
966,6
870,8
1254,9
24,3%
Okres Tvrdošín
5568,7
4437,4
4616,9
1912,5
2459,7
2806,4
42,1%
Okres Žilina
2570,4
2346,2
2090,5
864,7
689,5
1133,8
2,4%
Žilinský kraj
5179,6
4307,3
4614,4
918,3
912,6
1833,4
10,7%
Okres Banská Bystrica
5479,5
4826,2
5140,1
1180,2
708,8
1904,6
5,7%
Okres Banská Štiavnica
1594,0
931,0
733,5
649,9
1318,9
863,3
-13,3%
Okres Brezno
4866,5
3636,2
4899,8
1059,1
795,2
2034,3
11,8%
Okres Detva
482,5
1666,7
1944,8
1241,6
1332,1
1206,6
46,5%
Okres Krupina
3237,2
1764,0
826,0
632,5
1401,8
1032,8
-36,8%
Okres Lučenec
6273,2
5811,1
4911,0
770,7
655,4
1821,7
-33,2%
Okres Poltár
3093,6
2891,2
2316,3
560,6
872,4
1156,2
-14,3%
Okres Revúca
3024,1
4063,6
3803,6
1073,8
1510,0
1757,3
-21,8%
Okres Rimavská Sobota
4988,1
7267,7
5834,3
1077,9
1115,2
2387,7
-17,2%
Okres Veľký Krtíš
15439,0
10890,0
12488,7
1690,1
1175,9
3718,3
-1,4%
Okres Zvolen
4690,2
5402,5
6578,7
749,1
926,5
1779,7
16,6%
Okres Žarnovica
6236,2
3503,2
4819,9
881,2
479,4
1639,2
4,3%
Okres Žiar nad Hronom
3623,9
3452,4
4325,6
596,2
845,9
1270,9
-7,4%
Banskobystrický kraj
5151,3
4994,6
5071,1
978,2
980,7
1886,2
-5,3%
Okres Bardejov
5953,5
4623,5
4235,5
1244,1
1431,1
2189,0
13,3%
Okres Humenné
1596,5
1851,4
1900,4
953,6
753,7
1112,4
-11,7%
Okres Kežmarok
1270,9
1400,5
1936,4
452,4
358,6
783,9
-25,5%
Okres Levoča
1451,7
2175,0
1493,6
829,9
302,0
1024,3
1,2%
Okres Medzilaborce
1453,5
4488,8
3931,2
663,1
256,1
1281,3
-3,9%
Okres Poprad
1406,4
1661,3
1639,0
731,1
456,6
895,0
-1,5%
Okres Prešov
8055,5
5730,8
5535,7
1530,8
623,6
2625,4
-4,2%
Okres Sabinov
4095,7
3233,1
5368,4
1044,7
714,6
2298,8
5,9%
Okres Snina
900,8
1324,5
3379,8
629,9
848,7
970,2
-0,9%
Okres Stará Ľubovňa
3104,6
2513,4
2929,5
774,7
835,5
1394,2
33,4%
Okres Stropkov
1553,4
2385,7
4164,1
544,2
90,5
956,0
15,9%
Okres Svidník
2519,3
2578,3
1747,2
787,5
1081,3
1206,7
-11,9%
Okres Vranov nad Topľou
832,4
1121,5
1401,1
409,5
471,1
649,7
-4,1%
Prešovský kraj
2585,0
2448,7
2700,4
831,2
694,1
1286,0
1,2%
Okres Gelnica
1919,2
1733,6
1521,9
600,4
503,6
1071,4
19,1%
Okres Košice I
4577,0
3561,8
4186,9
2166,5
482,1
2350,9
-17,4%
Okres Košice II
22757,0
15008,2
9552,4
1678,6
238,5
3081,4
2,2%
Okres Košice III
6636,9
8390,2
5570,6
616,1
824,2
1816,8
65,8%
Okres Košice IV
5100,4
5579,0
5465,7
1332,2
501,2
2057,4
39,2%
Okres Košice - okolie
4022,5
4986,9
5031,3
571,6
762,5
1721,5
-4,3%
Okres Michalovce
2280,0
1813,4
2297,9
1139,9
611,2
1287,7
-24,8%
Okres Rožňava
1701,0
2002,7
2452,4
697,8
512,9
1069,5
-1,5%
Okres Sobrance
5630,6
5208,8
3093,6
363,4
652,3
1338,3
-15,6%
Okres Spišská Nová Ves
7900,7
5923,6
5107,7
817,6
530,1
1682,1
26,1%
Okres Trebišov
2883,8
2570,9
2455,5
734,8
502,2
1149,1
-9,4%
Košický kraj
4300,8
3858,7
3651,3
1003,3
527,7
1621,6
-2,6%
Slovenská republika
4780,1
4340,7
4369,0
1048,1
776,5
1810,1
6,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
287,3
89,6
190,6
86,5%
Okres Bratislava II
207,0
311,2
538,5
131,1
66,5
139,7
304,3%
Okres Bratislava III
857,4
964,8
559,8
73,0
0,0
243,2
60,6%
Okres Bratislava IV
241,0
183,3
208,0
41,0
0,0
103,8
84,0%
Okres Bratislava V
159,7
303,0
266,7
24,0
0,0
51,5
-62,0%
Okres Malacky
285,7
327,3
310,1
0,0
0,0
77,9
-66,0%
Okres Pezinok
244,7
228,8
293,1
76,4
0,0
107,0
450,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
86,4
196,6
85,3
135,7%
Bratislavský kraj
277,1
311,0
299,5
75,5
43,5
114,4
8,8%
Okres Dunajská Streda
2367,7
1882,9
1152,5
103,8
8,8
430,4
4,5%
Okres Galanta
576,1
688,3
700,2
131,8
23,7
222,7
14,2%
Okres Hlohovec
160,4
295,1
128,9
109,7
128,0
133,5
-6,5%
Okres Piešťany
3192,9
2461,4
2758,1
414,3
188,7
907,1
61,6%
Okres Senica
457,7
359,8
192,1
155,8
47,2
184,0
26,6%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
29,1
42,1
21,7
-75,9%
Okres Trnava
1662,9
834,5
1360,9
211,7
84,4
415,6
6,5%
Trnavský kraj
1396,3
1000,9
1042,3
170,5
69,5
361,7
17,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
212,2
128,7
168,7
119,5
86,9
119,7
-63,4%
Okres Ilava
364,0
1198,7
3423,9
224,3
140,4
621,9
-16,5%
Okres Myjava
238,5
548,7
771,9
25,3
0,0
114,3
-43,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
91,4
138,8
0,0
55,0
39,6
56,7
36,3%
Okres Partizánske
1755,5
1211,2
1395,2
49,5
0,0
231,7
25,9%
Okres Považská Bystrica
540,9
1052,8
1001,0
110,2
25,9
267,7
25,5%
Okres Prievidza
1634,0
1322,1
1342,7
67,5
22,1
356,7
34,4%
Okres Púchov
1455,2
2698,3
1482,8
53,6
33,9
507,5
-0,2%
Okres Trenčín
336,8
447,7
442,7
102,5
113,8
170,8
109,4%
Trenčiansky kraj
790,0
1000,5
1209,2
91,6
54,2
290,0
5,8%
Okres Komárno
1820,0
1110,1
1131,8
208,8
177,3
431,6
21,8%
Okres Levice
961,8
1725,7
1497,1
528,3
164,1
658,1
53,7%
Okres Nitra
910,6
690,9
764,5
147,0
112,5
276,9
25,9%
Okres Nové Zámky
2217,3
1641,1
1754,2
179,7
88,3
544,2
18,2%
Okres Šaľa
840,7
638,8
594,3
237,5
182,8
315,5
-15,6%
Okres Topoľčany
208,3
236,7
224,7
50,8
0,0
77,1
50,0%
Okres Zlaté Moravce
1088,0
913,4
713,8
33,9
0,0
229,9
-32,2%
Nitriansky kraj
1263,3
1067,3
1062,6
206,2
109,1
384,0
24,5%
Okres Bytča
247,6
622,0
284,4
0,0
0,0
133,0
57,1%
Okres Čadca
285,9
278,2
379,1
58,7
8,8
115,9
-48,6%
Okres Dolný Kubín
51,9
152,4
81,0
260,7
99,5
189,5
39,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
902,7
584,5
626,5
52,0
109,2
225,4
1,8%
Okres Liptovský Mikuláš
3004,5
2041,9
2923,4
141,9
166,7
619,2
88,1%
Okres Martin
281,6
154,0
288,4
122,7
26,0
135,4
-11,6%
Okres Námestovo
662,1
374,9
298,5
73,0
53,4
207,9
25,2%
Okres Ružomberok
1835,7
1744,1
2730,7
132,8
158,5
534,7
32,0%
Okres Turčianske Teplice
122,1
400,8
261,8
122,1
203,2
173,3
141,7%
Okres Tvrdošín
683,0
724,5
1111,5
379,8
878,5
575,1
95,3%
Okres Žilina
279,4
168,8
157,3
34,8
44,0
67,4
-29,9%
Žilinský kraj
761,6
610,5
793,7
109,3
115,5
258,0
27,3%
Okres Banská Bystrica
415,7
783,9
377,5
145,1
11,8
205,6
42,5%
Okres Banská Štiavnica
637,6
310,3
366,7
98,5
101,5
152,7
-30,3%
Okres Brezno
867,3
144,3
150,8
8,5
0,0
111,7
-46,6%
Okres Detva
0,0
0,0
45,2
65,3
88,8
47,7
44,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
173,4
358,6
185,4
-8,7%
Okres Lučenec
1286,8
1041,4
828,7
64,2
62,0
270,7
-6,9%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
17,8
0,0
10,1
-14,3%
Okres Revúca
0,0
0,0
0,0
204,3
243,0
171,5
-70,3%
Okres Rimavská Sobota
545,1
622,4
500,1
158,9
275,7
280,7
-45,3%
Okres Veľký Krtíš
6745,2
5805,3
7430,0
333,8
155,6
1508,1
-21,5%
Okres Zvolen
813,0
1462,3
1529,9
5,6
0,0
274,3
42,6%
Okres Žarnovica
366,8
199,0
635,6
69,4
65,4
138,9
-18,6%
Okres Žiar nad Hronom
51,0
400,7
502,1
64,5
26,0
112,6
8,7%
Banskobystrický kraj
866,4
860,4
937,6
117,9
104,9
286,2
-17,9%
Okres Bardejov
1552,2
1532,7
990,1
140,9
207,0
463,7
17,7%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
33,9
79,7
52,8
17,0
39,8
33,3
-30,2%
Okres Levoča
0,0
244,4
182,1
126,9
43,1
125,0
24,2%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
140,6
230,2
275,5
30,4
6,7
72,5
-20,8%
Okres Prešov
599,2
892,8
803,1
125,9
44,5
285,1
28,2%
Okres Sabinov
522,9
590,2
450,8
44,1
119,1
270,1
-36,3%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Stará Ľubovňa
588,8
452,7
856,3
80,4
77,4
240,3
45,1%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
102,8
166,3
297,4
0,0
38,6
54,2
41,3%
Okres Vranov nad Topľou
16,3
41,2
61,6
43,2
30,1
41,1
-36,0%
Prešovský kraj
319,1
369,8
340,0
53,8
50,8
134,7
6,9%
Okres Gelnica
60,0
118,2
182,6
168,9
314,7
159,6
-12,5%
Okres Košice I
256,3
114,9
106,0
35,0
0,0
58,4
-51,4%
Okres Košice II
1506,0
513,6
229,3
104,0
13,3
161,8
-25,4%
Okres Košice III
100,6
233,1
232,1
84,0
219,8
123,0
37,5%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
9,1
0,0
5,0
-42,9%
Okres Košice - okolie
102,5
137,1
335,4
13,4
0,0
57,3
-66,7%
Okres Michalovce
467,0
366,2
516,4
96,8
56,6
173,0
16,5%
Okres Rožňava
25,8
75,9
91,7
0,0
0,0
20,9
-47,4%
Okres Sobrance
2027,0
1550,2
752,5
47,8
0,0
327,4
-15,7%
Okres Spišská Nová Ves
451,5
708,8
1006,1
69,7
19,6
167,9
78,5%
Okres Trebišov
522,7
434,3
731,4
45,8
21,5
159,1
140,6%
Košický kraj
368,9
308,9
390,0
54,8
27,7
120,2
-2,2%
Slovenská republika
726,5
684,0
764,0
114,6
76,6
251,9
9,3%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.