Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 7. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 7. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
67
Ambulancie - dospelí (D)
61
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10600
14365
10176
21627
4548
61316
Chorobnosť ARO
4860,3
4166,7
3962,0
1080,0
803,2
1791,0
Z nich CHPO
1528
2401
1781
2056
403
8169
Chorobnosť CHPO
700,6
696,4
693,4
102,7
71,2
238,6
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
124
124
86
207
54
595
Otitídy
137
111
41
59
12
360
Sinusitídy
99
209
151
328
61
848
Komplikácie spolu
360
444
278
594
127
1803
%komplikácií z ARO
3,4
3,1
2,7
2,7
2,8
2,9
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4622,4
4461,3
3863,6
1348,3
518,7
1836,7
12,8%
Trnavský kraj
6961,7
5607,6
4877,7
1165,6
964,9
2064,6
9,1%
Trenčiansky kraj
5327,1
5366,0
5514,1
1112,9
825,4
1974,3
2,2%
Nitriansky kraj
6641,0
5854,5
4719,0
1236,1
742,8
2084,3
-7,1%
Žilinský kraj
5578,3
4185,5
4491,0
930,7
829,1
1866,5
1,8%
Banskobystrický kraj
5840,4
5517,2
5257,8
1063,8
963,6
2132,1
13,0%
Prešovský kraj
2300,8
1593,7
1436,3
795,4
713,9
1044,0
-18,8%
Košický kraj
3476,6
2218,0
2007,6
948,5
653,8
1251,5
-22,8%
Slovenská republika
4860,3
4166,7
3962,0
1080,0
803,2
1791,0
-1,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
265,3
364,5
245,6
96,4
35,8
128,4
12,2%
Trnavský kraj
1218,1
1216,6
950,0
126,3
63,5
320,6
-11,4%
Trenčiansky kraj
754,9
984,9
1236,8
108,1
72,0
295,3
1,8%
Nitriansky kraj
1171,0
1095,3
967,3
154,4
117,6
342,6
-10,8%
Žilinský kraj
714,7
573,3
649,9
89,5
67,4
226,4
-12,3%
Banskobystrický kraj
1037,4
1119,2
1090,0
138,6
116,8
368,8
28,9%
Prešovský kraj
314,0
162,5
150,9
51,0
36,7
91,0
-32,4%
Košický kraj
272,7
229,9
169,1
36,8
17,1
73,8
-38,6%
Slovenská republika
700,6
696,4
693,4
102,7
71,2
238,6
-5,3%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1341,1
1627,4
1377,7
3102,6
911,1
2333,1
0,2%
Okres Bratislava II
9857,2
7134,3
7592,9
1514,3
492,4
1792,8
1,7%
Okres Bratislava III
5954,1
4866,2
4173,0
1731,0
413,8
2324,8
30,8%
Okres Bratislava IV
3176,3
2527,8
1938,2
1319,0
289,3
1993,3
21,3%
Okres Bratislava V
5969,5
7239,1
7224,1
789,2
144,4
1541,5
15,9%
Okres Malacky
4634,9
4363,7
3603,6
958,3
441,8
1769,2
16,7%
Okres Pezinok
2251,2
3404,5
2673,3
764,2
846,0
1424,8
0,8%
Okres Senec
2256,2
2846,5
2031,5
1560,4
887,3
1633,3
1,4%
Bratislavský kraj
4622,4
4461,3
3863,6
1348,3
518,7
1836,7
12,8%
Okres Dunajská Streda
10837,7
8324,5
6067,7
1038,2
1063,7
2211,7
43,7%
Okres Galanta
4992,8
4306,0
4208,5
1137,4
805,0
1761,9
20,3%
Okres Hlohovec
7277,5
4321,6
3820,0
1075,0
704,0
1791,5
8,9%
Okres Piešťany
7644,9
6892,0
6138,6
1602,1
1344,7
2686,6
0,9%
Okres Senica
5597,5
4444,5
4501,1
1003,3
949,8
1862,8
5,4%
Okres Skalica
11843,6
10016,1
6447,0
1183,0
1068,2
2651,5
13,2%
Okres Trnava
5960,2
4953,1
4563,7
1192,1
883,6
1954,5
-5,9%
Trnavský kraj
6961,7
5607,6
4877,7
1165,6
964,9
2064,6
9,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
4238,3
5504,1
8159,4
1170,6
836,4
2189,5
8,1%
Okres Ilava
3408,3
3399,5
5957,5
784,6
729,9
1641,3
-23,4%
Okres Myjava
4006,4
5596,7
5557,5
1386,3
853,4
2056,8
4,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5349,8
5218,2
4689,8
1328,9
1095,0
2120,5
-6,2%
Okres Partizánske
8136,7
6723,6
7846,9
1047,8
204,6
2169,0
50,1%
Okres Považská Bystrica
4642,4
5514,7
6506,4
815,6
471,2
1898,1
34,3%
Okres Prievidza
7053,3
5958,1
5019,4
1221,3
944,6
2110,1
-10,8%
Okres Púchov
5018,1
5964,6
3669,9
1148,4
927,4
2038,5
31,6%
Okres Trenčín
4743,7
5173,4
4622,6
1127,9
963,6
1772,4
4,9%
Trenčiansky kraj
5327,1
5366,0
5514,1
1112,9
825,4
1974,3
2,2%
Okres Komárno
4319,2
4416,9
3550,9
959,3
914,0
1649,6
-1,7%
Okres Levice
7220,2
7304,6
4239,8
1350,2
683,9
2225,9
-27,3%
Okres Nitra
7103,9
6231,4
4991,2
1376,5
888,6
2276,6
-6,0%
Okres Nové Zámky
8177,2
6898,3
5910,8
1139,0
755,5
2305,0
0,3%
Okres Šaľa
7435,3
5310,5
4997,3
1356,0
666,5
2179,3
-13,8%
Okres Topoľčany
3983,3
3566,4
3104,6
1109,9
486,6
1487,3
0,4%
Okres Zlaté Moravce
7757,8
6393,5
5645,7
1069,8
612,9
2118,1
1,1%
Nitriansky kraj
6641,0
5854,5
4719,0
1236,1
742,8
2084,3
-7,1%
Okres Bytča
3506,7
2374,9
3120,7
566,5
756,3
1287,2
-8,9%
Okres Čadca
3343,3
2633,1
2843,2
543,9
766,3
1205,8
-2,7%
Okres Dolný Kubín
5722,6
4294,1
5456,7
1167,8
926,7
2187,9
5,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
4363,1
3117,2
3719,7
970,4
1267,2
1698,8
-6,0%
Okres Liptovský Mikuláš
8221,4
5226,2
5562,0
723,4
657,0
1760,0
-13,0%
Okres Martin
6834,4
5568,1
4613,8
1372,7
703,2
2416,0
-0,6%
Okres Námestovo
6204,2
4612,2
5520,8
912,8
934,4
2727,9
17,5%
Okres Ružomberok
7243,0
5459,5
7389,3
787,3
1067,3
2152,6
4,2%
Okres Turčianske Teplice
6593,4
4408,8
2705,1
651,2
319,3
1350,5
7,6%
Okres Tvrdošín
6566,9
5282,6
5172,6
1836,3
1757,0
2956,7
5,4%
Okres Žilina
3055,9
2584,6
2517,5
993,5
660,2
1297,1
14,4%
Žilinský kraj
5578,3
4185,5
4491,0
930,7
829,1
1866,5
1,8%
Okres Banská Bystrica
6837,0
5676,1
5254,0
1687,7
957,5
2494,7
31,0%
Okres Banská Štiavnica
2231,7
2137,9
2526,5
804,1
946,9
1175,5
36,2%
Okres Brezno
3169,4
4155,7
4321,9
1275,5
999,3
2035,2
0,0%
Okres Detva
579,0
857,1
2008,1
1120,2
976,9
972,2
-19,4%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
749,8
1369,2
1019,6
-1,3%
Okres Lučenec
7843,7
6390,5
5876,4
908,8
573,9
2171,9
19,2%
Okres Poltár
3428,1
3855,0
4037,1
667,4
1266,4
1544,9
33,6%
Okres Revúca
7179,9
5796,1
5591,3
824,7
1022,8
2243,5
27,7%
Okres Rimavská Sobota
6170,0
6557,1
5935,4
1005,3
1378,3
2478,7
3,8%
Okres Veľký Krtíš
12531,0
11562,6
9316,5
1655,3
1314,2
3979,4
7,0%
Okres Zvolen
4541,7
3945,3
5087,0
1087,5
268,1
1707,7
-4,0%
Okres Žarnovica
5209,1
5414,0
4131,4
1079,5
812,5
1992,1
21,5%
Okres Žiar nad Hronom
3414,1
3740,1
4716,1
633,2
887,9
1384,9
9,0%
Banskobystrický kraj
5840,4
5517,2
5257,8
1063,8
963,6
2132,1
13,0%
Okres Bardejov
5222,8
2893,5
2730,3
1216,7
1628,4
1901,1
-13,2%
Okres Humenné
1111,1
869,2
592,9
598,3
545,0
628,8
-43,5%
Okres Kežmarok
1033,6
683,2
686,5
549,8
490,0
619,5
-21,0%
Okres Levoča
1354,9
1054,9
1105,0
777,0
276,8
810,9
-20,8%
Okres Medzilaborce
3924,4
3740,6
3071,3
357,0
384,1
1154,1
-9,9%
Okres Poprad
1343,7
1094,0
883,3
882,1
506,2
876,8
-2,0%
Okres Prešov
6690,8
4505,8
3757,4
1613,8
634,8
2559,5
-2,5%
Okres Sabinov
6535,8
3156,2
1885,1
882,8
774,1
2076,3
-9,7%
Okres Snina
106,0
507,3
1151,4
719,2
1060,8
752,7
-22,4%
Okres Stará Ľubovňa
2810,2
2123,1
2321,1
769,1
628,4
1277,1
-8,4%
Okres Stropkov
1139,2
1165,1
1892,8
566,2
34,5
678,2
-29,1%
Okres Svidník
2082,3
1434,7
961,9
948,6
1209,4
1104,6
-8,5%
Okres Vranov nad Topľou
408,0
596,8
554,3
390,5
474,2
442,8
-31,9%
Prešovský kraj
2300,8
1593,7
1436,3
795,4
713,9
1044,0
-18,8%
Okres Gelnica
1559,4
1497,2
2069,8
960,6
503,6
1068,1
-0,3%
Okres Košice I
4174,2
3998,4
1908,0
2100,9
777,4
2001,1
-14,9%
Okres Košice II
17988,0
10985,1
2292,6
1442,8
543,3
1862,2
-39,6%
Okres Košice III
3435,8
4078,5
5996,1
672,1
1098,9
1401,5
-22,9%
Okres Košice IV
3027,7
2389,7
1631,5
1084,8
22,6
1152,3
-44,0%
Okres Košice - okolie
4068,3
2355,1
2204,2
641,0
732,5
1267,4
-26,4%
Okres Michalovce
1977,8
1027,2
1042,1
746,8
655,5
870,4
-32,4%
Okres Rožňava
1881,4
1547,6
1741,9
709,6
675,4
969,4
-9,4%
Okres Sobrance
5225,2
2182,7
1605,4
437,2
559,1
1056,8
-21,0%
Okres Spišská Nová Ves
7374,0
2328,9
5262,5
639,8
937,0
1211,7
-28,0%
Okres Trebišov
3527,6
2163,4
1816,1
918,0
816,0
1234,9
7,5%
Košický kraj
3476,6
2218,0
2007,6
948,5
653,8
1251,5
-22,8%
Slovenská republika
4860,3
4166,7
3962,0
1080,0
803,2
1791,0
-1,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
358,4
101,2
234,0
22,7%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
80,8
122,1
52,8
93,6
-33,0%
Okres Bratislava III
809,8
1216,5
508,9
108,2
39,4
294,7
21,2%
Okres Bratislava IV
146,0
180,6
126,1
26,8
0,0
91,3
-12,0%
Okres Bratislava V
311,5
443,2
115,6
46,4
0,0
76,6
48,8%
Okres Malacky
412,7
501,8
561,2
44,5
0,0
165,1
112,0%
Okres Pezinok
48,9
36,6
46,9
40,8
0,0
34,0
-68,2%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
151,2
73,9
117,1
37,3%
Bratislavský kraj
265,3
364,5
245,6
96,4
35,8
128,4
12,2%
Okres Dunajská Streda
2794,1
2980,4
2034,0
154,7
9,1
517,6
20,3%
Okres Galanta
873,7
950,7
880,9
45,7
8,2
206,7
-7,2%
Okres Hlohovec
401,1
421,6
414,2
120,0
144,0
184,8
38,4%
Okres Piešťany
2463,8
2344,2
1782,2
224,9
106,2
642,5
-29,2%
Okres Senica
598,5
507,9
466,6
89,3
87,5
188,1
2,2%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
67,2
0,0
46,4
114,3%
Okres Trnava
1103,1
1127,2
852,3
164,0
97,5
336,4
-19,0%
Trnavský kraj
1218,1
1216,6
950,0
126,3
63,5
320,6
-11,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
144,8
142,3
69,2
19,9
68,4
-42,9%
Okres Ilava
595,6
1198,7
2716,3
194,3
182,5
540,9
-13,0%
Okres Myjava
190,8
548,7
823,3
118,0
113,8
207,8
81,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
137,2
277,6
347,4
14,6
0,0
69,7
22,9%
Okres Partizánske
1560,5
1582,0
3063,2
41,5
14,6
443,3
91,3%
Okres Považská Bystrica
766,2
1203,2
1472,0
234,2
0,0
422,1
57,7%
Okres Prievidza
1644,6
1225,7
1258,0
99,0
112,0
349,6
-2,0%
Okres Púchov
501,8
2016,6
741,4
109,6
90,9
380,7
-25,0%
Okres Trenčín
218,1
333,2
215,0
94,9
59,5
119,4
-30,1%
Trenčiansky kraj
754,9
984,9
1236,8
108,1
72,0
295,3
1,8%
Okres Komárno
1907,9
1488,8
1168,9
201,0
249,3
502,6
16,4%
Okres Levice
834,1
1734,8
953,4
144,7
123,1
364,5
-44,6%
Okres Nitra
566,7
581,2
511,6
127,1
106,0
213,6
-22,9%
Okres Nové Zámky
2389,4
1990,1
2054,2
239,6
142,6
627,5
15,3%
Okres Šaľa
1146,4
627,2
675,3
195,4
150,5
312,4
-1,0%
Okres Topoľčany
182,2
189,4
347,2
61,8
0,0
86,5
12,3%
Okres Zlaté Moravce
1229,9
887,3
778,7
90,5
60,1
261,8
13,9%
Nitriansky kraj
1171,0
1095,3
967,3
154,4
117,6
342,6
-10,8%
Okres Bytča
297,2
101,8
146,3
8,7
0,0
54,8
-58,8%
Okres Čadca
437,6
447,1
487,4
41,3
8,8
151,5
30,7%
Okres Dolný Kubín
227,1
266,7
318,9
213,9
0,0
195,1
3,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
802,4
584,5
743,9
46,2
65,5
218,9
-2,9%
Okres Liptovský Mikuláš
1943,8
1061,0
970,7
92,9
32,0
306,5
-50,5%
Okres Martin
131,4
118,5
106,2
52,6
0,0
61,5
-54,5%
Okres Námestovo
415,0
292,8
288,7
125,2
0,0
192,1
-7,6%
Okres Ružomberok
1779,5
1658,4
2377,9
142,0
243,0
566,7
6,0%
Okres Turčianske Teplice
1098,9
668,0
523,6
91,6
29,0
209,1
20,7%
Okres Tvrdošín
893,1
966,0
1410,7
288,8
585,7
568,4
-1,2%
Okres Žilina
586,7
516,9
354,0
47,0
29,3
134,4
99,3%
Žilinský kraj
714,7
573,3
649,9
89,5
67,4
226,4
-12,3%
Okres Banská Bystrica
662,8
904,6
241,3
119,5
41,0
220,6
7,3%
Okres Banská Štiavnica
956,4
689,7
733,5
172,3
315,6
338,7
121,7%
Okres Brezno
257,0
359,1
603,1
189,8
121,9
241,1
115,9%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
84,0
44,4
40,5
-15,2%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
214,2
0,0
185,4
0,0%
Okres Lučenec
1026,5
818,0
1707,7
106,0
42,5
335,2
23,8%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Revúca
1404,8
1461,6
1901,8
188,4
409,1
585,4
241,3%
Okres Rimavská Sobota
1040,7
1414,6
1035,5
224,6
275,7
494,2
76,1%
Okres Veľký Krtíš
6175,6
5541,1
4721,5
375,6
92,2
1634,3
8,4%
Okres Zvolen
273,6
710,9
803,2
18,4
0,0
157,7
-42,5%
Okres Žarnovica
146,7
238,9
264,8
89,2
84,1
119,1
-14,3%
Okres Žiar nad Hronom
357,3
359,6
300,4
41,8
45,0
104,9
-6,8%
Banskobystrický kraj
1037,4
1119,2
1090,0
138,6
116,8
368,8
28,9%
Okres Bardejov
1840,2
715,2
513,4
173,4
210,5
384,2
-17,2%
Okres Humenné
0,0
31,6
0,0
12,5
0,0
10,4
-
Okres Kežmarok
16,9
11,4
17,6
19,7
0,0
15,8
-52,5%
Okres Levoča
0,0
57,0
0,0
117,2
50,3
81,8
-34,6%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
159,4
102,1
140,5
20,1
26,6
45,9
-36,7%
Okres Prešov
166,4
124,6
114,7
112,2
70,5
110,4
-61,3%
Okres Sabinov
1307,2
564,5
491,8
44,1
0,0
354,9
31,4%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
455,0
390,3
563,4
81,0
0,0
198,1
-17,6%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
17,9
0,0
10,5
-80,7%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
27,0
9,7
16,2
-60,4%
Prešovský kraj
314,0
162,5
150,9
51,0
36,7
91,0
-32,4%
Okres Gelnica
120,0
315,2
730,5
315,2
201,4
312,6
95,9%
Okres Košice I
219,7
0,0
0,0
32,0
45,7
38,5
-34,0%
Okres Košice II
4392,4
3138,6
0,0
104,0
13,3
218,0
34,8%
Okres Košice III
167,6
194,2
193,4
28,0
0,0
57,5
-53,2%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
23,8
63,7
0,0
10,7
0,0
15,8
-72,4%
Okres Michalovce
149,8
114,1
56,3
46,5
0,0
54,5
-68,5%
Okres Rožňava
25,8
45,5
22,9
7,1
0,0
13,5
-35,7%
Okres Sobrance
1801,8
793,7
602,0
43,7
0,0
281,4
-14,0%
Okres Spišská Nová Ves
1053,4
607,5
1702,6
12,7
26,8
135,2
-19,5%
Okres Trebišov
25,7
218,0
199,0
10,3
15,5
40,3
-74,7%
Košický kraj
272,7
229,9
169,1
36,8
17,1
73,8
-38,6%
Slovenská republika
700,6
696,4
693,4
102,7
71,2
238,6
-5,3%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.