Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 8. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 8. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
65
Ambulancie - dospelí (D)
60
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9445
11333
7965
20186
4021
52950
Chorobnosť ARO
4488,0
3406,6
3213,8
1024,2
721,6
1583,1
Z nich CHPO
1241
1676
1270
2006
357
6550
Chorobnosť CHPO
589,7
503,8
512,4
101,8
64,1
195,8
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
85
81
33
167
53
419
Otitídy
142
89
27
50
24
332
Sinusitídy
96
167
115
305
51
734
Komplikácie spolu
323
337
175
522
128
1485
%komplikácií z ARO
3,4
3,0
2,2
2,6
3,2
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4373,3
3989,4
3295,7
1239,7
588,3
1697,5
-7,6%
Trnavský kraj
6970,5
5033,9
4208,2
1043,2
738,9
1904,0
-7,8%
Trenčiansky kraj
4117,9
3175,5
3142,8
959,3
650,2
1410,3
-28,6%
Nitriansky kraj
6826,1
5561,8
5063,8
1256,2
701,9
2102,6
0,9%
Žilinský kraj
4209,4
2573,2
2381,2
881,7
776,0
1381,9
-26,0%
Banskobystrický kraj
4687,1
3457,7
3479,9
893,2
862,5
1504,1
-29,5%
Prešovský kraj
2315,3
1621,4
1816,8
757,3
653,6
1046,4
0,2%
Košický kraj
4176,3
3302,7
3016,7
1090,0
654,3
1574,3
25,8%
Slovenská republika
4488,0
3406,6
3213,8
1024,2
721,6
1583,1
-11,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
242,0
285,0
234,2
98,3
33,3
120,8
-5,9%
Trnavský kraj
1101,1
960,5
857,7
123,6
37,5
290,8
-9,3%
Trenčiansky kraj
493,0
426,6
567,8
66,3
36,7
149,6
-49,3%
Nitriansky kraj
1011,9
954,4
929,8
228,1
95,4
359,2
4,9%
Žilinský kraj
565,7
359,6
390,5
73,2
86,7
164,2
-27,5%
Banskobystrický kraj
841,0
632,3
681,2
83,7
94,2
216,5
-41,3%
Prešovský kraj
244,7
185,9
163,2
44,1
37,3
85,0
-6,7%
Košický kraj
411,5
337,2
314,9
54,6
59,5
123,9
67,8%
Slovenská republika
589,7
503,8
512,4
101,8
64,1
195,8
-17,9%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1251,7
1456,1
574,1
2885,3
1117,6
2183,7
-6,4%
Okres Bratislava II
12806,6
10668,1
7431,3
1312,2
254,5
1743,3
-2,8%
Okres Bratislava III
2172,0
2718,3
1587,8
1341,8
694,0
1436,9
-38,2%
Okres Bratislava IV
3806,1
3479,2
3427,4
1105,1
383,2
1871,9
-6,1%
Okres Bratislava V
5270,8
5076,1
3734,3
841,7
228,0
1338,5
-13,2%
Okres Malacky
4444,4
3491,0
2865,2
1379,5
1285,3
1941,6
9,7%
Okres Pezinok
3792,8
2501,5
2071,4
489,1
230,7
1412,1
-0,9%
Okres Senec
2381,5
3479,0
4130,8
1198,1
1153,5
1633,8
0,0%
Bratislavský kraj
4373,3
3989,4
3295,7
1239,7
588,3
1697,5
-7,6%
Okres Dunajská Streda
5881,9
3598,6
3413,1
714,6
508,6
1356,5
-38,7%
Okres Galanta
4234,3
3905,9
3252,4
1044,1
283,6
1533,3
-13,0%
Okres Hlohovec
5365,0
2982,0
3302,2
860,0
597,3
1457,6
-18,6%
Okres Piešťany
8423,9
7003,3
6117,4
1408,7
1209,4
2604,7
-3,0%
Okres Senica
7048,0
5564,1
3804,0
915,1
864,0
1867,4
0,2%
Okres Skalica
13505,9
9213,2
6013,6
1247,6
1052,0
2746,6
3,6%
Okres Trnava
7705,5
5560,1
4687,4
1238,5
905,7
2223,2
13,8%
Trnavský kraj
6970,5
5033,9
4208,2
1043,2
738,9
1904,0
-7,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
6017,2
5909,6
4781,8
1325,4
937,6
2007,1
-8,3%
Okres Ilava
1952,3
2220,5
3218,4
550,8
604,7
1122,6
-31,6%
Okres Myjava
3815,6
4595,3
6175,0
775,3
658,3
1506,2
-26,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3292,2
2664,6
2866,0
1226,6
636,4
1452,1
-31,5%
Okres Partizánske
6130,4
4581,2
4825,6
865,5
328,8
1635,6
-24,6%
Okres Považská Bystrica
2504,0
2618,1
2584,2
628,5
513,1
1034,2
-45,5%
Okres Prievidza
5226,1
3005,7
2792,7
1037,6
849,5
1504,4
-28,7%
Okres Púchov
2007,2
1476,9
1112,1
1108,4
848,6
1166,5
-42,8%
Okres Trenčín
5057,3
3785,0
2684,0
939,4
421,3
1342,5
-24,3%
Trenčiansky kraj
4117,9
3175,5
3142,8
959,3
650,2
1410,3
-28,6%
Okres Komárno
5564,6
6389,6
5458,6
1033,9
751,7
1869,1
13,3%
Okres Levice
6320,1
5849,0
5305,4
1534,8
537,0
2195,8
-1,4%
Okres Nitra
7045,9
5631,8
4765,0
1399,4
753,8
2262,8
-0,6%
Okres Nové Zámky
8241,5
5914,4
6129,3
1075,8
654,7
2267,3
-1,6%
Okres Šaľa
7161,0
5605,8
3974,2
1206,3
582,2
1912,5
-12,2%
Okres Topoľčany
4504,0
3329,7
3165,8
1145,2
619,3
1544,1
3,8%
Okres Zlaté Moravce
8703,9
6863,3
6099,9
1305,8
1105,6
2475,7
16,9%
Nitriansky kraj
6826,1
5561,8
5063,8
1256,2
701,9
2102,6
0,9%
Okres Bytča
965,8
890,6
1158,1
244,0
220,6
454,6
-64,7%
Okres Čadca
2340,9
1339,8
1316,9
553,9
753,7
846,3
-29,8%
Okres Dolný Kubín
6228,7
3383,5
4211,5
1022,8
849,5
1820,0
-16,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
3510,5
1892,6
2584,2
494,2
1014,8
1146,7
-32,5%
Okres Liptovský Mikuláš
5855,3
3610,2
3607,4
792,6
700,3
1429,6
-18,8%
Okres Martin
6177,2
3423,8
1851,6
1256,8
646,6
1811,1
-25,0%
Okres Námestovo
5439,9
3291,4
3244,5
1159,6
1416,9
2135,2
-21,7%
Okres Ružomberok
5020,2
3488,1
3098,9
784,7
911,4
1474,6
-31,5%
Okres Turčianske Teplice
1343,1
868,4
2792,3
773,3
580,6
908,3
-32,7%
Okres Tvrdošín
4018,9
2716,8
2757,3
2113,4
1840,6
2342,2
-20,8%
Okres Žilina
2042,7
1811,7
1433,6
766,9
477,6
940,8
-27,5%
Žilinský kraj
4209,4
2573,2
2381,2
881,7
776,0
1381,9
-26,0%
Okres Banská Bystrica
3684,5
2939,8
1960,2
1158,7
903,5
1431,9
-42,6%
Okres Banská Štiavnica
1169,0
827,6
1630,0
590,8
1251,3
836,8
-28,8%
Okres Brezno
963,7
2077,8
2110,7
840,5
1228,4
1153,3
-43,3%
Okres Detva
633,3
1224,5
1492,5
548,9
817,1
723,4
-25,6%
Okres Krupina
2533,4
1680,0
708,0
673,3
831,3
879,2
-13,8%
Okres Lučenec
5132,6
3306,0
2888,0
356,5
265,7
1117,4
-48,6%
Okres Poltár
1337,8
3304,3
4500,3
836,4
1041,3
1449,0
-6,2%
Okres Revúca
5723,1
4592,1
4268,5
1074,2
1580,6
2085,3
-7,1%
Okres Rimavská Sobota
2842,5
2929,1
2421,1
802,3
846,5
1232,5
-50,3%
Okres Veľký Krtíš
19885,8
9555,4
9204,1
2103,2
1494,0
4106,3
3,2%
Okres Zvolen
5065,5
3290,3
3365,8
1124,4
330,0
1545,6
-9,5%
Okres Žarnovica
6456,3
3702,2
4343,2
929,8
675,5
1698,7
-14,7%
Okres Žiar nad Hronom
2992,3
2022,9
3582,2
706,3
663,1
1105,8
-20,2%
Banskobystrický kraj
4687,1
3457,7
3479,9
893,2
862,5
1504,1
-29,5%
Okres Bardejov
4584,2
2932,5
2601,2
1019,6
1422,1
1711,2
-10,0%
Okres Humenné
2187,5
1642,7
2469,4
616,4
403,0
912,2
45,1%
Okres Kežmarok
569,1
530,4
915,4
515,6
314,5
536,0
-13,5%
Okres Levoča
1327,3
1050,8
1639,3
666,0
394,9
813,0
0,3%
Okres Medzilaborce
1889,5
1911,9
1105,7
833,1
469,4
954,2
-17,3%
Okres Poprad
1271,4
1305,1
1304,8
731,8
570,3
856,0
-2,4%
Okres Prešov
9437,0
4703,0
4302,4
1794,5
529,0
2498,8
-2,4%
Okres Sabinov
3965,0
2275,2
1529,9
500,3
833,7
1173,6
-43,5%
Okres Snina
1271,8
1102,2
1914,8
347,2
858,1
690,0
-8,3%
Okres Stará Ľubovňa
3179,6
1871,8
2082,2
888,7
561,1
1259,6
-1,4%
Okres Stropkov
1933,2
1553,5
2119,9
479,2
150,9
683,9
0,8%
Okres Svidník
2519,3
2079,3
1895,9
769,6
935,6
1142,0
3,4%
Okres Vranov nad Topľou
1060,9
833,4
1062,4
439,6
425,9
606,2
36,9%
Prešovský kraj
2315,3
1621,4
1816,8
757,3
653,6
1046,4
0,2%
Okres Gelnica
1999,2
1943,8
1948,1
725,5
839,3
1266,4
18,6%
Okres Košice I
6810,5
4860,1
4531,4
2935,7
609,0
3059,9
52,9%
Okres Košice II
17465,1
13267,7
9361,4
1741,7
432,1
2778,5
49,2%
Okres Košice III
4525,1
5438,1
6092,8
826,1
439,6
1635,1
16,7%
Okres Košice IV
4716,2
4106,0
2855,2
1132,8
200,5
1487,8
29,1%
Okres Košice - okolie
4085,7
3015,0
2884,6
852,3
1070,5
1582,1
24,8%
Okres Michalovce
3845,8
2911,9
2504,4
952,1
555,9
1387,8
59,4%
Okres Rožňava
1520,6
1896,5
1764,8
684,8
458,8
942,4
-2,8%
Okres Sobrance
5855,9
3720,5
3121,5
395,3
579,8
1217,7
15,2%
Okres Spišská Nová Ves
6019,6
4387,8
4437,0
813,0
662,6
1453,7
20,0%
Okres Trebišov
2940,8
2150,1
2144,8
899,1
935,1
1259,0
1,9%
Košický kraj
4176,3
3302,7
3016,7
1090,0
654,3
1574,3
25,8%
Slovenská republika
4488,0
3406,6
3213,8
1024,2
721,6
1583,1
-11,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
257,6
93,1
174,0
-25,6%
Okres Bratislava II
77,6
133,4
80,8
92,4
8,2
69,8
-25,4%
Okres Bratislava III
400,1
604,1
244,3
75,1
47,9
163,5
-44,5%
Okres Bratislava IV
246,4
187,5
330,9
32,5
0,0
102,1
11,8%
Okres Bratislava V
279,5
189,4
88,9
59,8
15,2
75,1
-2,0%
Okres Malacky
571,4
676,4
472,6
194,0
100,4
287,0
73,9%
Okres Pezinok
0,0
30,5
117,2
15,3
0,0
26,7
-21,4%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
126,8
48,1
89,4
-23,7%
Bratislavský kraj
242,0
285,0
234,2
98,3
33,3
120,8
-5,9%
Okres Dunajská Streda
1000,2
722,6
523,6
68,3
0,0
187,3
-63,8%
Okres Galanta
460,9
619,4
406,5
59,8
0,0
151,5
-26,7%
Okres Hlohovec
351,0
799,3
644,3
56,3
0,0
178,9
-3,2%
Okres Piešťany
2490,9
2344,2
2121,6
316,8
72,9
711,6
10,8%
Okres Senica
580,9
512,2
634,0
62,3
70,8
175,0
-7,0%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
72,8
0,0
49,0
5,6%
Okres Trnava
1761,7
1365,6
1278,4
209,8
88,2
467,7
39,0%
Trnavský kraj
1101,1
960,5
857,7
123,6
37,5
290,8
-9,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
95,5
57,9
227,7
63,9
0,0
64,6
-5,6%
Okres Ilava
132,4
569,9
1027,2
105,5
64,8
255,5
-52,8%
Okres Myjava
596,2
685,9
857,6
42,1
97,5
176,6
-15,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
6,5
0,0
3,7
-94,7%
Okres Partizánske
2117,8
1219,5
1720,4
24,7
0,0
353,4
-20,3%
Okres Považská Bystrica
250,4
389,9
490,7
82,0
14,7
138,2
-67,3%
Okres Prievidza
712,6
426,3
352,2
78,2
46,6
153,7
-56,0%
Okres Púchov
0,0
0,0
0,0
73,1
42,4
57,7
-84,8%
Okres Trenčín
222,6
266,0
376,3
66,2
48,4
103,0
-13,7%
Trenčiansky kraj
493,0
426,6
567,8
66,3
36,7
149,6
-49,3%
Okres Komárno
1987,4
1819,7
1488,7
189,6
174,1
472,8
-5,9%
Okres Levice
800,4
1047,3
794,7
684,1
76,7
620,8
70,3%
Okres Nitra
546,8
570,8
482,4
155,5
78,1
227,0
6,3%
Okres Nové Zámky
1840,7
1421,7
1503,6
168,2
123,3
484,1
-22,9%
Okres Šaľa
945,8
1149,9
1040,0
269,2
178,2
405,3
29,7%
Okres Topoľčany
104,1
173,6
285,9
55,2
0,0
73,0
-15,6%
Okres Zlaté Moravce
804,2
730,7
1135,6
59,0
48,1
231,4
-11,6%
Nitriansky kraj
1011,9
954,4
929,8
228,1
95,4
359,2
4,9%
Okres Bytča
74,3
0,0
61,0
10,2
0,0
16,4
-70,0%
Okres Čadca
386,9
175,7
179,6
9,1
0,0
67,0
-55,8%
Okres Dolný Kubín
155,7
91,4
81,0
143,1
41,4
118,4
-39,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
401,2
389,6
704,8
28,2
53,4
169,1
-22,8%
Okres Liptovský Mikuláš
1832,3
1105,2
1246,2
123,7
147,4
354,6
15,7%
Okres Martin
56,3
71,1
30,4
51,8
26,9
47,5
-22,8%
Okres Námestovo
606,9
475,9
449,5
8,0
0,0
185,1
-3,6%
Okres Ružomberok
1798,3
983,8
767,1
152,7
279,5
392,8
-30,7%
Okres Turčianske Teplice
122,1
0,0
174,5
173,0
87,1
137,4
-34,3%
Okres Tvrdošín
1024,4
860,3
1090,1
361,7
627,5
568,8
0,1%
Okres Žilina
195,6
118,2
227,3
6,8
8,1
46,2
-65,6%
Žilinský kraj
565,7
359,6
390,5
73,2
86,7
164,2
-27,5%
Okres Banská Bystrica
396,8
551,2
130,7
54,1
49,5
106,3
-51,8%
Okres Banská Štiavnica
318,8
275,9
407,5
128,0
202,9
185,3
-45,3%
Okres Brezno
0,0
57,7
75,4
41,0
87,7
54,7
-77,3%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
22,4
0,0
11,6
-71,4%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
91,8
146,7
95,3
-48,6%
Okres Lučenec
579,1
289,7
401,8
25,7
10,6
111,7
-66,7%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
35,6
56,3
30,3
-
Okres Revúca
1300,7
1568,0
2113,1
183,3
464,9
592,8
1,3%
Okres Rimavská Sobota
311,5
261,5
317,5
91,2
119,0
139,5
-71,8%
Okres Veľký Krtíš
8194,1
3950,3
3794,0
425,6
138,3
1340,2
-18,0%
Okres Zvolen
250,1
771,8
612,0
6,1
20,6
133,9
-15,1%
Okres Žarnovica
513,6
119,4
688,6
62,4
0,0
127,0
6,7%
Okres Žiar nad Hronom
357,3
215,8
135,2
45,2
33,7
78,1
-25,6%
Banskobystrický kraj
841,0
632,3
681,2
83,7
94,2
216,5
-41,3%
Okres Bardejov
992,2
548,4
256,7
136,1
207,0
269,2
-29,9%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Kežmarok
36,7
49,3
0,0
0,0
0,0
10,9
-31,3%
Okres Levoča
0,0
24,4
72,9
91,1
69,7
70,4
-13,9%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
139,3
256,6
276,3
17,3
0,0
76,2
65,9%
Okres Prešov
299,6
342,6
516,3
200,9
35,3
216,5
96,2%
Okres Sabinov
1423,3
778,3
382,5
0,0
59,5
266,4
-24,9%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
559,4
360,6
471,0
46,8
0,0
158,8
-19,8%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
83,2
148,7
0,0
0,0
23,2
121,7%
Okres Vranov nad Topľou
16,3
30,9
46,2
7,4
9,7
15,2
-6,3%
Prešovský kraj
244,7
185,9
163,2
44,1
37,3
85,0
-6,7%
Okres Gelnica
159,9
630,4
974,0
400,3
251,8
455,9
45,8%
Okres Košice I
54,9
206,8
198,7
127,2
55,4
123,3
219,9%
Okres Košice II
2614,5
1783,3
955,2
86,7
14,4
247,5
13,5%
Okres Košice III
754,2
971,1
870,4
14,0
0,0
150,9
162,5%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
36,2
0,0
21,4
-
Okres Košice - okolie
0,0
118,8
67,1
14,3
42,3
34,3
117,2%
Okres Michalovce
824,1
331,3
361,5
34,9
0,0
133,1
144,1%
Okres Rožňava
25,8
30,3
22,9
7,1
0,0
11,5
-14,3%
Okres Sobrance
2702,7
1488,2
1337,8
51,0
0,0
398,2
41,5%
Okres Spišská Nová Ves
602,0
135,0
515,9
52,3
24,5
99,8
-26,2%
Okres Trebišov
284,6
358,4
293,3
62,7
198,8
145,2
260,0%
Košický kraj
411,5
337,2
314,9
54,6
59,5
123,9
67,8%
Slovenská republika
589,7
503,8
512,4
101,8
64,1
195,8
-17,9%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.