Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
            52. k.t. 2010
            51. k.t. 2010
            50 k.t. 2010
            49. k. t. 2010
            48. k. t. 2010
            47. k. t. 2010
            46. k. t. 2010
            45. k. t. 2010
            44. k. t. 2010
            43. k. t. 2010
            42. k. t. 2010
            41. k. t. 2010
            40. kal. týždeň 2010
            38. kalendárny týždeň 2010
            37. kalendárny týždeň 2010
            36. kalendárny týždeň 2010
            35. kalendárny týždeň 2010
            34. kalendárny týždeň 2010
            33. kalendárny týždeň 2010
            32. kalendárny týždeň 2010
            31. kalendárny týždeň 2010
            30. kalendárny týždeň 2010
            29. kalendárny týždeň 2010
            28. kalendárny týždeň 2010
            27. kalendárny týždeň 2010
            26. kalendárny týždeň 2010
            25. kalendárny týždeň 2010
            24. kalendárny týždeň 2010
            23. kalendárny týždeň 2010
            22. kalendárny týždeň 2010
            21. kalendárny týždeň 2010
            20. kalendárny týždeň 2010
            19. kalendárny týždeň 2010
            18. kalendárny týždeň 2010
            17. kalendárny týždeň 2010
            16. kalendárny týždeň 2010
            15. kalendárny týždeň 2010
            14. kalendárny týždeň 2010
            13. kalendárny týždeň 2010
            12. kalendárny týždeň 2010
            11. kalendárny týždeň 2010
            10. kalendárny týždeň 2010
            9. kalendárny týždeň 2010
            8. kalendárny týždeň 2010
            7. kalendárny týždeň 2010
            6. kal. týždeň 2010
            5. kal. týždeň 2010
            4. kal. týždeň 2010
            3. kal. týždeň 2010
            2. kal. týždeň 2010
            1. kal. týždeň 2010
            52. kal. týždeň 2009
            51. kal. týždeň 2009
            50. kal. týždeň 2009
            49. kal. týždeň 2009
            48.kal.týždeň 2009
            47.kal. týždeň 2009
            46. kal. týždeň 2009
            45. kal. týždeň 2009
            44. kal. týždeň 2009
            43. kal. týždeň 2009
            42. kal. týždeň 2009
            41. kal.týždeň 2009
            40.kal. týždeň 2009
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2009-2010 » 9. kalendárny týždeň 2010
Týždenné hlásenie za SR v roku 2010 – 9. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
64
Ambulancie - dospelí (D)
58
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8115
9234
6408
17424
3716
44897
Chorobnosť ARO
3926,3
2826,3
2632,7
922,0
695,5
1387,6
Z nich CHPO
997
1286
951
1623
311
5168
Chorobnosť CHPO
482,4
393,6
390,7
85,9
58,2
159,7
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
54
42
17
140
32
285
Otitídy
112
71
23
38
12
256
Sinusitídy
60
121
85
286
50
602
Komplikácie spolu
226
234
125
464
94
1143
%komplikácií z ARO
2,8
2,5
2,0
2,7
2,5
2,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4391,4
2530,0
1600,6
1130,0
570,2
1330,5
-21,6%
Trnavský kraj
4769,4
3088,0
2703,3
1066,0
679,8
1487,7
-21,9%
Trenčiansky kraj
3858,2
2824,1
2799,0
892,2
602,2
1306,1
-7,4%
Nitriansky kraj
4950,3
3661,6
2813,2
982,5
717,0
1495,7
-28,9%
Žilinský kraj
4491,1
2777,2
2618,6
803,0
810,8
1393,8
0,9%
Banskobystrický kraj
4552,2
3460,6
3508,6
881,2
819,8
1515,7
0,8%
Prešovský kraj
2307,2
1914,5
1802,8
709,8
586,1
1059,5
1,3%
Košický kraj
4074,6
2858,2
3226,0
897,7
549,3
1431,6
-9,1%
Slovenská republika
3926,3
2826,3
2632,7
922,0
695,5
1387,6
-12,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
344,1
156,7
156,4
92,3
27,0
102,3
-15,3%
Trnavský kraj
786,2
523,9
424,6
164,7
54,1
228,2
-21,5%
Trenčiansky kraj
347,5
351,7
409,7
82,0
28,7
134,6
-10,0%
Nitriansky kraj
656,9
641,5
435,9
97,1
82,1
193,9
-46,0%
Žilinský kraj
522,1
334,7
429,0
97,8
96,4
176,2
7,3%
Banskobystrický kraj
885,3
611,8
688,0
75,8
76,1
217,1
0,3%
Prešovský kraj
279,3
253,9
220,9
37,8
45,3
101,7
19,7%
Košický kraj
245,4
250,8
323,3
34,2
11,6
88,3
-28,8%
Slovenská republika
482,4
393,6
390,7
85,9
58,2
159,7
-18,4%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
894,1
599,6
114,8
2810,3
1217,1
2061,6
-5,6%
Okres Bratislava II
12573,7
5734,1
2100,2
1301,9
397,2
1348,4
-22,7%
Okres Bratislava III
6001,7
2894,5
916,0
1050,9
382,9
1170,9
-18,5%
Okres Bratislava IV
2592,2
1583,3
1229,1
749,6
231,6
1075,6
-42,5%
Okres Bratislava V
6877,9
3734,4
2648,8
665,7
85,0
1149,7
-14,1%
Okres Malacky
4857,1
2867,0
1701,4
1378,2
1684,4
1820,6
-6,2%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
464,6
461,5
609,8
-56,8%
Okres Senec
2130,8
2266,6
1625,2
1408,7
747,6
1439,9
-11,9%
Bratislavský kraj
4391,4
2530,0
1600,6
1130,0
570,2
1330,5
-21,6%
Okres Dunajská Streda
5096,0
3454,1
3064,0
646,3
270,2
1256,6
-7,4%
Okres Galanta
1987,5
1514,2
1942,4
1232,2
562,0
1266,6
-17,4%
Okres Hlohovec
4527,0
2178,3
2255,2
876,6
426,7
1252,1
-14,1%
Okres Piešťany
4968,9
4320,0
3879,6
1408,7
612,0
1906,6
-26,8%
Okres Senica
3775,7
2240,8
1622,7
909,6
1047,1
1203,3
-35,6%
Okres Skalica
11635,8
6128,0
2979,7
1266,1
1262,4
2194,6
-20,1%
Okres Trnava
4965,8
3118,5
2954,5
1192,9
739,4
1549,7
-30,3%
Trnavský kraj
4769,4
3088,0
2703,3
1066,0
679,8
1487,7
-21,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
5798,9
3807,3
3198,7
962,4
999,4
1653,6
-17,6%
Okres Ilava
2127,3
1768,5
2421,2
520,5
358,7
878,4
-21,8%
Okres Myjava
5007,9
4389,6
4373,9
1297,8
1365,4
1925,4
27,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2551,4
2548,0
2313,6
1021,6
726,7
1280,8
-11,8%
Okres Partizánske
4213,3
3783,6
3289,8
623,2
199,3
1153,8
-29,5%
Okres Považská Bystrica
1938,1
2506,7
2855,7
659,7
205,2
1002,3
-3,1%
Okres Prievidza
4603,4
2551,9
2866,8
1027,9
651,0
1409,2
-6,3%
Okres Púchov
4717,0
2811,9
3039,7
950,0
721,3
1533,4
31,4%
Okres Trenčín
4866,4
3682,7
2483,3
911,4
564,5
1311,6
-2,3%
Trenčiansky kraj
3858,2
2824,1
2799,0
892,2
602,2
1306,1
-7,4%
Okres Komárno
4698,8
3232,7
2953,2
992,8
733,3
1435,3
-23,2%
Okres Levice
5755,3
6665,4
3213,3
1351,9
559,5
2064,6
-6,0%
Okres Nitra
6036,9
3526,7
2798,0
1140,3
1428,3
1795,6
-20,6%
Okres Nové Zámky
4448,5
3444,6
3017,6
711,3
524,9
1257,0
-44,6%
Okres Šaľa
6800,7
4082,2
3714,2
1038,3
564,4
1669,9
-12,7%
Okres Topoľčany
2004,7
1499,1
1000,8
915,7
390,7
931,6
-39,7%
Okres Zlaté Moravce
7332,1
4632,0
3934,1
1078,2
743,5
1791,8
-27,6%
Nitriansky kraj
4950,3
3661,6
2813,2
982,5
717,0
1495,7
-28,9%
Okres Bytča
3387,8
1933,8
2047,9
331,2
409,6
944,9
107,8%
Okres Čadca
2426,0
1492,0
1606,4
505,4
862,5
880,0
4,0%
Okres Dolný Kubín
4784,0
3734,0
5102,4
1214,7
895,1
1971,4
8,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
3610,8
2226,6
2310,1
656,6
861,2
1169,9
2,0%
Okres Liptovský Mikuláš
6248,0
4083,8
4019,7
636,1
698,3
1468,2
2,7%
Okres Martin
6233,6
3660,7
2322,1
1124,0
770,0
1884,5
4,1%
Okres Námestovo
6964,4
3533,0
3390,2
883,3
1085,6
2028,8
-5,0%
Okres Ružomberok
5207,5
3599,9
4203,4
700,9
887,7
1459,6
-1,0%
Okres Turčianske Teplice
3540,9
3006,0
1832,5
630,9
638,6
1069,6
17,8%
Okres Tvrdošín
4412,9
1847,4
1795,4
1744,7
1757,0
1955,3
-16,5%
Okres Žilina
1935,2
1803,4
1523,8
727,7
528,1
922,9
-1,9%
Žilinský kraj
4491,1
2777,2
2618,6
803,0
810,8
1393,8
0,9%
Okres Banská Bystrica
4709,1
4681,1
4047,7
1075,3
793,4
1796,6
25,5%
Okres Banská Štiavnica
1594,0
1448,3
2363,5
649,9
913,1
944,4
12,9%
Okres Brezno
2367,8
2671,5
2110,7
615,0
518,5
1056,6
-8,4%
Okres Detva
144,8
1061,2
1356,9
1041,8
1527,5
984,3
36,1%
Okres Krupina
844,5
840,0
472,0
734,5
1075,8
847,4
-3,6%
Okres Lučenec
6282,9
4573,9
2651,9
975,1
773,0
1776,0
58,9%
Okres Poltár
1003,3
2478,2
4765,1
809,7
900,6
1317,7
-9,1%
Okres Revúca
5983,2
4004,1
4057,2
829,8
1394,7
1850,6
-11,3%
Okres Rimavská Sobota
3952,3
2898,6
2732,0
687,3
812,3
1205,7
-2,2%
Okres Veľký Krtíš
13565,3
6926,3
8325,8
1304,1
985,7
2750,9
-33,0%
Okres Zvolen
4377,6
3234,4
3614,5
737,8
340,3
1306,3
-15,5%
Okres Žarnovica
5355,8
2746,8
2913,1
755,6
509,9
1280,0
-24,6%
Okres Žiar nad Hronom
2813,6
2022,9
3244,2
801,9
577,0
1128,2
2,0%
Banskobystrický kraj
4552,2
3460,6
3508,6
881,2
819,8
1515,7
0,8%
Okres Bardejov
4528,9
2797,1
3098,7
1012,5
1670,5
1718,3
0,4%
Okres Humenné
972,2
1309,0
1129,8
469,7
423,0
637,5
-30,1%
Okres Kežmarok
875,0
1153,3
1363,6
425,6
321,5
648,6
21,0%
Okres Levoča
1219,4
1608,0
1377,0
1023,7
352,3
1035,6
27,4%
Okres Medzilaborce
581,4
1662,5
1597,1
544,1
384,1
708,8
-25,7%
Okres Poprad
1796,2
1845,7
1826,7
581,1
328,5
904,2
5,6%
Okres Prešov
8188,7
5232,5
4044,2
2151,1
564,2
2798,5
12,0%
Okres Sabinov
6328,8
2941,3
2438,3
918,2
857,5
2066,2
76,1%
Okres Snina
989,2
1102,2
1221,5
624,9
831,0
773,4
12,1%
Okres Stará Ľubovňa
2569,4
2466,6
2050,7
743,4
583,5
1243,9
-1,2%
Okres Stropkov
932,1
1109,6
1438,5
362,0
655,2
604,1
-11,7%
Okres Svidník
2108,0
1746,6
1449,8
700,0
502,0
930,0
-18,6%
Okres Vranov nad Topľou
685,5
1111,2
1047,0
337,6
332,7
535,1
-11,7%
Prešovský kraj
2307,2
1914,5
1802,8
709,8
586,1
1059,5
1,3%
Okres Gelnica
1679,3
1891,3
3896,1
450,3
125,9
972,6
-23,2%
Okres Košice I
4198,6
4412,0
4487,3
2063,4
651,1
2506,5
-18,1%
Okres Košice II
14536,9
9772,4
9552,4
1612,1
625,8
2384,1
-14,2%
Okres Košice III
3687,2
4337,5
7253,4
662,7
73,3
1442,3
-11,8%
Okres Košice IV
2969,4
3519,4
2039,4
1335,6
84,6
1308,0
-12,1%
Okres Košice - okolie
6261,8
3401,2
3801,4
683,1
776,5
1715,4
8,4%
Okres Michalovce
1565,8
1115,9
1368,4
814,7
561,8
903,8
-34,9%
Okres Rožňava
2422,7
1593,1
1558,6
621,8
628,1
959,7
1,8%
Okres Sobrance
3828,8
3162,5
2926,4
280,5
398,6
1054,5
-13,4%
Okres Spišská Nová Ves
7223,5
4708,5
5030,3
614,7
483,2
1416,4
-2,6%
Okres Trebišov
3424,6
2207,0
2594,8
615,8
551,1
1134,9
-9,9%
Košický kraj
4074,6
2858,2
3226,0
897,7
549,3
1431,6
-9,1%
Slovenská republika
3926,3
2826,3
2632,7
922,0
695,5
1387,6
-12,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
281,0
105,8
189,9
9,1%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
83,3
46,7
66,3
-5,1%
Okres Bratislava III
428,7
0,0
0,0
9,4
23,9
29,4
-82,0%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
94,5
13,3
0,0
18,5
-81,9%
Okres Bratislava V
519,1
328,3
240,8
97,7
0,0
127,3
69,6%
Okres Malacky
1257,1
471,3
319,0
185,2
27,6
275,0
-4,2%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
36,7
0,0
85,6
220,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
42,3
0,0
26,3
-70,6%
Bratislavský kraj
344,1
156,7
156,4
92,3
27,0
102,3
-15,3%
Okres Dunajská Streda
1047,8
809,3
659,3
222,0
0,0
315,5
68,5%
Okres Galanta
172,8
137,7
135,5
120,2
32,4
113,2
-25,3%
Okres Hlohovec
114,6
281,1
184,1
19,2
0,0
61,3
-65,7%
Okres Piešťany
1824,5
1205,6
909,3
253,5
58,3
454,7
-36,1%
Okres Senica
726,1
320,1
226,4
54,2
60,7
121,6
-30,5%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
58,3
84,2
58,8
20,0%
Okres Trnava
1027,4
563,6
500,4
249,2
107,5
301,9
-35,4%
Trnavský kraj
786,2
523,9
424,6
164,7
54,1
228,2
-21,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
68,2
165,5
162,6
106,9
21,7
98,8
52,9%
Okres Ilava
106,4
379,0
733,7
194,7
46,8
225,8
-11,6%
Okres Myjava
238,5
685,9
943,4
29,5
56,9
160,0
-9,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
50,0
0,0
22,9
13,2
19,9
433,3%
Okres Partizánske
1326,4
922,8
998,7
56,7
0,0
241,5
-31,7%
Okres Považská Bystrica
0,0
376,0
412,2
97,6
0,0
128,0
-7,4%
Okres Prievidza
702,8
338,2
423,4
73,8
47,6
151,0
-1,8%
Okres Púchov
602,2
454,4
111,2
48,7
42,4
135,2
134,3%
Okres Trenčín
63,6
266,0
301,0
78,7
19,5
93,0
-9,8%
Trenčiansky kraj
347,5
351,7
409,7
82,0
28,7
134,6
-10,0%
Okres Komárno
927,0
459,0
372,5
101,1
50,0
178,8
-62,2%
Okres Levice
656,9
1771,4
535,5
113,4
142,3
332,4
-46,5%
Okres Nitra
521,9
383,6
248,1
83,0
84,0
147,5
-35,0%
Okres Nové Zámky
1045,9
877,4
730,9
142,5
116,2
286,9
-40,7%
Okres Šaľa
450,4
316,2
297,1
161,4
112,9
191,1
-52,8%
Okres Topoľčany
104,1
110,5
122,5
11,0
0,0
29,7
-59,3%
Okres Zlaté Moravce
591,3
293,6
567,8
29,4
38,5
113,6
-50,9%
Nitriansky kraj
656,9
641,5
435,9
97,1
82,1
193,9
-46,0%
Okres Bytča
237,7
33,9
146,3
17,4
157,6
68,5
316,7%
Okres Čadca
312,4
229,5
284,3
20,9
0,0
83,0
23,8%
Okres Dolný Kubín
242,2
213,4
283,5
228,9
24,9
201,3
70,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
501,5
389,6
391,5
63,5
80,1
154,8
-8,5%
Okres Liptovský Mikuláš
1058,4
757,8
871,4
76,9
29,1
231,0
-34,8%
Okres Martin
56,3
23,7
75,9
55,5
34,0
46,9
-1,3%
Okres Námestovo
588,5
360,5
383,8
191,3
249,2
275,1
48,6%
Okres Ružomberok
1873,2
1073,3
1196,6
157,5
147,9
394,2
0,3%
Okres Turčianske Teplice
0,0
200,4
174,5
111,9
58,1
107,6
-21,7%
Okres Tvrdošín
630,4
398,5
513,0
375,6
798,6
471,6
-17,1%
Okres Žilina
370,6
211,4
496,9
6,1
0,0
82,7
79,0%
Žilinský kraj
522,1
334,7
429,0
97,8
96,4
176,2
7,3%
Okres Banská Bystrica
383,7
497,5
134,0
74,7
41,0
130,6
22,8%
Okres Banská Štiavnica
106,3
275,9
407,5
137,8
236,7
185,3
0,0%
Okres Brezno
55,1
197,9
43,1
37,3
39,9
56,7
3,7%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
78,4
106,6
52,1
350,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
550,1
393,7
221,0
64,2
48,3
137,2
22,8%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
17,8
28,1
15,1
-50,0%
Okres Revúca
1560,8
1092,0
1817,3
106,9
409,1
484,5
-18,3%
Okres Rimavská Sobota
863,1
854,3
740,9
34,8
14,0
184,5
32,2%
Okres Veľký Krtíš
7119,9
3363,1
4584,5
224,3
103,8
1058,1
-21,1%
Okres Zvolen
711,4
426,5
490,9
16,9
0,0
127,0
-5,1%
Okres Žarnovica
293,5
238,9
370,8
81,2
19,6
115,3
-9,2%
Okres Žiar nad Hronom
223,3
134,9
236,6
69,3
23,5
85,2
9,2%
Banskobystrický kraj
885,3
611,8
688,0
75,8
76,1
217,1
0,3%
Okres Bardejov
1169,4
779,1
531,7
145,2
316,8
358,7
33,2%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
67,3
67,8
69,9
32,7
14,0
42,4
290,0%
Okres Levoča
0,0
136,9
306,0
37,0
50,3
67,8
-3,7%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
276,3
303,4
278,4
23,6
11,7
100,5
31,8%
Okres Prešov
199,7
311,5
258,1
120,8
43,4
145,7
-32,7%
Okres Sabinov
686,3
763,4
609,6
105,9
0,0
349,6
31,3%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
481,8
390,3
405,6
25,1
53,0
156,6
-1,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
83,2
185,9
10,9
0,0
31,5
36,1%
Okres Vranov nad Topľou
32,6
51,4
61,6
15,8
20,8
26,9
76,7%
Prešovský kraj
279,3
253,9
220,9
37,8
45,3
101,7
19,7%
Okres Gelnica
719,7
630,4
1704,5
375,2
125,9
506,6
11,1%
Okres Košice I
48,8
214,5
106,0
82,5
0,0
83,8
-32,0%
Okres Košice II
941,2
570,7
573,1
67,4
12,3
115,5
-53,3%
Okres Košice III
83,8
64,7
193,4
9,3
0,0
28,0
-81,5%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
20,4
0,0
13,9
-35,0%
Okres Košice - okolie
111,0
104,0
134,2
18,8
0,0
42,8
24,7%
Okres Michalovce
109,9
87,2
154,9
14,3
0,0
38,7
-70,9%
Okres Rožňava
25,8
45,5
45,8
11,7
0,0
18,3
58,6%
Okres Sobrance
1238,7
1116,2
1254,2
38,3
0,0
323,9
-18,7%
Okres Spišská Nová Ves
602,0
860,7
928,7
9,5
20,1
139,2
39,5%
Okres Trebišov
360,5
328,7
487,6
31,6
33,9
123,3
-15,0%
Košický kraj
245,4
250,8
323,3
34,2
11,6
88,3
-28,8%
Slovenská republika
482,4
393,6
390,7
85,9
58,2
159,7
-18,4%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.