Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 10. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 10. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
67
Ambulancie - dospelí (D)
58
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10455
13625
9852
22546
4893
61371
Chorobnosť ARO
4675,1
4083,6
3991,6
1188,6
891,9
1859,5
Z nich CHPO
1567
2435
1866
2814
546
9228
Chorobnosť CHPO
700,7
729,8
756,0
148,3
99,5
279,6
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
80
70
33
175
55
413
Otitídy
126
113
38
106
25
408
Sinusitídy
87
207
130
278
56
758
Komplikácie spolu
293
390
201
559
136
1579
%komplikácií z ARO
2,8
2,9
2,0
2,5
2,8
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3779,7
3562,7
3195,5
1483,4
587,9
1749,9
-10,3%
Trnavský kraj
5312,3
3903,3
3867,7
1166,7
804,0
1755,6
-14,7%
Trenčiansky kraj
5903,4
5534,0
4724,7
1213,5
875,6
2054,7
-6,3%
Nitriansky kraj
5870,3
4507,3
4169,1
1321,4
782,4
1925,3
-0,2%
Žilinský kraj
5863,9
5042,5
4968,4
952,2
999,2
2088,5
6,4%
Banskobystrický kraj
5454,1
5163,4
5030,3
1157,7
1211,3
2083,9
4,0%
Prešovský kraj
2990,7
2349,4
2571,5
1041,0
850,4
1452,4
-8,6%
Košický kraj
3375,2
3078,6
3182,5
1137,1
804,1
1578,5
0,9%
Slovenská republika
4675,1
4083,6
3991,6
1188,6
891,9
1859,5
-3,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
280,2
381,1
316,5
169,3
46,4
180,3
-23,1%
Trnavský kraj
1043,7
867,8
773,5
220,2
89,7
336,0
-31,2%
Trenčiansky kraj
640,4
873,0
856,3
165,6
116,8
296,8
-21,9%
Nitriansky kraj
938,4
802,8
773,2
200,3
67,0
304,9
-5,9%
Žilinský kraj
1017,8
1075,8
1042,5
109,5
152,2
366,5
8,1%
Banskobystrický kraj
1126,0
1095,5
1287,5
175,3
179,0
402,6
0,5%
Prešovský kraj
444,3
435,4
428,2
85,3
65,3
184,0
-19,2%
Košický kraj
241,8
243,4
413,5
62,2
53,4
115,9
-11,3%
Slovenská republika
700,7
729,8
756,0
148,3
99,5
279,6
-12,7%
                                                                      
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
3502,2
974,8
2387,0
-20,5%
Okres Bratislava II
6397,9
5796,5
4384,5
1564,3
337,3
1968,9
9,7%
Okres Bratislava III
3685,2
3957,2
3726,2
1856,8
399,4
1967,6
-18,6%
Okres Bratislava IV
2482,8
2021,0
1850,6
1559,1
451,3
1736,5
-1,6%
Okres Bratislava V
4901,3
5210,5
5007,4
860,5
268,5
1404,7
-29,6%
Okres Malacky
3230,1
3234,5
2906,2
1520,7
1459,5
1880,4
3,0%
Okres Pezinok
3455,3
2658,4
2228,3
639,7
535,5
1070,1
-29,7%
Okres Senec
2744,6
2477,2
2491,1
1343,0
537,7
1485,3
-17,5%
Bratislavský kraj
3779,7
3562,7
3195,5
1483,4
587,9
1749,9
-10,3%
Okres Dunajská Streda
5072,1
3789,8
3663,7
800,4
400,2
1404,4
-34,6%
Okres Galanta
4794,3
3610,0
2520,8
1308,1
831,5
1684,6
-7,1%
Okres Hlohovec
3522,5
2307,1
3644,8
1069,4
746,8
1402,7
-28,0%
Okres Piešťany
5313,4
4929,0
4500,0
1767,1
1228,4
2290,2
-2,1%
Okres Senica
2353,0
1810,9
3131,0
1088,8
807,7
1421,1
-22,0%
Okres Skalica
10170,1
6315,2
3154,3
1397,1
1056,9
2357,4
-8,0%
Okres Trnava
5693,6
4034,3
5244,1
1151,5
837,3
1838,9
-12,6%
Trnavský kraj
5312,3
3903,3
3867,7
1166,7
804,0
1755,6
-14,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
11342,2
9063,4
8196,7
1681,7
1492,8
3406,2
0,8%
Okres Ilava
4851,9
3664,2
5022,9
975,9
1162,5
1745,1
-10,4%
Okres Myjava
4812,8
4044,1
4821,7
1073,2
694,3
1589,7
-14,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4318,5
4515,8
3553,4
1101,4
629,1
1687,9
-13,3%
Okres Partizánske
7713,2
5798,7
6226,8
960,1
428,8
2038,6
11,2%
Okres Považská Bystrica
4707,0
7008,1
5261,8
1012,7
672,6
2098,6
0,6%
Okres Prievidza
6243,1
6125,9
4539,4
1540,0
1196,6
2369,7
-1,5%
Okres Púchov
4429,6
3408,3
3417,3
1298,8
1175,4
1834,8
-2,7%
Okres Trenčín
7167,2
6098,1
4161,8
1112,2
510,8
1946,8
-15,0%
Trenčiansky kraj
5903,4
5534,0
4724,7
1213,5
875,6
2054,7
-6,3%
Okres Komárno
7107,0
5160,7
3771,3
1085,1
791,1
1756,4
-1,5%
Okres Levice
6622,7
4832,7
3635,3
1580,3
885,7
2135,1
-12,3%
Okres Nitra
7059,3
5208,4
5067,6
1528,4
842,4
2258,2
3,3%
Okres Nové Zámky
5745,0
4942,0
4687,4
1185,5
797,6
2005,5
12,8%
Okres Šaľa
6513,2
4559,6
4761,5
1587,0
687,4
2176,7
4,6%
Okres Topoľčany
2289,7
1619,2
1692,7
972,1
563,7
1066,2
-13,5%
Okres Zlaté Moravce
5365,4
4981,5
5161,9
1083,4
803,7
1847,9
-0,6%
Nitriansky kraj
5870,3
4507,3
4169,1
1321,4
782,4
1925,3
-0,2%
Okres Bytča
2991,7
5164,3
4101,7
460,6
858,4
1758,0
15,7%
Okres Čadca
4261,8
4818,4
4354,7
662,2
925,9
1664,9
6,5%
Okres Dolný Kubín
6743,8
5757,9
6114,4
845,4
1117,0
2218,2
12,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
5484,8
4786,8
4506,7
770,6
1133,1
1981,3
2,8%
Okres Liptovský Mikuláš
6932,6
4998,5
4386,5
751,8
704,6
1686,7
-1,4%
Okres Martin
7380,8
6102,1
5378,2
1386,4
629,2
2585,4
-0,9%
Okres Námestovo
6570,7
4141,0
4880,5
952,8
2173,7
2479,1
-3,0%
Okres Ružomberok
4969,1
4251,5
4913,7
810,6
1072,5
1863,8
-11,5%
Okres Turčianske Teplice
4534,6
4688,6
3102,8
1086,4
920,3
1668,6
13,9%
Okres Tvrdošín
4600,4
3588,9
5000,0
1528,6
2213,3
2380,8
8,1%
Okres Žilina
6183,8
5609,1
5354,2
992,0
450,0
2155,4
27,7%
Žilinský kraj
5863,9
5042,5
4968,4
952,2
999,2
2088,5
6,4%
Okres Banská Bystrica
5083,4
4344,8
3677,0
1450,9
1389,4
1888,7
-2,5%
Okres Banská Štiavnica
2901,6
1853,2
3330,5
761,8
1420,5
1277,4
-1,4%
Okres Brezno
6185,2
6860,4
5824,3
1592,5
646,0
3111,5
57,1%
Okres Detva
2724,6
2269,8
1815,4
1348,2
1938,7
1559,8
-1,6%
Okres Krupina
6842,5
5736,3
3091,6
855,1
775,8
2808,7
-11,2%
Okres Lučenec
3412,9
3987,4
4632,4
959,2
857,4
1609,3
-17,8%
Okres Poltár
2921,5
2863,8
3531,0
687,5
1146,3
1289,2
-15,9%
Okres Revúca
5162,8
5558,3
4545,9
1336,8
2596,4
2512,3
12,7%
Okres Rimavská Sobota
3766,3
4187,1
4082,8
1191,4
904,1
1920,6
24,0%
Okres Veľký Krtíš
17322,2
11154,2
11576,4
1294,7
1123,1
4048,2
17,6%
Okres Zvolen
9376,4
7626,8
6755,5
1243,9
789,3
2392,5
14,4%
Okres Žarnovica
6517,0
5695,1
4964,5
992,3
577,6
1996,2
0,4%
Okres Žiar nad Hronom
3508,7
3731,3
4680,2
814,4
1069,9
1504,9
4,7%
Banskobystrický kraj
5454,1
5163,4
5030,3
1157,7
1211,3
2083,9
4,0%
Okres Bardejov
5892,5
3988,4
4481,1
1155,7
1593,8
2163,0
-9,6%
Okres Humenné
1617,8
1611,7
1870,2
1077,3
678,9
1143,4
4,1%
Okres Kežmarok
1227,0
1535,2
2884,6
972,5
430,3
1199,8
-4,2%
Okres Levoča
3057,9
3317,4
5435,2
1469,7
395,6
2040,0
17,6%
Okres Medzilaborce
2298,9
1473,1
1368,2
592,2
545,2
858,7
-13,4%
Okres Poprad
2443,7
2262,7
2322,9
1364,5
746,3
1555,3
-14,1%
Okres Prešov
6281,3
3892,5
3911,6
1904,6
550,9
2419,4
-34,0%
Okres Sabinov
9340,1
5636,6
2970,3
1752,0
1670,7
3280,5
9,8%
Okres Snina
1429,4
1427,1
1582,4
673,0
859,2
893,0
-2,0%
Okres Stará Ľubovňa
2770,5
2065,9
2106,6
581,3
382,8
1094,0
-27,7%
Okres Stropkov
3005,7
1638,6
1709,4
543,9
177,7
835,7
10,9%
Okres Svidník
3938,4
2624,7
1880,0
1017,5
957,4
1419,3
-2,6%
Okres Vranov nad Topľou
954,4
1236,5
1706,7
611,6
886,5
866,9
-6,3%
Prešovský kraj
2990,7
2349,4
2571,5
1041,0
850,4
1452,4
-8,6%
Okres Gelnica
2785,3
2884,9
4849,0
853,7
1583,0
1765,4
-2,0%
Okres Košice I
4321,3
4010,8
3562,4
2403,7
1075,1
2469,3
9,5%
Okres Košice II
4949,0
6006,2
7810,4
1655,3
445,4
2173,9
-6,3%
Okres Košice III
3733,9
4315,6
4924,8
484,8
318,0
1123,0
-5,9%
Okres Košice IV
2406,9
3095,4
2695,9
1140,6
213,8
1330,4
-18,2%
Okres Košice - okolie
3791,2
3468,8
2758,8
833,2
794,2
1497,4
-13,9%
Okres Michalovce
3251,8
2437,2
2327,3
986,2
703,9
1395,9
2,6%
Okres Rožňava
1992,9
1686,3
2177,6
762,9
920,2
1078,2
-6,0%
Okres Sobrance
4064,8
2620,1
2036,2
582,9
895,5
1233,9
-12,4%
Okres Spišská Nová Ves
5717,7
3564,1
3022,2
869,9
1251,8
1824,3
1,8%
Okres Trebišov
2728,7
2671,1
2597,8
1170,2
911,5
1502,2
18,5%
Košický kraj
3375,2
3078,6
3182,5
1137,1
804,1
1578,5
0,9%
Slovenská republika
4675,1
4083,6
3991,6
1188,6
891,9
1859,5
-3,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
742,9
131,7
484,5
48,6%
Okres Bratislava II
525,9
770,2
361,1
110,2
0,0
163,0
-32,0%
Okres Bratislava III
877,4
1262,9
1596,9
361,7
0,0
473,3
-15,3%
Okres Bratislava IV
103,4
212,7
179,9
28,0
0,0
79,6
-43,7%
Okres Bratislava V
139,0
141,8
183,8
93,6
119,3
106,1
-61,2%
Okres Malacky
461,4
425,6
310,0
245,4
58,4
249,5
92,2%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
60,3
0,0
37,7
-61,5%
Okres Senec
66,9
181,3
83,0
75,5
63,3
82,2
-41,8%
Bratislavský kraj
280,2
381,1
316,5
169,3
46,4
180,3
-23,1%
Okres Dunajská Streda
960,8
918,3
315,2
129,4
14,0
234,3
-76,5%
Okres Galanta
1198,6
730,1
536,3
123,5
33,7
250,7
-31,6%
Okres Hlohovec
234,8
205,1
463,9
224,1
145,2
225,7
-35,4%
Okres Piešťany
1836,7
1779,9
1684,0
440,0
273,0
684,3
-8,1%
Okres Senica
0,0
120,7
78,3
116,7
0,0
100,1
-25,4%
Okres Skalica
0,0
117,7
0,0
185,2
111,3
146,3
-37,0%
Okres Trnava
1357,4
1055,3
1298,5
287,1
82,7
434,0
-15,4%
Trnavský kraj
1043,7
867,8
773,5
220,2
89,7
336,0
-31,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
551,4
956,7
1040,9
173,4
0,0
303,9
-65,5%
Okres Ilava
220,5
1151,6
1497,2
195,2
285,1
387,8
-41,4%
Okres Myjava
573,0
808,8
1227,4
68,5
65,1
205,4
-37,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
234,0
207,3
118,7
0,0
102,7
2,2%
Okres Partizánske
815,2
926,2
961,9
94,7
0,0
253,0
2,9%
Okres Považská Bystrica
726,6
895,1
767,4
94,1
72,1
261,2
-8,1%
Okres Prievidza
1154,3
1090,2
1012,8
217,1
193,7
404,9
-5,2%
Okres Púchov
627,2
870,2
749,4
304,3
235,1
400,7
32,7%
Okres Trenčín
564,5
711,4
441,4
127,5
43,2
204,2
-28,6%
Trenčiansky kraj
640,4
873,0
856,3
165,6
116,8
296,8
-21,9%
Okres Komárno
939,2
904,7
765,2
132,6
89,4
251,3
-6,3%
Okres Levice
922,8
755,1
718,1
512,2
170,9
503,4
8,9%
Okres Nitra
568,8
416,7
423,3
169,7
45,8
206,6
-23,2%
Okres Nové Zámky
1960,9
1834,7
1464,8
214,6
65,4
555,5
4,5%
Okres Šaľa
832,2
522,5
727,9
250,1
81,6
308,9
-8,5%
Okres Topoľčany
199,1
179,9
214,3
17,6
0,0
50,0
-45,1%
Okres Zlaté Moravce
937,6
577,1
1114,1
109,2
12,6
238,6
-10,2%
Nitriansky kraj
938,4
802,8
773,2
200,3
67,0
304,9
-5,9%
Okres Bytča
196,2
762,9
574,2
130,4
551,8
323,8
-3,6%
Okres Čadca
1311,3
1514,7
1137,4
28,1
8,7
354,1
63,7%
Okres Dolný Kubín
598,6
1353,3
1216,3
107,9
171,8
371,5
141,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
1224,3
1334,5
1136,8
40,9
100,7
395,5
0,6%
Okres Liptovský Mikuláš
1685,5
1451,8
1226,0
79,9
47,6
355,8
-20,4%
Okres Martin
412,2
555,9
453,8
161,5
18,8
225,3
-30,4%
Okres Námestovo
454,5
383,9
370,2
25,8
48,7
156,8
51,4%
Okres Ružomberok
729,9
857,4
1054,7
254,0
361,7
434,1
-26,5%
Okres Turčianske Teplice
596,7
1539,5
975,2
182,8
172,6
370,8
0,0%
Okres Tvrdošín
1130,6
1141,9
1644,7
340,7
885,3
677,9
33,5%
Okres Žilina
1916,8
1367,3
1639,6
21,7
0,0
454,8
24,7%
Žilinský kraj
1017,8
1075,8
1042,5
109,5
152,2
366,5
8,1%
Okres Banská Bystrica
372,0
608,3
367,7
152,7
188,8
208,1
-32,2%
Okres Banská Štiavnica
1243,5
784,0
939,4
158,3
264,3
347,8
-26,6%
Okres Brezno
568,0
524,6
515,4
17,1
0,0
211,3
-11,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
74,9
144,7
59,8
-63,9%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
958,4
1629,8
2196,8
318,8
123,8
570,4
31,7%
Okres Poltár
250,4
751,2
1132,6
149,5
91,7
265,8
27,7%
Okres Revúca
2689,0
2061,4
2581,6
285,9
907,5
926,9
96,0%
Okres Rimavská Sobota
623,2
455,1
591,7
77,8
43,7
201,0
-19,0%
Okres Veľký Krtíš
6778,2
4752,7
5049,3
406,9
182,1
1569,8
10,4%
Okres Zvolen
378,1
363,2
331,2
12,1
39,5
81,2
-20,7%
Okres Žarnovica
651,7
418,8
1091,1
164,1
96,3
273,0
-16,9%
Okres Žiar nad Hronom
488,6
561,1
457,5
103,7
144,3
193,4
-25,3%
Banskobystrický kraj
1126,0
1095,5
1287,5
175,3
179,0
402,6
0,5%
Okres Bardejov
2411,5
1915,5
1493,7
159,7
181,9
619,6
-13,3%
Okres Humenné
0,0
18,3
22,8
68,8
10,8
46,0
-49,2%
Okres Kežmarok
107,6
475,9
520,2
70,4
0,0
170,4
29,2%
Okres Levoča
0,0
50,3
73,4
257,2
98,9
167,2
-50,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poprad
386,9
433,0
677,5
77,7
44,8
209,2
-13,9%
Okres Prešov
252,7
288,3
663,0
168,6
18,4
206,3
-31,6%
Okres Sabinov
587,4
815,8
571,2
159,3
115,2
351,7
-54,7%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
16,0
0,0
9,3
-78,6%
Okres Stará Ľubovňa
406,0
322,3
343,9
53,5
47,9
148,3
-14,8%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
29,8
22,3
20,9
-66,6%
Okres Vranov nad Topľou
97,1
73,4
77,6
44,9
118,8
67,4
122,1%
Prešovský kraj
444,3
435,4
428,2
85,3
65,3
184,0
-19,2%
Okres Gelnica
510,6
648,3
1028,6
140,9
499,9
376,4
-7,6%
Okres Košice I
378,1
286,5
343,4
183,3
55,1
188,5
-8,4%
Okres Košice II
357,1
180,9
500,7
104,2
11,1
124,2
-57,0%
Okres Košice III
240,9
294,2
153,9
62,7
39,7
101,1
166,7%
Okres Košice IV
0,0
143,3
594,0
25,6
0,0
69,5
-63,9%
Okres Košice - okolie
123,9
103,5
105,1
80,5
0,0
77,3
-7,0%
Okres Michalovce
322,5
320,2
366,1
39,3
86,2
129,5
152,7%
Okres Rožňava
75,7
61,3
47,9
12,6
0,0
23,1
-57,0%
Okres Sobrance
353,5
209,6
271,5
12,7
71,6
94,0
-61,6%
Okres Spišská Nová Ves
787,2
883,7
1217,9
36,5
100,1
302,3
50,9%
Okres Trebišov
39,8
39,5
365,3
7,2
17,7
39,6
-32,5%
Košický kraj
241,8
243,4
413,5
62,2
53,4
115,9
-11,3%
Slovenská republika
700,7
729,8
756,0
148,3
99,5
279,6
-12,7%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.