Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 13. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 13. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
64
Ambulancie - dospelí (D)
54
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9387
12124
8451
15714
3465
49141
Chorobnosť ARO
4392,9
3802,9
3583,4
886,3
675,7
1578,7
Z nich CHPO
1220
1799
1343
1380
308
6050
Chorobnosť CHPO
570,9
564,3
569,5
77,8
60,1
194,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
65
59
28
93
27
272
Otitídy
138
103
42
59
23
365
Sinusitídy
108
209
121
165
36
639
Komplikácie spolu
311
371
191
317
86
1276
%komplikácií z ARO
3,3
3,1
2,3
2,0
2,5
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4952,7
4209,4
3157,8
1054,4
493,1
1615,2
-2,0%
Trnavský kraj
4925,3
4111,4
3636,2
844,0
574,2
1516,3
-8,6%
Trenčiansky kraj
4527,1
4480,8
3853,8
893,2
639,9
1596,3
-10,4%
Nitriansky kraj
5127,1
4510,2
3871,3
977,4
695,2
1628,8
-12,4%
Žilinský kraj
5238,8
4275,7
3981,8
760,5
736,2
1723,5
-5,2%
Banskobystrický kraj
5674,4
4632,6
4895,1
860,8
867,0
1888,5
1,1%
Prešovský kraj
2780,0
2216,4
2129,4
718,0
652,0
1178,3
-7,0%
Košický kraj
3662,9
3155,5
3553,0
919,5
571,4
1456,6
-1,2%
Slovenská republika
4392,9
3802,9
3583,4
886,3
675,7
1578,7
-6,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
312,8
259,8
301,5
53,8
13,1
96,9
-11,4%
Trnavský kraj
861,2
795,2
596,8
122,3
62,9
247,8
-9,7%
Trenčiansky kraj
390,6
555,4
530,8
78,5
41,8
166,8
-37,8%
Nitriansky kraj
808,2
699,9
630,3
105,9
61,7
219,1
-23,4%
Žilinský kraj
758,8
723,6
729,3
69,5
109,2
252,1
-6,7%
Banskobystrický kraj
869,0
895,4
1103,6
96,4
107,0
313,5
27,2%
Prešovský kraj
371,3
330,2
318,7
46,8
39,1
131,3
-17,6%
Košický kraj
296,0
231,2
287,0
30,4
20,5
84,5
14,6%
Slovenská republika
570,9
564,3
569,5
77,8
60,1
194,4
-12,2%
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
3058,5
1159,2
2161,6
-11,2%
Okres Bratislava II
15016,1
11890,3
8734,5
1273,0
249,6
2389,1
23,8%
Okres Bratislava III
5791,0
5178,1
4152,0
1469,1
571,9
2160,5
-11,4%
Okres Bratislava IV
2146,6
2127,4
1824,9
1191,7
737,7
1531,8
-23,2%
Okres Bratislava V
5735,6
5104,2
4134,6
580,2
127,2
1172,7
-8,2%
Okres Malacky
2076,5
2752,2
2053,7
420,6
214,1
1040,6
6,5%
Okres Pezinok
2764,3
3116,7
1238,0
374,1
357,0
641,8
-40,7%
Okres Senec
5408,9
3335,2
1395,0
976,8
1024,0
1569,9
14,9%
Bratislavský kraj
4952,7
4209,4
3157,8
1054,4
493,1
1615,2
-2,0%
Okres Dunajská Streda
4066,6
2944,4
3131,9
496,1
116,0
1010,5
-21,8%
Okres Galanta
4353,7
4202,2
4076,2
709,5
674,2
1534,0
13,1%
Okres Hlohovec
7566,9
4699,6
3092,6
876,0
821,5
1518,1
-11,7%
Okres Piešťany
3996,4
4072,4
3975,5
1234,4
894,9
1755,7
-9,1%
Okres Senica
2760,9
2253,6
1043,7
843,8
706,2
1068,2
-31,2%
Okres Skalica
6656,8
6903,6
4070,0
1000,2
741,7
1971,7
-15,8%
Okres Trnava
6515,3
5057,3
4730,8
1017,7
587,5
1880,4
1,5%
Trnavský kraj
4925,3
4111,4
3636,2
844,0
574,2
1516,3
-8,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
7975,0
7099,7
7318,5
1413,0
556,1
2808,9
28,5%
Okres Ilava
3654,7
2701,0
3622,3
576,4
581,3
1154,3
-14,9%
Okres Myjava
5042,0
5441,2
5523,1
792,5
721,4
1515,5
-7,5%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3641,9
3783,4
2833,9
1011,3
767,4
1535,2
-9,4%
Okres Partizánske
5342,8
5412,1
4373,9
833,7
448,3
1574,6
-6,3%
Okres Považská Bystrica
4368,1
6324,3
4715,7
907,5
374,8
1866,1
-2,8%
Okres Prievidza
4372,8
4129,6
3826,9
1045,3
670,9
1644,4
-16,1%
Okres Púchov
3615,1
4028,7
2697,8
661,0
606,6
1362,3
-22,6%
Okres Trenčín
5211,1
4339,0
2692,0
879,3
826,3
1517,4
-12,8%
Trenčiansky kraj
4527,1
4480,8
3853,8
893,2
639,9
1596,3
-10,4%
Okres Komárno
5460,7
5011,6
5506,6
1035,1
667,2
1673,0
6,9%
Okres Levice
4877,8
3667,7
2643,1
1084,0
573,7
1506,3
-22,3%
Okres Nitra
6172,3
5004,3
4386,4
1066,3
760,0
1827,7
-17,1%
Okres Nové Zámky
4971,0
4719,3
3696,9
790,1
715,1
1583,0
-16,1%
Okres Šaľa
5668,9
4881,5
4751,4
1083,6
617,5
1790,4
-15,8%
Okres Topoľčany
2712,8
2289,8
1842,7
758,3
505,9
1012,2
-6,1%
Okres Zlaté Moravce
6610,4
6752,3
5013,4
998,8
1062,9
2129,7
-7,9%
Nitriansky kraj
5127,1
4510,2
3871,3
977,4
695,2
1628,8
-12,4%
Okres Bytča
2599,3
2640,8
2707,1
385,3
178,8
1148,2
-11,1%
Okres Čadca
3835,6
3069,9
2968,7
544,1
712,0
1304,5
0,6%
Okres Dolný Kubín
6344,8
5278,1
5719,9
742,0
468,7
1881,9
-21,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
4799,2
2698,0
3085,7
535,1
581,1
1230,7
-6,1%
Okres Liptovský Mikuláš
7568,6
4329,1
4577,2
638,4
681,1
1551,7
-3,1%
Okres Martin
6692,6
5934,1
4952,4
1260,0
555,4
2620,6
-0,1%
Okres Námestovo
5932,6
5232,1
5250,8
824,0
1250,5
2540,6
7,3%
Okres Ružomberok
5614,8
4477,8
4761,9
582,7
848,0
1589,5
-9,4%
Okres Turčianske Teplice
3341,3
3079,1
1595,7
629,5
1006,6
1118,4
-12,6%
Okres Tvrdošín
5079,4
4581,0
3496,2
1566,1
2163,9
2430,8
0,2%
Okres Žilina
4033,6
3580,6
2835,4
649,3
356,6
1260,7
-8,4%
Žilinský kraj
5238,8
4275,7
3981,8
760,5
736,2
1723,5
-5,2%
Okres Banská Bystrica
6199,3
5257,2
4228,6
1487,2
752,9
2261,9
21,7%
Okres Banská Štiavnica
2694,3
1853,2
2818,1
563,9
792,9
995,6
-7,3%
Okres Brezno
4291,8
2905,6
4071,9
673,5
717,7
1589,9
-27,1%
Okres Detva
2766,5
1436,2
1665,9
524,3
463,0
855,8
-47,0%
Okres Krupina
7840,3
5650,7
4280,6
671,9
581,8
3020,7
-3,9%
Okres Lučenec
6875,4
5785,3
6286,0
750,6
611,3
2114,1
9,1%
Okres Poltár
11185,3
10516,4
5729,5
645,6
1127,9
1978,8
-1,8%
Okres Revúca
6065,1
4895,8
4452,4
850,7
2067,0
2251,5
9,9%
Okres Rimavská Sobota
2574,1
2657,9
2396,4
845,6
890,8
1399,1
4,1%
Okres Veľký Krtíš
11949,8
8385,1
12500,0
1248,5
746,7
3253,1
0,8%
Okres Zvolen
9678,9
6744,8
6755,5
1256,0
670,9
2326,8
-4,8%
Okres Žarnovica
5937,7
3810,7
4200,8
736,2
406,5
1492,9
-6,7%
Okres Žiar nad Hronom
3395,2
3566,1
4128,9
537,8
994,5
1275,1
-5,2%
Banskobystrický kraj
5674,4
4632,6
4895,1
860,8
867,0
1888,5
1,1%
Okres Bardejov
5049,5
4285,8
4339,2
771,8
956,9
1799,3
-9,9%
Okres Humenné
1933,2
1565,9
1227,8
595,5
377,1
771,1
-22,2%
Okres Kežmarok
968,7
984,4
1968,4
897,7
514,1
969,7
-13,2%
Okres Levoča
2408,5
2269,1
2392,3
682,4
381,4
1246,9
-2,6%
Okres Medzilaborce
1580,5
1473,1
1616,9
612,0
396,5
808,2
-41,2%
Okres Poprad
2203,1
2506,5
2463,7
834,6
567,2
1220,6
-19,7%
Okres Prešov
5968,5
4132,7
3093,9
1316,8
881,5
2131,6
5,0%
Okres Sabinov
7930,3
3602,3
2856,1
965,9
389,2
2381,7
-20,7%
Okres Snina
1028,6
1053,3
1205,6
603,5
840,6
759,2
0,2%
Okres Stará Ľubovňa
3619,7
2793,7
2890,0
746,5
884,7
1448,6
3,8%
Okres Stropkov
2924,5
1310,9
793,7
352,6
67,7
612,3
-4,1%
Okres Svidník
2435,3
1749,8
1291,3
649,1
877,6
959,2
-3,5%
Okres Vranov nad Topľou
808,8
953,6
822,3
343,3
390,2
527,2
-9,8%
Prešovský kraj
2780,0
2216,4
2129,4
718,0
652,0
1178,3
-7,0%
Okres Gelnica
3133,5
1701,8
1224,5
373,0
333,3
932,9
-40,4%
Okres Košice I
4369,3
4551,9
4349,3
1922,0
877,1
2289,4
-1,6%
Okres Košice II
11904,8
10565,1
10413,9
2027,0
449,3
3065,9
72,5%
Okres Košice III
4060,9
3587,0
5892,1
484,8
1391,2
1336,4
-3,0%
Okres Košice IV
3868,2
3095,4
4009,6
1249,5
71,3
1557,2
10,6%
Okres Košice - okolie
3246,1
3296,2
3284,3
539,7
470,7
1409,5
-18,5%
Okres Michalovce
2338,1
1467,6
1569,0
860,7
506,2
999,9
-23,1%
Okres Rožňava
2043,4
1962,3
2057,9
559,3
565,9
925,2
3,9%
Okres Sobrance
5412,4
3668,1
3563,3
287,2
334,3
1033,5
-18,5%
Okres Spišská Nová Ves
4698,5
3422,7
3852,1
698,0
788,6
1335,7
-8,6%
Okres Trebišov
3107,2
2539,5
3571,9
747,0
715,0
1284,1
-8,3%
Košický kraj
3662,9
3155,5
3553,0
919,5
571,4
1456,6
-1,2%
Slovenská republika
4392,9
3802,9
3583,4
886,3
675,7
1578,7
-6,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
150,2
30,5
99,0
-50,0%
Okres Bratislava II
1343,9
648,6
756,5
69,6
0,0
160,5
53,1%
Okres Bratislava III
855,5
1073,5
1117,9
71,4
0,0
284,0
-23,5%
Okres Bratislava IV
51,7
21,3
102,8
15,9
0,0
29,2
-26,6%
Okres Bratislava V
208,6
283,6
321,6
24,0
0,0
55,9
-47,8%
Okres Malacky
76,9
85,1
38,7
0,0
0,0
24,7
-62,2%
Okres Pezinok
230,4
183,3
495,2
36,2
0,0
61,5
-30,0%
Okres Senec
53,6
145,0
66,4
132,2
110,7
117,4
91,7%
Bratislavský kraj
312,8
259,8
301,5
53,8
13,1
96,9
-11,4%
Okres Dunajská Streda
670,3
495,6
295,5
152,6
21,7
199,9
-27,5%
Okres Galanta
544,2
827,5
429,1
63,3
101,1
206,0
42,2%
Okres Hlohovec
260,9
1452,6
110,4
92,2
74,7
184,5
-11,7%
Okres Piešťany
1493,6
1067,2
1325,2
302,5
170,5
487,6
1,7%
Okres Senica
83,7
26,8
0,0
38,9
55,4
40,5
-66,7%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
52,9
92,7
49,9
101,7%
Okres Trnava
1607,2
1432,7
1144,5
125,6
19,0
383,8
-11,8%
Trnavský kraj
861,2
795,2
596,8
122,3
62,9
247,8
-9,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
236,3
755,3
341,5
156,0
0,0
210,1
-15,9%
Okres Ilava
189,0
481,6
941,8
146,4
120,6
230,1
-19,0%
Okres Myjava
343,8
588,2
964,3
26,6
0,0
116,6
-11,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
154,4
162,9
0,0
0,0
29,5
-57,8%
Okres Partizánske
451,5
483,2
364,5
75,8
0,0
130,6
-6,3%
Okres Považská Bystrica
485,3
427,6
233,2
81,8
14,4
140,1
-3,7%
Okres Prievidza
861,1
1002,8
937,7
85,1
64,2
275,2
-27,7%
Okres Púchov
217,8
617,7
333,1
62,5
53,5
152,0
-77,4%
Okres Trenčín
198,2
136,8
97,0
52,0
33,4
66,4
-56,8%
Trenčiansky kraj
390,6
555,4
530,8
78,5
41,8
166,8
-37,8%
Okres Komárno
1119,3
824,1
1065,8
137,0
48,2
257,2
4,7%
Okres Levice
593,2
509,4
163,5
162,5
170,3
216,7
-48,8%
Okres Nitra
564,0
427,2
548,3
99,3
64,1
174,0
-9,1%
Okres Nové Zámky
1221,2
1251,4
1004,4
96,7
51,5
329,1
-25,2%
Okres Šaľa
603,1
448,6
471,8
153,4
69,9
207,6
-40,3%
Okres Topoľčany
199,1
147,2
128,6
22,0
0,0
44,6
-19,5%
Okres Zlaté Moravce
1734,6
1339,5
969,3
85,5
40,4
347,8
-5,5%
Nitriansky kraj
808,2
699,9
630,3
105,9
61,7
219,1
-23,4%
Okres Bytča
196,2
234,7
205,1
20,3
0,0
86,6
-37,6%
Okres Čadca
571,7
461,6
409,5
14,8
9,9
143,8
-33,9%
Okres Dolný Kubín
658,4
1402,6
2071,0
153,3
140,6
453,7
11,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
489,7
812,3
730,8
0,0
0,0
172,7
-45,9%
Okres Liptovský Mikuláš
1659,4
1319,9
1179,0
79,4
117,1
335,5
14,3%
Okres Martin
482,0
451,8
222,2
68,0
24,1
164,9
-16,2%
Okres Námestovo
443,1
332,7
350,1
18,7
0,0
144,4
31,9%
Okres Ružomberok
1609,6
1452,9
1693,8
123,3
174,6
456,1
4,1%
Okres Turčianske Teplice
238,7
349,9
354,6
71,1
115,0
131,6
-46,3%
Okres Tvrdošín
846,6
1038,7
977,4
318,8
951,2
586,6
-2,9%
Okres Žilina
992,2
738,4
845,0
7,2
0,0
204,5
-1,9%
Žilinský kraj
758,8
723,6
729,3
69,5
109,2
252,1
-6,7%
Okres Banská Bystrica
1394,8
1477,2
945,5
208,6
16,0
453,3
456,5%
Okres Banská Štiavnica
1139,9
1069,1
1110,2
59,4
99,1
287,9
-23,8%
Okres Brezno
315,6
322,8
257,7
0,0
0,0
96,0
-25,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
37,4
0,0
13,8
-75,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
1025,6
797,1
271,6
101,9
87,3
253,2
-35,1%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
17,9
27,5
17,7
-90,9%
Okres Revúca
1003,9
973,4
1920,6
214,5
907,5
611,1
56,6%
Okres Rimavská Sobota
216,8
163,8
266,3
77,4
106,0
121,7
-21,1%
Okres Veľký Krtíš
3866,1
3734,2
6551,7
177,6
36,4
1169,4
0,9%
Okres Zvolen
151,2
518,8
264,9
0,0
0,0
61,8
148,9%
Okres Žarnovica
506,9
460,6
272,8
69,5
0,0
131,4
3,1%
Okres Žiar nad Hronom
236,9
623,4
437,9
45,4
54,6
132,6
10,5%
Banskobystrický kraj
869,0
895,4
1103,6
96,4
107,0
313,5
27,2%
Okres Bardejov
1741,9
1236,8
1167,6
96,2
140,2
432,8
-16,8%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
3,6
-68,9%
Okres Kežmarok
72,7
138,2
266,0
14,4
0,0
61,1
-56,6%
Okres Levoča
0,0
86,2
83,9
210,0
127,1
133,8
20,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
440,6
604,4
492,7
36,9
14,2
169,1
-28,6%
Okres Prešov
96,3
256,3
309,4
178,6
82,6
176,3
-35,5%
Okres Sabinov
881,1
794,6
816,0
24,5
0,0
360,7
-37,8%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
321,1
286,5
289,0
48,9
34,0
120,5
-18,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
48,5
21,0
15,5
19,1
10,5
20,7
4,4%
Prešovský kraj
371,3
330,2
318,7
46,8
39,1
131,3
-17,6%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
298,4
333,3
193,8
-17,0%
Okres Košice I
432,1
159,2
305,2
61,5
31,3
104,6
2,9%
Okres Košice II
544,2
482,4
1068,1
93,8
0,0
161,2
67,5%
Okres Košice III
413,0
168,1
263,8
14,3
0,0
73,0
-33,8%
Okres Košice IV
257,9
451,4
514,1
0,0
0,0
104,3
41,2%
Okres Košice - okolie
223,0
189,8
78,8
22,0
0,0
67,1
53,4%
Okres Michalovce
322,5
266,8
235,3
11,2
0,0
64,3
-3,0%
Okres Rožňava
75,7
61,3
71,8
0,0
0,0
17,4
25,0%
Okres Sobrance
1877,8
1310,0
1102,9
0,0
0,0
265,0
-10,6%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
0,0
189,4
31,9
93,9
47,7
-41,6%
Okres Trebišov
278,8
236,8
284,1
11,2
16,6
72,1
79,2%
Košický kraj
296,0
231,2
287,0
30,4
20,5
84,5
14,6%
Slovenská republika
570,9
564,3
569,5
77,8
60,1
194,4
-12,2%
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.