Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 14. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 14. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
61
Ambulancie - dospelí (D)
51
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8808
11059
7752
14281
3256
45156
Chorobnosť ARO
4293,2
3612,9
3423,6
848,0
668,5
1521,6
Z nich CHPO
974
1404
955
1057
190
4580
Chorobnosť CHPO
474,8
458,7
421,8
62,8
39,0
154,3
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
47
39
41
100
38
265
Otitídy
138
99
30
49
12
328
Sinusitídy
119
207
134
184
35
679
Komplikácie spolu
304
345
205
333
85
1272
%komplikácií z ARO
3,5
3,1
2,6
2,3
2,6
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3978,7
3664,3
2663,4
991,3
362,4
1402,0
-13,2%
Trnavský kraj
4476,7
3860,1
3328,7
778,2
528,7
1414,1
-6,7%
Trenčiansky kraj
4375,9
4029,1
3666,2
802,7
748,7
1478,4
-7,4%
Nitriansky kraj
5488,3
4640,6
3958,2
947,9
603,0
1631,1
0,1%
Žilinský kraj
4896,7
3681,3
3649,3
681,6
630,8
1564,7
-9,2%
Banskobystrický kraj
5241,2
4552,9
4208,8
806,4
930,4
1703,2
-9,8%
Prešovský kraj
2839,9
2268,8
2349,3
741,8
714,8
1239,9
5,2%
Košický kraj
4504,7
3313,2
3694,9
938,4
564,5
1585,7
8,9%
Slovenská republika
4293,2
3612,9
3423,6
848,0
668,5
1521,6
-3,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
140,3
124,3
47,7
47,5
13,1
53,9
-44,4%
Trnavský kraj
862,9
700,7
611,1
86,2
31,8
216,4
-12,7%
Trenčiansky kraj
349,7
336,2
328,3
48,5
34,9
108,4
-35,0%
Nitriansky kraj
860,2
862,2
674,0
104,1
37,0
233,0
6,4%
Žilinský kraj
545,1
523,4
506,5
59,6
47,1
183,7
-27,1%
Banskobystrický kraj
500,8
465,2
479,1
53,7
72,5
154,7
-50,7%
Prešovský kraj
325,3
270,1
249,9
45,9
31,7
114,0
-13,2%
Košický kraj
229,3
265,7
298,1
21,8
26,5
83,5
-1,2%
Slovenská republika
474,8
458,7
421,8
62,8
39,0
154,3
-20,6%
                                                                      
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
3446,6
1035,0
2362,5
9,3%
Okres Bratislava II
29097,3
17673,3
11554,3
851,5
410,6
1786,3
-25,2%
Okres Bratislava III
7633,6
6314,7
6228,0
1434,1
464,7
1798,6
-16,8%
Okres Bratislava IV
1448,3
1446,6
884,2
1324,1
524,6
1557,3
1,7%
Okres Bratislava V
4379,9
5729,3
3742,0
504,4
0,0
1059,8
-9,6%
Okres Malacky
1961,2
2468,4
2131,2
577,1
142,7
897,7
-13,7%
Okres Pezinok
1727,7
1100,0
1114,2
362,1
446,2
773,7
20,5%
Okres Senec
3079,3
3746,0
2158,9
1104,6
354,3
1364,9
-13,1%
Bratislavský kraj
3978,7
3664,3
2663,4
991,3
362,4
1402,0
-13,2%
Okres Dunajská Streda
3615,0
2858,0
3039,0
488,5
130,4
948,5
-6,1%
Okres Galanta
3797,6
3276,1
2822,0
631,9
516,0
1346,0
-12,3%
Okres Hlohovec
4207,4
4165,6
3644,8
691,6
398,3
1262,8
-16,8%
Okres Piešťany
3848,4
3870,2
2797,5
1207,9
950,8
1656,4
-5,7%
Okres Senica
3651,9
3404,5
3068,4
780,2
727,0
1341,7
25,6%
Okres Skalica
7026,6
6276,0
3052,5
963,2
482,1
1802,1
-8,6%
Okres Trnava
5866,0
4758,2
4569,5
885,4
646,3
1685,7
-10,4%
Trnavský kraj
4476,7
3860,1
3328,7
778,2
528,7
1414,1
-6,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
4253,3
3776,4
5757,2
901,5
1287,9
1712,2
-39,0%
Okres Ilava
4914,9
3172,1
3332,5
584,5
578,8
1468,8
27,2%
Okres Myjava
3132,2
2303,9
2337,8
456,7
542,4
881,6
-41,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2870,0
3474,6
4234,5
785,7
1106,8
1368,3
-10,9%
Okres Partizánske
5568,6
4735,6
4313,2
812,9
257,3
1523,9
-3,2%
Okres Považská Bystrica
2692,2
5088,9
3230,2
651,9
489,3
1241,3
-33,5%
Okres Prievidza
5487,1
3903,2
3408,8
913,2
735,0
1561,5
-5,0%
Okres Púchov
2918,2
2524,6
2231,5
672,6
480,3
1118,4
-17,9%
Okres Trenčín
5286,0
6007,4
4706,7
909,4
817,9
1847,7
21,8%
Trenčiansky kraj
4375,9
4029,1
3666,2
802,7
748,7
1478,4
-7,4%
Okres Komárno
5106,1
4495,3
4618,5
943,7
710,8
1544,3
-7,7%
Okres Levice
6777,0
5241,7
4172,4
1087,9
524,4
1796,9
19,3%
Okres Nitra
6738,4
5094,8
4233,3
989,3
737,1
1850,6
1,3%
Okres Nové Zámky
4714,4
4653,0
3884,1
898,0
557,4
1584,5
0,1%
Okres Šaľa
6674,0
5356,5
4144,8
1053,6
454,4
1794,7
0,2%
Okres Topoľčany
2239,9
2142,6
2078,4
687,8
419,2
929,7
-8,1%
Okres Zlaté Moravce
6985,5
6287,6
5247,3
929,1
729,9
1954,1
-8,2%
Nitriansky kraj
5488,3
4640,6
3958,2
947,9
603,0
1631,1
0,1%
Okres Bytča
2295,2
1866,2
2313,4
425,8
300,4
989,6
-13,8%
Okres Čadca
3042,7
2321,2
2668,9
405,6
543,9
979,3
-24,9%
Okres Dolný Kubín
6208,0
4207,7
5790,4
837,5
816,3
1923,4
2,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
3574,9
2872,1
2192,4
401,6
503,6
1145,1
-7,0%
Okres Liptovský Mikuláš
6767,3
5052,4
4272,1
594,5
581,5
1543,7
-0,5%
Okres Martin
7193,2
5054,9
4079,4
1238,5
591,6
2447,3
-6,6%
Okres Námestovo
6427,7
4805,3
5591,1
613,3
1179,7
2354,4
-7,3%
Okres Ružomberok
3797,7
3001,1
3660,8
559,4
627,2
1334,7
-16,0%
Okres Turčianske Teplice
2028,6
2239,3
886,5
710,7
704,6
930,3
-16,8%
Okres Tvrdošín
4455,6
3568,9
3947,4
1095,1
1569,4
1980,1
-18,5%
Okres Žilina
3925,8
3246,3
2591,3
591,7
247,6
1176,4
-6,7%
Žilinský kraj
4896,7
3681,3
3649,3
681,6
630,8
1564,7
-9,2%
Okres Banská Bystrica
6943,2
4866,2
4698,4
1275,6
1516,4
2263,2
0,1%
Okres Banská Štiavnica
1761,7
1924,4
2391,1
662,8
925,0
1001,6
0,6%
Okres Brezno
7384,4
7142,9
7525,2
1175,8
610,1
2987,7
87,9%
Okres Detva
2515,0
2166,6
2162,5
1123,5
694,4
1246,3
45,6%
Okres Krupina
6557,4
2739,7
2140,3
61,1
581,8
1377,8
-54,4%
Okres Lučenec
6347,8
5759,6
4070,0
1080,0
509,0
2058,9
-2,6%
Okres Poltár
5926,5
4929,6
3597,6
744,3
1238,0
1812,5
-8,4%
Okres Revúca
5693,9
5411,1
4517,9
758,8
2171,7
2076,5
-7,8%
Okres Rimavská Sobota
3847,6
2657,9
5384,6
707,5
902,1
1320,9
-5,6%
Okres Veľký Krtíš
3046,0
3768,2
2758,6
590,2
645,7
1273,0
-60,9%
Okres Zvolen
9073,9
4669,5
5762,0
1190,4
575,1
1785,7
-23,3%
Okres Žarnovica
6227,4
4313,2
3000,5
525,1
500,6
1321,2
-11,5%
Okres Žiar nad Hronom
3237,3
3466,3
3503,3
471,4
699,5
1119,4
-12,2%
Banskobystrický kraj
5241,2
4552,9
4208,8
806,4
930,4
1703,2
-9,8%
Okres Bardejov
5441,0
3673,5
4130,0
920,8
1117,4
1823,9
1,4%
Okres Humenné
2533,5
2271,0
1824,6
710,7
342,9
993,7
28,9%
Okres Kežmarok
858,0
907,9
1611,2
623,1
426,2
732,0
-24,5%
Okres Levoča
2975,2
2839,9
2423,8
685,9
642,8
1528,8
22,6%
Okres Medzilaborce
3160,9
2513,0
3358,2
609,2
424,9
1127,5
39,5%
Okres Poprad
2787,7
2672,4
2770,3
903,7
817,5
1376,6
12,8%
Okres Prešov
4579,5
3487,4
3295,9
1979,0
1156,9
2559,0
20,1%
Okres Sabinov
7720,5
4794,3
3264,1
978,2
324,3
2947,0
23,7%
Okres Snina
1505,9
1109,9
1607,5
590,2
763,2
804,0
5,9%
Okres Stará Ľubovňa
3073,8
2627,1
3097,6
689,4
697,6
1381,7
-4,6%
Okres Stropkov
2518,3
1779,0
1404,2
479,0
355,3
787,4
28,6%
Okres Svidník
2625,6
2165,4
1837,3
628,3
930,7
1063,8
10,9%
Okres Vranov nad Topľou
647,0
618,3
1039,6
420,2
557,8
547,1
3,8%
Prešovský kraj
2839,9
2268,8
2349,3
741,8
714,8
1239,9
5,2%
Okres Gelnica
1798,8
1296,6
2204,1
586,1
785,6
969,2
3,9%
Okres Košice I
5725,7
3903,4
4292,1
1973,0
612,6
2318,6
1,3%
Okres Košice II
17415,0
11530,0
11148,2
1891,9
421,2
3268,1
6,6%
Okres Košice III
5179,3
6571,5
6002,1
356,5
248,4
1288,7
-3,6%
Okres Košice IV
3094,6
3095,4
3564,1
860,8
926,7
1541,0
-1,0%
Okres Košice - okolie
4474,0
3377,7
3776,2
608,2
560,1
1672,8
18,7%
Okres Michalovce
2042,5
1494,3
1412,1
973,6
686,3
1073,0
7,3%
Okres Rožňava
2879,8
1667,5
2138,9
480,3
410,2
875,9
-5,3%
Okres Sobrance
3424,2
3602,6
3902,7
278,8
716,4
1506,0
45,7%
Okres Spišská Nová Ves
5752,3
3780,1
4736,2
657,0
491,6
1712,8
28,2%
Okres Trebišov
3205,6
2577,4
2772,1
847,5
737,9
1321,1
2,9%
Košický kraj
4504,7
3313,2
3694,9
938,4
564,5
1585,7
8,9%
Slovenská republika
4293,2
3612,9
3423,6
848,0
668,5
1521,6
-3,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
166,8
0,0
100,8
1,8%
Okres Bratislava II
2103,4
1135,0
412,7
67,1
0,0
115,5
-28,0%
Okres Bratislava III
394,8
631,5
319,4
107,8
63,4
136,7
-51,9%
Okres Bratislava IV
0,0
51,1
0,0
0,0
32,8
18,4
-37,1%
Okres Bratislava V
88,5
90,2
58,5
29,3
0,0
33,3
-40,4%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
58,8
0,0
40,4
-65,6%
Bratislavský kraj
140,3
124,3
47,7
47,5
13,1
53,9
-44,4%
Okres Dunajská Streda
742,1
640,3
316,6
133,6
7,2
199,3
-0,3%
Okres Galanta
538,2
524,2
297,0
25,1
17,8
150,9
-26,8%
Okres Hlohovec
489,2
897,2
662,7
53,8
0,0
166,4
-9,8%
Okres Piešťany
1014,6
1046,7
942,3
145,2
150,9
356,4
-26,9%
Okres Senica
225,9
169,0
281,8
21,9
0,0
62,0
52,9%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
26,5
0,0
16,6
-66,7%
Okres Trnava
1817,1
1245,5
1290,6
99,7
41,9
355,4
-7,4%
Trnavský kraj
862,9
700,7
611,1
86,2
31,8
216,4
-12,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
413,5
302,1
292,7
64,4
0,0
106,0
-49,5%
Okres Ilava
141,8
314,1
289,8
59,3
0,0
106,8
-53,6%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
81,4
35,0
55,3
38,3
29,9%
Okres Partizánske
451,5
531,5
425,2
6,9
21,4
106,5
-18,4%
Okres Považská Bystrica
0,0
27,5
95,0
86,1
0,0
66,1
-52,8%
Okres Prievidza
658,5
571,5
532,2
42,8
69,2
162,7
-40,9%
Okres Púchov
261,3
214,9
66,6
28,0
19,2
66,0
-56,6%
Okres Trenčín
499,7
508,2
585,5
63,0
41,7
159,4
140,0%
Trenčiansky kraj
349,7
336,2
328,3
48,5
34,9
108,4
-35,0%
Okres Komárno
999,0
923,4
1065,8
139,8
63,2
267,9
4,2%
Okres Levice
1586,1
1533,3
929,9
177,5
65,6
382,6
76,6%
Okres Nitra
627,2
577,7
473,1
62,0
52,6
166,4
-4,4%
Okres Nové Zámky
1173,9
1390,2
982,4
135,4
23,5
346,6
5,3%
Okres Šaľa
522,7
606,9
471,8
176,7
35,0
224,6
8,2%
Okres Topoľčany
199,1
179,9
171,4
8,8
0,0
41,9
-6,1%
Okres Zlaté Moravce
1172,1
792,8
768,7
43,3
0,0
206,2
-40,7%
Nitriansky kraj
860,2
862,2
674,0
104,1
37,0
233,0
6,4%
Okres Bytča
58,9
140,8
0,0
0,0
0,0
27,3
-68,4%
Okres Čadca
576,3
563,5
457,0
9,9
9,9
141,8
-1,4%
Okres Dolný Kubín
359,1
885,8
1310,2
118,0
85,9
302,8
-33,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
244,9
406,2
487,2
37,9
56,0
146,5
-15,2%
Okres Liptovský Mikuláš
1380,2
900,1
1106,2
68,3
12,9
266,7
-20,5%
Okres Martin
389,3
329,7
158,7
89,5
24,1
143,1
-13,3%
Okres Námestovo
519,7
336,0
364,6
18,7
23,6
149,0
3,3%
Okres Ružomberok
796,3
506,7
601,4
150,3
236,9
286,2
-37,3%
Okres Turčianske Teplice
238,7
140,0
88,7
94,8
33,6
93,0
-29,3%
Okres Tvrdošín
668,3
905,5
864,7
123,0
26,2
319,2
-45,6%
Okres Žilina
474,5
557,3
413,1
5,2
9,2
126,8
-38,0%
Žilinský kraj
545,1
523,4
506,5
59,6
47,1
183,7
-27,1%
Okres Banská Bystrica
48,2
236,6
408,6
127,0
21,4
132,2
-70,8%
Okres Banská Štiavnica
207,3
427,7
256,2
89,0
66,1
131,9
-54,2%
Okres Brezno
378,7
282,5
154,6
0,0
35,9
90,7
-5,6%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
945,4
1051,4
689,8
96,5
104,8
303,7
19,9%
Okres Poltár
1001,7
704,2
466,4
9,0
55,0
187,3
957,1%
Okres Revúca
988,2
934,1
1817,0
110,0
426,6
424,5
-30,5%
Okres Rimavská Sobota
921,3
364,1
828,4
69,9
77,8
180,0
48,0%
Okres Veľký Krtíš
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žarnovica
72,4
335,0
109,1
50,0
0,0
70,9
-46,0%
Okres Žiar nad Hronom
434,3
324,2
344,1
7,0
0,0
77,9
-41,3%
Banskobystrický kraj
500,8
465,2
479,1
53,7
72,5
154,7
-50,7%
Okres Bardejov
1585,3
1114,3
784,2
131,5
95,3
387,7
-10,4%
Okres Humenné
0,0
54,9
136,8
51,0
0,0
45,5
1157,1%
Okres Kežmarok
0,0
79,0
152,0
3,5
0,0
22,0
-64,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
36,7
85,7
98,9
47,8
-64,3%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
248,8
16,9
0,0
27,3
-
Okres Poprad
126,7
412,8
572,1
21,7
16,7
118,0
-30,2%
Okres Prešov
206,3
357,0
303,1
148,8
55,1
197,7
12,1%
Okres Sabinov
1300,7
794,6
530,4
40,8
0,0
450,7
24,9%
Okres Snina
0,0
0,0
67,0
34,7
17,3
28,2
-
Okres Stará Ľubovňa
183,9
112,8
189,2
32,6
68,1
75,6
-37,2%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
32,4
10,5
15,5
9,8
9,5
12,4
-40,0%
Prešovský kraj
325,3
270,1
249,9
45,9
31,7
114,0
-13,2%
Okres Gelnica
174,1
121,6
244,9
149,2
285,7
176,2
-9,1%
Okres Košice I
432,1
179,1
128,8
11,6
0,0
60,7
-42,0%
Okres Košice II
680,3
530,7
1134,8
37,5
0,0
131,2
-18,6%
Okres Košice III
120,4
196,2
153,9
7,1
0,0
31,6
-56,7%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
179,0
124,6
265,7
18,0
0,0
71,7
6,8%
Okres Michalovce
161,2
249,1
209,2
26,2
16,0
60,4
-6,0%
Okres Rožňava
27,2
16,5
25,8
0,0
0,0
5,5
-68,5%
Okres Sobrance
552,3
589,5
593,9
0,0
0,0
206,7
-22,0%
Okres Spišská Nová Ves
386,7
309,3
684,1
13,3
54,6
133,6
180,0%
Okres Trebišov
210,9
599,1
257,9
15,3
37,8
113,1
56,9%
Košický kraj
229,3
265,7
298,1
21,8
26,5
83,5
-1,2%
Slovenská republika
474,8
458,7
421,8
62,8
39,0
154,3
-20,6%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.