Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 15. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 15. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
62
Ambulancie - dospelí (D)
51
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8489
10427
7196
13209
2932
42253
Chorobnosť ARO
4075,6
3355,3
3130,3
797,4
612,0
1427,8
Z nich CHPO
917
1343
918
991
179
4348
Chorobnosť CHPO
440,3
432,2
399,3
59,8
37,4
146,9
Úmrtia
0
0
0
1
0
1
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
41
40
17
60
19
177
Otitídy
136
86
21
54
9
306
Sinusitídy
72
194
133
177
20
596
Komplikácie spolu
249
320
171
291
48
1079
%komplikácií z ARO
2,9
3,1
2,4
2,2
1,6
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3556,9
2998,7
2317,1
1000,3
424,2
1318,4
-6,0%
Trnavský kraj
4381,0
3383,8
2946,8
742,9
588,5
1309,1
-7,4%
Trenčiansky kraj
5057,1
3640,5
3272,7
821,3
525,8
1449,4
-2,0%
Nitriansky kraj
5443,4
4630,6
3684,0
897,8
544,8
1583,7
-2,9%
Žilinský kraj
4468,3
3448,2
3351,1
643,4
679,9
1473,8
-5,8%
Banskobystrický kraj
4816,9
4331,7
3642,0
683,5
687,3
1542,1
-9,5%
Prešovský kraj
2748,2
2184,2
2120,5
696,1
693,1
1171,5
-5,5%
Košický kraj
3368,2
2807,7
3630,6
812,7
597,3
1392,2
-12,2%
Slovenská republika
4075,6
3355,3
3130,3
797,4
612,0
1427,8
-6,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
172,6
179,5
95,5
46,5
27,1
65,6
21,8%
Trnavský kraj
692,5
489,6
378,4
70,1
24,7
157,3
-27,3%
Trenčiansky kraj
281,2
369,1
318,1
49,4
16,3
106,3
-1,9%
Nitriansky kraj
730,3
751,2
605,7
83,7
41,3
203,5
-12,7%
Žilinský kraj
503,7
459,0
428,9
63,7
65,4
172,4
-6,2%
Banskobystrický kraj
807,2
729,4
863,8
78,5
44,0
245,8
58,9%
Prešovský kraj
275,4
255,0
235,3
41,4
42,3
105,5
-7,5%
Košický kraj
178,4
206,6
220,5
23,9
22,6
69,9
-16,3%
Slovenská republika
440,3
432,2
399,3
59,8
37,4
146,9
-4,8%
                                                                        
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
2894,6
1067,7
2037,8
-13,7%
Okres Bratislava II
9874,4
5242,5
4539,2
1036,3
133,2
1602,0
-10,3%
Okres Bratislava III
5132,9
3915,1
4152,0
1085,2
276,5
1419,9
-21,1%
Okres Bratislava IV
2120,7
2191,2
1619,3
985,2
344,3
1551,6
-0,4%
Okres Bratislava V
3082,2
4036,1
3172,9
577,0
35,8
958,6
-9,6%
Okres Malacky
2207,3
2502,5
1247,7
802,1
808,7
1084,7
20,8%
Okres Pezinok
2994,6
1925,0
1485,6
211,2
557,8
936,3
21,0%
Okres Senec
2945,4
1691,8
498,2
1072,3
858,0
1221,1
-10,5%
Bratislavský kraj
3556,9
2998,7
2317,1
1000,3
424,2
1318,4
-6,0%
Okres Dunajská Streda
4558,2
3235,9
3644,0
526,6
152,2
1120,3
18,1%
Okres Galanta
3628,1
2514,8
2274,1
654,9
351,6
1106,8
-17,8%
Okres Hlohovec
4696,7
4511,7
3180,9
730,0
497,9
1420,8
12,5%
Okres Piešťany
3804,7
2616,6
1987,7
883,1
880,7
1260,9
-23,9%
Okres Senica
4195,1
3242,4
2728,5
888,7
928,6
1354,3
0,9%
Okres Skalica
4484,1
5677,8
2785,4
756,8
945,6
1657,1
-8,1%
Okres Trnava
4977,2
3299,6
3412,8
842,2
682,3
1421,1
-15,7%
Trnavský kraj
4381,0
3383,8
2946,8
742,9
588,5
1309,1
-7,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
8506,6
6684,3
6733,0
1402,4
884,6
2724,4
59,1%
Okres Ilava
3213,6
2544,0
3658,5
432,1
655,0
1022,5
-30,4%
Okres Myjava
3208,6
3970,6
5347,7
674,9
227,8
1226,8
39,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3814,6
2854,5
2635,5
916,8
648,3
1401,2
2,4%
Okres Partizánske
5267,6
4445,6
3584,2
981,4
402,0
1649,7
8,3%
Okres Považská Bystrica
2650,7
4051,1
2591,1
529,2
254,4
1084,3
-12,6%
Okres Prievidza
8454,9
3339,7
2965,2
1090,3
557,4
1723,7
10,4%
Okres Púchov
3005,4
2202,3
2364,8
492,9
396,7
923,5
-17,4%
Okres Trenčín
4172,7
4065,4
2963,7
830,3
643,4
1445,3
-21,8%
Trenčiansky kraj
5057,1
3640,5
3272,7
821,3
525,8
1449,4
-2,0%
Okres Komárno
6064,4
5345,7
3979,0
843,6
387,7
1364,7
-11,6%
Okres Levice
5668,8
4835,9
3833,0
1065,9
480,3
1752,6
-2,5%
Okres Nitra
7447,4
5767,1
4087,9
978,1
749,9
1954,3
5,6%
Okres Nové Zámky
5063,1
4766,3
4054,7
857,8
574,9
1653,1
4,3%
Okres Šaľa
5588,5
4274,6
4144,8
831,0
481,8
1560,8
-13,0%
Okres Topoľčany
2190,1
2159,0
1542,7
792,2
501,5
973,5
4,7%
Okres Zlaté Moravce
5801,7
4886,5
4386,7
746,2
492,7
1552,0
-20,6%
Nitriansky kraj
5443,4
4630,6
3684,0
897,8
544,8
1583,7
-2,9%
Okres Bytča
1103,5
968,3
1169,0
182,5
30,7
387,7
-60,8%
Okres Čadca
2892,2
2112,9
2001,2
376,6
633,4
931,8
-4,8%
Okres Dolný Kubín
6361,9
5030,2
5790,4
824,4
658,8
2185,3
13,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
3142,3
2572,3
2036,8
515,2
755,4
1106,3
-3,4%
Okres Liptovský Mikuláš
7271,8
5420,2
5403,7
578,9
564,0
1656,1
7,3%
Okres Martin
6470,2
5067,2
4015,9
1177,6
563,4
2441,5
-0,2%
Okres Námestovo
4789,0
3739,1
4256,3
697,2
1537,3
2006,2
-14,8%
Okres Ružomberok
3941,6
3494,1
3768,0
447,1
497,6
1208,1
-9,5%
Okres Turčianske Teplice
4176,6
2239,3
1684,4
538,1
460,2
927,0
-0,4%
Okres Tvrdošín
3787,2
2423,7
2894,7
1183,2
1549,3
1691,9
-14,6%
Okres Žilina
3263,6
2806,7
2410,1
518,7
467,6
1110,2
-5,6%
Žilinský kraj
4468,3
3448,2
3351,1
643,4
679,9
1473,8
-5,8%
Okres Banská Bystrica
5269,4
3823,4
1891,0
861,5
1121,3
1568,0
-30,7%
Okres Banská Štiavnica
2072,5
1496,8
2049,5
504,6
429,5
773,7
-22,8%
Okres Brezno
3408,2
3208,2
2319,4
856,2
466,5
1325,3
-55,6%
Okres Detva
3185,6
2773,3
1730,0
449,4
520,8
1214,7
-2,5%
Okres Krupina
7982,9
8219,2
5945,3
1099,4
581,8
3232,6
134,6%
Okres Lučenec
6888,1
6205,3
5432,4
466,5
461,1
1521,2
-26,1%
Okres Poltár
6010,0
3943,7
2664,9
381,1
481,4
1034,9
-42,9%
Okres Revúca
3973,7
5038,9
3710,3
1143,8
840,3
2174,6
4,7%
Okres Rimavská Sobota
2235,4
2343,8
2108,0
518,6
836,0
1056,8
-20,0%
Okres Veľký Krtíš
10674,1
7581,6
7279,7
1263,6
1018,3
2927,6
130,0%
Okres Zvolen
8317,8
5292,1
6888,0
1026,5
473,6
1971,2
10,4%
Okres Žarnovica
4706,7
4732,0
3818,9
472,3
342,3
1321,7
0,0%
Okres Žiar nad Hronom
3513,6
3142,1
3034,1
499,4
776,0
1106,8
-1,1%
Banskobystrický kraj
4816,9
4331,7
3642,0
683,5
687,3
1542,1
-9,5%
Okres Bardejov
4579,8
2779,6
4042,9
944,8
1376,3
1726,4
-5,3%
Okres Humenné
2642,0
1507,9
1781,5
574,7
416,3
848,9
-14,6%
Okres Kežmarok
1162,4
2289,6
1824,0
628,4
295,1
992,8
35,6%
Okres Levoča
1983,5
3015,8
2434,3
629,9
593,3
1332,9
-12,8%
Okres Medzilaborce
862,1
1819,8
1865,7
423,0
509,8
718,3
-36,3%
Okres Poprad
2451,9
2111,8
2032,5
828,3
506,4
1201,1
-12,8%
Okres Prešov
8086,3
4325,0
4508,2
1702,9
1010,0
2510,1
-1,9%
Okres Sabinov
9105,1
5284,3
2808,5
947,6
729,7
3357,7
13,9%
Okres Snina
1005,9
921,6
1469,4
457,1
708,3
658,6
-18,1%
Okres Stará Ľubovňa
3284,0
2627,1
2199,1
560,1
463,5
1242,3
-10,1%
Okres Stropkov
677,0
780,3
508,8
543,9
325,7
559,5
-28,9%
Okres Svidník
2454,3
2034,1
1580,9
545,4
673,5
911,1
-14,4%
Okres Vranov nad Topľou
621,2
860,7
827,5
380,8
491,2
532,7
-2,6%
Prešovský kraj
2748,2
2184,2
2120,5
696,1
693,1
1171,5
-5,5%
Okres Gelnica
1253,4
875,2
2204,1
248,7
583,2
878,4
-9,4%
Okres Košice I
4159,3
3616,9
5365,1
1430,6
707,3
1956,9
-15,6%
Okres Košice II
7551,0
8780,2
11081,4
1753,0
477,4
2623,3
-19,7%
Okres Košice III
3011,2
4315,6
4155,3
356,5
298,1
960,2
-25,5%
Okres Košice IV
4011,5
3869,3
4934,9
944,1
0,0
1738,0
12,8%
Okres Košice - okolie
3221,3
2509,9
4269,6
582,3
505,4
1490,3
-10,9%
Okres Michalovce
2902,5
1882,5
2053,9
821,2
732,6
1175,9
9,6%
Okres Rožňava
1992,9
1487,0
1842,5
565,3
523,2
848,8
-3,1%
Okres Sobrance
3534,6
3078,6
1866,5
334,5
644,7
1056,5
-29,8%
Okres Spišská Nová Ves
4557,6
3387,3
3383,0
667,4
729,6
1469,2
-14,2%
Okres Trebišov
3585,2
2702,8
3072,9
599,9
823,0
1250,3
-5,4%
Košický kraj
3368,2
2807,7
3630,6
812,7
597,3
1392,2
-12,2%
Slovenská republika
4075,6
3355,3
3130,3
797,4
612,0
1427,8
-6,2%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
136,5
61,0
99,0
-1,8%
Okres Bratislava II
1051,7
702,6
481,4
22,8
0,0
120,9
4,7%
Okres Bratislava III
526,5
378,9
638,8
72,3
0,0
123,8
-9,5%
Okres Bratislava IV
25,9
42,5
0,0
0,0
24,6
16,1
-12,5%
Okres Bratislava V
0,0
99,2
0,0
21,3
0,0
19,8
-40,5%
Okres Malacky
0,0
198,6
0,0
84,8
71,4
80,2
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
120,8
0,0
80,8
83,0
84,8
110,0%
Bratislavský kraj
172,6
179,5
95,5
46,5
27,1
65,6
21,8%
Okres Dunajská Streda
737,4
539,3
275,8
82,0
21,7
160,4
-19,5%
Okres Galanta
285,1
324,5
278,9
42,5
0,0
100,9
-33,1%
Okres Hlohovec
547,9
820,3
397,6
84,5
74,7
196,4
18,0%
Okres Piešťany
874,6
547,7
441,7
78,1
28,4
182,4
-48,8%
Okres Senica
430,3
344,9
402,6
34,3
12,2
90,6
46,2%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
37,0
0,0
20,8
25,3%
Okres Trnava
1282,0
748,1
665,9
96,7
41,3
251,3
-29,3%
Trnavský kraj
692,5
489,6
378,4
70,1
24,7
157,3
-27,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
177,2
868,6
731,9
92,5
0,0
213,9
101,7%
Okres Ilava
94,5
282,7
362,2
97,4
76,2
126,8
18,8%
Okres Myjava
458,4
661,8
613,7
35,5
0,0
129,1
-
Okres Nové Mesto nad Váhom
72,0
70,2
148,1
33,3
0,0
42,9
12,0%
Okres Partizánske
526,8
386,6
303,7
52,1
0,0
122,9
15,4%
Okres Považská Bystrica
410,7
315,1
233,2
55,0
0,0
103,3
56,3%
Okres Prievidza
477,1
536,3
515,7
54,7
36,8
150,7
-7,4%
Okres Púchov
43,6
188,0
133,2
34,3
0,0
50,7
-23,1%
Okres Trenčín
245,5
254,1
63,1
8,6
0,0
48,9
-69,3%
Trenčiansky kraj
281,2
369,1
318,1
49,4
16,3
106,3
-1,9%
Okres Komárno
732,6
1095,9
390,8
85,8
12,9
166,6
-37,8%
Okres Levice
922,8
910,1
763,0
94,9
84,8
262,4
-31,4%
Okres Nitra
438,1
392,3
348,2
69,6
51,4
135,6
-18,5%
Okres Nové Zámky
1197,9
1339,3
1062,2
136,0
39,1
366,8
5,8%
Okres Šaľa
402,0
475,0
438,1
111,8
78,1
175,7
-21,8%
Okres Topoľčany
199,1
163,6
171,4
18,3
0,0
46,9
11,9%
Okres Zlaté Moravce
1465,1
785,9
960,9
53,3
29,0
243,7
18,2%
Nitriansky kraj
730,3
751,2
605,7
83,7
41,3
203,5
-12,7%
Okres Bytča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Čadca
388,2
327,7
384,8
23,4
0,0
115,1
-18,8%
Okres Dolný Kubín
513,1
822,6
845,3
164,9
28,6
312,2
3,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
685,6
913,8
426,3
30,3
28,0
218,0
48,8%
Okres Liptovský Mikuláš
1446,9
1330,9
858,2
46,3
10,6
275,3
3,3%
Okres Martin
241,0
207,6
206,3
58,5
14,1
105,8
-26,1%
Okres Námestovo
313,3
261,2
278,4
0,0
0,0
98,9
-33,6%
Okres Ružomberok
1010,7
664,5
690,3
141,9
213,2
298,4
4,3%
Okres Turčianske Teplice
238,7
140,0
177,3
50,8
0,0
65,8
-29,3%
Okres Tvrdošín
490,1
612,6
864,7
213,0
462,8
364,6
14,2%
Okres Žilina
366,7
248,7
239,4
15,6
0,0
84,4
-33,5%
Žilinský kraj
503,7
459,0
428,9
63,7
65,4
172,4
-6,2%
Okres Banská Bystrica
619,9
217,2
262,6
117,9
32,0
157,3
19,0%
Okres Banská Štiavnica
207,3
570,2
854,0
59,4
33,0
161,9
22,7%
Okres Brezno
473,4
181,6
231,9
68,5
0,0
108,8
20,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
61,1
0,0
26,5
-
Okres Lučenec
962,3
1371,3
1862,5
57,9
62,9
296,3
-2,5%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Revúca
836,6
715,8
1615,1
35,7
0,0
391,6
-7,8%
Okres Rimavská Sobota
237,1
136,5
295,9
81,9
136,1
124,8
-30,6%
Okres Veľký Krtíš
4490,9
3545,6
3017,2
280,0
99,3
1078,2
-
Okres Zvolen
0,0
0,0
264,9
24,2
0,0
30,9
-
Okres Žarnovica
362,1
460,6
600,1
97,2
0,0
163,2
130,2%
Okres Žiar nad Hronom
631,7
498,8
312,8
31,4
21,9
119,9
54,1%
Banskobystrický kraj
807,2
729,4
863,8
78,5
44,0
245,8
58,9%
Okres Bardejov
1135,2
746,9
958,4
112,2
202,1
343,0
-11,5%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
1,9
-95,7%
Okres Kežmarok
138,4
157,9
60,8
0,0
0,0
42,7
94,1%
Okres Levoča
0,0
57,4
42,0
136,5
84,8
86,0
80,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poprad
114,0
215,1
216,8
31,7
0,0
77,2
-34,5%
Okres Prešov
288,8
240,3
596,7
148,8
61,2
187,4
-5,2%
Okres Sabinov
1125,9
1359,7
714,0
61,1
0,0
622,6
38,2%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Stará Ľubovňa
157,6
161,2
94,6
22,2
18,5
60,7
-19,7%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
65,6
0,0
0,0
0,0
6,6
-
Okres Vranov nad Topľou
34,5
44,7
33,1
26,6
0,0
27,0
117,9%
Prešovský kraj
275,4
255,0
235,3
41,4
42,3
105,5
-7,5%
Okres Gelnica
46,4
32,4
98,0
99,5
333,3
90,9
-48,4%
Okres Košice I
432,1
107,4
558,0
11,0
0,0
84,4
39,1%
Okres Košice II
272,1
578,9
600,8
41,3
0,0
98,4
-25,0%
Okres Košice III
120,4
294,2
153,9
71,3
149,1
113,7
260,0%
Okres Košice IV
343,8
687,9
685,4
0,0
0,0
185,4
-
Okres Košice - okolie
161,1
56,1
21,3
24,8
0,0
38,7
-45,9%
Okres Michalovce
205,2
194,1
199,7
15,7
14,4
64,6
6,9%
Okres Rožňava
25,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
-68,3%
Okres Sobrance
1215,0
917,0
339,4
15,2
0,0
229,7
11,1%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
500,7
225,5
0,0
0,0
70,0
-47,6%
Okres Trebišov
105,4
153,3
279,4
35,7
47,3
72,4
-36,0%
Košický kraj
178,4
206,6
220,5
23,9
22,6
69,9
-16,3%
Slovenská republika
440,3
432,2
399,3
59,8
37,4
146,9
-4,8%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.