Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 16. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 16. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
52
Ambulancie - dospelí (D)
41
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
5894
6924
4624
8661
2236
28339
Chorobnosť ARO
3405,9
2681,8
2421,0
639,4
570,8
1164,3
Z nich CHPO
548
686
483
574
85
2376
Chorobnosť CHPO
316,7
265,7
252,9
42,4
21,7
97,6
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
42
30
13
34
16
135
Otitídy
90
66
21
9
1
187
Sinusitídy
60
139
100
78
8
385
Komplikácie spolu
192
235
134
121
25
707
%komplikácií z ARO
3,3
3,4
2,9
1,4
1,1
2,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3608,4
3165,9
2577,5
565,3
542,1
990,7
-24,9%
Trnavský kraj
3249,6
2540,3
2136,6
615,9
544,0
1074,3
-17,9%
Trenčiansky kraj
3524,4
2934,5
2976,8
624,0
765,3
1164,4
-19,7%
Nitriansky kraj
4450,8
3739,8
2899,9
730,4
457,2
1277,8
-19,3%
Žilinský kraj
3930,2
2819,2
2609,2
488,1
482,7
1166,4
-20,9%
Banskobystrický kraj
4839,7
3799,5
3161,2
646,5
639,9
1469,9
-4,7%
Prešovský kraj
2451,0
1705,2
1671,7
586,5
664,1
978,8
-16,5%
Košický kraj
2960,4
1996,2
1993,1
620,7
362,2
986,6
-29,1%
Slovenská republika
3405,9
2681,8
2421,0
639,4
570,8
1164,3
-18,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
141,5
125,4
81,8
12,2
0,0
27,5
-58,1%
Trnavský kraj
395,7
262,0
230,6
62,2
25,3
110,1
-30,0%
Trenčiansky kraj
241,3
210,4
184,4
19,5
30,1
61,2
-42,4%
Nitriansky kraj
525,7
558,7
374,6
73,0
24,9
149,8
-26,4%
Žilinský kraj
414,3
306,5
347,5
33,2
14,6
114,6
-33,6%
Banskobystrický kraj
622,9
427,8
502,5
59,1
33,0
169,8
-30,9%
Prešovský kraj
213,5
135,4
148,5
17,7
16,5
60,4
-42,8%
Košický kraj
28,2
46,7
56,8
31,7
8,9
31,1
-55,5%
Slovenská republika
316,7
265,7
252,9
42,4
21,7
97,6
-33,6%
                                                                      
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
2529,4
724,5
1724,3
-15,4%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
652,8
432,8
723,4
-54,8%
Okres Bratislava III
7370,4
4294,0
4471,4
901,9
1351,8
2326,0
63,8%
Okres Bratislava IV
465,5
425,5
565,5
254,2
491,8
553,1
-64,4%
Okres Bratislava V
4623,2
5210,5
1607,9
182,2
67,1
615,2
-35,8%
Okres Malacky
3768,5
4766,6
5153,7
425,5
214,1
962,5
-11,3%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
482,8
780,9
606,6
-35,2%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Bratislavský kraj
3608,4
3165,9
2577,5
565,3
542,1
990,7
-24,9%
Okres Dunajská Streda
3136,2
2327,0
2553,6
456,0
167,9
887,1
-20,8%
Okres Galanta
5539,4
3772,2
2252,6
431,3
284,7
1213,6
9,6%
Okres Hlohovec
1076,3
1217,6
1491,1
647,7
248,9
710,2
-50,0%
Okres Piešťany
2433,1
2456,2
2048,0
571,4
643,9
1019,2
-19,2%
Okres Senica
2334,2
2511,1
1064,5
691,6
1127,5
1053,9
-22,2%
Okres Skalica
3374,6
2941,9
1373,6
565,5
641,0
1126,7
-32,0%
Okres Trnava
3898,8
2703,8
2673,7
812,7
817,0
1289,2
-9,3%
Trnavský kraj
3249,6
2540,3
2136,6
615,9
544,0
1074,3
-17,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
4631,4
3323,3
4137,4
955,5
1509,0
1661,4
-39,0%
Okres Ilava
3702,0
2460,2
4286,4
390,8
548,4
919,2
-10,1%
Okres Myjava
4469,1
4117,6
4821,7
408,5
1088,4
1286,0
4,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2573,1
2252,0
2850,2
844,6
1328,1
1303,1
-7,0%
Okres Partizánske
3260,9
2255,0
2531,2
694,8
175,4
869,1
-47,3%
Okres Považská Bystrica
2622,0
3294,6
2411,7
354,0
165,3
929,1
-14,3%
Okres Prievidza
4938,4
2768,4
2409,3
748,1
640,2
1223,3
-29,0%
Okres Púchov
2296,0
2900,7
1969,9
392,4
384,3
860,9
-6,8%
Okres Trenčín
3405,6
2922,0
3441,9
749,7
1295,9
1401,5
-3,0%
Trenčiansky kraj
3524,4
2934,5
2976,8
624,0
765,3
1164,4
-19,7%
Okres Komárno
4508,4
4749,5
3580,0
722,3
449,3
1325,6
-2,9%
Okres Levice
5006,4
4949,3
2975,5
954,3
409,9
1615,7
-7,8%
Okres Nitra
5154,0
3844,8
3383,4
761,4
606,7
1423,5
-27,2%
Okres Nové Zámky
4293,3
3584,6
2950,1
793,2
449,2
1277,1
-22,7%
Okres Šaľa
4975,3
3948,1
3753,1
637,0
209,1
1232,2
-21,1%
Okres Topoľčany
2015,9
1831,9
1457,0
487,2
318,0
710,8
-27,0%
Okres Zlaté Moravce
6563,5
3189,4
2116,8
607,0
702,1
1214,8
-21,7%
Nitriansky kraj
4450,8
3739,8
2899,9
730,4
457,2
1277,8
-19,3%
Okres Bytča
1618,4
1203,1
2050,9
113,0
0,0
576,2
48,6%
Okres Čadca
2163,7
2103,9
1949,9
367,0
692,3
885,1
-5,0%
Okres Dolný Kubín
4668,8
2546,8
4585,8
598,6
708,9
1093,8
-49,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
2331,0
2071,4
1648,4
447,0
307,8
810,8
-26,7%
Okres Liptovský Mikuláš
8360,1
4162,0
3983,9
501,4
618,1
1509,8
-8,8%
Okres Martin
6273,6
4322,3
3219,0
855,8
292,6
2131,0
-12,7%
Okres Námestovo
4923,3
3478,0
3008,2
581,2
741,5
1497,3
-25,4%
Okres Ružomberok
4491,9
3144,0
3211,9
398,5
619,7
1126,8
-6,7%
Okres Turčianske Teplice
1790,0
1259,6
1196,8
639,7
402,6
725,1
-21,8%
Okres Tvrdošín
3534,8
2734,4
2982,5
1070,5
627,8
1713,1
1,3%
Okres Žilina
2798,5
2518,1
2083,3
365,8
354,9
848,6
-23,6%
Žilinský kraj
3930,2
2819,2
2609,2
488,1
482,7
1166,4
-20,9%
Okres Banská Bystrica
4215,5
3388,9
2153,7
677,1
0,0
1296,9
-17,3%
Okres Banská Štiavnica
1139,9
712,8
1024,8
474,9
627,7
599,7
-22,5%
Okres Brezno
3913,1
2219,5
1649,4
513,7
430,6
1195,1
-9,8%
Okres Detva
3772,5
2166,6
2002,3
2415,5
1388,9
1623,3
33,6%
Okres Krupina
1995,7
1541,1
951,2
0,0
0,0
1165,9
-63,9%
Okres Lučenec
5672,5
4708,3
3138,7
379,6
345,8
1291,5
-15,1%
Okres Poltár
3756,3
3098,6
1932,0
645,6
742,8
1210,0
16,9%
Okres Revúca
3858,7
4058,3
2013,4
571,9
1071,3
1716,2
-21,1%
Okres Rimavská Sobota
1463,2
2330,2
1242,6
573,2
758,2
929,0
-12,1%
Okres Veľký Krtíš
17182,7
7864,5
9626,4
1284,2
546,4
3547,3
21,2%
Okres Zvolen
8166,5
5136,4
4371,2
1086,9
552,5
1989,8
0,9%
Okres Žarnovica
6010,1
4522,6
4800,9
587,6
327,3
1455,5
10,1%
Okres Žiar nad Hronom
3039,9
3192,0
3378,2
488,9
874,3
1121,5
1,3%
Banskobystrický kraj
4839,7
3799,5
3161,2
646,5
639,9
1469,9
-4,7%
Okres Bardejov
5284,4
3489,8
4039,7
739,9
1007,0
1649,3
-4,5%
Okres Humenné
3235,5
2527,4
1893,0
465,1
503,6
950,2
11,9%
Okres Kežmarok
775,0
829,0
957,6
516,3
27,3
567,4
-42,8%
Okres Levoča
551,0
1574,9
1224,1
505,2
148,3
673,6
-49,5%
Okres Medzilaborce
1293,1
606,6
746,3
524,6
382,4
563,7
-21,5%
Okres Poprad
1606,9
1279,9
1355,0
699,2
586,1
889,9
-25,9%
Okres Prešov
8182,6
2883,3
1414,3
1413,5
3213,7
2350,6
-6,4%
Okres Sabinov
8419,8
3584,7
5426,5
1681,2
851,4
3439,2
2,4%
Okres Snina
1391,6
1019,3
1119,5
432,6
653,8
632,7
-3,9%
Okres Stará Ľubovňa
2338,2
2030,8
1678,8
594,4
413,2
1016,0
-18,2%
Okres Stropkov
2193,3
1217,2
1160,0
417,5
67,7
622,8
11,3%
Okres Svidník
2340,2
1738,8
982,7
628,3
832,7
909,2
-0,2%
Okres Vranov nad Topľou
614,7
544,9
450,0
299,7
527,3
402,4
-24,5%
Prešovský kraj
2451,0
1705,2
1671,7
586,5
664,1
978,8
-16,5%
Okres Gelnica
1253,4
940,0
1420,4
397,9
583,2
817,8
-6,9%
Okres Košice I
4832,0
2109,6
1279,8
1487,8
0,0
1559,6
-20,3%
Okres Košice II
6258,5
3473,5
3471,3
1183,5
26,9
1572,9
-40,0%
Okres Košice III
3774,1
2354,0
2975,4
228,1
0,0
673,8
-29,8%
Okres Košice IV
2464,2
816,9
753,9
345,1
0,0
545,5
-68,6%
Okres Košice - okolie
2626,6
2605,9
2574,9
565,0
1193,8
1262,7
-15,3%
Okres Michalovce
1209,4
960,6
784,5
487,2
402,2
570,5
-51,5%
Okres Rožňava
1657,2
1205,2
1391,6
459,5
331,0
660,1
-22,2%
Okres Sobrance
3313,7
2751,1
2375,6
182,5
128,9
639,8
-39,4%
Okres Spišská Nová Ves
4640,5
3463,9
2715,4
469,3
686,7
1156,4
-21,3%
Okres Trebišov
2420,0
2092,1
2557,2
515,5
467,4
898,3
-28,1%
Košický kraj
2960,4
1996,2
1993,1
620,7
362,2
986,6
-29,1%
Slovenská republika
3405,9
2681,8
2421,0
639,4
570,8
1164,3
-18,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
64,9
0,0
39,2
-60,4%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava III
394,8
505,2
319,4
79,6
0,0
162,3
31,1%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava V
243,3
0,0
0,0
0,0
0,0
9,9
-50,0%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Bratislavský kraj
141,5
125,4
81,8
12,2
0,0
27,5
-58,1%
Okres Dunajská Streda
287,3
171,8
147,7
2,3
0,0
44,6
-72,2%
Okres Galanta
680,3
304,2
241,4
100,3
0,0
153,2
51,8%
Okres Hlohovec
0,0
0,0
0,0
76,8
0,0
43,6
-77,8%
Okres Piešťany
715,6
630,6
602,3
92,2
161,0
252,9
38,6%
Okres Senica
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
28,6
-68,4%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Trnava
663,6
455,5
366,3
125,6
33,7
188,3
-25,1%
Trnavský kraj
395,7
262,0
230,6
62,2
25,3
110,1
-30,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
94,5
120,8
78,1
7,7
0,0
24,5
-88,5%
Okres Ilava
472,6
523,5
724,5
52,4
102,8
148,3
16,9%
Okres Myjava
229,2
514,7
526,0
0,0
0,0
80,7
-37,5%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
15,8
3,0
-92,9%
Okres Partizánske
125,4
80,5
101,2
0,0
0,0
13,2
-89,3%
Okres Považská Bystrica
221,1
171,4
153,5
34,4
50,9
71,3
-30,9%
Okres Prievidza
439,0
227,8
205,9
28,2
39,5
80,2
-46,8%
Okres Púchov
560,0
552,5
214,1
16,8
19,2
115,4
127,5%
Okres Trenčín
0,0
0,0
0,0
3,6
11,0
4,0
-91,9%
Trenčiansky kraj
241,3
210,4
184,4
19,5
30,1
61,2
-42,4%
Okres Komárno
438,3
452,3
273,3
45,7
83,8
116,5
-30,1%
Okres Levice
622,9
955,6
438,7
213,5
8,0
285,0
8,6%
Okres Nitra
282,0
223,8
214,0
43,8
30,1
81,7
-39,7%
Okres Nové Zámky
1490,7
1452,2
991,4
60,6
8,5
307,3
-16,2%
Okres Šaľa
542,8
475,0
379,1
84,5
0,0
141,5
-19,5%
Okres Topoľčany
199,1
179,9
192,8
22,0
0,0
51,4
9,5%
Okres Zlaté Moravce
156,3
91,1
167,1
51,5
34,2
64,5
-73,5%
Nitriansky kraj
525,7
558,7
374,6
73,0
24,9
149,8
-26,4%
Okres Bytča
98,1
117,4
451,2
0,0
0,0
71,5
-
Okres Čadca
245,9
229,0
156,0
3,5
13,8
64,9
-43,6%
Okres Dolný Kubín
0,0
0,0
147,9
75,9
32,2
69,5
-77,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
548,5
324,9
227,4
0,0
0,0
88,1
-59,6%
Okres Liptovský Mikuláš
1236,7
613,0
678,1
46,9
0,0
195,7
-28,9%
Okres Martin
311,5
117,2
57,1
98,3
0,0
98,5
-6,9%
Okres Námestovo
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Ružomberok
1403,7
857,4
1102,6
76,4
109,4
303,1
1,6%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
23,7
0,0
15,0
-77,3%
Okres Tvrdošín
779,7
839,0
1096,5
147,7
0,0
419,0
14,9%
Okres Žilina
154,4
261,8
252,0
2,1
0,0
55,1
-34,7%
Žilinský kraj
414,3
306,5
347,5
33,2
14,6
114,6
-33,6%
Okres Banská Bystrica
372,0
260,7
0,0
48,4
0,0
85,4
-45,7%
Okres Banská Štiavnica
414,5
142,6
341,6
69,3
66,1
113,9
-29,6%
Okres Brezno
252,5
40,4
0,0
102,7
0,0
56,9
-47,7%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
709,1
434,3
689,8
29,0
21,0
148,9
-49,8%
Okres Poltár
584,3
234,7
199,9
17,9
0,0
86,1
-
Okres Revúca
0,0
64,4
0,0
0,0
0,0
11,5
-97,1%
Okres Rimavská Sobota
379,3
291,3
177,5
32,8
29,2
102,7
-17,7%
Okres Veľký Krtíš
5760,1
2829,0
4023,0
392,4
117,1
1248,7
15,8%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žarnovica
289,6
586,3
491,0
50,0
0,0
130,6
-20,0%
Okres Žiar nad Hronom
39,5
299,3
250,2
24,4
54,6
69,4
-42,1%
Banskobystrický kraj
622,9
427,8
502,5
59,1
33,0
169,8
-30,9%
Okres Bardejov
1067,6
567,7
522,8
76,3
108,3
236,1
-31,2%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Kežmarok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
9,2
0,0
4,8
-94,4%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
103,7
160,0
344,9
54,2
0,0
93,4
21,0%
Okres Prešov
288,8
256,3
442,0
24,8
0,0
99,7
-46,8%
Okres Sabinov
1077,0
463,5
523,6
30,6
0,0
363,2
-41,7%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
157,6
177,3
165,5
0,0
0,0
53,7
-11,5%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
32,4
31,4
0,0
0,0
0,0
7,2
-73,3%
Prešovský kraj
213,5
135,4
148,5
17,7
16,5
60,4
-42,8%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
149,2
83,3
53,0
-41,7%
Okres Košice I
117,9
52,1
0,0
156,2
0,0
91,1
8,0%
Okres Košice II
45,4
128,6
89,0
54,0
0,0
52,8
-46,3%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
9,5
0,0
8,4
-92,6%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
11,9
0,0
5,3
-97,1%
Okres Košice - okolie
49,6
69,0
131,4
29,7
0,0
40,4
4,3%
Okres Michalovce
0,0
0,0
0,0
5,2
0,0
3,6
-94,4%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
41,2
0,0
36,5
42,9
35,1
-49,8%
Okres Trebišov
29,9
118,4
213,1
16,5
20,3
39,1
-45,9%
Košický kraj
28,2
46,7
56,8
31,7
8,9
31,1
-55,5%
Slovenská republika
316,7
265,7
252,9
42,4
21,7
97,6
-33,6%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.