Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 18. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 18. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
61
Ambulancie - dospelí (D)
50
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
6877
7843
5794
11560
2747
34821
Chorobnosť ARO
3363,1
2570,8
2567,3
700,6
575,6
1187,8
Z nich CHPO
717
915
650
731
189
3202
Chorobnosť CHPO
350,6
299,9
288,0
44,3
39,6
109,2
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
41
34
17
54
31
177
Otitídy
127
83
14
36
13
273
Sinusitídy
80
133
105
159
31
508
Komplikácie spolu
248
250
136
249
75
958
%komplikácií z ARO
3,6
3,2
2,3
2,2
2,7
2,8

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3038,3
2514,9
2203,0
812,1
383,6
1066,2
-9,0%
Trnavský kraj
3504,8
2479,4
2395,3
741,4
533,3
1125,8
5,8%
Trenčiansky kraj
3300,3
2575,7
2495,5
634,0
522,8
1078,3
-3,2%
Nitriansky kraj
4176,2
3328,5
3022,8
808,7
495,6
1279,2
10,5%
Žilinský kraj
4113,9
2833,0
2852,2
619,8
652,8
1309,4
13,4%
Banskobystrický kraj
4753,7
3390,3
3478,0
601,7
678,8
1375,3
11,9%
Prešovský kraj
2281,0
1728,5
1810,6
631,4
617,3
1012,0
6,5%
Košický kraj
2816,2
2210,4
2390,5
642,1
553,6
1078,1
4,0%
Slovenská republika
3363,1
2570,8
2567,3
700,6
575,6
1187,8
6,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
133,3
101,3
55,1
33,2
6,4
40,5
2,2%
Trnavský kraj
414,5
296,3
229,5
57,3
18,6
104,6
-25,3%
Trenčiansky kraj
198,8
237,0
262,7
23,3
12,1
69,2
-36,6%
Nitriansky kraj
572,1
516,4
413,2
72,0
46,2
152,6
6,7%
Žilinský kraj
446,2
383,6
401,1
54,3
87,9
154,3
23,0%
Banskobystrický kraj
577,6
453,9
540,6
52,9
71,9
167,0
6,7%
Prešovský kraj
281,9
214,4
152,6
17,2
18,0
78,9
56,6%
Košický kraj
165,4
92,5
129,0
22,2
27,5
48,7
-3,1%
Slovenská republika
350,6
299,9
288,0
44,3
39,6
109,2
1,3%
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
2334,8
1320,2
1767,8
4,0%
Okres Bratislava II
10867,7
6647,8
4539,2
860,6
196,7
1376,2
1,3%
Okres Bratislava III
3553,6
2652,2
2395,4
1061,0
217,3
1088,6
-12,9%
Okres Bratislava IV
2275,9
1588,4
1336,5
1144,1
918,0
1591,8
-12,1%
Okres Bratislava V
2389,0
2797,0
2455,7
461,2
83,9
716,7
-16,5%
Okres Malacky
1184,4
1628,6
1898,7
315,5
80,3
592,3
-20,2%
Okres Pezinok
1612,5
1100,0
1733,1
241,4
223,1
659,4
4,2%
Okres Senec
2543,8
3625,2
2989,3
881,4
664,2
1236,7
-0,6%
Bratislavský kraj
3038,3
2514,9
2203,0
812,1
383,6
1066,2
-9,0%
Okres Dunajská Streda
3561,1
2746,7
2585,3
584,8
252,7
1044,4
13,3%
Okres Galanta
2054,7
1581,9
1746,9
733,4
480,4
876,6
4,6%
Okres Hlohovec
4011,7
1794,4
1491,1
730,0
539,4
972,2
47,4%
Okres Piešťany
4058,3
2774,8
2915,3
883,1
468,7
1320,2
17,8%
Okres Senica
2468,1
1609,7
1391,6
736,4
921,7
991,9
-24,1%
Okres Skalica
4543,5
4740,6
3052,5
682,7
611,9
1441,4
37,1%
Okres Trnava
4322,3
2474,8
2930,0
862,2
608,9
1255,0
1,7%
Trnavský kraj
3504,8
2479,4
2395,3
741,4
533,3
1125,8
5,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
3686,2
2537,8
2576,1
624,1
650,4
1078,2
-33,7%
Okres Ilava
3090,0
2657,5
3176,5
461,5
533,9
1044,2
15,7%
Okres Myjava
3300,2
2352,9
2454,7
679,3
360,7
960,2
-0,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2771,0
2651,0
2280,1
712,1
340,5
1112,4
-0,4%
Okres Partizánske
3323,6
3302,0
3746,2
440,0
285,9
1138,8
-14,8%
Okres Považská Bystrica
3397,4
2183,1
2150,6
454,4
168,2
847,5
7,5%
Okres Prievidza
3492,7
2547,4
2191,7
777,0
702,0
1167,6
4,5%
Okres Púchov
1655,1
2094,9
1532,1
603,8
642,3
900,6
-9,9%
Okres Trenčín
4663,6
2985,5
2995,2
697,2
692,4
1274,2
-12,1%
Trenčiansky kraj
3300,3
2575,7
2495,5
634,0
522,8
1078,3
-3,2%
Okres Komárno
4273,6
2726,3
2202,7
577,8
357,9
919,3
-7,7%
Okres Levice
4274,2
3783,5
2810,9
1030,4
483,4
1504,2
49,9%
Okres Nitra
4743,8
4199,2
4140,8
915,1
486,9
1548,4
-2,6%
Okres Nové Zámky
4180,5
2961,2
2759,8
766,6
583,0
1221,1
11,7%
Okres Šaľa
4884,9
3641,3
3184,4
800,2
384,5
1207,9
-5,2%
Okres Topoľčany
1866,6
1521,1
1649,9
690,0
498,7
847,3
22,7%
Okres Zlaté Moravce
6876,1
4951,1
4307,8
796,3
645,8
1684,6
10,2%
Nitriansky kraj
4176,2
3328,5
3022,8
808,7
495,6
1279,2
10,5%
Okres Bytča
2059,8
1690,1
886,0
182,5
122,6
574,1
13,5%
Okres Čadca
2755,2
1793,2
1823,7
335,4
562,5
784,8
22,9%
Okres Dolný Kubín
7080,2
4144,4
4606,9
861,9
973,8
2082,5
11,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
1885,4
1455,4
2368,4
606,2
587,5
933,6
31,6%
Okres Liptovský Mikuláš
5876,8
3774,8
3509,2
586,9
531,4
1282,7
13,4%
Okres Martin
5673,0
3763,7
2767,9
930,2
507,1
1909,8
-12,4%
Okres Námestovo
4533,5
3276,3
4120,4
819,3
1392,1
2067,0
30,6%
Okres Ružomberok
4576,1
3072,5
3667,3
642,5
985,2
1492,2
36,4%
Okres Turčianske Teplice
1909,3
2309,3
1595,7
660,0
517,7
897,1
30,4%
Okres Tvrdošín
3787,2
2423,7
3120,3
989,5
1329,6
1575,2
28,2%
Okres Žilina
2480,6
2131,7
1596,1
450,8
171,9
801,9
24,0%
Žilinský kraj
4113,9
2833,0
2852,2
619,8
652,8
1309,4
13,4%
Okres Banská Bystrica
6596,1
5352,8
4191,8
864,5
875,7
1974,2
3,4%
Okres Banská Štiavnica
2694,3
1781,9
2220,3
534,2
892,0
947,6
71,7%
Okres Brezno
4057,3
2559,7
3004,2
616,5
1076,6
1482,4
-7,4%
Okres Detva
1886,2
1857,1
1174,7
749,0
578,7
883,4
-2,0%
Okres Krupina
2708,5
1027,4
1070,2
244,3
290,9
675,7
-60,2%
Okres Lučenec
4649,4
3394,1
3197,3
466,5
345,8
1193,0
11,8%
Okres Poltár
8096,8
4460,1
3730,8
582,9
880,3
1746,7
-7,3%
Okres Revúca
3811,6
3639,6
3044,6
415,9
1306,2
1371,3
14,9%
Okres Rimavská Sobota
1670,9
910,2
1676,5
467,3
451,1
655,3
19,3%
Okres Veľký Krtíš
10470,7
5431,6
6088,4
990,5
601,0
2355,5
-3,2%
Okres Zvolen
9225,2
6641,0
4768,6
929,9
828,8
2002,1
44,9%
Okres Žarnovica
4561,9
2680,1
3928,0
523,5
385,1
1202,8
27,4%
Okres Žiar nad Hronom
3109,0
3001,9
4046,8
478,4
513,7
1034,9
16,8%
Banskobystrický kraj
4753,7
3390,3
3478,0
601,7
678,8
1375,3
11,9%
Okres Bardejov
5313,8
3049,0
3738,0
717,5
960,7
1695,4
37,5%
Okres Humenné
1953,5
1153,8
2075,5
656,3
502,0
857,2
13,0%
Okres Kežmarok
620,0
607,9
957,6
589,6
245,9
586,9
-24,8%
Okres Levoča
2314,0
2044,1
2937,9
710,4
197,8
1441,8
68,8%
Okres Medzilaborce
718,4
2253,0
2860,7
750,2
693,9
1070,9
-8,6%
Okres Poprad
1482,5
1349,2
1517,6
485,4
229,6
684,5
-32,3%
Okres Prešov
5968,5
4164,8
3093,9
2157,5
1487,5
2890,7
-40,2%
Okres Sabinov
6853,3
5068,0
2808,5
1268,5
729,7
2715,8
60,4%
Okres Snina
1364,7
1189,2
1607,5
538,1
930,8
806,5
39,6%
Okres Stará Ľubovňa
3391,4
2359,0
2214,1
711,2
704,6
1351,6
24,8%
Okres Stropkov
568,6
421,3
488,4
148,4
846,1
340,2
1,0%
Okres Svidník
2168,9
1771,7
1281,8
634,9
1077,6
968,1
34,0%
Okres Vranov nad Topľou
420,6
503,0
543,1
399,9
336,1
416,0
-4,2%
Prešovský kraj
2281,0
1728,5
1810,6
631,4
617,3
1012,0
6,5%
Okres Gelnica
851,1
1134,5
1387,8
373,0
749,9
737,0
52,1%
Okres Košice I
4609,4
3103,6
4578,2
1347,8
567,5
1741,0
16,6%
Okres Košice II
5170,1
3923,7
4761,9
792,7
234,9
1434,1
-5,8%
Okres Košice III
3992,0
3811,2
4397,1
541,9
728,7
1233,1
56,7%
Okres Košice IV
2521,5
1547,7
1279,4
618,8
0,0
869,0
-13,1%
Okres Košice - okolie
3615,0
3340,3
3377,7
431,9
495,1
1377,5
24,7%
Okres Michalovce
609,2
1423,2
1464,4
847,0
957,7
953,8
-19,4%
Okres Rožňava
1564,1
1410,4
1029,0
326,5
373,7
590,2
0,8%
Okres Sobrance
5191,5
2423,6
1866,5
623,4
816,7
1270,8
40,5%
Okres Spišská Nová Ves
5583,1
4226,8
3394,3
571,8
976,4
1398,3
-3,4%
Okres Trebišov
2629,1
1644,7
2212,1
645,7
663,0
985,4
-3,8%
Košický kraj
2816,2
2210,4
2390,5
642,1
553,6
1078,1
4,0%
Slovenská republika
3363,1
2570,8
2567,3
700,6
575,6
1187,8
6,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
72,1
0,0
43,5
-12,0%
Okres Bratislava II
701,1
405,4
309,5
14,8
0,0
59,6
-23,7%
Okres Bratislava III
526,5
631,5
319,4
37,9
0,0
88,7
-41,4%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
65,6
10,7
0,0%
Okres Bratislava V
0,0
0,0
0,0
37,0
0,0
28,7
108,6%
Okres Malacky
107,7
79,4
0,0
0,0
0,0
16,5
38,5%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
97,9
0,0
70,7
100,0%
Bratislavský kraj
133,3
101,3
55,1
33,2
6,4
40,5
2,2%
Okres Dunajská Streda
460,8
437,3
350,9
88,7
0,0
146,5
35,8%
Okres Galanta
333,2
156,5
23,0
7,5
26,7
48,3
-39,1%
Okres Hlohovec
97,8
192,3
82,8
140,9
41,5
124,2
-9,4%
Okres Piešťany
1119,5
876,3
795,1
78,1
28,4
274,7
-11,0%
Okres Senica
125,5
0,0
0,0
14,6
0,0
16,1
-65,8%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
5,3
0,0
3,1
-58,3%
Okres Trnava
392,9
232,0
173,5
60,1
36,7
94,6
-58,8%
Trnavský kraj
414,5
296,3
229,5
57,3
18,6
104,6
-25,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
378,1
423,0
546,4
69,3
0,0
132,3
81,5%
Okres Ilava
254,5
507,3
919,5
36,1
43,3
165,4
28,6%
Okres Myjava
275,0
235,3
140,3
0,0
0,0
37,3
-74,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
5,8
-72,7%
Okres Partizánske
313,5
322,1
202,5
23,2
0,0
81,9
-15,8%
Okres Považská Bystrica
373,3
315,1
336,8
22,7
0,0
87,7
5,9%
Okres Prievidza
171,8
170,6
143,2
24,7
19,1
53,8
-18,5%
Okres Púchov
174,2
322,3
199,8
20,8
17,8
77,4
-81,0%
Okres Trenčín
92,0
63,5
26,3
9,3
9,5
19,9
-55,5%
Trenčiansky kraj
198,8
237,0
262,7
23,3
12,1
69,2
-36,6%
Okres Komárno
773,3
400,9
213,2
57,8
30,5
112,4
-28,8%
Okres Levice
655,7
630,6
381,5
102,5
112,2
207,8
63,7%
Okres Nitra
350,8
396,1
312,5
69,7
72,3
130,2
1,0%
Okres Nové Zámky
952,8
791,2
757,0
99,1
43,6
235,5
-9,6%
Okres Šaľa
482,5
554,1
252,7
96,7
35,0
140,0
68,6%
Okres Topoľčany
149,3
147,2
171,4
22,0
0,0
44,6
94,1%
Okres Zlaté Moravce
937,6
820,1
742,7
45,0
0,0
198,7
-3,6%
Nitriansky kraj
572,1
516,4
413,2
72,0
46,2
152,6
6,7%
Okres Bytča
58,9
140,8
49,2
0,0
0,0
27,3
-25,0%
Okres Čadca
477,3
239,9
275,3
4,3
17,3
80,5
207,5%
Okres Dolný Kubín
461,7
474,6
591,7
112,4
85,9
221,3
16,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
514,2
507,7
805,3
15,2
28,0
181,0
95,6%
Okres Liptovský Mikuláš
1068,5
958,2
1029,9
42,2
11,3
219,0
-8,5%
Okres Martin
250,3
192,3
125,0
47,0
15,8
90,3
-43,1%
Okres Námestovo
205,1
176,4
127,6
0,0
23,6
70,3
-0,6%
Okres Ružomberok
758,0
714,5
719,1
141,9
224,5
308,9
37,6%
Okres Turčianske Teplice
0,0
70,0
88,7
50,8
57,5
53,8
125,0%
Okres Tvrdošín
802,0
639,2
902,3
246,1
653,9
442,2
53,5%
Okres Žilina
280,4
292,6
187,8
0,0
0,0
65,7
29,4%
Žilinský kraj
446,2
383,6
401,1
54,3
87,9
154,3
23,0%
Okres Banská Bystrica
303,8
486,6
257,4
90,7
21,4
145,1
25,5%
Okres Banská Štiavnica
829,0
712,8
768,6
98,9
0,0
221,9
105,6%
Okres Brezno
378,7
173,0
309,3
34,2
0,0
108,3
69,2%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
18,7
0,0
6,1
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
577,4
534,8
465,6
16,1
10,5
131,5
-17,5%
Okres Poltár
1502,5
281,7
866,1
0,0
27,5
192,4
26,7%
Okres Revúca
658,8
708,6
1031,3
130,0
550,0
367,4
6,3%
Okres Rimavská Sobota
90,3
30,3
147,9
17,5
31,1
33,2
-31,4%
Okres Veľký Krtíš
2928,9
2206,6
2370,7
233,1
191,2
767,2
-21,8%
Okres Zvolen
0,0
0,0
264,9
0,0
0,0
15,5
-
Okres Žarnovica
72,4
83,8
0,0
46,9
48,1
46,9
-
Okres Žiar nad Hronom
266,5
196,4
281,5
10,5
10,9
54,4
17,4%
Banskobystrický kraj
577,6
453,9
540,6
52,9
71,9
167,0
6,7%
Okres Bardejov
2143,1
1359,2
548,9
106,8
141,7
476,3
135,1%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
0,0
27,6
42,6
4,4
0,0
11,0
-47,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
49,0
49,0
0,0
22,3
-72,9%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
85,5
97,8
54,2
7,0
0,0
24,7
-50,7%
Okres Prešov
192,5
320,4
353,6
89,3
110,2
174,8
145,5%
Okres Sabinov
930,1
741,7
809,2
0,0
0,0
355,8
22,7%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
167,2
146,5
279,4
17,8
0,0
76,1
18,1%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
48,5
41,9
15,5
0,0
0,0
10,3
-18,5%
Prešovský kraj
281,9
214,4
152,6
17,2
18,0
78,9
56,6%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
273,5
666,5
191,8
-5,0%
Okres Košice I
360,1
238,7
171,7
0,0
0,0
49,5
-46,0%
Okres Košice II
90,7
128,6
178,0
0,0
0,0
25,6
-38,2%
Okres Košice III
137,7
112,1
87,9
95,1
198,7
91,0
57,5%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
357,9
249,3
493,4
0,0
27,5
116,2
372,2%
Okres Michalovce
0,0
0,0
0,0
34,9
0,0
20,5
-69,0%
Okres Rožňava
50,5
0,0
23,9
0,0
0,0
5,2
-51,2%
Okres Sobrance
1546,4
458,5
254,5
0,0
0,0
183,7
52,4%
Okres Spišská Nová Ves
217,5
103,1
78,9
18,2
25,0
41,7
87,5%
Okres Trebišov
119,5
78,9
162,4
30,8
22,9
48,8
-27,9%
Košický kraj
165,4
92,5
129,0
22,2
27,5
48,7
-3,1%
Slovenská republika
350,6
299,9
288,0
44,3
39,6
109,2
1,3%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.