Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 2. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 2. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
63
Ambulancie - dospelí (D)
53
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8475
8660
6296
20127
5005
48563
Chorobnosť ARO
4060,6
2781,1
2733,2
1149,8
988,6
1585,8
Z nich CHPO
1028
1314
897
1744
401
5384
Chorobnosť CHPO
492,5
422,0
389,4
99,6
79,2
175,8
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
85
78
36
164
74
437
Otitídy
112
90
42
83
16
343
Sinusitídy
83
143
101
269
73
669
Komplikácie spolu
280
311
179
516
163
1449
%komplikácií z ARO
3,3
3,6
2,8
2,6
3,3
3,0
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4517,2
3140,0
2597,2
1346,0
516,4
1568,7
16,3%
Trnavský kraj
5000,1
3229,2
2882,3
1062,3
897,8
1581,4
13,4%
Trenčiansky kraj
4598,7
3442,1
3315,2
1125,5
919,6
1647,9
29,0%
Nitriansky kraj
4917,5
3207,3
2847,4
1323,5
890,7
1684,1
28,4%
Žilinský kraj
4106,6
2342,1
2414,4
919,9
1016,5
1425,3
37,1%
Banskobystrický kraj
4947,9
3641,6
3607,2
1160,5
1310,3
1842,0
19,5%
Prešovský kraj
2910,6
2075,0
2332,8
1102,7
1227,0
1470,4
44,1%
Košický kraj
3364,9
2251,8
2142,2
1022,4
780,7
1355,2
10,6%
Slovenská republika
4060,6
2781,1
2733,2
1149,8
988,6
1585,8
25,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
358,6
234,6
118,5
122,6
24,6
125,8
32,2%
Trnavský kraj
816,0
474,2
410,6
110,9
55,6
195,8
-24,6%
Trenčiansky kraj
511,0
623,5
461,8
103,5
62,1
193,5
70,2%
Nitriansky kraj
705,2
572,9
499,7
129,5
61,4
207,5
42,1%
Žilinský kraj
392,9
284,8
298,1
81,1
105,2
146,3
76,3%
Banskobystrický kraj
800,9
783,5
834,8
136,5
171,6
300,1
40,9%
Prešovský kraj
409,5
311,8
296,0
64,1
79,9
144,7
150,0%
Košický kraj
121,9
145,1
111,1
40,9
44,4
62,9
78,4%
Slovenská republika
492,5
422,0
389,4
99,6
79,2
175,8
44,2%
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
859,1
779,9
501,3
3536,4
854,1
2429,7
2,9%
Okres Bratislava II
12708,2
7944,9
4229,7
1264,6
326,9
1711,6
85,3%
Okres Bratislava III
6317,5
6314,7
5429,6
1587,6
662,4
1644,5
-0,3%
Okres Bratislava IV
2327,6
1957,2
1722,1
1562,5
475,4
1675,1
49,3%
Okres Bratislava V
8327,2
6285,7
6431,5
1013,6
318,8
1745,7
88,3%
Okres Malacky
2153,4
1151,9
1030,7
628,8
397,5
784,2
-18,5%
Okres Pezinok
3340,2
1100,0
1485,6
289,7
580,1
678,2
97,8%
Okres Senec
1981,5
1740,1
863,6
1687,2
1012,2
1502,8
-42,5%
Bratislavský kraj
4517,2
3140,0
2597,2
1346,0
516,4
1568,7
16,3%
Okres Dunajská Streda
4988,0
3617,0
3652,2
686,6
312,0
1358,8
10,5%
Okres Galanta
3472,6
2417,5
2038,1
883,7
854,0
1283,6
-2,5%
Okres Hlohovec
4827,1
2990,7
2540,3
900,1
657,9
1193,1
-30,6%
Okres Piešťany
6192,4
3991,9
2885,9
1769,5
1569,6
2216,2
42,4%
Okres Senica
5485,9
3414,9
2549,5
1141,6
1053,4
1699,2
80,0%
Okres Skalica
7396,4
5581,1
2878,1
1503,0
1705,8
2348,9
37,8%
Okres Trnava
4683,4
2375,6
3113,2
1076,8
826,5
1478,7
3,2%
Trnavský kraj
5000,1
3229,2
2882,3
1062,3
897,8
1581,4
13,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
6695,0
4280,0
6765,5
1678,2
1451,8
2478,7
55,3%
Okres Ilava
3240,6
2467,7
3001,3
789,7
1096,7
1353,9
8,9%
Okres Myjava
2635,6
3088,2
4032,7
550,6
582,2
1054,6
3,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
6377,7
2573,7
2497,3
1039,1
901,2
1595,9
54,3%
Okres Partizánske
4013,4
3825,5
3847,5
1584,1
471,7
1862,7
40,5%
Okres Považská Bystrica
5353,5
3669,3
3384,6
1160,7
1181,9
1814,7
26,7%
Okres Prievidza
4150,3
2943,6
2306,3
1145,3
941,1
1482,1
18,8%
Okres Púchov
2744,0
4592,7
1948,4
1013,5
840,2
1562,4
38,8%
Okres Trenčín
5811,9
4319,5
4774,3
1072,0
794,5
1810,7
27,7%
Trenčiansky kraj
4598,7
3442,1
3315,2
1125,5
919,6
1647,9
29,0%
Okres Komárno
4884,1
4116,2
2652,7
1176,9
916,4
1604,6
24,2%
Okres Levice
4844,9
2689,6
2833,8
1597,0
757,5
1781,8
-22,0%
Okres Nitra
6438,6
3661,7
3557,3
1941,1
1354,5
2326,9
53,7%
Okres Nové Zámky
4239,6
3066,2
2553,5
937,3
879,2
1407,9
74,1%
Okres Šaľa
6513,2
4155,9
4208,0
1125,3
716,2
1784,6
73,7%
Okres Topoľčany
2015,9
1668,3
1585,6
802,4
491,4
931,1
12,8%
Okres Zlaté Moravce
6965,4
3710,1
3008,0
1288,8
579,6
1730,1
3,5%
Nitriansky kraj
4917,5
3207,3
2847,4
1323,5
890,7
1684,1
28,4%
Okres Bytča
2207,0
1379,1
1640,7
385,3
500,7
838,3
20,3%
Okres Čadca
3028,1
1909,5
2201,3
573,7
887,3
1061,8
63,2%
Okres Dolný Kubín
5626,5
2214,6
2564,1
951,1
1237,3
1560,9
10,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
4260,5
1972,7
2070,6
719,8
1007,2
1299,3
45,6%
Okres Liptovský Mikuláš
4265,7
3300,8
2570,6
911,8
769,7
1358,8
30,4%
Okres Martin
5810,4
3167,4
2958,0
1618,1
894,1
2175,3
25,7%
Okres Námestovo
4386,2
2240,7
2426,5
978,5
2258,0
1823,6
8,0%
Okres Ružomberok
4866,2
3154,4
3323,7
703,3
958,5
1433,3
65,8%
Okres Turčianske Teplice
4057,3
1889,4
1861,7
822,4
920,3
1166,2
80,6%
Okres Tvrdošín
4483,4
1771,1
2006,6
1476,6
1940,0
1834,8
52,8%
Okres Žilina
2306,8
1801,5
1880,4
885,4
774,6
1102,9
46,4%
Žilinský kraj
4106,6
2342,1
2414,4
919,9
1016,5
1425,3
37,1%
Okres Banská Bystrica
6465,9
4105,8
4191,8
1773,4
1452,3
2329,3
44,9%
Okres Banská Štiavnica
1243,5
641,5
1409,1
633,2
1486,6
892,9
-11,4%
Okres Brezno
3471,3
2905,6
2628,7
1335,7
619,0
1632,6
-26,4%
Okres Detva
2095,8
1832,3
1409,6
1179,7
2039,9
1319,0
8,6%
Okres Krupina
5131,9
3681,5
2615,9
720,7
969,7
1400,6
-19,9%
Okres Lučenec
4524,5
2765,5
2931,8
585,5
639,2
1222,3
28,4%
Okres Poltár
7512,5
5446,0
4930,0
773,4
1134,8
1715,3
122,9%
Okres Revúca
3095,3
3349,7
2400,8
909,8
2177,0
1662,1
18,1%
Okres Rimavská Sobota
3183,7
3216,1
3057,2
1456,3
1704,9
1999,7
26,4%
Okres Veľký Krtíš
14774,5
8826,4
10201,1
1747,9
1291,5
3864,4
-7,2%
Okres Zvolen
5535,1
2739,4
2940,6
1336,5
920,9
1704,5
30,3%
Okres Žarnovica
5720,5
2931,3
2727,8
929,8
962,6
1527,0
-7,7%
Okres Žiar nad Hronom
3464,3
2973,8
3343,0
1059,4
1493,2
1592,0
89,2%
Banskobystrický kraj
4947,9
3641,6
3607,2
1160,5
1310,3
1842,0
19,5%
Okres Bardejov
4862,4
3168,4
3659,5
1661,6
2443,6
2327,7
67,9%
Okres Humenné
2319,8
2067,4
2243,2
1050,3
1174,5
1328,1
33,8%
Okres Kežmarok
968,7
1627,3
2530,0
668,8
491,8
1047,8
137,6%
Okres Levoča
2361,3
2269,1
2098,5
697,5
520,4
1149,2
63,6%
Okres Medzilaborce
2155,2
2166,4
3607,0
1066,0
1040,9
1454,8
33,3%
Okres Poprad
1832,8
1899,5
2168,0
1002,4
871,1
1223,5
71,8%
Okres Prešov
8086,3
3130,5
3371,7
1903,3
1193,7
2557,6
-11,5%
Okres Sabinov
5580,6
2966,6
2080,8
999,1
2016,4
2092,8
-7,0%
Okres Snina
2117,6
2140,6
2599,6
1126,9
1625,1
1480,1
64,6%
Okres Stará Ľubovňa
3678,1
2166,9
2627,3
1007,5
476,4
1441,6
23,4%
Okres Stropkov
2335,5
1228,9
1144,7
681,9
503,4
837,4
8,6%
Okres Svidník
3767,1
2460,6
1922,7
1023,4
1046,4
1412,4
71,6%
Okres Vranov nad Topľou
711,7
712,6
962,0
634,8
789,6
694,0
24,7%
Prešovský kraj
2910,6
2075,0
2332,8
1102,7
1227,0
1470,4
44,1%
Okres Gelnica
3017,4
1134,5
1959,2
552,0
1049,8
986,5
62,9%
Okres Košice I
5995,8
3294,6
2918,6
2836,7
771,2
2689,0
48,4%
Okres Košice II
6275,5
3292,6
3704,9
977,2
102,8
1437,0
-28,8%
Okres Košice III
4542,7
3194,7
2110,6
410,7
437,2
968,6
-29,7%
Okres Košice IV
3782,2
2631,1
2220,7
843,4
267,3
1197,9
6,6%
Okres Košice - okolie
4026,6
3253,1
2391,0
603,7
1102,7
1398,5
8,8%
Okres Michalovce
2119,3
1860,3
1837,9
1139,5
882,4
1295,3
10,4%
Okres Rožňava
1437,9
950,5
1268,2
584,4
853,3
775,5
30,1%
Okres Sobrance
4418,3
3056,8
2488,7
821,1
1031,6
1421,1
197,9%
Okres Spišská Nová Ves
5438,1
3659,8
2604,9
756,5
1119,8
1487,1
64,3%
Okres Trebišov
2545,5
1882,9
2045,7
1148,7
1026,6
1373,9
-11,4%
Košický kraj
3364,9
2251,8
2142,2
1022,4
780,7
1355,2
10,6%
Slovenská republika
4060,6
2781,1
2733,2
1149,8
988,6
1585,8
25,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
245,8
0,0
141,1
-3,6%
Okres Bratislava II
1489,9
324,3
103,2
82,2
0,0
116,4
267,3%
Okres Bratislava III
1052,9
1262,9
638,8
0,0
71,0
86,9
-35,8%
Okres Bratislava IV
155,2
191,5
102,8
31,8
0,0
73,1
411,4%
Okres Bratislava V
811,1
716,8
357,3
230,6
16,8
273,9
46,4%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
16,8
0,0
8,9
-
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
24,1
0,0
15,1
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
201,5
158,1
136,6
-19,4%
Bratislavský kraj
358,6
234,6
118,5
122,6
24,6
125,8
32,2%
Okres Dunajská Streda
886,3
591,6
399,7
105,3
16,0
203,1
-63,3%
Okres Galanta
362,8
259,6
193,1
53,8
0,0
98,1
-8,1%
Okres Hlohovec
0,0
170,9
0,0
120,8
124,5
125,0
-30,8%
Okres Piešťany
1539,4
949,3
883,4
253,4
201,2
431,4
1,3%
Okres Senica
645,4
0,0
0,0
95,8
59,3
109,9
54,1%
Okres Skalica
0,0
67,2
0,0
31,8
18,5
28,3
225,0%
Okres Trnava
1157,9
673,5
686,7
121,6
38,8
248,4
-7,8%
Trnavský kraj
816,0
474,2
410,6
110,9
55,6
195,8
-24,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
630,1
100,7
520,4
104,0
93,7
158,7
147,8%
Okres Ilava
506,3
785,2
983,2
147,0
156,7
318,4
-26,2%
Okres Myjava
458,4
514,7
789,0
79,9
75,9
172,2
1180,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
77,8
94,9
58,2
-
Okres Partizánske
125,4
523,5
303,7
347,4
128,6
295,7
1584,4%
Okres Považská Bystrica
1026,7
729,4
610,7
54,5
0,0
217,8
3,9%
Okres Prievidza
359,2
318,6
269,6
87,8
61,3
127,5
55,3%
Okres Púchov
1666,0
2930,9
936,8
86,1
45,4
593,7
242,9%
Okres Trenčín
184,1
127,0
135,1
71,1
8,0
73,8
420,0%
Trenčiansky kraj
511,0
623,5
461,8
103,5
62,1
193,5
70,2%
Okres Komárno
678,3
784,0
284,2
143,9
46,1
203,0
112,2%
Okres Levice
461,4
529,8
654,0
135,3
25,0
194,9
-57,5%
Okres Nitra
689,3
427,2
494,8
175,9
105,3
233,0
77,2%
Okres Nové Zámky
1341,6
1080,9
943,1
123,3
84,3
337,0
89,7%
Okres Šaľa
633,2
207,8
379,1
152,8
78,1
185,1
295,2%
Okres Topoľčany
174,2
163,6
128,6
11,0
0,0
37,8
7,7%
Okres Zlaté Moravce
535,8
468,6
238,7
150,2
72,4
185,8
225,3%
Nitriansky kraj
705,2
572,9
499,7
129,5
61,4
207,5
42,1%
Okres Bytča
245,2
0,0
123,1
0,0
107,3
50,1
22,2%
Okres Čadca
368,8
248,6
307,9
33,1
28,3
102,9
268,6%
Okres Dolný Kubín
119,7
221,5
295,9
161,9
257,8
189,7
15,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
636,6
319,1
203,0
22,7
56,0
131,1
20,1%
Okres Liptovský Mikuláš
578,4
636,6
464,6
159,5
102,6
228,2
34,0%
Okres Martin
176,7
245,6
302,5
67,3
26,7
118,5
229,2%
Okres Námestovo
358,1
206,2
99,4
15,5
51,9
98,6
70,8%
Okres Ružomberok
1216,5
677,3
856,9
125,8
183,1
310,1
101,9%
Okres Turčianske Teplice
358,0
349,9
354,6
50,8
0,0
101,7
6,3%
Okres Tvrdošín
272,9
209,7
230,3
235,8
566,7
277,1
42,5%
Okres Žilina
104,9
108,4
91,3
9,0
0,0
29,0
-29,8%
Žilinský kraj
392,9
284,8
298,1
81,1
105,2
146,3
76,3%
Okres Banská Bystrica
694,3
547,4
956,0
213,6
99,7
297,4
203,6%
Okres Banská Štiavnica
466,3
213,8
256,2
168,2
165,2
193,2
-15,2%
Okres Brezno
126,2
161,4
51,5
214,0
53,8
155,5
-58,7%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
140,4
173,6
85,9
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
61,1
38,8
45,4
14,3%
Okres Lučenec
236,4
205,7
344,9
48,3
94,3
104,8
-5,7%
Okres Poltár
3672,8
2910,8
1598,9
11,2
0,0
467,8
2210,0%
Okres Revúca
209,1
229,0
305,6
182,0
779,1
283,3
61,1%
Okres Rimavská Sobota
496,8
500,6
690,3
186,4
233,3
308,9
275,5%
Okres Veľký Krtíš
5272,0
5092,1
5076,6
416,2
471,9
1599,1
7,0%
Okres Zvolen
544,4
435,8
476,9
0,0
0,0
94,4
-
Okres Žarnovica
579,3
376,9
327,3
31,3
0,0
115,2
-20,6%
Okres Žiar nad Hronom
355,3
392,8
281,5
64,7
88,6
128,0
435,4%
Banskobystrický kraj
800,9
783,5
834,8
136,5
171,6
300,1
40,9%
Okres Bardejov
1889,9
1136,5
947,6
185,4
310,0
503,8
237,3%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
20,9
0,0
13,0
66,9%
Okres Kežmarok
0,0
46,1
47,3
5,9
0,0
16,1
466,7%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
136,5
153,0
91,8
-
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
19,7
0,0
10,1
-
Okres Poprad
285,1
167,6
232,3
52,8
40,5
94,4
24,0%
Okres Prešov
123,8
384,4
454,6
86,8
0,0
145,1
91,5%
Okres Sabinov
923,1
821,1
612,0
14,5
57,6
366,2
-10,5%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
32,0
112,1
37,1
-
Okres Stará Ľubovňa
642,2
537,2
735,6
73,4
34,0
231,8
112,8%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
98,4
170,9
17,9
0,0
34,9
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
22,7
32,9
16,2
-
Prešovský kraj
409,5
311,8
296,0
64,1
79,9
144,7
150,0%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
149,2
299,9
138,5
-8,6%
Okres Košice I
0,0
322,3
343,4
228,1
114,9
211,5
1227,6%
Okres Košice II
204,1
217,1
200,3
3,9
0,0
39,6
-35,4%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
161,1
112,2
68,3
27,0
17,5
49,5
62,9%
Okres Michalovce
0,0
61,0
0,0
44,9
20,5
36,2
-34,5%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Sobrance
1325,5
698,7
565,6
30,4
0,0
206,7
129,4%
Okres Spišská Nová Ves
145,0
103,1
157,9
26,5
136,6
66,8
800,0%
Okres Trebišov
197,2
260,5
127,9
23,9
53,1
76,2
103,9%
Košický kraj
121,9
145,1
111,1
40,9
44,4
62,9
78,4%
Slovenská republika
492,5
422,0
389,4
99,6
79,2
175,8
44,2%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.