Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 3. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 3. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
64
Ambulancie - dospelí (D)
56
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9621
11863
8160
20889
4801
55334
Chorobnosť ARO
4490,0
3710,8
3450,5
1129,7
897,8
1730,5
Z nich CHPO
1242
1967
1285
2115
410
7019
Chorobnosť CHPO
579,6
615,3
543,4
114,4
76,7
219,5
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
97
90
37
190
75
489
Otitídy
116
89
28
61
21
315
Sinusitídy
89
187
146
251
47
720
Komplikácie spolu
302
366
211
502
143
1524
%komplikácií z ARO
3,1
3,1
2,6
2,4
3,0
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4711,7
3801,3
3049,6
1368,4
519,4
1732,6
10,5%
Trnavský kraj
4973,3
3590,4
3456,4
908,0
698,3
1542,2
-2,5%
Trenčiansky kraj
4819,1
3571,4
3608,2
1112,6
815,6
1644,3
-0,2%
Nitriansky kraj
5560,9
4913,9
3855,7
1344,3
931,8
1947,5
15,6%
Žilinský kraj
4862,3
3265,6
3224,0
871,6
860,7
1569,8
10,1%
Banskobystrický kraj
4908,4
4343,5
3975,4
1073,0
1142,8
1842,0
0,0%
Prešovský kraj
3482,9
3141,9
3269,5
1125,8
1111,4
1747,5
18,8%
Košický kraj
3899,1
3614,1
3008,2
1090,0
734,3
1599,5
18,0%
Slovenská republika
4490,0
3710,8
3450,5
1129,7
897,8
1730,5
9,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
281,1
338,0
193,5
84,0
18,0
111,9
-11,1%
Trnavský kraj
783,1
554,3
562,4
135,0
40,9
226,7
15,8%
Trenčiansky kraj
495,0
651,5
602,0
130,9
60,0
215,8
11,5%
Nitriansky kraj
885,4
958,8
784,6
152,0
84,8
286,1
37,9%
Žilinský kraj
466,7
484,2
484,2
92,9
98,2
190,7
30,3%
Banskobystrický kraj
807,3
736,5
714,5
123,3
147,5
271,5
-9,5%
Prešovský kraj
593,0
564,4
440,8
98,4
79,1
225,2
55,6%
Košický kraj
294,7
531,3
387,9
52,6
35,2
134,7
114,1%
Slovenská republika
579,6
615,3
543,4
114,4
76,7
219,5
24,9%
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1288,7
1733,1
1127,8
3714,5
895,7
2678,5
10,2%
Okres Bratislava II
9772,1
8998,8
4848,7
1369,3
258,6
2254,2
31,7%
Okres Bratislava III
5001,3
2694,3
2129,2
1483,9
662,4
1675,5
1,9%
Okres Bratislava IV
2793,1
1999,7
1696,4
1480,6
572,8
1730,3
3,3%
Okres Bratislava V
7056,5
6557,4
7120,6
933,9
151,0
1746,4
0,0%
Okres Malacky
2638,0
2383,3
1790,2
904,8
481,6
1113,4
42,0%
Okres Pezinok
2533,9
1833,4
1733,1
331,9
1004,1
1002,3
47,8%
Okres Senec
1807,4
483,4
249,1
1339,7
952,1
1247,8
-17,0%
Bratislavský kraj
4711,7
3801,3
3049,6
1368,4
519,4
1732,6
10,5%
Okres Dunajská Streda
5250,9
3556,6
3781,9
652,5
315,9
1264,0
-7,0%
Okres Galanta
2672,5
2372,8
2131,9
752,2
576,4
1090,3
-15,1%
Okres Hlohovec
5870,8
4069,5
4473,2
823,3
711,2
1697,5
42,3%
Okres Piešťany
6472,3
4965,5
4269,9
1323,7
945,8
2016,9
-9,0%
Okres Senica
6651,2
4064,5
2974,5
1011,0
1010,8
1682,2
-1,0%
Okres Skalica
6040,4
5569,9
3730,8
1288,0
1096,3
2294,2
-2,3%
Okres Trnava
4642,2
2905,0
3563,9
946,1
727,7
1521,4
2,9%
Trnavský kraj
4973,3
3590,4
3456,4
908,0
698,3
1542,2
-2,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
7640,2
7250,8
7025,8
1068,0
749,3
2294,3
-7,4%
Okres Ilava
4851,9
2889,4
3694,8
897,0
693,5
1558,4
15,1%
Okres Myjava
5347,6
3529,4
5377,0
951,4
802,8
1501,2
42,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3606,7
2859,7
2533,5
1539,2
1154,2
1753,1
9,9%
Okres Partizánske
5079,4
3986,6
4353,7
1111,7
407,4
1709,0
-8,2%
Okres Považská Bystrica
5360,1
3327,7
3081,5
872,9
457,8
1427,5
-21,3%
Okres Prievidza
4995,9
4138,4
3561,4
1296,2
1035,7
1806,3
21,9%
Okres Púchov
2205,0
2507,9
2473,0
1226,6
853,4
1441,4
-7,7%
Okres Trenčín
5364,9
3266,8
3558,2
937,3
769,4
1468,9
-18,9%
Trenčiansky kraj
4819,1
3571,4
3608,2
1112,6
815,6
1644,3
-0,2%
Okres Komárno
5988,8
5899,4
4491,6
1308,9
817,4
1921,4
19,7%
Okres Levice
6736,7
4564,2
3814,8
1429,5
945,6
1978,1
11,0%
Okres Nitra
6412,8
5882,3
4682,4
1595,6
1153,9
2358,0
1,3%
Okres Nové Zámky
4791,6
5199,6
4028,8
1044,9
957,5
1872,2
33,0%
Okres Šaľa
6668,2
5801,3
4202,6
1150,2
547,6
1800,4
0,9%
Okres Topoľčany
3135,9
2175,3
1435,6
1179,3
686,6
1291,9
38,8%
Okres Zlaté Moravce
6516,6
4483,3
3943,9
1456,6
1189,1
2090,0
20,8%
Nitriansky kraj
5560,9
4913,9
3855,7
1344,3
931,8
1947,5
15,6%
Okres Bytča
2118,7
1654,9
2756,4
387,8
402,4
862,2
2,8%
Okres Čadca
3134,9
2026,0
3089,3
616,8
934,5
1147,9
8,1%
Okres Dolný Kubín
5746,2
3571,0
3735,2
987,2
843,6
1846,9
18,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
2628,1
2978,4
2036,8
772,9
1112,1
1254,3
-3,5%
Okres Liptovský Mikuláš
6264,8
4708,1
4032,3
888,5
651,3
1657,8
22,0%
Okres Martin
7397,1
4163,6
3412,7
1088,3
407,9
2121,4
-2,5%
Okres Námestovo
5218,7
3538,4
3172,3
880,2
1580,8
2035,4
11,6%
Okres Ružomberok
5401,5
4830,3
4611,7
741,7
699,0
1654,4
15,4%
Okres Turčianske Teplice
4773,3
2659,2
2216,3
568,6
891,6
1136,3
-2,6%
Okres Tvrdošín
4015,6
1980,9
2401,3
1727,8
2049,0
2018,6
10,0%
Okres Žilina
3565,1
2600,7
2592,3
824,8
737,8
1252,0
13,5%
Žilinský kraj
4862,3
3265,6
3224,0
871,6
860,7
1569,8
10,1%
Okres Banská Bystrica
5827,4
5278,9
5305,4
1639,5
1319,9
2424,3
4,1%
Okres Banská Štiavnica
1658,0
2209,6
2134,9
633,2
958,0
989,6
10,8%
Okres Brezno
3083,6
4635,1
3490,2
1712,4
376,8
2065,8
26,5%
Okres Detva
2682,6
2179,0
2691,1
1507,3
2517,4
1837,1
39,3%
Okres Krupina
4561,7
2825,3
4280,6
702,4
1454,5
1563,3
11,6%
Okres Lučenec
5811,8
6016,7
5160,8
511,1
442,4
1642,6
34,4%
Okres Poltár
5843,1
3004,7
1332,4
795,8
1203,6
1297,1
-24,4%
Okres Revúca
3722,7
3807,8
2793,7
845,9
2058,6
1731,0
4,1%
Okres Rimavská Sobota
4089,0
4054,7
3039,3
967,2
1235,1
1793,7
-10,3%
Okres Veľký Krtíš
14205,0
7553,3
8189,7
1385,2
897,6
2947,8
-23,7%
Okres Zvolen
6351,7
3486,5
4132,8
1471,0
734,1
1910,9
12,1%
Okres Žarnovica
3349,0
3036,0
2727,8
797,0
914,5
1263,2
-17,3%
Okres Žiar nad Hronom
2921,4
3241,9
3065,4
845,1
1166,1
1392,3
-12,5%
Banskobystrický kraj
4908,4
4343,5
3975,4
1073,0
1142,8
1842,0
0,0%
Okres Bardejov
7877,7
5540,9
6012,1
1721,4
2561,5
3112,6
33,7%
Okres Humenné
3160,7
3949,5
4355,1
1239,2
913,6
1802,9
35,8%
Okres Kežmarok
1104,3
1782,3
2170,6
743,7
163,9
1022,2
-2,4%
Okres Levoča
1983,5
2125,4
2896,0
760,4
747,7
1286,0
11,9%
Okres Medzilaborce
5028,7
5199,3
5348,3
2098,2
637,3
2518,6
73,1%
Okres Poprad
1736,5
2044,3
2094,1
735,4
505,6
1009,5
-17,5%
Okres Prešov
7508,7
4574,9
3659,6
1626,1
1141,2
2671,2
4,4%
Okres Sabinov
7587,6
4913,5
2808,5
970,1
921,8
2624,4
25,4%
Okres Snina
2964,7
4179,3
4822,5
1337,7
1910,3
2038,1
37,7%
Okres Stará Ľubovňa
3845,2
3575,1
3697,3
1078,4
925,1
1889,2
31,0%
Okres Stropkov
2518,3
2340,8
2136,8
1055,4
562,6
1280,2
52,9%
Okres Svidník
3481,7
2329,4
2008,2
900,0
1142,9
1325,2
-6,2%
Okres Vranov nad Topľou
856,1
1315,5
1909,6
694,3
904,8
952,8
37,3%
Prešovský kraj
3482,9
3141,9
3269,5
1125,8
1111,4
1747,5
18,8%
Okres Gelnica
2243,7
2485,1
2122,4
447,6
649,9
1090,4
10,5%
Okres Košice I
5941,8
3760,1
3476,6
3124,4
812,2
2983,1
10,9%
Okres Košice II
5532,9
6400,2
4405,9
1543,3
269,1
2086,8
45,2%
Okres Košice III
2569,6
3596,3
3180,6
330,8
437,2
859,1
-11,3%
Okres Košice IV
11518,6
7480,7
6168,6
1686,8
0,0
2734,5
128,3%
Okres Košice - okolie
6396,6
7371,5
4245,2
477,9
742,7
1679,8
20,1%
Okres Michalovce
3265,3
3415,6
3412,5
1160,3
895,7
1657,0
27,9%
Okres Rožňava
2068,6
1517,7
1627,2
512,6
830,2
872,2
12,5%
Okres Sobrance
7732,0
5633,2
4242,1
988,4
982,5
1730,2
21,8%
Okres Spišská Nová Ves
6235,6
3195,9
2999,6
798,4
788,6
1345,7
-9,5%
Okres Trebišov
2589,3
2802,6
2557,2
1325,2
987,7
1610,1
17,2%
Košický kraj
3899,1
3614,1
3008,2
1090,0
734,3
1599,5
18,0%
Slovenská republika
4490,0
3710,8
3450,5
1129,7
897,8
1730,5
9,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
85,9
86,7
0,0
117,9
26,3
88,6
-37,2%
Okres Bratislava II
920,2
891,8
619,0
93,3
0,0
196,1
68,4%
Okres Bratislava III
175,5
673,6
319,4
75,8
0,0
124,1
42,9%
Okres Bratislava IV
77,6
127,6
25,7
28,0
0,0
45,9
-37,1%
Okres Bratislava V
451,9
460,8
367,5
94,0
0,0
133,0
-51,4%
Okres Malacky
107,7
278,1
54,2
24,5
0,0
47,2
429,4%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
30,2
0,0
13,2
-12,5%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
158,6
132,8
133,3
-2,5%
Bratislavský kraj
281,1
338,0
193,5
84,0
18,0
111,9
-11,1%
Okres Dunajská Streda
737,4
539,3
334,9
194,1
42,1
234,1
15,3%
Okres Galanta
388,7
289,0
181,0
63,2
0,0
104,8
6,9%
Okres Hlohovec
48,9
256,3
289,9
142,7
53,3
140,2
12,2%
Okres Piešťany
2519,0
1898,6
1973,0
221,2
80,5
576,5
33,6%
Okres Senica
564,7
482,9
417,5
58,3
13,8
126,8
15,4%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
43,7
0,0
19,9
-29,4%
Okres Trnava
909,3
531,3
704,3
134,9
58,5
252,3
1,6%
Trnavský kraj
783,1
554,3
562,4
135,0
40,9
226,7
15,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
755,3
390,3
69,3
0,0
132,9
-16,2%
Okres Ilava
441,1
753,8
893,5
390,2
96,8
407,7
28,0%
Okres Myjava
305,6
882,4
1285,8
7,6
0,0
123,8
-28,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
205,6
47,4
116,5
100,0%
Okres Partizánske
877,9
644,3
759,4
139,0
0,0
249,6
-15,6%
Okres Považská Bystrica
1120,0
892,2
721,8
89,4
0,0
248,2
14,0%
Okres Prievidza
731,6
801,0
706,0
150,8
144,8
266,2
108,8%
Okres Púchov
686,0
1238,8
974,2
85,0
124,9
333,1
-43,9%
Okres Trenčín
78,9
181,5
112,6
40,7
13,0
52,2
-29,3%
Trenčiansky kraj
495,0
651,5
602,0
130,9
60,0
215,8
11,5%
Okres Komárno
1279,2
1508,3
837,4
155,4
82,9
317,9
56,6%
Okres Levice
338,4
380,4
457,8
193,5
133,2
222,9
14,4%
Okres Nitra
1077,9
1036,5
687,2
178,5
52,6
315,3
35,3%
Okres Nové Zámky
1437,5
1693,8
1321,3
174,2
126,5
484,4
43,7%
Okres Šaľa
465,2
407,1
1083,1
200,0
58,3
253,3
36,8%
Okres Topoľčany
248,9
196,3
192,8
17,6
0,0
52,7
39,3%
Okres Zlaté Moravce
468,8
519,4
768,7
106,3
164,8
217,9
17,3%
Nitriansky kraj
885,4
958,8
784,6
152,0
84,8
286,1
37,9%
Okres Bytča
117,7
105,6
246,1
30,4
0,0
58,9
17,5%
Okres Čadca
438,0
469,6
676,4
39,0
8,7
148,7
44,6%
Okres Dolný Kubín
314,2
802,8
998,5
134,9
140,6
302,8
59,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
514,2
541,5
426,3
45,5
42,0
150,8
15,0%
Okres Liptovský Mikuláš
1431,0
1140,7
1035,3
182,8
72,4
364,4
59,7%
Okres Martin
222,5
134,3
190,5
58,8
0,0
84,9
-28,4%
Okres Námestovo
221,5
90,7
65,6
28,1
23,6
60,1
-39,0%
Okres Ružomberok
802,9
836,0
405,1
159,7
225,1
289,3
-6,7%
Okres Turčianske Teplice
238,7
279,9
443,3
30,5
28,8
89,7
-11,8%
Okres Tvrdošín
428,8
675,8
625,0
251,2
697,5
408,4
47,4%
Okres Žilina
356,5
460,5
401,6
53,0
50,1
131,1
352,9%
Žilinský kraj
466,7
484,2
484,2
92,9
98,2
190,7
30,3%
Okres Banská Bystrica
464,9
912,4
630,3
195,9
179,4
304,1
2,3%
Okres Banská Štiavnica
518,1
570,2
768,6
79,1
165,2
209,9
8,6%
Okres Brezno
595,1
657,2
706,9
68,5
0,0
230,5
48,2%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
84,3
231,5
85,3
-0,6%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
417,8
488,5
194,0
64,3
46,6
133,6
27,4%
Okres Poltár
3005,0
1408,5
533,0
11,2
68,8
283,5
-39,4%
Okres Revúca
585,6
629,9
480,2
196,6
693,2
371,9
31,2%
Okres Rimavská Sobota
541,9
479,9
672,4
77,1
0,0
199,1
-35,6%
Okres Veľký Krtíš
6004,2
3691,8
4472,0
434,0
351,2
1259,1
-21,3%
Okres Zvolen
181,5
373,6
159,0
43,5
0,0
74,2
-21,4%
Okres Žarnovica
90,5
209,4
204,6
85,9
96,3
105,6
-8,3%
Okres Žiar nad Hronom
276,4
299,3
187,7
84,5
84,2
121,5
-5,1%
Banskobystrický kraj
807,3
736,5
714,5
123,3
147,5
271,5
-9,5%
Okres Bardejov
3694,2
2816,4
1960,5
342,3
457,8
1045,0
107,4%
Okres Humenné
0,0
87,0
108,3
71,6
0,0
57,9
346,8%
Okres Kežmarok
0,0
165,8
21,3
8,8
0,0
33,0
104,5%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
156,0
39,4
77,5
-15,5%
Okres Medzilaborce
0,0
346,6
373,1
186,1
0,0
163,7
1520,0%
Okres Poprad
181,4
462,2
492,7
67,4
37,0
144,7
53,4%
Okres Prešov
346,6
519,0
238,7
42,5
78,7
160,3
10,5%
Okres Sabinov
1615,4
1019,8
761,6
43,4
0,0
489,2
33,6%
Okres Snina
0,0
68,0
129,2
87,9
16,2
73,7
98,9%
Okres Stará Ľubovňa
716,5
674,0
924,3
99,4
127,6
315,2
36,0%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
129,9
0,0
77,3
-
Okres Svidník
0,0
131,2
0,0
0,0
0,0
13,3
-62,0%
Okres Vranov nad Topľou
79,6
103,2
76,4
35,4
0,0
48,9
200,8%
Prešovský kraj
593,0
564,4
440,8
98,4
79,1
225,2
55,6%
Okres Gelnica
0,0
54,0
163,3
194,0
349,9
174,2
25,8%
Okres Košice I
324,1
322,3
343,4
357,1
49,2
290,7
37,5%
Okres Košice II
0,0
289,5
400,5
50,4
0,0
76,8
93,9%
Okres Košice III
160,6
196,2
102,6
0,0
0,0
27,6
-
Okres Košice IV
859,6
386,9
822,5
0,0
0,0
139,0
-
Okres Košice - okolie
966,4
2435,8
585,5
21,2
27,5
304,7
515,8%
Okres Michalovce
443,4
1174,1
1294,4
78,6
33,8
295,5
717,1%
Okres Rožňava
100,9
46,0
47,9
0,0
0,0
16,4
-
Okres Sobrance
2651,0
1703,1
1527,1
32,6
0,0
283,3
37,0%
Okres Spišská Nová Ves
72,5
206,2
78,9
27,4
56,3
50,1
-25,0%
Okres Trebišov
139,4
223,7
182,7
17,3
45,7
65,0
-14,6%
Košický kraj
294,7
531,3
387,9
52,6
35,2
134,7
114,1%
Slovenská republika
579,6
615,3
543,4
114,4
76,7
219,5
24,9%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.