Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 4. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 4. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
69
Ambulancie - dospelí (D)
57
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
12593
17350
11982
23768
5385
71078
Chorobnosť ARO
5498,8
5077,8
4740,5
1273,7
997,8
2153,3
Z nich CHPO
1924
3147
2171
2740
432
10414
Chorobnosť CHPO
840,1
921,0
858,9
146,8
80,0
315,5
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
116
142
65
207
83
613
Otitídy
138
100
38
86
18
380
Sinusitídy
109
246
176
278
70
879
Komplikácie spolu
363
488
279
571
171
1872
%komplikácií z ARO
2,9
2,8
2,3
2,4
3,2
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4654,4
4188,9
3644,9
1389,4
469,2
1819,5
5,0%
Trnavský kraj
6416,3
5230,9
4421,6
1143,9
806,5
1958,4
27,0%
Trenčiansky kraj
6530,7
5455,4
5084,9
1192,0
873,3
2084,1
26,7%
Nitriansky kraj
6458,1
6329,5
5325,5
1533,9
918,2
2352,0
20,8%
Žilinský kraj
5772,0
4635,9
4874,7
995,7
936,9
2070,9
31,9%
Banskobystrický kraj
6832,3
5926,8
5503,2
1248,4
1401,2
2457,8
33,4%
Prešovský kraj
3956,9
4365,2
4360,5
1219,6
1216,9
2093,3
19,8%
Košický kraj
4893,9
4709,4
4159,7
1260,6
1117,2
2068,9
29,3%
Slovenská republika
5498,8
5077,8
4740,5
1273,7
997,8
2153,3
24,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
320,8
453,8
292,9
136,7
15,9
163,1
45,7%
Trnavský kraj
1153,1
1109,8
985,4
171,0
70,5
345,9
52,5%
Trenčiansky kraj
734,5
892,0
902,0
149,6
98,6
292,5
35,6%
Nitriansky kraj
1299,4
1377,9
1085,6
211,3
67,4
404,5
41,4%
Žilinský kraj
828,4
909,6
939,6
103,0
68,5
315,7
65,6%
Banskobystrický kraj
1397,0
1005,2
1076,5
176,9
173,0
415,4
53,0%
Prešovský kraj
515,4
805,2
745,2
119,5
72,8
285,0
26,5%
Košický kraj
600,8
614,8
532,8
66,6
55,6
194,7
44,5%
Slovenská republika
840,1
921,0
858,9
146,8
80,0
315,5
43,7%
                                                                      
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
3436,4
2426,3
1378,4
3632,0
824,8
2786,8
4,0%
Okres Bratislava II
6310,3
5918,1
4642,4
1240,6
345,2
1718,6
-23,8%
Okres Bratislava III
5440,0
5472,8
4258,5
1657,2
414,0
2078,9
24,1%
Okres Bratislava IV
2689,7
2484,8
1645,0
1554,0
368,8
1818,8
5,1%
Okres Bratislava V
7489,1
6892,2
6645,9
1047,8
125,3
1921,5
10,0%
Okres Malacky
3533,0
3674,3
4170,4
946,9
385,3
1499,5
34,7%
Okres Pezinok
5067,8
2566,7
1609,4
422,4
490,9
987,2
-1,5%
Okres Senec
2231,4
2336,2
1882,1
1463,6
1026,5
1599,1
28,2%
Bratislavský kraj
4654,4
4188,9
3644,9
1389,4
469,2
1819,5
5,0%
Okres Dunajská Streda
5970,1
4810,2
3453,2
782,7
344,5
1563,3
23,7%
Okres Galanta
5183,0
3601,8
3561,3
921,0
510,5
1487,4
36,4%
Okres Hlohovec
5675,1
4870,5
4473,2
1131,3
580,8
1681,7
-0,9%
Okres Piešťany
7626,8
6985,8
6095,7
1990,7
933,0
2786,1
38,1%
Okres Senica
6023,7
5092,5
4241,1
1322,1
1426,2
2214,0
31,6%
Okres Skalica
11908,3
9366,9
5372,4
1293,2
1748,2
2615,0
14,0%
Okres Trnava
6321,0
5301,7
4951,8
1096,2
743,7
1985,6
30,5%
Trnavský kraj
6416,3
5230,9
4421,6
1143,9
806,5
1958,4
27,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
6278,7
6344,4
8642,8
1040,2
1194,2
2405,5
4,8%
Okres Ilava
6543,6
4493,6
5071,2
919,2
853,0
1919,7
23,2%
Okres Myjava
4469,1
4044,1
5435,4
1103,7
932,9
1682,7
12,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
8659,4
7496,0
5211,7
1483,6
1280,7
2691,3
53,5%
Okres Partizánske
7632,6
5039,3
5076,9
1445,1
193,0
2248,3
31,6%
Okres Považská Bystrica
6468,2
6657,8
5832,7
1152,9
619,8
2204,6
54,4%
Okres Prievidza
6314,4
5100,0
4726,7
1330,2
1086,6
2116,0
17,1%
Okres Púchov
980,0
3021,5
2847,7
1115,4
749,3
1303,8
-9,5%
Okres Trenčín
7535,4
6013,4
4498,1
1021,9
682,1
2024,7
37,8%
Trenčiansky kraj
6530,7
5455,4
5084,9
1192,0
873,3
2084,1
26,7%
Okres Komárno
6105,1
6179,0
4848,4
1432,5
921,5
2228,4
16,0%
Okres Levice
5917,0
5118,0
4106,5
1600,1
892,4
2128,2
7,6%
Okres Nitra
7732,5
8307,4
7278,0
1858,3
1173,3
2988,3
26,7%
Okres Nové Zámky
6067,2
6819,9
5331,9
1237,2
764,4
2220,0
18,6%
Okres Šaľa
8483,2
6227,2
6436,3
1735,0
1008,4
2665,4
48,0%
Okres Topoľčany
4007,0
2616,9
2228,4
1181,6
693,8
1428,4
10,6%
Okres Zlaté Moravce
7313,6
7353,7
5882,4
1628,7
861,1
2606,9
24,7%
Nitriansky kraj
6458,1
6329,5
5325,5
1533,9
918,2
2352,0
20,8%
Okres Bytča
3040,7
3521,1
1804,8
443,2
337,2
1211,3
40,5%
Okres Čadca
4548,6
3833,6
4818,9
796,4
1092,2
1730,6
50,8%
Okres Dolný Kubín
4728,7
4687,5
6410,3
1018,5
696,0
2031,2
10,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
4848,2
5541,1
6333,7
886,5
1492,8
2088,6
66,5%
Okres Liptovský Mikuláš
6773,6
6989,6
7192,8
989,1
830,1
2255,7
36,1%
Okres Martin
8379,7
5860,8
5079,4
1386,4
986,0
2705,9
27,6%
Okres Námestovo
6080,3
4279,4
5119,5
1042,9
1849,2
2759,1
35,6%
Okres Ružomberok
6873,5
5341,2
5582,9
888,8
880,1
2061,1
24,6%
Okres Turčianske Teplice
4057,3
4058,8
4698,6
528,0
1121,7
1411,4
24,2%
Okres Tvrdošín
6237,8
2796,6
3508,8
1384,3
837,0
1994,5
-1,2%
Okres Žilina
4950,8
3844,8
3602,0
1107,9
458,4
1859,5
48,5%
Žilinský kraj
5772,0
4635,9
4874,7
995,7
936,9
2070,9
31,9%
Okres Banská Bystrica
10020,4
6884,5
5315,0
2259,3
1482,8
3272,1
35,0%
Okres Banská Štiavnica
2590,7
2280,8
2732,7
811,2
1618,8
1319,4
33,3%
Okres Brezno
5917,0
5750,6
6803,6
684,9
511,4
2360,8
14,3%
Okres Detva
3423,2
2930,1
4004,6
1844,4
2112,3
2139,6
16,5%
Okres Krupina
6367,3
5936,1
4597,7
757,4
1629,1
2205,9
41,1%
Okres Lučenec
7901,0
8228,0
6674,1
886,5
524,0
2448,7
49,1%
Okres Poltár
12520,9
5821,6
3864,1
762,2
1238,0
1913,8
47,5%
Okres Revúca
5722,1
5462,6
4478,6
994,8
2373,7
2381,1
37,6%
Okres Rimavská Sobota
4606,3
4900,1
5350,1
1169,8
2316,4
2530,2
41,1%
Okres Veľký Krtíš
11788,7
9165,9
9428,9
1942,1
1153,5
3800,5
28,9%
Okres Zvolen
8771,5
6381,6
6755,5
1724,6
947,2
2691,6
40,9%
Okres Žarnovica
8110,1
5988,3
4146,2
1125,1
986,7
2200,9
74,2%
Okres Žiar nad Hronom
4026,8
3466,3
3784,8
887,3
1226,2
1563,2
12,3%
Banskobystrický kraj
6832,3
5926,8
5503,2
1248,4
1401,2
2457,8
33,4%
Okres Bardejov
5532,8
5270,1
5187,7
1506,1
2129,8
2562,4
-17,7%
Okres Humenné
3608,6
4639,6
5465,0
1294,8
1264,1
2037,2
13,0%
Okres Kežmarok
2454,0
3638,4
3428,5
704,1
409,8
1556,7
52,3%
Okres Levoča
2550,2
5514,7
6505,4
1004,1
590,3
2366,8
84,0%
Okres Medzilaborce
9913,8
11611,8
11194,0
3451,9
382,4
4600,8
82,7%
Okres Poprad
3278,7
3063,5
2958,4
1062,2
1269,5
1652,1
63,7%
Okres Prešov
7632,5
7853,6
6326,7
1711,1
872,3
3212,2
20,3%
Okres Sabinov
6094,6
4728,1
4319,8
680,5
691,3
2637,8
0,5%
Okres Snina
5741,2
6421,8
6965,8
1300,7
1975,0
2638,8
29,5%
Okres Stará Ľubovňa
5206,6
4849,8
4836,6
1398,6
510,4
2496,4
32,1%
Okres Stropkov
3086,9
4494,4
2808,3
1323,3
1687,9
1932,4
50,9%
Okres Svidník
3995,4
2887,1
2435,4
894,5
979,7
1414,6
6,7%
Okres Vranov nad Topľou
1439,7
1770,9
2110,2
766,7
930,3
1116,3
17,2%
Prešovský kraj
3956,9
4365,2
4360,5
1219,6
1216,9
2093,3
19,8%
Okres Gelnica
4758,2
4619,1
4163,3
484,9
687,4
1706,3
56,5%
Okres Košice I
6860,1
5013,5
4463,7
2505,0
906,8
2849,3
-4,5%
Okres Košice II
7755,1
8022,1
7438,5
2176,6
322,9
2910,7
39,5%
Okres Košice III
7323,3
6983,4
7264,0
536,1
318,0
1647,5
91,8%
Okres Košice IV
3782,2
4449,7
1130,9
2040,8
106,9
1946,6
-28,8%
Okres Košice - okolie
7994,7
8056,2
6055,1
714,5
1251,5
2649,0
57,7%
Okres Michalovce
4152,2
4496,3
3589,0
1233,4
861,9
2046,4
23,5%
Okres Rožňava
2093,8
1594,4
1890,4
783,6
818,7
1052,9
20,7%
Okres Sobrance
5743,7
4716,2
2579,2
506,9
764,1
1402,6
-18,9%
Okres Spišská Nová Ves
8604,2
9278,4
6946,5
995,9
1008,6
2074,2
54,1%
Okres Trebišov
3710,7
3339,5
4255,9
1487,8
2619,6
2232,2
38,6%
Košický kraj
4893,9
4709,4
4159,7
1260,6
1117,2
2068,9
29,3%
Slovenská republika
5498,8
5077,8
4740,5
1273,7
997,8
2153,3
24,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
171,8
260,0
501,3
548,8
66,9
389,0
339,0%
Okres Bratislava II
0,0
445,9
619,0
122,5
10,2
130,4
-33,5%
Okres Bratislava III
1667,1
1683,9
1596,9
130,0
27,6
415,8
235,0%
Okres Bratislava IV
62,1
187,2
20,6
52,4
0,0
66,9
45,6%
Okres Bratislava V
567,8
716,8
250,1
130,6
0,0
175,0
31,6%
Okres Malacky
403,8
496,5
169,5
11,7
0,0
93,0
97,1%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
24,1
89,2
30,1
128,6%
Okres Senec
0,0
0,0
110,7
240,4
0,0
185,8
39,4%
Bratislavský kraj
320,8
453,8
292,9
136,7
15,9
163,1
45,7%
Okres Dunajská Streda
942,6
1298,2
535,5
126,2
52,4
296,1
26,5%
Okres Galanta
647,9
535,4
557,8
89,0
9,3
177,9
69,7%
Okres Hlohovec
195,7
341,8
331,3
175,0
124,5
191,3
36,5%
Okres Piešťany
2658,9
2847,9
2856,4
584,4
175,6
969,4
68,1%
Okres Senica
787,2
417,1
512,3
77,8
27,7
181,5
43,2%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
87,3
72,8
77,3
287,7%
Okres Trnava
1642,5
1434,2
1391,8
151,0
61,5
428,3
69,7%
Trnavský kraj
1153,1
1109,8
985,4
171,0
70,5
345,9
52,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
604,2
724,9
34,7
23,4
133,2
0,2%
Okres Ilava
908,8
1594,5
1560,4
482,9
304,6
657,0
61,1%
Okres Myjava
229,2
735,3
1052,0
91,3
65,1
190,8
54,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
49,5
64,3
122,1
138,9
94,9
112,6
-3,3%
Okres Partizánske
376,3
759,3
694,3
6,9
0,0
166,3
-33,4%
Okres Považská Bystrica
2068,1
1697,6
1710,1
132,4
0,0
477,5
92,4%
Okres Prievidza
962,4
938,1
1039,1
133,2
170,4
319,8
20,1%
Okres Púchov
98,0
241,7
224,8
61,7
76,9
89,2
-73,2%
Okres Trenčín
613,6
694,5
378,3
142,2
24,1
211,6
305,6%
Trenčiansky kraj
734,5
892,0
902,0
149,6
98,6
292,5
35,6%
Okres Komárno
1412,6
1635,2
1274,8
344,3
129,5
536,2
68,6%
Okres Levice
1112,8
822,2
605,9
216,4
113,2
314,8
41,3%
Okres Nitra
1506,8
1716,4
1410,5
284,9
81,7
518,7
64,5%
Okres Nové Zámky
1744,1
1966,9
1571,8
167,7
39,0
504,8
4,2%
Okres Šaľa
1447,4
949,9
539,2
239,3
36,9
349,4
37,9%
Okres Topoľčany
224,0
294,4
257,1
46,3
0,0
81,1
53,8%
Okres Zlaté Moravce
1172,1
1312,2
1036,1
103,5
53,8
332,5
52,6%
Nitriansky kraj
1299,4
1377,9
1085,6
211,3
67,4
404,5
41,4%
Okres Bytča
196,2
528,2
246,1
26,1
0,0
130,4
121,4%
Okres Čadca
843,0
736,0
1058,5
53,9
23,1
255,8
72,0%
Okres Dolný Kubín
359,1
1033,5
1430,0
303,5
77,3
438,6
44,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
587,7
1305,5
1177,4
43,8
54,0
287,9
90,9%
Okres Liptovský Mikuláš
1685,5
2675,5
2424,8
165,4
63,9
619,3
70,0%
Okres Martin
222,5
146,5
269,8
91,9
47,0
115,2
35,8%
Okres Námestovo
467,7
604,9
722,0
77,3
64,9
297,5
394,7%
Okres Ružomberok
1672,7
1238,5
1402,2
179,1
248,2
483,1
67,0%
Okres Turčianske Teplice
477,3
629,8
975,2
30,5
115,0
185,4
106,7%
Okres Tvrdošín
1143,6
994,3
921,1
116,9
52,3
350,0
-14,3%
Okres Žilina
1030,8
844,0
568,7
65,2
10,0
290,3
121,4%
Žilinský kraj
828,4
909,6
939,6
103,0
68,5
315,7
65,6%
Okres Banská Bystrica
1893,6
1050,7
668,5
259,1
109,8
449,6
47,9%
Okres Banská Štiavnica
1036,3
997,9
1110,2
207,8
330,4
407,8
94,3%
Okres Brezno
1088,7
605,3
773,1
85,6
0,0
292,1
26,7%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
65,5
57,9
41,4
-51,5%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
1732,1
1316,5
1552,1
189,4
116,4
490,6
267,3%
Okres Poltár
7512,5
1877,9
1598,9
22,4
68,8
574,1
102,5%
Okres Revúca
1807,0
1649,1
1610,7
178,7
735,2
684,8
84,2%
Okres Rimavská Sobota
587,1
379,3
690,3
159,1
66,7
261,3
31,3%
Okres Veľký Krtíš
5564,9
5049,7
5280,2
813,8
516,0
1890,8
50,2%
Okres Zvolen
0,0
103,8
529,8
14,5
0,0
52,2
-29,7%
Okres Žarnovica
362,1
460,6
545,6
101,6
72,2
179,1
69,6%
Okres Žiar nad Hronom
394,8
174,6
93,8
122,9
144,3
144,0
18,5%
Banskobystrický kraj
1397,0
1005,2
1076,5
176,9
173,0
415,4
53,0%
Okres Bardejov
1151,7
1483,5
1166,2
273,6
254,8
531,3
-49,2%
Okres Humenné
96,7
212,6
144,4
48,9
62,2
76,1
31,4%
Okres Kežmarok
0,0
261,0
189,2
13,2
0,0
64,5
95,6%
Okres Levoča
330,6
1665,9
881,4
214,5
118,1
506,2
552,9%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poprad
403,9
651,8
383,9
45,7
0,0
168,5
16,4%
Okres Prešov
1815,3
2416,5
2235,2
130,2
0,0
715,3
346,3%
Okres Sabinov
1211,6
1251,5
1535,1
29,0
0,0
633,1
29,4%
Okres Snina
752,9
1294,9
2009,4
226,8
113,3
489,4
563,7%
Okres Stará Ľubovňa
788,2
967,0
1074,8
144,2
54,7
411,6
30,6%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
267,9
0,0
159,4
106,3%
Okres Svidník
171,2
131,2
213,6
16,4
0,0
49,7
275,0%
Okres Vranov nad Topľou
64,7
220,1
139,6
75,9
78,3
101,5
107,7%
Prešovský kraj
515,4
805,2
745,2
119,5
72,8
285,0
26,5%
Okres Gelnica
232,1
486,2
1469,4
335,7
374,9
444,2
155,1%
Okres Košice I
378,1
250,7
300,4
230,2
36,3
210,9
-27,4%
Okres Košice II
816,3
165,4
400,5
72,7
0,0
125,0
62,6%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
62,5
0,0
26,1
-81,3%
Okres Košice - okolie
351,4
550,7
652,1
24,8
16,0
159,3
-47,7%
Okres Michalovce
1370,6
1400,9
764,9
68,3
62,5
419,6
42,0%
Okres Rožňava
75,7
15,3
23,9
0,0
0,0
9,1
-44,4%
Okres Sobrance
1767,3
1257,6
610,9
0,0
0,0
260,8
-7,9%
Okres Spišská Nová Ves
1836,9
3092,8
1789,2
20,9
21,5
337,8
574,5%
Okres Trebišov
358,5
331,6
584,5
93,1
168,1
187,7
188,6%
Košický kraj
600,8
614,8
532,8
66,6
55,6
194,7
44,5%
Slovenská republika
840,1
921,0
858,9
146,8
80,0
315,5
43,7%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.