Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 5. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 5. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
72
Ambulancie - dospelí (D)
60
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
16279
22950
16085
32314
6274
93902
Chorobnosť ARO
6767,3
6394,5
6058,5
1649,9
1107,6
2712,9
Z nich CHPO
2893
4907
3559
4820
624
16803
Chorobnosť CHPO
1202,6
1367,2
1340,5
246,1
110,2
485,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
152
250
96
263
59
820
Otitídy
186
153
58
101
30
528
Sinusitídy
149
346
264
346
51
1156
Komplikácie spolu
487
749
418
710
140
2504
%komplikácií z ARO
3,0
3,3
2,6
2,2
2,2
2,7
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5678,7
5844,5
5141,9
1769,5
614,2
2339,7
28,6%
Trnavský kraj
7353,8
5955,3
5514,4
1459,1
963,1
2425,4
23,8%
Trenčiansky kraj
8227,1
7759,6
6410,9
1563,5
1021,3
2764,4
32,6%
Nitriansky kraj
9137,8
7810,8
7299,1
2037,1
1161,9
3147,9
33,8%
Žilinský kraj
7163,6
5759,7
5589,2
1337,3
1169,5
2563,6
23,8%
Banskobystrický kraj
7479,6
7141,6
7049,6
1566,7
1351,5
2855,8
16,2%
Prešovský kraj
5241,3
5790,3
5709,6
1604,6
1372,4
2730,5
30,4%
Košický kraj
5303,0
5624,7
5446,5
1584,3
829,6
2402,1
16,1%
Slovenská republika
6767,3
6394,5
6058,5
1649,9
1107,6
2712,9
26,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
517,8
613,4
338,5
211,7
59,9
243,2
49,2%
Trnavský kraj
1649,4
1566,6
1607,1
276,6
79,6
541,2
56,5%
Trenčiansky kraj
1348,8
1546,7
1293,6
234,6
85,9
470,5
60,8%
Nitriansky kraj
1907,8
2239,9
1871,0
390,7
150,6
702,0
73,5%
Žilinský kraj
1252,2
1238,4
1346,8
209,2
140,6
483,2
53,1%
Banskobystrický kraj
1465,6
1584,5
1792,5
279,6
226,2
586,6
41,2%
Prešovský kraj
963,5
1156,2
1109,2
175,8
67,2
426,5
49,6%
Košický kraj
584,4
718,6
871,0
125,8
25,6
253,4
30,2%
Slovenská republika
1202,6
1367,2
1340,5
246,1
110,2
485,4
53,9%
                                                                        
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
3006,9
3379,5
2882,2
4432,8
1209,6
3513,9
26,1%
Okres Bratislava II
20070,1
14349,4
8253,1
2014,3
581,9
2577,9
50,0%
Okres Bratislava III
5264,5
5935,8
4471,4
2157,6
612,7
2323,2
11,8%
Okres Bratislava IV
3931,0
3687,4
3666,9
1888,9
608,6
2372,8
30,5%
Okres Bratislava V
8580,5
9089,0
8631,8
1091,3
366,1
2171,0
13,0%
Okres Malacky
4277,0
5472,8
4792,0
1131,9
321,1
1955,1
30,4%
Okres Pezinok
3532,1
4339,0
3383,8
648,7
334,7
1559,9
58,0%
Okres Senec
2409,9
5236,4
7639,2
1821,5
1026,5
2233,0
39,6%
Bratislavský kraj
5678,7
5844,5
5141,9
1769,5
614,2
2339,7
28,6%
Okres Dunajská Streda
7491,8
4990,2
5179,3
878,5
707,3
1957,5
25,2%
Okres Galanta
6141,9
4104,8
3926,0
1083,2
506,1
1665,8
12,0%
Okres Hlohovec
6751,5
6408,6
5715,7
1278,4
678,9
2484,9
47,8%
Okres Piešťany
10036,4
8329,1
8420,2
2293,5
1074,6
3496,8
25,5%
Okres Senica
6052,7
6036,4
4792,9
1915,1
1938,6
2802,8
26,6%
Okres Skalica
5593,6
6001,4
3891,9
1663,2
1267,5
2348,3
-10,2%
Okres Trnava
8399,0
6869,6
6440,0
1527,4
844,7
2677,3
34,8%
Trnavský kraj
7353,8
5955,3
5514,4
1459,1
963,1
2425,4
23,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
13409,7
13293,1
13075,7
1664,4
903,2
4766,4
98,1%
Okres Ilava
10700,8
8749,1
7167,0
1288,5
1110,4
2991,0
55,8%
Okres Myjava
5385,8
5661,8
6136,8
1811,5
1404,8
2421,3
43,9%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5096,7
6144,8
5985,3
2064,1
1756,1
2789,8
3,7%
Okres Partizánske
6772,6
5695,1
4946,7
1418,5
714,7
2231,6
-0,7%
Okres Považská Bystrica
6644,2
8700,3
7695,4
1519,0
810,8
2757,1
25,1%
Okres Prievidza
9397,2
7236,9
5283,8
1585,8
883,2
2691,0
27,2%
Okres Púchov
4791,1
5022,4
4263,3
1539,3
967,9
2176,9
67,0%
Okres Trenčín
8422,0
9020,1
6463,3
1407,6
919,6
2770,6
36,8%
Trenčiansky kraj
8227,1
7759,6
6410,9
1563,5
1021,3
2764,4
32,6%
Okres Komárno
7651,7
8192,3
6394,8
1648,8
950,9
2666,4
19,7%
Okres Levice
8327,5
7118,0
6230,8
2611,4
1257,0
3370,3
58,4%
Okres Nitra
8409,7
7915,7
7614,5
2232,3
1638,4
3335,3
11,6%
Okres Nové Zámky
8295,1
9846,4
9103,0
1637,6
972,5
3257,8
46,7%
Okres Šaľa
24315,8
7361,8
8886,1
2077,8
951,8
3988,9
49,7%
Okres Topoľčany
4037,4
3416,6
3404,5
1929,4
676,4
1997,4
39,8%
Okres Zlaté Moravce
8626,3
8830,0
8322,2
2188,8
1271,5
3327,2
27,6%
Nitriansky kraj
9137,8
7810,8
7299,1
2037,1
1161,9
3147,9
33,8%
Okres Bytča
4315,8
3873,2
4306,8
1129,8
705,1
2010,3
66,0%
Okres Čadca
4757,6
4937,6
5059,9
1183,8
1445,1
2185,3
26,3%
Okres Dolný Kubín
7497,0
6366,9
6250,0
1850,1
1196,8
2917,1
43,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
6219,4
6817,5
6658,5
1216,1
1007,2
2558,4
22,5%
Okres Liptovský Mikuláš
9031,5
6429,6
6239,2
1277,8
1165,9
2473,3
9,6%
Okres Martin
9547,6
7265,0
5587,3
1756,7
1098,7
3223,8
19,1%
Okres Námestovo
8880,9
6118,4
6462,5
1015,3
1631,4
3261,5
18,2%
Okres Ružomberok
7056,0
6328,2
6102,2
984,7
844,1
2463,7
19,5%
Okres Turčianske Teplice
5131,3
4758,6
3723,4
1299,6
1466,8
1985,5
40,7%
Okres Tvrdošín
6549,7
3595,6
4060,2
1968,8
2798,8
2803,7
40,6%
Okres Žilina
5738,8
4630,4
4820,2
1116,9
537,5
1962,9
5,6%
Žilinský kraj
7163,6
5759,7
5589,2
1337,3
1169,5
2563,6
23,8%
Okres Banská Bystrica
9700,1
8426,4
7375,7
2581,1
944,2
3735,1
14,2%
Okres Banská Štiavnica
3212,4
2779,8
4013,7
840,9
1387,5
1463,4
10,9%
Okres Brezno
7321,3
6134,0
6460,0
1144,8
799,8
2933,0
24,2%
Okres Detva
4610,8
3961,8
5510,3
1984,8
1504,6
2434,5
13,8%
Okres Krupina
8838,2
8561,6
5945,3
1572,8
1987,9
3144,3
42,5%
Okres Lučenec
7407,2
6608,1
6014,4
1084,1
1047,9
2310,4
-5,7%
Okres Poltár
6677,8
4694,8
2598,3
896,7
1685,0
2055,6
7,4%
Okres Revúca
5981,4
5611,5
3492,1
1221,2
2289,7
2412,2
1,3%
Okres Rimavská Sobota
5764,0
7099,8
9359,9
1764,8
1852,7
3326,2
31,5%
Okres Veľký Krtíš
17221,8
14563,5
14569,0
2080,8
1344,9
5091,5
34,0%
Okres Zvolen
6805,4
6661,8
6755,5
1744,3
727,3
2369,1
-12,0%
Okres Žarnovica
7241,1
5988,3
5291,9
1518,9
1039,7
2377,4
8,0%
Okres Žiar nad Hronom
3987,4
5935,2
6099,5
1072,1
1344,3
2028,4
29,8%
Banskobystrický kraj
7479,6
7141,6
7049,6
1566,7
1351,5
2855,8
16,2%
Okres Bardejov
9562,3
8947,6
9279,5
1868,7
1973,0
4018,1
56,8%
Okres Humenné
4971,0
5335,5
4539,8
2091,7
1465,5
2638,5
29,5%
Okres Kežmarok
3013,7
4866,5
4539,8
763,6
416,1
1888,2
21,3%
Okres Levoča
4533,6
6491,2
8855,8
1924,3
495,9
3128,4
32,2%
Okres Medzilaborce
5459,8
9098,8
11318,4
1776,7
1858,7
3339,4
-27,4%
Okres Poprad
4775,5
5393,7
4968,4
1578,0
1018,4
2445,7
48,0%
Okres Prešov
8348,8
8999,4
8220,9
2439,2
865,7
4300,4
33,9%
Okres Sabinov
10524,8
9054,4
4902,9
1361,0
460,9
4103,5
55,6%
Okres Snina
4470,6
5338,3
4956,5
1726,6
2153,1
2571,2
-2,6%
Okres Stará Ľubovňa
5079,2
3850,2
3599,4
970,3
893,2
1927,5
-22,8%
Okres Stropkov
4305,4
3979,4
3052,5
2329,9
1865,6
2599,0
34,5%
Okres Svidník
5707,8
5282,2
4016,3
1409,7
2110,0
2356,9
66,6%
Okres Vranov nad Topľou
2394,0
3688,6
5461,6
1021,6
1079,0
1875,1
68,0%
Prešovský kraj
5241,3
5790,3
5709,6
1604,6
1372,4
2730,5
30,4%
Okres Gelnica
1856,9
2350,1
3428,6
1119,0
624,9
1443,8
-15,4%
Okres Košice I
8594,6
8085,2
6638,4
3595,3
794,0
3981,2
39,7%
Okres Košice II
8000,0
9609,9
12977,3
2583,7
992,8
3261,4
12,0%
Okres Košice III
14839,4
10985,2
9849,5
593,2
119,2
2430,8
47,5%
Okres Košice IV
5558,7
5159,1
3906,8
1632,7
171,1
2376,3
22,1%
Okres Košice - okolie
4810,5
6595,9
6603,7
907,3
903,5
2449,4
-7,5%
Okres Michalovce
6127,5
6247,7
5878,4
1448,2
964,5
2593,0
26,7%
Okres Rožňava
2674,1
2820,8
3182,6
819,9
720,7
1381,8
31,2%
Okres Sobrance
5596,5
6288,2
4977,4
853,2
883,5
1676,6
19,5%
Okres Spišská Nová Ves
5974,6
7793,8
6883,3
1366,7
701,0
2264,8
9,2%
Okres Trebišov
4167,8
4105,3
3790,1
1599,9
1082,2
2155,3
-3,4%
Košický kraj
5303,0
5624,7
5446,5
1584,3
829,6
2402,1
16,1%
Slovenská republika
6767,3
6394,5
6058,5
1649,9
1107,6
2712,9
26,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
85,9
519,9
375,9
631,6
352,8
522,5
34,3%
Okres Bratislava II
2278,7
2594,2
928,5
147,5
9,5
253,8
94,6%
Okres Bratislava III
987,1
2273,3
1117,9
318,4
66,2
457,7
10,1%
Okres Bratislava IV
241,4
170,2
137,1
119,2
0,0
125,2
87,2%
Okres Bratislava V
742,8
496,2
406,2
165,7
0,0
203,3
16,2%
Okres Malacky
418,7
529,6
241,1
54,5
0,0
137,2
47,5%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
120,7
55,8
67,8
125,0%
Okres Senec
0,0
0,0
221,4
352,5
161,0
306,9
65,2%
Bratislavský kraj
517,8
613,4
338,5
211,7
59,9
243,2
49,2%
Okres Dunajská Streda
1557,5
1247,6
1268,7
133,6
91,5
404,9
36,7%
Okres Galanta
881,1
859,9
922,5
129,3
23,7
260,1
46,2%
Okres Hlohovec
733,9
1281,7
1449,6
433,1
22,6
551,8
188,5%
Okres Piešťany
3378,3
3559,8
3975,5
680,2
241,5
1268,6
30,9%
Okres Senica
1100,5
984,4
746,6
285,2
80,8
407,6
124,5%
Okres Skalica
92,5
294,2
496,0
191,3
72,8
195,3
152,4%
Okres Trnava
2592,3
2387,8
2151,8
321,1
45,5
737,6
72,2%
Trnavský kraj
1649,4
1566,6
1607,1
276,6
79,6
541,2
56,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
2008,5
1926,0
1658,9
168,4
0,0
622,1
367,1%
Okres Ilava
3747,0
4015,6
2613,2
728,1
274,2
1283,4
95,3%
Okres Myjava
916,7
1102,9
1665,7
199,8
151,9
358,7
88,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
160,9
81,4
207,4
59,0
148,5
31,8%
Okres Partizánske
430,0
966,4
1431,9
214,2
0,0
342,8
106,2%
Okres Považská Bystrica
1936,1
1936,3
1496,3
284,8
81,1
571,1
19,6%
Okres Prievidza
1463,2
1671,7
1476,5
98,4
34,2
419,3
31,1%
Okres Púchov
392,0
617,7
766,1
204,9
93,7
279,7
213,4%
Okres Trenčín
644,3
857,5
492,6
137,0
92,7
247,6
17,0%
Trenčiansky kraj
1348,8
1546,7
1293,6
234,6
85,9
470,5
60,8%
Okres Komárno
2564,1
2686,2
1918,4
439,1
138,3
771,6
43,9%
Okres Levice
1955,5
2119,1
1489,6
512,4
191,5
767,8
143,9%
Okres Nitra
1729,2
1938,5
1816,0
432,8
235,9
698,6
34,7%
Okres Nové Zámky
2380,3
3371,1
2749,6
424,2
124,8
949,6
88,1%
Okres Šaľa
1773,0
1804,8
1728,7
361,1
121,7
607,1
73,8%
Okres Topoľčany
221,2
254,4
238,1
66,8
0,0
90,6
11,8%
Okres Zlaté Moravce
2437,9
2569,7
2540,1
322,8
141,3
740,4
122,7%
Nitriansky kraj
1907,8
2239,9
1871,0
390,7
150,6
702,0
73,5%
Okres Bytča
147,1
792,3
943,4
243,3
183,9
365,9
180,6%
Okres Čadca
792,9
1094,9
1096,8
142,8
103,8
366,3
43,2%
Okres Dolný Kubín
1391,7
1716,3
2366,9
486,6
184,1
770,2
75,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
1371,2
1479,5
1624,0
90,9
62,9
448,1
55,6%
Okres Liptovský Mikuláš
2289,7
2737,8
2670,1
290,5
140,7
750,4
21,2%
Okres Martin
519,1
317,5
381,0
239,4
103,3
255,3
121,5%
Okres Námestovo
814,2
791,0
1026,6
69,9
0,0
357,4
20,1%
Okres Ružomberok
2281,0
1490,1
1428,2
288,3
311,0
672,7
39,2%
Okres Turčianske Teplice
477,3
1749,5
1595,7
274,1
287,6
502,4
171,0%
Okres Tvrdošín
1470,3
985,5
1052,6
258,4
444,7
538,8
53,9%
Okres Žilina
1870,1
1492,2
1612,1
101,1
39,5
473,6
63,1%
Žilinský kraj
1252,2
1238,4
1346,8
209,2
140,6
483,2
53,1%
Okres Banská Bystrica
1455,0
1377,6
973,3
309,3
80,9
512,7
14,0%
Okres Banská Štiavnica
1865,3
1425,5
1878,7
188,0
198,2
509,8
25,0%
Okres Brezno
883,6
1345,2
1099,6
48,9
0,0
432,2
47,9%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
149,8
173,6
110,4
166,7%
Okres Krupina
997,9
256,8
0,0
152,7
290,9
229,6
-
Okres Lučenec
2013,2
1645,6
1784,9
427,9
293,4
717,0
46,2%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
56,0
34,4
35,4
-93,8%
Okres Revúca
167,3
773,0
480,2
184,7
882,3
378,5
-44,7%
Okres Rimavská Sobota
1379,4
2052,2
3684,8
273,6
343,1
856,4
227,8%
Okres Veľký Krtíš
8200,8
7638,2
8232,8
755,5
420,3
2436,9
28,9%
Okres Zvolen
90,7
311,3
556,3
238,1
33,8
223,4
328,1%
Okres Žarnovica
579,3
418,8
709,2
268,8
0,0
276,2
54,2%
Okres Žiar nad Hronom
473,7
498,8
531,7
153,7
109,3
216,7
50,6%
Banskobystrický kraj
1465,6
1584,5
1792,5
279,6
226,2
586,6
41,2%
Okres Bardejov
4529,5
4421,3
4667,8
433,2
317,6
1575,2
196,4%
Okres Humenné
0,0
66,3
61,9
146,6
21,6
98,3
29,1%
Okres Kežmarok
129,2
429,8
260,1
4,1
0,0
101,1
56,8%
Okres Levoča
141,7
631,9
335,8
252,5
0,0
262,9
-48,1%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
124,4
59,2
0,0
41,3
-
Okres Poprad
617,7
1059,2
1151,8
241,7
12,9
404,2
139,9%
Okres Prešov
1286,5
2394,0
2193,8
223,2
39,4
823,2
15,1%
Okres Sabinov
2741,3
3059,3
1666,0
188,2
0,0
1168,3
84,5%
Okres Snina
0,0
185,0
167,4
83,3
48,6
89,2
-81,8%
Okres Stará Ľubovňa
963,3
591,0
972,1
179,2
109,4
362,8
-11,9%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Svidník
285,4
196,9
299,1
75,5
56,5
113,6
128,6%
Okres Vranov nad Topľou
210,3
230,5
263,8
114,3
8,8
135,9
33,9%
Prešovský kraj
963,5
1156,2
1109,2
175,8
67,2
426,5
49,6%
Okres Gelnica
580,3
729,3
1469,4
223,8
0,0
383,7
-13,6%
Okres Košice I
912,3
1464,3
1144,5
416,6
59,9
523,0
147,9%
Okres Košice II
244,9
636,8
1121,5
127,9
0,0
168,4
34,8%
Okres Košice III
481,8
313,9
246,2
34,2
0,0
85,9
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
19,0
-27,3%
Okres Košice - okolie
322,1
314,1
273,3
64,8
14,8
128,9
-19,1%
Okres Michalovce
1612,5
1565,5
1799,1
98,2
10,3
492,9
17,5%
Okres Rožňava
0,0
61,3
47,9
7,4
0,0
15,8
73,3%
Okres Sobrance
0,0
349,3
339,4
109,8
47,8
126,3
-51,6%
Okres Spišská Nová Ves
870,1
1567,0
2147,1
133,8
33,4
354,2
4,9%
Okres Trebišov
552,7
651,3
943,7
141,9
61,0
279,8
49,1%
Košický kraj
584,4
718,6
871,0
125,8
25,6
253,4
30,2%
Slovenská republika
1202,6
1367,2
1340,5
246,1
110,2
485,4
53,9%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.