Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 6. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 6. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
73
Ambulancie - dospelí (D)
62
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
16259
24960
17324
36261
6643
101447
Chorobnosť ARO
6666,7
6859,7
6436,1
1775,7
1124,8
2842,6
Z nich CHPO
3452
6123
4358
5894
762
20589
Chorobnosť CHPO
1415,4
1682,8
1619,1
288,6
129,0
576,9
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
156
144
115
282
70
767
Otitídy
219
193
57
90
13
572
Sinusitídy
153
411
252
398
56
1270
Komplikácie spolu
528
748
424
770
139
2609
%komplikácií z ARO
3,2
3,0
2,4
2,1
2,1
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5357,9
7061,3
5265,6
2116,1
885,4
2651,4
13,3%
Trnavský kraj
7280,9
6530,9
5613,5
1745,0
1036,3
2619,1
8,0%
Trenčiansky kraj
8133,9
8389,4
7760,7
1780,1
1096,5
3038,9
9,9%
Nitriansky kraj
7811,2
7799,7
6748,6
2008,7
1070,0
2970,6
-5,6%
Žilinský kraj
7759,3
6793,3
7039,6
1483,1
1292,9
2925,5
14,1%
Banskobystrický kraj
7154,9
7447,5
7223,0
1646,2
1395,3
2917,3
2,2%
Prešovský kraj
5393,7
5660,9
5189,7
1647,9
1266,4
2731,1
0,0%
Košický kraj
5611,6
6325,4
6374,2
1634,3
739,9
2569,0
6,9%
Slovenská republika
6666,7
6859,7
6436,1
1775,7
1124,8
2842,6
4,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
1001,8
1276,6
696,4
312,8
85,7
410,3
68,7%
Trnavský kraj
1717,3
1694,9
1531,9
357,9
114,1
591,0
9,2%
Trenčiansky kraj
1711,2
2224,1
2016,9
255,4
119,2
621,8
32,2%
Nitriansky kraj
2108,6
2460,5
2195,3
376,4
151,2
737,0
5,0%
Žilinský kraj
1558,7
1736,7
1945,6
246,6
116,0
623,6
29,1%
Banskobystrický kraj
1834,4
1622,4
1928,8
338,3
255,3
659,4
12,4%
Prešovský kraj
1137,6
1448,9
1072,3
226,2
116,4
520,7
22,1%
Košický kraj
554,1
910,8
1128,1
166,9
48,3
316,1
24,7%
Slovenská republika
1415,4
1682,8
1619,1
288,6
129,0
576,9
18,8%
                                                                      
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
3780,1
5719,2
4511,3
3961,2
1047,7
3425,4
-2,5%
Okres Bratislava II
17528,5
17024,7
14236,6
2342,8
563,3
2282,2
-11,5%
Okres Bratislava III
6185,8
6883,1
5030,3
2512,9
736,0
2767,2
19,1%
Okres Bratislava IV
3682,8
3369,7
2652,5
2153,8
563,3
2486,8
4,8%
Okres Bratislava V
8911,9
16313,8
9164,9
1591,9
701,1
3017,2
39,0%
Okres Malacky
3738,6
5561,1
3948,2
2112,9
1741,0
2606,7
33,3%
Okres Pezinok
6334,8
5316,8
6189,8
482,8
669,4
1819,9
16,7%
Okres Senec
2811,5
4108,6
5701,8
1945,5
1377,7
2344,2
5,0%
Bratislavský kraj
5357,9
7061,3
5265,6
2116,1
885,4
2651,4
13,3%
Okres Dunajská Streda
6971,4
5407,8
5810,7
1351,7
682,3
2266,2
15,8%
Okres Galanta
5029,2
6038,6
5852,8
1522,8
547,7
2241,5
34,6%
Okres Hlohovec
7514,7
5075,6
3909,9
1835,7
746,8
2198,8
-11,5%
Okres Piešťany
8952,2
7903,6
6365,9
2531,8
1506,3
3429,4
-1,9%
Okres Senica
6674,0
5180,3
3842,6
1856,2
1490,6
2539,6
-9,4%
Okres Skalica
8949,7
8354,9
4426,1
1893,9
1713,3
3065,9
30,6%
Okres Trnava
7944,4
7539,3
6902,5
1723,0
978,9
2750,8
2,7%
Trnavský kraj
7280,9
6530,9
5613,5
1745,0
1036,3
2619,1
8,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
8709,2
10012,9
10315,6
1380,7
1277,2
3144,8
-34,0%
Okres Ilava
9798,4
8019,3
7534,4
1845,9
1298,7
3317,2
10,9%
Okres Myjava
8479,8
7205,9
6224,4
2264,4
1771,9
3056,2
26,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
6492,1
6331,4
5667,8
2361,2
1966,2
3103,4
11,2%
Okres Partizánske
6611,3
7628,0
7029,6
1717,1
260,4
2542,8
13,9%
Okres Považská Bystrica
9680,3
14146,8
11833,3
1931,4
686,8
4065,3
47,4%
Okres Prievidza
9155,6
7759,4
7413,1
1754,7
1171,2
2961,3
10,0%
Okres Púchov
5017,6
5632,1
4286,6
1431,6
1131,4
2235,5
2,7%
Okres Trenčín
7751,1
8639,0
8512,7
1628,5
815,1
2950,1
6,5%
Trenčiansky kraj
8133,9
8389,4
7760,7
1780,1
1096,5
3038,9
9,9%
Okres Komárno
7784,0
9923,0
7682,7
1871,1
1021,0
2974,8
11,6%
Okres Levice
7601,2
7056,5
5682,0
2364,9
1042,4
2996,4
-11,1%
Okres Nitra
8978,0
7822,4
7559,4
2128,3
1197,7
3195,0
-4,2%
Okres Nové Zámky
8524,2
9291,4
7825,9
1839,0
1200,0
3361,5
3,2%
Okres Šaľa
7072,4
6455,1
5348,8
2383,8
873,8
2962,5
-25,7%
Okres Topoľčany
4584,6
3856,6
3338,1
1386,6
773,3
1769,2
-11,4%
Okres Zlaté Moravce
8720,1
8665,9
8054,8
2035,3
1189,1
3191,3
-4,1%
Nitriansky kraj
7811,2
7799,7
6748,6
2008,7
1070,0
2970,6
-5,6%
Okres Bytča
4021,6
6836,9
7013,9
825,6
766,4
2548,7
26,8%
Okres Čadca
7560,6
6730,2
7180,4
1278,5
1429,8
2759,3
26,3%
Okres Dolný Kubín
7452,1
8276,9
9134,6
1914,6
1229,4
3441,4
18,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
6513,2
6498,4
7673,6
1756,0
1594,7
3022,7
18,1%
Okres Liptovský Mikuláš
10032,2
6872,1
7018,4
1261,3
973,5
2532,8
2,4%
Okres Martin
10011,1
8217,3
7317,5
1910,3
1197,8
3558,7
10,4%
Okres Námestovo
10043,6
7696,9
9429,5
1482,5
1872,4
3898,7
19,5%
Okres Ružomberok
6906,2
5877,1
6064,2
974,9
1571,3
2453,4
-0,4%
Okres Turčianske Teplice
5727,9
5808,3
3812,1
1665,1
1351,7
2302,5
16,0%
Okres Tvrdošín
6471,7
4637,6
5197,4
1640,6
2150,7
2872,4
2,4%
Okres Žilina
6217,9
5972,8
5787,6
1498,9
879,9
2515,9
28,2%
Žilinský kraj
7759,3
6793,3
7039,6
1483,1
1292,9
2925,5
14,1%
Okres Banská Bystrica
9026,2
7056,0
6103,8
2103,8
1628,2
3101,7
-17,0%
Okres Banská Štiavnica
3108,8
2637,2
3928,3
1068,5
1783,9
1649,3
12,7%
Okres Brezno
6740,6
6900,7
8009,7
1284,3
780,5
3204,7
9,3%
Okres Detva
4491,0
3608,1
5858,1
1863,1
1475,7
2357,2
-3,2%
Okres Krupina
3421,2
6849,3
7134,4
1404,8
1706,7
2128,6
-32,3%
Okres Lučenec
10000,6
12042,9
10046,4
1347,9
712,6
3507,3
51,8%
Okres Poltár
3005,0
2582,2
3064,6
874,3
1398,4
1395,5
-32,1%
Okres Revúca
6211,5
6892,7
5450,9
1293,2
2406,2
2768,0
14,7%
Okres Rimavská Sobota
5720,2
6614,3
4931,0
1633,3
1819,8
2801,6
-15,8%
Okres Veľký Krtíš
14644,4
12526,7
11896,6
2413,8
943,8
4814,9
-5,4%
Okres Zvolen
5898,1
5551,5
6291,9
2650,0
1031,8
2967,2
25,2%
Okres Žarnovica
7675,6
7705,2
8183,3
1381,4
1174,4
2694,6
13,3%
Okres Žiar nad Hronom
4184,8
5436,4
6193,3
1257,2
1322,4
2110,4
4,0%
Banskobystrický kraj
7154,9
7447,5
7223,0
1646,2
1395,3
2917,3
2,2%
Okres Bardejov
11567,0
8289,9
8957,1
1914,4
2200,1
4225,8
5,2%
Okres Humenné
4609,1
6318,4
6226,5
2010,5
1043,9
2727,9
3,4%
Okres Kežmarok
3234,0
3528,5
3601,2
1418,2
491,8
2101,0
11,3%
Okres Levoča
3347,1
5152,0
6279,8
1681,0
259,6
2704,7
-13,5%
Okres Medzilaborce
3017,2
3726,2
11567,2
1796,5
1586,1
2828,8
-15,3%
Okres Poprad
2719,4
3158,8
3481,3
1684,6
970,8
1938,7
-20,7%
Okres Prešov
9241,5
8089,3
7138,0
2993,1
1123,0
4585,0
6,6%
Okres Sabinov
10783,5
9853,4
4284,1
1892,0
614,5
4834,4
17,8%
Okres Snina
2435,3
3478,5
3353,1
1512,6
2306,9
2035,1
-20,8%
Okres Stará Ľubovňa
4361,1
4351,6
3263,1
1091,2
1212,3
2136,5
10,8%
Okres Stropkov
4772,5
3920,9
3357,8
1047,2
355,3
1564,8
-39,8%
Okres Svidník
8047,9
12401,6
4614,5
1587,2
1857,3
3342,8
41,8%
Okres Vranov nad Topľou
2415,6
3833,9
4336,2
890,3
722,0
1655,2
-11,7%
Prešovský kraj
5393,7
5660,9
5189,7
1647,9
1266,4
2731,1
0,0%
Okres Gelnica
4119,9
4497,6
3979,6
1163,7
949,8
2315,4
60,4%
Okres Košice I
5833,8
6374,3
6438,1
3378,5
1199,1
3542,0
-11,0%
Okres Košice II
11479,6
14038,6
20677,6
2929,3
276,8
4402,5
35,0%
Okres Košice III
10599,6
9317,8
10080,4
610,3
636,0
2410,2
-0,8%
Okres Košice IV
8596,0
6706,8
4180,9
1082,9
166,3
2275,6
-4,2%
Okres Košice - okolie
5154,1
7002,9
5465,1
991,2
1170,1
2479,3
1,2%
Okres Michalovce
3916,0
5504,6
4303,5
1750,5
564,7
2289,6
-11,7%
Okres Rožňava
3450,3
3879,8
3917,0
1018,8
597,9
1613,7
16,8%
Okres Sobrance
10751,1
11179,0
8823,5
923,2
1013,2
2735,3
63,2%
Okres Spišská Nová Ves
4930,5
6329,9
6378,1
1236,9
1168,3
2513,9
11,0%
Okres Trebišov
4624,9
4713,2
5552,7
1542,0
807,4
2260,4
4,9%
Košický kraj
5611,6
6325,4
6374,2
1634,3
739,9
2569,0
6,9%
Slovenská republika
6666,7
6859,7
6436,1
1775,7
1124,8
2842,6
4,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
429,6
346,6
250,6
778,3
267,5
586,4
12,2%
Okres Bratislava II
2103,4
3404,9
2475,9
212,4
8,3
238,2
-6,1%
Okres Bratislava III
1645,2
2904,8
2076,0
353,8
0,0
617,7
35,0%
Okres Bratislava IV
310,3
323,4
185,1
273,0
0,0
252,5
101,6%
Okres Bratislava V
2980,8
3225,5
1487,3
377,1
298,3
714,5
251,4%
Okres Malacky
538,4
1213,7
452,1
187,8
85,6
316,4
130,6%
Okres Pezinok
460,7
550,0
742,8
226,3
0,0
272,5
301,9%
Okres Senec
44,6
40,3
0,0
300,3
73,8
192,2
-37,4%
Bratislavský kraj
1001,8
1276,6
696,4
312,8
85,7
410,3
68,7%
Okres Dunajská Streda
1698,2
976,6
925,8
484,1
16,6
558,1
37,9%
Okres Galanta
947,5
1338,5
1588,9
183,2
18,6
405,7
55,9%
Okres Hlohovec
782,8
410,2
662,7
273,2
138,3
303,9
-44,9%
Okres Piešťany
3272,2
3135,7
2702,3
655,7
391,0
1138,4
-10,3%
Okres Senica
924,1
1053,6
654,7
274,5
24,4
372,0
-8,8%
Okres Skalica
443,8
659,0
335,8
310,5
204,0
330,1
69,1%
Okres Trnava
2616,2
2961,5
2521,5
346,9
98,9
781,4
5,9%
Trnavský kraj
1717,3
1694,9
1531,9
357,9
114,1
591,0
9,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
945,2
992,7
1003,7
113,5
21,3
282,1
-54,7%
Okres Ilava
3623,2
4522,6
4322,6
529,7
447,3
1434,8
11,8%
Okres Myjava
802,1
1617,6
1402,7
168,7
101,2
365,9
2,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
237,5
437,5
390,9
311,2
221,4
297,7
100,4%
Okres Partizánske
376,3
793,9
998,0
139,0
0,0
237,0
-30,9%
Okres Považská Bystrica
3703,4
3978,8
3104,6
360,8
0,0
1040,4
82,2%
Okres Prievidza
2367,3
2483,0
2365,1
207,1
127,4
662,9
58,1%
Okres Púchov
980,0
2127,1
1408,9
205,7
117,5
527,7
88,7%
Okres Trenčín
620,1
1390,8
1194,8
231,1
58,7
392,1
58,4%
Trenčiansky kraj
1711,2
2224,1
2016,9
255,4
119,2
621,8
32,2%
Okres Komárno
2645,5
3207,4
2931,0
463,7
219,7
883,5
14,5%
Okres Levice
1627,1
2071,9
1546,0
378,3
161,9
617,8
-19,5%
Okres Nitra
1760,1
1869,2
2096,6
372,8
171,1
659,7
-5,6%
Okres Nové Zámky
3306,7
3776,7
3077,6
500,6
217,7
1178,6
24,1%
Okres Šaľa
1743,4
2288,4
1681,8
503,4
128,2
755,4
24,4%
Okres Topoľčany
288,2
258,3
338,3
57,3
0,0
92,4
1,9%
Okres Zlaté Moravce
2906,7
3171,1
3074,9
322,8
70,6
838,8
13,3%
Nitriansky kraj
2108,6
2460,5
2195,3
376,4
151,2
737,0
5,0%
Okres Bytča
833,7
2288,7
2050,9
234,6
92,0
736,0
101,1%
Okres Čadca
1106,4
1374,0
1696,4
173,8
119,8
477,3
30,3%
Okres Dolný Kubín
2020,2
3072,7
3698,2
581,1
198,3
1138,1
47,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
1714,0
1479,5
2436,1
85,2
42,0
529,2
18,1%
Okres Liptovský Mikuláš
2493,2
2497,2
2720,9
324,0
172,3
751,9
0,2%
Okres Martin
1260,7
964,6
904,8
264,4
35,0
433,0
69,6%
Okres Námestovo
492,3
453,6
1203,3
154,5
74,2
317,9
-11,1%
Okres Ružomberok
2498,6
2697,4
2540,7
287,6
361,7
912,7
35,7%
Okres Turčianske Teplice
2028,6
3499,0
1861,7
172,6
28,8
633,9
26,2%
Okres Tvrdošín
1520,5
1398,3
1480,3
328,1
203,4
682,9
26,8%
Okres Žilina
1817,5
1894,8
2081,9
176,6
0,0
603,2
27,4%
Žilinský kraj
1558,7
1736,7
1945,6
246,6
116,0
623,6
29,1%
Okres Banská Bystrica
2907,5
2341,8
2316,5
563,3
361,8
932,8
82,0%
Okres Banská Štiavnica
1761,7
1568,1
2049,5
375,9
495,5
695,7
36,5%
Okres Brezno
530,2
629,5
1546,3
368,2
134,6
490,8
13,6%
Okres Detva
958,1
707,5
1601,8
374,5
57,9
479,9
334,6%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
109,9
310,3
150,2
-34,6%
Okres Lučenec
2071,9
1552,1
1326,3
321,7
157,2
607,0
-15,3%
Okres Poltár
834,7
1314,6
1598,9
164,4
0,0
372,1
950,0%
Okres Revúca
2870,5
2447,9
2946,4
221,0
985,4
996,6
163,3%
Okres Rimavská Sobota
1324,7
970,9
1413,5
240,2
155,5
483,9
-43,5%
Okres Veľký Krtíš
6326,4
5126,1
4698,3
529,7
173,8
1711,4
-29,8%
Okres Zvolen
226,8
363,2
397,4
264,0
50,7
243,5
9,0%
Okres Žarnovica
868,9
1046,9
1036,6
456,3
288,8
537,4
94,6%
Okres Žiar nad Hronom
987,0
1246,9
1782,9
244,4
229,5
469,2
116,5%
Banskobystrický kraj
1834,4
1622,4
1928,8
338,3
255,3
659,4
12,4%
Okres Bardejov
5108,3
4506,2
3101,9
305,4
311,8
1442,2
-8,4%
Okres Humenné
0,0
567,7
524,6
283,7
44,9
269,7
174,4%
Okres Kežmarok
298,1
425,1
392,9
116,9
35,1
209,6
107,2%
Okres Levoča
0,0
50,3
0,0
385,8
74,2
192,3
-26,9%
Okres Medzilaborce
143,7
693,2
1616,9
276,4
148,7
394,0
853,3%
Okres Poprad
504,4
767,1
458,6
224,4
98,2
301,5
-25,4%
Okres Prešov
1925,3
3748,3
3513,8
537,9
42,4
1459,1
77,3%
Okres Sabinov
2727,3
4608,9
2040,0
386,1
0,0
1778,4
52,2%
Okres Snina
105,9
89,2
75,4
168,6
277,5
168,1
88,4%
Okres Stará Ľubovňa
814,4
644,7
449,3
224,4
191,4
361,6
-0,3%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
171,2
196,9
341,8
38,2
0,0
79,5
-30,0%
Okres Vranov nad Topľou
224,3
357,7
331,0
120,4
27,4
164,0
20,7%
Prešovský kraj
1137,6
1448,9
1072,3
226,2
116,4
520,7
22,1%
Okres Gelnica
232,1
445,7
918,4
492,3
299,9
464,4
21,1%
Okres Košice I
216,1
1145,9
1588,1
383,3
96,5
456,7
-12,7%
Okres Košice II
1122,4
1990,0
3805,1
342,3
0,0
581,1
245,1%
Okres Košice III
180,7
343,3
461,7
17,1
0,0
73,9
-14,0%
Okres Košice IV
286,5
129,0
137,1
0,0
0,0
46,3
144,4%
Okres Košice - okolie
230,1
320,5
488,0
41,9
44,4
129,6
0,6%
Okres Michalovce
1197,8
1646,8
1277,6
241,2
19,8
494,5
0,3%
Okres Rožňava
108,7
214,6
154,6
6,0
0,0
44,5
181,3%
Okres Sobrance
2503,7
3406,1
2488,7
282,4
153,5
751,0
494,5%
Okres Spišská Nová Ves
870,1
1855,7
2273,4
137,9
133,5
558,1
57,6%
Okres Trebišov
394,4
450,0
657,6
107,9
39,2
191,7
-31,5%
Košický kraj
554,1
910,8
1128,1
166,9
48,3
316,1
24,7%
Slovenská republika
1415,4
1682,8
1619,1
288,6
129,0
576,9
18,8%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.