Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 7. k.t. 2011

 

Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 7. kalendárny týždeň

Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
71
Ambulancie - dospelí (D)
63
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie

Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika

Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
14320
20427
13646
35039
6546
89978
Chorobnosť ARO
6004,5
5740,9
5184,4
1707,1
1102,7
2529,6
Z nich CHPO
3057
4859
3122
5618
802
17458
Chorobnosť CHPO
1281,8
1365,6
1186,1
273,7
135,1
490,8
Úmrtia
0
0
0
1
0
1

Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín

Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
144
140
73
298
84
739
Otitídy
218
182
58
85
16
559
Sinusitídy
163
351
223
413
60
1210
Komplikácie spolu
525
673
354
796
160
2508
%komplikácií z ARO
3,7
3,3
2,6
2,3
2,4
2,8

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín

Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5958,7
7208,9
6008,1
2388,9
725,0
2899,6
9,4%
Trnavský kraj
7737,3
6946,0
5594,5
1644,4
984,0
2627,1
0,3%
Trenčiansky kraj
6654,4
6499,2
4942,8
1631,1
1027,1
2441,4
-19,7%
Nitriansky kraj
7573,8
7327,1
6306,6
1781,8
1078,8
2734,8
-7,9%
Žilinský kraj
6577,5
4377,9
3862,9
1427,2
1274,9
2237,5
-23,5%
Banskobystrický kraj
6420,0
5189,3
4678,5
1574,0
1302,8
2383,5
-18,3%
Prešovský kraj
4310,9
5075,3
5103,8
1602,6
1202,2
2463,4
-9,8%
Košický kraj
4798,9
5023,9
5564,8
1616,2
985,1
2399,2
-6,6%
Slovenská republika
6004,5
5740,9
5184,4
1707,1
1102,7
2529,6
-11,0%

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
897,7
1042,2
781,6
271,8
72,9
365,7
-10,9%
Trnavský kraj
1978,5
2151,7
1579,2
367,2
112,8
660,8
11,8%
Trenčiansky kraj
1493,3
1869,4
1222,9
285,7
138,4
527,7
-15,1%
Nitriansky kraj
1929,4
2180,9
1983,4
330,8
142,7
651,6
-11,6%
Žilinský kraj
1494,3
1029,7
870,2
213,8
189,6
432,0
-30,7%
Banskobystrický kraj
1039,2
854,1
805,7
295,5
209,5
413,9
-37,2%
Prešovský kraj
1196,3
1307,1
1119,9
231,5
129,8
498,4
-4,3%
Košický kraj
442,7
579,1
914,2
164,3
50,7
265,7
-15,9%
Slovenská republika
1281,8
1365,6
1186,1
273,7
135,1
490,8
-14,9%

                                                                      
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín

Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
4295,5
5372,6
4260,7
4113,7
1014,3
3454,0
0,8%
Okres Bratislava II
8033,9
8944,7
5364,5
4090,3
765,7
4031,7
76,7%
Okres Bratislava III
8686,5
9345,8
7984,7
2559,7
287,3
2244,9
-18,9%
Okres Bratislava IV
4303,4
4237,7
3536,7
2607,3
756,9
3025,0
21,6%
Okres Bratislava V
8616,7
12084,9
11765,9
1303,8
230,1
2577,4
-14,6%
Okres Malacky
4725,6
6223,1
4279,7
1664,3
1207,9
2459,6
-5,6%
Okres Pezinok
4238,5
5610,1
5793,7
1418,1
669,4
2498,5
37,3%
Okres Senec
2543,8
2960,6
4151,8
1704,0
966,1
1899,5
-19,0%
Bratislavský kraj
5958,7
7208,9
6008,1
2388,9
725,0
2899,6
9,4%
Okres Dunajská Streda
9123,8
7409,6
6319,6
1314,6
536,3
2603,9
14,9%
Okres Galanta
5220,0
5336,7
4758,1
1578,3
533,7
2096,5
-6,5%
Okres Hlohovec
6697,1
7263,1
4933,4
1710,7
786,1
2510,9
14,2%
Okres Piešťany
6789,4
6206,9
6598,2
2329,1
1661,3
3021,0
-11,9%
Okres Senica
7968,9
6861,4
4618,3
1605,8
1185,1
2673,7
5,3%
Okres Skalica
12481,5
11620,4
5609,0
1630,0
1308,7
3462,1
12,9%
Okres Trnava
7194,6
6228,1
5846,0
1681,7
1098,3
2569,3
-6,6%
Trnavský kraj
7737,3
6946,0
5594,5
1644,4
984,0
2627,1
0,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
11814,7
9592,1
9270,1
2135,9
1334,7
3367,0
7,1%
Okres Ilava
7120,4
5737,0
4805,6
1520,7
1629,8
2558,9
-22,9%
Okres Myjava
5958,7
6617,6
6575,1
1012,3
1041,4
1946,8
-36,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4651,3
4343,2
4397,4
1504,0
1611,0
2102,1
-32,3%
Okres Partizánske
5912,6
5626,1
4859,9
1648,9
486,0
2164,7
-14,9%
Okres Považská Bystrica
8834,1
9753,1
7845,8
1423,4
786,2
2866,1
-29,5%
Okres Prievidza
6828,4
5970,2
4319,7
1818,4
838,5
2454,5
-17,1%
Okres Púchov
4076,8
7009,9
3117,5
1871,5
1406,7
2486,2
11,2%
Okres Trenčín
6706,1
5789,6
3580,7
1432,6
759,5
2125,4
-28,0%
Trenčiansky kraj
6654,4
6499,2
4942,8
1631,1
1027,1
2441,4
-19,7%
Okres Komárno
6449,5
6209,3
4044,6
1777,4
1201,3
2361,3
-20,6%
Okres Levice
12381,3
10507,2
8943,6
2391,5
1300,7
3872,8
29,3%
Okres Nitra
7163,3
6670,8
6371,3
1935,3
1162,6
2787,8
-12,7%
Okres Nové Zámky
7183,4
8013,6
7447,0
1633,1
1088,0
2800,1
-16,7%
Okres Šaľa
9697,4
6625,6
5853,3
1819,5
787,0
2799,0
-5,5%
Okres Topoľčany
4131,4
5037,6
3364,0
1209,9
613,2
1718,8
-2,8%
Okres Zlaté Moravce
7407,4
8091,9
6484,0
1531,4
1200,8
2668,8
-16,4%
Nitriansky kraj
7573,8
7327,1
6306,6
1781,8
1078,8
2734,8
-7,9%
Okres Bytča
4708,2
5252,3
3076,3
821,3
1636,3
2026,9
-20,5%
Okres Čadca
4512,5
3927,4
3320,5
1038,8
1295,5
1797,5
-34,9%
Okres Dolný Kubín
7621,7
3838,6
4043,4
1410,3
890,5
2333,1
-32,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
5582,8
4206,6
4506,7
1630,9
1867,5
2422,1
-19,9%
Okres Liptovský Mikuláš
7024,5
5291,2
5213,0
964,0
809,8
1728,1
-31,8%
Okres Martin
6915,1
4981,7
3555,6
1809,8
819,2
2558,6
-28,1%
Okres Námestovo
8061,9
4448,3
4867,9
1408,9
2651,0
2990,6
-23,3%
Okres Ružomberok
5154,4
3558,4
2588,7
1100,1
1101,8
1694,3
-30,9%
Okres Turčianske Teplice
3818,6
1469,6
1152,5
1441,8
1236,7
1501,1
-34,8%
Okres Tvrdošín
5458,1
3239,3
4078,9
2086,7
3531,2
2835,3
-1,3%
Okres Žilina
8024,2
4486,2
3624,1
1777,9
601,7
2304,0
-8,4%
Žilinský kraj
6577,5
4377,9
3862,9
1427,2
1274,9
2237,5
-23,5%
Okres Banská Bystrica
5207,4
3913,2
3382,9
1937,0
1191,8
2255,9
-27,3%
Okres Banská Štiavnica
3626,9
2352,1
2476,5
1147,6
2345,6
1703,3
3,3%
Okres Brezno
3408,2
2711,9
3030,7
1181,5
888,2
1580,9
-50,7%
Okres Detva
4275,4
1980,9
2883,3
1853,7
1620,4
1957,6
-17,0%
Okres Krupina
8648,1
5764,8
4280,6
1588,0
1099,0
3011,8
41,5%
Okres Lučenec
7652,4
7405,2
6236,6
823,5
345,8
2142,0
-38,9%
Okres Poltár
10601,0
6572,8
7261,8
1022,3
1513,1
2759,3
97,7%
Okres Revúca
6650,7
4981,7
3142,9
1385,7
2191,1
2309,7
-16,6%
Okres Rimavská Sobota
4606,3
3984,8
4503,6
2131,5
1543,4
2628,7
-6,2%
Okres Veľký Krtíš
12008,4
9131,9
7715,5
2209,5
1192,1
3818,9
-20,7%
Okres Zvolen
4627,7
4358,2
3417,5
2079,7
1136,6
2314,4
-22,0%
Okres Žarnovica
7965,2
6281,4
5796,5
1965,5
1454,7
2746,9
1,9%
Okres Žiar nad Hronom
3819,6
3422,7
3307,8
1176,8
1158,5
1619,8
-23,2%
Banskobystrický kraj
6420,0
5189,3
4678,5
1574,0
1302,8
2383,5
-18,3%
Okres Bardejov
8924,8
7506,2
7458,5
1724,1
2148,2
3384,3
-19,9%
Okres Humenné
2734,1
3645,4
4147,8
1870,2
1405,5
2150,5
-21,2%
Okres Kežmarok
2755,4
2579,1
3452,1
1537,5
549,6
1813,5
-13,7%
Okres Levoča
1983,5
6886,2
13991,9
2415,9
556,3
4100,9
51,6%
Okres Medzilaborce
2298,9
2686,3
3607,0
1579,3
1090,5
1798,3
-36,4%
Okres Poprad
3225,2
5438,5
4640,9
1934,1
661,8
2482,3
28,0%
Okres Prešov
8086,3
6958,4
5701,6
2045,9
1044,5
3031,9
-33,9%
Okres Sabinov
6293,9
6939,8
8486,6
2085,0
806,6
4070,5
-15,8%
Okres Snina
3388,2
3805,5
4596,5
1009,1
1230,3
1715,3
-15,7%
Okres Stará Ľubovňa
3893,0
4527,5
3482,4
1081,0
918,8
2038,9
-4,6%
Okres Stropkov
3818,0
4634,8
2564,1
593,8
541,5
1402,6
-10,4%
Okres Svidník
7020,5
9547,2
3033,6
1642,2
2471,4
3040,9
-9,0%
Okres Vranov nad Topľou
2329,3
2948,1
3103,2
955,1
873,3
1461,4
-11,7%
Prešovský kraj
4310,9
5075,3
5103,8
1602,6
1202,2
2463,4
-9,8%
Okres Gelnica
4564,8
5051,3
5632,7
1367,6
722,1
2560,4
10,6%
Okres Košice I
6116,3
6434,9
6840,9
3665,9
999,3
3974,8
12,2%
Okres Košice II
7836,7
9957,3
13377,8
2793,9
891,3
3468,3
-21,2%
Okres Košice III
7889,5
7307,1
7618,0
610,3
715,5
1959,2
-18,7%
Okres Košice IV
5630,4
3417,9
3289,9
1517,9
142,6
1926,1
-15,4%
Okres Košice - okolie
4130,8
4711,3
4882,4
1093,4
1564,4
2156,2
-13,0%
Okres Michalovce
4558,0
3742,9
4330,4
1518,3
697,7
2072,8
-9,5%
Okres Rožňava
3430,9
4185,2
4139,7
1182,1
815,1
1794,1
11,2%
Okres Sobrance
4123,7
6026,2
5656,1
1140,4
2407,0
2394,3
-12,5%
Okres Spišská Nová Ves
5510,6
5824,7
5367,7
1147,1
972,8
2365,8
-5,9%
Okres Trebišov
3268,8
4179,6
5952,4
1532,4
1262,0
2200,8
-2,6%
Košický kraj
4798,9
5023,9
5564,8
1616,2
985,1
2399,2
-6,6%
Slovenská republika
6004,5
5740,9
5184,4
1707,1
1102,7
2529,6
-11,0%

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín

Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
515,5
1126,5
751,9
602,2
310,5
567,6
-3,2%
Okres Bratislava II
1227,0
1378,2
584,6
340,1
59,6
422,7
77,4%
Okres Bratislava III
3948,4
4041,4
5429,6
324,9
33,8
446,3
-27,8%
Okres Bratislava IV
289,7
323,4
370,1
286,0
12,8
277,9
10,1%
Okres Bratislava V
1689,0
1693,0
1210,6
186,6
0,0
368,2
-48,5%
Okres Malacky
867,4
1103,4
482,2
138,3
45,9
304,5
-3,7%
Okres Pezinok
92,1
330,0
594,2
120,7
37,2
172,6
-36,7%
Okres Senec
468,6
725,0
1079,5
304,5
181,2
369,3
92,2%
Bratislavský kraj
897,7
1042,2
781,6
271,8
72,9
365,7
-10,9%
Okres Dunajská Streda
3165,4
3814,1
2265,2
387,3
94,2
970,7
73,9%
Okres Galanta
1443,8
1269,0
1057,3
232,5
9,7
403,9
-0,4%
Okres Hlohovec
1913,5
2648,9
1509,5
546,0
117,9
788,0
159,3%
Okres Piešťany
2361,5
2533,0
2401,8
560,7
309,1
893,8
-21,5%
Okres Senica
815,7
845,1
652,3
188,7
73,3
308,0
-17,2%
Okres Skalica
0,0
294,2
0,0
378,4
102,0
265,7
-19,5%
Okres Trnava
2408,8
2294,6
2028,5
356,8
94,3
712,1
-8,9%
Trnavský kraj
1978,5
2151,7
1579,2
367,2
112,8
660,8
11,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
472,6
1208,5
780,6
173,4
93,7
279,4
-1,0%
Okres Ilava
1512,3
2470,7
1762,9
347,3
335,1
753,4
-47,5%
Okres Myjava
687,5
2647,1
3419,1
449,1
347,1
763,1
108,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
148,4
160,9
122,1
332,8
147,6
257,6
-13,5%
Okres Partizánske
913,8
724,8
564,1
208,4
0,0
268,1
13,1%
Okres Považská Bystrica
3689,3
2591,3
2724,9
286,8
68,8
792,5
-23,8%
Okres Prievidza
1447,0
1183,7
842,0
243,1
87,1
409,5
-38,2%
Okres Púchov
1920,8
4471,8
1348,9
406,5
276,1
923,5
75,0%
Okres Trenčín
1025,6
1506,4
337,8
216,4
91,8
358,2
-8,7%
Trenčiansky kraj
1493,3
1869,4
1222,9
285,7
138,4
527,7
-15,1%
Okres Komárno
1722,0
1459,8
929,2
417,9
156,4
537,7
-39,1%
Okres Levice
4819,2
4215,6
3645,2
326,5
165,4
1104,7
78,8%
Okres Nitra
1159,8
1638,9
1700,6
263,1
79,0
496,5
-24,7%
Okres Nové Zámky
2403,8
3136,5
3083,1
468,6
211,6
948,2
-19,5%
Okres Šaľa
1447,4
1448,6
1273,8
401,2
159,9
572,1
-24,3%
Okres Topoľčany
323,5
408,9
342,8
85,2
0,0
126,7
37,1%
Okres Zlaté Moravce
1781,5
2159,7
1570,9
311,0
259,0
620,9
-26,0%
Nitriansky kraj
1929,4
2180,9
1983,4
330,8
142,7
651,6
-11,6%
Okres Bytča
637,6
762,9
369,2
114,1
0,0
246,0
-66,6%
Okres Čadca
694,2
846,1
757,0
96,5
39,6
264,7
-44,5%
Okres Dolný Kubín
1875,5
1230,3
1380,7
478,3
281,2
724,0
-36,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
1567,1
1305,5
1502,2
193,2
251,8
519,5
-1,8%
Okres Liptovský Mikuláš
2621,8
1871,3
1568,1
131,2
51,7
397,3
-47,2%
Okres Martin
593,3
720,4
428,6
280,4
68,3
331,2
-23,5%
Okres Námestovo
1169,3
693,1
765,7
92,0
185,4
367,3
15,5%
Okres Ružomberok
1954,0
1457,7
776,6
266,1
355,4
538,3
-41,0%
Okres Turčianske Teplice
1670,6
629,8
354,6
304,6
115,0
364,8
-42,5%
Okres Tvrdošín
1247,6
839,0
1217,1
471,7
1416,8
764,3
11,9%
Okres Žilina
2868,9
1156,4
751,1
177,2
14,3
431,1
-28,5%
Žilinský kraj
1494,3
1029,7
870,2
213,8
189,6
432,0
-30,7%
Okres Banská Bystrica
376,1
547,4
73,5
344,6
51,3
281,5
-69,8%
Okres Banská Štiavnica
1658,0
1283,0
768,6
455,1
693,8
659,7
-5,2%
Okres Brezno
605,9
387,4
371,1
85,6
107,7
177,3
-63,9%
Okres Detva
0,0
346,7
576,7
234,1
144,7
230,9
-51,9%
Okres Krupina
285,1
228,3
317,1
162,9
258,6
203,1
35,3%
Okres Lučenec
1160,3
878,9
987,7
74,0
31,4
271,6
-55,3%
Okres Poltár
1419,0
563,4
333,1
134,5
82,5
263,3
-29,3%
Okres Revúca
1003,9
1245,4
1047,6
291,4
892,0
582,0
-41,6%
Okres Rimavská Sobota
361,3
343,9
789,0
246,9
71,8
279,8
-42,2%
Okres Veľký Krtíš
5799,2
3326,9
3103,4
665,9
248,4
1411,4
-17,5%
Okres Zvolen
90,7
124,5
238,4
384,0
47,4
282,9
16,2%
Okres Žarnovica
452,6
837,5
1091,1
659,8
470,6
656,9
22,2%
Okres Žiar nad Hronom
444,1
561,1
351,9
213,0
54,6
230,5
-50,9%
Banskobystrický kraj
1039,2
854,1
805,7
295,5
209,5
413,9
-37,2%
Okres Bardejov
4932,1
3820,5
3171,6
328,9
294,5
1256,0
-12,9%
Okres Humenné
193,3
712,5
1114,3
331,8
164,0
389,4
44,4%
Okres Kežmarok
236,8
460,6
520,2
114,9
0,0
186,0
-11,2%
Okres Levoča
1157,0
1332,0
1211,9
293,9
148,3
627,1
226,1%
Okres Medzilaborce
143,7
346,6
373,1
256,6
0,0
212,2
-46,2%
Okres Poprad
498,9
1222,1
813,0
361,1
157,6
480,1
59,2%
Okres Prešov
1703,9
1864,5
1060,8
254,2
45,9
531,7
-63,6%
Okres Sabinov
3021,1
3337,5
2244,0
260,6
0,0
1417,9
-20,3%
Okres Snina
158,8
743,3
715,8
106,5
48,6
205,9
22,5%
Okres Stará Ľubovňa
740,4
879,1
1225,3
199,9
289,2
457,8
26,6%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
513,7
328,1
384,5
41,7
111,3
139,5
75,4%
Okres Vranov nad Topľou
345,1
265,5
227,6
170,6
71,1
187,6
14,4%
Prešovský kraj
1196,3
1307,1
1119,9
231,5
129,8
498,4
-4,3%
Okres Gelnica
464,2
594,3
1142,9
538,8
416,6
573,5
23,5%
Okres Košice I
432,1
727,2
977,3
390,5
34,5
424,8
-7,0%
Okres Košice II
1551,0
1563,1
3604,8
473,1
38,8
610,2
5,0%
Okres Košice III
240,9
392,3
230,8
79,9
39,7
116,6
57,9%
Okres Košice IV
171,9
96,7
102,8
46,3
0,0
57,3
23,5%
Okres Košice - okolie
246,3
303,5
281,3
111,5
12,0
144,2
11,2%
Okres Michalovce
516,0
839,7
983,2
157,2
71,8
309,9
-37,3%
Okres Rožňava
227,0
275,9
263,2
11,3
0,0
69,5
56,3%
Okres Sobrance
441,8
786,0
905,0
45,6
0,0
198,1
-73,6%
Okres Spišská Nová Ves
773,4
807,6
2052,4
48,7
57,2
354,2
-36,5%
Okres Trebišov
379,6
557,3
773,6
66,6
36,6
184,5
-3,8%
Košický kraj
442,7
579,1
914,2
164,3
50,7
265,7
-15,9%
Slovenská republika
1281,8
1365,6
1186,1
273,7
135,1
490,8
-14,9%

 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.