Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 8. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 8. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
68
Ambulancie - dospelí (D)
59
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
12471
16264
11375
29784
6115
76009
Chorobnosť ARO
5483,8
4793,4
4532,0
1536,9
1091,0
2256,3
Z nich CHPO
2074
3221
2322
4509
841
12967
Chorobnosť CHPO
912,0
949,3
925,1
232,7
150,1
384,9
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
125
101
66
238
69
599
Otitídy
150
130
47
61
19
407
Sinusitídy
87
220
156
353
79
895
Komplikácie spolu
362
451
269
652
167
1901
%komplikácií z ARO
2,9
2,8
2,4
2,2
2,7
2,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5311,1
4376,8
3067,3
1788,1
548,1
2054,3
-29,2%
Trnavský kraj
6170,8
4322,5
3742,6
1542,9
1085,1
2100,8
-20,0%
Trenčiansky kraj
6398,2
5753,2
5525,7
1503,1
1040,7
2357,8
-3,4%
Nitriansky kraj
6681,1
4982,3
3847,9
1538,1
941,0
2125,9
-22,3%
Žilinský kraj
5737,2
4310,2
4429,6
1269,2
1218,2
2151,2
-3,9%
Banskobystrický kraj
5605,4
4768,6
4383,4
1389,6
1406,8
2191,1
-8,1%
Prešovský kraj
4473,9
4156,3
4239,9
1489,7
1228,1
2244,6
-8,9%
Košický kraj
5036,9
5636,7
5801,2
1668,3
950,5
2521,6
5,1%
Slovenská republika
5483,8
4793,4
4532,0
1536,9
1091,0
2256,3
-10,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
677,7
589,0
580,3
227,6
44,5
270,2
-26,1%
Trnavský kraj
1540,0
1270,9
886,5
345,6
203,9
499,4
-24,4%
Trenčiansky kraj
907,3
1284,1
1156,5
255,2
131,7
426,0
-19,3%
Nitriansky kraj
1133,4
1041,5
868,3
231,0
132,1
367,0
-43,7%
Žilinský kraj
1207,5
1117,1
1169,2
192,1
198,0
445,4
3,1%
Banskobystrický kraj
906,9
781,4
799,0
245,7
232,9
374,9
-9,4%
Prešovský kraj
829,1
817,7
811,3
183,2
169,2
366,3
-26,5%
Košický kraj
407,8
661,3
854,3
179,0
45,6
274,8
3,4%
Slovenská republika
912,0
949,3
925,1
232,7
150,1
384,9
-21,6%
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1202,7
1473,1
1127,8
3936,5
1058,4
2815,1
-18,5%
Okres Bratislava II
9290,1
8366,4
5405,8
1946,0
524,6
2681,1
-33,5%
Okres Bratislava III
4672,3
3220,5
2874,5
2334,3
563,3
2227,1
-0,8%
Okres Bratislava IV
2870,7
2255,0
2287,5
1609,5
503,4
1904,9
-37,0%
Okres Bratislava V
8070,4
6533,8
4287,7
1241,4
234,9
1886,1
-26,8%
Okres Malacky
2961,0
2950,8
1898,7
1106,1
378,7
1331,4
-45,9%
Okres Pezinok
4146,4
3116,7
247,6
1182,8
178,5
1213,3
-51,4%
Okres Senec
4016,5
2839,7
996,4
2278,5
1033,2
2217,8
16,8%
Bratislavský kraj
5311,1
4376,8
3067,3
1788,1
548,1
2054,3
-29,2%
Okres Dunajská Streda
6387,8
4771,6
3771,5
1121,9
906,1
1934,6
-25,7%
Okres Galanta
3550,4
3066,4
3153,7
1286,7
671,0
1593,6
-24,0%
Okres Hlohovec
3757,3
3281,2
2717,0
1755,5
746,8
1861,6
-25,9%
Okres Piešťany
5677,2
4680,1
4095,9
2230,8
1372,6
2544,1
-15,8%
Okres Senica
5082,5
3299,9
2922,3
1453,4
1090,4
1895,7
-29,1%
Okres Skalica
14571,0
8049,0
5006,1
2149,0
1971,6
3354,9
-3,1%
Okres Trnava
6857,5
3977,3
4248,6
1538,3
1130,9
2100,1
-18,3%
Trnavský kraj
6170,8
4322,5
3742,6
1542,9
1085,1
2100,8
-20,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
8169,1
7509,7
6691,2
1588,1
1451,8
2849,5
-15,4%
Okres Ilava
6269,7
4836,7
5940,6
1433,4
1381,9
2305,0
-9,9%
Okres Myjava
5729,6
5661,8
5786,1
1613,6
1345,2
2284,3
17,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5789,4
3152,8
3420,2
1418,6
963,6
1829,9
-13,0%
Okres Partizánske
5455,7
4590,6
4859,9
1300,2
398,2
2084,5
-3,7%
Okres Považská Bystrica
8103,5
9792,2
8168,8
1367,8
877,5
2973,7
3,8%
Okres Prievidza
6989,7
5736,2
4802,7
1720,5
1069,1
2457,3
0,1%
Okres Púchov
3484,5
5156,7
4463,1
1364,2
1151,8
2018,1
-18,8%
Okres Trenčín
6387,9
5272,3
5675,1
1449,1
841,4
2296,2
8,0%
Trenčiansky kraj
6398,2
5753,2
5525,7
1503,1
1040,7
2357,8
-3,4%
Okres Komárno
6856,5
5983,1
4044,6
1243,8
632,8
1887,8
-20,1%
Okres Levice
8367,0
6599,1
5188,1
2594,5
1146,0
3167,5
-18,2%
Okres Nitra
7671,2
4269,2
3774,9
1557,8
1210,9
2181,9
-21,7%
Okres Nové Zámky
5944,2
5055,1
4110,8
1450,9
897,7
2080,9
-25,7%
Okres Šaľa
7870,1
4808,9
4397,6
1662,1
1412,5
2326,1
-16,9%
Okres Topoľčany
5077,2
3418,4
2335,5
1029,5
556,5
1440,5
-16,2%
Okres Zlaté Moravce
5450,1
6150,9
3425,8
1345,2
686,2
1952,2
-26,8%
Nitriansky kraj
6681,1
4982,3
3847,9
1538,1
941,0
2125,9
-22,3%
Okres Bytča
4119,7
4284,0
3732,6
608,3
515,0
1903,7
-6,1%
Okres Čadca
4367,5
3875,5
3725,3
944,3
1208,3
1764,9
-1,8%
Okres Dolný Kubín
7362,3
3847,8
5658,3
1624,0
1189,7
2496,0
7,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
3330,1
2349,9
4263,1
1142,2
1594,7
1724,0
-28,8%
Okres Liptovský Mikuláš
5924,8
3975,8
3432,9
790,1
651,3
1460,7
-15,5%
Okres Martin
8398,2
6044,0
5587,3
1774,0
997,3
2907,4
13,6%
Okres Námestovo
4945,7
3642,9
4176,7
1350,9
1976,5
2391,4
-20,0%
Okres Ružomberok
5530,6
4144,3
4290,5
952,5
1346,8
1960,7
15,7%
Okres Turčianske Teplice
4653,9
3848,8
2748,2
1309,8
1035,4
1734,3
15,5%
Okres Tvrdošín
4522,4
3076,2
4210,5
2007,9
3638,2
2726,6
-3,8%
Okres Žilina
6252,2
5234,4
4628,7
1325,1
794,6
2188,2
-5,0%
Žilinský kraj
5737,2
4310,2
4429,6
1269,2
1218,2
2151,2
-3,9%
Okres Banská Bystrica
5052,4
4279,6
4149,8
2034,7
1476,7
2434,3
7,9%
Okres Banská Štiavnica
2072,5
1496,8
2988,9
1108,0
1817,0
1457,4
-14,4%
Okres Brezno
3245,9
4635,1
3799,4
1198,7
726,7
1788,6
13,1%
Okres Detva
3101,8
2228,5
2498,9
1966,1
2560,8
1963,2
0,3%
Okres Krupina
6272,3
5393,8
3448,3
1007,8
921,2
1952,0
-35,2%
Okres Lučenec
7419,9
6119,6
4604,6
846,1
859,3
2123,9
-0,8%
Okres Poltár
5091,8
4319,2
3197,9
799,6
1558,9
1665,7
-39,6%
Okres Revúca
7293,8
4928,0
6187,5
1254,2
2245,8
2637,0
14,2%
Okres Rimavská Sobota
2931,3
3161,0
2958,6
1444,6
1805,0
1908,4
-27,4%
Okres Veľký Krtíš
14644,4
9020,4
9174,9
1590,7
425,0
3513,1
-8,0%
Okres Zvolen
5716,6
4607,2
3814,9
1711,2
746,8
2060,1
-11,0%
Okres Žarnovica
5720,5
4522,6
4255,3
1406,4
1107,0
2094,3
-23,8%
Okres Žiar nad Hronom
3829,5
4015,0
3847,4
1112,0
1632,4
1828,7
12,9%
Banskobystrický kraj
5605,4
4768,6
4383,4
1389,6
1406,8
2191,1
-8,1%
Okres Bardejov
6395,8
5116,7
4873,2
1503,3
2555,3
2651,4
-21,7%
Okres Humenné
3392,7
3566,7
3531,8
1523,4
808,2
1850,4
-14,0%
Okres Kežmarok
3029,4
2888,9
3772,4
1628,1
122,9
2045,8
12,8%
Okres Levoča
4628,1
6283,0
7822,3
1905,0
730,3
3006,7
-26,7%
Okres Medzilaborce
2729,9
2253,0
3855,7
2487,4
396,5
2121,6
18,0%
Okres Poprad
5050,4
4734,9
4084,4
1737,2
1055,0
2423,8
-2,4%
Okres Prešov
10332,5
7090,8
5539,5
2405,5
1010,0
3691,6
21,8%
Okres Sabinov
6094,6
5771,0
4712,5
1436,3
967,9
3063,6
-24,7%
Okres Snina
3335,3
2913,6
3315,5
848,1
1404,9
1477,7
-13,9%
Okres Stará Ľubovňa
4334,8
3964,8
5107,5
1177,9
781,6
2105,2
3,3%
Okres Stropkov
3493,1
3604,9
2503,1
949,8
207,3
1376,8
-1,8%
Okres Svidník
5194,1
5315,0
2563,6
1392,3
1647,6
2165,6
-28,8%
Okres Vranov nad Topľou
2022,0
2221,5
3630,7
852,9
1423,6
1469,7
0,6%
Prešovský kraj
4473,9
4156,3
4239,9
1489,7
1228,1
2244,6
-8,9%
Okres Gelnica
5764,0
6185,8
6857,1
1025,7
1156,0
2998,6
17,1%
Okres Košice I
4897,5
5538,7
5694,1
3718,4
676,4
3558,7
-10,5%
Okres Košice II
6641,9
8525,8
5862,4
2757,4
878,0
3267,4
-5,8%
Okres Košice III
7227,0
8195,3
8207,9
962,5
298,1
2270,2
15,9%
Okres Košice IV
6036,3
8111,2
9093,0
1857,6
42,8
3165,0
64,3%
Okres Košice - okolie
6101,5
7218,8
7072,5
1408,9
1072,7
2993,9
38,9%
Okres Michalovce
3708,7
4184,1
2981,0
1175,7
607,8
1630,1
-21,4%
Okres Rožňava
4162,5
3618,0
4020,1
1291,4
1184,0
1909,6
6,4%
Okres Sobrance
3829,2
5589,5
6108,6
997,9
1531,3
1916,7
-19,9%
Okres Spišská Nová Ves
5365,6
5532,6
5473,0
1299,4
1141,6
2471,0
4,4%
Okres Trebišov
3298,4
3682,9
5844,9
1251,1
1490,6
2060,4
-6,4%
Košický kraj
5036,9
5636,7
5801,2
1668,3
950,5
2521,6
5,1%
Slovenská republika
5483,8
4793,4
4532,0
1536,9
1091,0
2256,3
-10,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
383,5
75,6
241,7
-57,4%
Okres Bratislava II
1577,6
1589,0
1609,4
244,6
28,6
437,6
3,5%
Okres Bratislava III
1250,3
1326,1
1836,5
468,6
67,6
592,9
32,9%
Okres Bratislava IV
51,7
0,0
77,1
140,2
0,0
91,9
-66,9%
Okres Bratislava V
973,3
496,2
321,6
256,2
83,9
291,3
-20,9%
Okres Malacky
384,5
368,8
116,2
40,6
0,0
93,6
-69,3%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
48,3
0,0
35,2
-79,6%
Okres Senec
267,8
422,9
249,1
287,3
123,0
274,0
-25,8%
Bratislavský kraj
677,7
589,0
580,3
227,6
44,5
270,2
-26,1%
Okres Dunajská Streda
3134,7
2315,1
1234,0
435,7
456,8
835,7
-13,9%
Okres Galanta
362,8
405,6
364,7
257,9
91,5
250,0
-38,1%
Okres Hlohovec
234,8
666,5
530,2
407,9
57,4
365,5
-53,6%
Okres Piešťany
2576,2
2290,2
1967,7
515,1
317,7
816,9
-8,6%
Okres Senica
627,5
402,4
574,0
277,1
103,9
306,7
-0,4%
Okres Skalica
0,0
141,2
0,0
325,0
187,0
269,3
1,4%
Okres Trnava
1327,3
1156,0
927,8
260,6
98,3
386,0
-45,8%
Trnavský kraj
1540,0
1270,9
886,5
345,6
203,9
499,4
-24,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
675,1
1035,8
892,2
235,8
70,2
351,1
25,7%
Okres Ilava
976,7
1884,4
2270,0
518,5
504,5
781,0
3,7%
Okres Myjava
1145,9
1397,1
2454,7
243,6
86,8
454,9
-40,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
148,4
96,5
0,0
279,1
65,1
192,9
-25,1%
Okres Partizánske
376,3
604,0
556,9
178,7
0,0
236,3
-11,9%
Okres Považská Bystrica
1430,0
1547,3
1399,6
274,9
63,6
509,9
-35,6%
Okres Prievidza
1249,4
1250,7
1178,5
149,2
122,5
379,9
-7,2%
Okres Púchov
958,2
3464,7
2065,0
218,6
138,8
676,8
-26,7%
Okres Trenčín
681,1
533,6
299,5
227,5
47,1
251,0
-29,9%
Trenčiansky kraj
907,3
1284,1
1156,5
255,2
131,7
426,0
-19,3%
Okres Komárno
657,5
719,6
519,2
204,4
75,7
257,0
-52,2%
Okres Levice
1661,1
1540,4
1119,0
397,5
165,1
576,7
-47,8%
Okres Nitra
845,9
449,4
459,6
171,3
136,9
241,9
-51,3%
Okres Nové Zámky
2254,7
1976,1
1813,6
350,8
146,7
665,5
-29,8%
Okres Šaľa
859,4
860,9
682,4
268,5
284,6
372,3
-34,9%
Okres Topoľčany
174,2
278,1
300,0
88,2
0,0
105,4
-16,8%
Okres Zlaté Moravce
1113,5
1435,2
793,8
126,0
188,4
337,8
-45,6%
Nitriansky kraj
1133,4
1041,5
868,3
231,0
132,1
367,0
-43,7%
Okres Bytča
245,2
410,8
123,1
146,0
0,0
169,0
-31,3%
Okres Čadca
815,3
1028,2
954,4
44,9
18,9
284,9
7,6%
Okres Dolný Kubín
1077,4
1273,4
2182,0
591,5
475,9
803,9
11,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
783,5
667,2
974,4
125,0
42,0
282,5
-45,6%
Okres Liptovský Mikuláš
1232,9
1630,5
1789,8
177,1
63,3
427,0
7,5%
Okres Martin
834,3
708,2
730,2
243,0
84,5
350,1
5,7%
Okres Námestovo
537,1
453,6
417,7
79,2
119,8
218,9
-40,4%
Okres Ružomberok
1909,0
1643,4
1486,1
183,0
286,8
593,7
10,3%
Okres Turčianske Teplice
835,3
1119,7
620,6
264,0
201,3
376,8
3,3%
Okres Tvrdošín
1130,6
885,6
1184,2
441,9
1783,4
789,1
3,3%
Okres Žilina
2603,5
1965,9
1915,3
110,8
7,6
587,8
36,3%
Žilinský kraj
1207,5
1117,1
1169,2
192,1
198,0
445,4
3,1%
Okres Banská Bystrica
1053,9
1151,4
814,2
328,2
73,2
434,1
54,2%
Okres Banská Štiavnica
932,6
498,9
427,0
484,8
462,5
503,8
-23,6%
Okres Brezno
595,1
899,3
927,8
25,7
0,0
244,1
37,7%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
168,5
520,8
147,2
-36,2%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
198,5
242,4
159,0
-21,7%
Okres Lučenec
531,8
600,0
310,4
131,9
188,6
230,0
-15,3%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
89,7
68,8
66,5
-74,8%
Okres Revúca
2541,1
1868,1
2651,8
272,9
1008,3
916,6
57,5%
Okres Rimavská Sobota
418,8
148,9
403,4
237,9
184,2
241,9
-13,5%
Okres Veľký Krtíš
4937,2
3491,8
3386,7
434,7
182,1
1206,4
-14,5%
Okres Zvolen
0,0
0,0
79,5
211,8
72,9
166,2
-41,3%
Okres Žarnovica
362,1
628,1
872,9
390,7
144,4
392,4
-40,3%
Okres Žiar nad Hronom
434,3
423,9
312,8
214,3
215,1
251,6
9,2%
Banskobystrický kraj
906,9
781,4
799,0
245,7
232,9
374,9
-9,4%
Okres Bardejov
2851,9
2204,1
1773,8
296,0
485,1
814,6
-35,1%
Okres Humenné
0,0
52,2
130,0
170,0
12,2
111,1
-71,5%
Okres Kežmarok
352,3
502,4
638,4
206,8
0,0
294,4
58,3%
Okres Levoča
1033,1
1181,2
1505,7
373,1
22,8
573,3
-8,6%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
248,8
217,2
0,0
131,3
-38,1%
Okres Poprad
1323,7
1354,8
1277,6
233,4
170,2
527,7
9,9%
Okres Prešov
1155,2
1281,5
1237,6
173,6
110,2
478,1
-10,1%
Okres Sabinov
1652,1
1807,8
1535,1
162,2
0,0
796,9
-43,8%
Okres Snina
211,8
118,9
150,7
69,4
17,3
79,6
-61,3%
Okres Stará Ľubovňa
578,0
725,3
1158,6
172,1
79,8
355,1
-22,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
81,2
0,0
48,3
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
11,9
0,0
7,0
-95,0%
Okres Vranov nad Topľou
129,4
125,7
124,1
68,1
442,9
137,0
-27,0%
Prešovský kraj
829,1
817,7
811,3
183,2
169,2
366,3
-26,5%
Okres Gelnica
464,2
837,4
1469,4
419,6
468,7
601,4
4,9%
Okres Košice I
108,0
573,0
486,4
605,6
25,5
456,1
7,4%
Okres Košice II
556,6
999,9
983,1
383,1
30,3
414,6
-32,0%
Okres Košice III
214,1
218,0
136,8
0,0
0,0
42,8
-63,3%
Okres Košice IV
267,4
1031,8
1188,0
116,6
0,0
303,7
430,5%
Okres Košice - okolie
94,7
39,6
80,4
102,7
0,0
72,3
-49,8%
Okres Michalovce
741,7
661,8
784,5
102,8
22,1
220,5
-28,8%
Okres Rožňava
479,3
567,2
239,3
29,2
0,0
128,8
85,3%
Okres Sobrance
589,1
1572,1
2262,4
218,6
80,6
425,9
115,0%
Okres Spišská Nová Ves
942,6
1580,8
2762,8
73,0
75,1
544,7
53,8%
Okres Trebišov
251,0
343,4
529,7
61,7
45,7
141,5
-23,3%
Košický kraj
407,8
661,3
854,3
179,0
45,6
274,8
3,4%
Slovenská republika
912,0
949,3
925,1
232,7
150,1
384,9
-21,6%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.