Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
        sezóna 2010-2011
            18. k.t. 2011
            17. k.t. 2011
            16. k.t. 2011
            15. k.t. 2011
            14. k.t. 2011
            13. k.t. 2011
            12 k.t. 2011
            11. k.t. 2011
            10. k.t. 2011
            9. k.t. 2011
            8. k.t. 2011
            7. k.t. 2011
            6. k.t. 2011
            5. k.t. 2011
            4. k.t. 2011
            3. k.t. 2011
            2. k.t. 2011
            1. k.t. 2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2010-2011 » 9. k.t. 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 9. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
66
Ambulancie - dospelí (D)
56
Stupeň aktivity
3 – Lokálne epidémie
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10190
12630
9099
24879
5004
61802
Chorobnosť ARO
4657,2
3869,0
3767,9
1349,8
938,7
1920,2
Z nich CHPO
1675
2656
1952
3472
558
10313
Chorobnosť CHPO
765,5
813,6
808,3
188,4
104,7
320,4
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
60
69
51
216
66
462
Otitídy
116
109
36
74
25
360
Sinusitídy
84
200
115
299
54
752
Komplikácie spolu
260
378
202
589
145
1574
%komplikácií z ARO
2,6
3,0
2,2
2,4
2,9
2,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4229,3
3643,5
3436,6
1746,9
709,0
1951,3
-5,0%
Trnavský kraj
5944,8
4062,1
3958,5
1483,0
1051,0
2057,7
-2,0%
Trenčiansky kraj
6085,6
5582,6
5082,8
1416,7
881,4
2193,8
-7,0%
Nitriansky kraj
5461,3
4301,2
3762,5
1412,3
853,9
1928,3
-9,3%
Žilinský kraj
5145,3
4289,0
4611,8
1038,0
975,1
1962,6
-8,8%
Banskobystrický kraj
5408,1
4587,0
4444,4
1183,6
1098,5
2004,1
-8,5%
Prešovský kraj
3268,7
2623,8
2334,8
1199,9
921,1
1588,4
-29,2%
Košický kraj
3241,5
2497,5
2600,6
1289,9
833,5
1564,6
-38,0%
Slovenská republika
4657,2
3869,0
3767,9
1349,8
938,7
1920,2
-14,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
436,6
560,1
489,9
201,7
65,1
234,4
-13,2%
Trnavský kraj
1550,2
1214,3
1129,9
305,2
152,7
488,3
-2,2%
Trenčiansky kraj
842,6
1182,1
1080,9
215,3
131,8
380,0
-10,8%
Nitriansky kraj
905,7
890,7
843,1
204,3
95,3
324,1
-11,7%
Žilinský kraj
881,0
932,1
1050,2
131,7
64,0
339,1
-23,9%
Banskobystrický kraj
789,6
1013,2
1108,3
231,6
196,5
400,6
6,9%
Prešovský kraj
670,1
512,0
367,4
120,7
63,2
227,9
-37,8%
Košický kraj
190,5
294,9
349,1
94,3
46,0
130,6
-52,5%
Slovenská republika
765,5
813,6
808,3
188,4
104,7
320,4
-16,8%
                                                                      
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1975,9
1819,8
1503,8
4096,8
1062,6
3003,4
6,7%
Okres Bratislava II
5828,2
4175,1
2940,2
1723,1
284,3
1795,5
-33,0%
Okres Bratislava III
4036,1
4209,8
4258,5
2615,7
844,9
2416,2
8,5%
Okres Bratislava IV
2689,7
2531,6
1799,2
1688,9
295,1
1764,8
-7,4%
Okres Bratislava V
6738,3
7290,9
8014,7
1190,1
352,4
1995,5
5,8%
Okres Malacky
2476,4
2025,8
1844,5
1649,9
2235,7
1825,6
37,1%
Okres Pezinok
3455,3
2505,6
3053,6
1086,2
390,5
1522,2
25,5%
Okres Senec
3855,8
2658,5
2922,8
1501,6
1107,0
1801,0
-18,8%
Bratislavský kraj
4229,3
3643,5
3436,6
1746,9
709,0
1951,3
-5,0%
Okres Dunajská Streda
6535,6
5116,3
4697,8
1153,4
1165,4
2145,9
10,9%
Okres Galanta
6116,0
3975,0
4655,4
1196,6
714,4
1813,7
13,8%
Okres Hlohovec
6653,6
4101,5
3843,6
1582,9
614,0
1949,5
4,7%
Okres Piešťany
5543,0
4586,7
4362,0
1877,2
1194,7
2338,5
-8,1%
Okres Senica
4367,2
2656,0
2348,3
1507,6
1086,5
1821,0
-3,9%
Okres Skalica
7458,1
5295,4
3052,5
1974,8
1631,7
2561,4
-23,7%
Okres Trnava
6401,8
3999,4
4267,7
1494,2
1099,2
2103,0
0,1%
Trnavský kraj
5944,8
4062,1
3958,5
1483,0
1051,0
2057,7
-2,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
8329,4
7892,7
8587,0
1995,7
1352,9
3378,2
18,6%
Okres Ilava
4505,4
4166,7
4926,3
1154,1
1433,2
1947,3
-15,5%
Okres Myjava
4736,4
5196,1
8065,5
1218,8
854,3
1863,6
-18,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5264,9
4143,7
3257,3
1487,8
774,8
1947,6
6,4%
Okres Partizánske
4765,9
4228,2
4404,3
1501,8
296,9
1833,8
-12,0%
Okres Považská Bystrica
5496,8
7141,4
5985,3
1001,5
463,3
2086,9
-29,8%
Okres Prievidza
7462,5
5651,7
5073,9
1609,3
1056,3
2405,3
-2,1%
Okres Púchov
4878,3
4028,7
2964,3
1363,1
1087,3
1885,1
-6,6%
Okres Trenčín
7093,5
6894,2
5128,6
1442,6
716,4
2290,5
-0,2%
Trenčiansky kraj
6085,6
5582,6
5082,8
1416,7
881,4
2193,8
-7,0%
Okres Komárno
5128,3
4739,9
4239,5
1223,6
833,6
1782,8
-5,6%
Okres Levice
7404,6
5175,5
4159,9
1775,9
735,1
2433,7
-23,2%
Okres Nitra
6709,2
5019,0
4308,1
1526,9
958,9
2186,1
0,2%
Okres Nové Zámky
4416,2
3906,3
3869,0
1311,7
827,3
1778,1
-14,6%
Okres Šaľa
5829,7
4696,8
3740,5
1574,2
951,8
2080,6
-10,6%
Okres Topoľčany
2961,7
2208,0
1735,6
1095,9
591,3
1232,8
-14,4%
Okres Zlaté Moravce
5203,9
4100,6
3977,3
1255,5
1054,9
1859,3
-4,8%
Nitriansky kraj
5461,3
4301,2
3762,5
1412,3
853,9
1928,3
-9,3%
Okres Bytča
3335,0
3755,9
3732,6
608,3
590,1
1519,2
-20,2%
Okres Čadca
4587,1
3770,3
3893,6
737,0
781,3
1563,9
-11,4%
Okres Dolný Kubín
5489,7
3986,2
6128,5
1141,8
773,3
1978,1
-20,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
4742,1
3587,7
4405,2
1022,9
1712,2
1927,8
11,8%
Okres Liptovský Mikuláš
6678,2
4824,6
4547,9
837,3
693,5
1710,3
17,1%
Okres Martin
6488,7
5360,2
4381,0
1671,7
892,5
2608,9
-10,3%
Okres Námestovo
6290,9
4334,8
5566,8
1020,7
1816,8
2556,5
6,9%
Okres Ružomberok
5659,7
4758,8
5350,0
951,0
1011,0
2105,8
7,4%
Okres Turčianske Teplice
3580,0
3499,0
2836,9
1025,5
920,3
1465,2
-15,5%
Okres Tvrdošín
3898,6
3099,5
3782,9
1558,6
1918,2
2203,2
-19,2%
Okres Žilina
3609,1
4201,0
4754,7
885,8
798,0
1687,7
-22,9%
Žilinský kraj
5145,3
4289,0
4611,8
1038,0
975,1
1962,6
-8,8%
Okres Banská Bystrica
5207,4
5869,8
3640,2
1165,3
913,0
1937,4
-20,4%
Okres Banská Štiavnica
2072,5
1710,6
3074,3
930,0
1387,5
1295,4
-11,1%
Okres Brezno
3550,2
3299,0
4213,6
1491,7
885,2
1980,9
10,8%
Okres Detva
3772,5
2290,4
3123,6
1273,3
1128,5
1584,7
-19,3%
Okres Krupina
7412,7
6934,9
3210,5
855,1
969,7
3162,0
62,0%
Okres Lučenec
8204,9
5409,9
5680,7
853,7
564,3
1958,8
-7,8%
Okres Poltár
3839,7
2159,6
2598,3
1053,7
1696,5
1532,8
-8,0%
Okres Revúca
5082,1
5507,7
3535,7
1098,3
2131,2
2229,7
-15,4%
Okres Rimavská Sobota
2086,4
2949,1
2544,4
1113,6
1127,6
1549,2
-18,8%
Okres Veľký Krtíš
12242,7
8113,5
8879,3
1869,6
714,5
3441,1
-2,0%
Okres Zvolen
6124,9
4669,5
5099,7
1370,2
1184,0
2091,2
1,5%
Okres Žarnovica
7096,3
4145,7
4364,4
1250,2
697,9
1987,7
-5,1%
Okres Žiar nad Hronom
3237,3
3566,1
4066,3
793,9
1019,0
1437,2
-21,4%
Banskobystrický kraj
5408,1
4587,0
4444,4
1183,6
1098,5
2004,1
-8,5%
Okres Bardejov
6887,8
3828,9
3981,2
1371,2
2035,6
2391,4
-9,8%
Okres Humenné
1739,9
1801,3
1707,9
1007,1
528,4
1098,8
-40,6%
Okres Kežmarok
1332,0
1882,5
1915,2
1233,3
122,9
1253,0
-38,8%
Okres Levoča
1405,0
2739,4
3488,8
1561,6
259,6
1734,8
-42,3%
Okres Medzilaborce
1436,8
1126,5
1243,8
879,9
1019,6
991,1
-53,3%
Okres Poprad
2822,5
3148,2
3441,7
1551,1
609,8
1810,9
-25,3%
Okres Prešov
6584,6
4440,3
3474,0
3528,6
1967,6
3665,5
-0,7%
Okres Sabinov
9068,4
4843,9
1999,2
1433,4
691,3
2987,9
-2,5%
Okres Snina
1082,4
1057,1
1808,4
700,1
1153,4
911,5
-38,3%
Okres Stará Ľubovňa
3257,7
3030,0
2459,2
828,4
667,5
1514,0
-28,1%
Okres Stropkov
1827,8
877,8
1297,3
649,5
414,6
753,6
-45,3%
Okres Svidník
2283,1
1902,9
1196,4
1328,7
1640,9
1457,7
-32,7%
Okres Vranov nad Topľou
1342,6
1603,3
1194,7
743,9
667,2
925,0
-37,1%
Prešovský kraj
3268,7
2623,8
2334,8
1199,9
921,1
1588,4
-29,2%
Okres Gelnica
3771,8
2471,6
4469,4
980,4
1285,5
1800,8
-39,9%
Okres Košice I
2938,5
2750,3
2540,9
2470,6
880,6
2255,3
-36,6%
Okres Košice II
3877,6
3039,3
2903,9
2234,0
1211,0
2320,7
-29,0%
Okres Košice III
5010,7
3766,3
4924,8
437,3
198,7
1193,9
-47,4%
Okres Košice IV
4126,1
3159,9
3804,0
1453,1
308,9
1625,7
-48,6%
Okres Košice - okolie
3394,8
2951,1
3205,5
1222,5
1107,1
1739,2
-41,9%
Okres Michalovce
3049,1
1960,1
1654,6
1159,1
761,4
1360,8
-16,5%
Okres Rožňava
2573,2
1533,0
1387,9
994,6
768,7
1147,3
-39,9%
Okres Sobrance
2651,0
2707,4
2375,6
988,4
1289,5
1408,6
-26,5%
Okres Spišská Nová Ves
4978,9
4398,6
3578,5
949,0
701,0
1792,0
-27,5%
Okres Trebišov
2384,1
1906,6
2191,9
1057,3
677,3
1267,4
-38,5%
Košický kraj
3241,5
2497,5
2600,6
1289,9
833,5
1564,6
-38,0%
Slovenská republika
4657,2
3869,0
3767,9
1349,8
938,7
1920,2
-14,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
171,8
260,0
125,3
443,2
120,8
326,1
34,9%
Okres Bratislava II
788,8
891,8
825,3
172,3
20,3
239,9
-45,2%
Okres Bratislava III
1579,4
3115,3
2661,6
316,8
18,8
559,0
-5,7%
Okres Bratislava IV
51,7
127,6
25,7
204,3
14,1
141,5
54,0%
Okres Bratislava V
823,6
763,4
643,2
193,6
167,8
273,1
-6,3%
Okres Malacky
0,0
39,7
54,2
182,6
95,1
129,9
38,8%
Okres Pezinok
230,4
183,3
412,7
30,2
0,0
98,0
178,6%
Okres Senec
107,1
241,7
199,3
130,6
123,0
141,3
-48,4%
Bratislavský kraj
436,6
560,1
489,9
201,7
65,1
234,4
-13,2%
Okres Dunajská Streda
3184,0
2580,0
2068,2
554,5
323,0
995,4
19,1%
Okres Galanta
1503,1
1281,7
1137,0
152,8
57,5
366,4
46,5%
Okres Hlohovec
391,4
564,0
861,5
327,9
149,4
349,5
-4,4%
Okres Piešťany
1967,9
1848,4
1739,3
480,2
266,9
744,7
-8,8%
Okres Senica
376,5
241,5
187,9
98,7
63,9
134,3
-56,2%
Okres Skalica
0,0
156,9
50,9
286,6
141,2
232,0
-13,8%
Okres Trnava
1893,5
1162,8
1242,1
319,5
132,7
512,9
32,9%
Trnavský kraj
1550,2
1214,3
1129,9
305,2
152,7
488,3
-2,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
2422,0
3247,7
2634,7
262,0
78,1
879,9
150,6%
Okres Ilava
598,6
1842,5
1883,6
409,0
436,2
662,2
-15,2%
Okres Myjava
1222,3
1470,6
1402,7
153,2
170,9
327,7
-28,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
158,3
205,9
195,4
97,2
13,8
100,5
-47,9%
Okres Partizánske
627,1
563,8
607,5
208,4
16,5
245,8
4,0%
Okres Považská Bystrica
789,8
971,2
964,7
125,2
20,6
284,0
-44,3%
Okres Prievidza
1194,0
1098,9
1186,1
238,2
223,2
427,0
12,4%
Okres Púchov
740,5
1047,5
732,7
154,3
73,5
301,9
-55,4%
Okres Trenčín
466,4
999,4
588,5
216,9
55,6
285,8
13,9%
Trenčiansky kraj
842,6
1182,1
1080,9
215,3
131,8
380,0
-10,8%
Okres Komárno
895,4
908,8
710,5
165,5
64,6
268,3
4,4%
Okres Levice
1274,4
1154,6
1035,4
280,1
143,4
462,4
-19,8%
Okres Nitra
568,8
625,0
647,5
201,2
107,5
269,1
11,2%
Okres Nové Zámky
1695,7
1574,0
1677,6
268,8
99,7
531,7
-20,1%
Okres Šaľa
804,1
712,4
438,1
294,6
132,8
337,6
-9,3%
Okres Topoľčany
174,2
196,3
278,6
77,6
0,0
91,0
-13,7%
Okres Zlaté Moravce
797,0
874,8
668,4
117,6
150,7
265,6
-21,4%
Nitriansky kraj
905,7
890,7
843,1
204,3
95,3
324,1
-11,7%
Okres Bytča
1226,1
968,3
943,4
38,0
0,0
335,9
98,7%
Okres Čadca
645,4
670,9
804,3
61,8
9,9
216,3
-24,1%
Okres Dolný Kubín
205,2
94,9
211,3
178,3
36,8
153,6
-80,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
1256,9
1184,6
1326,3
109,1
25,2
393,3
39,2%
Okres Liptovský Mikuláš
1780,9
1608,2
1320,4
187,4
70,4
447,0
4,7%
Okres Martin
815,7
598,3
523,8
252,6
20,3
323,6
-7,6%
Okres Námestovo
355,6
168,0
243,1
37,5
0,0
103,6
-52,7%
Okres Ružomberok
1549,7
1307,6
1639,5
227,1
379,1
590,9
-0,5%
Okres Turčianske Teplice
596,7
1399,6
1241,1
192,9
115,0
370,8
-1,6%
Okres Tvrdošín
935,7
1095,3
1578,9
177,7
87,2
507,9
-35,6%
Okres Žilina
598,3
1483,4
1797,7
36,2
17,0
364,7
-38,0%
Žilinský kraj
881,0
932,1
1050,2
131,7
64,0
339,1
-23,9%
Okres Banská Bystrica
434,0
1277,4
441,2
217,6
48,1
306,9
-29,3%
Okres Banská Štiavnica
1347,2
1140,4
1195,6
257,2
330,4
473,8
-6,0%
Okres Brezno
378,7
363,2
657,2
197,9
0,0
237,3
-2,8%
Okres Detva
104,8
309,5
640,7
103,0
144,7
165,6
12,5%
Okres Krupina
285,1
684,9
0,0
61,1
0,0
194,3
22,2%
Okres Lučenec
455,8
1316,5
1427,9
257,4
169,3
433,0
88,3%
Okres Poltár
834,7
563,4
266,5
134,5
68,8
208,2
213,3%
Okres Revúca
376,5
869,6
638,4
247,0
1008,3
472,8
-48,4%
Okres Rimavská Sobota
243,9
309,5
650,9
180,1
252,7
248,1
2,5%
Okres Veľký Krtíš
5213,4
3666,3
4655,2
563,4
252,2
1422,1
17,9%
Okres Zvolen
226,8
415,1
529,8
39,5
0,0
102,3
-38,4%
Okres Žarnovica
434,5
418,8
872,9
320,4
96,3
328,4
-16,3%
Okres Žiar nad Hronom
473,7
922,7
844,5
131,7
80,1
258,7
2,8%
Banskobystrický kraj
789,6
1013,2
1108,3
231,6
196,5
400,6
6,9%
Okres Bardejov
2777,7
1568,3
1307,0
299,5
281,5
714,6
-12,3%
Okres Humenné
102,3
184,2
0,0
103,6
20,7
90,5
-18,6%
Okres Kežmarok
242,2
414,5
106,4
83,0
0,0
131,9
-55,2%
Okres Levoča
454,5
678,6
146,9
349,1
0,0
334,4
-41,7%
Okres Medzilaborce
0,0
260,0
124,4
118,4
0,0
100,0
-23,8%
Okres Poprad
541,7
723,5
677,5
107,1
56,7
242,9
-54,0%
Okres Prešov
519,8
384,4
503,9
212,6
118,1
301,7
-36,9%
Okres Sabinov
2129,4
1367,4
999,6
231,7
57,6
777,0
-2,5%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
81,0
0,0
43,3
-45,7%
Okres Stará Ľubovňa
630,5
386,8
354,7
42,4
0,0
174,1
-51,0%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
85,1
98,0
62,6
797,2%
Okres Vranov nad Topľou
64,7
73,4
31,0
16,5
27,4
30,3
-77,8%
Prešovský kraj
670,1
512,0
367,4
120,7
63,2
227,9
-37,8%
Okres Gelnica
406,2
688,8
1163,3
277,1
178,5
407,5
-32,2%
Okres Košice I
0,0
286,5
206,0
254,6
38,3
205,7
-54,9%
Okres Košice II
306,1
723,6
901,2
266,2
80,7
288,7
-30,4%
Okres Košice III
192,7
235,4
123,1
0,0
0,0
37,9
-11,4%
Okres Košice IV
429,8
838,3
1028,1
74,0
0,0
192,5
-36,6%
Okres Košice - okolie
173,5
258,9
315,3
16,5
0,0
83,1
14,9%
Okres Michalovce
117,3
77,6
28,5
31,4
86,2
51,2
-76,8%
Okres Rožňava
176,6
138,0
23,9
42,3
0,0
53,8
-58,2%
Okres Sobrance
441,8
873,4
791,9
101,4
143,3
245,0
-42,5%
Okres Spišská Nová Ves
96,7
446,7
210,5
182,5
125,2
200,4
-63,2%
Okres Trebišov
161,3
142,1
401,8
0,0
8,6
58,7
-58,5%
Košický kraj
190,5
294,9
349,1
94,3
46,0
130,6
-52,5%
Slovenská republika
765,5
813,6
808,3
188,4
104,7
320,4
-16,8%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.