Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 1. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 1. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
49
Ambulancie - dospelí (D)
38
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
4639
4361
2720
8361
2221
22302
Chorobnosť ARO
2768,7
1807,8
1577,1
675,0
602,7
985,7
Z nich CHPO
535
537
363
602
137
2174
Chorobnosť CHPO
319,3
222,6
210,5
48,6
37,2
96,1
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
30
14
9
48
21
122
Otitídy
61
48
13
41
9
172
Sinusitídy
58
79
49
111
32
329
Komplikácie spolu
149
141
71
200
62
623
%komplikácií z ARO
3,2
3,2
2,6
2,4
2,8
2,8
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
1828,2
1077,8
633,3
677,8
434,8
738,3
-20,9%
Trnavský kraj
2703,8
1822,2
1331,3
629,8
599,0
910,8
-31,8%
Trenčiansky kraj
1872,3
1673,3
1758,7
549,3
530,1
790,9
-13,5%
Nitriansky kraj
3554,8
2214,3
1831,9
701,4
499,7
1012,4
-5,0%
Žilinský kraj
3292,8
1750,9
1478,1
595,9
708,8
1028,4
-3,7%
Banskobystrický kraj
3499,0
2587,7
2584,0
720,4
730,9
1195,5
13,3%
Prešovský kraj
2443,1
1548,5
1227,4
813,5
774,3
1062,3
7,3%
Košický kraj
2752,7
1465,4
1331,8
557,7
378,5
829,3
-23,0%
Slovenská republika
2768,7
1807,8
1577,1
675,0
602,7
985,7
-6,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
210,1
98,0
27,5
72,6
15,8
70,9
52,0%
Trnavský kraj
358,3
334,7
248,8
62,4
25,4
117,0
-48,2%
Trenčiansky kraj
95,5
147,4
163,9
34,3
9,8
51,0
-1,6%
Nitriansky kraj
587,2
363,5
369,6
69,3
29,5
133,6
26,0%
Žilinský kraj
346,4
178,4
181,5
24,9
57,6
88,8
-29,2%
Banskobystrický kraj
408,6
316,2
286,5
94,4
91,9
147,0
26,3%
Prešovský kraj
360,6
220,7
172,5
39,2
43,9
104,8
20,1%
Košický kraj
104,7
60,7
107,5
8,9
5,6
27,1
-8,4%
Slovenská republika
319,3
222,6
210,5
48,6
37,2
96,1
0,2%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
1839,9
666,0
1109,9
-35,9%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
473,0
99,1
301,8
-63,9%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
909,2
0,0
495,2
-67,1%
Okres Bratislava IV
688,3
523,4
110,1
1056,5
1163,2
945,5
36,1%
Okres Bratislava V
4158,1
2310,7
1380,6
558,9
354,4
851,0
18,3%
Okres Malacky
3134,5
2984,1
1127,6
523,7
620,5
1137,5
-5,2%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
21,7
390,8
110,8
-84,6%
Okres Senec
5095,2
2268,0
2785,2
223,4
322,6
729,6
-22,6%
Bratislavský kraj
1828,2
1077,8
633,3
677,8
434,8
738,3
-20,9%
Okres Dunajská Streda
1759,9
1258,1
1552,4
506,6
629,6
727,2
-63,6%
Okres Galanta
2721,6
1589,7
1030,9
491,3
359,5
802,3
-38,4%
Okres Hlohovec
1710,4
1774,4
2219,1
720,3
347,5
857,9
-2,4%
Okres Piešťany
2775,7
2408,8
1742,4
1086,6
880,9
1189,1
-17,4%
Okres Senica
2510,7
1837,9
1385,1
720,8
1005,3
951,3
-18,5%
Okres Skalica
4153,1
2462,9
1070,4
514,1
396,6
980,5
-31,6%
Okres Trnava
3178,4
1972,0
1417,1
639,9
487,8
951,9
-13,3%
Trnavský kraj
2703,8
1822,2
1331,3
629,8
599,0
910,8
-31,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
3817,7
2870,9
4004,1
1110,2
680,9
1541,7
-2,6%
Okres Ilava
1707,8
1568,3
1023,2
512,6
367,6
672,8
12,8%
Okres Myjava
4083,1
5065,9
6808,1
227,6
448,4
1127,7
28,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
1539,8
1443,0
2358,9
420,6
950,5
779,8
123,9%
Okres Partizánske
2212,2
1556,1
321,3
832,9
364,4
835,4
-22,2%
Okres Považská Bystrica
962,5
988,2
556,9
280,5
150,8
373,8
-42,5%
Okres Prievidza
2120,4
1362,5
1120,4
826,8
688,8
927,2
-18,4%
Okres Púchov
1669,5
1403,7
1001,3
595,6
501,4
741,3
11,9%
Okres Trenčín
2169,4
2139,4
3821,5
553,6
932,6
1082,3
-27,3%
Trenčiansky kraj
1872,3
1673,3
1758,7
549,3
530,1
790,9
-13,5%
Okres Komárno
1637,9
1283,2
858,8
342,5
294,6
486,4
-42,9%
Okres Levice
4173,9
2256,0
1727,6
717,8
561,4
1148,5
-39,0%
Okres Nitra
3895,4
1807,6
1347,6
699,6
518,7
986,0
-19,2%
Okres Nové Zámky
4880,2
3013,7
2989,8
786,8
420,4
1302,8
3,0%
Okres Šaľa
5455,6
3438,8
2583,5
830,3
706,3
1390,9
20,9%
Okres Topoľčany
1284,8
929,4
667,1
564,2
428,1
613,6
187,4%
Okres Zlaté Moravce
4181,9
4418,5
3219,8
1301,0
877,5
1712,3
56,5%
Nitriansky kraj
3554,8
2214,3
1831,9
701,4
499,7
1012,4
-5,0%
Okres Bytča
2657,5
1358,7
549,9
303,9
172,7
669,4
-3,7%
Okres Čadca
3483,7
2372,1
2024,5
553,2
920,1
1190,3
85,4%
Okres Dolný Kubín
5336,0
2100,0
2655,3
587,9
860,2
1314,7
-17,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
5511,8
2487,3
1933,6
485,6
641,8
1313,0
10,6%
Okres Liptovský Mikuláš
2727,3
1613,7
977,7
457,9
859,5
786,3
-10,3%
Okres Martin
3509,7
1871,4
1233,7
980,1
979,1
1359,0
17,5%
Okres Námestovo
2942,3
897,4
845,5
596,6
853,3
884,4
-56,6%
Okres Ružomberok
2756,7
1164,3
1789,7
489,7
371,3
827,1
16,5%
Okres Turčianske Teplice
1301,8
654,1
563,4
832,1
1049,0
832,0
-11,7%
Okres Tvrdošín
3301,1
1591,8
1919,1
489,2
1188,6
1202,6
-27,5%
Okres Žilina
1914,0
1318,4
982,9
628,1
470,6
762,3
1,3%
Žilinský kraj
3292,8
1750,9
1478,1
595,9
708,8
1028,4
-3,7%
Okres Banská Bystrica
6296,2
4257,5
9713,0
1671,4
879,6
2819,4
57,6%
Okres Banská Štiavnica
2119,1
1500,0
1836,5
645,9
646,2
883,5
12,5%
Okres Brezno
7537,0
4838,7
5781,0
979,4
529,4
1941,6
-23,8%
Okres Detva
625,4
255,9
333,5
1229,8
1295,1
662,3
-20,0%
Okres Krupina
1705,8
1406,0
1731,6
0,0
0,0
1114,7
460,9%
Okres Lučenec
3355,6
2100,5
1000,5
683,2
479,9
971,2
26,7%
Okres Poltár
1225,5
1022,9
482,8
539,9
1109,4
720,1
-38,6%
Okres Revúca
3348,2
1606,0
1163,6
793,8
1689,2
1238,7
-9,3%
Okres Rimavská Sobota
1733,3
1484,7
2683,5
429,7
439,1
812,8
8,8%
Okres Veľký Krtíš
5162,2
5501,5
4679,4
812,3
1074,6
1799,2
41,4%
Okres Zvolen
3890,7
2495,9
1268,3
741,9
365,9
974,1
-7,3%
Okres Žarnovica
6761,6
4132,2
2654,4
816,0
411,7
1452,5
30,6%
Okres Žiar nad Hronom
1931,9
2015,6
1773,4
491,7
501,1
747,1
-4,6%
Banskobystrický kraj
3499,0
2587,7
2584,0
720,4
730,9
1195,5
13,3%
Okres Bardejov
4560,6
3232,4
1996,6
1140,1
1523,9
1774,9
-2,8%
Okres Humenné
1234,9
430,4
216,7
505,6
341,9
470,4
-28,4%
Okres Kežmarok
753,1
732,5
1067,5
694,8
133,1
670,3
53,1%
Okres Levoča
129,6
409,4
845,6
511,6
172,1
425,9
-19,6%
Okres Medzilaborce
1319,6
976,9
995,0
533,3
644,4
689,6
-13,3%
Okres Poprad
1738,2
1088,2
1132,3
682,2
732,1
844,4
-14,1%
Okres Prešov
9391,0
4819,4
3970,8
3555,0
1442,1
4168,4
4,4%
Okres Sabinov
6408,8
3516,4
1963,2
1210,5
951,2
2839,8
13,9%
Okres Snina
1248,1
889,6
1076,3
455,6
649,9
628,1
-15,3%
Okres Stará Ľubovňa
3030,5
1628,4
1567,0
852,3
721,0
1192,3
4,1%
Okres Stropkov
1567,4
873,8
1312,5
1148,6
459,1
1009,3
154,8%
Okres Svidník
2326,0
2077,7
1166,3
871,5
1031,9
1120,7
12,0%
Okres Vranov nad Topľou
240,2
348,2
307,3
395,9
504,3
379,5
-22,3%
Prešovský kraj
2443,1
1548,5
1227,4
813,5
774,3
1062,3
7,3%
Okres Gelnica
3172,2
325,6
248,9
481,8
177,5
588,4
-37,1%
Okres Košice I
3556,3
1369,1
1050,5
1022,1
156,7
1065,7
-26,6%
Okres Košice II
4625,9
2266,5
1991,1
669,6
132,1
1028,4
-35,6%
Okres Košice III
4738,5
2233,9
2077,3
175,0
487,0
727,8
-17,9%
Okres Košice IV
2508,5
1534,5
1503,1
494,3
275,2
821,9
-16,5%
Okres Košice - okolie
2538,6
2003,1
1490,0
398,3
516,3
885,7
-23,7%
Okres Michalovce
2382,2
2179,1
1523,0
1145,0
630,8
1270,2
-24,7%
Okres Rožňava
1431,0
890,3
701,8
297,9
447,7
490,9
-18,7%
Okres Sobrance
2855,1
1877,5
917,1
427,8
71,8
853,0
-19,6%
Okres Spišská Nová Ves
5369,3
1720,0
4206,2
522,3
765,3
1148,3
-12,9%
Okres Trebišov
2381,4
655,9
1623,7
545,2
565,5
703,9
-16,7%
Košický kraj
2752,7
1465,4
1331,8
557,7
378,5
829,3
-23,0%
Slovenská republika
2768,7
1807,8
1577,1
675,0
602,7
985,7
-6,5%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
300,4
166,5
194,7
68,6%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava V
619,3
96,3
0,0
93,1
0,0
109,5
459,9%
Okres Malacky
783,6
795,8
281,9
0,0
0,0
211,6
295,8%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
68,7
0,0
51,2
7,9%
Bratislavský kraj
210,1
98,0
27,5
72,6
15,8
70,9
52,0%
Okres Dunajská Streda
220,0
185,0
0,0
30,8
32,3
52,4
-91,6%
Okres Galanta
217,7
107,2
95,9
27,3
0,0
54,1
-68,7%
Okres Hlohovec
0,0
0,0
0,0
134,3
77,2
104,2
26,5%
Okres Piešťany
603,4
736,8
630,2
336,3
146,8
340,4
-10,7%
Okres Senica
650,9
490,1
488,8
60,5
31,9
117,3
1397,8%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
24,9
0,0
13,0
26,6%
Okres Trnava
649,4
682,6
428,4
62,6
0,0
178,2
-7,8%
Trnavský kraj
358,3
334,7
248,8
62,4
25,4
117,0
-48,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Ilava
71,2
74,7
120,4
76,3
25,4
68,3
37,5%
Okres Myjava
185,6
633,2
1425,0
0,0
0,0
126,2
-12,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
0,0
0,0
0,0
122,5
0,0
70,8
902,3%
Okres Považská Bystrica
66,4
64,4
0,0
13,9
0,0
17,5
-53,7%
Okres Prievidza
181,7
289,0
305,6
42,4
0,0
77,8
-35,8%
Okres Púchov
307,5
440,4
379,8
47,1
43,0
121,9
533,3%
Okres Trenčín
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Trenčiansky kraj
95,5
147,4
163,9
34,3
9,8
51,0
-1,6%
Okres Komárno
37,2
0,0
0,0
23,3
14,4
20,5
-62,2%
Okres Levice
834,8
343,3
664,5
12,0
0,0
164,9
96,8%
Okres Nitra
441,0
245,9
290,0
63,4
49,4
113,5
14,5%
Okres Nové Zámky
1588,5
1033,3
968,8
113,7
13,3
330,8
7,5%
Okres Šaľa
203,9
138,9
136,0
204,2
138,2
183,8
209,7%
Okres Topoľčany
145,5
101,4
66,7
24,3
0,0
35,1
225,1%
Okres Zlaté Moravce
0,0
0,0
0,0
48,5
14,2
35,3
-1,8%
Nitriansky kraj
587,2
363,5
369,6
69,3
29,5
133,6
26,0%
Okres Bytča
147,6
0,0
0,0
0,0
0,0
13,7
-70,9%
Okres Čadca
131,5
103,7
215,0
8,3
0,0
51,6
-13,4%
Okres Dolný Kubín
592,9
412,5
260,3
31,8
29,7
135,9
-
Okres Kysucké Nové Mesto
935,0
299,7
126,1
0,0
0,0
131,7
-44,3%
Okres Liptovský Mikuláš
247,9
166,9
150,4
37,6
117,2
81,9
-50,0%
Okres Martin
72,7
49,6
33,3
44,0
122,4
50,3
-19,6%
Okres Námestovo
245,2
61,9
89,0
25,4
63,2
57,9
-51,2%
Okres Ružomberok
675,1
291,1
497,1
62,3
114,2
183,3
38,4%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
166,4
131,1
97,2
-1,5%
Okres Tvrdošín
670,5
541,2
731,1
15,3
375,4
307,9
-38,4%
Okres Žilina
490,8
216,9
91,4
7,8
0,0
61,7
5,5%
Žilinský kraj
346,4
178,4
181,5
24,9
57,6
88,8
-29,2%
Okres Banská Bystrica
629,6
387,0
693,8
111,4
0,0
213,5
84,5%
Okres Banská Štiavnica
1110,0
428,6
459,1
109,3
96,9
216,4
-
Okres Brezno
565,3
248,1
0,0
34,4
0,0
75,1
-54,9%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
111,9
57,8
0,0
107,9
20,9
78,7
-30,5%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
9,0
54,1
15,0
-94,8%
Okres Revúca
0,0
0,0
0,0
186,4
761,3
230,6
-16,3%
Okres Rimavská Sobota
133,3
114,2
191,7
67,6
0,0
75,4
-12,3%
Okres Veľký Krtíš
2359,9
1921,2
1127,6
208,3
67,2
522,7
19,5%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žarnovica
355,9
435,0
692,4
100,4
18,7
164,7
-
Okres Žiar nad Hronom
305,0
231,3
168,9
33,0
22,3
65,4
-
Banskobystrický kraj
408,6
316,2
286,5
94,4
91,9
147,0
26,3%
Okres Bardejov
1741,3
1032,7
767,9
148,4
196,3
424,7
-28,0%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
1,8
-81,4%
Okres Kežmarok
0,0
19,8
62,8
0,0
0,0
9,0
234,1%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
0,0
77,7
0,0
28,4
0,0
24,7
-13,2%
Okres Prešov
849,4
423,3
554,1
76,0
0,0
305,6
-
Okres Sabinov
920,6
468,9
178,5
0,0
0,0
353,2
23,8%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
200,1
146,4
216,1
43,1
39,0
86,6
21,0%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
102,2
0,0
0,0
0,0
11,7
-
Okres Vranov nad Topľou
51,5
22,5
34,1
19,0
20,6
23,5
-46,3%
Prešovský kraj
360,6
220,7
172,5
39,2
43,9
104,8
20,1%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
80,3
0,0
47,7
-70,1%
Okres Košice I
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
70,5
74,2
39,2
24,5
0,0
31,9
-26,2%
Okres Michalovce
257,5
170,9
0,0
6,5
0,0
36,5
-47,1%
Okres Rožňava
26,5
0,0
27,0
0,0
0,0
3,6
-10,3%
Okres Sobrance
778,7
321,9
70,5
0,0
0,0
137,9
-16,6%
Okres Spišská Nová Ves
954,5
602,0
2713,7
21,3
0,0
260,7
3992,0%
Okres Trebišov
0,0
0,0
0,0
24,6
38,6
27,7
-34,9%
Košický kraj
104,7
60,7
107,5
8,9
5,6
27,1
-8,4%
Slovenská republika
319,3
222,6
210,5
48,6
37,2
96,1
0,2%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.