Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 10. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 10. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
66
Ambulancie - dospelí (D)
57
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9861
10839
6920
20614
4688
52922
Chorobnosť ARO
4385,1
3347,8
2989,5
1093,8
836,1
1612,0
Z nich CHPO
1368
1802
1068
2072
405
6715
Chorobnosť CHPO
608,3
556,6
461,4
109,9
72,2
204,5
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
75
57
18
113
32
295
Otitídy
112
66
22
40
10
250
Sinusitídy
136
201
133
294
35
799
Komplikácie spolu
323
324
173
447
77
1344
%komplikácií z ARO
3,3
3,0
2,5
2,2
1,6
2,5
 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4609,0
4022,4
3307,6
1445,7
690,5
1838,4
8,9%
Trnavský kraj
5541,0
3756,4
3606,5
1117,7
845,5
1718,6
0,1%
Trenčiansky kraj
5550,1
5060,3
3889,7
1164,0
962,3
1916,1
-11,8%
Nitriansky kraj
5787,3
4319,5
3991,5
1166,9
727,1
1752,4
-4,4%
Žilinský kraj
4139,8
2564,3
1996,1
852,2
856,1
1350,5
-25,7%
Banskobystrický kraj
4388,6
3556,3
2836,0
986,4
974,7
1549,4
-31,6%
Prešovský kraj
3056,6
2179,9
2304,8
983,4
891,9
1371,4
-10,3%
Košický kraj
3506,7
2790,7
2611,0
1022,6
696,0
1435,6
7,5%
Slovenská republika
4385,1
3347,8
2989,5
1093,8
836,1
1612,0
-10,4%
 
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
323,6
344,9
248,4
103,2
33,3
133,1
5,7%
Trnavský kraj
1146,3
742,7
662,7
135,1
39,9
269,1
4,2%
Trenčiansky kraj
664,7
1012,1
489,2
151,1
125,2
276,6
16,9%
Nitriansky kraj
1080,4
936,6
893,4
192,3
92,4
322,5
18,7%
Žilinský kraj
531,6
361,8
279,7
92,5
114,9
170,4
-38,7%
Banskobystrický kraj
689,9
587,5
589,6
73,6
55,8
189,5
-48,2%
Prešovský kraj
426,5
354,6
301,2
60,1
53,0
143,3
-17,0%
Košický kraj
245,0
278,9
279,5
41,0
31,5
94,7
64,5%
Slovenská republika
608,3
556,6
461,4
109,9
72,2
204,5
-8,1%
 
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1902,4
1410,2
1354,1
2693,3
1339,5
2396,6
-7,7%
Okres Bratislava II
9299,8
7066,5
5985,6
1409,5
322,0
1940,2
10,5%
Okres Bratislava III
3387,0
3569,1
3332,2
1903,4
285,6
1696,1
-11,4%
Okres Bratislava IV
2359,9
2023,8
1651,7
1230,1
445,2
1409,0
-9,4%
Okres Bratislava V
6684,4
6177,8
5982,5
1168,8
186,9
1817,7
16,5%
Okres Malacky
2947,9
3580,9
2295,4
2160,2
2766,2
2349,0
42,2%
Okres Pezinok
4696,5
2805,4
2603,4
660,6
469,0
1199,1
-4,2%
Okres Senec
4549,3
4621,0
3089,9
1149,8
1183,0
1843,8
21,1%
Bratislavský kraj
4609,0
4022,4
3307,6
1445,7
690,5
1838,4
8,9%
Okres Dunajská Streda
4254,8
2971,0
4154,7
908,2
414,1
1393,6
-4,6%
Okres Galanta
3962,7
2834,0
2796,9
1146,5
1087,8
1507,8
-8,3%
Okres Hlohovec
5678,4
2697,2
2853,1
755,0
552,4
1247,2
4,7%
Okres Piešťany
6903,0
5083,9
4016,1
1417,8
690,1
2116,4
7,5%
Okres Senica
5072,2
3163,4
3170,1
959,8
1365,9
1600,1
5,2%
Okres Skalica
7463,6
6823,3
3478,9
1458,4
1313,7
2465,6
17,0%
Okres Trnava
6634,2
4243,1
4158,9
1246,2
816,6
1942,6
0,6%
Trnavský kraj
5541,0
3756,4
3606,5
1117,7
845,5
1718,6
0,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
5645,5
7448,8
7145,8
1738,8
1090,4
2653,2
-32,3%
Okres Ilava
6178,1
4415,2
2459,2
1416,1
2049,8
2116,5
27,0%
Okres Myjava
5011,1
4635,3
6649,8
696,2
867,0
1623,0
-15,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4162,6
3286,7
3041,5
1147,6
849,7
1554,3
-23,0%
Okres Partizánske
7066,8
4955,0
3748,7
981,6
593,4
1691,6
-34,8%
Okres Považská Bystrica
3551,4
3415,6
2860,3
663,0
766,5
1240,4
-25,3%
Okres Prievidza
5740,2
4810,1
3895,9
1404,5
774,8
2024,0
-9,5%
Okres Púchov
3400,6
7059,7
2610,3
1056,3
1231,1
1902,4
-12,5%
Okres Trenčín
7743,3
6289,8
5613,9
1144,8
838,6
2372,2
7,0%
Trenčiansky kraj
5550,1
5060,3
3889,7
1164,0
962,3
1916,1
-11,8%
Okres Komárno
5039,6
4343,2
3546,0
1081,0
824,9
1648,9
7,9%
Okres Levice
5892,5
4258,2
3588,1
1465,8
680,7
1880,5
-10,1%
Okres Nitra
7292,5
4534,0
4998,9
1365,1
830,3
2097,1
9,8%
Okres Nové Zámky
6919,8
5547,8
4800,8
1002,8
734,6
1899,6
-14,3%
Okres Šaľa
7138,2
4984,5
4957,5
1113,3
814,6
1877,7
-2,6%
Okres Topoľčany
1187,9
1199,7
1022,9
997,9
582,5
946,1
-28,1%
Okres Zlaté Moravce
6738,8
5330,7
4802,0
984,5
552,0
1668,2
25,7%
Nitriansky kraj
5787,3
4319,5
3991,5
1166,9
727,1
1752,4
-4,4%
Okres Bytča
2185,0
1558,0
761,4
254,2
263,8
657,5
-42,3%
Okres Čadca
2979,8
1970,2
1881,2
567,7
795,2
1022,7
-17,5%
Okres Dolný Kubín
5469,4
1912,5
2772,5
1169,6
1372,9
1682,2
-39,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
4379,9
3506,1
2143,8
1021,7
1394,6
1734,6
4,0%
Okres Liptovský Mikuláš
5289,3
4117,8
2143,3
672,3
663,3
1214,8
-29,6%
Okres Martin
5728,3
3374,0
2419,6
1449,5
645,3
1952,6
-21,4%
Okres Námestovo
3769,8
2649,7
2558,6
627,2
1130,3
1510,6
-29,0%
Okres Ružomberok
4909,9
2857,8
1925,3
623,3
662,6
1227,6
-31,0%
Okres Turčianske Teplice
3432,0
1816,9
1502,3
866,1
871,0
1116,5
10,7%
Okres Tvrdošín
5924,3
2865,3
2819,9
1858,8
2927,8
2501,6
-8,4%
Okres Žilina
2134,8
1539,5
960,0
582,4
291,3
756,7
-36,8%
Žilinský kraj
4139,8
2564,3
1996,1
852,2
856,1
1350,5
-25,7%
Okres Banská Bystrica
5624,6
1734,0
1982,2
1317,4
691,6
1541,9
-44,5%
Okres Banská Štiavnica
605,4
785,7
826,4
546,6
969,3
667,1
-36,2%
Okres Brezno
6594,9
4342,4
3964,1
1065,3
564,7
1911,6
-60,8%
Okres Detva
5211,4
3071,3
2167,7
2121,4
647,5
2016,1
25,5%
Okres Krupina
6254,4
1757,5
494,7
365,0
962,2
990,8
-30,9%
Okres Lučenec
4287,7
3447,3
3334,8
513,5
253,0
1189,2
-37,3%
Okres Poltár
5719,0
4773,5
3241,4
788,4
1597,7
1804,2
-22,8%
Okres Revúca
5723,4
4885,4
3349,3
897,4
642,4
1871,0
-20,2%
Okres Rimavská Sobota
1309,1
2159,6
1059,5
1364,5
1847,1
1469,3
-36,3%
Okres Veľký Krtíš
6843,7
5658,7
4690,7
1493,6
1285,7
2363,8
-27,2%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
1716,5
1006,3
1948,2
-10,6%
Okres Žarnovica
6049,8
4523,7
3923,8
792,5
1076,0
1728,5
-2,4%
Okres Žiar nad Hronom
2688,8
1824,7
1904,8
528,9
818,5
896,2
-27,2%
Banskobystrický kraj
4388,6
3556,3
2836,0
986,4
974,7
1549,4
-31,6%
Okres Bardejov
6172,1
4143,5
3906,2
1256,8
2237,2
2292,0
-3,3%
Okres Humenné
1136,9
1525,0
2012,5
810,5
406,8
904,9
-18,5%
Okres Kežmarok
894,3
1195,2
1483,5
1139,5
463,3
1078,3
5,9%
Okres Levoča
2684,7
2105,6
2674,9
1136,9
987,8
1509,6
34,1%
Okres Medzilaborce
1906,2
3996,4
3233,8
998,9
1062,1
1533,4
0,0%
Okres Poprad
2017,2
1752,5
1866,5
974,8
582,7
1128,6
-37,1%
Okres Prešov
9202,2
4330,9
4294,0
1718,5
256,4
2396,8
-19,6%
Okres Sabinov
6599,1
3097,4
2967,0
1343,7
1331,7
2548,9
-49,8%
Okres Snina
1736,5
1366,2
2351,9
670,6
735,4
945,5
-8,2%
Okres Stará Ľubovňa
3342,9
2384,3
2387,3
649,0
460,2
1291,3
0,8%
Okres Stropkov
2821,3
1844,7
1437,5
983,3
774,7
1182,1
2,9%
Okres Svidník
2382,8
2043,6
1749,4
724,0
1139,1
1100,5
-9,8%
Okres Vranov nad Topľou
394,7
539,1
819,6
471,8
648,4
523,7
-16,3%
Prešovský kraj
3056,6
2179,9
2304,8
983,4
891,9
1371,4
-10,3%
Okres Gelnica
2265,9
1736,3
1990,9
751,8
847,0
1017,8
8,6%
Okres Košice I
4390,5
3540,4
3088,1
2243,3
485,9
2301,6
12,1%
Okres Košice II
3149,3
3222,7
3811,5
1699,8
555,0
1827,3
-20,0%
Okres Košice III
4350,1
4402,1
4154,5
496,0
347,8
1227,4
26,4%
Okres Košice IV
3583,5
2265,3
2207,0
1132,8
299,0
1386,3
21,6%
Okres Košice - okolie
4624,8
3442,4
2388,0
708,8
877,1
1555,7
3,4%
Okres Michalovce
2800,7
1837,3
1523,0
899,0
1023,3
1198,1
16,7%
Okres Rožňava
1722,4
1341,4
1654,1
537,0
391,6
749,7
-13,0%
Okres Sobrance
3893,3
3308,0
2234,0
566,2
933,5
1179,4
15,5%
Okres Spišská Nová Ves
3698,8
2592,3
2519,9
1125,9
1176,9
1720,7
28,6%
Okres Trebišov
4233,6
4293,3
3994,2
917,7
785,1
1497,5
17,0%
Košický kraj
3506,7
2790,7
2611,0
1022,6
696,0
1435,6
7,5%
Slovenská republika
4385,1
3347,8
2989,5
1093,8
836,1
1612,0
-10,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
41,4
124,4
0,0
225,3
136,2
181,7
-28,2%
Okres Bratislava II
954,9
812,2
388,0
85,1
0,0
150,6
14,9%
Okres Bratislava III
826,1
1162,0
919,2
112,7
0,0
191,0
66,3%
Okres Bratislava IV
78,7
122,1
22,0
44,3
0,0
49,4
-42,3%
Okres Bratislava V
344,0
240,7
191,7
102,0
0,0
111,9
-15,2%
Okres Malacky
186,6
170,5
80,5
160,0
181,0
148,1
-28,6%
Okres Pezinok
72,3
183,0
260,3
0,0
0,0
35,3
-52,3%
Okres Senec
363,9
510,3
652,8
139,1
76,8
208,7
220,0%
Bratislavský kraj
323,6
344,9
248,4
103,2
33,3
133,1
5,7%
Okres Dunajská Streda
1011,9
680,9
822,3
184,7
8,0
284,4
12,6%
Okres Galanta
508,0
300,1
246,1
84,6
28,4
126,9
-41,1%
Okres Hlohovec
821,0
567,8
126,8
95,8
35,6
160,4
-20,5%
Okres Piešťany
2614,8
2038,5
1542,2
212,1
44,0
621,7
54,5%
Okres Senica
574,8
401,0
385,2
40,9
38,3
129,9
342,9%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
246,7
123,9
157,1
115,3%
Okres Trnava
1632,3
952,8
895,3
128,7
50,3
332,9
-11,2%
Trnavský kraj
1146,3
742,7
662,7
135,1
39,9
269,1
4,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
277,6
124,1
0,0
89,8
0,0
81,3
-78,3%
Okres Ilava
1420,6
1063,3
503,0
481,0
878,5
638,6
94,8%
Okres Myjava
445,4
835,9
1709,9
32,1
0,0
216,4
47,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
69,2
46,1
10,4
43,2
23,8
-72,2%
Okres Partizánske
184,4
41,0
160,7
52,5
46,9
63,7
-53,5%
Okres Považská Bystrica
331,9
257,8
227,8
52,2
22,2
93,4
-43,7%
Okres Prievidza
696,7
960,0
560,2
189,0
57,4
291,8
-10,0%
Okres Púchov
1423,5
4607,4
1243,0
129,5
54,1
702,5
161,6%
Okres Trenčín
532,5
401,1
250,4
131,0
36,9
172,9
-12,8%
Trenčiansky kraj
664,7
1012,1
489,2
151,1
125,2
276,6
16,9%
Okres Komárno
787,4
772,6
406,9
152,0
147,6
250,1
-10,4%
Okres Levice
1633,8
1229,0
1289,8
546,0
210,4
635,8
87,7%
Okres Nitra
646,8
497,8
495,4
125,3
50,9
195,9
12,3%
Okres Nové Zámky
1975,0
1664,3
1710,9
115,5
72,6
446,6
-16,0%
Okres Šaľa
936,9
972,6
951,8
214,0
113,1
332,0
32,2%
Okres Topoľčany
218,2
185,9
222,4
90,7
0,0
96,0
-18,4%
Okres Zlaté Moravce
645,2
895,9
441,6
67,3
73,6
170,0
190,6%
Nitriansky kraj
1080,4
936,6
893,4
192,3
92,4
322,5
18,7%
Okres Bytča
236,2
108,7
0,0
0,0
0,0
36,8
106,8%
Okres Čadca
438,2
337,0
412,1
19,8
22,1
119,8
-51,0%
Okres Dolný Kubín
266,8
112,5
234,3
122,6
133,5
140,4
-68,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
738,2
629,3
378,3
0,0
0,0
189,0
-15,9%
Okres Liptovský Mikuláš
1818,2
1335,5
564,0
143,7
127,9
320,7
-28,2%
Okres Martin
143,2
153,4
112,5
96,0
0,0
89,7
-28,8%
Okres Námestovo
245,2
77,4
27,8
17,9
59,5
54,9
-61,9%
Okres Ružomberok
1166,1
654,9
406,8
92,6
148,5
252,4
-50,5%
Okres Turčianske Teplice
236,7
436,0
469,5
122,3
0,0
150,1
-3,8%
Okres Tvrdošín
1105,3
654,9
822,5
464,7
1051,0
642,5
-13,2%
Okres Žilina
92,0
50,1
34,3
0,0
0,0
15,3
-88,4%
Žilinský kraj
531,6
361,8
279,7
92,5
114,9
170,4
-38,7%
Okres Banská Bystrica
335,8
0,0
0,0
106,0
0,0
86,5
-66,6%
Okres Banská Štiavnica
201,8
285,7
183,7
29,8
32,3
72,1
-63,6%
Okres Brezno
2355,3
2295,3
2147,2
114,6
35,3
637,2
-60,5%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
288,7
53,1
-
Okres Lučenec
528,2
535,3
817,4
7,6
24,1
151,3
-28,5%
Okres Poltár
653,6
1022,9
482,8
17,1
103,1
205,4
-48,8%
Okres Revúca
1465,2
1015,1
1280,6
41,4
95,2
371,2
-6,8%
Okres Rimavská Sobota
0,0
0,0
0,0
80,3
59,1
50,4
-84,4%
Okres Veľký Krtíš
2005,9
1222,6
992,3
327,3
211,1
530,2
-43,6%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
65,5
22,9
69,6
-33,3%
Okres Žarnovica
0,0
261,0
403,9
54,9
0,0
85,6
-65,4%
Okres Žiar nad Hronom
435,0
231,3
197,0
31,5
10,6
75,9
-23,4%
Banskobystrický kraj
689,9
587,5
589,6
73,6
55,8
189,5
-48,2%
Okres Bardejov
2302,4
1539,7
985,5
118,5
207,9
533,8
-18,8%
Okres Humenné
0,0
0,0
61,9
45,8
24,7
36,7
-38,7%
Okres Kežmarok
47,1
155,9
357,1
38,2
16,0
74,9
-13,9%
Okres Levoča
0,0
29,2
0,0
0,0
0,0
4,2
-85,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poprad
53,8
113,1
82,3
98,5
90,6
93,0
-20,8%
Okres Prešov
377,5
716,4
784,9
152,1
0,0
238,4
2,5%
Okres Sabinov
836,5
656,4
499,7
36,3
95,1
341,0
-38,5%
Okres Snina
0,0
0,0
39,9
28,4
19,4
22,8
-41,7%
Okres Stará Ľubovňa
255,2
228,6
337,6
39,3
80,0
121,6
-8,3%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
89,4
0,0
53,1
-
Okres Svidník
0,0
102,2
89,7
0,0
0,0
16,7
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
17,1
21,7
0,0
13,2
-78,6%
Prešovský kraj
426,5
354,6
301,2
60,1
53,0
143,3
-17,0%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
131,4
169,4
113,6
-18,8%
Okres Košice I
270,2
336,1
519,5
137,2
0,0
181,9
148,5%
Okres Košice II
379,4
444,5
327,9
50,8
10,3
102,2
102,1%
Okres Košice III
388,4
131,4
218,7
19,4
0,0
61,9
144,4%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
70,8
148,9
78,7
34,6
33,1
54,6
-34,5%
Okres Michalovce
354,1
213,6
198,6
23,6
0,0
75,9
-26,7%
Okres Rožňava
0,0
15,6
25,1
0,0
0,0
3,3
76,7%
Okres Sobrance
0,0
268,2
0,0
37,7
143,6
76,6
-12,7%
Okres Spišská Nová Ves
460,2
589,7
348,9
54,3
81,2
202,5
72,5%
Okres Trebišov
416,9
477,0
903,0
20,1
24,5
115,0
238,2%
Košický kraj
245,0
278,9
279,5
41,0
31,5
94,7
64,5%
Slovenská republika
608,3
556,6
461,4
109,9
72,2
204,5
-8,1%
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.