Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 11. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 11. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
67
Ambulancie - dospelí (D)
56
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10285
11464
7407
19540
4733
53429
Chorobnosť ARO
4505,2
3487,9
3152,0
1054,8
858,7
1637,6
Z nich CHPO
1342
1834
1221
1982
443
6822
Chorobnosť CHPO
587,8
558,0
519,6
107,0
80,4
209,1
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
78
59
16
147
50
350
Otitídy
113
71
21
76
20
301
Sinusitídy
121
188
122
323
59
813
Komplikácie spolu
312
318
159
546
129
1464
%komplikácií z ARO
3,0
2,8
2,1
2,8
2,7
2,7
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5429,5
3834,2
2970,9
1464,9
626,5
1898,4
3,3%
Trnavský kraj
5851,5
4700,0
3883,2
1077,9
758,1
1780,5
3,6%
Trenčiansky kraj
4811,7
3901,8
3396,1
1165,1
1045,0
1717,8
-10,4%
Nitriansky kraj
5542,6
4684,2
3853,1
1050,7
663,8
1694,3
-3,3%
Žilinský kraj
4408,7
2800,9
2673,1
807,0
984,4
1457,3
7,9%
Banskobystrický kraj
4632,8
3470,3
3217,9
1041,3
1107,4
1648,1
6,4%
Prešovský kraj
3306,9
2722,5
2731,5
1006,9
880,0
1522,9
11,0%
Košický kraj
3894,2
3006,5
2875,9
878,3
697,0
1456,8
1,5%
Slovenská republika
4505,2
3487,9
3152,0
1054,8
858,7
1637,6
1,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
300,0
357,7
348,0
93,6
15,0
132,1
-0,8%
Trnavský kraj
1145,3
905,6
844,9
161,2
55,2
306,3
13,8%
Trenčiansky kraj
449,5
515,8
455,3
108,7
99,8
182,8
-33,9%
Nitriansky kraj
1003,5
898,2
736,2
130,8
71,1
268,4
-16,8%
Žilinský kraj
723,3
510,0
490,9
89,1
150,9
224,1
31,6%
Banskobystrický kraj
585,8
475,8
496,0
144,8
131,0
224,0
18,2%
Prešovský kraj
407,2
428,1
409,7
88,8
65,2
180,6
26,0%
Košický kraj
298,6
442,1
405,4
31,6
29,0
124,9
32,0%
Slovenská republika
587,8
558,0
519,6
107,0
80,4
209,1
2,2%
                                                                        
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1612,9
1451,7
744,8
5782,5
999,0
3973,1
65,8%
Okres Bratislava II
9881,0
9503,2
8535,0
1419,0
343,6
1725,7
-11,1%
Okres Bratislava III
5948,0
3984,1
3619,4
1946,8
250,5
2201,4
29,8%
Okres Bratislava IV
6506,1
1817,4
1431,5
1531,3
451,1
2209,1
56,8%
Okres Bratislava V
4633,0
4509,8
3560,4
881,8
556,1
1375,6
-24,3%
Okres Malacky
2655,6
3249,3
1879,3
1082,3
1385,7
1494,6
-36,4%
Okres Pezinok
5491,3
4086,2
2690,2
641,6
644,8
1200,7
0,1%
Okres Senec
5677,5
6894,6
5849,0
1035,6
687,2
1944,4
5,5%
Bratislavský kraj
5429,5
3834,2
2970,9
1464,9
626,5
1898,4
3,3%
Okres Dunajská Streda
4808,2
4003,9
4260,2
814,8
390,2
1486,0
6,6%
Okres Galanta
5048,6
4016,6
3188,5
1047,9
811,6
1687,0
11,9%
Okres Hlohovec
6841,5
2602,5
2430,4
727,9
376,4
1016,1
-18,5%
Okres Piešťany
6723,7
5894,4
4337,3
1614,4
851,6
2315,4
9,4%
Okres Senica
6025,8
4459,9
3910,8
1049,8
754,0
1734,1
8,4%
Okres Skalica
4436,9
6402,3
3761,8
1393,1
1338,5
2252,3
-8,6%
Okres Trnava
7764,4
5371,1
4350,8
1192,1
981,6
2004,4
3,2%
Trnavský kraj
5851,5
4700,0
3883,2
1077,9
758,1
1780,5
3,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
6316,5
4888,3
6345,0
1320,7
1347,5
2275,1
-14,2%
Okres Ilava
4922,7
4114,7
3046,1
1226,0
1644,2
1906,7
-9,9%
Okres Myjava
6830,0
5775,1
7473,1
719,2
768,7
1579,7
-2,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3553,4
2852,3
2939,1
900,6
931,6
1391,3
-10,5%
Okres Partizánske
4645,6
3439,8
2313,5
955,3
814,9
1405,7
-16,9%
Okres Považská Bystrica
3086,8
3071,9
3391,9
865,6
688,7
1333,8
7,5%
Okres Prievidza
4992,5
3547,0
2900,5
1263,0
964,3
1677,1
-17,1%
Okres Púchov
3558,7
3529,8
2253,0
1242,5
1217,6
1627,3
-14,5%
Okres Trenčín
6618,1
5427,9
3935,4
1449,1
1185,2
2184,5
-7,9%
Trenčiansky kraj
4811,7
3901,8
3396,1
1165,1
1045,0
1717,8
-10,4%
Okres Komárno
4731,7
3227,2
2435,1
987,5
657,3
1315,0
-20,3%
Okres Levice
7309,3
6226,1
5161,9
1165,8
646,0
2172,3
15,5%
Okres Nitra
6763,2
5858,0
4344,7
1365,9
834,9
2146,8
2,4%
Okres Nové Zámky
5817,5
4955,4
4244,7
905,4
631,9
1655,6
-12,8%
Okres Šaľa
4961,1
4157,8
3521,8
982,7
644,9
1616,1
-13,9%
Okres Topoľčany
2569,7
2027,7
1578,8
882,8
561,4
1048,9
10,9%
Okres Zlaté Moravce
5074,0
4564,2
4765,3
851,9
512,6
1546,0
-7,3%
Nitriansky kraj
5542,6
4684,2
3853,1
1050,7
663,8
1694,3
-3,3%
Okres Bytča
1948,8
1739,1
1116,8
306,7
310,9
672,0
2,2%
Okres Čadca
2917,7
1983,2
2571,9
567,7
1093,4
1128,0
10,3%
Okres Dolný Kubín
5590,1
3053,6
4239,6
929,6
1262,0
1807,7
7,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
4076,4
2377,4
1814,5
957,3
1362,2
1449,0
-16,5%
Okres Liptovský Mikuláš
5630,2
4208,3
3055,2
827,9
797,0
1453,3
19,6%
Okres Martin
6110,2
3544,4
2634,2
1186,4
901,8
2035,5
4,2%
Okres Námestovo
4583,2
2737,4
2995,0
779,5
1204,6
1890,2
25,1%
Okres Ružomberok
4695,1
3711,1
3579,4
746,4
745,0
1450,7
18,2%
Okres Turčianske Teplice
2958,6
1744,2
1408,5
805,0
730,5
1014,5
-9,1%
Okres Tvrdošín
4376,9
2483,3
2937,4
1494,7
3559,0
2225,8
-11,0%
Okres Žilina
3046,8
1919,1
1447,7
636,4
509,8
942,2
24,5%
Žilinský kraj
4408,7
2800,9
2673,1
807,0
984,4
1457,3
7,9%
Okres Banská Bystrica
5204,8
4582,6
3885,2
1600,8
988,0
2075,1
34,6%
Okres Banská Štiavnica
1917,3
1357,1
3397,6
753,6
1017,8
1115,3
67,2%
Okres Brezno
4396,6
3391,2
3028,2
1351,7
564,7
1959,5
2,5%
Okres Detva
1771,9
1535,6
1250,6
755,5
951,5
945,6
-53,1%
Okres Krupina
7960,2
1933,2
494,7
182,5
0,0
1167,8
17,9%
Okres Lučenec
3192,4
2248,2
1520,3
961,1
1151,6
1286,5
8,2%
Okres Poltár
7026,1
4140,3
4344,8
891,3
1546,1
1946,0
7,9%
Okres Revúca
5151,1
3911,5
2039,2
1166,1
1813,2
1918,0
2,5%
Okres Rimavská Sobota
3200,0
3305,8
4711,9
1088,6
1717,2
1863,2
26,8%
Okres Veľký Krtíš
9945,2
6387,2
5025,8
1773,3
1228,2
2647,4
12,0%
Okres Zvolen
6560,8
3639,8
6482,6
1091,0
381,2
1588,7
-18,5%
Okres Žarnovica
7117,4
3425,4
2596,7
704,4
623,8
1326,3
-23,3%
Okres Žiar nad Hronom
2570,2
2467,2
2134,6
514,9
605,9
906,7
1,2%
Banskobystrický kraj
4632,8
3470,3
3217,9
1041,3
1107,4
1648,1
6,4%
Okres Bardejov
6364,2
4372,4
4549,9
1093,2
1449,1
2199,6
-4,0%
Okres Humenné
1646,5
1997,2
1907,2
992,4
661,7
1128,4
24,7%
Okres Kežmarok
1845,0
1884,7
2285,7
745,8
434,3
1097,5
1,8%
Okres Levoča
2268,1
2934,2
3221,3
1288,2
716,9
1677,7
11,1%
Okres Medzilaborce
2492,7
3197,2
2363,2
1165,4
793,1
1490,8
-2,8%
Okres Poprad
2919,1
3924,6
3663,6
1736,7
1155,6
2124,1
88,2%
Okres Prešov
8840,4
5644,3
6002,3
1684,6
824,1
3142,1
31,1%
Okres Sabinov
6019,3
3422,7
3141,0
1432,5
951,2
2698,5
5,9%
Okres Snina
1790,8
1747,5
1753,9
691,3
1024,3
993,7
5,1%
Okres Stará Ľubovňa
3345,0
2410,2
2497,8
816,1
600,2
1425,9
10,4%
Okres Stropkov
1802,5
1844,7
1437,5
628,5
688,7
912,3
-22,8%
Okres Svidník
2824,0
1998,2
1475,3
623,5
1044,1
1025,9
-6,8%
Okres Vranov nad Topľou
804,4
716,0
768,4
444,8
479,8
538,6
2,8%
Prešovský kraj
3306,9
2722,5
2731,5
1006,9
880,0
1522,9
11,0%
Okres Gelnica
2568,0
1410,7
1825,0
671,0
692,1
929,7
-8,7%
Okres Košice I
4756,4
2233,3
1907,2
1927,5
728,8
1944,1
-15,5%
Okres Košice II
6504,1
3183,3
3118,2
974,6
246,7
1487,8
-18,6%
Okres Košice III
3670,4
2611,7
3033,9
474,1
826,1
1000,8
-18,5%
Okres Košice IV
5593,2
2514,9
2644,4
638,8
261,6
1340,6
-3,3%
Okres Košice - okolie
4090,0
2825,6
2751,8
563,2
518,1
1327,9
-14,6%
Okres Michalovce
3357,1
1770,1
1750,0
979,1
1121,4
1287,8
7,5%
Okres Rožňava
1796,3
1793,8
1829,6
545,4
528,6
842,4
12,4%
Okres Sobrance
4109,6
3486,8
3262,8
855,6
1005,3
1723,2
46,1%
Okres Spišská Nová Ves
4602,2
6118,2
5020,4
1280,8
1339,3
2807,7
63,2%
Okres Trebišov
2940,0
2477,9
2971,6
841,2
839,7
1281,8
-14,4%
Košický kraj
3894,2
3006,5
2875,9
878,3
697,0
1456,8
1,5%
Slovenská republika
4505,2
3487,9
3152,0
1054,8
858,7
1637,6
1,6%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
82,7
124,4
0,0
137,7
0,0
109,0
-40,0%
Okres Bratislava II
0,0
162,4
221,7
78,0
9,3
62,1
-58,7%
Okres Bratislava III
495,7
373,5
430,9
256,9
25,1
247,6
29,7%
Okres Bratislava IV
163,9
145,4
36,7
94,1
0,0
97,9
98,0%
Okres Bratislava V
395,8
405,4
218,0
74,5
0,0
109,3
-2,3%
Okres Malacky
304,7
464,2
234,9
64,0
62,0
132,3
-10,7%
Okres Pezinok
216,8
365,9
607,5
48,9
19,5
96,1
172,4%
Okres Senec
679,4
952,5
1880,0
80,4
16,8
251,6
20,5%
Bratislavský kraj
300,0
357,7
348,0
93,6
15,0
132,1
-0,8%
Okres Dunajská Streda
1078,1
884,9
831,7
208,6
15,9
327,9
15,3%
Okres Galanta
333,4
515,8
209,8
75,1
31,2
136,8
7,8%
Okres Hlohovec
570,1
552,1
739,7
114,4
43,4
158,7
-1,1%
Okres Piešťany
1942,4
1842,0
1893,3
289,8
102,8
617,4
-0,7%
Okres Senica
595,1
367,6
391,1
59,3
35,9
131,9
1,6%
Okres Skalica
0,0
103,8
0,0
145,1
49,6
94,0
-40,2%
Okres Trnava
2519,4
1609,6
1612,2
202,3
94,6
484,1
45,5%
Trnavský kraj
1145,3
905,6
844,9
161,2
55,2
306,3
13,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
138,8
93,1
0,0
58,1
94,6
67,7
-16,8%
Okres Ilava
660,8
693,5
531,0
327,8
360,2
386,5
-39,5%
Okres Myjava
742,4
1114,5
1899,9
7,7
0,0
173,1
-20,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
48,7
67,5
39,2
65,0%
Okres Partizánske
0,0
98,3
128,5
40,1
19,9
43,8
-31,3%
Okres Považská Bystrica
265,5
171,9
202,5
70,6
22,2
91,5
-2,0%
Okres Prievidza
751,8
683,1
583,3
98,4
41,9
196,2
-32,7%
Okres Púchov
889,7
1610,1
1204,2
133,6
202,9
378,3
-46,2%
Okres Trenčín
329,6
366,8
310,1
121,4
140,4
168,9
-2,3%
Trenčiansky kraj
449,5
515,8
455,3
108,7
99,8
182,8
-33,9%
Okres Komárno
500,5
542,9
377,9
163,7
168,3
219,5
-12,3%
Okres Levice
1653,6
1409,4
1196,0
224,8
81,8
460,0
-27,6%
Okres Nitra
824,0
946,8
562,9
88,2
9,9
221,1
12,9%
Okres Nové Zámky
1610,8
1346,9
1187,4
151,4
135,1
391,1
-12,4%
Okres Šaľa
1035,0
680,8
698,0
149,5
50,6
270,4
-18,5%
Okres Topoľčany
242,4
219,7
222,4
73,0
0,0
89,2
-7,0%
Okres Zlaté Moravce
334,5
209,0
300,5
58,6
13,1
90,9
-46,5%
Nitriansky kraj
1003,5
898,2
736,2
130,8
71,1
268,4
-16,8%
Okres Bytča
472,4
471,0
253,8
0,0
0,0
115,7
214,3%
Okres Čadca
786,3
550,9
761,4
56,5
33,1
225,6
88,4%
Okres Dolný Kubín
457,4
417,9
267,8
117,0
267,0
208,2
48,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
803,8
769,2
539,4
39,6
113,5
235,2
24,4%
Okres Liptovský Mikuláš
1807,9
1669,4
799,0
180,6
152,4
401,3
25,1%
Okres Martin
236,4
148,7
100,0
39,7
12,9
74,4
-17,0%
Okres Námestovo
565,8
249,9
290,9
16,1
26,8
162,4
195,7%
Okres Ružomberok
982,0
813,7
1003,3
139,4
218,5
325,8
29,1%
Okres Turčianske Teplice
236,7
218,0
187,8
101,9
28,1
108,0
-28,0%
Okres Tvrdošín
928,4
573,1
900,8
394,0
1362,4
624,5
-2,8%
Okres Žilina
797,5
347,7
285,7
2,4
0,0
108,6
611,1%
Žilinský kraj
723,3
510,0
490,9
89,1
150,9
224,1
31,6%
Okres Banská Bystrica
209,9
433,5
356,8
81,1
0,0
123,9
43,3%
Okres Banská Štiavnica
0,0
214,3
367,3
139,1
150,8
153,6
113,0%
Okres Brezno
816,5
785,8
715,7
343,7
0,0
429,1
-32,7%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
17,6
0,0
10,6
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
466,1
337,2
318,8
158,5
96,9
193,6
27,9%
Okres Poltár
1715,7
633,2
965,5
17,1
0,0
244,5
19,0%
Okres Revúca
494,5
542,5
354,6
184,4
729,0
346,5
-6,7%
Okres Rimavská Sobota
193,9
265,8
557,6
160,1
62,2
185,5
267,8%
Okres Veľký Krtíš
3961,2
2045,9
1288,7
601,0
403,0
887,6
67,4%
Okres Zvolen
0,0
520,0
845,6
40,4
25,4
98,6
41,7%
Okres Žarnovica
177,9
271,9
504,9
27,9
0,0
77,0
-10,0%
Okres Žiar nad Hronom
158,2
102,8
164,2
35,0
31,9
54,8
-27,8%
Banskobystrický kraj
585,8
475,8
496,0
144,8
131,0
224,0
18,2%
Okres Bardejov
1347,5
1287,6
748,7
106,7
205,7
400,3
-25,0%
Okres Humenné
0,0
0,0
28,9
111,6
65,1
83,8
128,3%
Okres Kežmarok
225,9
207,9
329,7
39,1
0,0
99,4
32,7%
Okres Levoča
486,0
887,1
1409,3
191,9
0,0
399,2
9500,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
118,5
0,0
60,8
-
Okres Poprad
374,8
386,9
664,3
163,2
56,6
229,0
146,2%
Okres Prešov
377,5
477,6
554,1
163,8
0,0
236,5
-0,8%
Okres Sabinov
1274,7
1383,1
821,0
262,3
79,3
731,4
114,5%
Okres Snina
0,0
63,5
79,7
79,2
125,8
80,7
253,7%
Okres Stará Ľubovňa
374,3
284,4
464,2
63,9
140,1
176,8
45,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
80,4
84,2
48,0
12,2
0,0
28,2
113,0%
Prešovský kraj
407,2
428,1
409,7
88,8
65,2
180,6
26,0%
Okres Gelnica
453,2
54,3
165,9
201,3
74,2
181,3
59,6%
Okres Košice I
36,6
24,3
93,8
61,6
0,0
46,1
-74,6%
Okres Košice II
0,0
0,0
75,1
9,7
0,0
10,4
-89,9%
Okres Košice III
291,3
197,1
164,0
58,3
0,0
80,2
29,5%
Okres Košice IV
169,5
127,9
0,0
44,1
0,0
50,8
-
Okres Košice - okolie
143,1
43,0
68,2
14,6
0,0
31,8
-41,7%
Okres Michalovce
643,8
244,2
614,9
36,9
0,0
123,6
62,9%
Okres Rožňava
24,6
31,2
0,0
0,0
0,0
5,0
50,0%
Okres Sobrance
1405,9
1005,8
529,1
25,2
0,0
344,6
350,0%
Okres Spišská Nová Ves
733,0
1953,4
1453,8
37,3
66,1
574,6
183,7%
Okres Trebišov
156,8
251,8
467,0
6,2
97,5
83,4
-27,4%
Košický kraj
298,6
442,1
405,4
31,6
29,0
124,9
32,0%
Slovenská republika
587,8
558,0
519,6
107,0
80,4
209,1
2,2%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.