Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 12. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 12. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
65
Ambulancie - dospelí (D)
55
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
10714
13761
8509
18514
4368
55866
Chorobnosť ARO
4872,1
4346,4
3759,0
1021,8
810,2
1760,2
Z nich CHPO
1594
2389
1450
1942
395
7770
Chorobnosť CHPO
724,9
754,6
640,6
107,2
73,3
244,8
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
67
55
17
93
49
281
Otitídy
114
70
22
78
20
304
Sinusitídy
161
249
139
286
41
876
Komplikácie spolu
342
374
178
457
110
1461
%komplikácií z ARO
3,2
2,7
2,1
2,5
2,5
2,6
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4756,7
4470,1
3100,7
1361,9
534,8
1734,1
-8,7%
Trnavský kraj
5758,8
4566,1
3934,4
1102,7
813,0
1748,1
-1,8%
Trenčiansky kraj
5214,6
4771,7
3956,8
981,9
743,5
1772,7
3,2%
Nitriansky kraj
5718,8
5250,6
4185,4
1043,4
692,2
1761,5
4,0%
Žilinský kraj
5147,5
3597,7
3329,5
818,1
882,8
1672,3
14,8%
Banskobystrický kraj
4882,5
4556,7
3969,8
879,9
1163,5
1732,3
5,1%
Prešovský kraj
4239,0
4201,6
3893,8
992,4
869,6
1880,6
23,5%
Košický kraj
4471,9
3987,9
3369,4
962,4
682,8
1649,8
13,3%
Slovenská republika
4872,1
4346,4
3759,0
1021,8
810,2
1760,2
7,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
352,8
380,1
175,4
90,9
19,0
119,1
-9,8%
Trnavský kraj
1112,8
931,1
793,7
137,2
55,4
278,1
-9,2%
Trenčiansky kraj
913,3
1368,3
1198,4
88,4
63,0
344,2
88,3%
Nitriansky kraj
926,7
871,4
708,8
143,4
61,4
263,3
-1,9%
Žilinský kraj
926,6
682,1
629,8
93,2
116,0
272,8
21,7%
Banskobystrický kraj
684,7
689,8
705,2
135,3
177,7
267,4
19,4%
Prešovský kraj
611,0
631,0
436,7
100,7
76,2
233,6
29,4%
Košický kraj
367,9
467,1
321,8
44,4
10,4
125,4
0,4%
Slovenská republika
724,9
754,6
640,6
107,2
73,3
244,8
17,1%
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2067,8
1451,7
1083,3
2442,6
999,0
2239,2
-43,6%
Okres Bratislava II
7528,4
6931,1
2438,6
1806,6
305,7
1832,3
6,2%
Okres Bratislava III
5390,3
5478,1
3447,1
2216,7
439,4
2416,4
9,8%
Okres Bratislava IV
3769,3
3489,4
2532,6
1385,5
338,2
1601,3
-27,5%
Okres Bratislava V
6340,3
6298,1
5694,9
815,1
640,6
1553,1
12,9%
Okres Malacky
3171,8
3836,7
2818,9
834,0
344,7
1570,9
5,1%
Okres Pezinok
6719,7
5062,0
3124,1
754,0
833,7
1607,1
33,8%
Okres Senec
2668,9
2381,4
2263,0
1193,2
792,8
1412,8
-27,3%
Bratislavský kraj
4756,7
4470,1
3100,7
1361,9
534,8
1734,1
-8,7%
Okres Dunajská Streda
4898,8
3853,1
4565,8
833,8
438,7
1478,1
-0,5%
Okres Galanta
5453,4
4313,6
3125,5
1013,4
823,7
1641,6
-2,7%
Okres Hlohovec
4447,0
3351,7
2747,4
1054,8
509,6
1527,4
50,3%
Okres Piešťany
6649,0
4999,7
4509,5
1413,4
1008,4
2107,1
-9,0%
Okres Senica
5997,9
4043,4
3788,5
1101,2
1251,0
1754,6
1,2%
Okres Skalica
5056,0
7994,2
3532,4
1286,7
1173,3
1825,0
-19,0%
Okres Trnava
6849,3
5682,3
4505,4
1159,0
738,4
1914,0
-4,5%
Trnavský kraj
5758,8
4566,1
3934,4
1102,7
813,0
1748,1
-1,8%
Okres Bánovce nad Bebravou
4581,2
3631,3
3927,1
1578,3
744,7
2007,2
-11,8%
Okres Ilava
5484,3
3721,7
3800,6
897,0
878,5
1631,7
-14,4%
Okres Myjava
4305,9
4660,6
6459,8
420,8
384,4
1076,6
-31,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2798,3
3299,7
3225,8
882,8
979,3
1392,9
0,1%
Okres Partizánske
7865,6
4791,2
4230,6
1774,2
593,4
2509,3
78,5%
Okres Považská Bystrica
2910,6
3014,0
2687,1
679,2
397,3
1142,8
-14,3%
Okres Prievidza
5953,4
4646,5
3400,3
1146,4
723,2
1824,8
8,8%
Okres Púchov
5219,5
9412,9
8141,7
1067,0
1188,9
2703,8
66,2%
Okres Trenčín
6846,3
5666,3
3005,2
816,3
736,2
1860,8
-14,8%
Trenčiansky kraj
5214,6
4771,7
3956,8
981,9
743,5
1772,7
3,2%
Okres Komárno
5583,7
4145,8
2885,4
1094,5
833,6
1637,0
24,5%
Okres Levice
6627,6
6261,3
5205,0
1139,0
1030,4
2102,8
-3,2%
Okres Nitra
8371,1
8036,9
5269,7
1235,9
705,3
2372,5
10,5%
Okres Nové Zámky
5895,7
5590,5
5131,4
867,7
547,2
1745,7
5,4%
Okres Šaľa
5889,0
4133,5
4243,6
1073,5
526,7
1615,6
0,0%
Okres Topoľčany
775,8
963,2
756,1
931,5
610,6
852,9
-18,7%
Okres Zlaté Moravce
5376,7
4882,7
4415,7
919,6
617,7
1554,4
0,5%
Nitriansky kraj
5718,8
5250,6
4185,4
1043,4
692,2
1761,5
4,0%
Okres Bytča
1771,7
1600,2
1776,6
252,0
361,8
831,0
23,7%
Okres Čadca
3931,7
3023,8
3062,6
530,4
617,2
1320,4
17,1%
Okres Dolný Kubín
5513,8
3375,0
4685,9
1446,0
889,9
2227,2
23,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
4076,4
2866,8
3138,6
1066,9
1102,7
1669,0
15,2%
Okres Liptovský Mikuláš
10227,3
7094,9
4653,3
653,2
766,0
1886,9
29,8%
Okres Martin
6142,3
4159,7
3177,5
1375,9
636,4
2184,3
7,3%
Okres Námestovo
4451,2
3177,8
3080,6
545,9
1256,1
1747,9
-7,5%
Okres Ružomberok
6563,5
5748,6
5866,3
634,0
1039,6
1851,9
27,7%
Okres Turčianske Teplice
4023,7
1744,2
1220,7
580,8
590,1
894,4
-11,8%
Okres Tvrdošín
4995,9
2838,0
2663,3
1638,7
3453,3
2361,4
6,1%
Okres Žilina
4171,5
2656,2
2152,5
588,2
237,5
1108,6
17,7%
Žilinský kraj
5147,5
3597,7
3329,5
818,1
882,8
1672,3
14,8%
Okres Banská Bystrica
5624,6
6254,6
6184,6
750,2
1094,5
1810,3
-12,8%
Okres Banská Štiavnica
1715,4
1785,7
2479,3
496,9
775,4
859,5
-22,9%
Okres Brezno
3090,2
3722,1
3832,0
988,0
1508,8
1713,0
-12,6%
Okres Detva
2084,6
3199,3
833,7
922,4
814,1
1143,7
20,9%
Okres Krupina
2558,6
2636,2
742,1
60,8
0,0
743,1
-36,4%
Okres Lučenec
5313,0
4992,9
3664,8
817,3
839,5
1717,7
33,5%
Okres Poltár
3758,2
3604,5
3793,1
789,8
1413,0
1635,2
-16,0%
Okres Revúca
6256,2
5580,4
4110,6
1003,4
1850,6
2280,8
18,9%
Okres Rimavská Sobota
3200,0
3782,5
3250,9
907,1
1281,7
1615,0
-13,3%
Okres Veľký Krtíš
8259,6
6287,4
6765,5
1787,9
1880,6
2959,9
11,8%
Okres Zvolen
7018,5
4471,8
4086,9
715,2
800,4
1530,7
-3,6%
Okres Žarnovica
5480,4
3088,3
2942,9
847,4
701,7
1441,8
8,7%
Okres Žiar nad Hronom
3361,0
3186,8
3087,0
514,9
871,7
1121,8
23,7%
Banskobystrický kraj
4882,5
4556,7
3969,8
879,9
1163,5
1732,3
5,1%
Okres Bardejov
6056,0
4706,8
4174,9
1064,2
1674,8
2133,9
-3,0%
Okres Humenné
1792,9
2157,9
2774,2
730,1
508,5
1018,8
-9,7%
Okres Kežmarok
1341,4
2944,8
3186,8
919,4
650,4
1366,6
24,5%
Okres Levoča
4536,2
5819,6
3624,0
1781,5
967,8
2674,9
59,4%
Okres Medzilaborce
2492,7
4440,5
3358,2
829,6
594,8
1433,0
-3,9%
Okres Poprad
7282,7
8610,3
8175,6
1376,4
849,7
3481,5
63,9%
Okres Prešov
8239,5
5978,6
7258,2
1970,7
503,6
3523,4
12,1%
Okres Sabinov
6785,0
5128,1
4778,5
1588,8
951,2
3430,8
27,1%
Okres Snina
1193,9
2065,2
1913,4
606,9
898,5
931,6
-6,2%
Okres Stará Ľubovňa
4514,6
5329,3
3558,8
861,7
660,2
1969,6
38,1%
Okres Stropkov
7445,1
4902,9
2875,0
877,7
344,3
1746,6
91,4%
Okres Svidník
3731,7
2876,2
2432,2
628,5
861,0
1213,0
18,2%
Okres Vranov nad Topľou
643,5
661,9
1335,5
449,6
541,7
588,9
9,3%
Prešovský kraj
4239,0
4201,6
3893,8
992,4
869,6
1880,6
23,5%
Okres Gelnica
3908,6
2970,7
2675,2
671,0
539,3
1240,9
33,5%
Okres Košice I
6732,1
4854,9
4377,3
2014,8
300,1
2347,2
20,7%
Okres Košice II
4135,8
3083,8
2909,8
1373,4
444,0
1663,0
11,8%
Okres Košice III
6125,6
4899,6
4966,7
474,1
608,7
1432,6
43,2%
Okres Košice IV
3728,8
3836,3
3966,6
932,5
191,9
1500,1
11,9%
Okres Košice - okolie
5351,1
4757,2
4055,7
787,1
1011,4
1928,7
45,2%
Okres Michalovce
1502,3
1448,0
1802,6
873,5
899,4
1036,9
-19,5%
Okres Rožňava
2977,4
3306,8
2381,0
562,0
527,2
1140,4
35,4%
Okres Sobrance
2451,3
3129,2
2586,7
490,7
484,7
1073,3
-37,7%
Okres Spišská Nová Ves
7090,9
6327,1
3954,3
1619,5
1715,7
3276,6
16,7%
Okres Trebišov
3074,4
3168,9
3875,2
840,7
666,8
1329,4
3,7%
Košický kraj
4471,9
3987,9
3369,4
962,4
682,8
1649,8
13,3%
Slovenská republika
4872,1
4346,4
3759,0
1021,8
810,2
1760,2
7,5%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
206,8
165,9
0,0
189,7
52,6
175,2
60,7%
Okres Bratislava II
885,7
1191,3
147,8
123,3
0,0
160,6
158,5%
Okres Bratislava III
0,0
311,3
344,7
63,9
0,0
81,1
-67,3%
Okres Bratislava IV
393,3
145,4
110,1
127,7
0,0
122,8
25,5%
Okres Bratislava V
774,1
762,2
345,1
72,4
54,5
153,3
40,3%
Okres Malacky
149,3
142,1
120,8
0,0
0,0
48,8
-63,1%
Okres Pezinok
0,0
426,9
347,1
14,5
0,0
60,0
-37,5%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
83,5
55,3
71,0
-71,8%
Bratislavský kraj
352,8
380,1
175,4
90,9
19,0
119,1
-9,8%
Okres Dunajská Streda
1241,9
897,5
714,1
214,2
77,0
337,1
2,8%
Okres Galanta
643,0
859,6
230,7
105,1
52,0
200,6
46,6%
Okres Hlohovec
57,0
473,2
422,7
95,2
23,2
140,3
-11,6%
Okres Piešťany
3324,5
2236,7
2065,4
261,4
104,3
694,1
12,4%
Okres Senica
93,0
0,0
122,2
37,2
12,8
37,5
-71,6%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
96,7
49,6
92,7
-1,4%
Okres Trnava
1185,8
1073,6
1211,7
115,3
47,0
289,5
-40,2%
Trnavský kraj
1112,8
931,1
793,7
137,2
55,4
278,1
-9,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
468,5
768,2
646,8
174,2
35,5
280,9
315,2%
Okres Ilava
1090,3
1271,4
1229,6
183,2
119,8
403,7
4,4%
Okres Myjava
445,4
1013,2
1140,0
15,3
0,0
129,8
-25,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
10,4
0,0
5,7
-85,5%
Okres Partizánske
491,6
286,7
642,6
31,5
0,0
147,0
235,7%
Okres Považská Bystrica
275,7
297,4
280,4
48,0
12,4
98,5
7,6%
Okres Prievidza
734,0
622,5
466,2
105,7
90,4
213,5
8,8%
Okres Púchov
3598,3
7604,7
6619,0
137,1
200,5
1606,1
324,6%
Okres Trenčín
912,8
788,5
477,0
43,3
21,3
210,3
24,5%
Trenčiansky kraj
913,3
1368,3
1198,4
88,4
63,0
344,2
88,3%
Okres Komárno
558,4
468,9
240,5
219,6
229,2
260,0
18,5%
Okres Levice
1062,4
1160,7
1129,6
237,9
143,1
397,9
-13,5%
Okres Nitra
993,8
969,4
672,4
136,6
47,0
273,0
23,5%
Okres Nové Zámky
1733,1
1499,1
1229,8
110,0
13,3
367,6
-6,0%
Okres Šaľa
624,6
455,9
436,3
152,4
43,0
195,1
-27,9%
Okres Topoľčany
145,5
152,1
200,1
90,7
0,0
87,9
-1,5%
Okres Zlaté Moravce
143,4
224,0
110,4
63,1
13,1
72,4
-20,3%
Nitriansky kraj
926,7
871,4
708,8
143,4
61,4
263,3
-1,9%
Okres Bytča
196,9
271,7
211,5
0,0
0,0
94,7
-18,2%
Okres Čadca
951,9
636,6
761,4
44,2
0,0
248,0
9,9%
Okres Dolný Kubín
44,5
112,5
312,4
230,4
29,7
166,3
-20,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
1090,9
909,0
1226,0
0,0
0,0
316,6
34,6%
Okres Liptovský Mikuláš
2531,0
1843,3
799,0
92,7
100,5
390,9
-2,6%
Okres Martin
211,8
183,7
158,9
90,5
0,0
102,7
38,1%
Okres Námestovo
452,7
249,9
376,5
0,0
0,0
133,7
-17,7%
Okres Ružomberok
2512,9
2134,5
2154,3
156,7
182,8
604,3
85,5%
Okres Turčianske Teplice
0,0
72,7
0,0
50,9
28,1
42,0
-61,1%
Okres Tvrdošín
574,7
873,2
822,5
446,4
1226,2
642,5
2,9%
Okres Žilina
1472,3
695,3
323,8
0,0
0,0
207,1
90,7%
Žilinský kraj
926,6
682,1
629,8
93,2
116,0
272,8
21,7%
Okres Banská Bystrica
335,8
990,8
951,5
82,6
0,0
198,1
59,9%
Okres Banská Štiavnica
807,3
857,1
826,4
39,7
0,0
198,3
29,1%
Okres Brezno
226,1
297,8
264,3
103,1
317,6
183,2
-57,3%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
406,7
367,9
508,3
103,3
109,9
176,0
-9,1%
Okres Poltár
245,1
438,4
758,6
0,0
30,1
130,4
-46,7%
Okres Revúca
1648,4
1739,0
1370,2
173,6
729,0
641,5
85,1%
Okres Rimavská Sobota
320,0
146,2
245,4
110,3
112,0
138,8
-25,2%
Okres Veľký Krtíš
2300,9
2305,4
2164,9
756,2
454,7
1032,4
16,3%
Okres Zvolen
0,0
312,0
422,8
0,0
38,1
54,1
-45,1%
Okres Žarnovica
569,4
174,0
346,2
94,2
46,8
136,9
77,8%
Okres Žiar nad Hronom
316,3
154,2
164,2
38,5
116,9
86,5
57,7%
Banskobystrický kraj
684,7
689,8
705,2
135,3
177,7
267,4
19,4%
Okres Bardejov
2399,2
1639,9
1021,3
171,8
248,4
557,4
39,2%
Okres Humenné
0,0
0,0
28,9
29,1
11,3
22,0
-73,8%
Okres Kežmarok
188,3
121,3
82,4
59,6
17,1
76,2
-23,4%
Okres Levoča
925,8
1842,4
992,3
383,7
71,7
665,4
66,7%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poprad
1046,9
1435,0
580,7
184,8
203,9
475,4
107,6%
Okres Prešov
254,8
254,0
360,1
418,2
45,8
304,5
28,8%
Okres Sabinov
867,5
1066,6
999,4
15,1
178,3
535,6
-26,8%
Okres Snina
0,0
0,0
39,9
31,7
35,9
27,9
-65,4%
Okres Stará Ľubovňa
514,6
583,8
486,3
10,8
14,7
172,4
-2,5%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
121,1
199,4
0,0
0,0
27,2
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
182,9
26,9
0,0
30,8
9,0%
Prešovský kraj
611,0
631,0
436,7
100,7
76,2
233,6
29,4%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
94,9
22,5
60,4
-66,7%
Okres Košice I
878,1
436,9
687,9
117,4
0,0
200,6
334,8%
Okres Košice II
113,8
111,1
0,0
81,3
0,0
66,8
545,2%
Okres Košice III
199,7
112,6
187,4
21,9
43,5
50,7
-36,8%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
36,7
0,0
17,8
-65,0%
Okres Košice - okolie
102,2
263,0
341,1
37,0
0,0
87,4
174,5%
Okres Michalovce
0,0
0,0
0,0
29,4
0,0
18,8
-84,8%
Okres Rožňava
49,2
15,6
25,1
0,0
0,0
6,8
36,5%
Okres Sobrance
0,0
178,8
352,7
37,7
0,0
68,9
-80,0%
Okres Spišská Nová Ves
1346,6
1842,8
988,6
127,3
87,5
642,2
11,8%
Okres Trebišov
176,4
340,7
327,5
2,2
0,0
57,7
-30,8%
Košický kraj
367,9
467,1
321,8
44,4
10,4
125,4
0,4%
Slovenská republika
724,9
754,6
640,6
107,2
73,3
244,8
17,1%
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.