Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 13. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 13. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
65
Ambulancie - dospelí (D)
54
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
11889
14815
9208
18425
4416
58753
Chorobnosť ARO
5356,5
4636,1
4030,3
1039,3
837,2
1870,9
Z nich CHPO
1845
2781
1646
1831
360
8463
Chorobnosť CHPO
831,3
870,3
720,4
103,3
68,2
269,5
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
57
55
14
132
43
301
Otitídy
110
82
21
57
21
291
Sinusitídy
141
239
136
252
52
820
Komplikácie spolu
308
376
171
441
116
1412
%komplikácií z ARO
2,6
2,5
1,9
2,4
2,6
2,4
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4786,4
4143,0
2888,6
1135,6
477,5
1607,0
-7,3%
Trnavský kraj
6220,1
4350,2
3369,1
1056,6
761,1
1700,2
-2,7%
Trenčiansky kraj
5362,0
4903,9
4504,2
895,3
714,3
1728,8
-2,5%
Nitriansky kraj
6331,1
6045,3
4901,0
1113,8
770,6
1967,5
11,7%
Žilinský kraj
5587,0
4117,7
3438,6
789,4
878,4
1743,6
4,3%
Banskobystrický kraj
5441,2
4439,5
3838,0
1010,6
991,4
1803,5
4,1%
Prešovský kraj
5039,2
4451,4
4332,0
1061,5
1142,8
2134,9
13,5%
Košický kraj
4895,2
4561,2
4062,8
1145,1
759,7
1965,1
19,1%
Slovenská republika
5356,5
4636,1
4030,3
1039,3
837,2
1870,9
6,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
315,7
341,7
273,3
70,4
37,9
114,4
-3,9%
Trnavský kraj
971,7
830,4
659,7
169,6
64,3
279,0
0,3%
Trenčiansky kraj
1037,7
1499,1
1180,5
75,4
58,7
335,8
-2,5%
Nitriansky kraj
1181,2
1352,7
1140,9
117,7
61,2
329,4
25,1%
Žilinský kraj
1095,0
849,1
692,3
81,0
97,3
297,2
8,9%
Banskobystrický kraj
658,1
556,2
516,6
136,9
137,6
235,2
-12,0%
Prešovský kraj
780,3
709,0
544,3
101,0
56,5
271,7
16,3%
Košický kraj
531,6
655,5
531,0
51,2
21,2
187,7
49,7%
Slovenská republika
831,3
870,3
720,4
103,3
68,2
269,5
10,1%
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2109,2
1907,9
677,0
2524,1
1176,5
2466,4
10,1%
Okres Bratislava II
6908,4
5620,7
4167,7
1219,5
518,0
1783,7
-2,7%
Okres Bratislava III
5617,5
4067,1
3906,7
1794,7
280,6
1875,5
-22,4%
Okres Bratislava IV
2143,6
1989,0
1255,3
1571,2
204,1
1554,9
-2,9%
Okres Bratislava V
5780,0
5231,1
4509,9
687,0
184,0
1341,3
-13,6%
Okres Malacky
3787,5
4028,5
3100,8
720,1
310,2
1296,2
-17,5%
Okres Pezinok
7153,2
6129,3
2473,2
456,7
703,5
1285,7
-20,0%
Okres Senec
4512,9
4309,1
2437,1
883,9
898,8
1552,1
9,9%
Bratislavský kraj
4786,4
4143,0
2888,6
1135,6
477,5
1607,0
-7,3%
Okres Dunajská Streda
5910,7
3373,4
2942,9
756,1
379,9
1326,6
-10,2%
Okres Galanta
5187,8
3270,0
2426,8
931,1
777,3
1445,0
-12,0%
Okres Hlohovec
4720,6
2791,8
2472,7
664,9
392,0
1094,0
-28,4%
Okres Piešťany
6728,6
5648,8
5140,6
1529,5
906,8
2303,5
9,3%
Okres Senica
5632,5
4200,9
3259,0
980,0
921,5
1534,1
-12,6%
Okres Skalica
5706,0
7945,7
3468,2
1271,7
1279,9
2146,8
17,6%
Okres Trnava
8020,9
5098,3
3904,7
1285,2
857,4
2034,5
6,3%
Trnavský kraj
6220,1
4350,2
3369,1
1056,6
761,1
1700,2
-2,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
7246,6
4581,0
5544,1
1085,7
797,9
1985,9
-1,1%
Okres Ilava
4767,7
5028,6
4694,8
746,5
843,0
1698,3
4,1%
Okres Myjava
3266,5
3647,4
5193,2
803,3
822,1
1334,5
24,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3711,4
3175,2
3440,9
784,1
849,7
1411,2
1,3%
Okres Partizánske
7496,9
5241,6
6479,8
979,8
898,8
2242,7
-10,6%
Okres Považská Bystrica
3717,4
4231,9
2911,0
617,0
311,0
1219,9
6,7%
Okres Prievidza
5763,6
4361,5
3516,2
958,9
587,2
1615,0
-11,5%
Okres Púchov
7414,0
11394,6
9167,2
1079,9
959,7
2832,9
4,8%
Okres Trenčín
5458,0
3818,8
3819,1
986,5
785,6
1696,4
-8,8%
Trenčiansky kraj
5362,0
4903,9
4504,2
895,3
714,3
1728,8
-2,5%
Okres Komárno
3842,7
3779,4
2993,8
714,6
817,6
1264,1
-22,8%
Okres Levice
8758,4
10991,7
8255,0
1465,9
732,7
2825,6
34,4%
Okres Nitra
8909,4
7304,2
5374,2
1354,5
916,9
2439,2
2,8%
Okres Nové Zámky
7191,4
6777,3
5187,9
1015,5
783,0
2099,1
20,2%
Okres Šaľa
5799,8
4315,9
4005,6
1210,6
733,4
1792,9
11,0%
Okres Topoľčany
2327,3
2027,7
2357,1
820,9
645,7
1061,0
24,4%
Okres Zlaté Moravce
4416,1
4358,6
5331,9
1009,7
588,8
1655,6
6,5%
Nitriansky kraj
6331,1
6045,3
4901,0
1113,8
770,6
1967,5
11,7%
Okres Bytča
3887,8
2083,3
1776,6
198,9
150,7
1022,1
23,0%
Okres Čadca
3313,0
3096,6
3190,0
473,5
777,7
1302,1
-1,4%
Okres Dolný Kubín
6205,5
3675,0
4338,8
1232,1
1478,5
2166,3
-2,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
4593,2
3391,3
2991,5
814,9
1021,7
1583,4
-5,1%
Okres Liptovský Mikuláš
9203,6
5084,1
3965,3
702,1
1263,6
1860,2
-1,4%
Okres Martin
7037,6
5787,6
3467,8
1269,6
802,9
2385,6
9,2%
Okres Námestovo
4413,4
3313,7
3485,7
893,2
1009,0
1921,6
9,9%
Okres Ružomberok
5710,3
5475,7
5021,1
803,9
783,4
1925,2
4,0%
Okres Turčianske Teplice
2248,5
2398,3
1126,8
601,2
618,2
870,4
-2,7%
Okres Tvrdošín
7560,1
4611,8
3524,9
1188,9
2335,6
2501,8
5,9%
Okres Žilina
5015,0
3410,6
2207,2
443,5
218,5
1113,4
0,4%
Žilinský kraj
5587,0
4117,7
3438,6
789,4
878,4
1743,6
4,3%
Okres Banská Bystrica
5216,8
5042,6
3794,6
824,4
199,2
1679,7
-7,2%
Okres Banská Štiavnica
1917,3
1928,6
1836,5
765,2
1583,2
1162,0
35,2%
Okres Brezno
1130,6
2398,7
3083,2
1264,6
1482,3
1552,7
-9,4%
Okres Detva
486,4
2090,2
2945,8
1266,7
1147,1
1290,9
12,9%
Okres Krupina
7249,5
7029,9
3339,5
1541,2
449,0
2558,5
244,3%
Okres Lučenec
4846,9
5096,0
3334,8
734,3
617,9
1571,3
-8,5%
Okres Poltár
6454,2
4724,8
3793,1
743,9
1298,8
2010,7
23,0%
Okres Revúca
5151,1
5674,5
4654,6
1279,1
1912,5
2322,9
1,8%
Okres Rimavská Sobota
2206,1
3687,9
3457,2
1062,1
1030,1
1700,6
5,3%
Okres Veľký Krtíš
26380,1
4441,1
2899,5
1312,1
1209,0
2943,2
-0,6%
Okres Zvolen
10298,9
4211,8
6764,5
1588,0
819,5
2032,7
32,8%
Okres Žarnovica
4128,1
4523,7
4096,9
676,5
582,2
1429,6
-0,9%
Okres Žiar nad Hronom
3677,3
2929,8
4072,2
620,3
818,5
1266,8
12,9%
Banskobystrický kraj
5441,2
4439,5
3838,0
1010,6
991,4
1803,5
4,1%
Okres Bardejov
6965,4
4774,8
5452,2
1342,2
1742,2
2494,9
16,9%
Okres Humenné
2469,8
2970,0
3034,2
697,8
443,7
1169,2
14,8%
Okres Kežmarok
2767,6
5099,7
4527,5
1027,3
513,5
2048,7
49,9%
Okres Levoča
2835,2
3556,8
3699,5
942,8
659,6
1696,8
-36,6%
Okres Medzilaborce
2052,8
1598,6
1741,3
908,6
743,5
1085,1
-24,3%
Okres Poprad
8960,3
8572,7
7591,7
1618,0
1445,4
3671,4
5,5%
Okres Prešov
11388,7
6773,2
5663,7
2040,5
1419,3
3846,0
9,2%
Okres Sabinov
5535,4
4941,2
3858,9
1150,0
1268,3
3158,4
-7,9%
Okres Snina
2550,5
2923,1
2790,4
659,2
1122,5
1248,8
34,1%
Okres Stará Ľubovňa
6807,0
4715,6
6719,7
1031,4
1697,8
2644,2
34,2%
Okres Stropkov
6583,1
4902,9
3625,0
975,2
1004,3
1920,3
9,9%
Okres Svidník
4185,6
3996,4
3349,3
804,5
1209,0
1584,1
30,6%
Okres Vranov nad Topľou
772,2
790,5
886,6
387,7
724,3
572,5
-2,8%
Prešovský kraj
5039,2
4451,4
4332,0
1061,5
1142,8
2134,9
13,5%
Okres Gelnica
4191,8
3621,8
3173,0
927,8
906,4
1668,9
34,5%
Okres Košice I
5532,0
4893,8
4239,7
2390,1
546,6
2754,3
17,3%
Okres Košice II
5425,9
5623,0
9557,4
2168,5
532,5
2553,5
53,5%
Okres Košice III
7457,3
5857,0
6934,6
605,4
347,8
1755,1
22,5%
Okres Košice IV
5197,7
3623,2
1531,0
837,0
174,4
1546,3
3,1%
Okres Košice - okolie
5317,0
5360,8
4463,2
782,3
1042,6
2070,3
7,3%
Okres Michalovce
2832,9
2350,0
2781,1
976,5
998,7
1427,5
37,7%
Okres Rožňava
2903,5
2667,3
2756,9
652,3
410,0
1135,2
-0,5%
Okres Sobrance
1989,9
2574,9
3245,1
724,7
689,4
1247,6
16,2%
Okres Spišská Nová Ves
7974,4
8313,3
4771,6
1761,4
1666,9
3725,7
13,7%
Okres Trebišov
3802,4
3511,5
4011,6
794,0
784,4
1503,5
13,1%
Košický kraj
4895,2
4561,2
4062,8
1145,1
759,7
1965,1
19,1%
Slovenská republika
5356,5
4636,1
4030,3
1039,3
837,2
1870,9
6,3%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
248,1
165,9
67,7
229,5
159,0
246,6
40,7%
Okres Bratislava II
531,4
682,3
753,7
71,4
0,0
148,6
-7,4%
Okres Bratislava III
413,1
747,0
459,6
94,9
0,0
143,5
77,1%
Okres Bratislava IV
118,0
104,7
132,1
18,1
0,0
53,2
-56,7%
Okres Bratislava V
412,9
481,4
230,1
110,6
46,0
142,7
-6,9%
Okres Malacky
391,8
348,1
211,4
0,0
0,0
70,5
44,4%
Okres Pezinok
108,4
183,0
130,2
8,2
58,6
38,8
-35,4%
Okres Senec
97,1
45,4
0,0
61,4
161,3
76,5
7,7%
Bratislavský kraj
315,7
341,7
273,3
70,4
37,9
114,4
-3,9%
Okres Dunajská Streda
506,0
588,0
194,8
274,4
126,6
283,5
-15,9%
Okres Galanta
703,4
307,8
258,2
98,3
10,6
146,8
-26,8%
Okres Hlohovec
68,4
473,2
317,0
101,4
53,5
131,8
-6,0%
Okres Piešťany
2684,5
2357,8
2120,5
319,6
51,8
729,8
5,1%
Okres Senica
0,0
0,0
0,0
48,8
71,8
46,9
25,0%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
105,5
36,1
77,6
-16,3%
Okres Trnava
1518,5
1310,6
1107,6
162,9
59,1
364,4
25,9%
Trnavský kraj
971,7
830,4
659,7
169,6
64,3
279,0
0,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
1249,4
893,9
1404,5
65,3
26,6
287,9
2,5%
Okres Ilava
960,6
1518,5
1233,9
135,7
73,9
388,8
-3,7%
Okres Myjava
445,4
911,9
1013,3
8,9
24,9
132,2
1,9%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Partizánske
921,8
532,4
642,6
65,3
121,5
225,1
53,1%
Okres Považská Bystrica
663,8
665,9
354,4
55,2
11,1
156,9
59,4%
Okres Prievidza
1195,1
972,1
745,4
72,3
43,3
253,4
18,7%
Okres Púchov
4250,7
8917,5
6720,0
180,0
243,5
1600,0
-0,4%
Okres Trenčín
377,2
449,3
250,4
54,3
33,8
122,8
-41,6%
Trenčiansky kraj
1037,7
1499,1
1180,5
75,4
58,7
335,8
-2,5%
Okres Komárno
1133,9
1127,6
610,4
106,5
56,1
256,7
-1,3%
Okres Levice
2142,7
3133,1
2673,5
131,7
91,6
600,5
50,9%
Okres Nitra
889,3
876,5
660,5
110,2
63,1
243,0
-11,0%
Okres Nové Zámky
2057,0
2248,7
1950,8
168,1
76,3
564,1
53,5%
Okres Šaľa
892,3
577,5
951,8
115,8
126,5
247,0
26,6%
Okres Topoľčany
169,7
169,0
133,4
66,4
0,0
71,6
-18,5%
Okres Zlaté Moravce
150,5
250,9
309,1
96,8
12,3
109,0
50,5%
Nitriansky kraj
1181,2
1352,7
1140,9
117,7
61,2
329,4
25,1%
Okres Bytča
295,3
181,2
84,6
0,0
0,0
67,5
-28,7%
Okres Čadca
470,5
521,9
801,5
22,1
12,3
195,0
-21,4%
Okres Dolný Kubín
395,3
650,0
416,5
187,0
164,3
268,9
61,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
1320,5
1083,8
1029,8
31,6
28,4
336,0
6,1%
Okres Liptovský Mikuláš
3042,8
2529,4
1401,5
158,8
208,8
607,3
55,4%
Okres Martin
545,6
446,2
250,1
111,6
39,2
186,0
81,0%
Okres Námestovo
408,7
219,2
278,1
33,1
20,6
126,6
-5,3%
Okres Ružomberok
2025,3
1837,4
1789,7
132,3
141,4
563,3
-6,8%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
93,9
50,9
0,0
36,0
-14,3%
Okres Tvrdošín
1724,2
1255,3
979,1
156,3
611,7
562,8
-12,4%
Okres Žilina
1748,3
797,9
364,3
0,0
0,0
219,9
6,2%
Žilinský kraj
1095,0
849,1
692,3
81,0
97,3
297,2
8,9%
Okres Banská Bystrica
659,6
796,2
396,4
67,3
0,0
198,1
0,0%
Okres Banská Štiavnica
706,4
642,9
551,0
81,2
0,0
193,7
-2,4%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
137,5
508,2
177,0
-3,4%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
12,3
0,0
5,3
-
Okres Krupina
995,0
439,4
247,4
0,0
0,0
148,6
-
Okres Lučenec
807,8
599,5
359,6
175,4
104,9
255,6
45,2%
Okres Poltár
490,2
438,4
689,7
24,0
0,0
165,0
26,6%
Okres Revúca
1390,8
1320,5
1662,4
344,6
785,1
678,8
5,8%
Okres Rimavská Sobota
0,0
66,4
167,3
140,0
101,3
106,6
-23,2%
Okres Veľký Krtíš
3034,1
1946,1
1159,8
395,7
179,1
673,9
-34,7%
Okres Zvolen
0,0
468,0
1057,0
72,7
57,2
114,3
111,2%
Okres Žarnovica
569,4
391,5
461,6
48,8
0,0
127,8
-6,7%
Okres Žiar nad Hronom
237,2
205,6
295,6
38,5
11,7
76,6
-11,4%
Banskobystrický kraj
658,1
556,2
516,6
136,9
137,6
235,2
-12,0%
Okres Bardejov
2674,2
1730,2
1631,8
143,3
118,8
619,5
11,2%
Okres Humenné
0,0
43,0
54,2
63,4
0,0
46,3
110,5%
Okres Kežmarok
414,2
942,3
1054,9
156,3
17,1
361,1
374,0%
Okres Levoča
202,5
127,9
0,0
29,2
0,0
51,8
-92,2%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
118,5
0,0
60,8
-
Okres Poprad
232,5
340,5
151,0
256,7
128,8
227,5
-52,1%
Okres Prešov
2391,0
2366,3
646,4
158,4
0,0
715,3
135,0%
Okres Sabinov
1129,1
1021,1
694,0
121,1
79,3
595,7
11,2%
Okres Snina
0,0
31,8
0,0
73,9
77,4
58,7
110,0%
Okres Stará Ľubovňa
1169,6
943,1
1127,3
65,7
188,6
397,1
130,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
48,8
0,0
28,9
-
Okres Svidník
100,9
90,8
239,2
15,1
0,0
42,2
55,6%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
1,7
-94,5%
Prešovský kraj
780,3
709,0
544,3
101,0
56,5
271,7
16,3%
Okres Gelnica
793,1
691,8
808,8
298,2
192,3
404,4
569,2%
Okres Košice I
658,6
640,8
562,8
69,3
0,0
220,1
9,7%
Okres Košice II
0,0
244,5
450,8
77,4
31,3
92,4
38,3%
Okres Košice III
532,7
225,3
468,6
14,6
0,0
87,5
72,7%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
29,4
0,0
11,8
-33,3%
Okres Košice - okolie
255,6
268,9
312,7
30,3
0,0
98,0
12,2%
Okres Michalovce
418,5
363,2
331,1
14,7
0,0
114,1
506,4%
Okres Rožňava
24,6
31,2
25,1
6,0
0,0
10,4
53,7%
Okres Sobrance
173,0
643,7
493,8
90,6
0,0
186,1
170,0%
Okres Spišská Nová Ves
1849,4
2580,0
1583,0
98,9
17,9
813,1
26,6%
Okres Trebišov
137,2
212,0
318,4
6,9
25,3
61,0
5,6%
Košický kraj
531,6
655,5
531,0
51,2
21,2
187,7
49,7%
Slovenská republika
831,3
870,3
720,4
103,3
68,2
269,5
10,1%
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.