Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 14. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 14. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
56
Ambulancie - dospelí (D)
44
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8099
10735
6770
11847
3093
40544
Chorobnosť ARO
4221,9
3886,8
3428,5
829,7
728,0
1561,5
Z nich CHPO
1166
1966
1249
1052
188
5621
Chorobnosť CHPO
607,8
711,8
632,5
73,7
44,3
216,5
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
63
61
51
64
25
264
Otitídy
65
52
8
36
15
176
Sinusitídy
121
199
91
135
18
564
Komplikácie spolu
249
312
150
235
58
1004
%komplikácií z ARO
3,1
2,9
2,2
2,0
1,9
2,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3207,1
2452,0
2025,6
679,8
405,4
1057,9
-34,2%
Trnavský kraj
5126,7
4105,3
3516,5
786,5
573,7
1559,4
-8,3%
Trenčiansky kraj
4058,6
4128,9
4097,4
759,5
723,6
1443,0
-16,5%
Nitriansky kraj
6081,6
5447,0
4366,8
948,5
628,7
1733,5
-11,9%
Žilinský kraj
4272,3
3428,4
3014,6
695,0
754,3
1511,8
-13,3%
Banskobystrický kraj
4218,4
4253,8
3913,8
697,9
822,5
1484,4
-17,7%
Prešovský kraj
3889,5
3983,3
3404,3
964,4
969,7
1826,5
-14,4%
Košický kraj
3434,2
2505,2
2266,1
706,7
589,8
1212,6
-38,3%
Slovenská republika
4221,9
3886,8
3428,5
829,7
728,0
1561,5
-16,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
115,6
188,6
94,7
35,5
19,3
55,3
-51,7%
Trnavský kraj
934,6
778,2
809,5
96,9
34,7
264,5
-5,2%
Trenčiansky kraj
647,0
1193,1
1086,0
70,9
32,4
259,4
-22,7%
Nitriansky kraj
1192,2
1267,9
963,1
107,2
51,0
300,0
-8,9%
Žilinský kraj
711,4
673,8
596,4
76,9
85,9
248,2
-16,5%
Banskobystrický kraj
397,1
381,8
432,5
48,1
35,8
124,4
-47,1%
Prešovský kraj
507,3
719,9
531,6
64,1
41,5
229,3
-15,6%
Košický kraj
210,8
159,1
206,7
34,0
27,0
73,4
-60,9%
Slovenská republika
607,8
711,8
632,5
73,7
44,3
216,5
-19,7%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1654,3
1825,0
947,9
1468,6
915,7
2081,0
-15,6%
Okres Bratislava II
6808,7
6173,0
4433,8
749,2
237,8
1026,8
-42,4%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
276,7
0,0
200,9
-89,3%
Okres Bratislava IV
196,7
130,9
110,1
833,0
183,7
491,3
-68,4%
Okres Bratislava V
4497,2
4011,6
2991,3
426,9
408,9
992,8
-26,0%
Okres Malacky
4048,8
4476,1
3241,7
659,5
482,6
1481,4
14,3%
Okres Pezinok
2601,2
1463,7
2082,7
554,6
762,1
831,3
-35,3%
Okres Senec
4286,4
1209,6
2437,1
703,8
553,1
1176,2
-24,2%
Bratislavský kraj
3207,1
2452,0
2025,6
679,8
405,4
1057,9
-34,2%
Okres Dunajská Streda
3317,1
2910,3
3545,5
332,2
367,4
979,7
-26,2%
Okres Galanta
3946,3
2875,7
2661,0
707,9
543,7
1268,6
-12,2%
Okres Hlohovec
7354,6
2425,1
1981,3
612,1
264,7
1015,6
-7,2%
Okres Piešťany
5578,2
4715,5
4819,3
1736,7
605,6
2280,4
-1,0%
Okres Senica
2816,3
3290,7
1862,3
862,4
974,8
1274,7
-16,9%
Okres Skalica
7377,6
8963,2
4495,8
940,3
1170,0
2392,1
11,4%
Okres Trnava
6603,0
4716,7
4192,6
961,5
449,9
1889,8
-7,1%
Trnavský kraj
5126,7
4105,3
3516,5
786,5
573,7
1559,4
-8,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
3540,0
3282,1
3973,3
547,0
904,3
1189,3
-40,1%
Okres Ilava
3131,0
3584,8
2798,8
919,9
891,8
1392,9
-18,0%
Okres Myjava
3563,5
4863,2
7726,4
535,6
710,0
1483,9
11,2%
Okres Nové Mesto nad Váhom
5117,0
2760,8
4967,7
934,7
1392,1
1737,3
23,1%
Okres Partizánske
6083,6
4791,2
4257,4
596,1
413,0
1406,6
-37,3%
Okres Považská Bystrica
2987,2
3763,6
3128,7
437,4
242,7
959,4
-21,4%
Okres Prievidza
3684,2
3179,2
3074,7
918,2
565,0
1310,6
-18,8%
Okres Púchov
4832,8
7486,3
7043,7
633,2
974,1
2253,2
-20,5%
Okres Trenčín
5591,1
4139,7
3840,0
983,7
1067,7
1711,4
0,9%
Trenčiansky kraj
4058,6
4128,9
4097,4
759,5
723,6
1443,0
-16,5%
Okres Komárno
3915,6
3528,9
2999,2
845,6
650,5
1290,1
2,1%
Okres Levice
9351,8
10525,7
7820,3
1264,7
806,0
2739,6
-3,0%
Okres Nitra
8775,4
6740,6
4785,0
1362,6
796,5
2430,1
-0,4%
Okres Nové Zámky
6953,9
6468,4
5654,4
813,1
412,8
1721,6
-18,0%
Okres Šaľa
6503,7
5457,3
3842,6
875,1
800,2
1737,0
-3,1%
Okres Topoľčany
969,7
811,1
934,0
632,8
596,5
677,2
-36,2%
Okres Zlaté Moravce
5241,3
4564,2
5022,8
786,7
404,8
1484,3
-10,3%
Nitriansky kraj
6081,6
5447,0
4366,8
948,5
628,7
1733,5
-11,9%
Okres Bytča
2362,2
1558,0
1776,6
497,3
226,1
888,9
-13,0%
Okres Čadca
3352,3
2520,3
2436,5
370,0
530,1
1001,3
-23,1%
Okres Dolný Kubín
4357,7
3993,8
3358,2
1129,8
800,9
1877,1
-13,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
4232,3
3026,7
2606,1
648,7
737,9
1399,4
-11,6%
Okres Liptovský Mikuláš
7989,0
4219,9
3008,2
733,8
1105,1
1720,1
-7,5%
Okres Martin
4819,1
4548,3
3134,4
1096,6
489,6
2264,8
-5,1%
Okres Námestovo
4474,7
3249,2
4561,0
903,1
1070,8
1977,2
2,9%
Okres Ružomberok
4995,8
4104,1
4176,0
731,8
913,9
1886,7
-2,0%
Okres Turčianske Teplice
3313,6
2834,3
2065,7
560,4
533,9
978,5
12,4%
Okres Tvrdošín
6138,0
3215,5
2376,1
2066,7
3603,5
2709,4
8,3%
Okres Žilina
2392,5
3164,8
2938,9
437,7
418,0
972,6
-12,7%
Žilinský kraj
4272,3
3428,4
3014,6
695,0
754,3
1511,8
-13,3%
Okres Banská Bystrica
2658,4
2167,5
4228,8
832,8
1075,8
1241,5
-26,1%
Okres Banská Štiavnica
2119,1
1857,1
1652,9
765,2
1357,0
1105,9
-4,8%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
824,8
705,9
986,9
-36,4%
Okres Detva
2918,4
2431,4
1500,7
1024,9
986,7
1262,2
-2,2%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
152,1
481,1
265,4
-89,6%
Okres Lučenec
4909,1
5588,5
3988,7
346,7
356,1
1443,1
-8,2%
Okres Poltár
6209,2
4627,4
3103,4
743,9
1443,1
1943,5
-3,3%
Okres Revúca
5254,1
6352,6
4710,0
1237,7
1622,6
2433,6
4,8%
Okres Rimavská Sobota
2200,0
2634,4
2862,4
698,4
748,7
1347,1
-20,8%
Okres Veľký Krtíš
3908,6
2532,4
5976,2
890,8
1095,3
1578,4
-46,4%
Okres Zvolen
6865,9
4991,7
6130,3
678,8
686,1
1781,2
-12,4%
Okres Žarnovica
5053,4
4393,2
3577,6
615,2
411,7
1325,2
-7,3%
Okres Žiar nad Hronom
3558,7
3572,3
3415,4
535,9
499,6
1123,9
-11,3%
Banskobystrický kraj
4218,4
4253,8
3913,8
697,9
822,5
1484,4
-17,7%
Okres Bardejov
7670,2
5901,4
5049,1
1186,0
1914,2
2771,4
11,1%
Okres Humenné
2808,8
2592,8
2549,8
863,4
554,7
1208,6
3,4%
Okres Kežmarok
2729,9
5972,7
5186,8
1257,1
629,0
2728,9
33,2%
Okres Levoča
648,0
1569,4
1510,0
920,9
802,9
998,1
-41,2%
Okres Medzilaborce
1466,3
1953,8
2611,9
770,4
842,6
1105,4
1,9%
Okres Poprad
4159,4
5157,7
4316,0
1326,9
976,4
2288,4
-37,7%
Okres Prešov
9296,6
6024,2
4016,9
2100,7
583,7
3284,0
-14,6%
Okres Sabinov
7584,4
6334,3
4447,4
1180,3
951,2
3815,4
20,8%
Okres Snina
2089,3
1862,7
2336,9
437,6
561,2
881,9
-29,4%
Okres Stará Ľubovňa
4701,8
4760,5
3978,8
955,4
1071,1
2054,9
-22,3%
Okres Stropkov
5747,1
3074,4
2187,5
956,6
590,3
1405,0
-26,8%
Okres Svidník
4668,3
4787,9
3332,2
808,5
1340,9
1695,9
7,1%
Okres Vranov nad Topľou
579,2
684,4
1136,5
368,3
616,3
535,9
-6,4%
Prešovský kraj
3889,5
3983,3
3404,3
964,4
969,7
1826,5
-14,4%
Okres Gelnica
3323,3
2713,0
2073,8
1099,7
803,4
1444,9
-13,4%
Okres Košice I
4829,5
2126,5
1575,8
1087,7
296,1
1402,0
-49,1%
Okres Košice II
5565,0
4142,6
5209,5
962,6
619,8
1591,4
-37,7%
Okres Košice III
7257,5
3660,6
2811,3
299,0
434,8
1174,7
-33,1%
Okres Košice IV
5042,4
2269,8
2400,8
715,9
392,4
1404,1
-9,2%
Okres Košice - okolie
1533,7
2581,8
2069,6
461,1
600,8
998,5
-51,8%
Okres Michalovce
161,0
160,2
165,5
510,4
806,0
471,4
-67,0%
Okres Rožňava
2386,8
1934,2
2005,0
453,0
483,6
862,7
-24,0%
Okres Sobrance
2379,2
2950,4
2998,2
169,9
377,0
758,2
-39,2%
Okres Spišská Nová Ves
3874,1
2875,7
2520,6
886,9
1083,4
1680,6
-54,9%
Okres Trebišov
2861,6
2411,7
1698,0
797,7
566,8
1103,8
-26,6%
Košický kraj
3434,2
2505,2
2266,1
706,7
589,8
1212,6
-38,3%
Slovenská republika
4221,9
3886,8
3428,5
829,7
728,0
1561,5
-16,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
82,7
331,8
270,8
137,7
0,0
231,2
-6,2%
Okres Bratislava II
0,0
162,4
221,7
0,0
0,0
9,8
-93,4%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava V
294,9
160,5
0,0
77,6
0,0
78,6
-44,9%
Okres Malacky
391,8
696,3
281,9
38,8
0,0
148,1
110,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
49,1
184,4
49,7
-35,0%
Bratislavský kraj
115,6
188,6
94,7
35,5
19,3
55,3
-51,7%
Okres Dunajská Streda
398,1
517,8
599,2
14,3
10,5
124,8
-56,0%
Okres Galanta
571,5
714,5
623,3
83,9
50,6
221,1
50,6%
Okres Hlohovec
342,1
0,0
0,0
109,9
33,1
96,2
-27,0%
Okres Piešťany
2056,9
1694,6
1992,0
320,2
55,1
729,9
0,0%
Okres Senica
0,0
0,0
0,0
86,2
52,2
61,7
31,6%
Okres Skalica
515,9
622,9
825,8
87,1
59,5
212,3
173,8%
Okres Trnava
1541,2
1092,2
969,9
122,6
18,0
379,0
4,0%
Trnavský kraj
934,6
778,2
809,5
96,9
34,7
264,5
-5,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
349,2
92,4
24,5
0,0
47,6
-83,5%
Okres Ilava
640,4
1394,1
1053,3
217,6
146,4
389,5
0,2%
Okres Myjava
593,9
911,9
1266,6
0,0
0,0
177,8
34,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
43,3
0,0
23,4
-
Okres Partizánske
184,4
122,9
160,7
106,1
24,3
98,0
-56,5%
Okres Považská Bystrica
199,1
283,6
151,9
37,9
31,7
71,4
-54,5%
Okres Prievidza
556,6
632,2
779,8
67,2
7,5
171,6
-32,3%
Okres Púchov
2548,2
5394,5
4799,4
39,2
37,5
1206,1
-24,6%
Okres Trenčín
399,4
96,3
83,5
18,3
13,5
50,7
-58,7%
Trenčiansky kraj
647,0
1193,1
1086,0
70,9
32,4
259,4
-22,7%
Okres Komárno
716,6
729,5
472,3
186,3
113,7
257,0
0,1%
Okres Levice
2907,1
3983,9
3036,1
117,1
9,2
725,3
20,8%
Okres Nitra
539,0
811,6
578,6
121,1
43,2
226,6
-6,8%
Okres Nové Zámky
2850,7
2359,7
1866,0
90,3
14,2
470,2
-16,7%
Okres Šaľa
912,1
567,3
458,3
134,1
71,7
222,1
-10,1%
Okres Topoľčany
121,2
118,3
177,9
11,1
84,2
50,0
-30,2%
Okres Zlaté Moravce
167,3
139,4
42,9
88,3
12,3
79,2
-27,3%
Nitriansky kraj
1192,2
1267,9
963,1
107,2
51,0
300,0
-8,9%
Okres Bytča
59,1
72,5
304,6
0,0
0,0
47,3
-29,9%
Okres Čadca
325,9
509,6
628,2
16,9
0,0
142,1
-27,1%
Okres Dolný Kubín
978,3
900,0
390,5
57,2
0,0
262,9
-2,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
738,2
659,3
504,4
15,8
0,0
199,9
-40,5%
Okres Liptovský Mikuláš
1721,8
1344,8
501,4
217,7
125,6
414,6
-31,7%
Okres Martin
509,2
470,9
350,1
109,7
22,3
235,1
26,4%
Okres Námestovo
245,2
116,0
222,5
32,3
0,0
80,7
-36,2%
Okres Ružomberok
1822,8
1833,7
1401,9
155,4
290,8
664,7
18,0%
Okres Turčianske Teplice
236,7
218,0
281,7
61,1
0,0
84,0
133,3%
Okres Tvrdošín
1186,3
827,8
731,1
501,4
1051,0
670,7
19,2%
Okres Žilina
420,7
429,1
661,2
0,0
0,0
110,6
-49,7%
Žilinský kraj
711,4
673,8
596,4
76,9
85,9
248,2
-16,5%
Okres Banská Bystrica
419,7
619,3
660,7
83,3
25,6
144,1
-27,3%
Okres Banská Štiavnica
908,2
500,0
367,3
139,1
96,9
222,4
14,8%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
30,4
0,0
26,5
-82,1%
Okres Lučenec
807,8
556,7
948,1
59,8
63,6
222,2
-13,1%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
6,1
-96,3%
Okres Revúca
618,1
1249,1
1108,2
83,5
26,2
325,9
-52,0%
Okres Rimavská Sobota
200,0
137,0
153,3
50,7
78,8
91,3
-14,4%
Okres Veľký Krtíš
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
48,5
0,0
27,8
-75,7%
Okres Žarnovica
213,5
217,5
403,9
43,9
18,7
86,1
-32,6%
Okres Žiar nad Hronom
276,8
282,7
295,6
24,5
31,9
78,0
1,8%
Banskobystrický kraj
397,1
381,8
432,5
48,1
35,8
124,4
-47,1%
Okres Bardejov
2757,1
2534,9
1766,2
134,7
220,9
803,0
29,6%
Okres Humenné
64,6
60,8
51,0
31,7
0,0
32,0
-30,9%
Okres Kežmarok
244,8
1607,5
1362,6
91,2
0,0
545,3
51,0%
Okres Levoča
0,0
170,6
0,0
87,7
0,0
66,5
28,6%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
39,5
49,6
30,4
-50,0%
Okres Poprad
52,2
268,3
159,9
107,5
49,4
116,2
-48,9%
Okres Prešov
471,9
488,4
600,2
247,1
0,0
297,3
-58,4%
Okres Sabinov
495,7
886,1
499,7
393,4
0,0
474,9
-20,3%
Okres Snina
0,0
0,0
69,8
17,0
19,4
18,6
-68,3%
Okres Stará Ľubovňa
912,3
1062,9
884,2
14,4
0,0
305,2
-23,2%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Prešovský kraj
507,3
719,9
531,6
64,1
41,5
229,3
-15,6%
Okres Gelnica
226,6
434,1
746,6
177,1
216,3
252,7
-37,5%
Okres Košice I
219,5
0,0
0,0
27,7
0,0
31,9
-85,5%
Okres Košice II
371,0
339,6
450,8
83,4
0,0
120,8
30,6%
Okres Košice III
599,2
0,0
0,0
0,0
0,0
41,5
-52,6%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
0,0
14,3
0,0
0,0
0,0
2,1
-97,9%
Okres Michalovce
0,0
0,0
0,0
9,8
0,0
5,7
-95,0%
Okres Rožňava
0,0
0,0
25,1
0,0
0,0
1,7
-83,3%
Okres Sobrance
0,0
670,5
352,7
0,0
0,0
80,4
-56,8%
Okres Spišská Nová Ves
655,3
555,7
723,3
67,9
101,6
272,4
-66,5%
Okres Trebišov
0,0
0,0
0,0
11,1
27,0
11,9
-80,4%
Košický kraj
210,8
159,1
206,7
34,0
27,0
73,4
-60,9%
Slovenská republika
607,8
711,8
632,5
73,7
44,3
216,5
-19,7%
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.