Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 15. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 15. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
63
Ambulancie - dospelí (D)
53
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8830
10035
6556
14770
3733
43924
Chorobnosť ARO
4125,1
3256,1
2975,4
850,5
722,4
1434,5
Z nich CHPO
1180
1629
1115
1267
285
5476
Chorobnosť CHPO
551,3
528,6
506,0
73,0
55,2
178,8
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
55
55
19
84
25
238
Otitídy
85
56
13
28
6
188
Sinusitídy
97
152
72
185
32
538
Komplikácie spolu
237
263
104
297
63
964
%komplikácií z ARO
2,7
2,6
1,6
2,0
1,7
2,2
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3775,4
3166,7
2516,9
821,2
361,8
1217,0
15,0%
Trnavský kraj
4953,8
3360,5
2985,8
794,0
596,0
1348,3
-13,5%
Trenčiansky kraj
4870,7
4540,6
3723,3
855,7
699,6
1597,5
10,7%
Nitriansky kraj
5022,8
3893,4
3487,3
836,1
560,4
1416,5
-18,3%
Žilinský kraj
4402,7
3092,3
2818,9
749,5
876,1
1488,0
-1,6%
Banskobystrický kraj
3811,8
3526,8
2851,1
722,9
779,4
1363,8
-8,1%
Prešovský kraj
3420,2
2427,4
2559,3
1090,9
1165,6
1557,6
-14,7%
Košický kraj
3577,5
2701,2
2716,7
777,1
610,7
1268,9
4,6%
Slovenská republika
4125,1
3256,1
2975,4
850,5
722,4
1434,5
-8,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
385,2
390,1
281,3
72,3
12,8
119,3
115,8%
Trnavský kraj
765,2
609,3
543,6
76,0
14,6
179,4
-32,2%
Trenčiansky kraj
542,1
738,0
737,4
87,3
50,3
213,2
-17,8%
Nitriansky kraj
918,8
867,9
761,6
104,1
68,4
243,0
-19,0%
Žilinský kraj
621,7
469,1
401,9
62,4
130,4
193,0
-22,2%
Banskobystrický kraj
550,3
466,9
462,7
65,5
43,6
162,6
30,8%
Prešovský kraj
440,2
433,1
451,1
62,2
79,5
174,1
-24,1%
Košický kraj
235,1
248,2
278,9
29,5
12,2
79,4
8,3%
Slovenská republika
551,3
528,6
506,0
73,0
55,2
178,8
-17,4%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1075,3
1161,3
338,5
1658,4
693,7
1433,6
-31,1%
Okres Bratislava II
9299,8
5442,0
6318,1
791,6
200,8
1041,1
1,4%
Okres Bratislava III
3407,7
2925,8
3274,7
1209,6
80,2
1346,2
569,9%
Okres Bratislava IV
2261,6
2617,0
2642,7
791,3
360,9
1122,5
128,5%
Okres Bratislava V
4976,4
4001,5
2761,2
716,5
264,2
1201,9
21,1%
Okres Malacky
1763,2
1840,2
1409,4
771,0
801,4
974,3
-34,2%
Okres Pezinok
4624,3
3415,3
2082,7
352,3
93,8
1198,4
44,2%
Okres Senec
4640,3
4507,6
3002,8
767,8
603,4
1540,6
31,0%
Bratislavský kraj
3775,4
3166,7
2516,9
821,2
361,8
1217,0
15,0%
Okres Dunajská Streda
3748,8
2769,9
3418,9
538,8
398,1
1070,4
9,3%
Okres Galanta
3191,1
2203,7
2160,6
687,9
730,1
1048,0
-17,4%
Okres Hlohovec
4960,1
3548,9
2324,8
523,2
248,2
1077,6
6,1%
Okres Piešťany
5647,9
4298,0
3630,5
1205,3
725,5
1795,2
-21,3%
Okres Senica
4794,2
4002,5
2498,5
819,6
586,4
1389,4
9,0%
Okres Skalica
2961,4
2519,4
1734,1
870,7
881,3
1188,5
-50,3%
Okres Trnava
7865,2
4435,8
3961,0
954,9
637,6
1714,0
-9,3%
Trnavský kraj
4953,8
3360,5
2985,8
794,0
596,0
1348,3
-13,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
6163,8
5195,5
4213,6
1142,9
1170,2
1990,8
67,4%
Okres Ilava
3667,2
3444,3
2906,3
723,2
784,6
1320,3
-5,2%
Okres Myjava
5902,0
5471,1
7314,8
726,8
448,4
1564,0
5,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4501,0
3289,6
3064,5
980,1
954,1
1724,5
-0,7%
Okres Partizánske
10692,3
6633,9
7176,0
944,8
593,4
2191,7
55,8%
Okres Považská Bystrica
3949,7
4768,9
3847,5
601,8
393,4
1296,2
35,1%
Okres Prievidza
3970,9
2653,7
2722,3
779,1
629,4
1230,2
-6,1%
Okres Púchov
4085,9
5807,4
5317,3
947,0
1146,0
1926,8
-14,5%
Okres Trenčín
6963,3
7543,8
3390,5
1066,9
599,0
2063,3
20,6%
Trenčiansky kraj
4870,7
4540,6
3723,3
855,7
699,6
1597,5
10,7%
Okres Komárno
3426,6
3214,5
3301,3
525,1
345,4
1026,0
-20,5%
Okres Levice
6106,8
4760,2
4221,3
1178,6
829,0
1884,7
-31,2%
Okres Nitra
7588,7
5053,9
3462,9
1211,4
794,7
1922,1
-20,9%
Okres Nové Zámky
5979,7
5020,2
5057,6
779,7
499,9
1636,1
-5,0%
Okres Šaľa
6526,4
4446,1
4396,6
861,5
456,8
1559,0
-10,2%
Okres Topoľčany
945,5
625,2
511,5
380,6
273,7
419,0
-38,1%
Okres Zlaté Moravce
3763,7
3253,3
2994,4
871,7
713,0
1288,8
-13,2%
Nitriansky kraj
5022,8
3893,4
3487,3
836,1
560,4
1416,5
-18,3%
Okres Bytča
1771,7
1388,9
1353,6
265,3
150,7
684,6
-23,0%
Okres Čadca
3156,2
2099,2
2324,3
415,0
545,6
1043,8
4,2%
Okres Dolný Kubín
6719,4
3725,0
4442,9
929,6
1201,3
2056,6
9,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
3100,4
2342,4
1324,1
873,4
544,9
1224,1
-12,5%
Okres Liptovský Mikuláš
5475,2
3338,8
3008,2
570,8
947,4
1295,8
-24,7%
Okres Martin
5717,4
3792,3
3141,0
1298,0
713,0
1961,2
-13,4%
Okres Námestovo
4941,5
3927,6
3696,7
739,2
1740,0
2181,0
10,3%
Okres Ružomberok
4050,6
3842,1
3251,3
736,1
856,8
1633,1
-13,4%
Okres Turčianske Teplice
2840,2
1598,8
1877,9
560,4
590,1
852,4
-12,9%
Okres Tvrdošín
3528,0
2368,7
2083,6
1247,4
2477,4
1781,6
-34,2%
Okres Žilina
3789,0
2694,6
1976,5
506,9
364,1
1056,3
8,6%
Žilinský kraj
4402,7
3092,3
2818,9
749,5
876,1
1488,0
-1,6%
Okres Banská Bystrica
7065,7
5315,4
4360,9
991,8
819,7
1949,9
57,1%
Okres Banská Štiavnica
1816,3
1142,9
1928,4
823,1
904,7
1001,7
-9,4%
Okres Brezno
3445,5
2942,2
3350,6
907,2
847,0
1630,5
65,2%
Okres Detva
729,6
1151,7
416,9
632,5
581,5
658,7
-47,8%
Okres Krupina
4548,7
2548,3
1607,9
101,4
449,0
913,0
244,0%
Okres Lučenec
4550,3
3854,1
2568,0
661,3
746,2
1415,6
-1,9%
Okres Poltár
5637,3
4383,8
3413,8
533,6
1025,9
1327,9
-31,7%
Okres Revúca
5202,6
5174,9
3213,9
766,2
642,4
1727,2
-29,0%
Okres Rimavská Sobota
1381,8
1196,1
1087,4
419,1
583,2
678,7
-49,6%
Okres Veľký Krtíš
4818,1
5588,8
5111,7
1217,6
1012,6
2155,8
36,6%
Okres Zvolen
7209,2
5537,7
5073,4
925,7
997,9
1716,3
-3,6%
Okres Žarnovica
2847,0
3806,0
1514,7
672,5
401,0
1063,2
-19,8%
Okres Žiar nad Hronom
2412,0
2749,9
2528,7
539,4
736,7
1009,8
-10,2%
Banskobystrický kraj
3811,8
3526,8
2851,1
722,9
779,4
1363,8
-8,1%
Okres Bardejov
5649,7
3918,2
3314,9
1287,2
1913,1
2137,3
-22,9%
Okres Humenné
1711,1
2532,0
2447,8
920,7
1005,6
1232,9
2,0%
Okres Kežmarok
4283,1
2044,0
4587,9
1168,1
718,9
1848,0
-32,3%
Okres Levoča
594,0
1091,8
1409,3
1108,5
908,1
1003,6
0,6%
Okres Medzilaborce
1173,0
1065,7
3607,0
711,1
594,8
983,7
-11,0%
Okres Poprad
1923,1
2357,9
2302,3
1316,8
988,8
1498,8
-34,5%
Okres Prešov
15403,1
6525,7
3878,4
2528,4
1968,6
3802,3
15,8%
Okres Sabinov
4420,1
3063,2
3289,8
1634,2
1664,6
2628,0
-31,1%
Okres Snina
1248,1
1652,2
2391,7
554,1
880,6
897,4
1,8%
Okres Stará Ľubovňa
4312,6
3053,9
2869,5
876,1
1173,8
1642,1
-20,1%
Okres Stropkov
4212,4
1820,4
1953,1
1080,9
459,1
1291,1
-8,1%
Okres Svidník
2824,0
2634,0
1754,4
685,6
859,3
1124,7
-33,7%
Okres Vranov nad Topľou
723,9
789,7
1024,5
676,8
799,3
737,3
37,6%
Prešovský kraj
3420,2
2427,4
2559,3
1090,9
1165,6
1557,6
-14,7%
Okres Gelnica
2152,6
1994,0
3173,0
766,9
529,7
1236,1
-14,4%
Okres Košice I
4766,8
2996,2
3323,1
1474,2
619,5
1743,1
24,3%
Okres Košice II
4591,2
2597,6
2254,1
998,7
450,1
1124,9
-29,3%
Okres Košice III
7301,9
6964,5
5138,5
402,6
173,9
1478,7
25,9%
Okres Košice IV
3002,4
1826,8
1670,1
755,2
209,3
1051,2
-25,1%
Okres Košice - okolie
4873,9
3872,7
1971,0
533,5
343,9
1383,9
38,6%
Okres Michalovce
2897,2
2112,6
2427,9
830,6
944,3
1234,4
161,8%
Okres Rožňava
2098,2
2084,5
1882,0
428,1
532,3
817,4
-5,2%
Okres Sobrance
1189,6
1207,0
705,5
490,7
1472,1
806,4
6,4%
Okres Spišská Nová Ves
3535,8
2327,7
3261,0
999,4
1066,5
1698,6
1,1%
Okres Trebišov
3851,4
2802,6
3756,9
795,4
570,9
1321,9
19,8%
Košický kraj
3577,5
2701,2
2716,7
777,1
610,7
1268,9
4,6%
Slovenská republika
4125,1
3256,1
2975,4
850,5
722,4
1434,5
-8,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
82,7
124,4
0,0
104,3
69,4
104,1
-55,0%
Okres Bratislava II
664,3
1137,1
443,4
73,6
0,0
100,3
925,6%
Okres Bratislava III
185,9
311,3
258,5
23,7
0,0
63,5
-
Okres Bratislava IV
131,1
87,2
110,1
21,4
0,0
37,9
-
Okres Bratislava V
525,3
270,8
86,3
43,0
0,0
85,4
8,6%
Okres Malacky
195,9
248,7
70,5
0,0
0,0
39,7
-73,2%
Okres Pezinok
216,8
304,9
520,7
13,0
0,0
103,9
-
Okres Senec
849,2
907,2
870,4
250,0
50,3
363,6
631,6%
Bratislavský kraj
385,2
390,1
281,3
72,3
12,8
119,3
115,8%
Okres Dunajská Streda
920,0
479,7
605,9
45,6
0,0
161,0
29,0%
Okres Galanta
428,7
328,2
167,8
48,2
8,8
95,9
-56,6%
Okres Hlohovec
114,0
552,1
475,5
73,2
0,0
125,1
30,0%
Okres Piešťany
1987,2
1621,0
1542,2
200,9
51,8
510,6
-30,0%
Okres Senica
41,3
27,2
0,0
17,4
0,0
15,8
-74,4%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
19,3
0,0
12,1
-94,3%
Okres Trnava
1031,8
936,1
732,1
115,1
28,0
246,2
-35,0%
Trnavský kraj
765,2
609,3
543,6
76,0
14,6
179,4
-32,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
249,9
279,3
0,0
98,0
53,2
107,3
125,6%
Okres Ilava
528,6
832,2
558,9
204,9
154,1
294,9
-24,3%
Okres Myjava
445,4
379,9
950,0
23,0
0,0
108,2
-39,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
60,5
0,0
58,4
90,0
46,3
98,3%
Okres Partizánske
1351,9
1064,7
642,6
42,0
0,0
216,6
121,0%
Okres Považská Bystrica
497,9
515,6
607,5
82,2
0,0
160,1
124,2%
Okres Prievidza
501,2
354,7
405,1
59,8
13,4
127,9
-25,4%
Okres Púchov
1801,3
3412,9
3798,1
98,6
186,2
789,5
-34,5%
Okres Trenčín
327,7
375,2
205,5
74,9
9,2
112,3
121,4%
Trenčiansky kraj
542,1
738,0
737,4
87,3
50,3
213,2
-17,8%
Okres Komárno
711,2
685,8
517,1
67,6
29,8
171,4
-33,3%
Okres Levice
1473,1
1540,6
1196,0
237,2
181,6
468,5
-35,4%
Okres Nitra
496,1
467,3
477,6
96,7
107,0
172,8
-23,8%
Okres Nové Zámky
1914,8
1695,0
1553,9
123,2
63,1
435,7
-7,3%
Okres Šaľa
764,8
694,7
815,9
135,0
67,2
237,5
6,9%
Okres Topoľčany
193,9
152,1
133,4
11,1
0,0
37,8
-24,3%
Okres Zlaté Moravce
62,7
39,2
0,0
71,0
11,5
55,5
-30,0%
Nitriansky kraj
918,8
867,9
761,6
104,1
68,4
243,0
-19,0%
Okres Bytča
98,4
241,5
84,6
0,0
0,0
57,9
22,2%
Okres Čadca
470,5
266,7
352,7
14,3
0,0
118,7
-16,5%
Okres Dolný Kubín
592,9
600,0
694,2
149,0
111,2
278,6
6,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
1033,5
699,2
392,3
0,0
0,0
245,9
23,0%
Okres Liptovský Mikuláš
964,2
695,6
720,7
75,3
351,6
269,5
-35,0%
Okres Martin
283,7
252,8
280,1
36,1
21,3
98,3
-58,2%
Okres Námestovo
339,5
249,9
188,3
17,9
22,3
114,1
41,4%
Okres Ružomberok
1384,0
1113,3
775,5
178,1
247,5
458,1
-31,1%
Okres Turčianske Teplice
355,0
290,7
0,0
40,8
0,0
66,0
-21,4%
Okres Tvrdošín
680,9
534,9
383,8
220,1
625,6
360,2
-46,3%
Okres Žilina
779,4
485,9
383,2
0,0
0,0
141,5
27,9%
Žilinský kraj
621,7
469,1
401,9
62,4
130,4
193,0
-22,2%
Okres Banská Bystrica
70,0
258,0
264,3
98,4
51,2
112,6
-21,9%
Okres Banská Štiavnica
1009,1
571,4
734,6
127,5
75,4
260,4
17,1%
Okres Brezno
161,5
70,9
236,0
123,7
127,1
118,0
-
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
995,0
263,6
0,0
0,0
0,0
106,2
300,0%
Okres Lučenec
228,8
192,7
214,0
109,6
46,6
118,6
-46,6%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Revúca
2215,0
2212,7
1440,7
6,9
0,0
515,8
58,3%
Okres Rimavská Sobota
193,9
33,2
55,8
9,0
15,8
34,2
-62,6%
Okres Veľký Krtíš
1671,6
1542,7
1766,5
288,4
186,0
609,5
-
Okres Zvolen
228,9
0,0
0,0
13,2
0,0
18,6
-33,3%
Okres Žarnovica
266,9
217,5
216,4
44,8
0,0
74,9
-13,0%
Okres Žiar nad Hronom
158,2
179,9
262,7
11,6
46,8
58,6
-24,9%
Banskobystrický kraj
550,3
466,9
462,7
65,5
43,6
162,6
30,8%
Okres Bardejov
1683,3
1702,5
1379,7
111,0
345,4
537,1
-33,1%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
25,8
22,6
19,0
-40,5%
Okres Kežmarok
517,7
727,5
1620,9
34,7
39,9
318,4
-41,6%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
73,1
0,0
33,3
-50,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
124,4
19,8
0,0
20,3
-33,3%
Okres Poprad
147,9
129,6
75,5
275,4
123,6
194,2
67,1%
Okres Prešov
339,8
273,5
498,7
133,1
68,7
176,0
-40,8%
Okres Sabinov
619,6
656,4
541,4
181,6
0,0
435,4
-8,3%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
21,1
18,0
15,5
-16,7%
Okres Stará Ľubovňa
740,0
473,6
409,9
61,3
14,7
191,4
-37,3%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
96,5
73,7
48,0
0,0
0,0
21,9
-
Prešovský kraj
440,2
433,1
451,1
62,2
79,5
174,1
-24,1%
Okres Gelnica
113,3
325,6
559,9
223,7
70,6
230,7
-8,7%
Okres Košice I
501,8
499,4
536,0
44,3
18,2
133,3
317,3%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice III
621,4
262,8
328,0
35,0
34,8
101,3
144,4%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
170,4
119,5
189,5
21,1
0,0
55,4
2538,9%
Okres Michalovce
393,5
332,3
367,9
12,4
0,0
93,6
1528,6%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Sobrance
324,4
335,3
176,4
25,2
0,0
82,7
2,9%
Okres Spišská Nová Ves
417,6
602,0
538,2
50,9
50,8
224,4
-17,6%
Okres Trebišov
117,6
139,1
191,0
22,7
10,4
47,4
296,8%
Košický kraj
235,1
248,2
278,9
29,5
12,2
79,4
8,3%
Slovenská republika
551,3
528,6
506,0
73,0
55,2
178,8
-17,4%
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.