Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 16. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 16. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
63
Ambulancie - dospelí (D)
53
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9292
11061
7355
15318
3777
46803
Chorobnosť ARO
4325,3
3576,2
3326,0
880,6
729,8
1525,0
Z nich CHPO
1231
1632
1040
1258
247
5408
Chorobnosť CHPO
573,0
527,6
470,3
72,3
47,7
176,2
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
46
35
24
81
26
212
Otitídy
103
73
25
31
6
238
Sinusitídy
116
196
132
153
26
623
Komplikácie spolu
265
304
181
265
58
1073
%komplikácií z ARO
2,9
2,7
2,5
1,7
1,5
2,3
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3656,8
3167,1
2873,6
1016,0
364,2
1357,1
11,5%
Trnavský kraj
4922,4
3240,5
3319,4
899,5
695,3
1430,8
6,1%
Trenčiansky kraj
3929,4
3392,7
2796,9
700,5
650,9
1270,9
-20,4%
Nitriansky kraj
5591,8
4831,8
4004,9
915,3
572,4
1626,6
14,8%
Žilinský kraj
4704,7
3105,5
3151,6
725,7
702,8
1475,3
-0,9%
Banskobystrický kraj
4441,8
4111,2
3619,8
804,0
831,7
1501,2
10,1%
Prešovský kraj
3730,4
3290,1
3135,2
1037,6
1189,7
1732,8
11,2%
Košický kraj
4261,9
3652,7
3609,5
838,7
673,1
1565,2
23,3%
Slovenská republika
4325,3
3576,2
3326,0
880,6
729,8
1525,0
6,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
296,3
215,6
155,3
68,1
21,3
92,3
-22,6%
Trnavský kraj
787,6
504,7
481,8
99,1
23,9
182,8
1,9%
Trenčiansky kraj
285,8
334,7
338,8
53,1
39,7
110,2
-48,3%
Nitriansky kraj
891,4
918,8
722,0
94,1
54,3
239,3
-1,5%
Žilinský kraj
527,2
521,9
468,6
66,8
57,6
184,3
-4,5%
Banskobystrický kraj
692,7
501,0
521,5
62,2
55,8
166,9
2,6%
Prešovský kraj
558,2
470,0
372,3
74,7
70,5
189,4
8,8%
Košický kraj
566,9
562,1
558,5
37,4
39,2
171,3
115,7%
Slovenská republika
573,0
527,6
470,3
72,3
47,7
176,2
-1,5%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1530,2
1451,7
1354,1
2443,8
1246,4
2232,3
55,7%
Okres Bratislava II
7915,9
5469,1
5246,6
1175,5
258,8
1525,5
46,5%
Okres Bratislava III
3023,5
2739,0
3033,4
1642,0
370,0
1703,2
26,5%
Okres Bratislava IV
1819,1
1330,3
1128,6
1066,7
168,4
1104,0
-1,6%
Okres Bratislava V
4865,8
5969,2
5384,3
605,5
274,2
1304,9
8,6%
Okres Malacky
2821,1
2546,4
2593,4
663,3
330,9
1211,5
24,3%
Okres Pezinok
4226,9
3476,3
2082,7
326,2
117,2
872,8
-27,2%
Okres Senec
3558,5
2494,8
1740,8
933,0
430,2
1176,2
-23,7%
Bratislavský kraj
3656,8
3167,1
2873,6
1016,0
364,2
1357,1
11,5%
Okres Dunajská Streda
3600,8
2422,7
3063,3
684,4
238,9
1088,6
1,7%
Okres Galanta
4165,9
3034,1
2438,9
962,1
1090,8
1405,1
34,1%
Okres Hlohovec
5587,2
1892,7
2430,4
659,2
355,2
905,1
-16,0%
Okres Piešťany
4811,2
3634,9
4369,5
1213,6
1121,2
1865,2
3,9%
Okres Senica
4975,0
3063,1
2892,3
776,6
750,0
1311,5
-5,6%
Okres Skalica
4189,2
5329,5
3275,5
1006,1
1074,1
1632,3
37,3%
Okres Trnava
6765,2
3864,6
4145,6
1002,4
620,9
1666,3
-2,8%
Trnavský kraj
4922,4
3240,5
3319,4
899,5
695,3
1430,8
6,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
2915,3
3421,8
2310,1
886,3
638,3
1257,1
-36,9%
Okres Ilava
3287,6
2741,7
2640,3
636,2
869,6
1229,2
-6,9%
Okres Myjava
7423,9
5471,1
6839,8
632,0
448,4
1568,9
0,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4942,5
3874,9
2287,4
675,1
774,1
1574,9
-8,7%
Okres Partizánske
5714,9
5098,3
4016,4
857,4
874,5
1646,7
-24,9%
Okres Považská Bystrica
2100,1
2366,9
2374,8
541,5
452,3
877,7
-32,3%
Okres Prievidza
4495,2
3537,6
3279,7
802,1
648,6
1390,1
13,0%
Okres Púchov
2767,9
3269,8
2548,2
673,9
913,2
1249,0
-35,2%
Okres Trenčín
4096,1
3297,9
1977,8
623,4
515,3
1116,9
-45,9%
Trenčiansky kraj
3929,4
3392,7
2796,9
700,5
650,9
1270,9
-20,4%
Okres Komárno
4392,5
3578,2
2404,5
841,0
531,8
1208,9
17,8%
Okres Levice
7678,5
6955,4
5110,4
1546,4
650,0
2497,3
32,5%
Okres Nitra
5958,8
5130,0
4503,5
949,8
685,8
1787,6
-7,0%
Okres Nové Zámky
6916,1
5736,2
4565,9
746,5
517,2
1711,1
4,6%
Okres Šaľa
5353,7
4509,3
4557,3
1055,1
465,8
1770,7
13,6%
Okres Topoľčany
1381,8
1284,2
1022,9
531,0
477,2
658,2
57,1%
Okres Zlaté Moravce
5959,2
4977,9
5119,4
788,8
609,5
1534,4
19,1%
Nitriansky kraj
5591,8
4831,8
4004,9
915,3
572,4
1626,6
14,8%
Okres Bytča
2244,1
1992,8
2081,2
431,0
489,9
978,3
42,9%
Okres Čadca
3469,9
2377,5
2757,1
400,9
395,0
1094,8
4,9%
Okres Dolný Kubín
6521,7
4375,0
4963,6
1136,2
1038,2
2413,9
17,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
4133,9
2307,5
2795,3
601,3
482,4
1209,6
-1,2%
Okres Liptovský Mikuláš
7116,6
3462,4
3384,2
561,0
648,3
1298,1
0,2%
Okres Martin
6142,3
3464,2
2948,0
1182,4
450,9
1971,9
0,5%
Okres Námestovo
6424,0
4641,8
4850,2
830,8
1508,8
2500,1
14,6%
Okres Ružomberok
3797,5
3310,9
3306,0
747,9
716,6
1380,7
-15,5%
Okres Turčianske Teplice
2840,2
1308,1
1690,1
748,9
491,7
931,9
9,3%
Okres Tvrdošín
4023,2
2597,9
2631,9
1358,8
2029,7
1884,0
5,7%
Okres Žilina
2622,5
1877,4
1542,9
456,5
471,9
801,7
-24,1%
Žilinský kraj
4704,7
3105,5
3151,6
725,7
702,8
1475,3
-0,9%
Okres Banská Bystrica
5736,5
5418,6
6409,2
538,4
170,8
1700,5
-12,8%
Okres Banská Štiavnica
3784,1
3321,4
3305,8
612,1
1447,5
1339,4
33,7%
Okres Brezno
2732,2
3225,8
3964,1
618,6
169,4
1272,9
-21,9%
Okres Detva
1751,0
1842,8
1334,0
737,9
832,6
935,0
41,9%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
608,4
1154,7
849,3
-7,0%
Okres Lučenec
4264,4
4432,3
3383,9
762,8
699,6
1520,4
7,4%
Okres Poltár
5637,3
5358,0
2965,5
603,6
1052,2
1634,7
23,1%
Okres Revúca
6387,4
6495,4
3657,2
1530,3
1389,0
2485,5
43,9%
Okres Rimavská Sobota
3022,2
2984,6
3714,4
697,3
771,5
1302,7
91,9%
Okres Veľký Krtíš
7890,9
4104,3
3551,9
940,2
537,3
1657,7
-23,1%
Okres Zvolen
5263,9
3587,8
3170,9
945,5
980,1
1407,0
-18,0%
Okres Žarnovica
4003,6
2772,9
2813,0
549,2
654,9
1073,6
1,0%
Okres Žiar nad Hronom
2624,6
2920,2
3140,4
774,4
900,4
1221,0
20,9%
Banskobystrický kraj
4441,8
4111,2
3619,8
804,0
831,7
1501,2
10,1%
Okres Bardejov
9200,1
6985,1
7767,5
1420,0
2356,0
3217,1
50,5%
Okres Humenné
3361,7
3335,9
3088,4
970,7
1193,2
1503,0
21,9%
Okres Kežmarok
3506,5
4832,9
4670,3
1126,9
703,9
1976,9
7,0%
Okres Levoča
2721,7
2292,7
1570,4
1432,5
516,2
1537,1
53,1%
Okres Medzilaborce
586,5
1332,1
2363,2
750,6
941,8
963,4
-2,1%
Okres Poprad
2145,0
2660,2
1610,4
1182,4
1238,7
1456,2
-2,8%
Okres Prešov
8588,7
5438,1
4617,2
1890,2
1295,0
3281,5
-13,7%
Okres Sabinov
5607,7
4266,6
4434,9
1735,1
871,9
3163,4
20,4%
Okres Snina
1851,9
1834,9
2685,7
506,6
700,9
939,6
4,7%
Okres Stará Ľubovňa
4108,5
3658,1
3593,0
1243,8
1726,8
2084,3
26,9%
Okres Stropkov
6348,0
3349,5
1312,5
642,0
602,6
1307,5
1,3%
Okres Svidník
3328,3
2543,1
1794,3
839,7
989,2
1255,2
11,6%
Okres Vranov nad Topľou
804,4
874,0
1024,5
495,9
827,8
676,3
-8,3%
Prešovský kraj
3730,4
3290,1
3135,2
1037,6
1189,7
1732,8
11,2%
Okres Gelnica
7114,8
7748,2
7764,4
969,3
865,2
2884,6
133,4%
Okres Košice I
5433,2
4260,2
5440,3
1736,6
425,1
2463,9
41,4%
Okres Košice II
6225,9
3488,9
4207,6
1002,1
134,5
1660,1
47,6%
Okres Košice III
4136,5
4237,8
5329,8
564,0
463,8
1326,7
-10,3%
Okres Košice IV
3864,4
1994,9
1085,6
679,7
119,6
989,4
-5,9%
Okres Košice - okolie
5291,4
5486,3
3667,2
540,8
477,9
1769,9
27,9%
Okres Michalovce
4184,9
3021,5
3358,1
1152,9
1091,9
1629,1
32,0%
Okres Rožňava
2358,4
2553,3
2915,0
555,1
666,0
1071,1
31,0%
Okres Sobrance
2682,0
2843,1
2963,0
736,1
1077,1
1416,8
75,7%
Okres Spišská Nová Ves
3683,3
2979,9
1909,1
836,0
1032,6
1489,0
-12,3%
Okres Trebišov
3739,7
3355,1
3234,8
759,7
809,7
1333,0
0,8%
Košický kraj
4261,9
3652,7
3609,5
838,7
673,1
1565,2
23,3%
Slovenská republika
4325,3
3576,2
3326,0
880,6
729,8
1525,0
6,3%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
206,8
248,9
203,1
344,2
152,6
315,3
203,0%
Okres Bratislava II
1107,1
974,7
517,3
43,9
0,0
131,2
30,8%
Okres Bratislava III
247,8
249,0
344,7
63,9
23,1
110,0
73,4%
Okres Bratislava IV
98,3
43,6
0,0
35,6
0,0
36,2
-4,7%
Okres Bratislava V
412,9
224,6
92,0
21,9
0,0
57,1
-33,1%
Okres Malacky
104,5
39,8
169,1
0,0
0,0
31,7
-20,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
163,7
41,0
132,5
-63,5%
Bratislavský kraj
296,3
215,6
155,3
68,1
21,3
92,3
-22,6%
Okres Dunajská Streda
646,8
449,7
304,3
189,0
0,0
213,8
32,8%
Okres Galanta
533,4
300,1
268,5
58,4
17,6
111,5
16,2%
Okres Hlohovec
342,1
78,9
105,7
83,0
15,4
82,0
-34,5%
Okres Piešťany
1429,4
1178,9
1542,2
190,5
100,1
484,9
-5,0%
Okres Senica
0,0
30,6
0,0
37,2
16,0
26,7
68,8%
Okres Skalica
288,9
484,5
192,7
87,1
0,0
116,1
860,8%
Okres Trnava
1249,2
660,1
594,5
65,8
36,2
206,9
-16,0%
Trnavský kraj
787,6
504,7
481,8
99,1
23,9
182,8
1,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
208,2
209,5
0,0
37,3
0,0
51,9
-51,7%
Okres Ilava
265,7
464,7
589,9
152,7
177,5
225,6
-23,5%
Okres Myjava
445,4
911,9
1393,3
42,8
29,9
189,4
75,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Partizánske
184,4
122,9
160,7
0,0
0,0
29,4
-86,4%
Okres Považská Bystrica
289,7
257,8
248,5
66,7
30,2
99,5
-37,8%
Okres Prievidza
322,3
346,8
342,2
60,1
51,7
117,9
-7,9%
Okres Púchov
593,1
891,8
745,8
50,1
45,7
225,9
-71,4%
Okres Trenčín
300,4
118,5
77,1
20,0
8,4
46,5
-58,6%
Trenčiansky kraj
285,8
334,7
338,8
53,1
39,7
110,2
-48,3%
Okres Komárno
1116,7
1011,8
584,0
93,2
64,7
215,6
25,8%
Okres Levice
993,4
1136,9
924,2
167,6
51,7
341,5
-27,1%
Okres Nitra
344,4
410,8
333,6
71,2
74,5
134,1
-22,4%
Okres Nové Zámky
2121,8
2102,9
1668,1
128,4
99,7
503,0
15,5%
Okres Šaľa
486,7
552,6
461,5
120,0
0,0
184,2
-22,4%
Okres Topoľčany
121,2
135,2
133,4
4,4
0,0
28,4
-25,0%
Okres Zlaté Moravce
501,8
156,8
193,2
71,0
23,0
95,1
71,4%
Nitriansky kraj
891,4
918,8
722,0
94,1
54,3
239,3
-1,5%
Okres Bytča
236,2
362,3
50,8
0,0
0,0
78,9
36,4%
Okres Čadca
548,9
521,9
593,1
31,6
0,0
184,3
55,3%
Okres Dolný Kubín
395,3
625,0
659,5
270,1
207,6
346,9
24,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
1205,7
769,2
882,7
15,8
56,8
273,0
11,0%
Okres Liptovský Mikuláš
596,9
649,2
459,6
84,7
22,0
162,8
-39,6%
Okres Martin
115,5
210,0
194,2
63,5
0,0
89,2
-9,3%
Okres Námestovo
637,5
526,1
467,2
34,2
0,0
217,4
90,5%
Okres Ružomberok
1040,8
982,4
795,4
129,5
207,7
336,9
-26,5%
Okres Turčianske Teplice
236,7
145,3
0,0
35,7
0,0
47,3
-28,4%
Okres Tvrdošín
742,7
611,3
822,5
129,1
194,6
286,3
-20,5%
Okres Žilina
276,1
281,6
128,6
0,0
0,0
53,6
-62,1%
Žilinský kraj
527,2
521,9
468,6
66,8
57,6
184,3
-4,5%
Okres Banská Bystrica
979,4
877,3
792,9
50,5
0,0
235,4
109,1%
Okres Banská Štiavnica
2119,1
1285,7
1239,7
153,0
407,1
472,2
81,3%
Okres Brezno
188,4
0,0
0,0
55,0
0,0
42,9
-63,6%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
91,3
144,3
119,4
12,5%
Okres Lučenec
244,7
96,4
257,5
78,9
56,0
97,8
-17,6%
Okres Poltár
1470,6
1022,9
275,9
0,0
26,3
217,3
-
Okres Revúca
875,7
963,6
831,2
70,1
0,0
251,0
-51,3%
Okres Rimavská Sobota
325,9
345,2
715,6
49,8
74,7
145,9
327,1%
Okres Veľký Krtíš
2654,9
1353,5
1522,2
238,0
96,0
512,1
-16,0%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žarnovica
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žiar nad Hronom
311,4
202,4
221,7
15,4
46,8
65,4
11,5%
Banskobystrický kraj
692,7
501,0
521,5
62,2
55,8
166,9
2,6%
Okres Bardejov
3134,4
2234,5
913,8
219,8
258,9
708,0
31,8%
Okres Humenné
0,0
43,0
27,1
27,9
43,4
30,4
60,0%
Okres Kežmarok
541,3
831,5
1126,4
61,9
74,9
271,3
-14,8%
Okres Levoča
0,0
163,8
0,0
58,5
0,0
53,2
60,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
39,5
0,0
20,3
0,0%
Okres Poprad
74,0
259,1
377,4
172,4
105,7
176,9
-8,9%
Okres Prešov
1132,6
586,1
1154,3
141,2
39,2
405,2
130,3%
Okres Sabinov
1208,3
861,5
624,6
161,4
0,0
549,1
26,1%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
21,1
18,0
14,8
-4,5%
Okres Stará Ľubovňa
331,7
359,3
289,4
54,1
152,4
153,8
-19,6%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
50,3
0,0
30,2
-
Okres Vranov nad Topľou
128,7
63,2
64,0
0,0
0,0
25,8
17,6%
Prešovský kraj
558,2
470,0
372,3
74,7
70,5
189,4
8,8%
Okres Gelnica
2356,5
3809,0
4230,6
246,0
173,0
1184,5
413,3%
Okres Košice I
1152,5
837,5
750,4
120,1
0,0
336,8
152,7%
Okres Košice II
1182,6
0,0
0,0
12,3
0,0
90,2
-
Okres Košice III
116,5
49,3
164,0
19,4
0,0
32,2
-68,2%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
153,4
376,5
85,3
47,5
0,0
91,8
65,8%
Okres Michalovce
827,8
427,3
567,6
49,6
29,5
153,9
64,4%
Okres Rožňava
0,0
33,6
27,0
0,0
0,0
5,5
-
Okres Sobrance
432,6
536,4
423,3
18,9
0,0
168,5
103,7%
Okres Spišská Nová Ves
476,1
632,1
455,9
25,5
169,3
201,0
-10,4%
Okres Trebišov
164,6
238,5
229,2
6,3
38,6
54,0
14,0%
Košický kraj
566,9
562,1
558,5
37,4
39,2
171,3
115,7%
Slovenská republika
573,0
527,6
470,3
72,3
47,7
176,2
-1,5%
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.