Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 17. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 17. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
61
Ambulancie - dospelí (D)
51
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8642
10460
6717
13450
3249
42518
Chorobnosť ARO
4161,0
3498,1
3141,9
806,1
654,4
1441,9
Z nich CHPO
1033
1453
930
911
171
4498
Chorobnosť CHPO
497,4
485,9
435,0
54,6
34,4
152,5
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
42
27
17
60
23
169
Otitídy
110
52
16
49
12
239
Sinusitídy
81
158
116
168
23
546
Komplikácie spolu
233
237
149
277
58
954
%komplikácií z ARO
2,7
2,3
2,2
2,1
1,8
2,2
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4141,9
3303,3
2783,3
877,9
358,1
1287,4
-5,1%
Trnavský kraj
4949,3
3779,0
3311,1
782,2
631,0
1430,2
0,0%
Trenčiansky kraj
3467,0
3205,5
2906,6
644,6
505,4
1131,6
-11,0%
Nitriansky kraj
5160,9
4424,7
3696,9
872,9
542,7
1524,9
-6,3%
Žilinský kraj
4550,6
3614,8
3354,1
690,9
761,3
1526,1
3,4%
Banskobystrický kraj
4527,8
4146,6
3339,8
800,8
722,4
1531,3
2,0%
Prešovský kraj
3256,1
2704,6
2668,9
863,0
909,6
1452,8
-16,2%
Košický kraj
4139,5
3242,3
3016,7
820,4
689,9
1466,0
-6,3%
Slovenská republika
4161,0
3498,1
3141,9
806,1
654,4
1441,9
-5,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
281,1
186,4
204,7
37,7
9,3
69,2
-25,0%
Trnavský kraj
850,2
726,3
551,9
81,5
15,4
203,6
11,4%
Trenčiansky kraj
213,1
251,2
289,8
27,9
18,5
71,9
-34,8%
Nitriansky kraj
732,6
708,4
562,2
103,7
53,9
209,5
-12,5%
Žilinský kraj
605,7
612,9
544,1
49,2
51,9
195,9
6,3%
Banskobystrický kraj
559,8
421,2
424,4
42,8
26,1
138,1
-17,3%
Prešovský kraj
338,6
311,9
241,7
41,3
46,9
120,0
-36,7%
Košický kraj
427,5
516,8
567,0
23,1
32,1
148,0
-13,6%
Slovenská republika
497,4
485,9
435,0
54,6
34,4
152,5
-13,4%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2067,8
1285,8
1015,6
2163,5
920,6
2002,6
-10,3%
Okres Bratislava II
12538,1
10071,7
7869,9
943,6
213,6
1461,1
-4,2%
Okres Bratislava III
4708,8
3569,1
2527,9
1153,6
164,0
1445,5
-15,1%
Okres Bratislava IV
1789,6
1465,5
1475,5
834,4
212,2
1137,4
3,0%
Okres Bratislava V
3777,0
3591,9
3716,9
619,4
355,7
1024,1
-21,5%
Okres Malacky
3030,0
2267,9
1465,8
575,4
528,5
956,1
-21,1%
Okres Pezinok
3034,7
2470,0
1562,0
326,2
312,7
953,2
9,2%
Okres Senec
5677,5
4717,4
3968,9
847,0
414,8
1659,1
41,1%
Bratislavský kraj
4141,9
3303,3
2783,3
877,9
358,1
1287,4
-5,1%
Okres Dunajská Streda
3326,6
2271,4
2619,9
504,1
143,3
871,6
-19,9%
Okres Galanta
4119,8
3485,2
2454,3
789,7
841,2
1418,1
0,9%
Okres Hlohovec
7867,7
5047,3
1585,1
569,1
392,0
1086,4
20,0%
Okres Piešťany
6763,5
5083,9
5815,3
1280,8
851,6
2209,2
18,4%
Okres Senica
6462,8
4135,2
2729,4
1011,9
1136,1
1646,7
25,6%
Okres Skalica
3476,0
4057,7
2007,1
1019,0
881,3
1522,8
-6,7%
Okres Trnava
5645,8
4294,4
4454,2
725,4
571,8
1505,4
-9,7%
Trnavský kraj
4949,3
3779,0
3311,1
782,2
631,0
1430,2
0,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
2832,0
2402,2
2735,1
643,8
243,2
1009,6
-19,7%
Okres Ilava
2497,7
2394,8
2660,4
372,7
469,8
931,7
-24,2%
Okres Myjava
5196,7
5065,9
6966,4
567,7
328,8
1379,6
-12,1%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2558,5
3874,9
2258,1
960,7
1062,1
1376,9
-12,6%
Okres Partizánske
5899,2
4963,1
3020,3
569,5
409,9
1494,8
-9,2%
Okres Považská Bystrica
2638,7
3383,4
2733,8
489,2
445,6
933,3
6,3%
Okres Prievidza
4129,2
3544,3
3095,8
724,9
438,9
1214,9
-12,6%
Okres Púchov
1739,8
1040,4
932,3
655,6
747,9
788,6
-36,9%
Okres Trenčín
4171,2
3465,8
3450,4
703,4
447,7
1238,4
10,9%
Trenčiansky kraj
3467,0
3205,5
2906,6
644,6
505,4
1131,6
-11,0%
Okres Komárno
3230,3
2955,8
2309,1
838,4
435,8
1102,8
-8,8%
Okres Levice
6374,6
6724,0
4664,6
1425,9
900,1
2326,2
-6,9%
Okres Nitra
6318,1
5120,0
4434,0
964,3
585,1
1814,9
1,5%
Okres Nové Zámky
6314,3
4921,8
4536,6
686,7
541,3
1559,8
-8,8%
Okres Šaľa
4441,6
3512,1
3208,0
869,4
497,1
1398,7
-21,0%
Okres Topoľčany
1793,9
1250,4
1089,6
528,8
259,7
639,3
-2,9%
Okres Zlaté Moravce
5520,1
4742,7
4105,2
834,9
537,8
1521,2
-0,9%
Nitriansky kraj
5160,9
4424,7
3696,9
872,9
542,7
1524,9
-6,3%
Okres Bytča
1948,8
2282,6
1675,1
185,7
135,7
844,7
-13,7%
Okres Čadca
3019,0
2307,9
2644,9
413,6
580,2
1068,7
-2,4%
Okres Dolný Kubín
7399,2
4455,0
5185,7
793,7
1254,7
1945,7
-19,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
3330,1
3461,2
2550,1
922,2
1037,9
1551,4
28,3%
Okres Liptovský Mikuláš
4591,4
3647,9
3718,4
409,3
428,5
1059,6
-18,4%
Okres Martin
5055,5
3693,1
2684,2
1215,1
518,4
1986,9
0,8%
Okres Námestovo
6007,2
5041,5
4635,2
933,1
1682,7
2526,1
1,0%
Okres Ružomberok
3713,1
4104,1
3728,6
520,9
628,3
1405,9
1,8%
Okres Turčianske Teplice
2366,9
944,8
1877,9
448,3
533,9
696,3
-25,3%
Okres Tvrdošín
4730,6
2810,8
3211,6
1241,2
1976,9
1961,6
4,1%
Okres Žilina
4508,9
3400,2
3000,1
518,4
467,3
1129,8
40,9%
Žilinský kraj
4550,6
3614,8
3354,1
690,9
761,3
1526,1
3,4%
Okres Banská Bystrica
4722,1
3715,6
3171,6
1060,0
486,7
1461,7
-14,0%
Okres Banská Štiavnica
2018,2
1642,9
2479,3
649,2
904,7
1001,7
-25,2%
Okres Brezno
2939,4
2630,3
2378,5
859,1
211,8
1425,2
12,0%
Okres Detva
1000,6
2149,9
1867,6
737,9
703,1
940,8
0,6%
Okres Krupina
3411,5
3163,4
494,7
60,8
481,1
690,1
-18,8%
Okres Lučenec
4567,3
4464,4
2868,9
705,1
757,9
1556,4
2,4%
Okres Poltár
4085,0
4432,5
3724,1
498,7
815,5
1397,7
-14,5%
Okres Revúca
5586,1
4536,4
2610,5
1128,1
1271,1
2116,0
-14,9%
Okres Rimavská Sobota
3123,8
3759,1
4644,2
834,9
542,4
1433,4
10,0%
Okres Veľký Krtíš
8390,7
5045,5
4861,1
820,3
413,3
1853,0
11,8%
Okres Zvolen
8811,3
5537,7
4862,0
1045,5
829,0
1959,8
39,3%
Okres Žarnovica
5409,3
4523,7
3635,3
850,9
519,8
1557,4
45,1%
Okres Žiar nad Hronom
2802,5
3325,0
2327,6
638,4
846,4
1106,7
-9,4%
Banskobystrický kraj
4527,8
4146,6
3339,8
800,8
722,4
1531,3
2,0%
Okres Bardejov
8319,7
5226,3
5330,6
1143,2
2103,5
2252,7
-30,0%
Okres Humenné
768,4
1790,6
1733,9
539,2
369,8
719,2
-52,2%
Okres Kežmarok
2139,4
2381,0
3017,0
908,2
821,6
1449,7
-26,7%
Okres Levoča
2916,2
2217,7
2818,7
762,2
573,5
1341,0
-12,8%
Okres Medzilaborce
2346,0
3818,8
3482,6
403,0
297,4
1243,6
29,1%
Okres Poprad
1479,3
1658,3
1647,0
1043,8
747,8
1133,8
-22,1%
Okres Prešov
8817,9
5554,4
5659,3
2978,3
1602,4
4151,9
26,5%
Okres Sabinov
5948,5
4735,5
4247,5
1815,8
792,7
3263,7
3,2%
Okres Snina
1410,9
1525,1
1833,7
422,2
593,0
723,5
-23,0%
Okres Stará Ľubovňa
4538,0
2919,2
2652,5
926,6
1085,7
1664,5
-20,1%
Okres Stropkov
4780,6
2475,7
1687,5
538,7
655,9
1134,2
-13,3%
Okres Svidník
2723,1
2482,6
1714,5
583,2
1190,7
1086,2
-13,5%
Okres Vranov nad Topľou
1383,5
1621,6
1584,8
555,4
662,3
907,2
34,1%
Prešovský kraj
3256,1
2704,6
2668,9
863,0
909,6
1452,8
-16,2%
Okres Gelnica
6842,9
8431,9
8560,8
633,7
700,4
3571,0
23,8%
Okres Košice I
4664,9
3823,3
4455,4
1635,0
583,0
2017,0
-18,1%
Okres Košice II
4026,5
2229,1
2095,0
1061,7
352,4
1337,2
-19,5%
Okres Košice III
4194,7
4205,0
5138,5
379,3
660,9
1147,0
-13,5%
Okres Košice IV
4019,4
2119,1
1491,2
815,0
340,1
1199,1
21,2%
Okres Košice - okolie
4877,3
4303,0
2490,3
659,6
842,0
1689,8
-4,5%
Okres Michalovce
3076,1
2041,4
2391,1
997,2
1191,5
1370,2
-15,9%
Okres Rožňava
3338,9
2166,9
2456,1
577,0
622,3
1071,1
0,0%
Okres Sobrance
2487,4
2481,0
2645,5
196,3
646,3
903,7
-36,2%
Okres Spišská Nová Ves
4259,6
2528,4
2065,8
791,1
870,6
1460,7
-1,9%
Okres Trebišov
4498,2
3975,3
3024,6
790,6
849,7
1460,3
9,5%
Košický kraj
4139,5
3242,3
3016,7
820,4
689,9
1466,0
-6,3%
Slovenská republika
4161,0
3498,1
3141,9
806,1
654,4
1441,9
-5,4%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
248,1
41,5
203,1
109,3
24,2
126,7
-59,8%
Okres Bratislava II
1411,6
487,3
443,4
14,2
0,0
71,3
-45,6%
Okres Bratislava III
578,3
581,0
574,5
32,3
54,7
147,6
34,2%
Okres Bratislava IV
19,7
52,3
44,0
10,8
0,0
22,2
-38,5%
Okres Bratislava V
238,2
111,1
159,3
53,6
0,0
64,3
12,6%
Okres Malacky
313,5
159,2
169,1
0,0
0,0
49,1
54,8%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
48,5
362,9
348,2
67,5
23,0
99,4
-25,0%
Bratislavský kraj
281,1
186,4
204,7
37,7
9,3
69,2
-25,0%
Okres Dunajská Streda
591,4
447,6
278,2
149,9
0,0
181,2
-15,3%
Okres Galanta
262,0
343,8
188,8
30,7
10,6
88,5
-20,6%
Okres Hlohovec
684,2
630,9
0,0
45,1
17,8
92,2
12,5%
Okres Piešťany
2823,9
2259,5
1927,7
214,4
76,0
700,3
44,4%
Okres Senica
232,5
153,2
122,2
48,4
0,0
61,0
128,8%
Okres Skalica
45,1
30,3
0,0
45,1
0,0
29,9
-74,3%
Okres Trnava
1097,3
1060,5
853,3
49,5
16,3
234,1
13,2%
Trnavský kraj
850,2
726,3
551,9
81,5
15,4
203,6
11,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
111,7
73,9
18,7
0,0
26,4
-49,1%
Okres Ilava
308,4
345,2
443,4
53,9
31,3
130,5
-42,2%
Okres Myjava
445,4
911,9
1266,6
32,1
0,0
169,1
-10,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
368,7
245,7
128,5
9,2
0,0
63,7
116,7%
Okres Považská Bystrica
49,8
32,2
0,0
38,9
23,5
35,6
-64,2%
Okres Prievidza
223,2
365,1
450,3
24,7
24,7
88,0
-25,3%
Okres Púchov
0,0
99,1
186,5
46,8
52,2
59,1
-73,9%
Okres Trenčín
355,0
256,7
222,6
14,3
8,4
64,8
39,5%
Trenčiansky kraj
213,1
251,2
289,8
27,9
18,5
71,9
-34,8%
Okres Komárno
727,9
874,7
335,9
119,8
37,9
195,0
-9,6%
Okres Levice
956,2
926,9
936,9
302,9
189,5
417,3
22,2%
Okres Nitra
524,0
511,0
389,2
74,8
57,5
158,6
18,2%
Okres Nové Zámky
1378,0
1334,2
959,1
96,2
44,7
315,4
-37,3%
Okres Šaľa
713,8
594,4
669,8
83,4
0,0
190,0
3,1%
Okres Topoľčany
169,7
101,4
88,9
8,9
0,0
28,4
0,0%
Okres Zlaté Moravce
188,2
117,6
144,9
29,1
14,2
48,3
-49,2%
Nitriansky kraj
732,6
708,4
562,2
103,7
53,9
209,5
-12,5%
Okres Bytča
354,3
181,2
152,3
0,0
0,0
81,0
2,7%
Okres Čadca
548,9
475,5
529,0
15,8
24,7
167,4
-9,2%
Okres Dolný Kubín
426,9
315,0
562,3
28,6
53,4
122,7
-64,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
574,1
944,0
833,7
27,1
0,0
257,8
-5,6%
Okres Liptovský Mikuláš
826,4
1112,9
752,0
31,8
11,0
188,1
15,5%
Okres Martin
254,6
285,0
150,1
102,0
14,4
132,8
48,9%
Okres Námestovo
551,7
606,0
482,1
30,7
0,0
215,5
-0,9%
Okres Ružomberok
1012,7
1135,2
894,9
66,8
128,5
327,4
-2,8%
Okres Turčianske Teplice
236,7
145,3
93,9
20,4
0,0
42,0
-11,1%
Okres Tvrdošín
972,6
846,0
783,3
250,7
450,4
451,1
57,5%
Okres Žilina
736,1
479,8
657,2
0,0
0,0
120,9
125,4%
Žilinský kraj
605,7
612,9
544,1
49,2
51,9
195,9
6,3%
Okres Banská Bystrica
314,8
309,6
99,1
75,7
0,0
92,6
-60,6%
Okres Banská Štiavnica
807,3
785,7
1010,1
81,2
75,4
260,4
-44,8%
Okres Brezno
301,5
347,4
264,3
0,0
0,0
137,9
221,4%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
30,4
96,2
35,4
-70,4%
Okres Lučenec
582,6
385,4
367,8
25,6
0,0
130,2
33,1%
Okres Poltár
326,8
487,1
758,6
0,0
26,3
128,4
-40,9%
Okres Revúca
686,8
634,5
394,0
65,1
37,4
232,0
-7,6%
Okres Rimavská Sobota
266,7
208,8
350,5
23,9
27,8
76,5
-47,6%
Okres Veľký Krtíš
2556,5
1358,4
1202,7
134,6
0,0
438,4
-14,4%
Okres Zvolen
114,4
156,0
105,7
0,0
0,0
23,2
-
Okres Žarnovica
569,4
304,5
461,6
20,9
0,0
103,8
-
Okres Žiar nad Hronom
0,0
0,0
36,9
47,7
78,0
47,3
-27,6%
Banskobystrický kraj
559,8
421,2
424,4
42,8
26,1
138,1
-17,3%
Okres Bardejov
3192,5
1627,4
492,7
178,0
319,7
506,7
-28,4%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Kežmarok
308,1
541,7
599,4
52,1
68,5
208,7
-23,1%
Okres Levoča
0,0
34,1
100,7
94,0
41,0
66,5
25,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poprad
0,0
56,5
27,4
92,4
34,0
62,3
-64,8%
Okres Prešov
566,3
530,3
751,9
114,1
91,6
315,1
-22,2%
Okres Sabinov
814,4
1031,5
821,0
40,4
79,3
515,3
-6,1%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Stará Ľubovňa
46,8
44,9
44,2
7,2
0,0
17,8
-88,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
30,3
79,7
5,0
0,0
12,1
-60,0%
Okres Vranov nad Topľou
112,6
147,4
112,1
0,0
0,0
43,1
66,9%
Prešovský kraj
338,6
311,9
241,7
41,3
46,9
120,0
-36,7%
Okres Gelnica
2855,0
4199,7
4877,6
186,4
206,0
1703,1
43,8%
Okres Košice I
768,3
837,5
515,9
61,0
36,4
201,0
-40,3%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice III
233,0
197,1
109,3
17,5
173,9
69,1
114,3%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
122,7
107,6
102,3
35,7
0,0
52,4
-42,9%
Okres Michalovce
429,2
284,9
331,1
27,5
0,0
95,2
-38,2%
Okres Rožňava
0,0
16,8
27,0
0,0
0,0
3,6
-33,3%
Okres Sobrance
540,7
670,5
705,5
0,0
0,0
176,1
4,5%
Okres Spišská Nová Ves
626,4
541,8
569,9
32,7
130,6
214,2
6,6%
Okres Trebišov
147,0
238,5
286,5
8,2
20,0
55,1
1,9%
Košický kraj
427,5
516,8
567,0
23,1
32,1
148,0
-13,6%
Slovenská republika
497,4
485,9
435,0
54,6
34,4
152,5
-13,4%
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.