Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 18. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 18. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
59
Ambulancie - dospelí (D)
48
Stupeň aktivity
2 – Sporadický výskyt
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
7153
8166
5265
11008
2606
34198
Chorobnosť ARO
3570,0
2830,7
2552,8
698,7
556,0
1218,6
Z nich CHPO
680
958
609
634
147
3028
Chorobnosť CHPO
339,4
332,1
295,3
40,2
31,4
107,9
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
63
38
15
48
30
194
Otitídy
73
42
12
37
9
173
Sinusitídy
83
128
88
106
35
440
Komplikácie spolu
219
208
115
191
74
807
%komplikácií z ARO
3,1
2,5
2,2
1,7
2,8
2,4
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3273,5
3012,0
2398,6
765,1
443,8
1185,1
-7,9%
Trnavský kraj
4261,1
2837,9
2705,4
639,6
424,4
1145,2
-19,9%
Trenčiansky kraj
3160,3
2852,1
2356,4
568,2
362,2
1031,5
-8,8%
Nitriansky kraj
4667,9
3527,8
2977,0
747,4
484,3
1260,9
-17,3%
Žilinský kraj
3778,3
2898,2
2669,4
650,8
711,5
1344,6
-11,9%
Banskobystrický kraj
4051,5
3208,6
2688,4
544,3
689,2
1132,0
-26,1%
Prešovský kraj
2933,0
2345,7
2316,1
798,8
831,4
1299,2
-10,6%
Košický kraj
3324,1
2526,0
2312,6
757,4
419,1
1204,8
-17,8%
Slovenská republika
3570,0
2830,7
2552,8
698,7
556,0
1218,6
-15,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
131,2
151,5
81,9
31,0
27,4
51,2
-26,1%
Trnavský kraj
635,2
481,5
354,2
52,2
21,5
140,4
-31,1%
Trenčiansky kraj
124,3
166,2
178,9
23,2
18,3
53,4
-25,7%
Nitriansky kraj
705,9
540,8
539,9
62,7
21,2
155,2
-25,9%
Žilinský kraj
384,5
400,9
384,2
49,2
72,0
151,8
-22,5%
Banskobystrický kraj
368,3
368,2
289,3
39,6
60,2
105,5
-23,6%
Prešovský kraj
288,7
302,5
221,4
31,3
27,8
103,8
-13,5%
Košický kraj
133,0
187,4
198,7
16,0
5,2
55,7
-62,4%
Slovenská republika
339,4
332,1
295,3
40,2
31,4
107,9
-29,3%
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
2729,5
1825,0
1218,7
1363,3
1137,2
1564,6
-21,9%
Okres Bratislava II
7362,3
6064,7
3990,4
613,9
242,2
1217,8
-16,7%
Okres Bratislava III
2912,0
3921,8
2843,8
1515,3
233,8
1755,5
21,4%
Okres Bratislava IV
1671,6
1483,0
770,8
964,4
522,4
955,3
-16,0%
Okres Bratislava V
3823,1
3404,1
3451,4
485,7
227,8
945,8
-7,6%
Okres Malacky
1462,8
1432,4
1804,1
960,1
206,8
975,8
2,1%
Okres Pezinok
2005,1
2515,8
1041,4
156,6
140,7
757,4
-20,5%
Okres Senec
5519,8
5443,1
5657,5
726,7
792,8
1572,6
-5,2%
Bratislavský kraj
3273,5
3012,0
2398,6
765,1
443,8
1185,1
-7,9%
Okres Dunajská Streda
4010,4
2350,1
2880,7
495,4
199,1
974,5
11,8%
Okres Galanta
3588,0
2250,6
2041,7
503,0
389,1
996,8
-29,7%
Okres Hlohovec
5017,1
3154,6
1373,7
396,4
177,1
647,8
-40,4%
Okres Piešťany
4281,7
3568,9
3343,4
1062,9
691,9
1581,1
-28,4%
Okres Senica
4975,0
3583,9
2647,9
673,6
506,1
1209,5
-26,5%
Okres Skalica
2528,0
1903,4
1513,9
939,3
901,3
1143,7
-24,9%
Okres Trnava
5358,4
3470,2
3522,1
683,2
439,8
1326,0
-11,9%
Trnavský kraj
4261,1
2837,9
2705,4
639,6
424,4
1145,2
-19,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
2998,6
3631,3
2365,5
494,5
395,1
1051,9
4,2%
Okres Ilava
1726,8
1812,3
2282,2
409,0
247,2
772,4
-17,1%
Okres Myjava
4008,9
3799,4
4844,8
449,9
508,2
1178,2
-14,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3395,5
3121,4
2580,6
802,3
432,0
1366,1
-0,8%
Okres Partizánske
5807,0
4914,0
3132,8
860,9
374,8
1598,6
6,9%
Okres Považská Bystrica
2854,4
3243,7
2708,5
457,8
232,2
946,5
1,4%
Okres Prievidza
3905,0
2974,5
2272,6
628,8
391,7
1090,4
-10,3%
Okres Púchov
2284,6
1706,4
1450,2
415,2
338,1
733,8
-7,0%
Okres Trenčín
2981,9
2592,9
1602,8
601,5
441,2
952,9
-23,0%
Trenčiansky kraj
3160,3
2852,1
2356,4
568,2
362,2
1031,5
-8,8%
Okres Komárno
3685,2
2578,8
2031,0
698,2
390,8
952,3
-13,7%
Okres Levice
7528,1
4629,8
4093,1
1230,9
333,1
1941,7
-16,5%
Okres Nitra
5081,9
4109,4
3574,2
942,5
739,2
1509,2
-16,8%
Okres Nové Zámky
5409,8
4112,2
3279,6
575,9
507,2
1365,1
-12,5%
Okres Šaľa
7209,6
4522,5
3680,4
825,7
404,6
1362,7
-2,6%
Okres Topoľčany
800,0
794,2
622,6
278,8
231,6
360,9
-43,6%
Okres Zlaté Moravce
4229,7
4748,3
4360,5
771,8
566,1
1404,0
-7,7%
Nitriansky kraj
4667,9
3527,8
2977,0
747,4
484,3
1260,9
-17,3%
Okres Bytča
1968,5
1509,7
1819,0
232,1
150,7
761,8
-9,8%
Okres Čadca
2770,3
2203,6
2455,6
425,5
419,7
1007,9
-5,7%
Okres Dolný Kubín
4703,6
3050,0
3158,6
905,8
978,9
1749,3
-10,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
3387,5
3006,7
2108,7
490,5
510,8
1340,6
-13,6%
Okres Liptovský Mikuláš
4090,9
3032,7
2519,4
462,9
621,2
1034,3
-2,4%
Okres Martin
6019,3
4052,5
3051,0
1212,0
734,3
2342,2
17,9%
Okres Námestovo
4474,7
3906,8
3059,2
876,7
1420,9
1825,7
-27,7%
Okres Ružomberok
2884,5
3195,1
3226,9
399,7
482,3
1107,2
-21,2%
Okres Turčianske Teplice
2485,2
1380,8
1408,5
404,2
458,9
695,6
-0,1%
Okres Tvrdošín
3971,6
2037,6
3015,8
1329,9
2596,2
1925,5
-1,8%
Okres Žilina
2061,2
1952,5
1805,8
490,7
298,5
815,4
-27,8%
Žilinský kraj
3778,3
2898,2
2669,4
650,8
711,5
1344,6
-11,9%
Okres Banská Bystrica
4869,0
3963,3
3092,3
728,7
736,4
1446,6
-1,0%
Okres Banská Štiavnica
2421,8
2142,9
1836,5
327,9
549,3
745,3
-25,6%
Okres Brezno
1381,8
1323,4
1541,6
515,5
370,6
717,2
-49,7%
Okres Detva
4169,1
1919,6
2001,0
725,6
962,1
1101,9
17,1%
Okres Krupina
4833,0
1757,5
247,4
1110,3
1347,1
1369,5
98,5%
Okres Lučenec
3775,0
3179,7
2148,0
485,6
570,4
1090,4
-29,9%
Okres Poltár
6290,9
3799,3
3724,1
451,4
726,0
1527,9
9,3%
Okres Revúca
3296,7
2814,3
1836,5
807,6
1665,4
1406,6
-33,5%
Okres Rimavská Sobota
2000,0
2284,1
1840,1
349,2
302,1
497,4
-65,3%
Okres Veľký Krtíš
5309,7
3187,4
3777,4
462,0
293,1
1215,7
-34,4%
Okres Zvolen
10527,7
5615,7
3664,1
678,8
495,5
1685,4
-14,0%
Okres Žarnovica
3843,4
3523,3
3231,4
590,0
505,2
1168,0
-25,0%
Okres Žiar nad Hronom
2491,1
2904,1
2331,7
385,3
712,2
894,1
-19,2%
Banskobystrický kraj
4051,5
3208,6
2688,4
544,3
689,2
1132,0
-26,1%
Okres Bardejov
6147,5
3960,3
5033,4
1171,3
1440,9
2155,9
-4,3%
Okres Humenné
857,6
1807,9
1679,7
558,2
488,1
753,4
4,8%
Okres Kežmarok
1204,9
1773,8
1011,0
724,8
457,5
939,3
-35,2%
Okres Levoča
2997,2
1893,6
2038,5
453,1
1204,4
1131,2
-15,6%
Okres Medzilaborce
439,9
976,9
1990,0
770,4
545,2
811,3
-34,8%
Okres Poprad
1479,3
1421,4
1380,3
971,3
1223,6
1115,6
-1,6%
Okres Prešov
8251,6
3265,6
4155,5
7338,0
2884,3
4624,3
11,4%
Okres Sabinov
8179,2
5809,1
4097,6
867,6
1268,3
3345,4
2,5%
Okres Snina
814,0
1366,2
1753,9
395,8
629,0
658,3
-9,0%
Okres Stará Ľubovňa
4350,9
3449,1
3156,5
815,7
586,9
1651,3
-0,8%
Okres Stropkov
2272,7
2087,4
1625,0
495,7
516,5
854,0
-24,7%
Okres Svidník
2118,0
1937,6
1315,8
460,7
699,4
817,4
-24,8%
Okres Vranov nad Topľou
1126,1
1253,0
1456,7
508,9
541,7
765,3
-15,6%
Prešovský kraj
2933,0
2345,7
2316,1
798,8
831,4
1299,2
-10,6%
Okres Gelnica
2870,1
3526,9
2654,5
770,4
494,4
1403,4
-60,7%
Okres Košice I
4061,2
4078,1
3564,3
2029,9
341,6
2191,7
8,7%
Okres Košice II
5054,9
3123,9
2103,8
1297,8
74,7
1508,0
12,8%
Okres Košice III
4860,5
4336,4
5435,2
415,7
521,7
1276,0
11,2%
Okres Košice IV
3347,5
1822,3
1513,6
656,8
76,1
939,2
-21,7%
Okres Košice - okolie
7093,6
5163,6
4733,3
528,9
250,3
1927,2
14,1%
Okres Michalovce
2217,6
1851,5
1729,0
834,7
708,2
1076,7
-21,4%
Okres Rožňava
2140,7
1497,4
1303,3
238,3
316,6
604,9
-43,5%
Okres Sobrance
3172,3
2771,6
2704,3
815,3
861,7
1292,4
43,0%
Okres Spišská Nová Ves
3382,7
2257,5
1662,1
687,5
571,3
1299,7
-11,0%
Okres Trebišov
2352,0
1851,3
2037,6
614,7
635,5
994,0
-31,9%
Košický kraj
3324,1
2526,0
2312,6
757,4
419,1
1204,8
-17,8%
Slovenská republika
3570,0
2830,7
2552,8
698,7
556,0
1218,6
-15,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
248,1
248,9
0,0
67,5
29,9
92,5
-27,0%
Okres Bratislava II
276,8
162,4
147,8
29,4
0,0
44,3
-37,8%
Okres Bratislava III
185,9
560,3
172,4
0,0
100,2
112,6
-23,7%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
21,7
0,0
13,1
-41,2%
Okres Bratislava V
94,8
137,5
98,6
16,6
17,5
31,6
-50,9%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Pezinok
0,0
91,5
65,1
0,0
0,0
18,5
-
Okres Senec
424,6
283,5
261,1
78,6
92,2
127,8
28,6%
Bratislavský kraj
131,2
151,5
81,9
31,0
27,4
51,2
-26,1%
Okres Dunajská Streda
819,3
464,2
466,6
82,6
0,0
171,8
-5,2%
Okres Galanta
476,3
104,2
55,9
0,0
0,0
50,9
-42,5%
Okres Hlohovec
456,1
78,9
0,0
38,8
27,3
51,3
-44,3%
Okres Piešťany
1013,2
1151,2
1054,2
106,3
53,2
354,8
-49,3%
Okres Senica
511,4
735,2
325,9
39,9
13,7
131,9
116,3%
Okres Skalica
51,6
0,0
0,0
42,2
0,0
28,2
-5,6%
Okres Trnava
686,0
534,9
268,2
47,0
45,3
139,9
-40,2%
Trnavský kraj
635,2
481,5
354,2
52,2
21,5
140,4
-31,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
111,7
0,0
37,3
0,0
31,7
20,0%
Okres Ilava
143,9
251,7
365,2
54,5
76,1
109,2
-16,3%
Okres Myjava
334,1
531,9
950,0
21,4
0,0
132,2
-21,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Partizánske
92,2
122,9
160,7
10,5
0,0
34,8
-45,5%
Okres Považská Bystrica
166,0
150,4
151,9
20,4
0,0
45,2
27,0%
Okres Prievidza
141,4
192,7
163,4
11,1
6,0
44,7
-49,3%
Okres Púchov
131,8
302,8
207,2
47,9
89,0
98,6
67,0%
Okres Trenčín
142,0
0,0
0,0
20,2
11,9
22,7
-64,9%
Trenčiansky kraj
124,3
166,2
178,9
23,2
18,3
53,4
-25,7%
Okres Komárno
511,8
135,7
236,2
78,8
34,7
100,3
-48,5%
Okres Levice
1669,5
1373,2
1594,7
136,4
20,8
425,7
2,0%
Okres Nitra
288,7
283,4
232,3
53,1
28,4
88,0
-44,5%
Okres Nové Zámky
1214,8
874,5
749,2
62,4
37,4
251,4
-20,3%
Okres Šaľa
571,1
340,4
317,3
123,3
0,0
143,0
-24,7%
Okres Topoľčany
97,0
101,4
133,4
0,0
0,0
21,6
-23,8%
Okres Zlaté Moravce
71,7
89,6
110,4
9,7
0,0
22,2
-54,1%
Nitriansky kraj
705,9
540,8
539,9
62,7
21,2
155,2
-25,9%
Okres Bytča
492,1
151,0
84,6
0,0
0,0
82,0
1,2%
Okres Čadca
605,3
537,1
628,2
15,3
0,0
187,9
12,3%
Okres Dolný Kubín
118,6
325,0
243,0
103,3
29,7
135,1
10,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
861,2
804,1
588,5
0,0
0,0
294,0
14,0%
Okres Liptovský Mikuláš
537,2
695,6
601,6
52,7
23,4
160,5
-14,6%
Okres Martin
254,6
185,9
183,4
69,6
18,8
114,0
-14,2%
Okres Námestovo
153,2
232,1
194,7
28,9
82,4
86,5
-59,9%
Okres Ružomberok
368,2
734,3
677,9
75,2
152,3
226,6
-30,8%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
93,9
11,9
0,0
13,5
-67,9%
Okres Tvrdošín
876,9
573,1
685,4
198,7
625,6
398,4
-11,7%
Okres Žilina
147,2
150,2
160,0
0,0
0,0
40,3
-66,7%
Žilinský kraj
384,5
400,9
384,2
49,2
72,0
151,8
-22,5%
Okres Banská Bystrica
83,9
309,6
237,9
104,1
32,0
116,4
25,6%
Okres Banská Štiavnica
1412,7
1071,4
826,4
9,9
0,0
234,4
-10,0%
Okres Brezno
376,9
165,4
110,1
34,4
0,0
73,6
-46,7%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
45,6
0,0
31,8
-10,0%
Okres Lučenec
195,7
231,2
176,6
10,1
0,0
53,6
-58,8%
Okres Poltár
1062,1
1022,9
482,8
10,5
0,0
233,4
81,7%
Okres Revúca
58,9
285,5
253,3
151,9
713,7
264,0
13,8%
Okres Rimavská Sobota
0,0
0,0
0,0
15,0
13,1
14,8
-80,6%
Okres Veľký Krtíš
1032,4
654,9
789,3
113,6
24,4
251,7
-42,6%
Okres Zvolen
305,2
0,0
0,0
0,0
0,0
15,5
-33,3%
Okres Žarnovica
71,2
87,0
57,7
18,8
18,7
29,9
-71,2%
Okres Žiar nad Hronom
197,7
308,4
197,0
24,5
0,0
63,3
33,6%
Banskobystrický kraj
368,3
368,2
289,3
39,6
60,2
105,5
-23,6%
Okres Bardejov
2084,3
1519,2
1319,4
90,8
126,2
472,9
-6,7%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
18,6
0,0
11,4
-
Okres Kežmarok
113,0
429,6
131,9
23,7
65,4
116,3
-44,3%
Okres Levoča
0,0
51,2
0,0
0,0
0,0
7,4
-88,9%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
19,8
0,0
10,1
-
Okres Poprad
0,0
177,7
0,0
95,0
0,0
74,0
18,7%
Okres Prešov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Sabinov
396,6
426,7
149,9
20,2
79,3
180,1
-65,1%
Okres Snina
0,0
0,0
39,9
21,1
18,0
18,6
-
Okres Stará Ľubovňa
140,4
179,6
212,2
9,0
0,0
60,8
240,9%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
24,4
0,0
14,5
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
128,7
179,0
208,1
0,0
0,0
55,7
29,4%
Prešovský kraj
288,7
302,5
221,4
31,3
27,8
103,8
-13,5%
Okres Gelnica
0,0
705,4
83,0
62,1
82,4
141,0
-91,7%
Okres Košice I
274,4
546,2
328,3
27,7
0,0
119,2
-40,7%
Okres Košice II
0,0
34,0
50,1
12,3
0,0
13,4
-
Okres Košice III
532,7
506,9
749,7
29,2
0,0
133,6
93,3%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
3,7
-
Okres Košice - okolie
460,1
537,9
639,6
17,8
0,0
163,9
212,5%
Okres Michalovce
286,1
166,2
294,3
28,9
0,0
73,9
-22,3%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
90,6
43,1
60,3
-65,8%
Okres Spišská Nová Ves
41,8
60,2
190,0
0,0
0,0
32,7
-84,7%
Okres Trebišov
67,2
113,6
163,7
0,0
0,0
30,6
-44,4%
Košický kraj
133,0
187,4
198,7
16,0
5,2
55,7
-62,4%
Slovenská republika
339,4
332,1
295,3
40,2
31,4
107,9
-29,3%
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.