Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 2. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 2. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
62
Ambulancie - dospelí (D)
53
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
7538
7621
5241
16125
3943
40468
Chorobnosť ARO
3559,8
2499,8
2404,5
925,7
760,8
1325,6
Z nich CHPO
862
1069
729
1403
288
4351
Chorobnosť CHPO
407,1
350,6
334,5
80,5
55,6
142,5
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
70
46
22
61
28
227
Otitídy
66
51
10
77
25
229
Sinusitídy
88
137
107
223
67
622
Komplikácie spolu
224
234
139
361
120
1078
%komplikácií z ARO
3,0
3,1
2,7
2,2
3,0
2,7
 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3723,3
2650,8
1964,7
1028,9
451,8
1237,2
67,6%
Trnavský kraj
3816,5
2606,2
2664,0
844,9
579,7
1237,5
35,9%
Trenčiansky kraj
3330,5
3083,4
2501,2
750,5
566,4
1166,0
47,4%
Nitriansky kraj
5345,1
3317,5
2919,0
1165,0
814,5
1609,7
59,0%
Žilinský kraj
3825,6
2207,7
2141,9
814,8
902,5
1304,3
26,8%
Banskobystrický kraj
3740,5
2891,3
2740,8
888,3
1097,3
1414,7
18,3%
Prešovský kraj
2777,7
2018,5
2175,0
997,3
975,8
1354,5
27,5%
Košický kraj
2904,6
1880,1
2082,4
786,3
541,6
1108,5
33,7%
Slovenská republika
3559,8
2499,8
2404,5
925,7
760,8
1325,6
34,5%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
262,4
203,9
139,2
64,0
23,9
81,4
14,9%
Trnavský kraj
663,6
447,1
475,4
111,9
27,9
182,1
55,7%
Trenčiansky kraj
267,5
396,4
225,7
67,5
36,5
110,3
116,2%
Nitriansky kraj
623,4
515,7
528,8
129,6
60,8
200,1
49,8%
Žilinský kraj
407,6
304,4
304,1
62,2
57,7
135,0
52,1%
Banskobystrický kraj
564,4
506,5
575,1
95,5
158,9
207,5
41,1%
Prešovský kraj
379,4
299,7
253,3
58,1
49,3
131,3
25,2%
Košický kraj
163,3
147,9
138,3
33,7
21,0
60,8
124,6%
Slovenská republika
407,1
350,6
334,5
80,5
55,6
142,5
48,3%
 
                                                  
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1654,3
1659,1
270,8
2252,9
999,0
1840,0
65,8%
Okres Bratislava II
4691,4
3370,8
3159,1
1066,5
265,9
1199,6
297,5%
Okres Bratislava III
3097,9
3735,1
3791,8
1344,0
501,1
1339,1
170,4%
Okres Bratislava IV
2720,4
1541,1
844,2
1159,2
206,2
1127,5
19,3%
Okres Bratislava V
5150,2
4917,0
3254,2
720,4
376,2
1275,1
49,8%
Okres Malacky
2024,4
1442,3
1127,6
782,9
488,8
881,8
-22,5%
Okres Pezinok
6502,9
3293,4
1301,7
855,4
625,3
1249,4
1027,3%
Okres Senec
3500,8
1976,4
2188,4
866,2
696,9
1234,9
69,2%
Bratislavský kraj
3723,3
2650,8
1964,7
1028,9
451,8
1237,2
67,6%
Okres Dunajská Streda
3998,6
3082,2
3451,7
661,5
219,2
1183,3
62,7%
Okres Galanta
3353,0
1750,4
1432,0
714,3
766,7
1014,4
26,4%
Okres Hlohovec
3147,1
1703,5
2409,3
652,6
442,2
958,1
11,7%
Okres Piešťany
3884,8
3552,4
4096,4
1092,6
592,9
1591,6
33,9%
Okres Senica
2444,3
1750,4
1629,5
976,5
957,4
1151,7
21,1%
Okres Skalica
6861,7
2261,0
856,3
986,8
739,1
1293,2
31,9%
Okres Trnava
4166,7
3024,4
2975,6
919,4
578,3
1371,2
44,0%
Trnavský kraj
3816,5
2606,2
2664,0
844,9
579,7
1237,5
35,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
7337,9
5098,9
3754,8
702,1
266,0
1700,3
10,3%
Okres Ilava
2577,0
2357,8
2151,8
720,3
798,6
1065,7
58,4%
Okres Myjava
2598,4
2364,1
3061,0
553,4
448,4
886,5
-21,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2224,2
1428,4
1708,5
716,6
763,3
937,7
20,2%
Okres Partizánske
4055,7
3767,4
2035,0
848,5
278,3
1087,7
30,2%
Okres Považská Bystrica
2818,7
2458,8
1916,0
508,2
462,3
897,6
140,1%
Okres Prievidza
4067,3
3087,2
3062,5
1049,4
631,4
1424,4
53,6%
Okres Púchov
2108,9
4321,1
2140,7
713,9
754,9
1194,9
61,2%
Okres Trenčín
3440,7
3831,1
2825,4
600,5
439,3
1148,5
6,1%
Trenčiansky kraj
3330,5
3083,4
2501,2
750,5
566,4
1166,0
47,4%
Okres Komárno
5476,7
4478,9
3022,8
823,8
561,1
1277,8
162,7%
Okres Levice
6162,1
3315,4
2498,4
1344,1
758,9
1716,5
49,5%
Okres Nitra
5810,9
3542,2
3541,8
1261,5
908,0
1805,6
83,1%
Okres Nové Zámky
5392,2
3406,9
2769,2
992,4
982,3
1559,1
19,7%
Okres Šaľa
5512,3
3160,9
3067,0
1213,5
543,1
1598,6
14,9%
Okres Topoľčany
2618,2
1848,3
1447,1
1245,6
778,2
1253,6
104,3%
Okres Zlaté Moravce
5474,5
3199,0
3239,3
1230,6
998,8
1701,1
-0,7%
Nitriansky kraj
5345,1
3317,5
2919,0
1165,0
814,5
1609,7
59,0%
Okres Bytča
2007,9
1702,9
1776,6
385,0
483,6
834,5
24,7%
Okres Čadca
2863,4
2120,9
2017,8
536,7
937,3
1069,9
-10,1%
Okres Dolný Kubín
3715,4
1650,0
3818,1
1352,7
1112,3
1712,2
30,2%
Okres Kysucké Nové Mesto
3043,0
1608,2
1814,5
735,8
1277,1
1150,8
-12,4%
Okres Liptovský Mikuláš
5280,1
2256,8
1337,0
627,6
723,9
1056,3
34,3%
Okres Martin
4600,8
2565,4
1667,2
1248,1
652,7
1649,6
21,4%
Okres Námestovo
5128,6
2733,5
2280,5
843,6
1225,2
1737,1
96,4%
Okres Ružomberok
3938,1
2601,4
2336,6
641,1
833,3
1277,7
54,5%
Okres Turčianske Teplice
2366,9
1598,8
1784,0
529,9
842,9
858,4
3,2%
Okres Tvrdošín
3210,8
1695,3
2707,3
1460,7
2029,7
1780,5
48,1%
Okres Žilina
2598,2
1649,2
1512,7
662,0
639,4
930,3
22,0%
Žilinský kraj
3825,6
2207,7
2141,9
814,8
902,5
1304,3
26,8%
Okres Banská Bystrica
5156,9
3317,5
3624,7
1337,1
897,6
1911,0
-32,2%
Okres Banská Štiavnica
1917,3
2071,4
2387,5
742,0
1017,8
1101,9
24,7%
Okres Brezno
1668,9
2304,1
2406,8
756,0
688,2
1193,6
-38,5%
Okres Detva
1980,3
1407,7
1417,3
913,6
1004,4
1062,5
60,4%
Okres Krupina
2700,8
1581,7
2597,4
547,5
673,6
1101,4
-1,2%
Okres Lučenec
3215,7
2585,5
2084,3
809,7
894,2
1226,3
26,3%
Okres Poltár
4493,5
3994,2
3724,1
665,9
1217,6
1550,1
115,3%
Okres Revúca
3479,9
3648,2
2364,2
896,0
1884,3
1676,4
35,3%
Okres Rimavská Sobota
2459,3
1644,6
1431,2
732,2
866,9
1024,1
26,0%
Okres Veľký Krtíš
5731,1
3742,5
4123,7
1120,9
1025,8
1787,5
-0,7%
Okres Zvolen
13045,2
7175,6
5918,9
1046,2
1002,7
1739,5
78,6%
Okres Žarnovica
5427,0
2827,3
2452,4
864,8
873,3
1339,2
-7,8%
Okres Žiar nad Hronom
3113,9
2341,9
2807,9
707,5
1222,5
1185,3
58,7%
Banskobystrický kraj
3740,5
2891,3
2740,8
888,3
1097,3
1414,7
18,3%
Okres Bardejov
5306,9
3540,8
4262,0
1249,4
1991,3
2184,4
23,1%
Okres Humenné
1063,4
925,4
1192,0
870,4
751,9
872,8
85,6%
Okres Kežmarok
682,5
1108,6
1511,0
537,1
239,6
672,5
0,3%
Okres Levoča
1620,1
955,3
906,0
389,8
477,9
717,1
68,4%
Okres Medzilaborce
1759,5
976,9
2363,2
908,6
743,5
1044,5
51,5%
Okres Poprad
1368,3
699,6
981,3
1228,6
1053,7
1127,2
33,5%
Okres Prešov
7487,6
6382,4
6094,7
2957,2
488,3
3959,6
-5,0%
Okres Sabinov
5979,5
3097,4
2748,4
1053,2
1046,3
2305,9
-18,8%
Okres Snina
1139,6
1270,9
1873,5
636,5
774,1
847,7
35,0%
Okres Stará Ľubovňa
3316,4
1884,6
2134,3
874,2
818,4
1302,6
9,3%
Okres Stropkov
2821,3
1990,3
1750,0
1021,7
524,7
1207,4
19,6%
Okres Svidník
2975,3
2149,6
1435,4
855,7
1039,2
1188,2
6,0%
Okres Vranov nad Topľou
566,3
617,7
563,5
517,0
723,5
563,2
48,4%
Prešovský kraj
2777,7
2018,5
2175,0
997,3
975,8
1354,5
27,5%
Okres Gelnica
453,2
569,7
995,4
749,4
1064,8
750,6
27,6%
Okres Košice I
3128,2
2985,8
3939,5
1531,0
664,8
1894,2
77,7%
Okres Košice II
5133,8
2628,1
3606,6
1215,5
121,0
1507,0
46,5%
Okres Košice III
4261,3
3435,3
3373,6
379,3
139,1
971,2
33,4%
Okres Košice IV
3777,2
1717,2
1312,3
569,2
141,3
901,1
9,6%
Okres Košice - okolie
3932,0
2796,9
2698,1
658,8
390,1
1407,2
58,9%
Okres Michalovce
1287,7
1522,2
1614,0
979,6
894,4
1087,1
-14,4%
Okres Rožňava
1325,0
1024,7
1322,5
552,6
525,7
699,2
42,4%
Okres Sobrance
3677,0
2145,7
2116,4
358,6
700,1
884,6
3,7%
Okres Spišská Nová Ves
6801,1
1806,0
2442,3
813,2
1071,4
1273,4
10,9%
Okres Trebišov
2783,2
1735,9
1634,4
687,7
698,0
1024,5
45,5%
Košický kraj
2904,6
1880,1
2082,4
786,3
541,6
1108,5
33,7%
Slovenská republika
3559,8
2499,8
2404,5
925,7
760,8
1325,6
34,5%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
166,0
78,9
115,9
-40,5%
Okres Bratislava II
581,2
324,9
388,0
77,7
7,8
104,3
-
Okres Bratislava III
495,7
747,0
344,7
6,6
33,4
64,6
-
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
36,7
17,1
0,0
12,6
-
Okres Bratislava V
347,6
206,3
0,0
124,2
0,0
115,9
5,8%
Okres Malacky
261,2
348,1
70,5
0,0
0,0
42,3
-80,0%
Okres Pezinok
108,4
183,0
130,2
36,2
0,0
45,3
-
Okres Senec
277,3
194,4
248,7
77,3
116,2
120,5
135,3%
Bratislavský kraj
262,4
203,9
139,2
64,0
23,9
81,4
14,9%
Okres Dunajská Streda
621,1
613,8
511,4
170,1
0,0
230,4
340,0%
Okres Galanta
584,2
250,1
134,3
12,6
0,0
81,6
50,7%
Okres Hlohovec
342,1
142,0
63,4
113,2
84,2
120,3
15,4%
Okres Piešťany
1382,1
1210,5
1652,3
185,1
118,6
467,0
37,2%
Okres Senica
0,0
0,0
0,0
41,9
12,0
30,5
-74,0%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
105,5
0,0
80,6
519,0%
Okres Trnava
814,5
405,6
498,4
123,5
36,5
200,8
12,7%
Trnavský kraj
663,6
447,1
475,4
111,9
27,9
182,1
55,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
330,5
310,4
352,0
49,0
0,0
105,7
-
Okres Ilava
99,1
92,5
83,8
132,8
46,3
106,0
55,1%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
8,9
0,0
5,6
-95,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
20,8
28,8
16,7
-
Okres Partizánske
0,0
81,9
107,1
33,4
19,9
36,4
-48,6%
Okres Považská Bystrica
275,7
257,8
163,6
38,9
10,1
74,9
327,1%
Okres Prievidza
424,1
315,3
324,1
125,4
80,4
160,6
106,4%
Okres Púchov
878,7
2256,9
794,1
51,0
60,9
327,7
169,0%
Okres Trenčín
81,9
79,0
25,7
22,9
8,4
28,2
-
Trenčiansky kraj
267,5
396,4
225,7
67,5
36,5
110,3
116,2%
Okres Komárno
767,8
678,6
236,2
57,2
32,1
122,2
497,3%
Okres Levice
758,9
510,1
637,9
302,0
170,4
339,6
106,0%
Okres Nitra
442,1
312,8
504,3
92,4
75,3
156,2
37,6%
Okres Nové Zámky
1137,1
1002,0
736,3
144,7
42,7
300,9
-9,0%
Okres Šaľa
475,9
378,2
352,5
173,8
45,3
195,1
6,2%
Okres Topoľčany
235,0
234,0
153,9
18,9
0,0
56,5
60,8%
Okres Zlaté Moravce
304,1
348,4
819,6
90,2
0,0
153,9
335,6%
Nitriansky kraj
623,4
515,7
528,8
129,6
60,8
200,1
49,8%
Okres Bytča
59,1
434,8
101,5
50,7
0,0
99,4
627,3%
Okres Čadca
535,4
426,9
609,1
28,6
0,0
167,6
224,9%
Okres Dolný Kubín
197,6
200,0
208,3
166,8
155,7
169,0
24,4%
Okres Kysucké Nové Mesto
574,1
664,3
539,4
15,8
56,8
184,8
40,3%
Okres Liptovský Mikuláš
872,4
309,1
125,3
59,8
51,7
121,3
48,1%
Okres Martin
90,9
123,9
16,7
75,4
13,6
63,7
26,8%
Okres Námestovo
408,7
128,9
111,2
35,1
38,9
94,4
62,9%
Okres Ružomberok
647,0
473,0
447,4
79,6
67,2
196,4
7,1%
Okres Turčianske Teplice
236,7
72,7
93,9
81,5
28,1
78,0
-19,8%
Okres Tvrdošín
541,6
525,3
925,3
163,1
389,3
345,2
12,1%
Okres Žilina
324,8
147,2
161,3
13,0
8,9
57,3
-7,1%
Žilinský kraj
407,6
304,4
304,1
62,2
57,7
135,0
52,1%
Okres Banská Bystrica
1079,3
1415,5
1246,0
159,2
0,0
442,2
107,1%
Okres Banská Štiavnica
807,3
857,1
1101,9
173,9
301,6
367,3
69,8%
Okres Brezno
107,7
212,7
283,2
68,7
0,0
105,3
40,3%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
52,7
79,3
47,8
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
30,4
0,0
13,3
-
Okres Lučenec
512,7
337,2
465,9
142,9
232,5
220,5
180,0%
Okres Poltár
735,3
1071,6
1448,3
9,0
27,1
270,0
1700,0%
Okres Revúca
778,4
697,9
738,8
167,0
994,5
445,5
93,2%
Okres Rimavská Sobota
177,8
121,8
204,5
45,1
13,1
68,0
-9,8%
Okres Veľký Krtíš
2275,6
1097,8
1353,1
212,1
122,1
463,8
-11,3%
Okres Zvolen
915,5
1091,9
0,0
55,9
88,0
120,6
-
Okres Žarnovica
0,0
54,4
144,3
83,7
41,6
72,7
-55,8%
Okres Žiar nad Hronom
222,4
202,4
147,8
17,5
53,2
56,7
-13,3%
Banskobystrický kraj
564,4
506,5
575,1
95,5
158,9
207,5
41,1%
Okres Bardejov
2031,6
1421,7
1055,9
140,6
168,3
503,9
18,6%
Okres Humenné
0,0
0,0
54,2
28,2
0,0
20,5
1028,2%
Okres Kežmarok
0,0
86,6
164,8
8,0
0,0
29,6
230,2%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
73,1
286,8
44,4
-
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
19,8
0,0
10,1
-
Okres Poprad
37,0
51,8
0,0
133,9
51,0
94,4
282,8%
Okres Prešov
220,2
260,5
215,5
194,3
0,0
177,0
-42,1%
Okres Sabinov
805,5
594,9
530,9
24,2
0,0
315,4
-10,7%
Okres Snina
0,0
0,0
39,9
17,0
0,0
13,0
-
Okres Stará Ľubovňa
285,9
256,2
324,2
57,5
100,2
130,3
50,4%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
5,9
0,0
3,3
-71,7%
Okres Vranov nad Topľou
120,1
101,1
68,3
0,0
19,8
31,6
34,3%
Prešovský kraj
379,4
299,7
253,3
58,1
49,3
131,3
25,2%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
669,1
976,1
458,0
860,0%
Okres Košice I
439,0
473,4
422,1
67,4
0,0
173,9
-
Okres Košice II
83,5
61,1
90,2
48,0
0,0
45,7
-
Okres Košice III
199,7
56,3
93,7
5,8
0,0
25,3
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
223,1
234,7
155,1
40,7
0,0
90,3
183,5%
Okres Michalovce
0,0
133,5
0,0
29,9
13,3
33,3
-8,8%
Okres Rožňava
53,0
33,6
27,0
0,0
0,0
8,9
143,8%
Okres Sobrance
1297,8
402,3
352,7
37,7
0,0
149,3
8,3%
Okres Spišská Nová Ves
358,0
0,0
271,4
37,3
0,0
52,8
-79,7%
Okres Trebišov
215,6
238,5
254,7
2,5
0,0
61,9
123,4%
Košický kraj
163,3
147,9
138,3
33,7
21,0
60,8
124,6%
Slovenská republika
407,1
350,6
334,5
80,5
55,6
142,5
48,3%
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.