Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 3. kal. týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 3. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
65
Ambulancie - dospelí (D)
58
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8050
9081
6565
17021
4335
45052
Chorobnosť ARO
3644,9
2855,9
2887,8
896,5
767,4
1376,6
Z nich CHPO
900
1208
858
1432
326
4724
Chorobnosť CHPO
407,5
379,9
377,4
75,4
57,7
144,3
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
60
51
27
94
45
277
Otitídy
90
53
25
65
16
249
Sinusitídy
52
122
107
223
63
567
Komplikácie spolu
202
226
159
382
124
1093
%komplikácií z ARO
2,5
2,5
2,4
2,2
2,9
2,4
 
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5806,2
2797,2
2452,0
1093,9
494,6
1476,2
19,3%
Trnavský kraj
3884,5
3030,8
3002,6
827,0
680,6
1289,1
4,2%
Trenčiansky kraj
3683,5
3199,1
3093,6
810,5
633,2
1300,8
11,6%
Nitriansky kraj
4107,6
3462,6
3224,5
956,4
675,5
1423,8
-11,5%
Žilinský kraj
3833,5
2598,0
2816,5
766,5
879,6
1320,7
1,3%
Banskobystrický kraj
3687,4
3409,5
3451,7
836,3
945,7
1446,9
2,3%
Prešovský kraj
2768,5
2211,0
2332,4
965,3
1071,1
1387,8
2,5%
Košický kraj
3138,5
2738,9
2835,1
859,1
627,0
1311,9
18,3%
Slovenská republika
3644,9
2855,9
2887,8
896,5
767,4
1376,6
3,8%
 
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
148,6
107,8
129,8
65,0
13,3
66,8
-17,9%
Trnavský kraj
725,5
613,6
576,5
69,7
28,1
175,7
-3,5%
Trenčiansky kraj
191,1
257,5
298,2
55,3
39,9
94,1
-14,7%
Nitriansky kraj
541,8
552,1
513,7
119,9
52,9
190,8
-4,6%
Žilinský kraj
458,8
391,6
378,3
70,2
92,3
154,6
14,5%
Banskobystrický kraj
501,1
410,4
498,8
104,0
137,9
189,7
-8,6%
Prešovský kraj
520,7
437,9
342,4
65,0
51,0
172,4
31,4%
Košický kraj
146,4
141,0
181,0
29,8
27,6
59,5
-2,0%
Slovenská republika
407,5
379,9
377,4
75,4
57,7
144,3
1,3%
 
                                                                         
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1075,3
1078,4
947,9
2557,1
1073,9
1966,6
6,9%
Okres Bratislava II
19463,1
3801,3
3369,7
1057,4
297,2
2229,6
85,9%
Okres Bratislava III
2168,5
2427,8
2930,0
1695,8
420,9
1514,2
13,1%
Okres Bratislava IV
2104,2
1657,5
1387,4
1158,1
477,5
1310,3
16,2%
Okres Bratislava V
4897,4
5020,2
3500,8
745,2
515,2
1273,2
-0,2%
Okres Malacky
2438,0
2553,1
2490,0
774,3
413,6
1072,0
21,6%
Okres Pezinok
1517,3
1463,7
1822,4
717,7
586,2
800,5
-35,9%
Okres Senec
3882,0
1890,0
1682,7
928,1
542,0
1225,7
-0,7%
Bratislavský kraj
5806,2
2797,2
2452,0
1093,9
494,6
1476,2
19,3%
Okres Dunajská Streda
3980,4
3427,4
3628,6
596,8
240,6
1188,3
0,4%
Okres Galanta
3691,2
2453,7
2202,6
793,2
754,4
1167,9
15,1%
Okres Hlohovec
4925,9
2791,8
2282,5
569,1
445,5
1044,1
9,0%
Okres Piešťany
4491,2
3510,6
3940,5
1415,3
1023,4
1834,5
15,3%
Okres Senica
4091,6
3332,7
2020,6
961,8
957,4
1299,9
12,9%
Okres Skalica
2889,1
2664,7
1712,7
791,5
558,8
1023,3
-20,9%
Okres Trnava
3708,1
3185,6
3460,3
824,3
784,2
1354,2
-1,2%
Trnavský kraj
3884,5
3030,8
3002,6
827,0
680,6
1289,1
4,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
5751,3
4345,1
6688,2
1314,3
851,1
2167,2
27,5%
Okres Ilava
2343,5
2114,3
2399,6
717,6
1096,8
1096,5
2,9%
Okres Myjava
1577,6
2469,6
3483,2
928,3
622,8
1156,3
30,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4504,0
2387,5
1747,3
843,8
516,0
1186,5
26,5%
Okres Partizánske
4866,9
4766,6
4177,1
1122,4
576,4
1692,4
55,6%
Okres Považská Bystrica
2475,1
2780,3
2473,4
613,7
412,1
1015,9
13,2%
Okres Prievidza
3587,0
2793,8
2985,6
913,4
642,8
1304,9
-8,4%
Okres Púchov
3163,3
2700,0
2827,8
705,5
743,4
1188,1
-0,6%
Okres Trenčín
5125,2
5054,3
3610,4
649,5
470,6
1464,0
27,5%
Trenčiansky kraj
3683,5
3199,1
3093,6
810,5
633,2
1300,8
11,6%
Okres Komárno
2801,6
3271,7
2346,7
743,2
747,4
1180,5
-7,6%
Okres Levice
4980,2
4542,7
3139,6
1302,3
561,4
1746,0
1,7%
Okres Nitra
4834,7
3679,2
4143,2
1046,5
772,1
1638,0
-9,3%
Okres Nové Zámky
4360,5
3704,5
3733,6
894,4
777,3
1489,9
-4,4%
Okres Šaľa
6736,7
4072,7
3648,7
1219,6
720,1
1755,5
9,8%
Okres Topoľčany
1624,2
1233,5
1445,4
608,5
428,1
731,2
-41,7%
Okres Zlaté Moravce
4822,7
4357,4
3964,1
993,9
563,5
1488,8
-12,5%
Nitriansky kraj
4107,6
3462,6
3224,5
956,4
675,5
1423,8
-11,5%
Okres Bytča
2460,6
1751,2
1776,6
356,0
236,9
836,5
0,2%
Okres Čadca
2793,5
2258,7
2474,6
606,7
866,8
1090,0
1,9%
Okres Dolný Kubín
3779,6
2362,5
4685,9
1261,1
1092,1
1826,7
6,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
3674,5
2027,8
2599,1
727,8
1220,3
1302,0
13,1%
Okres Liptovský Mikuláš
6552,5
3537,5
2847,0
654,1
703,2
1237,5
17,2%
Okres Martin
4437,2
3296,6
2517,5
1007,5
856,7
1691,1
2,5%
Okres Námestovo
4767,6
3266,4
3559,8
835,7
1095,1
1880,6
8,3%
Okres Ružomberok
4084,4
2750,6
3788,2
653,5
943,7
1289,8
0,9%
Okres Turčianske Teplice
2248,5
2107,6
1220,7
621,6
730,5
888,4
3,5%
Okres Tvrdošín
3636,4
1767,0
3084,3
1423,0
2274,9
1878,4
5,5%
Okres Žilina
2691,5
1767,9
1607,2
577,7
481,0
853,4
-8,3%
Žilinský kraj
3833,5
2598,0
2816,5
766,5
879,6
1320,7
1,3%
Okres Banská Bystrica
4430,6
3337,2
5330,0
775,9
795,8
1470,5
-23,0%
Okres Banská Štiavnica
2220,0
2357,1
2479,3
814,9
1550,9
1274,2
15,6%
Okres Brezno
2110,4
3076,9
3600,8
1119,3
484,0
1586,3
32,9%
Okres Detva
833,8
1087,8
583,6
806,2
1110,1
917,0
-13,7%
Okres Krupina
3269,4
2899,8
2350,0
730,0
192,4
1557,0
41,4%
Okres Lučenec
3378,9
3243,9
2795,4
734,1
697,5
1270,8
3,6%
Okres Poltár
5228,8
4627,4
2965,5
683,9
1325,8
1635,1
5,5%
Okres Revúca
4079,7
3626,0
3191,7
884,0
1645,0
1698,4
1,3%
Okres Rimavská Sobota
2637,0
3086,1
3032,8
729,3
460,4
1209,6
18,1%
Okres Veľký Krtíš
7079,6
4191,6
5283,5
1016,4
1155,2
1978,4
10,7%
Okres Zvolen
4882,4
3743,8
3805,0
814,6
1029,1
1348,8
-22,5%
Okres Žarnovica
5907,5
4262,7
4039,2
941,6
673,7
1636,0
22,2%
Okres Žiar nad Hronom
2412,0
2313,0
2561,6
749,5
914,2
1115,5
-5,9%
Banskobystrický kraj
3687,4
3409,5
3451,7
836,3
945,7
1446,9
2,3%
Okres Bardejov
7478,8
5416,5
5251,4
1286,9
2120,4
2699,9
23,6%
Okres Humenné
2229,7
2044,6
2113,1
991,7
700,5
1183,0
35,5%
Okres Kežmarok
564,8
673,1
1475,7
636,9
372,8
676,2
0,6%
Okres Levoča
540,0
887,1
906,0
720,4
819,3
731,9
2,1%
Okres Medzilaborce
2199,4
3907,6
4975,1
1007,4
892,2
1703,7
63,1%
Okres Poprad
1120,0
1051,2
1337,2
1094,4
854,6
1041,1
-7,6%
Okres Prešov
6512,3
2774,4
2216,2
1431,0
998,9
1922,4
-51,4%
Okres Sabinov
4616,3
2789,7
3904,0
1674,6
871,9
2538,8
10,1%
Okres Snina
3038,9
1890,5
2278,8
608,1
967,7
1046,8
23,5%
Okres Stará Ľubovňa
3695,9
2799,4
2431,5
1017,9
1052,3
1639,3
25,8%
Okres Stropkov
2351,1
2330,1
2125,0
1072,7
918,2
1331,7
10,3%
Okres Svidník
2622,3
2391,8
1634,8
844,7
1245,6
1231,1
3,6%
Okres Vranov nad Topľou
884,8
1168,8
1216,6
521,7
867,0
747,3
32,7%
Prešovský kraj
2768,5
2211,0
2332,4
965,3
1071,1
1387,8
2,5%
Okres Gelnica
906,3
813,9
1244,3
562,1
1490,8
827,0
10,2%
Okres Košice I
4732,0
3010,1
4252,2
2124,3
735,1
2285,6
20,7%
Okres Košice II
5312,1
5695,2
4754,1
989,6
208,1
1837,5
21,9%
Okres Košice III
4567,6
4730,6
6297,4
268,4
104,3
1043,8
7,5%
Okres Košice IV
2669,5
2365,7
4279,7
909,1
181,6
1290,0
43,2%
Okres Košice - okolie
4124,1
3824,9
2274,2
550,7
788,9
1328,5
-5,6%
Okres Michalovce
2333,9
2136,4
1945,1
1141,1
635,4
1310,7
20,6%
Okres Rožňava
1378,0
1591,0
1679,2
607,0
557,2
831,4
18,9%
Okres Sobrance
4181,7
3486,8
4468,0
377,5
775,5
1283,8
45,1%
Okres Spišská Nová Ves
3500,0
2637,3
2532,8
628,9
1190,5
1089,1
-14,5%
Okres Trebišov
3548,8
2525,5
2404,7
916,4
691,6
1324,9
29,3%
Košický kraj
3138,5
2738,9
2835,1
859,1
627,0
1311,9
18,3%
Slovenská republika
3644,9
2855,9
2887,8
896,5
767,4
1376,6
3,8%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
83,0
0,0
236,6
0,0
142,8
23,2%
Okres Bratislava II
431,8
194,9
221,7
64,9
8,5
88,0
-15,6%
Okres Bratislava III
247,8
373,5
603,2
23,7
0,0
75,4
16,7%
Okres Bratislava IV
0,0
17,4
0,0
40,6
0,0
24,5
93,6%
Okres Bratislava V
316,0
137,5
147,9
46,6
12,3
65,9
-43,1%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
85,0
0,0
52,9
25,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
57,1
29,3
49,3
8,6%
Okres Senec
0,0
113,4
174,1
56,7
77,4
67,2
-44,2%
Bratislavský kraj
148,6
107,8
129,8
65,0
13,3
66,8
-17,9%
Okres Dunajská Streda
804,3
777,1
659,8
67,6
14,6
204,2
-11,3%
Okres Galanta
643,0
468,9
293,7
32,5
8,7
120,9
48,3%
Okres Hlohovec
205,2
473,2
190,2
90,1
71,3
128,3
6,7%
Okres Piešťany
1445,8
1126,9
1474,1
214,6
51,8
443,3
-5,1%
Okres Senica
0,0
49,0
0,0
32,8
33,8
34,2
12,2%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
36,9
0,0
28,2
-65,0%
Okres Trnava
769,0
619,4
593,2
64,3
32,7
179,1
-10,8%
Trnavský kraj
725,5
613,6
576,5
69,7
28,1
175,7
-3,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
396,6
532,1
469,3
24,5
0,0
127,7
20,8%
Okres Ilava
154,2
194,2
260,8
79,4
85,2
105,3
-0,6%
Okres Myjava
185,6
379,9
712,5
8,9
0,0
90,9
1520,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
8,7
0,0
4,8
-71,4%
Okres Partizánske
221,2
393,1
257,1
33,4
79,5
95,6
162,5%
Okres Považská Bystrica
170,7
184,1
260,4
47,2
10,1
76,1
1,6%
Okres Prievidza
318,1
373,3
609,0
120,1
40,2
170,2
6,0%
Okres Púchov
237,2
322,0
217,5
38,3
128,2
104,7
-68,1%
Okres Trenčín
88,7
160,5
0,0
19,6
14,5
33,5
18,7%
Trenčiansky kraj
191,1
257,5
298,2
55,3
39,9
94,1
-14,7%
Okres Komárno
387,9
457,2
397,7
97,9
35,9
153,5
25,6%
Okres Levice
370,0
478,2
473,4
220,5
56,1
234,1
-31,1%
Okres Nitra
468,9
454,5
345,3
78,4
80,4
151,6
-2,9%
Okres Nové Zámky
1128,0
1087,5
1056,5
169,7
81,1
346,0
15,0%
Okres Šaľa
267,7
334,3
277,6
184,2
53,7
184,5
-5,4%
Okres Topoľčany
218,2
169,0
266,8
11,1
0,0
48,7
-13,9%
Okres Zlaté Moravce
195,5
122,2
50,2
71,0
23,0
71,7
-53,4%
Nitriansky kraj
541,8
552,1
513,7
119,9
52,9
190,8
-4,6%
Okres Bytča
147,6
332,1
253,8
0,0
0,0
84,1
-15,4%
Okres Čadca
488,9
550,9
514,0
44,3
63,9
161,6
-3,6%
Okres Dolný Kubín
355,7
196,9
273,3
175,5
145,6
190,3
12,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
918,6
559,4
833,7
23,7
85,1
231,0
25,0%
Okres Liptovský Mikuláš
1121,6
874,4
698,3
102,9
20,7
207,8
71,4%
Okres Martin
54,6
49,6
0,0
44,5
44,5
39,3
-38,3%
Okres Námestovo
408,7
395,4
197,8
4,9
0,0
121,9
29,2%
Okres Ružomberok
1113,9
742,2
984,3
120,8
178,8
297,8
51,6%
Okres Turčianske Teplice
118,3
290,7
93,9
40,8
56,2
72,0
-7,7%
Okres Tvrdošín
928,4
716,3
959,6
255,7
637,0
445,4
29,0%
Okres Žilina
161,0
109,5
42,9
8,7
0,0
26,8
-53,2%
Žilinský kraj
458,8
391,6
378,3
70,2
92,3
154,6
14,5%
Okres Banská Bystrica
0,0
206,4
308,3
86,7
55,8
100,1
-77,4%
Okres Banská Štiavnica
1009,1
785,7
1101,9
288,2
678,5
498,9
35,8%
Okres Brezno
150,7
322,6
429,4
265,1
0,0
215,8
104,9%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
41,0
41,1
36,0
-24,8%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
396,1
240,9
245,2
89,7
62,6
128,5
-41,7%
Okres Poltár
1960,8
1217,7
827,6
9,0
0,0
310,0
14,8%
Okres Revúca
906,6
742,3
886,6
146,4
729,0
414,5
-6,9%
Okres Rimavská Sobota
59,3
203,0
272,6
39,1
0,0
65,6
-3,6%
Okres Veľký Krtíš
2697,0
1247,5
1482,0
125,0
161,2
481,5
3,8%
Okres Zvolen
0,0
520,0
704,6
43,6
22,9
91,0
-24,6%
Okres Žarnovica
0,0
130,5
634,7
188,3
56,1
176,0
141,9%
Okres Žiar nad Hronom
237,2
102,8
98,5
73,6
106,3
92,8
63,8%
Banskobystrický kraj
501,1
410,4
498,8
104,0
137,9
189,7
-8,6%
Okres Bardejov
3304,1
2513,2
1716,0
178,0
246,8
835,0
65,7%
Okres Humenné
0,0
43,0
0,0
54,9
33,9
42,9
109,3%
Okres Kežmarok
0,0
118,8
219,8
11,6
0,0
44,9
51,4%
Okres Levoča
0,0
0,0
50,3
0,0
0,0
5,1
-88,5%
Okres Medzilaborce
0,0
88,8
0,0
0,0
0,0
10,1
0,0%
Okres Poprad
126,8
133,3
172,5
102,1
51,8
103,6
9,7%
Okres Prešov
169,9
195,4
221,6
62,2
0,0
85,4
-51,8%
Okres Sabinov
1084,4
759,0
499,7
100,9
0,0
468,5
48,5%
Okres Snina
63,3
111,2
0,0
22,7
0,0
27,5
110,5%
Okres Stará Ľubovňa
233,9
194,6
309,5
119,0
83,5
151,9
16,6%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
32,5
0,0
19,3
-
Okres Svidník
0,0
121,1
279,1
15,1
0,0
42,2
1172,7%
Okres Vranov nad Topľou
80,4
94,8
48,0
5,6
0,0
27,9
-11,6%
Prešovský kraj
520,7
437,9
342,4
65,0
51,0
172,4
31,4%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
112,4
585,7
163,6
-64,3%
Okres Košice I
390,3
226,6
541,9
129,5
0,0
165,4
-4,9%
Okres Košice II
37,9
55,6
0,0
4,4
0,0
10,5
-77,0%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
102,2
143,4
37,9
27,7
0,0
42,5
-53,0%
Okres Michalovce
362,2
400,6
372,5
78,5
37,4
150,0
350,3%
Okres Rožňava
24,6
31,2
25,1
0,0
0,0
6,9
-22,0%
Okres Sobrance
865,2
536,4
705,5
30,2
0,0
172,3
15,4%
Okres Spišská Nová Ves
318,2
114,7
542,7
26,6
21,3
67,1
27,1%
Okres Trebišov
145,3
196,4
202,3
13,8
25,3
55,1
-10,9%
Košický kraj
146,4
141,0
181,0
29,8
27,6
59,5
-2,0%
Slovenská republika
407,5
379,9
377,4
75,4
57,7
144,3
1,3%
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.