Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 4. kal.týždeň 2012
Týždenné hlásenie za SR v roku 2012 – 4. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
67
Ambulancie - dospelí (D)
57
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9218
11092
7839
16774
4043
48966
Chorobnosť ARO
4029,1
3367,4
3328,6
894,2
724,4
1487,0
Z nich CHPO
991
1436
948
1463
208
5046
Chorobnosť CHPO
433,2
436,0
402,5
78,0
37,3
153,2
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
79
59
28
86
18
270
Otitídy
99
69
20
52
10
250
Sinusitídy
83
155
119
223
31
611
Komplikácie spolu
261
283
167
361
59
1131
%komplikácií z ARO
2,8
2,6
2,1
2,2
1,5
2,3
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4227,5
3466,0
3108,6
1136,6
535,2
1440,2
-2,4%
Trnavský kraj
4145,7
3051,6
2921,3
933,9
715,5
1372,1
6,4%
Trenčiansky kraj
4590,4
3975,9
3679,7
778,6
613,0
1471,2
13,1%
Nitriansky kraj
4758,5
4200,6
3846,7
922,0
616,3
1526,6
7,2%
Žilinský kraj
4702,8
3341,8
3425,4
758,0
791,8
1547,2
17,1%
Banskobystrický kraj
4529,8
3969,0
3865,3
808,1
879,9
1542,2
6,6%
Prešovský kraj
3225,8
2714,2
2884,4
973,7
982,9
1524,6
9,9%
Košický kraj
3296,3
2846,6
2901,1
798,6
550,9
1337,6
2,0%
Slovenská republika
4029,1
3367,4
3328,6
894,2
724,4
1487,0
8,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
200,7
221,2
255,1
109,8
47,3
116,9
74,9%
Trnavský kraj
633,9
492,4
465,9
98,3
29,2
173,0
-1,6%
Trenčiansky kraj
289,2
359,2
362,7
54,5
34,6
114,7
21,9%
Nitriansky kraj
719,6
682,3
676,8
103,0
38,0
208,5
9,2%
Žilinský kraj
444,2
461,7
480,2
49,9
37,4
158,4
2,4%
Banskobystrický kraj
537,7
541,9
409,6
87,0
41,3
169,5
-10,7%
Prešovský kraj
508,6
488,1
319,7
73,9
50,4
178,4
3,5%
Košický kraj
160,6
151,9
179,0
41,8
13,2
69,0
15,9%
Slovenská republika
433,2
436,0
402,5
78,0
37,3
153,2
6,2%
                                                                         
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1116,6
705,1
744,8
1727,2
832,5
1519,7
-22,7%
Okres Bratislava II
2740,1
2761,6
3657,9
1197,6
260,0
1287,4
-42,3%
Okres Bratislava III
3965,3
3361,6
3964,2
1766,4
332,3
1582,9
4,5%
Okres Bratislava IV
3146,5
3162,3
1514,0
1008,5
211,5
1326,3
1,2%
Okres Bratislava V
6782,7
4760,4
4908,7
806,6
446,1
1354,6
6,4%
Okres Malacky
3439,3
3116,7
2349,1
1311,9
1560,5
1724,1
60,8%
Okres Pezinok
6936,4
3567,8
2473,2
554,6
586,2
1163,8
45,4%
Okres Senec
4436,6
3175,2
3431,8
971,0
742,1
1528,0
24,7%
Bratislavský kraj
4227,5
3466,0
3108,6
1136,6
535,2
1440,2
-2,4%
Okres Dunajská Streda
3176,1
2053,7
1940,4
835,6
497,2
1072,1
-9,8%
Okres Galanta
3048,2
2691,8
2744,2
762,2
720,4
1167,6
0,0%
Okres Hlohovec
4275,9
1971,6
1690,7
580,3
516,7
975,6
-6,6%
Okres Piešťany
5316,7
4420,8
4698,8
1382,5
798,3
1934,5
5,5%
Okres Senica
4603,0
2756,8
2607,2
952,6
1025,8
1385,4
6,6%
Okres Skalica
3170,0
3606,8
1998,1
1044,8
654,4
1430,8
39,8%
Okres Trnava
5246,8
3603,3
3751,2
1005,6
721,7
1556,7
15,0%
Trnavský kraj
4145,7
3051,6
2921,3
933,9
715,5
1372,1
6,4%
Okres Bánovce nad Bebravou
4454,0
3220,0
3542,1
856,3
1040,2
1519,7
-29,9%
Okres Ilava
3006,5
2982,0
3101,9
718,9
809,7
1203,9
9,8%
Okres Myjava
3248,0
2976,2
3799,9
887,5
341,7
1202,7
4,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
4587,4
2864,1
2883,1
867,9
1203,5
1563,7
31,8%
Okres Partizánske
7558,4
6357,5
6345,9
935,3
337,9
2300,4
35,9%
Okres Považská Bystrica
2702,7
3664,2
3276,2
598,4
238,6
1106,6
8,9%
Okres Prievidza
5088,9
4208,1
3636,2
946,5
687,9
1608,2
23,2%
Okres Púchov
3519,2
3071,6
2486,0
659,5
576,7
1160,8
-2,3%
Okres Trenčín
6123,6
5327,0
4507,8
623,1
502,8
1667,0
13,9%
Trenčiansky kraj
4590,4
3975,9
3679,7
778,6
613,0
1471,2
13,1%
Okres Komárno
5440,1
7445,5
5290,0
713,2
308,7
1311,1
11,1%
Okres Levice
5727,6
4894,1
3818,9
1281,4
698,7
1932,6
10,7%
Okres Nitra
5038,6
4038,6
4181,8
1001,5
721,6
1616,4
-1,3%
Okres Nové Zámky
4827,3
3960,9
3995,3
837,6
689,9
1565,7
5,1%
Okres Šaľa
6674,2
5689,7
4981,3
991,6
692,7
1944,2
10,7%
Okres Topoľčany
1381,8
1182,8
1467,6
708,0
456,2
781,2
6,8%
Okres Zlaté Moravce
5417,4
5487,5
4171,1
859,8
655,5
1574,3
5,7%
Nitriansky kraj
4758,5
4200,6
3846,7
922,0
616,3
1526,6
7,2%
Okres Bytča
3051,2
2053,1
2453,5
208,4
88,8
903,7
8,0%
Okres Čadca
3215,0
2458,7
2741,1
682,8
909,3
1275,9
17,1%
Okres Dolný Kubín
4743,1
3525,0
5137,1
1239,4
1097,5
2198,5
20,3%
Okres Kysucké Nové Mesto
3494,1
2876,8
3699,0
593,4
794,6
1403,3
7,8%
Okres Liptovský Mikuláš
8574,4
4277,8
3055,2
592,7
593,4
1376,1
11,2%
Okres Martin
5988,3
4330,3
3283,4
1039,7
887,3
1990,4
17,7%
Okres Námestovo
5905,0
4203,4
4579,6
833,3
1427,7
2403,7
27,8%
Okres Ružomberok
5772,2
4584,3
4504,1
666,0
799,7
1646,2
27,6%
Okres Turčianske Teplice
2958,6
1671,5
2065,7
591,0
674,3
912,4
2,7%
Okres Tvrdošín
3183,2
2537,9
2898,3
1261,1
1751,7
1781,6
-5,2%
Okres Žilina
2668,5
1689,7
1585,8
663,6
411,1
894,3
4,8%
Žilinský kraj
4702,8
3341,8
3425,4
758,0
791,8
1547,2
17,1%
Okres Banská Bystrica
5936,4
4821,5
5210,5
1137,7
925,9
1808,9
23,0%
Okres Banská Štiavnica
2421,8
2071,4
2754,8
864,6
1777,1
1352,3
6,1%
Okres Brezno
3768,5
4643,7
4955,2
1023,3
682,3
1886,6
18,9%
Okres Detva
1834,4
1382,1
2067,7
685,2
581,5
876,5
-4,4%
Okres Krupina
1137,2
1406,0
2473,7
152,1
192,4
513,1
-67,0%
Okres Lučenec
4357,6
3998,7
4193,1
871,4
625,9
1567,4
23,3%
Okres Poltár
6045,8
6234,8
3034,5
599,9
1059,8
1657,9
1,4%
Okres Revúca
3708,8
3711,6
2498,6
531,5
654,3
1349,3
-20,6%
Okres Rimavská Sobota
6560,0
4239,4
3710,9
706,0
945,7
1816,5
50,2%
Okres Veľký Krtíš
2536,9
3423,2
4916,2
645,6
1393,7
1424,5
-28,0%
Okres Zvolen
6064,9
3977,8
6130,3
989,2
823,3
1660,0
23,1%
Okres Žarnovica
6049,8
4262,7
3173,7
860,0
617,5
1527,4
-6,6%
Okres Žiar nad Hronom
2530,6
2467,2
2758,6
609,4
733,5
1026,9
-7,9%
Banskobystrický kraj
4529,8
3969,0
3865,3
808,1
879,9
1542,2
6,6%
Okres Bardejov
8394,1
5763,1
5788,9
1382,2
2061,5
2876,6
6,5%
Okres Humenné
2286,9
3539,2
2937,9
967,6
770,1
1389,3
17,4%
Okres Kežmarok
1359,7
1324,2
1782,7
524,8
205,4
784,8
16,0%
Okres Levoča
2592,1
1608,4
2890,6
776,6
2007,4
1415,1
93,3%
Okres Medzilaborce
1906,2
888,1
4353,2
849,4
644,4
1156,1
-32,1%
Okres Poprad
1775,1
1266,7
1375,5
1070,0
733,0
1102,3
5,9%
Okres Prešov
7267,4
5340,4
5232,8
1596,9
512,8
2682,5
39,5%
Okres Sabinov
5063,3
3516,4
4176,2
968,4
1664,6
2999,1
18,1%
Okres Snina
2279,2
1969,9
2591,1
724,0
956,0
1105,6
5,6%
Okres Stará Ľubovňa
3415,2
3053,9
2608,3
927,6
835,1
1592,2
-2,9%
Okres Stropkov
2821,3
2961,2
2875,0
1142,4
623,1
1489,7
11,9%
Okres Svidník
2067,6
1877,1
1315,8
874,9
1337,2
1155,6
-6,1%
Okres Vranov nad Topľou
868,7
1158,3
1248,6
575,7
646,7
747,4
0,0%
Prešovský kraj
3225,8
2714,2
2884,4
973,7
982,9
1524,6
9,9%
Okres Gelnica
1132,9
976,7
2239,7
301,1
599,0
763,4
-7,7%
Okres Košice I
4488,1
3074,8
3543,5
1959,5
493,3
2173,1
-4,9%
Okres Košice II
3435,3
2045,2
2150,1
1030,2
323,3
1231,6
-33,0%
Okres Košice III
7324,1
5744,3
7215,7
280,1
69,6
1431,5
37,1%
Okres Košice IV
3601,7
1982,1
2035,5
440,2
165,1
919,4
-28,7%
Okres Košice - okolie
3846,2
4286,4
4697,2
612,1
546,1
1817,9
36,8%
Okres Michalovce
2446,6
1709,1
1887,2
1049,6
841,0
1246,5
-4,9%
Okres Rožňava
2140,7
2370,9
2105,3
715,0
545,9
1069,3
28,6%
Okres Sobrance
3532,8
3263,3
2292,8
604,0
1131,0
1475,0
14,9%
Okres Spišská Nová Ves
4653,4
3569,0
2849,4
705,9
618,1
1316,6
20,9%
Okres Trebišov
3403,5
3690,0
3416,0
753,8
746,2
1385,7
4,6%
Košický kraj
3296,3
2846,6
2901,1
798,6
550,9
1337,6
2,0%
Slovenská republika
4029,1
3367,4
3328,6
894,2
724,4
1487,0
8,0%
 
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
165,4
0,0
135,4
287,9
138,7
231,7
62,3%
Okres Bratislava II
83,0
135,4
147,8
79,5
0,0
68,0
-22,7%
Okres Bratislava III
1239,2
871,5
1723,5
56,2
0,0
147,6
95,9%
Okres Bratislava IV
98,3
152,7
137,6
51,7
0,0
64,2
162,2%
Okres Bratislava V
294,9
481,4
230,1
88,9
11,2
116,1
76,1%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
121,7
56,4
80,9
52,9%
Okres Pezinok
216,8
365,9
260,3
244,7
234,5
254,9
417,5%
Okres Senec
138,6
226,8
298,4
120,3
145,2
145,5
116,5%
Bratislavský kraj
200,7
221,2
255,1
109,8
47,3
116,9
74,9%
Okres Dunajská Streda
1237,4
721,6
388,1
160,3
22,6
249,3
22,1%
Okres Galanta
246,5
367,7
335,6
39,3
24,0
97,1
-19,7%
Okres Hlohovec
171,0
118,3
211,3
101,4
53,5
104,7
-18,4%
Okres Piešťany
2222,5
2056,9
1767,1
242,5
55,1
575,5
29,8%
Okres Senica
0,0
0,0
0,0
35,9
27,4
26,9
-21,4%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
34,8
39,7
23,7
-15,8%
Okres Trnava
719,2
435,3
567,4
99,6
15,9
174,0
-2,8%
Trnavský kraj
633,9
492,4
465,9
98,3
29,2
173,0
-1,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
116,4
102,7
21,8
0,0
31,1
-75,7%
Okres Ilava
231,3
300,5
195,6
95,4
110,9
128,0
21,6%
Okres Myjava
185,6
633,2
950,0
0,0
21,4
114,8
26,3%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
43,7
29,1
33,4
0,0
23,2
384,6%
Okres Partizánske
691,3
706,4
883,6
86,8
0,0
244,8
156,1%
Okres Považská Bystrica
113,8
184,1
173,6
25,4
0,0
50,1
-34,2%
Okres Prievidza
491,9
531,8
613,2
88,7
64,7
183,6
7,9%
Okres Púchov
355,9
421,1
310,8
34,5
38,4
109,2
4,3%
Okres Trenčín
310,6
353,0
250,4
38,4
16,2
95,9
186,2%
Trenčiansky kraj
289,2
359,2
362,7
54,5
34,6
114,7
21,9%
Okres Komárno
643,5
969,5
701,7
95,1
23,2
166,7
8,6%
Okres Levice
623,1
666,0
545,6
236,6
41,6
280,3
19,7%
Okres Nitra
490,9
434,8
442,3
88,5
42,4
152,2
0,4%
Okres Nové Zámky
1496,6
1178,8
1280,6
113,4
76,7
383,6
10,9%
Okres Šaľa
606,7
705,1
856,6
112,9
35,8
229,0
24,1%
Okres Topoľčany
193,9
152,1
244,6
6,6
0,0
41,9
-13,9%
Okres Zlaté Moravce
342,2
605,8
219,5
86,8
23,0
132,2
84,6%
Nitriansky kraj
719,6
682,3
676,8
103,0
38,0
208,5
9,2%
Okres Bytča
49,2
271,7
253,8
0,0
0,0
67,3
-20,0%
Okres Čadca
431,3
603,1
577,1
38,8
11,7
185,3
14,7%
Okres Dolný Kubín
237,2
375,0
416,5
198,6
118,6
226,4
19,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
344,5
479,5
1092,9
15,8
56,8
207,8
-10,1%
Okres Liptovský Mikuláš
1807,9
939,0
1034,1
67,0
33,0
253,2
21,8%
Okres Martin
96,3
105,0
53,0
28,3
20,4
43,2
9,8%
Okres Námestovo
388,2
386,8
296,7
9,0
0,0
144,8
18,8%
Okres Ružomberok
1113,9
1178,8
1103,7
78,4
114,2
325,5
9,3%
Okres Turčianske Teplice
236,7
0,0
281,7
40,8
28,1
60,0
-16,7%
Okres Tvrdošín
486,3
573,1
665,8
198,7
93,8
302,1
-32,2%
Okres Žilina
161,0
109,5
42,9
0,0
0,0
23,0
-14,4%
Žilinský kraj
444,2
461,7
480,2
49,9
37,4
158,4
2,4%
Okres Banská Bystrica
299,8
663,5
736,3
191,6
92,6
243,6
143,2%
Okres Banská Štiavnica
1311,8
1142,9
734,6
99,4
64,6
294,5
-41,0%
Okres Brezno
484,5
425,4
660,7
53,5
47,1
177,0
-18,0%
Okres Detva
166,8
0,0
66,7
0,0
0,0
14,6
-59,4%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
932,1
947,5
662,1
193,3
53,7
318,9
148,1%
Okres Poltár
1388,9
1022,9
758,6
0,0
22,5
222,2
-28,3%
Okres Revúca
299,7
467,2
201,5
25,3
0,0
113,0
-72,7%
Okres Rimavská Sobota
640,0
566,5
306,7
41,3
65,7
171,3
161,3%
Okres Veľký Krtíš
0,0
34,9
90,2
5,2
0,0
12,5
-97,4%
Okres Zvolen
0,0
234,0
317,1
50,9
0,0
64,6
-29,0%
Okres Žarnovica
355,9
348,0
173,1
163,2
37,4
164,7
-6,4%
Okres Žiar nad Hronom
158,2
179,9
197,0
45,5
42,5
71,7
-22,7%
Banskobystrický kraj
537,7
541,9
409,6
87,0
41,3
169,5
-10,7%
Okres Bardejov
3415,7
2802,1
1281,8
199,1
220,9
831,4
-0,4%
Okres Humenné
0,0
38,3
24,1
49,6
0,0
34,5
-19,5%
Okres Kežmarok
125,5
138,6
170,9
63,3
17,1
83,3
85,5%
Okres Levoča
0,0
29,2
43,1
127,9
71,7
79,8
1460,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
39,5
0,0
20,3
100,0%
Okres Poprad
164,4
299,4
234,8
73,9
0,0
97,1
-6,3%
Okres Prešov
125,8
238,8
430,9
55,8
18,3
111,1
30,2%
Okres Sabinov
956,0
1101,8
713,9
0,0
0,0
651,1
39,0%
Okres Snina
0,0
0,0
39,9
34,5
16,8
26,7
-2,8%
Okres Stará Ľubovňa
187,1
224,6
397,9
61,6
150,3
139,1
-8,5%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
37,2
0,0
20,9
8,3%
Okres Svidník
0,0
90,8
79,7
5,0
18,3
21,1
-50,0%
Okres Vranov nad Topľou
112,6
84,2
80,0
52,9
0,0
57,3
104,9%
Prešovský kraj
508,6
488,1
319,7
73,9
50,4
178,4
3,5%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
120,4
66,6
63,6
-61,1%
Okres Košice I
292,7
291,3
458,6
220,7
0,0
216,9
31,1%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
46,2
0,0
28,0
166,7%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
11,7
0,0
8,4
-
Okres Košice IV
84,7
0,0
52,2
38,6
0,0
29,2
-
Okres Košice - okolie
118,0
198,6
157,4
11,9
0,0
62,4
47,1%
Okres Michalovce
386,3
277,7
331,1
57,9
14,8
118,9
-20,7%
Okres Rožňava
24,6
46,8
25,1
0,0
0,0
8,9
28,1%
Okres Sobrance
504,7
447,0
411,5
37,7
0,0
179,2
4,0%
Okres Spišská Nová Ves
238,6
387,0
407,1
17,2
45,8
89,5
33,3%
Okres Trebišov
269,8
168,4
224,7
39,1
31,8
77,4
40,4%
Košický kraj
160,6
151,9
179,0
41,8
13,2
69,0
15,9%
Slovenská republika
433,2
436,0
402,5
78,0
37,3
153,2
6,2%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.