Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 40. kal. týždeň 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 40. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
63
Ambulancie - dospelí (D)
50
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8608
10153
7777
13172
2686
42396
Chorobnosť ARO
4106,1
3246,1
3361,2
804,5
567,2
1440,9
Z nich CHPO
1018
1287
955
977
144
4381
Chorobnosť CHPO
485,6
411,5
412,7
59,7
30,4
148,9
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
32
32
18
46
16
144
Otitídy
126
77
28
48
17
296
Sinusitídy
102
169
143
160
28
602
Komplikácie spolu
260
278
189
254
61
1042
%komplikácií z ARO
3,0
2,7
2,4
1,9
2,3
2,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
2995,9
2740,8
2443,8
1003,3
329,2
1265,0
12,5%
Trnavský kraj
4258,4
3200,0
3571,8
782,7
547,2
1387,1
11,6%
Trenčiansky kraj
3563,5
3203,7
2955,5
749,5
443,2
1220,2
10,5%
Nitriansky kraj
5871,5
4211,5
4072,4
948,4
512,0
1628,1
19,2%
Žilinský kraj
4916,0
3093,1
3426,1
673,0
598,1
1523,8
3,6%
Banskobystrický kraj
5145,1
4583,5
4621,0
762,6
723,1
1672,7
24,4%
Prešovský kraj
3118,4
2483,6
2557,2
768,5
686,1
1327,7
4,4%
Košický kraj
3400,8
2856,7
3108,9
645,4
513,8
1240,8
4,2%
Slovenská republika
4106,1
3246,1
3361,2
804,5
567,2
1440,9
11,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
76,5
123,2
112,5
45,4
5,9
51,3
93,5%
Trnavský kraj
681,5
508,6
538,6
88,9
20,8
188,3
34,3%
Trenčiansky kraj
357,2
349,2
342,4
67,3
31,2
121,3
42,0%
Nitriansky kraj
919,6
719,0
737,5
75,4
36,1
215,4
41,0%
Žilinský kraj
560,9
394,5
382,3
50,6
52,6
162,7
16,7%
Banskobystrický kraj
629,4
519,3
654,1
71,9
24,2
183,3
6,4%
Prešovský kraj
430,3
348,3
202,8
38,1
36,7
126,3
34,6%
Košický kraj
121,6
196,7
241,3
15,9
13,1
59,0
10,7%
Slovenská republika
485,6
411,5
412,7
59,7
30,4
148,9
28,2%
                                                                      
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1890,0
1299,8
1629,1
2839,3
901,6
2268,8
37,8%
Okres Bratislava II
5200,1
3621,1
3851,4
889,4
178,0
1145,1
-25,2%
Okres Bratislava III
1842,6
757,8
1277,5
1603,6
184,3
1206,9
29,1%
Okres Bratislava IV
2017,2
1850,8
1387,9
1474,6
196,7
1560,4
56,2%
Okres Bratislava V
3109,2
2508,8
2679,8
716,5
317,3
958,8
2,6%
Okres Malacky
3822,3
5005,0
3634,7
554,3
214,1
1367,3
44,4%
Okres Pezinok
3301,8
2811,2
2393,4
410,4
401,6
1061,6
43,8%
Okres Senec
1730,2
2602,7
2146,1
696,7
664,2
915,1
-5,8%
Bratislavský kraj
2995,9
2740,8
2443,8
1003,3
329,2
1265,0
12,5%
Okres Dunajská Streda
3399,5
1780,4
2680,3
492,2
263,1
914,2
93,0%
Okres Galanta
3989,6
3407,2
4488,3
730,0
538,4
1447,8
10,6%
Okres Hlohovec
4168,3
3614,5
2584,5
745,1
431,1
1316,0
15,6%
Okres Piešťany
4352,6
4445,8
4391,2
1125,0
377,3
1771,5
11,5%
Okres Senica
6693,1
3595,0
4139,9
993,6
1159,1
1813,3
17,6%
Okres Skalica
2727,4
3471,4
1640,7
878,0
713,9
1252,0
-10,1%
Okres Trnava
4846,7
3225,7
3910,6
775,8
525,1
1410,4
-3,9%
Trnavský kraj
4258,4
3200,0
3571,8
782,7
547,2
1387,1
11,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
4725,9
2900,3
3590,9
845,2
329,3
1385,5
-12,5%
Okres Ilava
2961,6
2156,6
2149,2
686,2
512,6
1022,4
9,1%
Okres Myjava
2635,6
3235,3
4032,7
607,4
394,9
1094,1
-13,5%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3444,0
3062,8
2410,4
888,1
830,1
1406,6
-7,3%
Okres Partizánske
4515,1
4409,4
5771,2
849,2
95,3
1470,0
24,9%
Okres Považská Bystrica
2337,7
2589,9
2652,8
531,1
196,6
910,4
1,7%
Okres Prievidza
4894,5
4121,0
3031,1
849,3
516,0
1400,9
17,8%
Okres Púchov
1916,5
2148,6
1632,0
701,8
644,2
954,2
68,8%
Okres Trenčín
4389,8
4163,1
3904,7
809,8
399,2
1444,4
0,1%
Trenčiansky kraj
3563,5
3203,7
2955,5
749,5
443,2
1220,2
10,5%
Okres Komárno
5006,2
4570,6
3517,1
827,6
390,9
1451,8
63,0%
Okres Levice
6546,3
4582,1
3695,6
1130,5
362,6
1727,0
-6,0%
Okres Nitra
7086,5
4914,6
4934,2
1349,2
753,7
2182,5
26,1%
Okres Nové Zámky
7517,5
5107,7
4974,4
745,1
484,5
1692,4
15,8%
Okres Šaľa
6674,0
4406,5
5122,1
893,9
516,5
1716,1
38,8%
Okres Topoľčany
1319,1
1063,1
1157,1
566,5
383,0
651,4
23,6%
Okres Zlaté Moravce
6153,3
4784,0
4804,5
949,3
592,0
1703,0
-4,8%
Nitriansky kraj
5871,5
4211,5
4072,4
948,4
512,0
1628,1
19,2%
Okres Bytča
2452,2
1907,3
2830,2
71,0
107,3
883,9
0,0%
Okres Čadca
3926,7
2247,8
2752,7
647,9
480,2
1236,3
4,7%
Okres Dolný Kubín
6743,8
3887,8
6213,0
1039,2
684,7
2374,1
33,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
5827,6
3713,4
3897,7
586,5
956,8
2082,0
8,6%
Okres Liptovský Mikuláš
6421,9
3739,6
3668,0
534,2
402,0
1267,6
15,8%
Okres Martin
7211,7
4322,3
3507,9
1085,8
605,7
2310,2
4,6%
Okres Námestovo
5057,6
2818,1
3739,2
592,3
830,5
1842,9
-9,3%
Okres Ružomberok
4348,9
3644,2
4314,5
605,1
748,2
1494,0
-6,8%
Okres Turčianske Teplice
4295,9
2589,2
1241,1
355,4
546,4
843,3
-13,5%
Okres Tvrdošín
4143,7
2343,8
3045,1
1079,5
1569,4
1688,6
-0,4%
Okres Žilina
2566,9
2133,4
1840,2
524,1
286,5
908,2
21,9%
Žilinský kraj
4916,0
3093,1
3426,1
673,0
598,1
1523,8
3,6%
Okres Banská Bystrica
7341,0
6716,3
5760,7
1197,0
329,5
2415,0
86,2%
Okres Banská Štiavnica
4196,9
2565,9
2946,2
784,9
1117,7
1281,9
69,6%
Okres Brezno
4544,2
4842,6
5699,1
1219,2
904,3
2470,2
165,1%
Okres Detva
419,2
1238,1
2242,6
723,2
585,9
877,3
10,6%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
244,3
193,9
265,0
25,0%
Okres Lučenec
5925,8
4679,7
4837,4
489,3
368,5
1544,8
32,3%
Okres Poltár
6761,3
5164,3
5529,6
366,2
962,9
1732,7
-1,2%
Okres Revúca
5397,5
4698,3
3857,1
652,8
467,1
1752,4
14,9%
Okres Rimavská Sobota
2900,1
3171,6
2889,2
700,1
1224,8
1502,6
13,3%
Okres Veľký Krtíš
3709,9
5035,6
7255,7
1009,2
990,3
2042,1
-19,2%
Okres Zvolen
8166,5
5759,0
4172,5
1030,0
608,9
1430,6
-7,4%
Okres Žarnovica
4561,9
3475,7
3928,0
656,3
601,7
1394,8
9,3%
Okres Žiar nad Hronom
3276,7
2693,3
3002,8
510,9
709,3
1077,4
50,6%
Banskobystrický kraj
5145,1
4583,5
4621,0
762,6
723,1
1672,7
24,4%
Okres Bardejov
7456,9
4720,5
4966,5
883,8
1169,4
2132,7
6,1%
Okres Humenné
2045,1
2765,4
2987,8
813,6
493,9
1183,9
26,9%
Okres Kežmarok
1186,7
1208,9
1463,0
840,1
357,6
929,0
17,8%
Okres Levoča
1322,3
1752,1
3357,6
587,9
1038,4
1307,3
-7,4%
Okres Medzilaborce
1436,8
2946,3
5223,9
730,4
446,1
1333,6
50,0%
Okres Poprad
3136,1
2151,0
2245,5
829,5
807,2
1262,3
3,7%
Okres Prešov
6016,6
3652,2
2740,3
1915,7
344,3
2622,0
-20,9%
Okres Sabinov
9734,5
5244,6
2815,3
1069,9
608,1
3551,2
-29,1%
Okres Snina
2223,5
2556,8
3390,8
665,4
890,4
1223,1
31,1%
Okres Stará Ľubovňa
3467,9
2627,1
2648,3
615,0
447,6
1302,4
-0,6%
Okres Stropkov
2132,4
1521,5
1984,1
600,7
236,9
811,2
16,5%
Okres Svidník
3500,8
3149,6
2316,7
872,7
979,7
1407,2
42,1%
Okres Vranov nad Topľou
672,9
827,1
959,9
420,0
460,2
541,3
12,0%
Prešovský kraj
3118,4
2483,6
2557,2
768,5
686,1
1327,7
4,4%
Okres Gelnica
4177,9
2107,0
2204,1
374,9
358,9
924,6
443,8%
Okres Košice I
6358,5
3928,9
4218,5
1388,6
516,9
2135,2
44,0%
Okres Košice II
5436,6
5415,0
7732,8
928,2
483,7
1783,7
15,8%
Okres Košice III
6102,8
3988,7
4617,0
475,3
463,7
1342,0
56,2%
Okres Košice IV
2750,7
1580,0
1542,2
616,4
363,5
903,8
25,8%
Okres Košice - okolie
5089,7
5182,5
4850,3
644,3
593,7
1799,8
-2,0%
Okres Michalovce
838,5
1088,7
1223,8
611,2
558,7
717,5
-30,3%
Okres Rožňava
2674,1
2038,9
2249,3
500,4
338,4
963,6
4,2%
Okres Sobrance
1767,3
1375,5
1018,1
38,0
71,6
372,1
-55,0%
Okres Spišská Nová Ves
4753,3
3379,2
4210,0
574,2
892,7
1639,8
3,6%
Okres Trebišov
3175,4
3248,1
3287,8
592,2
669,7
1151,9
4,7%
Košický kraj
3400,8
2856,7
3108,9
645,4
513,8
1240,8
4,2%
Slovenská republika
4106,1
3246,1
3361,2
804,5
567,2
1440,9
11,0%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
259,4
32,2
156,8
100,0%
Okres Bratislava II
0,0
270,2
550,2
62,9
11,1
75,5
-
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
7,9
-83,3%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Bratislava V
81,1
55,1
35,7
58,0
0,0
41,1
63,0%
Okres Malacky
323,0
476,7
217,0
0,0
0,0
84,0
57,1%
Okres Pezinok
153,6
61,1
82,5
12,1
0,0
33,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
25,2
0,0
21,8
-34,4%
Bratislavský kraj
76,5
123,2
112,5
45,4
5,9
51,3
93,5%
Okres Dunajská Streda
383,0
296,7
189,9
86,6
0,0
118,4
41,1%
Okres Galanta
245,5
243,4
237,1
31,4
0,0
77,6
63,4%
Okres Hlohovec
293,5
230,7
248,5
179,6
21,6
165,9
57,1%
Okres Piešťany
1667,0
1696,7
1455,1
186,6
30,2
529,8
1,3%
Okres Senica
627,5
214,6
139,2
17,1
0,0
78,0
-13,9%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
29,1
17,0
19,8
-20,0%
Okres Trnava
1099,4
702,2
984,5
118,9
50,8
279,0
79,6%
Trnavský kraj
681,5
508,6
538,6
88,9
20,8
188,3
34,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
60,4
0,0
54,2
36,6
42,0
-66,5%
Okres Ilava
535,6
314,1
217,3
142,5
35,8
166,0
61,8%
Okres Myjava
114,6
441,2
789,0
10,7
0,0
101,6
-20,5%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
58,3
55,3
36,5
-
Okres Partizánske
188,1
302,0
303,7
54,0
0,0
85,1
20,0%
Okres Považská Bystrica
442,3
304,7
372,7
50,5
0,0
109,0
15,8%
Okres Prievidza
570,7
518,6
411,8
83,1
42,5
157,3
45,7%
Okres Púchov
784,0
993,7
932,6
46,0
65,7
235,6
117,4%
Okres Trenčín
56,6
78,2
145,5
35,7
27,2
46,2
55,4%
Trenčiansky kraj
357,2
349,2
342,4
67,3
31,2
121,3
42,0%
Okres Komárno
1139,6
1283,0
994,7
63,7
35,5
278,2
55,0%
Okres Levice
1297,7
1141,1
1001,4
69,0
15,8
273,2
34,1%
Okres Nitra
624,9
507,1
557,7
90,2
55,4
191,4
4,4%
Okres Nové Zámky
1959,2
1129,2
1260,9
115,3
56,3
360,0
73,4%
Okres Šaľa
522,7
554,1
741,4
109,1
61,5
202,2
57,3%
Okres Topoľčany
199,1
245,3
300,0
2,2
0,0
51,4
58,3%
Okres Zlaté Moravce
527,4
170,9
208,9
63,0
13,5
94,1
28,8%
Nitriansky kraj
919,6
719,0
737,5
75,4
36,1
215,4
41,0%
Okres Bytča
196,2
117,4
164,1
0,0
0,0
54,7
200,0%
Okres Čadca
998,0
555,6
447,3
12,6
0,0
194,7
15,2%
Okres Dolný Kubín
638,5
565,9
295,9
150,5
54,8
245,7
131,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
832,5
638,2
730,8
27,3
50,4
308,4
-5,4%
Okres Liptovský Mikuláš
1376,1
947,4
851,5
87,5
70,4
267,0
84,6%
Okres Martin
111,2
122,1
95,2
25,1
0,0
51,1
-55,0%
Okres Námestovo
268,5
123,7
159,1
0,0
0,0
69,8
0,4%
Okres Ružomberok
1010,7
779,5
836,7
123,3
187,1
319,2
9,8%
Okres Turčianske Teplice
0,0
70,0
88,7
40,6
28,8
41,9
-22,2%
Okres Tvrdošín
757,4
639,2
714,3
83,9
166,5
265,8
-6,6%
Okres Žilina
151,0
61,0
131,4
5,4
0,0
32,3
9,8%
Žilinský kraj
560,9
394,5
382,3
50,6
52,6
162,7
16,7%
Okres Banská Bystrica
1844,3
1292,6
1593,4
342,0
0,0
587,1
1275,0%
Okres Banská Štiavnica
621,8
534,6
384,3
57,7
38,5
134,9
-
Okres Brezno
162,3
69,2
220,9
82,2
0,0
85,4
300,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
28,1
0,0
24,5
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
405,2
154,3
129,3
42,4
0,0
76,6
-44,7%
Okres Poltár
2587,6
1971,8
2998,0
8,7
26,7
590,7
19,0%
Okres Revúca
117,3
481,9
428,6
18,9
0,0
113,5
666,7%
Okres Rimavská Sobota
254,0
199,1
346,7
73,7
116,7
136,0
93,3%
Okres Veľký Krtíš
488,1
1131,6
1005,7
135,3
0,0
300,0
-72,4%
Okres Zvolen
0,0
155,6
198,7
0,0
0,0
8,7
-
Okres Žarnovica
217,2
167,5
109,1
15,6
24,1
51,2
128,6%
Okres Žiar nad Hronom
197,4
174,6
187,7
23,0
36,1
60,7
-
Banskobystrický kraj
629,4
519,3
654,1
71,9
24,2
183,3
6,4%
Okres Bardejov
2700,9
1634,7
1150,1
138,0
162,4
551,4
60,3%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Kežmarok
121,1
86,4
79,8
9,6
22,4
40,7
-25,1%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
91,9
0,0
30,4
354,5%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
285,1
223,5
154,9
68,2
65,4
108,7
61,9%
Okres Prešov
529,5
672,8
530,4
148,8
0,0
333,4
-3,1%
Okres Sabinov
1426,6
1774,7
652,8
152,8
121,6
810,4
31,7%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Stará Ľubovňa
183,9
96,7
47,3
8,3
17,2
40,3
-21,6%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
34,5
33,5
16,6
15,2
9,8
18,3
217,6%
Prešovský kraj
430,3
348,3
202,8
38,1
36,7
126,3
34,6%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
321,3
179,5
223,2
31,3%
Okres Košice I
555,6
368,3
686,7
69,4
28,7
189,1
242,7%
Okres Košice II
0,0
86,6
119,9
4,6
0,0
15,6
23,5%
Okres Košice III
80,3
65,4
205,2
9,5
0,0
28,1
-49,1%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice - okolie
257,7
426,3
273,3
4,1
16,0
92,0
41,3%
Okres Michalovce
129,0
149,4
219,7
13,1
0,0
51,8
-58,8%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Spišská Nová Ves
241,7
1088,2
1841,9
0,0
0,0
309,3
170,0%
Okres Trebišov
128,0
236,8
130,5
10,9
24,2
46,3
6,7%
Košický kraj
121,6
196,7
241,3
15,9
13,1
59,0
10,7%
Slovenská republika
485,6
411,5
412,7
59,7
30,4
148,9
28,2%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.