Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 41. kal. týždeň 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 41. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
60
Ambulancie - dospelí (D)
52
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8435
9913
7178
14935
3381
43842
Chorobnosť ARO
4185,4
3296,9
3227,1
871,3
682,0
1468,9
Z nich CHPO
935
1271
882
1232
246
4566
Chorobnosť CHPO
463,9
422,7
396,5
71,9
49,6
153,0
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
55
50
23
70
25
223
Otitídy
113
60
21
52
23
269
Sinusitídy
69
148
112
203
49
581
Komplikácie spolu
237
258
156
325
97
1073
%komplikácií z ARO
2,8
2,6
2,2
2,2
2,9
2,4
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
5811,2
3744,8
3494,2
1175,8
417,5
1617,1
27,8%
Trnavský kraj
4087,6
2994,8
3116,7
769,6
579,5
1262,8
-9,0%
Trenčiansky kraj
4185,6
3145,6
2876,6
828,0
574,7
1308,2
7,2%
Nitriansky kraj
5389,1
4157,1
3836,7
970,3
635,8
1598,2
-1,8%
Žilinský kraj
4783,5
3197,0
3145,0
769,2
738,8
1550,7
1,8%
Banskobystrický kraj
4433,3
3869,6
3855,4
762,6
841,1
1531,5
-8,4%
Prešovský kraj
2892,9
2659,2
2520,2
827,0
814,1
1344,7
1,3%
Košický kraj
3936,6
3261,7
3440,8
797,6
572,0
1400,1
12,8%
Slovenská republika
4185,4
3296,9
3227,1
871,3
682,0
1468,9
1,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
241,0
262,8
203,7
80,0
21,2
98,0
91,0%
Trnavský kraj
526,8
411,9
368,7
83,4
27,0
145,1
-22,9%
Trenčiansky kraj
350,0
416,2
321,3
55,7
21,7
115,8
-4,5%
Nitriansky kraj
770,9
768,7
694,3
100,8
57,2
223,3
3,7%
Žilinský kraj
486,9
402,8
454,6
53,1
35,7
160,5
-1,3%
Banskobystrický kraj
679,7
485,1
495,6
85,3
120,2
197,4
7,7%
Prešovský kraj
330,1
294,9
208,3
46,2
59,7
114,3
-9,5%
Košický kraj
303,2
242,3
268,3
49,5
22,7
96,4
63,2%
Slovenská republika
463,9
422,7
396,5
71,9
49,6
153,0
2,7%
                                                                        
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1116,8
1473,1
1629,1
3372,5
941,9
2554,2
12,6%
Okres Bratislava II
11612,6
6120,8
5364,5
1042,9
276,6
2040,3
78,2%
Okres Bratislava III
2369,0
2778,5
2874,5
1204,7
253,5
1070,4
-11,3%
Okres Bratislava IV
2327,6
1574,2
1233,7
1334,7
541,0
1615,9
3,6%
Okres Bratislava V
7153,8
4863,1
5724,1
876,9
386,0
1522,8
58,8%
Okres Malacky
4396,6
5163,9
3074,1
834,7
285,4
1341,2
-1,9%
Okres Pezinok
2764,3
1650,0
2310,9
875,0
334,7
1297,7
22,2%
Okres Senec
5190,5
0,0
357,7
990,5
601,0
1133,0
23,8%
Bratislavský kraj
5811,2
3744,8
3494,2
1175,8
417,5
1617,1
27,8%
Okres Dunajská Streda
3231,9
2155,2
2595,8
454,9
192,9
849,6
-7,1%
Okres Galanta
3692,9
3650,5
3519,7
854,5
555,1
1374,9
-5,0%
Okres Hlohovec
3381,6
2491,7
2206,8
628,5
460,2
926,6
-29,6%
Okres Piešťany
3768,9
3485,2
3453,4
741,3
392,4
1261,1
-28,8%
Okres Senica
6400,2
2790,2
2678,8
962,4
1288,7
1566,9
-13,6%
Okres Skalica
3539,7
3832,8
1700,7
965,4
747,9
1377,4
10,0%
Okres Trnava
4477,1
2874,1
3953,4
860,3
637,5
1424,0
1,0%
Trnavský kraj
4087,6
2994,8
3116,7
769,6
579,5
1262,8
-9,0%
Okres Bánovce nad Bebravou
3308,1
3021,1
2927,4
823,5
402,5
1220,5
-11,9%
Okres Ilava
3505,0
2224,7
2143,2
750,4
894,7
1155,1
13,0%
Okres Myjava
2291,8
1176,5
1578,0
550,6
632,8
766,7
-29,9%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3738,7
2745,3
2750,6
921,5
630,0
1363,9
-3,0%
Okres Partizánske
5737,9
5134,2
5087,7
958,8
278,7
1597,7
8,7%
Okres Považská Bystrica
2780,0
2932,7
2850,2
777,0
291,9
1165,3
28,0%
Okres Prievidza
6438,2
4298,5
3420,2
954,3
568,9
1603,8
14,5%
Okres Púchov
3410,4
2127,1
1079,1
671,1
1064,9
1062,3
11,3%
Okres Trenčín
3708,1
2994,6
3400,6
806,2
426,8
1300,8
-9,9%
Trenčiansky kraj
4185,6
3145,6
2876,6
828,0
574,7
1308,2
7,2%
Okres Komárno
4070,1
4187,5
2368,4
674,1
537,0
1012,9
-30,2%
Okres Levice
7105,8
5391,5
5130,9
1085,2
619,4
2011,3
16,5%
Okres Nitra
7289,6
4929,1
3996,3
1204,2
959,3
2032,3
-6,9%
Okres Nové Zámky
5161,6
4342,8
4382,8
802,0
593,6
1566,4
-7,4%
Okres Šaľa
3859,6
3773,3
3336,1
1301,8
575,5
1638,7
-4,5%
Okres Topoľčany
1742,2
1488,4
1414,2
670,1
332,4
779,7
19,7%
Okres Zlaté Moravce
6235,3
4182,6
5180,5
986,8
602,8
1764,2
3,6%
Nitriansky kraj
5389,1
4157,1
3836,7
970,3
635,8
1598,2
-1,8%
Okres Bytča
2177,5
2359,2
2510,3
354,9
321,9
989,1
11,9%
Okres Čadca
3872,5
2941,1
2778,6
657,5
910,5
1372,3
11,0%
Okres Dolný Kubín
5880,9
3460,3
4955,6
1168,2
931,2
2144,4
-9,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
4946,1
2959,1
2720,3
856,2
643,5
1565,3
-24,8%
Okres Liptovský Mikuláš
6494,1
3108,0
3282,2
651,4
422,1
1338,1
5,6%
Okres Martin
6909,6
4628,3
3260,5
1311,7
583,2
2304,6
-0,2%
Okres Námestovo
4449,9
3094,1
3264,9
581,2
1130,9
1710,3
-7,2%
Okres Ružomberok
4930,8
3215,4
4654,4
600,9
979,4
1668,5
11,7%
Okres Turčianske Teplice
5250,6
4058,8
1063,8
680,3
920,3
1049,6
24,5%
Okres Tvrdošín
3876,4
2024,2
2556,4
1189,5
1307,8
1640,8
-2,8%
Okres Žilina
3061,8
2356,9
1734,3
536,4
414,4
950,3
4,6%
Žilinský kraj
4783,5
3197,0
3145,0
769,2
738,8
1550,7
1,8%
Okres Banská Bystrica
4773,5
4528,3
4739,3
926,6
715,2
1624,5
-32,7%
Okres Banská Štiavnica
2176,2
2067,0
2818,1
732,1
1552,7
1223,5
-4,6%
Okres Brezno
1969,2
2711,9
3958,5
630,2
1205,8
1408,5
-43,0%
Okres Detva
2598,8
1832,3
2498,9
624,2
598,0
938,7
7,0%
Okres Krupina
10548,8
2568,5
2140,3
183,2
193,9
1722,3
550,0%
Okres Lučenec
4836,8
3976,9
4294,2
654,9
546,4
1440,2
-6,8%
Okres Poltár
6260,4
4741,8
3664,2
540,5
1069,8
1639,1
-5,4%
Okres Revúca
4654,3
4435,1
3809,5
633,0
1480,1
1766,0
0,8%
Okres Rimavská Sobota
2646,1
2929,8
3444,0
904,0
1073,2
1591,9
5,9%
Okres Veľký Krtíš
6297,1
5205,3
3771,6
1015,5
764,9
2085,1
2,1%
Okres Zvolen
14064,6
8716,4
8543,7
884,0
828,8
1843,7
28,9%
Okres Žarnovica
4634,3
3517,6
3873,4
781,3
500,6
1380,9
-1,0%
Okres Žiar nad Hronom
2960,9
2793,0
2783,9
495,9
524,6
980,5
-9,0%
Banskobystrický kraj
4433,3
3869,6
3855,4
762,6
841,1
1531,5
-8,4%
Okres Bardejov
6801,2
4561,3
5010,1
1072,7
1746,8
2069,9
-2,9%
Okres Humenné
2258,8
2838,7
2714,1
1019,3
538,8
1308,8
10,6%
Okres Kežmarok
1889,0
1554,4
2553,6
739,3
472,8
964,4
3,8%
Okres Levoča
2231,4
1910,0
2754,3
841,0
824,1
1310,2
0,2%
Okres Medzilaborce
1580,5
1993,1
2985,1
631,7
495,7
1010,3
-24,2%
Okres Poprad
2434,3
2767,7
2814,3
927,0
765,7
1423,6
12,8%
Okres Prešov
4851,8
3536,9
2598,9
1383,8
275,5
2070,7
-21,0%
Okres Sabinov
7846,4
6330,6
3508,9
1069,9
973,0
3223,6
-9,2%
Okres Snina
1958,8
2348,7
3089,4
640,9
877,9
1127,8
-7,8%
Okres Stará Ľubovňa
3999,2
3133,9
3152,8
849,0
927,0
1642,9
26,1%
Okres Stropkov
2924,5
2574,9
2258,9
527,7
355,3
990,3
22,1%
Okres Svidník
3767,1
3543,3
2221,8
825,7
1243,4
1438,8
2,2%
Okres Vranov nad Topľou
1018,0
1106,6
827,5
473,2
519,0
631,5
16,7%
Prešovský kraj
2892,9
2659,2
2520,2
827,0
814,1
1344,7
1,3%
Okres Gelnica
2011,6
2431,1
2612,2
622,6
269,2
1257,1
36,0%
Okres Košice I
5665,7
3915,3
5264,9
1311,0
567,5
2092,8
-2,0%
Okres Košice II
7269,2
6671,3
7692,8
1260,7
898,2
1819,4
2,0%
Okres Košice III
7805,1
6041,8
8741,4
770,0
397,5
2072,0
54,4%
Okres Košice IV
687,7
3224,4
1233,7
1332,8
142,6
1181,8
30,8%
Okres Košice - okolie
6836,3
5658,6
4364,5
837,6
616,1
2112,8
17,4%
Okres Michalovce
3283,6
2658,7
2196,6
822,5
478,8
1348,9
88,0%
Okres Rožňava
2309,2
2179,3
1829,7
436,4
310,4
830,3
-13,8%
Okres Sobrance
4086,9
3144,1
2714,9
410,6
515,8
1194,3
221,0%
Okres Spišská Nová Ves
3262,8
2061,9
2499,7
765,6
630,2
989,4
-39,7%
Okres Trebišov
3346,2
2348,7
3500,9
714,0
805,3
1187,4
3,1%
Košický kraj
3936,6
3261,7
3440,8
797,6
572,0
1400,1
12,8%
Slovenská republika
4185,4
3296,9
3227,1
871,3
682,0
1468,9
1,9%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
421,6
108,7
267,4
70,6%
Okres Bratislava II
262,9
121,6
515,8
60,8
0,0
85,9
13,8%
Okres Bratislava III
1842,6
2273,3
1277,5
176,8
56,3
276,7
3407,7%
Okres Bratislava IV
0,0
21,3
0,0
0,0
0,0
4,0
-
Okres Bratislava V
194,7
148,9
128,6
82,6
0,0
87,0
111,9%
Okres Malacky
628,1
1059,3
271,2
6,5
0,0
120,3
43,2%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
576,7
0,0
0,0
25,2
63,3
50,8
133,3%
Bratislavský kraj
241,0
262,8
203,7
80,0
21,2
98,0
91,0%
Okres Dunajská Streda
239,4
140,6
126,6
81,7
0,0
84,3
-28,8%
Okres Galanta
243,0
152,1
120,7
43,3
25,6
65,5
-15,7%
Okres Hlohovec
70,5
230,7
0,0
120,5
41,8
107,8
-35,0%
Okres Piešťany
1240,4
1261,3
883,4
103,7
0,0
304,5
-42,5%
Okres Senica
418,3
295,1
139,2
51,7
28,3
94,0
20,5%
Okres Skalica
0,0
67,2
0,0
53,4
68,0
50,6
155,6%
Okres Trnava
993,0
739,4
847,2
116,5
36,8
261,3
-6,3%
Trnavský kraj
526,8
411,9
368,7
83,4
27,0
145,1
-22,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
0,0
302,1
97,6
10,8
36,6
46,2
10,0%
Okres Ilava
393,8
340,2
392,4
72,2
86,6
140,3
-15,5%
Okres Myjava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
28,6
0,0
6,0
0,0
6,1
-83,3%
Okres Partizánske
188,1
181,2
227,8
27,8
0,0
52,7
-38,1%
Okres Považská Bystrica
410,7
323,7
285,0
96,4
0,0
133,2
22,1%
Okres Prievidza
731,6
640,8
643,3
58,2
5,9
170,6
8,5%
Okres Púchov
470,4
1208,6
389,7
80,5
78,9
232,0
-1,5%
Okres Trenčín
78,9
36,3
90,1
43,6
9,5
41,0
-11,1%
Trenčiansky kraj
350,0
416,2
321,3
55,7
21,7
115,8
-4,5%
Okres Komárno
1560,2
1514,6
829,0
84,9
55,3
213,2
-23,4%
Okres Levice
830,5
1126,8
1030,0
103,7
51,6
294,4
7,7%
Okres Nitra
658,9
472,4
375,0
152,3
117,0
217,6
13,7%
Okres Nové Zámky
1341,6
1252,3
1314,8
69,7
22,0
324,3
-9,9%
Okres Šaľa
482,5
475,0
438,1
240,7
121,7
266,0
31,6%
Okres Topoľčany
224,0
261,7
257,1
6,6
0,0
54,1
5,3%
Okres Zlaté Moravce
515,7
601,4
534,8
25,2
12,6
136,5
44,9%
Nitriansky kraj
770,9
768,7
694,3
100,8
57,2
223,3
3,7%
Okres Bytča
294,3
281,7
49,2
50,7
71,5
104,4
90,9%
Okres Čadca
645,4
558,2
599,6
10,2
10,2
178,9
-8,1%
Okres Dolný Kubín
718,3
664,4
1035,5
207,8
27,4
358,0
45,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
636,6
551,2
568,4
0,0
0,0
177,4
-42,5%
Okres Liptovský Mikuláš
1354,9
853,2
720,5
56,2
0,0
237,6
-11,0%
Okres Martin
58,9
155,1
100,8
52,6
0,0
62,1
21,6%
Okres Námestovo
265,1
290,8
218,8
22,1
0,0
108,5
55,6%
Okres Ružomberok
796,3
467,7
810,6
137,2
221,1
298,5
-6,5%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
0,0
40,6
28,8
33,6
-19,6%
Okres Tvrdošín
668,3
532,7
864,7
123,0
87,2
288,1
8,4%
Okres Žilina
188,7
94,8
127,8
7,5
8,8
38,0
17,4%
Žilinský kraj
486,9
402,8
454,6
53,1
35,7
160,5
-1,3%
Okres Banská Bystrica
578,6
236,6
408,6
140,2
110,0
185,6
-68,4%
Okres Banská Štiavnica
1036,3
427,7
341,6
148,4
132,1
233,9
73,3%
Okres Brezno
454,4
435,8
123,7
0,0
0,0
108,8
27,5%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
15,8
-35,7%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
61,1
0,0
26,5
-
Okres Lučenec
506,5
480,0
620,8
96,5
89,8
191,6
150,0%
Okres Poltár
1836,4
985,9
732,8
8,7
0,0
270,7
-54,2%
Okres Revúca
684,5
843,3
809,5
199,5
922,0
466,5
310,9%
Okres Rimavská Sobota
338,7
298,7
485,4
52,4
62,2
155,8
14,5%
Okres Veľký Krtíš
2050,2
1103,3
1077,6
141,5
54,6
477,2
59,1%
Okres Zvolen
226,8
155,6
397,4
36,2
0,0
52,2
500,0%
Okres Žarnovica
579,3
376,9
163,7
87,5
77,0
141,8
177,1%
Okres Žiar nad Hronom
276,4
149,6
219,0
17,5
54,6
63,1
3,9%
Banskobystrický kraj
679,7
485,1
495,6
85,3
120,2
197,4
7,7%
Okres Bardejov
2642,2
1193,9
653,5
184,0
389,8
472,1
-14,4%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Kežmarok
193,7
69,1
53,2
32,5
37,8
48,4
18,8%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
171,5
65,9
90,5
197,6%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
131,6
300,8
354,4
70,2
42,5
125,9
15,9%
Okres Prešov
288,8
346,0
212,2
14,9
0,0
121,8
-63,5%
Okres Sabinov
1426,6
2145,5
1591,2
152,8
0,0
884,1
9,1%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
291,9
143,3
52,5
8,9
92,7
65,9
63,6%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
86,3
55,9
66,2
17,7
0,0
29,6
61,5%
Prešovský kraj
330,1
294,9
208,3
46,2
59,7
114,3
-9,5%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
461,9
134,6
227,7
2,0%
Okres Košice I
480,1
445,6
534,1
122,5
20,3
198,8
5,2%
Okres Košice II
0,0
0,0
139,9
69,3
138,2
87,9
463,5%
Okres Košice III
674,5
706,2
492,5
14,3
0,0
151,6
440,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
536,9
473,6
379,5
19,8
0,0
138,2
50,2%
Okres Michalovce
410,5
271,7
313,8
36,7
0,0
122,1
135,9%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
883,7
458,5
339,4
30,4
0,0
160,8
-
Okres Spišská Nová Ves
0,0
0,0
0,0
38,3
0,0
27,7
-91,0%
Okres Trebišov
328,6
256,6
395,8
40,6
8,8
88,7
91,9%
Košický kraj
303,2
242,3
268,3
49,5
22,7
96,4
63,2%
Slovenská republika
463,9
422,7
396,5
71,9
49,6
153,0
2,7%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.