Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 42. kal. týždeň 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 42. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
63
Ambulancie - dospelí (D)
54
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8938
10975
8023
17135
3579
48650
Chorobnosť ARO
4262,0
3507,6
3466,3
961,2
694,2
1567,0
Z nich CHPO
1084
1631
1124
1510
279
5628
Chorobnosť CHPO
516,9
521,3
485,6
84,7
54,1
181,3
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
36
38
16
92
31
213
Otitídy
110
81
25
75
19
310
Sinusitídy
91
170
155
246
52
714
Komplikácie spolu
237
289
196
413
102
1237
%komplikácií z ARO
2,7
2,6
2,4
2,4
2,8
2,5
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4736,7
4973,1
3255,8
1307,5
548,9
1738,7
7,5%
Trnavský kraj
4752,4
3143,3
3344,7
910,4
575,6
1400,0
10,9%
Trenčiansky kraj
4265,4
3880,9
3611,1
851,6
619,1
1443,1
10,3%
Nitriansky kraj
5881,7
4433,1
4438,0
1121,3
609,3
1785,7
11,7%
Žilinský kraj
4492,4
2900,9
3048,6
766,6
747,6
1476,1
-4,8%
Banskobystrický kraj
4821,3
4857,0
3950,0
860,5
870,8
1688,1
10,2%
Prešovský kraj
3037,4
2708,7
2641,5
923,3
814,3
1456,7
8,3%
Košický kraj
3685,8
2958,8
3766,8
874,8
583,6
1421,6
1,5%
Slovenská republika
4262,0
3507,6
3466,3
961,2
694,2
1567,0
6,7%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
259,2
364,3
258,4
82,0
38,6
114,0
16,4%
Trnavský kraj
838,7
678,6
652,2
96,2
38,2
211,5
45,7%
Trenčiansky kraj
471,5
567,6
436,6
70,8
44,4
155,7
34,5%
Nitriansky kraj
669,9
692,3
638,5
138,3
57,8
232,6
4,1%
Žilinský kraj
500,7
449,7
514,9
61,4
43,6
176,8
10,2%
Banskobystrický kraj
913,8
871,4
727,4
93,1
125,5
265,7
34,6%
Prešovský kraj
353,2
335,4
240,6
59,1
52,7
134,3
17,5%
Košický kraj
229,8
270,6
352,2
37,8
10,3
90,4
-6,2%
Slovenská republika
516,9
521,3
485,6
84,7
54,1
181,3
18,5%
                                                                        
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1116,8
1299,8
1127,8
2812,7
945,7
2147,5
-15,9%
Okres Bratislava II
7946,2
6593,7
3301,2
1365,4
274,8
1754,4
-14,0%
Okres Bratislava III
5001,3
4546,6
7026,5
1620,0
386,2
1552,5
45,0%
Okres Bratislava IV
2431,0
1978,4
1490,7
1928,8
408,6
1989,9
23,1%
Okres Bratislava V
6990,2
10195,4
6022,3
950,2
575,4
1926,6
26,5%
Okres Malacky
3903,1
5710,0
3390,6
890,2
927,6
1818,0
35,5%
Okres Pezinok
3340,2
2200,0
1733,1
331,9
111,6
1041,8
-19,7%
Okres Senec
3316,2
1952,0
1967,3
953,2
984,0
1241,3
9,6%
Bratislavský kraj
4736,7
4973,1
3255,8
1307,5
548,9
1738,7
7,5%
Okres Dunajská Streda
2920,7
2373,9
2680,3
547,7
310,4
932,5
9,8%
Okres Galanta
4872,0
3180,0
3775,8
999,5
445,6
1480,0
7,6%
Okres Hlohovec
3945,2
2030,2
2206,8
786,7
489,0
1044,0
12,7%
Okres Piešťany
5037,9
3918,9
4299,4
1064,1
548,1
1662,9
31,9%
Okres Senica
6494,4
3772,8
2348,3
1087,4
1038,0
1618,3
3,3%
Okres Skalica
3605,8
3206,6
1946,0
916,9
1087,8
1387,7
0,7%
Okres Trnava
6070,7
3528,4
4428,4
1005,2
482,7
1592,5
11,8%
Trnavský kraj
4752,4
3143,3
3344,7
910,4
575,6
1400,0
10,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
6886,3
7509,7
8196,7
1040,2
439,0
2694,8
120,8%
Okres Ilava
3969,8
2784,8
2390,7
667,9
1162,5
1237,7
7,2%
Okres Myjava
3208,6
3529,4
5084,7
612,7
398,7
1107,5
44,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3782,6
2773,9
3546,9
1148,9
647,0
1555,7
14,1%
Okres Partizánske
4515,0
4349,0
3645,0
995,9
428,8
1467,5
-8,1%
Okres Považská Bystrica
2505,1
2277,6
2194,6
542,5
175,0
824,5
-29,2%
Okres Prievidza
5476,7
4098,3
4157,6
978,9
746,7
1596,9
-0,4%
Okres Púchov
1176,0
2465,6
1768,6
866,3
915,9
1109,6
4,5%
Okres Trenčín
5669,9
5844,0
4287,9
904,5
426,0
1808,2
39,0%
Trenčiansky kraj
4265,4
3880,9
3611,1
851,6
619,1
1443,1
10,3%
Okres Komárno
5358,9
4766,6
4884,9
863,4
680,7
1575,7
55,6%
Okres Levice
6100,9
5324,9
5192,3
1392,8
478,6
2051,5
2,0%
Okres Nitra
7633,8
5176,1
4369,6
1359,7
802,2
2164,3
6,5%
Okres Nové Zámky
5644,2
4678,0
4815,4
969,5
557,7
1752,2
11,9%
Okres Šaľa
5680,9
4084,6
4609,9
1279,6
575,5
1853,0
13,1%
Okres Topoľčany
3484,3
2060,8
2292,7
870,7
513,1
1133,8
45,4%
Okres Zlaté Moravce
6282,2
4045,9
4946,5
996,0
565,1
1712,8
-2,9%
Nitriansky kraj
5881,7
4433,1
4438,0
1121,3
609,3
1785,7
11,7%
Okres Bytča
2707,2
2042,3
2904,0
182,5
80,5
799,1
-19,2%
Okres Čadca
3105,8
2406,7
2339,8
531,6
599,3
1111,9
-19,0%
Okres Dolný Kubín
6015,6
3100,4
5029,6
964,7
716,3
1850,6
-13,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
5386,9
3829,4
3166,9
1071,6
719,4
1982,8
26,7%
Okres Liptovský Mikuláš
4345,0
3428,0
3032,1
562,3
626,2
1261,7
-5,7%
Okres Martin
5802,7
3443,2
2825,4
1256,4
700,3
1989,5
-13,7%
Okres Námestovo
3466,8
2041,4
2935,3
868,2
1464,6
1568,2
-8,3%
Okres Ružomberok
5249,9
3894,2
4194,6
647,6
858,9
1752,7
5,1%
Okres Turčianske Teplice
3460,6
1819,5
1418,4
741,2
920,3
1052,6
0,3%
Okres Tvrdošín
4767,5
2583,5
3759,4
1033,6
1517,1
1818,8
10,8%
Okres Žilina
4152,3
2502,3
2023,5
649,6
547,2
1118,4
17,7%
Žilinský kraj
4492,4
2900,9
3048,6
766,6
747,6
1476,1
-4,8%
Okres Banská Bystrica
6447,3
7864,1
4307,4
973,9
696,9
1982,5
22,0%
Okres Banská Štiavnica
2383,4
2423,4
2476,5
633,2
1387,5
1151,5
-5,9%
Okres Brezno
1785,2
3355,2
4417,9
1335,7
681,8
1802,5
28,0%
Okres Detva
2375,2
2723,7
3524,0
826,6
917,7
1231,3
31,2%
Okres Krupina
7555,2
5051,4
3923,9
855,1
387,9
2844,0
65,1%
Okres Lučenec
5181,8
4150,1
3983,1
874,0
747,6
1594,9
10,7%
Okres Poltár
5676,1
5352,1
3597,6
493,2
848,2
1501,8
-8,4%
Okres Revúca
4722,8
6184,1
3471,4
741,8
2215,3
2210,2
25,2%
Okres Rimavská Sobota
2463,2
3359,6
1990,3
675,5
507,9
1216,1
-23,6%
Okres Veľký Krtíš
11364,0
7977,7
7241,4
1356,7
683,0
3169,9
52,0%
Okres Zvolen
4083,3
5603,4
0,0
1133,5
862,6
1377,5
-25,3%
Okres Žarnovica
4344,7
3852,6
4309,9
806,4
673,9
1474,2
6,8%
Okres Žiar nad Hronom
3197,8
2721,3
3061,5
433,0
579,2
941,4
-4,0%
Banskobystrický kraj
4821,3
4857,0
3950,0
860,5
870,8
1688,1
10,2%
Okres Bardejov
8709,5
5734,8
5198,9
1212,6
1515,8
2554,0
23,4%
Okres Humenné
1848,6
2392,3
1814,6
963,2
348,0
1103,4
-15,7%
Okres Kežmarok
802,6
1006,6
1732,8
839,0
355,2
885,6
-8,2%
Okres Levoča
2455,7
2671,2
3777,3
913,3
381,4
1581,4
20,7%
Okres Medzilaborce
1724,1
2166,4
3358,2
1026,6
644,4
1303,2
29,0%
Okres Poprad
2980,6
2666,5
2241,9
1136,7
992,6
1534,0
7,8%
Okres Prešov
6225,2
4378,4
3830,5
1859,9
606,0
3045,1
47,1%
Okres Sabinov
5923,2
3708,3
4617,3
1069,9
608,1
2801,8
-13,1%
Okres Snina
1535,3
2289,2
2411,3
694,3
1006,0
1085,4
-3,8%
Okres Stará Ľubovňa
2417,0
3287,9
2577,4
1062,4
611,9
1580,8
-3,8%
Okres Stropkov
4671,0
3335,7
3128,8
690,0
414,6
1271,7
28,4%
Okres Svidník
3602,2
3441,2
2164,8
720,0
1061,3
1356,7
-5,7%
Okres Vranov nad Topľou
905,9
880,2
1210,2
435,6
690,5
651,9
3,2%
Prešovský kraj
3037,4
2708,7
2641,5
923,3
814,3
1456,7
8,3%
Okres Gelnica
541,6
1296,6
2285,7
542,3
403,8
838,1
-33,3%
Okres Košice I
4609,4
4154,0
4578,2
2053,2
713,8
2348,2
12,2%
Okres Košice II
4133,5
5660,5
10070,6
1196,7
270,4
1531,7
-15,8%
Okres Košice III
5540,7
4054,1
6258,5
503,8
331,2
1403,8
-32,2%
Okres Košice IV
3352,4
2353,8
2056,2
712,7
285,1
1145,0
-3,1%
Okres Košice - okolie
6925,8
5743,3
5943,3
892,1
754,1
2257,3
6,8%
Okres Michalovce
3455,3
2531,2
2734,5
1021,6
929,5
1424,0
5,6%
Okres Rožňava
2522,7
1824,3
1770,8
464,6
365,9
843,3
1,6%
Okres Sobrance
3092,8
2969,4
2601,8
354,8
358,2
1113,9
-6,7%
Okres Spišská Nová Ves
4954,7
3393,5
6117,6
659,6
1018,0
1553,5
57,0%
Okres Trebišov
2823,3
2131,6
3904,2
845,2
670,6
1254,1
5,6%
Košický kraj
3685,8
2958,8
3766,8
874,8
583,6
1421,6
1,5%
Slovenská republika
4262,0
3507,6
3466,3
961,2
694,2
1567,0
6,7%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
286,7
213,5
219,5
-17,9%
Okres Bratislava II
233,7
162,1
275,1
49,6
11,9
63,8
-25,7%
Okres Bratislava III
1316,1
1515,5
1277,5
37,9
0,0
119,9
-56,7%
Okres Bratislava IV
0,0
42,5
51,4
58,7
0,0
45,4
1029,4%
Okres Bratislava V
398,2
676,7
292,3
107,4
38,4
152,4
75,2%
Okres Malacky
605,7
794,4
271,2
58,7
0,0
187,1
55,6%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
30,2
0,0
13,2
-
Okres Senec
288,4
520,5
1073,1
58,8
73,8
126,8
149,4%
Bratislavský kraj
259,2
364,3
258,4
82,0
38,6
114,0
16,4%
Okres Dunajská Streda
742,1
593,5
717,5
61,8
0,0
178,1
111,3%
Okres Galanta
414,6
275,8
214,5
41,9
9,3
89,7
37,0%
Okres Hlohovec
422,7
276,9
357,9
155,5
74,1
174,0
61,4%
Okres Piešťany
1574,3
1606,5
1501,8
131,0
71,5
439,4
44,3%
Okres Senica
705,9
664,0
234,8
85,2
35,0
156,6
66,7%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
29,1
68,0
28,3
-44,1%
Okres Trnava
1337,3
1022,4
1010,0
145,8
42,9
313,8
20,1%
Trnavský kraj
838,7
678,6
652,2
96,2
38,2
211,5
45,7%
Okres Bánovce nad Bebravou
1552,8
1424,3
1394,0
32,5
36,6
431,4
834,1%
Okres Ilava
441,1
502,5
338,1
192,1
43,9
215,6
53,7%
Okres Myjava
229,2
441,2
789,0
40,0
0,0
103,1
-
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
28,6
108,6
41,9
17,0
36,5
500,0%
Okres Partizánske
225,8
96,6
121,5
0,0
0,0
25,3
-52,0%
Okres Považská Bystrica
205,3
346,6
313,5
36,2
0,0
80,2
-39,8%
Okres Prievidza
501,7
534,0
502,1
72,5
90,0
159,1
-6,8%
Okres Púchov
588,0
1377,8
689,4
81,0
138,8
294,5
26,9%
Okres Trenčín
564,5
440,4
210,2
51,4
8,7
123,1
200,0%
Trenčiansky kraj
471,5
567,6
436,6
70,8
44,4
155,7
34,5%
Okres Komárno
814,0
735,0
473,7
116,7
32,8
201,7
-5,4%
Okres Levice
769,0
697,3
614,6
125,0
57,1
226,9
-22,9%
Okres Nitra
411,8
534,8
376,7
105,8
75,2
174,4
-19,8%
Okres Nové Zámky
1403,3
1426,2
1450,9
187,3
55,8
430,8
32,8%
Okres Šaľa
325,7
356,2
424,6
310,4
177,1
300,6
13,0%
Okres Topoľčany
199,1
212,6
214,3
55,1
0,0
75,7
40,0%
Okres Zlaté Moravce
234,4
164,0
267,4
78,7
23,5
96,1
-29,6%
Nitriansky kraj
669,9
692,3
638,5
138,3
57,8
232,6
4,1%
Okres Bytča
353,1
281,7
295,3
0,0
0,0
84,1
-19,4%
Okres Čadca
407,6
598,8
523,4
17,0
0,0
165,5
-7,5%
Okres Dolný Kubín
583,6
747,4
1035,5
143,3
0,0
294,3
-17,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
391,8
522,2
771,4
0,0
0,0
198,3
11,8%
Okres Liptovský Mikuláš
1016,2
914,1
630,4
56,2
13,9
238,6
0,4%
Okres Martin
92,7
195,4
206,3
107,4
0,0
107,7
73,5%
Okres Námestovo
123,1
88,2
200,5
18,4
0,0
56,4
-48,1%
Okres Ružomberok
842,2
643,1
743,0
155,3
251,8
333,1
11,6%
Okres Turčianske Teplice
358,0
140,0
354,6
132,0
57,5
143,5
326,7%
Okres Tvrdošín
846,6
585,9
1315,8
104,6
261,6
353,5
22,7%
Okres Žilina
735,1
333,6
224,8
16,8
0,0
103,9
173,8%
Žilinský kraj
500,7
449,7
514,9
61,4
43,6
176,8
10,2%
Okres Banská Bystrica
619,9
1042,8
420,2
117,1
130,7
238,5
28,5%
Okres Banská Štiavnica
414,5
356,4
427,0
118,7
330,4
215,9
-7,7%
Okres Brezno
378,7
311,3
88,4
11,4
0,0
93,6
-14,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
72,2
0,0
49,7
215,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
1000,5
625,1
524,1
107,4
71,6
225,9
17,9%
Okres Poltár
1752,9
1643,2
866,1
14,9
22,9
319,0
17,8%
Okres Revúca
903,5
1068,2
771,4
211,9
1067,6
540,5
15,9%
Okres Rimavská Sobota
197,1
231,7
242,1
18,8
0,0
73,6
-52,8%
Okres Veľký Krtíš
4451,9
3530,6
3448,3
399,5
82,0
1255,8
163,2%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
56,9
67,7
69,6
33,3%
Okres Žarnovica
72,4
293,1
545,6
75,0
57,8
123,2
-13,2%
Okres Žiar nad Hronom
488,6
533,0
492,6
10,5
32,8
108,7
72,2%
Banskobystrický kraj
913,8
871,4
727,4
93,1
125,5
265,7
34,6%
Okres Bardejov
2805,3
1775,5
668,0
155,6
216,5
536,7
13,7%
Okres Humenné
0,0
174,0
27,1
68,6
22,4
64,1
-
Okres Kežmarok
0,0
0,0
0,0
64,5
0,0
33,2
-31,3%
Okres Levoča
0,0
57,4
125,9
136,5
169,5
105,1
16,1%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
19,7
0,0
10,1
-
Okres Poprad
77,8
231,1
246,4
24,6
0,0
70,5
-44,0%
Okres Prešov
353,0
491,2
442,0
163,7
220,4
293,1
140,6%
Okres Sabinov
881,1
1019,8
1237,6
61,1
0,0
585,6
-33,8%
Okres Snina
0,0
118,9
188,4
89,3
52,0
88,5
-
Okres Stará Ľubovňa
157,6
241,8
212,8
0,0
0,0
70,1
6,3%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
129,4
104,8
108,6
10,5
0,0
41,8
41,3%
Prešovský kraj
353,2
335,4
240,6
59,1
52,7
134,3
17,5%
Okres Gelnica
0,0
108,0
244,9
301,3
0,0
182,2
-20,0%
Okres Košice I
360,1
429,7
744,0
74,4
73,8
175,2
-11,9%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
56,2
0,0
45,3
-48,4%
Okres Košice III
321,2
196,2
205,2
9,5
0,0
56,2
-63,0%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
128,9
134,6
136,6
70,2
0,0
77,1
-44,2%
Okres Michalovce
691,1
640,4
627,6
74,0
16,9
192,7
57,8%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Spišská Nová Ves
604,2
1202,7
1578,7
17,7
24,2
251,3
805,9%
Okres Trebišov
358,5
355,3
502,3
8,2
7,6
89,4
0,7%
Košický kraj
229,8
270,6
352,2
37,8
10,3
90,4
-6,2%
Slovenská republika
516,9
521,3
485,6
84,7
54,1
181,3
18,5%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.