Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 43. kal. týždeň 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 43. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
60
Ambulancie - dospelí (D)
54
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8130
9474
6849
16292
3490
44235
Chorobnosť ARO
4037,5
3153,5
3081,8
928,0
687,3
1461,6
Z nich CHPO
967
1211
854
1294
233
4559
Chorobnosť CHPO
480,2
403,1
384,3
73,7
45,9
150,6
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
38
33
23
69
15
178
Otitídy
93
66
18
43
14
234
Sinusitídy
89
123
81
191
36
520
Komplikácie spolu
220
222
122
303
65
932
%komplikácií z ARO
2,7
2,3
1,8
1,9
1,9
2,1
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3961,0
3186,6
2703,8
1176,3
480,9
1491,9
-14,2%
Trnavský kraj
4258,7
3096,6
3340,8
819,0
560,8
1351,0
-3,5%
Trenčiansky kraj
4255,7
3633,9
3210,6
846,4
526,9
1362,4
-5,6%
Nitriansky kraj
5171,9
3798,1
3455,6
1003,5
616,1
1545,5
-13,5%
Žilinský kraj
4773,1
3011,2
3127,9
803,1
680,3
1496,3
1,4%
Banskobystrický kraj
4980,3
4294,9
3560,6
811,2
780,6
1607,2
-4,8%
Prešovský kraj
2589,7
2147,8
2251,8
912,4
970,5
1311,9
-9,9%
Košický kraj
3410,2
2771,2
3071,0
977,7
722,8
1389,6
-2,2%
Slovenská republika
4037,5
3153,5
3081,8
928,0
687,3
1461,6
-6,7%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
78,6
95,0
57,9
84,3
38,9
74,6
-34,6%
Trnavský kraj
731,5
500,4
541,8
91,5
37,0
187,7
-11,3%
Trenčiansky kraj
459,8
395,4
383,5
69,5
37,8
133,1
-14,5%
Nitriansky kraj
729,3
618,9
478,2
99,8
72,4
196,5
-15,5%
Žilinský kraj
543,9
440,7
487,5
68,4
52,6
176,2
-0,3%
Banskobystrický kraj
780,2
535,4
517,8
66,2
43,8
186,7
-29,7%
Prešovský kraj
253,6
259,0
168,9
40,7
34,5
94,7
-29,5%
Košický kraj
218,1
221,8
257,7
48,8
22,2
83,6
-7,5%
Slovenská republika
480,2
403,1
384,3
73,7
45,9
150,6
-16,9%
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
859,1
1126,5
877,2
2890,7
1242,0
2201,7
2,5%
Okres Bratislava II
9173,2
6377,5
4608,0
1216,7
289,3
1712,4
-2,4%
Okres Bratislava III
4869,7
4546,6
4790,8
1503,1
394,3
1710,7
10,2%
Okres Bratislava IV
2069,0
1293,4
1398,2
1547,4
227,0
1661,4
-16,5%
Okres Bratislava V
4829,1
5229,6
4106,3
740,3
184,6
1272,9
-33,9%
Okres Malacky
1830,4
2105,3
1736,0
645,6
458,7
940,2
-48,3%
Okres Pezinok
3225,0
2016,7
1485,6
462,7
446,2
1072,6
3,0%
Okres Senec
4325,4
3210,0
2623,1
1134,0
1018,5
1533,0
23,5%
Bratislavský kraj
3961,0
3186,6
2703,8
1176,3
480,9
1491,9
-14,2%
Okres Dunajská Streda
4189,5
2998,6
2933,5
578,6
176,2
1098,1
17,8%
Okres Galanta
4232,8
2663,5
3593,5
786,9
673,3
1353,7
-8,5%
Okres Hlohovec
3522,5
2406,0
2428,3
823,3
444,5
1142,7
9,5%
Okres Piešťany
4233,2
3772,8
4652,8
1338,9
787,4
1788,6
7,6%
Okres Senica
4141,3
3187,2
2598,7
746,1
687,3
1305,6
-19,3%
Okres Skalica
4226,5
4438,0
2572,8
829,5
560,9
1533,7
10,5%
Okres Trnava
4774,4
3085,8
3774,5
817,1
604,1
1388,1
-12,8%
Trnavský kraj
4258,7
3096,6
3340,8
819,0
560,8
1351,0
-3,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
6427,2
3383,7
2420,0
981,7
197,6
1385,5
-48,6%
Okres Ilava
3308,1
2470,7
2873,7
704,5
515,5
1123,5
-9,2%
Okres Myjava
3055,8
3247,5
3068,4
890,5
542,4
1228,1
10,9%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2657,9
2095,8
2187,1
1038,5
686,2
1190,7
-23,5%
Okres Partizánske
5267,6
4832,2
4313,2
964,0
294,8
1715,8
16,9%
Okres Považská Bystrica
2737,9
3383,4
2921,4
434,4
235,0
930,2
12,8%
Okres Prievidza
5367,4
4090,4
3504,4
1045,8
706,2
1625,6
1,8%
Okres Púchov
1920,8
3118,2
2577,9
746,9
599,5
1136,8
2,4%
Okres Trenčín
6406,3
5047,9
4056,7
879,3
575,9
1756,9
-2,8%
Trenčiansky kraj
4255,7
3633,9
3210,6
846,4
526,9
1362,4
-5,6%
Okres Komárno
5209,7
4196,4
2948,7
802,8
620,3
1362,6
-13,5%
Okres Levice
5767,7
3789,9
3215,3
1130,1
694,0
1628,7
-20,6%
Okres Nitra
6177,6
4251,6
3574,4
1323,9
746,6
1912,2
-11,7%
Okres Nové Zámky
5399,7
4136,0
4272,0
885,7
641,0
1577,9
-9,9%
Okres Šaľa
4985,4
3773,3
4347,0
1200,2
594,2
1709,9
-7,7%
Okres Topoľčany
2463,9
2028,1
1564,2
537,9
397,5
804,1
-29,1%
Okres Zlaté Moravce
5567,3
4168,9
3927,1
1021,3
444,0
1581,1
-7,7%
Nitriansky kraj
5171,9
3798,1
3455,6
1003,5
616,1
1545,5
-13,5%
Okres Bytča
2157,9
2112,7
2338,0
608,3
122,6
1038,8
30,0%
Okres Čadca
3052,9
2600,0
2372,3
617,9
849,6
1176,3
5,8%
Okres Dolný Kubín
6554,3
3155,8
4289,9
1272,1
753,2
2045,0
10,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
6562,2
3597,3
3491,7
1029,7
679,9
1894,2
-4,5%
Okres Liptovský Mikuláš
5933,4
3382,3
2962,0
682,8
504,0
1299,1
3,0%
Okres Martin
5228,0
3809,5
2928,6
1281,8
800,7
1912,1
-3,9%
Okres Námestovo
5952,7
2928,1
3798,8
652,3
1124,7
2079,0
32,6%
Okres Ružomberok
4688,4
3483,4
4050,8
672,4
910,4
1583,1
-9,7%
Okres Turčianske Teplice
3341,3
2309,3
1241,1
507,7
546,4
861,2
-18,2%
Okres Tvrdošín
4158,5
3014,1
3552,6
984,4
889,3
1648,1
-9,4%
Okres Žilina
3845,6
1904,8
2012,7
659,5
348,4
1021,4
-8,7%
Žilinský kraj
4773,1
3011,2
3127,9
803,1
680,3
1496,3
1,4%
Okres Banská Bystrica
7377,2
3839,7
3171,4
1072,5
888,5
1918,0
-3,3%
Okres Banská Štiavnica
2797,9
1995,7
2647,3
715,6
1734,4
1286,1
11,7%
Okres Brezno
4695,7
5278,5
3896,6
719,2
646,0
1833,4
1,7%
Okres Detva
1886,2
1919,0
2482,8
624,9
477,4
878,8
-28,6%
Okres Krupina
4561,7
1284,2
356,7
285,0
1099,0
858,5
-69,8%
Okres Lučenec
4938,1
4125,8
3603,1
761,7
563,5
1461,2
-8,4%
Okres Poltár
3881,5
3098,6
2398,4
556,0
1100,4
1144,9
-23,8%
Okres Revúca
6160,2
5965,5
3666,7
567,7
907,5
1995,3
-9,7%
Okres Rimavská Sobota
2855,5
4201,1
3504,8
997,7
481,2
1844,3
51,7%
Okres Veľký Krtíš
8786,6
5507,1
4837,2
1146,8
607,1
2360,0
-25,5%
Okres Zvolen
11191,2
7056,1
7020,4
960,1
636,4
1647,8
19,6%
Okres Žarnovica
5213,6
4187,6
4364,4
750,1
556,2
1536,7
4,2%
Okres Žiar nad Hronom
2526,6
2568,6
2377,2
607,6
830,6
1037,3
10,2%
Banskobystrický kraj
4980,3
4294,9
3560,6
811,2
780,6
1607,2
-4,8%
Okres Bardejov
6416,8
4749,3
4779,8
1163,6
2758,5
2448,1
-4,1%
Okres Humenné
2471,0
2581,4
2693,5
1064,1
569,0
1332,3
20,7%
Okres Kežmarok
1549,9
951,8
1111,3
823,7
311,4
874,5
-1,3%
Okres Levoča
991,7
1658,7
3231,7
1090,1
296,7
1230,7
-22,2%
Okres Medzilaborce
1867,8
3466,2
1990,0
848,9
991,3
1333,6
2,3%
Okres Poprad
1853,2
2199,8
2371,3
1092,4
746,3
1338,1
-12,8%
Okres Prešov
8144,1
4190,4
3288,4
3533,9
826,4
3782,4
24,2%
Okres Sabinov
3524,6
2348,6
1142,4
427,9
567,6
1126,6
-59,8%
Okres Snina
2473,9
1600,7
2794,0
716,6
903,0
1103,1
1,6%
Okres Stará Ľubovňa
3473,7
2363,9
2653,6
908,1
740,3
1436,1
-9,2%
Okres Stropkov
3005,7
2481,3
2381,0
844,3
799,5
1256,0
-1,2%
Okres Svidník
3957,4
3470,4
1899,0
969,9
1358,2
1560,4
15,0%
Okres Vranov nad Topľou
792,6
869,7
1225,8
422,7
685,5
613,6
-5,9%
Prešovský kraj
2589,7
2147,8
2251,8
912,4
970,5
1311,9
-9,9%
Okres Gelnica
2089,0
2431,1
2755,1
582,4
269,2
1386,9
65,5%
Okres Košice I
4033,2
4297,3
4635,4
2381,3
744,8
2476,4
5,5%
Okres Košice II
2672,5
2577,5
3881,4
1268,9
405,6
1369,0
-10,6%
Okres Košice III
9395,1
5296,4
8310,5
456,3
66,2
1435,2
2,2%
Okres Košice IV
4240,7
4127,3
2604,5
999,6
178,2
1398,1
22,1%
Okres Košice - okolie
4463,8
4326,7
2586,2
892,1
1078,2
1676,1
-25,7%
Okres Michalovce
3731,8
2470,2
3272,4
1225,0
1014,0
1610,9
13,1%
Okres Rožňava
2901,1
1686,3
1579,3
474,9
602,7
919,2
9,0%
Okres Sobrance
3313,7
2882,1
2375,6
513,2
967,1
1102,4
-1,0%
Okres Spišská Nová Ves
6042,3
2147,8
4473,1
824,5
1260,4
1298,9
-16,4%
Okres Trebišov
2482,0
2368,4
3456,4
806,7
794,7
1227,3
-2,1%
Košický kraj
3410,2
2771,2
3071,0
977,7
722,8
1389,6
-2,2%
Slovenská republika
4037,5
3153,5
3081,8
928,0
687,3
1461,6
-6,7%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
308,8
193,2
228,0
3,9%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
83,9
0,0
52,0
-18,5%
Okres Bratislava III
921,3
1010,4
798,5
44,2
56,3
175,8
46,6%
Okres Bratislava IV
0,0
51,1
0,0
22,0
0,0
21,4
-52,8%
Okres Bratislava V
149,7
152,7
98,9
51,2
0,0
57,5
-62,3%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
16,8
0,0
8,9
-95,2%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
176,3
110,7
156,4
23,4%
Bratislavský kraj
78,6
95,0
57,9
84,3
38,9
74,6
-34,6%
Okres Dunajská Streda
1412,5
796,5
590,9
59,6
0,0
229,6
29,0%
Okres Galanta
237,6
216,3
232,4
39,3
32,8
81,3
-9,4%
Okres Hlohovec
301,9
461,4
426,0
114,3
74,1
167,2
-3,9%
Okres Piešťany
1259,5
1168,4
1590,2
287,4
128,0
463,9
5,6%
Okres Senica
37,6
0,0
62,6
48,3
26,4
40,7
-74,0%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
65,5
0,0
33,9
20,0%
Okres Trnava
1080,7
651,4
697,9
75,9
11,3
214,1
-31,8%
Trnavský kraj
731,5
500,4
541,8
91,5
37,0
187,7
-11,3%
Okres Bánovce nad Bebravou
2835,5
1389,7
1483,2
6,5
0,0
321,1
-25,6%
Okres Ilava
315,1
335,0
507,1
94,5
76,8
154,0
-28,6%
Okres Myjava
382,0
551,5
511,4
22,8
0,0
105,0
1,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
36,8
0,0
7,8
0,0
7,4
-79,6%
Okres Partizánske
150,5
96,6
121,5
86,8
0,0
75,6
198,9%
Okres Považská Bystrica
239,6
268,2
285,0
33,0
9,4
76,0
-5,2%
Okres Prievidza
658,5
497,0
464,3
117,2
81,0
193,6
21,7%
Okres Púchov
548,8
531,8
359,7
112,9
74,9
186,9
-36,5%
Okres Trenčín
147,3
271,0
189,2
54,8
16,7
81,5
-33,8%
Trenčiansky kraj
459,8
395,4
383,5
69,5
37,8
133,1
-14,5%
Okres Komárno
854,7
989,0
781,6
52,1
0,0
190,5
-5,6%
Okres Levice
1153,5
692,8
599,5
89,3
138,8
231,3
1,9%
Okres Nitra
658,9
525,9
316,4
112,5
134,0
199,0
14,1%
Okres Nové Zámky
977,2
878,3
765,7
126,5
57,0
265,7
-38,3%
Okres Šaľa
763,9
633,3
269,6
240,0
128,2
283,9
-5,5%
Okres Topoľčany
323,5
261,7
300,0
13,2
0,0
66,2
-12,5%
Okres Zlaté Moravce
117,2
239,2
208,9
49,5
0,0
69,2
-27,9%
Nitriansky kraj
729,3
618,9
478,2
99,8
72,4
196,5
-15,5%
Okres Bytča
98,1
234,7
164,1
0,0
0,0
58,9
-30,0%
Okres Čadca
409,8
393,6
471,2
7,3
0,0
117,2
-29,2%
Okres Dolný Kubín
224,5
193,8
147,9
221,0
22,8
177,5
-39,7%
Okres Kysucké Nové Mesto
1616,1
522,2
690,2
13,6
25,2
257,6
29,9%
Okres Liptovský Mikuláš
1308,2
1249,3
1080,7
136,6
116,3
346,6
45,3%
Okres Martin
222,5
183,2
166,7
63,3
66,7
97,4
-9,6%
Okres Námestovo
313,3
178,7
119,3
40,1
0,0
101,0
79,3%
Okres Ružomberok
842,2
875,3
1078,6
130,7
174,6
349,3
4,9%
Okres Turčianske Teplice
358,0
140,0
177,3
111,7
115,0
131,6
-8,3%
Okres Tvrdošín
675,8
870,0
1140,4
92,3
26,2
302,6
-14,4%
Okres Žilina
330,3
182,9
267,0
13,0
0,0
66,4
-36,1%
Žilinský kraj
543,9
440,7
487,5
68,4
52,6
176,2
-0,3%
Okres Banská Bystrica
162,7
152,1
413,7
74,0
52,3
110,7
-53,6%
Okres Banská Štiavnica
1347,2
784,0
683,2
127,0
424,0
359,8
66,7%
Okres Brezno
0,0
0,0
0,0
22,8
0,0
11,6
-87,6%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
35,1
0,0
23,0
-53,7%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
1298,0
878,6
691,8
117,2
54,5
281,6
24,7%
Okres Poltár
0,0
0,0
0,0
9,0
27,5
11,4
-96,4%
Okres Revúca
1140,8
1655,3
1333,3
15,1
0,0
420,9
-22,1%
Okres Rimavská Sobota
187,6
140,0
182,1
41,6
18,5
82,1
11,5%
Okres Veľký Krtíš
4165,5
1471,1
1724,1
185,0
0,0
713,4
-43,2%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
13,6
0,0
11,0
-84,2%
Okres Žarnovica
796,5
586,3
763,8
97,2
21,4
215,0
74,5%
Okres Žiar nad Hronom
39,5
99,8
62,6
41,9
43,7
48,4
-55,5%
Banskobystrický kraj
780,2
535,4
517,8
66,2
43,8
186,7
-29,7%
Okres Bardejov
1971,2
1994,2
896,2
155,4
213,2
508,9
-5,2%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
25,8
0,0
14,5
-77,4%
Okres Kežmarok
43,1
76,8
23,6
21,1
0,0
28,2
-15,2%
Okres Levoča
0,0
100,5
220,3
183,7
98,9
147,1
40,0%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
19,7
0,0
10,1
0,0%
Okres Poprad
47,5
195,5
225,8
46,6
44,8
80,4
14,0%
Okres Prešov
288,8
346,0
583,4
74,4
0,0
247,3
-15,6%
Okres Sabinov
1762,3
1174,3
285,6
20,4
0,0
405,2
-30,8%
Okres Snina
0,0
30,2
0,0
0,0
0,0
3,1
-96,5%
Okres Stará Ľubovňa
350,3
250,7
289,0
37,1
17,2
109,7
56,7%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
64,7
52,4
46,5
4,7
0,0
18,5
-55,8%
Prešovský kraj
253,6
259,0
168,9
40,7
34,5
94,7
-29,5%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
220,9
269,2
119,6
-34,4%
Okres Košice I
360,1
382,0
801,2
142,2
0,0
189,3
8,1%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
76,3
30,0
65,5
44,4%
Okres Košice III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Košice IV
0,0
343,9
0,0
0,0
0,0
30,9
-
Okres Košice - okolie
0,0
0,0
48,8
39,6
19,3
32,2
-58,3%
Okres Michalovce
875,4
914,9
224,1
97,1
16,9
218,6
13,4%
Okres Rožňava
25,2
15,3
47,9
0,0
0,0
7,9
-
Okres Sobrance
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Spišská Nová Ves
1450,2
343,6
1447,2
47,1
72,7
164,0
-34,7%
Okres Trebišov
110,3
255,1
421,5
12,8
9,5
64,4
-27,9%
Košický kraj
218,1
221,8
257,7
48,8
22,2
83,6
-7,5%
Slovenská republika
480,2
403,1
384,3
73,7
45,9
150,6
-16,9%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.