Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 45. kal. týždeň 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 45. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
65
Ambulancie - dospelí (D)
53
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
8625
9753
6893
15212
3424
43907
Chorobnosť ARO
3961,6
3002,5
2868,7
883,9
687,9
1424,3
Z nich CHPO
979
1235
890
1199
218
4521
Chorobnosť CHPO
449,7
380,2
370,4
69,7
43,8
146,7
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
48
35
8
58
16
165
Otitídy
116
82
41
37
2
278
Sinusitídy
114
191
150
158
15
628
Komplikácie spolu
278
308
199
253
33
1071
%komplikácií z ARO
3,2
3,2
2,9
1,7
1,0
2,4
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4262,2
3089,9
2137,8
1336,2
428,4
1544,8
16,6%
Trnavský kraj
4105,8
2707,6
2876,4
806,6
629,8
1275,6
0,6%
Trenčiansky kraj
3964,8
3573,8
2934,6
804,1
607,1
1357,2
9,4%
Nitriansky kraj
5211,6
3749,9
3336,4
885,6
661,6
1492,1
4,9%
Žilinský kraj
4434,0
2873,6
2973,5
712,1
737,7
1393,6
-4,9%
Banskobystrický kraj
4767,9
4094,1
3636,7
836,5
745,3
1596,5
10,9%
Prešovský kraj
3339,8
2399,2
2534,8
858,4
736,5
1366,6
0,8%
Košický kraj
3003,1
2255,4
2285,0
900,7
699,9
1296,9
20,3%
Slovenská republika
3961,6
3002,5
2868,7
883,9
687,9
1424,3
5,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
88,8
143,1
56,0
76,6
6,0
68,2
-0,7%
Trnavský kraj
719,8
402,0
436,5
95,2
30,7
172,0
3,2%
Trenčiansky kraj
229,0
288,6
247,8
66,2
44,6
104,9
1,9%
Nitriansky kraj
636,9
631,5
555,1
83,0
39,2
185,2
17,1%
Žilinský kraj
543,9
398,8
471,2
72,3
82,0
175,3
13,0%
Banskobystrický kraj
739,4
584,5
531,4
71,1
49,5
195,3
0,1%
Prešovský kraj
469,6
374,3
307,3
30,0
24,3
132,7
5,0%
Košický kraj
136,2
121,0
185,6
48,8
47,2
74,3
38,2%
Slovenská republika
449,7
380,2
370,4
69,7
43,8
146,7
8,8%
                                                                     
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1116,8
953,2
125,3
2896,9
869,4
2087,3
23,7%
Okres Bratislava II
15600,4
10377,0
4745,5
1118,4
173,7
1799,4
30,6%
Okres Bratislava III
2105,8
6567,3
1916,3
1842,1
300,4
1637,7
19,6%
Okres Bratislava IV
2358,6
1531,7
1172,0
2552,1
499,4
2254,5
50,8%
Okres Bratislava V
5312,7
3391,0
3162,2
736,9
315,9
1164,1
-13,8%
Okres Malacky
1390,8
1754,4
1717,9
729,5
795,1
966,6
10,3%
Okres Pezinok
3455,3
1100,0
990,4
563,2
74,4
712,1
-29,6%
Okres Senec
3652,6
3123,3
2146,1
1163,4
553,5
1407,9
21,8%
Bratislavský kraj
4262,2
3089,9
2137,8
1336,2
428,4
1544,8
16,6%
Okres Dunajská Streda
3519,2
2377,8
3268,5
539,1
800,0
1104,5
4,3%
Okres Galanta
3563,3
2609,4
2556,5
656,2
630,3
1155,8
-15,8%
Okres Hlohovec
3346,4
2191,7
1491,1
630,2
421,5
824,6
-2,1%
Okres Piešťany
4414,3
3307,5
3403,8
1371,1
726,8
1709,6
17,3%
Okres Senica
3799,1
1865,8
1679,4
872,3
806,3
1155,7
-24,4%
Okres Skalica
2588,8
3160,4
1613,5
826,6
734,3
1190,3
4,1%
Okres Trnava
5840,4
3327,3
4012,9
953,5
429,1
1546,2
18,1%
Trnavský kraj
4105,8
2707,6
2876,4
806,6
629,8
1275,6
0,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
10574,2
8383,7
6050,0
1163,7
636,6
2686,7
84,5%
Okres Ilava
3434,2
2659,1
2559,8
818,8
941,7
1274,2
1,8%
Okres Myjava
4201,7
3513,1
3506,7
499,5
493,6
972,4
3,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
2771,0
2488,0
2008,7
636,1
546,9
1050,9
-4,1%
Okres Partizánske
4013,4
4308,7
4100,6
866,3
365,8
1634,6
-9,0%
Okres Považská Bystrica
2552,1
3006,2
2931,6
578,9
294,8
1042,5
-0,3%
Okres Prievidza
4261,7
3457,5
2869,2
1006,9
650,5
1451,8
11,1%
Okres Púchov
2587,2
2054,6
1528,8
714,1
724,4
1002,7
-17,5%
Okres Trenčín
4234,0
4494,2
3113,4
762,6
673,4
1523,8
21,2%
Trenčiansky kraj
3964,8
3573,8
2934,6
804,1
607,1
1357,2
9,4%
Okres Komárno
3595,2
2717,4
2901,3
644,8
574,8
964,1
-13,1%
Okres Levice
6217,0
4819,5
3152,2
1199,5
520,3
1821,4
-5,3%
Okres Nitra
6260,0
4323,0
4090,0
1035,4
928,5
1825,9
2,0%
Okres Nové Zámky
5125,8
3563,3
3320,3
725,7
546,1
1369,0
5,5%
Okres Šaľa
5463,8
4630,8
4033,6
857,6
459,7
1759,2
9,2%
Okres Topoľčany
3061,2
1651,9
1542,7
720,8
542,0
943,2
17,9%
Okres Zlaté Moravce
4948,7
3705,7
3787,9
913,3
901,5
1560,1
10,4%
Nitriansky kraj
5211,6
3749,9
3336,4
885,6
661,6
1492,1
4,9%
Okres Bytča
3089,7
2200,7
2214,9
462,3
171,7
1163,1
41,0%
Okres Čadca
3918,6
2643,2
2796,8
650,4
859,4
1301,8
6,8%
Okres Dolný Kubín
4968,1
2878,9
4043,4
1179,7
927,0
1733,9
-28,0%
Okres Kysucké Nové Mesto
5093,0
2582,0
2395,5
833,5
839,3
1511,4
17,1%
Okres Liptovský Mikuláš
4246,8
2906,9
2521,7
485,0
474,9
1008,0
-11,0%
Okres Martin
4849,8
3897,4
3276,2
917,7
528,2
1681,5
-11,5%
Okres Námestovo
4923,3
2885,7
3445,8
475,0
894,0
1857,3
-2,1%
Okres Ružomberok
6247,8
3761,1
4026,8
591,4
812,4
1561,0
2,5%
Okres Turčianske Teplice
2386,6
1819,5
1684,4
912,1
738,2
1103,4
-2,4%
Okres Tvrdošín
4366,5
2299,4
3508,8
966,8
2204,7
1826,5
0,1%
Okres Žilina
2335,7
1645,8
1355,5
662,9
584,9
882,5
-8,9%
Žilinský kraj
4434,0
2873,6
2973,5
712,1
737,7
1393,6
-4,9%
Okres Banská Bystrica
5303,9
3784,8
5597,2
1338,8
1228,2
2199,2
43,3%
Okres Banská Štiavnica
2797,9
2352,1
1964,1
652,9
1057,2
1085,5
2,3%
Okres Brezno
4111,4
4704,3
5875,9
1130,2
646,0
2275,3
4,5%
Okres Detva
698,6
577,8
961,1
796,6
978,5
841,9
-24,0%
Okres Krupina
7982,9
4880,1
3091,6
580,2
193,9
2119,8
-20,0%
Okres Lučenec
4317,3
4106,7
3055,4
820,3
685,2
1463,8
25,9%
Okres Poltár
6177,0
4788,7
3331,1
638,9
1100,4
1794,2
3,1%
Okres Revúca
6108,8
5832,7
3107,1
543,6
412,5
1710,8
8,0%
Okres Rimavská Sobota
1138,0
2129,9
1242,6
751,5
676,7
966,6
-12,4%
Okres Veľký Krtíš
7663,9
5148,7
4597,7
1142,6
645,7
2261,3
0,8%
Okres Zvolen
11947,3
8301,3
6490,6
916,1
659,7
1735,2
51,9%
Okres Žarnovica
7331,6
4868,1
4296,2
882,9
601,7
1722,5
51,8%
Okres Žiar nad Hronom
3355,7
2518,7
2909,0
534,3
579,2
1020,5
-6,5%
Banskobystrický kraj
4767,9
4094,1
3636,7
836,5
745,3
1596,5
10,9%
Okres Bardejov
8978,6
5617,4
5837,8
1227,7
1801,7
2680,3
5,5%
Okres Humenné
2209,3
2300,3
2160,7
753,7
412,0
1035,4
9,0%
Okres Kežmarok
1588,7
1133,0
1489,6
678,9
316,1
801,8
-8,4%
Okres Levoča
519,5
1694,6
1762,8
967,6
197,8
1003,3
-18,0%
Okres Medzilaborce
2155,2
2339,7
2985,1
848,9
545,2
1212,3
11,1%
Okres Poprad
2257,1
1890,2
1987,4
929,1
403,0
1164,9
-8,5%
Okres Prešov
7508,7
3114,0
3288,4
1696,3
661,1
2243,8
-44,0%
Okres Sabinov
9482,8
5006,2
4202,5
774,4
973,0
3368,0
4,8%
Okres Snina
2682,4
1638,5
2578,7
732,0
893,1
1143,3
11,5%
Okres Stará Ľubovňa
2968,7
2498,2
3121,2
804,6
537,7
1424,4
5,7%
Okres Stropkov
3086,9
1872,7
1953,6
738,8
385,0
1033,8
5,4%
Okres Svidník
3297,8
2537,2
2164,8
737,8
890,6
1235,7
-4,5%
Okres Vranov nad Topľou
760,3
848,8
853,4
491,0
671,3
613,4
0,0%
Prešovský kraj
3339,8
2399,2
2534,8
858,4
736,5
1366,6
0,8%
Okres Gelnica
1798,8
2512,2
1530,6
674,8
807,5
1239,9
-13,6%
Okres Košice I
5905,8
2451,0
2518,0
1752,7
551,2
1974,6
34,6%
Okres Košice II
4917,4
3366,0
3860,4
2447,5
547,0
2506,8
108,6%
Okres Košice III
3785,6
3811,2
4133,3
547,6
437,2
1166,5
67,3%
Okres Košice IV
3137,5
1547,7
1182,3
760,1
588,1
1038,5
43,4%
Okres Košice - okolie
4724,6
4237,7
3567,5
698,8
982,0
1692,6
13,3%
Okres Michalovce
913,7
871,7
1072,1
594,3
736,2
705,2
-33,1%
Okres Rožňava
2396,6
1732,3
1770,8
608,8
372,3
921,4
23,5%
Okres Sobrance
3357,9
2253,3
2239,8
364,9
902,6
1095,5
20,5%
Okres Spišská Nová Ves
4229,6
3006,9
3223,3
814,3
1231,7
1506,0
-6,1%
Okres Trebišov
2310,4
2078,9
2455,7
788,2
742,4
1132,7
16,6%
Košický kraj
3003,1
2255,4
2285,0
900,7
699,9
1296,9
20,3%
Slovenská republika
3961,6
3002,5
2868,7
883,9
687,9
1424,3
5,6%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
100,9
0,0
57,8
-51,8%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
79,6
0,0
50,6
31,5%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
319,4
44,2
0,0
37,9
-70,0%
Okres Bratislava IV
0,0
51,1
0,0
51,3
0,0
35,7
177,8%
Okres Bratislava V
202,8
206,8
0,0
85,8
0,0
86,2
-0,9%
Okres Malacky
269,2
397,2
226,0
0,0
0,0
94,6
1050,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
117,5
44,3
98,3
-50,2%
Bratislavský kraj
88,8
143,1
56,0
76,6
6,0
68,2
-0,7%
Okres Dunajská Streda
377,1
273,3
240,1
32,9
0,0
82,8
-46,4%
Okres Galanta
453,5
256,9
178,8
2,9
10,2
75,9
-7,1%
Okres Hlohovec
0,0
0,0
0,0
97,6
79,0
87,4
-31,8%
Okres Piešťany
1389,1
1030,9
1013,4
200,5
107,2
394,2
-1,4%
Okres Senica
444,9
197,6
284,6
70,5
39,7
113,3
-7,6%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
64,0
0,0
36,6
-16,8%
Okres Trnava
1380,1
655,9
817,4
186,4
12,3
307,6
49,5%
Trnavský kraj
719,8
402,0
436,5
95,2
30,7
172,0
3,2%
Okres Bánovce nad Bebravou
1004,3
1359,5
634,3
0,0
0,0
241,9
35,1%
Okres Ilava
94,5
146,6
241,5
175,7
95,4
154,5
-12,9%
Okres Myjava
382,0
571,9
876,7
13,3
0,0
95,9
10,5%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
64,3
54,3
36,6
78,1
43,9
511,5%
Okres Partizánske
188,1
201,3
354,4
9,1
0,0
72,6
-31,4%
Okres Považská Bystrica
293,3
265,3
285,0
61,1
0,0
99,6
3,3%
Okres Prievidza
310,9
292,0
247,1
79,1
62,2
118,1
25,2%
Okres Púchov
117,6
145,0
149,9
47,4
62,4
70,4
-62,2%
Okres Trenčín
92,0
206,4
98,5
52,9
37,9
69,6
80,0%
Trenčiansky kraj
229,0
288,6
247,8
66,2
44,6
104,9
1,9%
Okres Komárno
610,5
623,7
1421,1
64,5
27,8
156,0
-20,8%
Okres Levice
315,7
570,5
381,5
145,3
86,7
198,1
24,5%
Okres Nitra
439,3
383,3
316,4
90,9
71,8
149,3
-5,0%
Okres Nové Zámky
1307,2
1049,9
892,8
108,2
21,8
301,4
34,6%
Okres Šaľa
940,8
1044,9
697,5
112,1
17,0
301,8
40,7%
Okres Topoľčany
348,4
212,6
321,4
11,0
0,0
63,5
9,3%
Okres Zlaté Moravce
260,5
668,2
408,5
22,5
13,5
116,5
139,1%
Nitriansky kraj
636,9
631,5
555,1
83,0
39,2
185,2
17,1%
Okres Bytča
147,1
29,3
41,0
0,0
0,0
24,9
-61,0%
Okres Čadca
645,4
657,5
786,0
22,6
0,0
201,7
30,9%
Okres Dolný Kubín
59,9
36,9
98,6
159,9
63,2
124,6
-52,6%
Okres Kysucké Nové Mesto
636,6
348,1
365,4
15,2
28,0
142,7
15,6%
Okres Liptovský Mikuláš
1177,3
959,8
504,3
77,3
33,9
225,0
62,3%
Okres Martin
44,5
58,6
38,1
78,3
10,6
57,2
-14,9%
Okres Námestovo
266,7
138,6
200,5
17,2
0,0
91,4
-9,5%
Okres Ružomberok
1470,1
993,9
1595,0
145,3
259,5
442,1
9,0%
Okres Turčianske Teplice
238,7
209,9
177,3
142,1
134,2
154,7
15,0%
Okres Tvrdošín
1195,6
932,2
1140,4
272,5
784,7
587,9
93,3%
Okres Žilina
212,3
45,7
61,6
9,0
0,0
26,1
-65,2%
Žilinský kraj
543,9
398,8
471,2
72,3
82,0
175,3
13,0%
Okres Banská Bystrica
241,1
236,6
326,8
81,4
26,1
119,9
-13,4%
Okres Banská Štiavnica
932,6
498,9
683,2
79,1
99,1
209,9
-47,0%
Okres Brezno
108,2
103,8
88,4
57,1
35,9
64,0
9,1%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
81,7
94,7
71,2
-4,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
61,1
0,0
26,5
-
Okres Lučenec
620,8
324,7
0,0
87,1
78,3
136,2
-10,9%
Okres Poltár
1752,9
1314,6
799,5
11,2
68,8
364,5
9,7%
Okres Revúca
1283,4
1405,5
857,1
13,8
0,0
323,5
-34,5%
Okres Rimavská Sobota
189,7
91,0
118,3
63,3
60,1
79,8
29,0%
Okres Veľký Krtíš
3319,4
2319,8
2227,0
242,1
99,3
870,8
24,4%
Okres Zvolen
0,0
0,0
529,8
20,7
0,0
32,7
-25,5%
Okres Žarnovica
362,1
418,8
1022,9
117,2
0,0
192,9
56,0%
Okres Žiar nad Hronom
79,0
74,8
93,8
21,0
32,8
35,8
-13,4%
Banskobystrický kraj
739,4
584,5
531,4
71,1
49,5
195,3
0,1%
Okres Bardejov
2960,2
1989,8
1350,5
94,0
138,6
613,9
-11,5%
Okres Humenné
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Kežmarok
77,5
27,6
0,0
18,9
17,6
22,9
-42,1%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
36,7
0,0
15,4
-76,9%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Poprad
213,8
342,2
361,3
58,3
14,9
127,8
60,0%
Okres Prešov
346,6
384,4
265,2
59,5
0,0
123,9
-29,1%
Okres Sabinov
1049,0
953,6
1142,4
81,5
0,0
551,5
20,8%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Stará Ľubovňa
289,0
274,0
331,0
40,0
37,1
123,8
22,6%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Vranov nad Topľou
80,9
73,4
62,1
2,4
0,0
22,9
8,6%
Prešovský kraj
469,6
374,3
307,3
30,0
24,3
132,7
5,0%
Okres Gelnica
0,0
40,5
0,0
160,7
484,5
141,7
-50,6%
Okres Košice I
192,1
191,0
419,7
159,9
110,2
178,2
-
Okres Košice II
0,0
30,3
83,9
46,2
0,0
34,4
-
Okres Košice III
137,7
168,1
87,9
91,3
79,5
101,1
-
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
143,2
224,3
113,9
24,8
19,3
63,3
29,4%
Okres Michalovce
215,0
177,9
313,8
39,3
35,9
98,6
13,4%
Okres Rožňava
50,5
0,0
47,9
6,8
0,0
11,2
46,1%
Okres Sobrance
706,9
314,4
339,4
15,2
0,0
137,8
-
Okres Spišská Nová Ves
483,4
300,7
789,4
13,9
85,9
138,1
-39,7%
Okres Trebišov
79,7
118,4
121,8
43,5
24,2
56,0
-35,9%
Košický kraj
136,2
121,0
185,6
48,8
47,2
74,3
38,2%
Slovenská republika
449,7
380,2
370,4
69,7
43,8
146,7
8,8%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.