Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 46. kal. týždeň 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 46. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
55
Ambulancie - dospelí (D)
42
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
6675
7831
5177
10244
2395
32322
Chorobnosť ARO
3641,7
2863,6
2559,1
744,6
601,9
1288,7
Z nich CHPO
780
998
668
685
144
3275
Chorobnosť CHPO
425,5
364,9
330,2
49,8
36,2
130,6
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
37
29
11
35
14
126
Otitídy
58
56
10
29
10
163
Sinusitídy
61
140
98
105
22
426
Komplikácie spolu
156
225
119
169
46
715
%komplikácií z ARO
2,3
2,9
2,3
1,6
1,9
2,2
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
4157,9
2967,8
2181,6
922,9
462,9
1263,2
-18,2%
Trnavský kraj
4282,1
2915,6
2734,8
802,3
499,8
1308,5
2,6%
Trenčiansky kraj
3674,3
3039,2
2800,8
629,1
486,3
1152,8
-15,1%
Nitriansky kraj
5002,8
3998,9
3158,4
843,7
636,2
1436,8
-3,7%
Žilinský kraj
4090,6
2458,1
2451,5
622,8
534,8
1278,6
-8,2%
Banskobystrický kraj
4008,0
3732,4
3124,6
600,8
644,6
1309,6
-18,0%
Prešovský kraj
2821,1
2391,2
2191,6
732,4
804,6
1271,8
-6,9%
Košický kraj
2952,2
2203,2
1866,4
702,2
455,9
1083,5
-16,5%
Slovenská republika
3641,7
2863,6
2559,1
744,6
601,9
1288,7
-9,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
38,5
34,1
111,3
41,9
20,1
40,9
-40,0%
Trnavský kraj
817,8
521,2
455,8
96,7
34,8
199,8
16,1%
Trenčiansky kraj
238,3
253,5
256,4
44,6
33,3
88,1
-16,0%
Nitriansky kraj
801,3
647,3
531,3
65,8
50,6
180,2
-2,7%
Žilinský kraj
486,1
298,7
379,6
26,8
24,8
132,8
-24,3%
Banskobystrický kraj
466,3
561,1
442,2
48,4
18,5
148,4
-24,1%
Prešovský kraj
333,4
335,0
266,7
41,1
59,2
130,3
-1,9%
Košický kraj
139,3
105,8
62,5
14,6
15,2
37,9
-49,0%
Slovenská republika
425,5
364,9
330,2
49,8
36,2
130,6
-11,0%
                                                                      
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
2612,8
1200,6
1903,5
-8,8%
Okres Bratislava II
3330,4
1945,7
1444,3
766,5
193,6
1006,3
-44,1%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
1724,2
579,3
1392,9
-14,9%
Okres Bratislava IV
1551,7
1446,6
1233,7
572,0
516,4
964,7
-57,2%
Okres Bratislava V
8110,9
4962,4
3001,4
561,9
89,5
1309,8
12,5%
Okres Malacky
3903,1
3575,0
3933,1
909,7
642,2
1751,1
81,2%
Okres Pezinok
5758,9
3300,1
990,4
603,5
0,0
1503,4
111,1%
Okres Senec
2595,3
4945,2
3934,6
852,0
774,9
1452,6
3,2%
Bratislavský kraj
4157,9
2967,8
2181,6
922,9
462,9
1263,2
-18,2%
Okres Dunajská Streda
3284,6
2725,8
3112,2
435,1
276,8
981,4
-11,1%
Okres Galanta
3498,5
2381,5
1999,8
646,9
560,4
1115,1
-3,5%
Okres Hlohovec
3346,4
1845,7
1192,8
907,5
711,2
1052,4
27,6%
Okres Piešťany
3448,6
3572,9
3060,5
1134,0
339,6
1490,9
-12,8%
Okres Senica
3304,7
3112,1
2991,9
940,3
991,3
1477,5
27,8%
Okres Skalica
3081,9
3059,5
1882,4
771,3
637,4
1195,1
0,4%
Okres Trnava
7984,2
3360,1
3354,3
1116,0
455,9
1740,5
12,6%
Trnavský kraj
4282,1
2915,6
2734,8
802,3
499,8
1308,5
2,6%
Okres Bánovce nad Bebravou
8270,3
8157,1
16978,9
1072,7
548,8
2164,0
-19,5%
Okres Ilava
3119,1
2533,5
2270,0
583,4
834,5
1068,2
-16,2%
Okres Myjava
2387,3
3002,5
3141,4
879,1
759,4
1339,2
37,7%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3782,6
2144,8
2099,2
497,9
487,0
1075,2
2,3%
Okres Partizánske
5418,1
4880,5
4495,4
562,8
450,3
1668,6
2,1%
Okres Považská Bystrica
2094,5
1609,2
1824,1
379,8
206,4
621,7
-40,4%
Okres Prievidza
4228,0
3246,0
2653,1
766,3
526,2
1249,9
-13,9%
Okres Púchov
2439,1
2229,2
1698,6
432,9
573,0
837,3
-16,5%
Okres Trenčín
4896,8
4548,2
3058,3
853,4
353,1
1586,6
4,1%
Trenčiansky kraj
3674,3
3039,2
2800,8
629,1
486,3
1152,8
-15,1%
Okres Komárno
5358,9
4811,2
3138,2
698,2
655,0
1344,6
39,5%
Okres Levice
5207,4
5032,9
2970,1
1541,2
835,3
1987,0
9,1%
Okres Nitra
5735,3
4882,5
3893,4
815,0
720,7
1619,3
-11,3%
Okres Nové Zámky
5933,1
4136,0
3941,5
562,6
533,9
1371,0
0,1%
Okres Šaľa
5829,7
4037,1
3369,8
742,6
528,8
1432,7
-18,6%
Okres Topoľčany
2463,9
1733,7
1135,6
650,3
455,3
832,4
-11,7%
Okres Zlaté Moravce
4336,6
3041,3
3300,5
793,6
640,5
1276,7
-18,2%
Nitriansky kraj
5002,8
3998,9
3158,4
843,7
636,2
1436,8
-3,7%
Okres Bytča
2991,7
1966,0
1927,8
628,6
143,1
1098,0
-5,6%
Okres Čadca
2212,9
1490,8
1738,6
558,0
380,1
886,2
-31,9%
Okres Dolný Kubín
4130,1
2823,6
3994,1
759,7
739,5
1333,9
-23,1%
Okres Kysucké Nové Mesto
4113,6
2582,0
2679,7
136,4
125,9
1396,4
-7,6%
Okres Liptovský Mikuláš
5956,8
2468,1
2341,6
527,2
633,2
1151,1
14,2%
Okres Martin
5982,8
3500,8
2551,0
859,1
452,8
1838,0
9,3%
Okres Námestovo
4800,2
2540,4
2691,0
637,3
1622,1
1782,3
-4,0%
Okres Ružomberok
4491,9
2882,0
3132,0
658,1
409,3
1439,7
-7,8%
Okres Turčianske Teplice
2864,0
1679,5
1063,8
485,7
939,5
867,9
-21,3%
Okres Tvrdošín
5263,2
2843,2
3223,7
830,6
741,1
1607,3
-12,0%
Okres Žilina
2029,0
1645,8
1581,4
466,0
217,8
744,0
-15,7%
Žilinský kraj
4090,6
2458,1
2451,5
622,8
534,8
1278,6
-8,2%
Okres Banská Bystrica
0,0
0,0
0,0
602,3
784,0
793,2
-63,9%
Okres Banská Štiavnica
2176,2
2138,3
1964,1
781,6
958,0
1091,5
0,6%
Okres Brezno
3786,9
3026,6
2628,7
821,9
287,1
1306,1
-42,6%
Okres Detva
2375,2
2393,6
2029,0
755,8
631,3
1087,9
29,2%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
305,4
581,8
424,0
-80,0%
Okres Lučenec
4961,7
3963,4
3507,0
649,9
636,2
1512,1
3,3%
Okres Poltár
7345,6
5117,4
4130,6
762,2
1293,0
1948,7
8,6%
Okres Revúca
2997,9
3316,9
1671,4
182,9
311,4
918,8
-46,3%
Okres Rimavská Sobota
1305,5
1688,1
914,5
152,0
270,7
533,5
-44,8%
Okres Veľký Krtíš
5355,6
5189,1
7266,0
1089,6
546,4
2041,5
-9,7%
Okres Zvolen
7032,3
4669,5
3576,4
0,0
0,0
2748,1
58,4%
Okres Žarnovica
4924,0
4480,7
4091,7
850,1
558,3
1548,9
-10,1%
Okres Žiar nad Hronom
3000,4
3117,2
2658,7
495,9
677,6
1031,0
1,0%
Banskobystrický kraj
4008,0
3732,4
3124,6
600,8
644,6
1309,6
-18,0%
Okres Bardejov
7075,2
4940,9
5567,7
1139,2
2309,8
2537,7
-5,3%
Okres Humenné
1657,0
2209,3
2269,9
549,9
762,7
964,2
-6,9%
Okres Kežmarok
871,8
1105,3
1755,6
596,7
122,9
763,0
-4,8%
Okres Levoča
991,7
1579,7
1049,3
682,4
423,8
840,8
-16,2%
Okres Medzilaborce
1867,8
2079,7
995,0
558,4
679,8
854,7
-29,5%
Okres Poprad
3516,3
3106,9
1626,0
718,9
208,0
1238,3
6,3%
Okres Prešov
5280,8
2883,3
2727,7
1979,7
314,1
2260,4
0,7%
Okres Sabinov
8475,8
5906,8
4447,3
896,6
810,8
3486,6
3,5%
Okres Snina
2760,8
1832,3
1652,2
516,4
774,0
927,5
-18,9%
Okres Stará Ľubovňa
2101,7
1948,7
1956,1
718,2
774,7
1140,7
-19,9%
Okres Stropkov
1868,4
2106,7
1953,6
462,7
325,7
811,6
-21,5%
Okres Svidník
2891,9
2303,9
1709,1
714,9
1073,9
1144,5
-7,4%
Okres Vranov nad Topľou
828,2
1050,7
1009,6
370,3
535,9
605,1
-1,4%
Prešovský kraj
2821,1
2391,2
2191,6
732,4
804,6
1271,8
-6,9%
Okres Gelnica
2785,3
3808,8
2571,4
200,8
403,8
1594,1
28,6%
Okres Košice I
3732,0
2708,6
2029,0
1464,7
482,7
1636,6
-17,1%
Okres Košice II
5481,0
4190,2
2975,4
950,0
246,8
1465,9
-41,5%
Okres Košice III
3794,2
2648,2
2231,5
449,2
695,6
939,1
-19,5%
Okres Košice IV
3209,2
1719,7
1645,0
863,3
77,8
973,3
-6,3%
Okres Košice - okolie
4970,0
4390,8
3415,7
797,9
1290,0
1746,9
3,2%
Okres Michalovce
2257,5
1677,3
1613,8
465,5
331,5
800,9
13,6%
Okres Rožňava
2282,1
1617,9
1572,0
443,1
288,3
791,2
-14,1%
Okres Sobrance
2474,2
1938,9
1561,1
190,1
322,4
796,2
-27,3%
Okres Spišská Nová Ves
2980,9
1030,9
614,0
481,2
720,2
789,7
-47,6%
Okres Trebišov
1864,3
1436,8
1558,7
589,4
506,5
825,7
-27,1%
Košický kraj
2952,2
2203,2
1866,4
702,2
455,9
1083,5
-16,5%
Slovenská republika
3641,7
2863,6
2559,1
744,6
601,9
1288,7
-9,5%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
278,0
124,2
201,5
249,0%
Okres Bratislava II
175,3
162,1
515,8
0,0
0,0
62,5
23,5%
Okres Bratislava III
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Bratislava V
0,0
0,0
0,0
45,6
0,0
29,8
-65,5%
Okres Malacky
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Pezinok
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Bratislavský kraj
38,5
34,1
111,3
41,9
20,1
40,9
-40,0%
Okres Dunajská Streda
715,0
612,2
531,8
17,7
0,0
148,2
78,9%
Okres Galanta
166,6
86,9
23,0
22,6
0,0
35,6
-53,1%
Okres Hlohovec
176,1
0,0
0,0
175,6
189,7
176,3
101,7%
Okres Piešťany
899,6
912,8
915,0
213,8
94,3
362,0
-8,2%
Okres Senica
334,7
214,6
173,9
68,1
22,0
102,0
-9,9%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
29,1
0,0
16,1
-55,8%
Okres Trnava
2177,5
1114,3
918,7
201,3
26,8
416,8
35,5%
Trnavský kraj
817,8
521,2
455,8
96,7
34,8
199,8
16,1%
Okres Bánovce nad Bebravou
236,3
0,0
780,6
0,0
0,0
33,0
-86,4%
Okres Ilava
126,0
188,4
193,2
89,5
83,4
104,9
-32,1%
Okres Myjava
95,5
428,9
657,5
79,9
227,8
192,5
100,8%
Okres Nové Mesto nad Váhom
44,0
0,0
0,0
15,6
22,1
14,1
-67,9%
Okres Partizánske
225,8
289,9
425,2
10,4
0,0
90,1
24,0%
Okres Považská Bystrica
164,3
148,5
228,0
29,2
19,7
56,0
-43,8%
Okres Prievidza
462,1
265,6
329,5
50,8
35,6
108,4
-8,2%
Okres Púchov
348,4
537,2
266,5
68,6
29,4
137,0
94,7%
Okres Trenčín
220,9
330,3
94,6
15,8
0,0
66,9
-3,9%
Trenčiansky kraj
238,3
253,5
256,4
44,6
33,3
88,1
-16,0%
Okres Komárno
1153,2
1425,5
888,2
33,7
45,7
232,5
49,0%
Okres Levice
791,0
794,7
517,7
65,9
44,0
188,5
-4,9%
Okres Nitra
503,4
485,3
468,8
79,0
88,9
164,5
10,2%
Okres Nové Zámky
2444,8
1415,4
1330,0
115,7
24,3
412,7
37,0%
Okres Šaľa
402,0
263,9
134,8
73,9
123,0
120,9
-60,0%
Okres Topoľčany
298,7
245,3
235,7
28,7
0,0
68,9
8,5%
Okres Zlaté Moravce
175,8
273,4
167,1
25,2
12,6
58,3
-50,0%
Nitriansky kraj
801,3
647,3
531,3
65,8
50,6
180,2
-2,7%
Okres Bytča
196,2
58,7
164,1
0,0
0,0
45,6
83,3%
Okres Čadca
389,3
262,4
292,5
28,9
16,5
119,2
-40,9%
Okres Dolný Kubín
89,8
332,2
221,9
21,5
54,8
70,5
-43,5%
Okres Kysucké Nové Mesto
636,6
406,2
446,6
0,0
0,0
213,1
49,4%
Okres Liptovský Mikuláš
560,6
228,5
480,3
28,1
0,0
102,4
-54,5%
Okres Martin
262,2
141,3
61,2
26,8
18,1
68,0
18,8%
Okres Námestovo
516,9
241,9
262,5
12,9
0,0
143,1
56,6%
Okres Ružomberok
1010,7
547,8
958,8
116,1
107,7
322,4
-27,1%
Okres Turčianske Teplice
0,0
0,0
88,7
11,8
67,1
26,9
-82,6%
Okres Tvrdošín
1169,6
862,3
1151,3
30,8
21,8
318,0
-45,9%
Okres Žilina
188,7
91,4
123,2
3,3
0,0
36,1
38,2%
Žilinský kraj
486,1
298,7
379,6
26,8
24,8
132,8
-24,3%
Okres Banská Bystrica
0,0
0,0
0,0
74,0
0,0
71,2
-40,6%
Okres Banská Štiavnica
621,8
926,6
597,8
49,5
0,0
185,9
-11,4%
Okres Brezno
757,4
847,5
463,9
91,3
0,0
230,5
260,0%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Lučenec
634,9
397,9
432,4
17,8
0,0
134,4
-1,3%
Okres Poltár
1168,6
1971,8
866,1
9,0
0,0
348,9
-4,3%
Okres Revúca
164,3
393,5
257,1
0,0
0,0
80,8
-75,0%
Okres Rimavská Sobota
0,0
0,0
0,0
8,4
0,0
4,4
-94,5%
Okres Veľký Krtíš
1673,6
1988,4
1847,3
264,8
124,2
587,8
-32,5%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Žarnovica
144,8
293,1
381,9
56,3
0,0
93,3
-51,6%
Okres Žiar nad Hronom
276,4
149,6
187,7
34,9
43,7
69,4
94,1%
Banskobystrický kraj
466,3
561,1
442,2
48,4
18,5
148,4
-24,1%
Okres Bardejov
2730,3
2149,0
1568,4
203,6
375,4
752,2
22,5%
Okres Humenné
0,0
0,0
45,9
24,4
58,7
25,2
-
Okres Kežmarok
24,2
103,6
186,2
42,2
0,0
59,1
158,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
0,0
94,5
84,8
52,6
240,5%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Poprad
95,0
86,9
60,2
14,8
0,0
32,0
-75,0%
Okres Prešov
165,0
274,6
265,2
18,9
0,0
99,2
-19,9%
Okres Sabinov
881,1
1218,4
816,0
0,0
81,1
521,8
-5,4%
Okres Snina
0,0
0,0
0,0
40,2
0,0
22,9
-
Okres Stará Ľubovňa
95,5
205,1
279,4
16,5
17,2
77,3
-37,5%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Vranov nad Topľou
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Prešovský kraj
333,4
335,0
266,7
41,1
59,2
130,3
-1,9%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
120,5
403,8
95,6
-32,5%
Okres Košice I
78,6
78,1
0,0
50,5
0,0
41,6
-76,7%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
3,3
37,0
8,6
-74,9%
Okres Košice III
180,7
98,1
0,0
0,0
0,0
21,1
-79,2%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Košice - okolie
138,1
128,2
48,8
19,8
0,0
38,6
-39,0%
Okres Michalovce
506,8
366,0
403,4
12,1
0,0
117,4
19,0%
Okres Rožňava
27,2
16,5
0,0
0,0
0,0
4,2
-62,7%
Okres Sobrance
618,6
419,2
135,7
0,0
0,0
130,1
-5,6%
Okres Spišská Nová Ves
322,3
171,8
0,0
54,7
0,0
77,7
-43,8%
Okres Trebišov
119,5
110,5
97,4
11,4
21,1
37,2
-33,6%
Košický kraj
139,3
105,8
62,5
14,6
15,2
37,9
-49,0%
Slovenská republika
425,5
364,9
330,2
49,8
36,2
130,6
-11,0%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.