Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 47. kal. týždeň 2011
Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 47. kalendárny týždeň
Percento hlásiacich ambulancií lekárov
Ambulancie - pediatri (P)
63
Ambulancie - dospelí (D)
54
Stupeň aktivity
1 – Bez aktivity
Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Všetky ARO
9300
10915
7410
15372
3741
46738
Chorobnosť ARO
4391,6
3454,6
3170,4
869,0
731,2
1509,0
Z nich CHPO
1021
1371
851
1308
297
4848
Chorobnosť CHPO
482,1
433,9
364,1
73,9
58,1
156,5
Úmrtia
0
0
0
0
0
0
Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín
Veková skupina
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Pneumónie
51
45
17
71
32
216
Otitídy
102
65
27
40
32
266
Sinusitídy
101
180
134
177
24
616
Komplikácie spolu
254
290
178
288
88
1098
%komplikácií z ARO
2,7
2,7
2,4
1,9
2,4
2,3
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
3709,4
3455,7
2762,9
1229,9
626,8
1557,7
23,3%
Trnavský kraj
4924,4
3301,7
2953,9
813,9
633,6
1381,0
5,5%
Trenčiansky kraj
4275,8
3657,5
3097,1
758,7
610,2
1362,8
18,2%
Nitriansky kraj
6148,3
4620,1
3632,7
964,6
670,0
1673,0
16,4%
Žilinský kraj
4743,9
3353,7
3337,8
695,7
768,3
1506,8
17,8%
Banskobystrický kraj
5179,2
4399,2
4081,7
845,3
895,2
1685,4
28,7%
Prešovský kraj
3208,0
2502,5
2584,6
854,1
841,2
1402,8
10,3%
Košický kraj
4069,4
3067,8
2972,4
791,4
672,0
1403,1
29,5%
Slovenská republika
4391,6
3454,6
3170,4
869,0
731,2
1509,0
17,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Bratislavský kraj
95,3
114,6
78,7
84,0
21,3
75,1
83,8%
Trnavský kraj
785,6
546,8
475,7
90,8
39,0
188,0
-5,9%
Trenčiansky kraj
408,2
566,0
356,5
66,2
62,3
151,6
72,2%
Nitriansky kraj
758,7
691,5
533,9
99,9
54,5
205,8
14,2%
Žilinský kraj
423,0
364,4
363,6
51,2
80,6
143,3
7,9%
Banskobystrický kraj
795,0
518,4
530,8
92,6
106,7
209,9
41,5%
Prešovský kraj
439,0
386,4
278,6
63,1
55,4
153,3
17,7%
Košický kraj
160,0
140,2
157,3
27,3
16,5
56,3
48,4%
Slovenská republika
482,1
433,9
364,1
73,9
58,1
156,5
19,9%
                                                                       
Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
1030,9
693,2
626,6
2472,2
742,4
1798,3
-5,5%
Okres Bratislava II
19106,0
13944,1
10729,0
1174,6
397,6
1476,6
46,7%
Okres Bratislava III
5922,6
4546,6
3992,3
1468,2
273,7
1721,0
23,6%
Okres Bratislava IV
2103,4
1872,1
1473,6
1522,9
138,0
1524,4
58,0%
Okres Bratislava V
3518,3
4265,6
3954,1
786,6
358,0
1219,6
-6,9%
Okres Malacky
3014,8
3416,1
2495,5
1416,0
1953,3
1867,3
6,6%
Okres Pezinok
4146,4
2444,5
1815,7
402,3
1041,2
1318,8
-12,3%
Okres Senec
5422,2
6042,0
4151,8
1210,9
885,6
1883,4
29,7%
Bratislavský kraj
3709,4
3455,7
2762,9
1229,9
626,8
1557,7
23,3%
Okres Dunajská Streda
4245,4
2900,7
3092,5
562,9
396,9
1141,1
16,3%
Okres Galanta
3343,1
2741,9
2531,5
670,2
630,8
1141,0
2,3%
Okres Hlohovec
4138,9
2076,4
1863,8
602,3
474,2
908,8
-13,6%
Okres Piešťany
4273,2
3207,8
2492,6
1127,6
591,1
1456,4
-2,3%
Okres Senica
4278,2
3095,0
2391,0
887,1
978,1
1390,6
-5,9%
Okres Skalica
4746,1
5256,1
1780,6
884,8
734,3
1533,2
28,3%
Okres Trnava
7650,1
4036,1
4427,6
973,1
687,6
1774,4
2,0%
Trnavský kraj
4924,4
3301,7
2953,9
813,9
633,6
1381,0
5,5%
Okres Bánovce nad Bebravou
8742,9
5337,4
3903,2
1054,7
1146,4
2067,2
-4,5%
Okres Ilava
3875,2
3077,9
2511,5
646,4
965,6
1239,9
16,1%
Okres Myjava
2801,1
3758,2
4967,9
719,3
430,3
1210,8
-9,6%
Okres Nové Mesto nad Váhom
3706,7
2620,5
2220,9
773,3
559,9
1200,8
11,7%
Okres Partizánske
3950,7
3906,0
3645,0
729,5
245,6
1323,7
-20,7%
Okres Považská Bystrica
3461,4
4120,2
3399,8
539,7
288,3
1222,7
96,7%
Okres Prievidza
4370,6
3217,8
2836,3
846,2
597,4
1313,7
5,1%
Okres Púchov
2744,0
3964,2
2308,2
672,0
582,8
1222,7
46,0%
Okres Trenčín
5522,7
4113,0
3842,5
880,9
777,7
1714,9
8,1%
Trenčiansky kraj
4275,8
3657,5
3097,1
758,7
610,2
1362,8
18,2%
Okres Komárno
4748,4
3623,2
2486,9
848,8
668,8
1289,0
-4,1%
Okres Levice
6242,7
5336,1
3612,8
1149,7
619,4
1828,5
-8,0%
Okres Nitra
7940,9
5456,6
4669,4
1164,3
955,0
2191,9
35,4%
Okres Nové Zámky
6724,8
4942,8
4312,3
907,6
599,5
1718,9
25,4%
Okres Šaľa
8412,8
7065,0
4208,0
1157,8
368,9
2040,0
42,4%
Okres Topoľčany
1667,5
1063,1
642,8
544,5
491,4
644,6
-22,6%
Okres Zlaté Moravce
5573,8
4586,6
3973,6
890,2
803,7
1627,1
27,4%
Nitriansky kraj
6148,3
4620,1
3632,7
964,6
670,0
1673,0
16,4%
Okres Bytča
2452,2
2582,2
1804,8
220,5
214,6
636,2
-42,1%
Okres Čadca
3618,9
2696,9
2778,6
550,7
1042,0
1244,2
40,4%
Okres Dolný Kubín
7849,7
3321,9
4226,5
1039,2
867,3
1972,7
47,9%
Okres Kysucké Nové Mesto
3770,8
2204,8
2842,1
606,2
699,4
1264,6
-9,4%
Okres Liptovský Mikuláš
3868,4
3181,2
3242,2
534,2
488,5
1204,3
4,6%
Okres Martin
5895,4
4236,9
3079,4
1042,1
484,0
1979,1
7,7%
Okres Námestovo
5281,4
4014,1
4495,0
702,3
1226,9
2195,5
23,2%
Okres Ružomberok
5996,6
4587,4
4429,5
683,6
1072,5
1759,2
22,2%
Okres Turčianske Teplice
3818,6
2379,3
1418,4
629,5
690,3
1004,7
15,8%
Okres Tvrdošín
4782,3
3355,9
3508,8
922,9
1203,2
1735,6
8,0%
Okres Žilina
2571,6
1965,8
2402,9
608,2
573,1
988,1
32,8%
Žilinský kraj
4743,9
3353,7
3337,8
695,7
768,3
1506,8
17,8%
Okres Banská Bystrica
7653,3
5198,0
4345,6
1253,6
784,0
2046,0
157,9%
Okres Banská Štiavnica
2694,3
2779,8
2988,9
623,3
991,1
1157,5
6,0%
Okres Brezno
2713,9
2421,3
4071,9
958,9
461,4
1452,8
11,2%
Okres Detva
838,3
1238,1
2562,9
814,2
865,8
1019,9
-6,3%
Okres Krupina
7982,9
5821,9
4280,6
732,9
1357,6
3162,0
645,8%
Okres Lučenec
4437,9
4341,1
3354,2
670,1
704,7
1452,6
-3,9%
Okres Poltár
6343,9
5633,8
3331,1
538,0
1045,4
1714,4
-12,0%
Okres Revúca
6981,5
5403,3
2619,0
1004,6
2426,4
2321,3
152,6%
Okres Rimavská Sobota
1896,7
3657,5
3926,8
690,0
635,9
1479,5
177,3%
Okres Veľký Krtíš
8274,1
3564,5
4418,1
882,3
519,1
1812,6
-11,2%
Okres Zvolen
7032,3
5603,4
6159,4
898,5
615,7
1437,8
-47,7%
Okres Žarnovica
6879,1
4271,4
4746,3
1039,2
794,2
1919,4
23,9%
Okres Žiar nad Hronom
3331,0
2945,8
4398,7
570,7
812,9
1196,6
16,1%
Banskobystrický kraj
5179,2
4399,2
4081,7
845,3
895,2
1685,4
28,7%
Okres Bardejov
6933,0
4337,6
4745,3
1274,3
2057,2
2548,9
0,4%
Okres Humenné
1712,2
2104,4
2042,9
675,7
525,2
955,8
-0,9%
Okres Kežmarok
988,1
1257,3
1851,4
772,9
134,1
911,9
19,5%
Okres Levoča
2975,2
2580,2
2203,5
927,8
815,9
1428,5
69,9%
Okres Medzilaborce
2729,9
1646,4
2487,6
750,2
644,4
1101,2
28,8%
Okres Poprad
2138,3
1955,4
2628,7
988,3
594,2
1230,9
-0,6%
Okres Prešov
6822,8
4204,8
3712,7
1870,3
530,5
2671,0
18,2%
Okres Sabinov
7245,0
5068,0
4426,9
1222,7
1702,7
3402,1
-2,4%
Okres Snina
3702,0
2783,7
3304,3
495,3
755,6
1125,8
21,4%
Okres Stará Ľubovňa
4860,3
3433,0
3050,3
720,1
1019,8
1737,3
52,3%
Okres Stropkov
1543,5
2247,2
1892,6
738,8
473,8
990,3
22,0%
Okres Svidník
2942,7
2303,9
2012,9
936,5
1073,9
1304,1
13,9%
Okres Vranov nad Topľou
970,6
859,3
1008,5
399,1
466,1
575,7
-4,9%
Prešovský kraj
3208,0
2502,5
2584,6
854,1
841,2
1402,8
10,3%
Okres Gelnica
4526,1
3403,6
3551,0
602,5
942,1
2104,3
32,0%
Okres Košice I
7222,7
4624,7
4610,9
2018,3
831,5
2639,2
61,3%
Okres Košice II
4418,5
3133,5
4335,9
1076,0
155,5
1512,6
3,2%
Okres Košice III
4198,5
5380,5
5716,2
591,8
546,5
1451,8
54,6%
Okres Košice IV
4083,1
1676,7
1130,9
689,1
291,6
1006,2
3,4%
Okres Košice - okolie
6442,6
6680,6
4212,7
634,4
924,2
2115,7
21,1%
Okres Michalovce
2499,4
1974,6
2275,0
843,7
741,0
1143,0
42,7%
Okres Rožňava
1992,9
1809,0
1722,9
502,3
676,3
871,8
10,2%
Okres Sobrance
3866,0
2620,1
2290,7
152,1
300,9
911,0
14,4%
Okres Spišská Nová Ves
7170,2
3551,0
2280,4
654,2
830,7
1387,0
75,6%
Okres Trebišov
4242,5
2684,2
3683,5
750,9
950,4
1352,8
63,8%
Košický kraj
4069,4
3067,8
2972,4
791,4
672,0
1403,1
29,5%
Slovenská republika
4391,6
3454,6
3170,4
869,0
731,2
1509,0
17,1%
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín
Územná jednotka
0 až 5
6 až 14
15 až 19
20 až 59
60 a viac
Spolu
Porovnanie
Okres Bratislava I
0,0
0,0
0,0
186,1
29,7
114,3
-43,3%
Okres Bratislava II
0,0
0,0
0,0
75,0
0,0
50,2
-19,7%
Okres Bratislava III
658,1
757,8
798,5
71,6
30,4
166,3
-
Okres Bratislava IV
0,0
0,0
0,0
29,7
0,0
16,0
-
Okres Bratislava V
110,8
113,0
0,0
66,8
0,0
55,0
84,8%
Okres Malacky
161,5
198,6
108,5
124,7
80,3
123,4
-
Okres Pezinok
153,6
244,4
247,6
40,2
0,0
96,7
-
Okres Senec
0,0
0,0
0,0
102,2
57,8
84,3
-
Bratislavský kraj
95,3
114,6
78,7
84,0
21,3
75,1
83,8%
Okres Dunajská Streda
513,9
291,5
197,0
140,7
0,0
158,1
6,7%
Okres Galanta
336,9
373,2
343,3
19,1
0,0
92,7
160,5%
Okres Hlohovec
0,0
115,4
0,0
95,7
72,9
86,7
-50,8%
Okres Piešťany
1162,0
1147,5
1041,2
146,9
75,5
345,4
-4,6%
Okres Senica
479,2
263,4
142,3
18,6
13,2
77,6
-23,9%
Okres Skalica
0,0
0,0
0,0
99,0
20,4
63,6
293,8%
Okres Trnava
1732,8
1084,1
976,7
101,3
77,0
322,8
-22,5%
Trnavský kraj
785,6
546,8
475,7
90,8
39,0
188,0
-5,9%
Okres Bánovce nad Bebravou
1181,5
1762,3
1105,9
50,6
48,8
334,3
913,3%
Okres Ilava
346,6
481,6
313,9
129,3
107,3
181,2
72,7%
Okres Myjava
254,6
735,3
974,1
17,8
25,3
133,9
-30,4%
Okres Nové Mesto nad Váhom
0,0
0,0
0,0
54,9
39,1
35,9
154,5%
Okres Partizánske
439,0
443,0
405,0
39,8
0,0
119,7
32,9%
Okres Považská Bystrica
410,7
459,8
366,4
61,2
10,3
133,8
138,9%
Okres Prievidza
324,5
231,6
200,5
51,0
44,2
89,1
-17,8%
Okres Púchov
980,0
1861,3
629,5
68,8
97,1
346,3
152,8%
Okres Trenčín
276,1
333,5
275,9
80,9
151,8
144,1
115,5%
Trenčiansky kraj
408,2
566,0
356,5
66,2
62,3
151,6
72,2%
Okres Komárno
1085,4
891,0
513,2
67,4
38,8
188,5
-18,9%
Okres Levice
515,7
637,7
403,9
177,4
73,7
229,3
21,6%
Okres Nitra
489,1
551,5
417,5
93,0
63,7
178,4
8,4%
Okres Nové Zámky
1822,0
1440,0
1235,9
122,3
88,3
392,3
-5,0%
Okres Šaľa
542,8
475,0
341,2
165,4
36,9
198,5
64,3%
Okres Topoľčany
74,7
16,4
0,0
8,8
0,0
10,8
-84,3%
Okres Zlaté Moravce
312,5
364,5
334,2
50,4
37,7
106,6
83,0%
Nitriansky kraj
758,7
691,5
533,9
99,9
54,5
205,8
14,2%
Okres Bytča
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Čadca
668,5
617,2
603,2
13,4
10,7
174,7
46,5%
Okres Dolný Kubín
410,4
253,1
126,8
167,2
22,8
166,1
135,8%
Okres Kysucké Nové Mesto
587,7
493,2
487,2
37,9
56,0
185,1
-13,2%
Okres Liptovský Mikuláš
336,4
521,1
504,3
56,2
36,2
152,0
48,4%
Okres Martin
74,2
170,9
190,5
44,4
46,1
77,1
13,4%
Okres Námestovo
290,9
206,2
119,3
9,4
0,0
82,7
-42,2%
Okres Ružomberok
1212,8
793,1
834,1
149,4
261,9
351,8
9,1%
Okres Turčianske Teplice
238,7
70,0
88,7
71,1
57,5
77,7
188,9%
Okres Tvrdošín
519,8
528,2
701,8
67,7
523,1
269,8
-15,1%
Okres Žilina
212,3
106,7
143,8
2,7
0,0
37,1
2,9%
Žilinský kraj
423,0
364,4
363,6
51,2
80,6
143,3
7,9%
Okres Banská Bystrica
867,9
442,4
735,4
171,3
27,5
243,4
241,9%
Okres Banská Štiavnica
829,0
1140,4
939,4
138,5
66,1
305,9
64,5%
Okres Brezno
378,7
201,8
412,3
68,5
0,0
128,0
-44,4%
Okres Detva
0,0
0,0
0,0
8,8
0,0
7,3
-
Okres Krupina
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Lučenec
897,8
711,9
628,9
57,1
58,7
214,6
59,7%
Okres Poltár
1252,1
985,9
866,1
9,0
55,0
259,2
-25,7%
Okres Revúca
410,7
374,8
476,2
247,7
897,8
385,0
376,7%
Okres Rimavská Sobota
49,3
198,6
53,8
38,6
34,4
61,6
1304,0%
Okres Veľký Krtíš
4027,2
1315,5
1131,5
199,8
54,6
596,7
1,5%
Okres Zvolen
0,0
0,0
0,0
29,0
23,7
29,0
-
Okres Žarnovica
651,7
335,0
436,4
109,4
120,3
187,7
101,1%
Okres Žiar nad Hronom
444,1
252,5
351,9
43,9
57,2
103,5
49,0%
Banskobystrický kraj
795,0
518,4
530,8
92,6
106,7
209,9
41,5%
Okres Bardejov
2619,6
2062,8
1166,2
214,3
227,4
715,9
-4,8%
Okres Humenné
27,6
0,0
0,0
17,9
0,0
11,9
-52,8%
Okres Kežmarok
77,5
138,2
234,1
14,4
22,4
66,8
13,0%
Okres Levoča
0,0
0,0
146,9
128,6
111,3
95,6
81,8%
Okres Medzilaborce
0,0
0,0
124,4
19,7
0,0
20,2
-
Okres Poprad
114,0
195,5
243,9
87,9
27,0
103,1
222,6%
Okres Prešov
216,6
168,2
165,7
165,9
0,0
143,8
44,9%
Okres Sabinov
1370,7
1421,5
952,0
30,6
0,0
704,1
34,9%
Okres Snina
0,0
35,2
44,7
21,1
36,9
26,0
13,3%
Okres Stará Ľubovňa
341,5
225,6
307,4
40,0
166,9
135,4
75,1%
Okres Stropkov
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
Okres Svidník
0,0
0,0
0,0
10,1
0,0
6,0
-
Okres Vranov nad Topľou
64,7
73,4
31,0
11,8
0,0
24,3
-
Prešovský kraj
439,0
386,4
278,6
63,1
55,4
153,3
17,7%
Okres Gelnica
0,0
0,0
0,0
441,8
538,4
239,1
150,0%
Okres Košice I
308,7
204,6
343,4
22,8
0,0
84,9
104,1%
Okres Košice II
0,0
0,0
0,0
9,2
0,0
5,8
-32,8%
Okres Košice III
68,8
112,1
263,8
42,8
99,4
64,3
205,5%
Okres Košice IV
0,0
0,0
0,0
22,7
0,0
11,0
-
Okres Košice - okolie
143,2
274,2
113,9
29,7
0,0
69,1
78,9%
Okres Michalovce
564,4
373,6
549,1
33,1
30,2
133,0
13,3%
Okres Rožňava
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-100,0%
Okres Sobrance
1215,0
524,0
593,9
0,0
0,0
199,0
52,9%
Okres Spišská Nová Ves
0,0
114,5
0,0
20,9
28,6
27,7
-64,3%
Okres Trebišov
119,5
157,9
121,8
31,7
0,0
48,6
30,5%
Košický kraj
160,0
140,2
157,3
27,3
16,5
56,3
48,4%
Slovenská republika
482,1
433,9
364,1
73,9
58,1
156,5
19,9%
 
 
 
 
 
 
 
© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.