Hlavná stránka
Informačná časť
Aktuálny výskyt
    Chrípka v EÚ
    Chrípka a ARO
        sezóna 2021-2022
        sezóna 2020-2021
        sezóna 2019-2020
        sezóna 2018-2019
        sezóna 2017-2018
        sezóna 2016-2017
        sezóna 2015-2016
        sezóna 2014-2015
        sezóna 2013-2014
        sezóna 2012-2013
        sezóna 2011-2012
            18. kal. týždeň 2012
            17. kal. týždeň 2012
            16. kal. týždeň 2012
            15. kal. týždeň 2012
            14. kal. týždeň 2012
            13. kal. týždeň 2012
            12. kal. týždeň 2012
            11. kal. týždeň 2012
            10. kal. týždeň 2012
            9. kal. týždeň 2012
            8. kal. týždeň 2012
            7. kal. týždeň 2012
            6. kal. týždeň 2012
            5. kal. týždeň 2012
            4. kal.týždeň 2012
            3. kal. týždeň 2012
            2. kal. týždeň 2012
            1. kal. týždeň 2012
            52. kal. týždeň 2011
            51. kal. týždeň 2011
            50. kal. týždeň 2011
            49. kal. týždeň 2011
            48. kal. týždeň 2011
            47. kal. týždeň 2011
            46. kal. týždeň 2011
            45. kal. týždeň 2011
            44. kal. týždeň 2011
            43. kal. týždeň 2011
            42. kal. týždeň 2011
            41. kal. týždeň 2011
            40. kal. týždeň 2011
        sezóna 2010-2011
        sezóna 2009-2010
    Prenosné ochorenia
Systém hlásenia
Aktuality
Udalosti
Linky
Mapa stránok
Žiadosť o registráciu
Aktuálny výskyt » Chrípka a ARO » sezóna 2011-2012 » 48. kal. týždeň 2011

Týždenné hlásenie za SR v roku 2011 – 48. kalendárny týždeň

Percento hlásiacich ambulancií lekárov

Ambulancie - pediatri (P)

64

Ambulancie - dospelí (D)

53

Stupeň aktivity

1 – Bez aktivity

Akútne respiračné ochorenia (ARO),
chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO)
a úmrtia podľa vekových skupín, Slovenská republika

Veková skupina

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Všetky ARO

9139

11436

7657

15123

3523

46878

Chorobnosť ARO

4298,1

3604,9

3262,8

865,3

697,0

1521,6

Z nich CHPO

1093

1507

1101

1056

201

4958

Chorobnosť CHPO

514,0

475,0

469,2

60,4

39,8

160,9

Úmrtia

0

0

0

0

0

0

Komplikácie akútnych respiračných ochorení podľa vekových skupín

Veková skupina

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Pneumónie

66

59

21

61

14

221

Otitídy

122

85

21

37

7

272

Sinusitídy

128

222

134

172

31

687

Komplikácie spolu

316

366

176

270

52

1180

%komplikácií z ARO

3,5

3,2

2,3

1,8

1,5

2,5

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Bratislavský kraj

4187,1

3154,5

2217,0

1169,1

492,9

1479,8

-5,0%

Trnavský kraj

4940,5

3891,5

3193,1

769,6

630,6

1409,1

2,0%

Trenčiansky kraj

3927,3

3700,5

3600,4

775,5

534,1

1377,9

1,1%

Nitriansky kraj

6496,9

5021,2

4048,6

984,5

686,4

1757,8

5,1%

Žilinský kraj

4730,1

3487,8

3464,1

727,3

822,9

1566,9

4,0%

Banskobystrický kraj

4941,4

4767,2

3942,2

865,2

848,5

1706,2

1,2%

Prešovský kraj

3173,1

2574,6

2503,0

862,1

834,3

1408,8

0,4%

Košický kraj

3419,2

2905,7

2821,2

759,0

510,5

1310,1

-6,6%

Slovenská republika

4298,1

3604,9

3262,8

865,3

697,0

1521,6

0,8%

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa krajov a vekových skupín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Bratislavský kraj

165,8

146,9

75,0

42,0

14,4

56,1

-25,4%

Trnavský kraj

762,9

666,3

538,1

65,2

37,5

183,3

-2,5%

Trenčiansky kraj

319,2

430,9

404,6

41,7

21,5

116,1

-23,4%

Nitriansky kraj

819,5

846,5

735,5

84,1

45,0

222,2

8,0%

Žilinský kraj

532,1

430,6

497,9

76,7

91,6

187,1

30,5%

Banskobystrický kraj

952,0

791,2

697,5

80,5

44,7

241,1

14,8%

Prešovský kraj

444,0

312,6

348,8

41,2

33,2

137,0

-10,6%

Košický kraj

190,0

174,0

296,6

29,0

7,0

73,9

31,4%

Slovenská republika

514,0

475,0

469,2

60,4

39,8

160,9

2,8%

                                                                    

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Okres Bratislava I

0,0

0,0

0,0

2612,6

851,9

1817,4

1,1%

Okres Bratislava II

7537,2

4810,2

2063,3

1261,5

340,8

1577,0

6,8%

Okres Bratislava III

8423,3

6314,7

7984,7

1611,4

456,2

1830,1

6,3%

Okres Bratislava IV

3155,2

2063,5

1413,6

1379,0

569,1

1624,4

6,6%

Okres Bratislava V

4963,2

3694,1

2441,7

676,3

206,5

1108,3

-9,1%

Okres Malacky

3037,9

3092,6

2131,2

873,0

214,1

1318,9

-29,4%

Okres Pezinok

4837,5

2475,0

1733,1

523,0

446,2

1213,3

-8,0%

Okres Senec

2677,7

2839,7

2989,3

1074,1

988,3

1424,8

-24,3%

Bratislavský kraj

4187,1

3154,5

2217,0

1169,1

492,9

1479,8

-5,0%

Okres Dunajská Streda

4938,0

3614,9

3151,6

487,0

315,6

1149,1

0,7%

Okres Galanta

3995,2

3366,6

2628,1

678,4

708,4

1285,7

12,7%

Okres Hlohovec

3992,2

2845,4

3330,0

647,4

474,2

1180,9

29,9%

Okres Piešťany

2492,7

2494,9

2355,8

1192,4

1119,3

1414,1

-2,9%

Okres Senica

5647,3

4380,7

2728,5

789,9

483,3

1367,9

-1,6%

Okres Skalica

5362,4

5766,1

2136,8

924,1

662,9

1732,1

13,0%

Okres Trnava

6813,2

4827,6

4649,0

891,7

719,0

1727,4

-2,7%

Trnavský kraj

4940,5

3891,5

3193,1

769,6

630,6

1409,1

2,0%

Okres Bánovce nad Bebravou

6481,2

6473,9

10984,7

992,9

898,0

2404,4

16,3%

Okres Ilava

2709,5

2554,4

2366,6

691,7

822,5

1187,2

-4,2%

Okres Myjava

2482,8

2328,4

2849,2

913,4

325,4

1086,6

-10,3%

Okres Nové Mesto nad Váhom

5146,2

3410,2

2158,0

901,5

455,7

1326,2

10,4%

Okres Partizánske

3762,5

3785,2

3594,3

638,3

375,2

1236,0

-6,6%

Okres Považská Bystrica

3373,4

3589,7

3114,8

569,0

394,8

1151,9

-5,8%

Okres Prievidza

4013,4

3324,0

3341,8

818,4

538,3

1299,1

-1,1%

Okres Púchov

2861,6

3287,4

2847,7

667,3

617,9

1194,2

-2,3%

Okres Trenčín

4764,6

4767,9

4080,2

818,9

512,9

1658,5

-3,3%

Trenčiansky kraj

3927,3

3700,5

3600,4

775,5

534,1

1377,9

1,1%

Okres Komárno

4847,1

4714,0

2777,5

850,7

629,6

1449,0

12,4%

Okres Levice

8305,5

4893,4

4020,2

1299,4

756,1

2008,3

9,8%

Okres Nitra

7147,5

5598,1

4763,3

1040,6

772,2

2026,6

-7,5%

Okres Nové Zámky

6128,5

5341,1

4258,6

921,2

646,0

1734,8

0,9%

Okres Šaľa

9097,7

5801,3

4722,5

838,4

390,6

1757,6

-13,8%

Okres Topoľčany

3255,4

2316,0

2082,7

962,0

668,7

1211,4

87,9%

Okres Zlaté Moravce

8532,6

6943,7

5548,1

818,8

820,7

1744,2

7,2%

Nitriansky kraj

6496,9

5021,2

4048,6

984,5

686,4

1757,8

5,1%

Okres Bytča

2599,3

2054,0

2173,9

158,2

343,3

979,2

53,9%

Okres Čadca

3970,1

3018,1

3354,9

486,9

738,5

1365,7

9,8%

Okres Dolný Kubín

5985,6

3592,5

4733,7

957,3

899,9

1924,1

-2,5%

Okres Kysucké Nové Mesto

3085,2

2233,8

2510,5

825,1

856,1

1264,6

0,0%

Okres Liptovský Mikuláš

7615,4

4326,9

3162,2

599,8

747,8

1448,0

20,2%

Okres Martin

5265,1

3968,3

2920,6

1081,8

782,7

1913,2

-3,3%

Okres Námestovo

5025,9

4196,2

4703,8

618,0

986,3

2282,7

4,0%

Okres Ružomberok

4624,6

4287,2

3765,4

658,5

1092,6

1651,3

-6,1%

Okres Turčianske Teplice

2983,3

2379,3

1773,0

578,7

719,0

962,9

-4,2%

Okres Tvrdošín

4730,3

3014,1

4078,9

1230,5

1809,2

1957,6

12,8%

Okres Žilina

3262,5

2194,4

2159,4

581,1

410,7

970,2

-1,8%

Žilinský kraj

4730,1

3487,8

3464,1

727,3

822,9

1566,9

4,0%

Okres Banská Bystrica

7702,7

7299,3

4918,0

1241,6

578,6

2188,2

6,9%

Okres Banská Štiavnica

2383,4

2423,4

2049,5

643,1

1123,2

1079,5

-6,7%

Okres Brezno

1893,4

3107,3

5205,8

1244,3

933,1

1830,0

26,0%

Okres Detva

1467,1

1238,1

1762,0

769,4

1136,4

999,8

-2,0%

Okres Krupina

4419,1

1797,9

1308,0

244,3

290,9

980,4

-69,0%

Okres Lučenec

4627,7

4928,0

3804,9

716,2

772,0

1516,4

4,4%

Okres Poltár

7679,5

4835,7

3464,4

511,1

990,4

1882,8

9,8%

Okres Revúca

6753,4

6902,5

4476,2

763,8

1067,6

2288,0

-1,4%

Okres Rimavská Sobota

2438,6

3392,7

2662,7

839,6

910,8

1493,7

1,0%

Okres Veľký Krtíš

6736,4

5516,5

4094,8

1135,5

507,4

2062,5

13,8%

Okres Zvolen

12401,0

9442,7

10861,8

1042,3

674,0

2082,8

44,9%

Okres Žarnovica

5865,3

5234,5

4146,2

1000,1

746,1

1881,0

-2,0%

Okres Žiar nad Hronom

3197,8

3058,0

3237,4

523,2

755,7

1084,1

-9,4%

Banskobystrický kraj

4941,4

4767,2

3942,2

865,2

848,5

1706,2

1,2%

Okres Bardejov

6678,9

4898,0

4596,2

1452,7

2651,9

2699,5

5,9%

Okres Humenné

2241,8

3099,6

2087,8

496,0

190,0

935,9

-2,1%

Okres Kežmarok

2712,4

1934,3

1773,3

779,9

283,7

1081,7

18,6%

Okres Levoča

716,3

1206,3

2056,6

598,4

720,5

848,9

-40,6%

Okres Medzilaborce

1580,5

1559,8

2238,8

592,2

793,1

939,5

-14,7%

Okres Poprad

3289,7

2692,5

2168,0

874,7

567,2

1390,1

12,9%

Okres Prešov

5689,3

3921,3

4110,4

1608,9

502,6

2337,2

-12,5%

Okres Sabinov

5776,4

3790,7

4411,0

1497,8

851,4

2997,2

-11,9%

Okres Snina

2366,4

1902,7

2602,6

627,1

1032,0

1081,5

-3,9%

Okres Stará Ľubovňa

3073,8

2191,9

2104,5

870,7

867,7

1336,2

-23,1%

Okres Stropkov

2193,3

2387,6

2197,8

681,9

207,3

990,3

0,0%

Okres Svidník

3094,9

2624,7

1747,1

958,0

1358,2

1388,1

6,4%

Okres Vranov nad Topľou

845,5

916,6

1009,6

448,7

416,4

596,6

3,6%

Prešovský kraj

3173,1

2574,6

2503,0

862,1

834,3

1408,8

0,4%

Okres Gelnica

2243,7

2647,2

2122,4

428,5

0,0

1275,3

-39,4%

Okres Košice I

3922,4

2953,0

2271,5

1455,4

335,1

1701,1

-35,5%

Okres Košice II

5748,8

4076,9

4569,1

1076,2

75,1

1612,9

6,6%

Okres Košice III

5231,0

5324,4

4397,1

494,3

463,7

1415,0

-2,5%

Okres Košice IV

3094,6

1418,7

1387,9

635,2

80,2

899,4

-10,6%

Okres Košice - okolie

4456,1

4954,4

4013,4

532,8

850,4

1718,2

-18,8%

Okres Michalovce

1370,6

1521,0

1490,5

757,8

677,2

932,0

-18,5%

Okres Rožňava

3097,1

2410,4

1932,7

546,3

632,0

1032,8

18,5%

Okres Sobrance

4271,0

3144,1

2828,1

152,1

214,9

1322,9

45,2%

Okres Spišská Nová Ves

7009,1

4581,9

7718,3

765,6

976,8

1922,0

38,6%

Okres Trebišov

2420,0

2353,6

2876,8

742,4

617,3

1114,0

-17,7%

Košický kraj

3419,2

2905,7

2821,2

759,0

510,5

1310,1

-6,6%

Slovenská republika

4298,1

3604,9

3262,8

865,3

697,0

1521,6

0,8%

Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia podľa okresov, krajov a vekových skupín

Územná jednotka

0 až 5

6 až 14

15 až 19

20 až 59

60 a viac

Spolu

Porovnanie

Okres Bratislava I

0,0

0,0

0,0

141,2

31,6

94,3

-17,5%

Okres Bratislava II

409,0

216,2

0,0

19,0

0,0

43,8

-12,7%

Okres Bratislava III

1579,4

1768,1

1596,9

107,4

60,8

228,8

37,5%

Okres Bratislava IV

0,0

0,0

0,0

20,4

0,0

11,2

-30,0%

Okres Bratislava V

144,9

221,6

47,9

63,1

0,0

65,5

19,0%

Okres Malacky

230,7

170,2

116,2

0,0

0,0

53,5

-56,7%

Okres Pezinok

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Senec

0,0

0,0

0,0

25,0

47,1

25,4

-69,9%

Bratislavský kraj

165,8

146,9

75,0

42,0

14,4

56,1

-25,4%

Okres Dunajská Streda

960,8

655,9

551,5

36,7

14,7

170,4

7,8%

Okres Galanta

647,9

351,5

375,4

5,5

0,0

112,6

21,4%

Okres Hlohovec

293,5

423,0

298,2

95,7

72,9

145,1

67,3%

Okres Piešťany

612,2

699,8

736,2

155,5

100,6

251,5

-27,2%

Okres Senica

376,5

413,9

178,9

83,5

24,8

119,9

54,5%

Okres Skalica

0,0

0,0

0,0

21,8

0,0

12,1

-81,0%

Okres Trnava

1296,8

1398,9

991,3

83,1

52,2

302,8

-6,2%

Trnavský kraj

762,9

666,3

538,1

65,2

37,5

183,3

-2,5%

Okres Bánovce nad Bebravou

202,5

517,9

892,2

23,6

39,9

135,6

-59,4%

Okres Ilava

378,1

335,0

289,8

59,9

78,3

137,5

-24,1%

Okres Myjava

191,0

490,2

657,5

22,8

21,7

105,0

-21,6%

Okres Nové Mesto nad Váhom

0,0

32,2

0,0

32,0

39,1

29,5

-17,9%

Okres Partizánske

501,7

644,3

303,7

48,6

0,0

134,2

12,2%

Okres Považská Bystrica

264,0

300,6

244,3

50,8

0,0

90,7

-32,3%

Okres Prievidza

459,9

534,0

596,2

43,1

0,0

132,9

49,2%

Okres Púchov

705,6

942,7

719,4

42,2

39,4

216,1

-37,6%

Okres Trenčín

108,3

239,1

204,0

34,2

26,1

70,5

-51,1%

Trenčiansky kraj

319,2

430,9

404,6

41,7

21,5

116,1

-23,4%

Okres Komárno

962,0

1239,2

742,8

61,0

20,3

237,6

26,0%

Okres Levice

638,9

482,8

880,3

186,8

87,9

257,8

12,4%

Okres Nitra

411,8

483,0

442,3

79,0

74,9

159,9

-10,4%

Okres Nové Zámky

1623,2

1644,2

1262,8

98,2

51,1

379,9

-3,2%

Okres Šaľa

1085,5

848,1

649,9

55,9

0,0

187,9

-5,4%

Okres Topoľčany

328,5

176,6

231,4

27,4

0,0

66,6

516,2%

Okres Zlaté Moravce

281,3

765,4

935,8

36,0

13,5

128,3

20,3%

Nitriansky kraj

819,5

846,5

735,5

84,1

45,0

222,2

8,0%

Okres Bytča

196,2

322,8

328,1

48,7

0,0

134,2

-

Okres Čadca

455,6

467,2

550,5

26,9

0,0

163,8

-6,2%

Okres Dolný Kubín

518,8

467,5

460,2

97,3

58,7

194,4

17,0%

Okres Kysucké Nové Mesto

685,6

507,7

568,4

20,5

50,4

169,6

-8,3%

Okres Liptovský Mikuláš

1354,9

944,6

800,5

101,2

60,3

267,6

76,1%

Okres Martin

203,9

134,3

142,9

58,8

44,1

84,9

10,0%

Okres Námestovo

430,8

201,6

237,0

10,3

0,0

119,4

44,4%

Okres Ružomberok

796,3

779,5

941,3

173,5

236,9

354,0

0,6%

Okres Turčianske Teplice

358,0

140,0

354,6

40,6

0,0

77,7

0,0%

Okres Tvrdošín

1143,6

1056,5

1578,9

282,0

632,1

570,4

111,4%

Okres Žilina

242,7

104,5

117,4

2,7

0,0

34,2

-7,9%

Žilinský kraj

532,1

430,6

497,9

76,7

91,6

187,1

30,5%

Okres Banská Bystrica

1573,1

1178,5

1011,2

221,9

0,0

383,8

57,7%

Okres Banská Štiavnica

1139,9

1140,4

939,4

89,0

66,1

293,9

-3,9%

Okres Brezno

378,7

161,4

360,8

0,0

0,0

90,7

-29,2%

Okres Detva

0,0

0,0

0,0

34,0

0,0

22,4

207,7%

Okres Krupina

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Lučenec

846,5

725,8

576,5

78,1

33,9

201,1

-6,3%

Okres Poltár

1919,9

845,1

799,5

17,9

0,0

304,6

17,5%

Okres Revúca

1642,7

1842,7

1381,0

27,5

24,3

477,6

24,0%

Okres Rimavská Sobota

197,1

182,0

161,4

57,9

34,4

92,5

50,0%

Okres Veľký Krtíš

2733,6

1697,4

1472,7

202,1

156,1

618,1

3,6%

Okres Zvolen

151,2

518,8

794,8

0,0

0,0

52,2

80,0%

Okres Žarnovica

506,9

837,5

1036,6

203,2

240,7

349,8

86,4%

Okres Žiar nad Hronom

355,3

336,7

175,9

11,0

11,4

65,2

-37,0%

Banskobystrický kraj

952,0

791,2

697,5

80,5

44,7

241,1

14,8%

Okres Bardejov

2519,9

1255,1

1524,8

151,8

239,9

605,2

-15,5%

Okres Humenné

0,0

117,0

24,3

7,0

0,0

17,9

51,1%

Okres Kežmarok

96,9

207,2

248,3

4,1

0,0

50,9

-23,8%

Okres Levoča

0,0

0,0

0,0

10,5

0,0

5,1

-94,6%

Okres Medzilaborce

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Poprad

175,4

135,4

62,5

42,8

14,9

63,9

-38,0%

Okres Prešov

202,2

326,8

424,3

105,6

37,2

163,1

13,4%

Okres Sabinov

1468,6

988,9

1428,0

61,1

0,0

754,7

7,2%

Okres Snina

0,0

0,0

0,0

21,1

0,0

12,4

-52,4%

Okres Stará Ľubovňa

183,9

241,8

189,2

27,0

0,0

79,5

-41,3%

Okres Stropkov

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Svidník

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Vranov nad Topľou

86,3

100,6

66,2

34,1

10,2

47,3

94,7%

Prešovský kraj

444,0

312,6

348,8

41,2

33,2

137,0

-10,6%

Okres Gelnica

0,0

0,0

0,0

348,1

0,0

138,2

-42,2%

Okres Košice I

33,2

88,1

26,4

26,7

0,0

29,7

-65,0%

Okres Košice II

0,0

134,8

93,2

20,1

0,0

28,9

398,4%

Okres Košice III

0,0

168,1

87,9

76,0

66,2

65,7

2,1%

Okres Košice IV

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-100,0%

Okres Košice - okolie

241,6

187,0

0,0

37,2

0,0

63,8

-7,6%

Okres Michalovce

241,9

240,2

313,8

11,2

0,0

78,5

-41,0%

Okres Rožňava

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Okres Sobrance

883,7

611,4

565,6

0,0

0,0

248,0

24,6%

Okres Spišská Nová Ves

1691,8

801,8

3946,8

30,6

0,0

418,2

1407,7%

Okres Trebišov

224,1

296,1

456,6

28,8

22,9

89,4

84,1%

Košický kraj

190,0

174,0

296,6

29,0

7,0

73,9

31,4%

Slovenská republika

514,0

475,0

469,2

60,4

39,8

160,9

2,8%

 

 

 

 

 

 

 

© 2006 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
RSS 2.0 FeedRSS | Created by Softec.